Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Üslü ifadeler Soruları

mi
6. Damla, elinde bulunan farklı uzunluklardaki iki çubukla evlerinin bahçesini ölçmek istemektedir.
33.2-2 m
Damla evlerinin kare şeklindeki bahçesinin etrafına çubukları aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde
aşağıdaki gibi yerleştirmiştir.
Yerleştirme işlemi bittikten sonra bahçenin çevresini ölçmek için 18 tane mavi çubuk 24 tane kır-
mızı çubuk kullanıldığına göre, Damla'nın kullandığı mavi çubuklardan birinin boyu kaç metredir?
A. 27
B. 9
C. 3
D. 1
Tim Dersler Soru Kitab 8/1. Dinem Kolon
127
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
mi 6. Damla, elinde bulunan farklı uzunluklardaki iki çubukla evlerinin bahçesini ölçmek istemektedir. 33.2-2 m Damla evlerinin kare şeklindeki bahçesinin etrafına çubukları aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde aşağıdaki gibi yerleştirmiştir. Yerleştirme işlemi bittikten sonra bahçenin çevresini ölçmek için 18 tane mavi çubuk 24 tane kır- mızı çubuk kullanıldığına göre, Damla'nın kullandığı mavi çubuklardan birinin boyu kaç metredir? A. 27 B. 9 C. 3 D. 1 Tim Dersler Soru Kitab 8/1. Dinem Kolon 127
17. Gizem, Özge ve Güliz aynı ondalık sayıya bakarak; ondalık gösteriminin basamaklarındaki rakamların ba-
samak değerlerini ifade eden sayıları belirlemişler ve bu sayıları birer birer hazırladıkları kartonlara yazmış-
lardır. Gizem yeşil renkli, Özge mavi renkli ve Güliz sarı renkli karton kullanmıştır.
Gizem'in kartları:
8.10-3 6.104 3,70 86
30,0786
Özge'nin kartları:
Güliz'in kartları:
3.10⁰
A) 3,0786
30
3
7.10-1
0,07
7.10-²
0,008
B) 3,7806
8.
100
0,0006
8.10
Her birinin sadece bir kartondaki ifadesi doğru değildir.
Buna göre, bu ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir?
6
10000 3,08 6
C) 30,7806
formulunyo
D) 3,786
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
17. Gizem, Özge ve Güliz aynı ondalık sayıya bakarak; ondalık gösteriminin basamaklarındaki rakamların ba- samak değerlerini ifade eden sayıları belirlemişler ve bu sayıları birer birer hazırladıkları kartonlara yazmış- lardır. Gizem yeşil renkli, Özge mavi renkli ve Güliz sarı renkli karton kullanmıştır. Gizem'in kartları: 8.10-3 6.104 3,70 86 30,0786 Özge'nin kartları: Güliz'in kartları: 3.10⁰ A) 3,0786 30 3 7.10-1 0,07 7.10-² 0,008 B) 3,7806 8. 100 0,0006 8.10 Her birinin sadece bir kartondaki ifadesi doğru değildir. Buna göre, bu ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? 6 10000 3,08 6 C) 30,7806 formulunyo D) 3,786
14. Aşağıdaki şekilde x, y, z birer tam sayı olmak
üzere (z - x) işlemi tanımlanıyor.
inlice
C)
2
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin so-
nucu en büyüktür?
A)
3
1
2
3
y
1
X
N
B)
D)
1
1
3
2
2
3
**
1.
ilk sıcaklık
riliyor.
Buna gö
aşağıda
A) Sıcak
helem
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
14. Aşağıdaki şekilde x, y, z birer tam sayı olmak üzere (z - x) işlemi tanımlanıyor. inlice C) 2 Buna göre aşağıdakilerden hangisinin so- nucu en büyüktür? A) 3 1 2 3 y 1 X N B) D) 1 1 3 2 2 3 ** 1. ilk sıcaklık riliyor. Buna gö aşağıda A) Sıcak helem
23izk5
A) 140
İşleyen Zeka Yayınları
9. Bir telefon yedek parça satıcısı sattığı her ürüne bir kod vermiş ve o kod üzerinden ürünün fiyatını oluş-
turmuştur.
