Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Basit Olayların Olma Olasılığı Soruları

(MULIC JACIVA) - 8
4. Aşağıda tabanları daire şeklinde olan ve çap uzunlukları verilen üç çeşit pasta ve üç tabak gösteril-
miştir.
KRED
12 cm
15 cm
20 cm
20 cm
24 cm
16 cm
Pastaların her biri tabaklara, aynı anda ve tabakların dışına taşmadan yerleştirilecektir.
Buna göre, bu yerleştirme için kaç farklı olası durum vardır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
Ortaokul Matematik
Basit Olayların Olma Olasılığı
(MULIC JACIVA) - 8 4. Aşağıda tabanları daire şeklinde olan ve çap uzunlukları verilen üç çeşit pasta ve üç tabak gösteril- miştir. KRED 12 cm 15 cm 20 cm 20 cm 24 cm 16 cm Pastaların her biri tabaklara, aynı anda ve tabakların dışına taşmadan yerleştirilecektir. Buna göre, bu yerleştirme için kaç farklı olası durum vardır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5
dir?
1.20
2.10
Yukanda verilen dikdörtgen s
5 metreden uzun olup me
D) 8
Bahçenin yola bal
narin metre cir
5.4
72 m²
DENEME SINAVI - 2
1. Aysel Hanım'ın kare şeklindeki masasının üst yüzeyi, kare şeklindeki eş A ve B mozaiklerinden oluşmaktadır. Bu mozaikler 1 kare
ve 4 eş dikdörtgen şeklindeki krem ve kırmızı renkli parçalardan oluşmaktadır. Aşağıda bu masa ve mozaikler gösterilmiştir.
A) 76
16
Aysel Hanım kare şeklindeki bir camı, dört mozaiğin üzerini kapatacak şekilde yukarıdaki gibi rastgele bıraktığında, camin
kapattığı bölgedeki krem ve kırmızı renkli boyalı bölgelerin alanları toplamının eşit olma olasılığı kaçtır?
C)=1/2
B)
A Mozaiği B Mozaiği
1
9
Cam
6x+8.
2. Alanı (x²-4) m² olan dikdörtgen şeklindeki 6 eş turuncu boyalı bölgeden oluşan aşağıdaki tenis kortunda turuncu
kortun kenarlarına uzaklıkları 1 metredir.
D) 1
A|M
Buna göre, düzgün yedigen prizmanın açınımının çevre
B) 6
A) 4
Ortaokul Matematik
Basit Olayların Olma Olasılığı
dir? 1.20 2.10 Yukanda verilen dikdörtgen s 5 metreden uzun olup me D) 8 Bahçenin yola bal narin metre cir 5.4 72 m² DENEME SINAVI - 2 1. Aysel Hanım'ın kare şeklindeki masasının üst yüzeyi, kare şeklindeki eş A ve B mozaiklerinden oluşmaktadır. Bu mozaikler 1 kare ve 4 eş dikdörtgen şeklindeki krem ve kırmızı renkli parçalardan oluşmaktadır. Aşağıda bu masa ve mozaikler gösterilmiştir. A) 76 16 Aysel Hanım kare şeklindeki bir camı, dört mozaiğin üzerini kapatacak şekilde yukarıdaki gibi rastgele bıraktığında, camin kapattığı bölgedeki krem ve kırmızı renkli boyalı bölgelerin alanları toplamının eşit olma olasılığı kaçtır? C)=1/2 B) A Mozaiği B Mozaiği 1 9 Cam 6x+8. 2. Alanı (x²-4) m² olan dikdörtgen şeklindeki 6 eş turuncu boyalı bölgeden oluşan aşağıdaki tenis kortunda turuncu kortun kenarlarına uzaklıkları 1 metredir. D) 1 A|M Buna göre, düzgün yedigen prizmanın açınımının çevre B) 6 A) 4
ozitif tam sayı çarpanı varl
B) 5
1.20
2.10
5.4
DENEME SINAVI-2
17, İki arkadaş olan Ayça ve Zeynep bir tiyatro gösterisi için birbirinden habersiz birer bilet almak istemiştir. Bilet almak için satış büro-
sunu arayan Ayça, satış görevlisine "Duvara göre koridora daha yakın, reji odasına göre perdeye daha yakın ve yanındaki iki kol-
tuk boş olan bir yerden koltuk istiyorum." demiştir. Satış görevlisi ise aşağıdaki görüntüye bakarak Ayça'nın istediği şekilde bir kol-
tuk ayırmıştır.
5
A) 22
Duvar
1 2 3
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Perde
B)
2
39
Reji Odası
opo
B
1
C) 50
E
F
G
H
Koridor
Dolu
Boş
Ayça'dan hemen sonra satış görevlisini arayan Zeynep, satış görevlesine rastgele bir koltuk ayırttığına göre, bu koltuğun
Ayça'nın yanındaki bir koltuk olma olasılığı kaçtır?
3
43
u
12
$7
D) 21
Al Matematik
Buna göre, düzgü
A) 4
Ortaokul Matematik
Basit Olayların Olma Olasılığı
ozitif tam sayı çarpanı varl B) 5 1.20 2.10 5.4 DENEME SINAVI-2 17, İki arkadaş olan Ayça ve Zeynep bir tiyatro gösterisi için birbirinden habersiz birer bilet almak istemiştir. Bilet almak için satış büro- sunu arayan Ayça, satış görevlisine "Duvara göre koridora daha yakın, reji odasına göre perdeye daha yakın ve yanındaki iki kol- tuk boş olan bir yerden koltuk istiyorum." demiştir. Satış görevlisi ise aşağıdaki görüntüye bakarak Ayça'nın istediği şekilde bir kol- tuk ayırmıştır. 5 A) 22 Duvar 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Perde B) 2 39 Reji Odası opo B 1 C) 50 E F G H Koridor Dolu Boş Ayça'dan hemen sonra satış görevlisini arayan Zeynep, satış görevlesine rastgele bir koltuk ayırttığına göre, bu koltuğun Ayça'nın yanındaki bir koltuk olma olasılığı kaçtır? 3 43 u 12 $7 D) 21 Al Matematik Buna göre, düzgü A) 4
A
A
A
A
A
15. Aşağıdaki kutuların üzerinde, içinde kaç tane ve hangi renkte bilye olduğu yazmaktadır. Her birinde en az bir
bilye bulunan bu kutulardaki bilyelerin sayısı birbirinden farklı ama renkleri dışındaki tüm özellikleri aynıdır.
x
tane
kırmızı
bilye
x tane
sarı
bilye
12 tane
mavi
bilye
y tane
siyah
bilye
Tüm kutulardaki bilyeler bir torbaya atılıyor. Bu torbadan rastgele bir bilye çekildiğinde;
• Sarı bilye olma olasılığı en az,
• Mavi bilye olma olasılığı en fazladır.
Torbada toplam 34 bilye olduğuna göre, sarı bilye sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır?
Ortaokul Matematik
Basit Olayların Olma Olasılığı
A A A A A 15. Aşağıdaki kutuların üzerinde, içinde kaç tane ve hangi renkte bilye olduğu yazmaktadır. Her birinde en az bir bilye bulunan bu kutulardaki bilyelerin sayısı birbirinden farklı ama renkleri dışındaki tüm özellikleri aynıdır. x tane kırmızı bilye x tane sarı bilye 12 tane mavi bilye y tane siyah bilye Tüm kutulardaki bilyeler bir torbaya atılıyor. Bu torbadan rastgele bir bilye çekildiğinde; • Sarı bilye olma olasılığı en az, • Mavi bilye olma olasılığı en fazladır. Torbada toplam 34 bilye olduğuna göre, sarı bilye sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır?
3. Renkleri dışında özdeş olan sarı ve mavi renkte (12
topun bulunduğu I. torba ile sarı ve kırmızı renkte 25
topun bulunduğu II. torba aşağıda gösterilmiştir.
YAYINLARI
g
of
Torba
458m
I. torbaya 1 sari 2 mavi top atıldığında torbadan rast-
gele çekilen topun renginin sarı olma olasılığı başlan-
gıçtaki duruma göre değişmemiştir.