Buna göre kodu (23
(0
22 7. SINIF
5*
Ürün Kodu 324 13 (2) olan ürünün fiyatı :
(2.20)+(3-2¹)+(1-22) + (-4-23) + (-2.24) + (3 25) = 44 liradır.
G
olon irimin five conceden
3 6 5 4 2 olan ürünün fiyatı aşağıdakilerden hangisidir?
B) 150
ISLEYEN
ZEKA
lua
SOXE (A
D) 170
CE
C) 160
8.
Diğer sayfaya geçiniz.
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
23izk5 A) 140 İşleyen Zeka Yayınları 9. Bir telefon yedek parça satıcısı sattığı her ürüne bir kod vermiş ve o kod üzerinden ürünün fiyatını oluş- turmuştur. Buna göre kodu (23 (0 22 7. SINIF 5* Ürün Kodu 324 13 (2) olan ürünün fiyatı : (2.20)+(3-2¹)+(1-22) + (-4-23) + (-2.24) + (3 25) = 44 liradır. G olon irimin five conceden 3 6 5 4 2 olan ürünün fiyatı aşağıdakilerden hangisidir? B) 150 ISLEYEN ZEKA lua SOXE (A D) 170 CE C) 160 8. Diğer sayfaya geçiniz.
liyor. Her turun sonunda, o tura katılan
bir yarışmanın ilk turuna
yarışmacıların 5'te 1'i eleniyor ve sadece kalan yarışmacıların
tamamı bir sonraki tura katılıyor.
Buna göre, 6. turun sonunda kalan yarışmacı sayısı kaçtır?
A) 216
B) 218
C) 220
D) 222
E) 224
(2019-TYT)
222
ÖRNEK-20
Bir proje için Türkiye'nin 81 ilinin her birinden 16 okul belirlen-
miş ve her okulun müdürüne bir mesaj gönderilmiştir. Sonra,
her okulun müdürü de bu mesajı okulundaki 35 öğretmene
göndermiştir.
Buna göre, bu mesajın gönderildiği müdür ve öğretmenle-
rin toplam sayısı kaçtır?
A) 46
B) 56
C) 66
ÖRNEK-21
D) 76
E) 86
(2020-TYT)
İki mercekle çalışan mikroskoplar; nesnelerin görüntüsünü,
merceklerin büyütme oranlarının çarpımı kadar büyük gösterir.
Örneğin merceklerinden birinin büyütme oranı 5 kat, diğerinin
büyütme oranı ise 20 kat olan iki mercekle çalışan bir mikros-
kop, bakılan nesnenin görüntüsünü 100 kat büyük gösterir.
Büyüklüğü 12,5 x 10 mm olan bir nesnenin görüntüsü,
büyütm
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
liyor. Her turun sonunda, o tura katılan bir yarışmanın ilk turuna yarışmacıların 5'te 1'i eleniyor ve sadece kalan yarışmacıların tamamı bir sonraki tura katılıyor. Buna göre, 6. turun sonunda kalan yarışmacı sayısı kaçtır? A) 216 B) 218 C) 220 D) 222 E) 224 (2019-TYT) 222 ÖRNEK-20 Bir proje için Türkiye'nin 81 ilinin her birinden 16 okul belirlen- miş ve her okulun müdürüne bir mesaj gönderilmiştir. Sonra, her okulun müdürü de bu mesajı okulundaki 35 öğretmene göndermiştir. Buna göre, bu mesajın gönderildiği müdür ve öğretmenle- rin toplam sayısı kaçtır? A) 46 B) 56 C) 66 ÖRNEK-21 D) 76 E) 86 (2020-TYT) İki mercekle çalışan mikroskoplar; nesnelerin görüntüsünü, merceklerin büyütme oranlarının çarpımı kadar büyük gösterir. Örneğin merceklerinden birinin büyütme oranı 5 kat, diğerinin büyütme oranı ise 20 kat olan iki mercekle çalışan bir mikros- kop, bakılan nesnenin görüntüsünü 100 kat büyük gösterir. Büyüklüğü 12,5 x 10 mm olan bir nesnenin görüntüsü, büyütm
aşa-
2021
8)
6x³-7x² + 4x-1
Bu cebirsel ifade için aşağıda verilenlerden
hangisi yanlıştır?