II. Torba
25
R$ 50,36
l. torbaya 2 sari) 3 kırmızı top atıldığında torbadan
rastgele seçilen topun renginin sarı olma olasılığı,
başlangıçtaki duruma göre artmıştır.
Buna göre başlangıçta torbalarda bulunan sarı top
sayılarının toplamı en fazla kaç olur?
A 10 6
B)12 8
X4 91 55
-15
12
15x+15 5
C) 13
124110
DY15
10m
11/25
7 110,44
30
↑
43
Ortaokul Matematik
Basit Olayların Olma Olasılığı
3. Renkleri dışında özdeş olan sarı ve mavi renkte (12 topun bulunduğu I. torba ile sarı ve kırmızı renkte 25 topun bulunduğu II. torba aşağıda gösterilmiştir. YAYINLARI g of Torba 458m I. torbaya 1 sari 2 mavi top atıldığında torbadan rast- gele çekilen topun renginin sarı olma olasılığı başlan- gıçtaki duruma göre değişmemiştir. II. Torba 25 R$ 50,36 l. torbaya 2 sari) 3 kırmızı top atıldığında torbadan rastgele seçilen topun renginin sarı olma olasılığı, başlangıçtaki duruma göre artmıştır. Buna göre başlangıçta torbalarda bulunan sarı top sayılarının toplamı en fazla kaç olur? A 10 6 B)12 8 X4 91 55 -15 12 15x+15 5 C) 13 124110 DY15 10m 11/25 7 110,44 30 ↑ 43
7. Bir olayın olma olasılığı =
Istenilen olası durumların sayısı
Tüm olası durumların sayısı
1. Kutu
1. kutuda 4 mavi ve 6 kırmızı top bulunmaktadır.
2. kutuda sadece kırmızı ve mavi top bulunduğu bilinmektedir. Bu kutudan rastgele seçilen bir topun kırmızı top olma
olasılığı 'tür.
2. Kutu
1. kutudan 2 mavi top alınıp 2. kutuya atıldığında, 2.kutudan rastgele seçilen seçilen bir topun kırmızı olma
olasılığı olduğuna göre, başlangıçta 2. kutuda kaç top bulunmaktadır?
A) 9
B) 10
C) 11
D) 12
Ortaokul Matematik
Basit Olayların Olma Olasılığı
7. Bir olayın olma olasılığı = Istenilen olası durumların sayısı Tüm olası durumların sayısı 1. Kutu 1. kutuda 4 mavi ve 6 kırmızı top bulunmaktadır. 2. kutuda sadece kırmızı ve mavi top bulunduğu bilinmektedir. Bu kutudan rastgele seçilen bir topun kırmızı top olma olasılığı 'tür. 2. Kutu 1. kutudan 2 mavi top alınıp 2. kutuya atıldığında, 2.kutudan rastgele seçilen seçilen bir topun kırmızı olma olasılığı olduğuna göre, başlangıçta 2. kutuda kaç top bulunmaktadır? A) 9 B) 10 C) 11 D) 12
3. Virüslere karşı aşı üreten bir firma ürettiği aşının etkinliğini ölçmek için farklı dozlarda denemeler yapmaktadır. 5 adet
deney tüpünde farklı miktarlarda aşı sıvıları vardır.
Bir görevli bu tüplerdeki sıvılara ekleme ya da çıkarma yaparak farklı dozlar elde etmektedir. Aşağıdaki tabloda bu tüp-
lerdeki sıvı miktarları ve değişimleri verilmiştir.
Tüpler
Başlangıçtaki Sivi
Miktan (mL)
Tüpteki Değişim
A
5,17
1,32 mL'i
alınıyor.
B
2,72
2 katı kadar ilave
ediliyor.
C
6,28
Yarısı
alınıyor.
D
3,54
Kendisi kadar
ilave ediliyor.
E
4.66
0.49 mL ilave
ediliyor.
Görevli, yukarıda verilen değişimleri yaptıktan sonra tüpleri soldan sağa doğru içindeki sıvı miktarı en az olan en solda,
en çok olan en sağda olacak şekilde sıralıyor.
Buna göre, tüplerin isimlerine göre sıralanmış hâli aşağıdakilerden hangisi olur?