A) 4 terim vardır.
B) Katsayıların toplamı 2'dir.
C)xli terimin katsayısı 7'dir.
D) Sabit terim-1'dir.
kactır?
15)
es
A
C)
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
aşa- 2021 8) 6x³-7x² + 4x-1 Bu cebirsel ifade için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) 4 terim vardır. B) Katsayıların toplamı 2'dir. C)xli terimin katsayısı 7'dir. D) Sabit terim-1'dir. kactır? 15) es A C)
22
28
27
33
Buna göre B: A ifadesinin değeri kaçtır?
A) 16
B) 8
3-2
İki karenin birleşimiyle oluşturulan yukarıdaki şekilde her bir karenin köşelerinde bulunan üslü ifadelerin çarpı-
mi 6'dır.
36
C) 4
6%
2.
Aş
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
22 28 27 33 Buna göre B: A ifadesinin değeri kaçtır? A) 16 B) 8 3-2 İki karenin birleşimiyle oluşturulan yukarıdaki şekilde her bir karenin köşelerinde bulunan üslü ifadelerin çarpı- mi 6'dır. 36 C) 4 6% 2. Aş
ÜNİTE 1
Üslü Sayılar
53.
.
→Özdeş her bir kürenin ağırlığı 4kg'dır.
Sol kefe
~
Şekil - 1
. Terazinin sol ve sağ kefelerine farklı sayıda özdeş bilyeler konulduğunda terazi Şekil-1'deki konum
Şekil-1'deki terazinin sol kefesinden sağ kefesine 32 tane bilye aktarımı yapıldığında terazi
konuma gelmiştir.
B) 26
9+32
213/5
Sağ kefe
Buna göre, başlangıçta Şekil-1'de sol kefedeki bilyelerin toplam ağırlığı sağ kefedeki bilyerin tople
ğından kaç kg fazladır?
A) 25
1024
28
Şekil-2
ST
C) 2²
31-
t
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
ÜNİTE 1 Üslü Sayılar 53. . →Özdeş her bir kürenin ağırlığı 4kg'dır. Sol kefe ~ Şekil - 1 . Terazinin sol ve sağ kefelerine farklı sayıda özdeş bilyeler konulduğunda terazi Şekil-1'deki konum Şekil-1'deki terazinin sol kefesinden sağ kefesine 32 tane bilye aktarımı yapıldığında terazi konuma gelmiştir. B) 26 9+32 213/5 Sağ kefe Buna göre, başlangıçta Şekil-1'de sol kefedeki bilyelerin toplam ağırlığı sağ kefedeki bilyerin tople ğından kaç kg fazladır? A) 25 1024 28 Şekil-2 ST C) 2² 31- t
01
P
leyecektir. Bu oyunda Ali O'dan baş-
-ket ettiğine göre oyunu bitirdiğin-
225
D) 77
G
1. Aşağıdaki eş birimkarelerle oluşturulmuş kareli zeminlerde kutuplardaki bir buzulun 2000 ve 2019 yıllarındaki
uydu görüntüleri gösterilmiştir.
2000 yılındaki uydu görüntüsü
2019 yılındaki uydu görüntüsü
Üslü İfadeler 11
B) 6.25
x metre
C) 3².27
x metre
Buzulun 2000 yılındaki uydu görüntüsünün alanı 216 m² ise 2019 yılındaki uydu görüntüsünün çevre uzun-
luğu kaç kilometredir?
A) 3.29
1332
D) 5.27
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
01 P leyecektir. Bu oyunda Ali O'dan baş- -ket ettiğine göre oyunu bitirdiğin- 225 D) 77 G 1. Aşağıdaki eş birimkarelerle oluşturulmuş kareli zeminlerde kutuplardaki bir buzulun 2000 ve 2019 yıllarındaki uydu görüntüleri gösterilmiştir. 2000 yılındaki uydu görüntüsü 2019 yılındaki uydu görüntüsü Üslü İfadeler 11 B) 6.25 x metre C) 3².27 x metre Buzulun 2000 yılındaki uydu görüntüsünün alanı 216 m² ise 2019 yılındaki uydu görüntüsünün çevre uzun- luğu kaç kilometredir? A) 3.29 1332 D) 5.27
2.