A) E-A-C-B-D
B) C-A-E-D-B
C) C-E-A-B-D
D) A-E-C-D-B
Ortaokul Matematik
Basit Olayların Olma Olasılığı
3. Virüslere karşı aşı üreten bir firma ürettiği aşının etkinliğini ölçmek için farklı dozlarda denemeler yapmaktadır. 5 adet deney tüpünde farklı miktarlarda aşı sıvıları vardır. Bir görevli bu tüplerdeki sıvılara ekleme ya da çıkarma yaparak farklı dozlar elde etmektedir. Aşağıdaki tabloda bu tüp- lerdeki sıvı miktarları ve değişimleri verilmiştir. Tüpler Başlangıçtaki Sivi Miktan (mL) Tüpteki Değişim A 5,17 1,32 mL'i alınıyor. B 2,72 2 katı kadar ilave ediliyor. C 6,28 Yarısı alınıyor. D 3,54 Kendisi kadar ilave ediliyor. E 4.66 0.49 mL ilave ediliyor. Görevli, yukarıda verilen değişimleri yaptıktan sonra tüpleri soldan sağa doğru içindeki sıvı miktarı en az olan en solda, en çok olan en sağda olacak şekilde sıralıyor. Buna göre, tüplerin isimlerine göre sıralanmış hâli aşağıdakilerden hangisi olur? A) E-A-C-B-D B) C-A-E-D-B C) C-E-A-B-D D) A-E-C-D-B
8. SINIF
30
1. Kutu
ÇARPANI
20
2. Kutu
24
3. Kutu
Yukanda her birinin içindeki top sayısı üzerinde yazılı olan 3 kutu verilmiştir.
Aylin, Buket ve Cem isimli üç arkadaş bu kutulardan sırayla aşağıdaki kurallara göre toplar alacaktır.
Oyun 3 tur oynanacaktır.
Aylin ilk turda 1. kutudan, 2. turda 2. kutudan ve 3. turda 3. kutudan top alacaktır.
* Buket 1. turda 2. kutudan, 2. turda 3. kutudan ve 3. turda 1. kutudan top alacaktır.
• Cem 1. turda 3. kutudan, 2. turda 1. kutudan ve 3. turda 2. kutudan top alacaktır.
• Her biri top alacağı kutunun içinde bulunan top sayısının bölen sayısı kadar top alacaktır.
Buna göre, 3. turun sonunda bu 3 kutudan en çok top alan oyuncu toplam kaç top almıştır?
A) 14
B) 16
C) 17
D) 18
Ortaokul Matematik
Basit Olayların Olma Olasılığı
8. SINIF 30 1. Kutu ÇARPANI 20 2. Kutu 24 3. Kutu Yukanda her birinin içindeki top sayısı üzerinde yazılı olan 3 kutu verilmiştir. Aylin, Buket ve Cem isimli üç arkadaş bu kutulardan sırayla aşağıdaki kurallara göre toplar alacaktır. Oyun 3 tur oynanacaktır. Aylin ilk turda 1. kutudan, 2. turda 2. kutudan ve 3. turda 3. kutudan top alacaktır. * Buket 1. turda 2. kutudan, 2. turda 3. kutudan ve 3. turda 1. kutudan top alacaktır. • Cem 1. turda 3. kutudan, 2. turda 1. kutudan ve 3. turda 2. kutudan top alacaktır. • Her biri top alacağı kutunun içinde bulunan top sayısının bölen sayısı kadar top alacaktır. Buna göre, 3. turun sonunda bu 3 kutudan en çok top alan oyuncu toplam kaç top almıştır? A) 14 B) 16 C) 17 D) 18
13. Bir olayın olma olasılığı =
İstenilen olası durumların sayısı
Tüm olası durumların sayısı
Selin, birim küplerle aşağıda verilen yapıyı oluşturmuştur.
Üst
Sol
A)
B)
Ön
Selin'in birim küplerle oluşturduğu yapının üstten görünümü çiziliyor.
Üstten bakıldığında görünen küplerden rastgele alınan bir küpün sarı renkli olma olasılığı kaçtır?
1
3
4
9
Sağ
5
9
w/1
Loz
D)
4
15
Ortaokul Matematik
Basit Olayların Olma Olasılığı
13. Bir olayın olma olasılığı = İstenilen olası durumların sayısı Tüm olası durumların sayısı Selin, birim küplerle aşağıda verilen yapıyı oluşturmuştur. Üst Sol A) B) Ön Selin'in birim küplerle oluşturduğu yapının üstten görünümü çiziliyor. Üstten bakıldığında görünen küplerden rastgele alınan bir küpün sarı renkli olma olasılığı kaçtır? 1 3 4 9 Sağ 5 9 w/1 Loz D) 4 15
2700)
72
3) cm
nden
D) 23
SİNAN KUZUCU YAYINLARI
9. Aşağıdaki şekil, 36 eş kareden oluşmuştur.
Da
m/a
18
MATEMATİK
A)
916
T
Abl W B
B
6
B)
116
Bu karelerin içine, 1'den 36'ya kadar pozitif tam sayılar
yazılıyor ve bu karelerden içerisinde tam kare sayı yazılı
olanlar maviye boyanıyor.
6
Verilenlere göre bu şekilden rastgele seçilen bir
çift sayının mavi karede olma olasılığının, beyaz
karede olma olasılığına oranı aşağıdakilerden
hangisidir?
4
18
C)
15
10. Bir GSM şirketi, çeşitli kampanyalarında kullanmak
üzere, üç farklı markaya ait cep telefonlarını satın alıp
satışa sunmuştur.
Aşağıdaki grafik, bu şirketin satın aldığı A, B ve C
marka cep telefonlarından kaçar tane sattığını göster-
mektedir.
Satılan Cep Telefonu
Ortaokul Matematik
Basit Olayların Olma Olasılığı
2700) 72 3) cm nden D) 23 SİNAN KUZUCU YAYINLARI 9. Aşağıdaki şekil, 36 eş kareden oluşmuştur. Da m/a 18 MATEMATİK A) 916 T Abl W B B 6 B) 116 Bu karelerin içine, 1'den 36'ya kadar pozitif tam sayılar yazılıyor ve bu karelerden içerisinde tam kare sayı yazılı olanlar maviye boyanıyor. 6 Verilenlere göre bu şekilden rastgele seçilen bir çift sayının mavi karede olma olasılığının, beyaz karede olma olasılığına oranı aşağıdakilerden hangisidir? 4 18 C) 15 10. Bir GSM şirketi, çeşitli kampanyalarında kullanmak üzere, üç farklı markaya ait cep telefonlarını satın alıp satışa sunmuştur. Aşağıdaki grafik, bu şirketin satın aldığı A, B ve C marka cep telefonlarından kaçar tane sattığını göster- mektedir. Satılan Cep Telefonu
CU YAYINLARI
7.
Bir kutunun içinde, 1'den 20'ye kadar numaralandırıl-
mış 20 top vardır. Kaan, Beril ve Yağız; bu kutudan,
sırayla birer top çekiyor ve geri koymuyor. Bu şekilde
bir oyun oynuyorlar. Bu oyunda kazanan kişi, aşağıda-
ki gibi belirleniyor:
Yağız, Kaan ve Beril'in çektiği topların numaraları top-
lamı;
• tam kare sayı ise Yağız, bu toplamın 4 katı kadar,
• asal sayı ise Kaan, bu toplamın 2 katı kadar,
• diğer durumlarda ise Beril, bu toplamın 3 katı kadar
puan alıyorlar.
Bu oyunda, Kaan 5, Beril ise 9 numaralı topu çekmiştir.
Top çekme sırası Yağız'da olduğuna göre, Yağız'ın
bu bölümde puan alma olasılığı kaçtır?