Marka
Yükseklik
Genişlik
Derinlik
BUZZ
1-10° +8-10¹+
Deneme - 1
187 7.10-²
795 mm
8-10¹ +4-10-²
7-10-1
845 mm
1850 mm
AV YAYINLARI
Ebru Hanım, mutfağı için şekildeki gibi milimetre cinsinden en, boy ve yüksekliği verilen boşluğa sığacak bir
buzdolabı satın alacaktır. Ebru Hanım'ın beğendiği dört buzdolabına ait ölçüler metre cinsinden 10'un tam sayı
kuvvetleri ile çözümlenmiş şekilde aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
DONN
1-10° +8-10¹+
4-10-2+5-10-3
+4-102 +
8.10¹ +
D) 8
KOZZ
1-10° +8-10¹+
3-10-²
8-10-¹
7-10¹+9-102 +
6-10-3
Buna göre Ebru Hanım'ın seçmesi gereken buzdolabı markası aşağıdakilerden hangisidir?
A) BUZZ
B) DONN
C) KOZZO
D) YAZZ
2-10-3
7.10¹ +9-10-2
40
3
200
2
25
2502
2
125
125 2
125 2
uãão
So
YAZZ
1.10° +8-10-1
+5-10-²
8-10-¹+5-10-2
7-10¹ +8-10-3
AV Yayınları
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
2. Marka Yükseklik Genişlik Derinlik BUZZ 1-10° +8-10¹+ Deneme - 1 187 7.10-² 795 mm 8-10¹ +4-10-² 7-10-1 845 mm 1850 mm AV YAYINLARI Ebru Hanım, mutfağı için şekildeki gibi milimetre cinsinden en, boy ve yüksekliği verilen boşluğa sığacak bir buzdolabı satın alacaktır. Ebru Hanım'ın beğendiği dört buzdolabına ait ölçüler metre cinsinden 10'un tam sayı kuvvetleri ile çözümlenmiş şekilde aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. DONN 1-10° +8-10¹+ 4-10-2+5-10-3 +4-102 + 8.10¹ + D) 8 KOZZ 1-10° +8-10¹+ 3-10-² 8-10-¹ 7-10¹+9-102 + 6-10-3 Buna göre Ebru Hanım'ın seçmesi gereken buzdolabı markası aşağıdakilerden hangisidir? A) BUZZ B) DONN C) KOZZO D) YAZZ 2-10-3 7.10¹ +9-10-2 40 3 200 2 25 2502 2 125 125 2 125 2 uãão So YAZZ 1.10° +8-10-1 +5-10-² 8-10-¹+5-10-2 7-10¹ +8-10-3 AV Yayınları
16. Ahmet, aldığı 2¹¹ kg yaş A ürününü kuruttuktan sonra,
paketleyerek satacaktır.
Ahmet'in aldığı A ürününün %20'si, taşıma esnasında
zarar gördüğü için atılmıştır. Kalan kısım ise kurutu-
lurken kütlesinin %25'ini kaybetmiştir. A ürünü, kuru-
tulduktan sonra her bir pakette kg olacak şekilde
paketleniyor
96
5
Bu paketlerin tamamının satışından 3200 TL gelir
elde edildiğine göre bir paket kaç TL'den satılmıştır?
A) 25
B) 50
D) 100
C) 75
Bu ka
Katla
resi
A) 14
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
16. Ahmet, aldığı 2¹¹ kg yaş A ürününü kuruttuktan sonra, paketleyerek satacaktır. Ahmet'in aldığı A ürününün %20'si, taşıma esnasında zarar gördüğü için atılmıştır. Kalan kısım ise kurutu- lurken kütlesinin %25'ini kaybetmiştir. A ürünü, kuru- tulduktan sonra her bir pakette kg olacak şekilde paketleniyor 96 5 Bu paketlerin tamamının satışından 3200 TL gelir elde edildiğine göre bir paket kaç TL'den satılmıştır? A) 25 B) 50 D) 100 C) 75 Bu ka Katla resi A) 14
6.
Aşağıda genişliği 6 metre, yüksekliği 2 metre olan dikdörtgen şeklinde bir duvar verilmiştir. Bu duvarın ön yüzü bir
kenarının uzunluğu 2 metre olan kare şeklindeki cam parçaları ile kaplanacaktır.