B) ²/2
C) 1/32
A
D)
Ortaokul Matematik
Basit Olayların Olma Olasılığı
CU YAYINLARI 7. Bir kutunun içinde, 1'den 20'ye kadar numaralandırıl- mış 20 top vardır. Kaan, Beril ve Yağız; bu kutudan, sırayla birer top çekiyor ve geri koymuyor. Bu şekilde bir oyun oynuyorlar. Bu oyunda kazanan kişi, aşağıda- ki gibi belirleniyor: Yağız, Kaan ve Beril'in çektiği topların numaraları top- lamı; • tam kare sayı ise Yağız, bu toplamın 4 katı kadar, • asal sayı ise Kaan, bu toplamın 2 katı kadar, • diğer durumlarda ise Beril, bu toplamın 3 katı kadar puan alıyorlar. Bu oyunda, Kaan 5, Beril ise 9 numaralı topu çekmiştir. Top çekme sırası Yağız'da olduğuna göre, Yağız'ın bu bölümde puan alma olasılığı kaçtır? B) ²/2 C) 1/32 A D)
15. DENEME
S. Yançapır olan bir dairenin alan a formal ile hesaplanmaktadır.
Aşağıda alanı 256 santimetrekare olan kare hedef tahtasının içine O ve M merkezli iki daire şekildeki gibi çizilmiştir. O mer-
kazi dairenin yarıçapı M merkezi dairenin yarıçapının 3 katıdır.
Verilen bilgilere göre hedef tahtasına rastgele atılan bir atışın mavi bölgeye isabet etme olasılığı kaçtır? (r = 3 alınız.)
17
32
A)
15
32
M
B)
2
Mozaik
Yayınlan
For 20
D)
9
16
10. Aşağıdaki her katında 5 daire bulunan 6 katlı inşaatı bitmiş bir binanın daireleri satışa çıkmıştır.
Ortaokul Matematik
Basit Olayların Olma Olasılığı
15. DENEME S. Yançapır olan bir dairenin alan a formal ile hesaplanmaktadır. Aşağıda alanı 256 santimetrekare olan kare hedef tahtasının içine O ve M merkezli iki daire şekildeki gibi çizilmiştir. O mer- kazi dairenin yarıçapı M merkezi dairenin yarıçapının 3 katıdır. Verilen bilgilere göre hedef tahtasına rastgele atılan bir atışın mavi bölgeye isabet etme olasılığı kaçtır? (r = 3 alınız.) 17 32 A) 15 32 M B) 2 Mozaik Yayınlan For 20 D) 9 16 10. Aşağıdaki her katında 5 daire bulunan 6 katlı inşaatı bitmiş bir binanın daireleri satışa çıkmıştır.
Lafiğe göre
Gün Boyunca
Günler
1.
Bir olayın olma olasılığı:
A) /
5
İstenilen olası durumların sayısı
Tüm olası durumların sayısı
5. HASAT TESTİ
B)
7
12
9 Adet
13 Adet
Yukarıda verilen kutuda 9 adet kırmızı ve 13 adet mavi top vardır. Bu kutuya kırmızı veya mavi renkte 2 adet top atılacaktır.
Atılan toplar aynı renk olabileceği gibi farklı renklerde de olabilir.
Buna göre toplar atıldıktan sonra kutudan rastgele seçilen bir topun mavi olma olasılığı aşağıdakilerden hangisi ola-
maz?
O
C)
22
13
24
D)
MUBA
YAYINLARI
58
FOOD
Ortaokul Matematik
Basit Olayların Olma Olasılığı
Lafiğe göre Gün Boyunca Günler 1. Bir olayın olma olasılığı: A) / 5 İstenilen olası durumların sayısı Tüm olası durumların sayısı 5. HASAT TESTİ B) 7 12 9 Adet 13 Adet Yukarıda verilen kutuda 9 adet kırmızı ve 13 adet mavi top vardır. Bu kutuya kırmızı veya mavi renkte 2 adet top atılacaktır. Atılan toplar aynı renk olabileceği gibi farklı renklerde de olabilir. Buna göre toplar atıldıktan sonra kutudan rastgele seçilen bir topun mavi olma olasılığı aşağıdakilerden hangisi ola- maz? O C) 22 13 24 D) MUBA YAYINLARI 58 FOOD
15. DENEME
15. Mert ve Ece' nin renkleri dışında özdeş olan tahta parçaları ve sayıları görselde verilmiştir.
10 tane
A)
2
3
6 tane
Mert'in Tahtalan
16
B)
Mert ile Ece, kendi tahta parçalarını Şekil - I ve Şekil - Il'deki gibi ikişer ikişer eşleştirmiş ve kalan parçaları bir torbaya
atmıştır.