6 m
23 m
...
Buna göre duvarı tamamen kaplamak için bu parçalardan en az kaç tane gerekir?
A) 768
B) 812
C) 844
D) 916
12
2 m
2. Aşağıda
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
6. Aşağıda genişliği 6 metre, yüksekliği 2 metre olan dikdörtgen şeklinde bir duvar verilmiştir. Bu duvarın ön yüzü bir kenarının uzunluğu 2 metre olan kare şeklindeki cam parçaları ile kaplanacaktır. 6 m 23 m ... Buna göre duvarı tamamen kaplamak için bu parçalardan en az kaç tane gerekir? A) 768 B) 812 C) 844 D) 916 12 2 m 2. Aşağıda
n yüzü bir
A) 28
kliği kaç santimetredir?
B) 29
J.16%) santimetre, yüksekliği (4.105.10%) santimetre olduğuna
3 cm
C) 30
2. Aşağıda verilen araçların aralarındaki mesafeler a, b ve c olup bu mesafeler aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
5 cm
D) 33
2 cm
Buna göre bu mesafelerin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) a<b<c
B) b<c<a
C) c<b<a
D) c<a<b
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
n yüzü bir A) 28 kliği kaç santimetredir? B) 29 J.16%) santimetre, yüksekliği (4.105.10%) santimetre olduğuna 3 cm C) 30 2. Aşağıda verilen araçların aralarındaki mesafeler a, b ve c olup bu mesafeler aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 5 cm D) 33 2 cm Buna göre bu mesafelerin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) a<b<c B) b<c<a C) c<b<a D) c<a<b
in so-
MATEMATİK
1.
Bir bidonda 4² litre deterjan vardır. Dibindeki bir de-
likten dolayı bidondan dakikada 16 litre deterjan
A)
sızmaktadır.
Buna göre 2¹1 dakika sonra bidondaki deterjanın
kaçta kaçı boşalır?
1
16
42 Litre
B)
1
8
C)
4
KONU
Üslü ifade
D)
7/2
3
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
in so- MATEMATİK 1. Bir bidonda 4² litre deterjan vardır. Dibindeki bir de- likten dolayı bidondan dakikada 16 litre deterjan A) sızmaktadır. Buna göre 2¹1 dakika sonra bidondaki deterjanın kaçta kaçı boşalır? 1 16 42 Litre B) 1 8 C) 4 KONU Üslü ifade D) 7/2 3
L13
4. Ayrit uzunlukları a, b ve c olan dikdörtgenler prizmasının hacmi a.b.c'dir.
Aşağıda verilen ve yarısına kadar su dolu olan bir akvaryumun ayrit uzunlukları 4 mm, 2 mm ve 16 mm'dir.
45 mm
Buna göre akvaryumdaki suyun hacmi kaç milimetreküptür?
A) 212
B) 213
C) 223
14
D) 4
D) 224
162 mm
27 mm
2.
1 m²
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
L13 4. Ayrit uzunlukları a, b ve c olan dikdörtgenler prizmasının hacmi a.b.c'dir. Aşağıda verilen ve yarısına kadar su dolu olan bir akvaryumun ayrit uzunlukları 4 mm, 2 mm ve 16 mm'dir. 45 mm Buna göre akvaryumdaki suyun hacmi kaç milimetreküptür? A) 212 B) 213 C) 223 14 D) 4 D) 224 162 mm 27 mm 2. 1 m²
2. Aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki arazinin kısa
kenarı 3 santimetre, uzun kenarı 214 santimetre
uzunluğundadır.
e
*
B) 621
37 cm
Buna göre bu arazinin alanı kaç santimetrekare-
dir?
A) 614
214 cm
C) 127
D) 1214
4.
1 g
lun
11
Bu
ya
da
A)
MC
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
2. Aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki arazinin kısa kenarı 3 santimetre, uzun kenarı 214 santimetre uzunluğundadır. e * B) 621 37 cm Buna göre bu arazinin alanı kaç santimetrekare- dir? A) 614 214 cm C) 127 D) 1214 4. 1 g lun 11 Bu ya da A) MC