Şekil -1
Şekil - II
Buna göre torbadan rastgele çekilen bir parçanın turuncu renkli tahta parçası olma olasılığı aşağıdakilerden han-
gisidir?
7 tane 6
25
C) //
Ece'nin Tahtaları 16
9 tane
D)-
6
Ortaokul Matematik
Basit Olayların Olma Olasılığı
15. DENEME 15. Mert ve Ece' nin renkleri dışında özdeş olan tahta parçaları ve sayıları görselde verilmiştir. 10 tane A) 2 3 6 tane Mert'in Tahtalan 16 B) Mert ile Ece, kendi tahta parçalarını Şekil - I ve Şekil - Il'deki gibi ikişer ikişer eşleştirmiş ve kalan parçaları bir torbaya atmıştır. Şekil -1 Şekil - II Buna göre torbadan rastgele çekilen bir parçanın turuncu renkli tahta parçası olma olasılığı aşağıdakilerden han- gisidir? 7 tane 6 25 C) // Ece'nin Tahtaları 16 9 tane D)- 6
istenen olası durumların sayısı
Tüm olası durumların sayısı
bir okulda bulunan 5, 6, 7 ve 8. sing.
arının dağılımı verilmiştir.
ki Öğrenci Sayılarının Dağılımı
120
3. Sinif
12
7. Sinif
5. sınıftaki öğrenci sayısın-
ilecek bir öğrencinin 6.
kaçtır?
r
180
D)
1440
1
24
grupta incelenir. Yumurtalar kütlelerine göre de siniflannlabilmektedir.
en tavuğun yaşam koşullan ve beslenme standartlara göre yumurtalar, organik ve endüstriyel yumurta olarak
anandirmada yumurtanın kütlesi
min altında ise S boyutunda
-63 gramin aralığında ise M boyutunda
64-73 gramin aralığında ise L boyutunda
75 gramin
ve
üstünde ise XL boyutunda olmaktadır.
Opank
endüstriyel yumurta üretimi yapılan bir çiftlikte bir hafta boyunca üretilen yumurtaların türlerine göre dağılım
shdak daire grafiğinde verilmiştir.
Grafik: Bir Hafta Boyunca üretilen Yumurtaların Türlerine Göre Dağılım
DENEME-
160
Organik Yumurta
Endüstriyel Yumurta
B)
Bu plikte bir hafta boyunca üretilen organik yumurtaların kütlelerine göre dağılımı S, M ve L boyutlarındadır. S boyu-
tunde üretilen organik yumurtaların sayısının M ve L boyutlarında üretilen organik yumurtaların sayısından daha fazla
olduğu bilinmektedir.
Buna göre bu çiftlikte bir hafta boyunca üretilen yumurtalardan alınacak olan bir yumurtanın S boyutunda orga-
nik yumurta olma olasılığı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
D)
Ortaokul Matematik
Basit Olayların Olma Olasılığı
istenen olası durumların sayısı Tüm olası durumların sayısı bir okulda bulunan 5, 6, 7 ve 8. sing. arının dağılımı verilmiştir. ki Öğrenci Sayılarının Dağılımı 120 3. Sinif 12 7. Sinif 5. sınıftaki öğrenci sayısın- ilecek bir öğrencinin 6. kaçtır? r 180 D) 1440 1 24 grupta incelenir. Yumurtalar kütlelerine göre de siniflannlabilmektedir. en tavuğun yaşam koşullan ve beslenme standartlara göre yumurtalar, organik ve endüstriyel yumurta olarak anandirmada yumurtanın kütlesi min altında ise S boyutunda -63 gramin aralığında ise M boyutunda 64-73 gramin aralığında ise L boyutunda 75 gramin ve üstünde ise XL boyutunda olmaktadır. Opank endüstriyel yumurta üretimi yapılan bir çiftlikte bir hafta boyunca üretilen yumurtaların türlerine göre dağılım shdak daire grafiğinde verilmiştir. Grafik: Bir Hafta Boyunca üretilen Yumurtaların Türlerine Göre Dağılım DENEME- 160 Organik Yumurta Endüstriyel Yumurta B) Bu plikte bir hafta boyunca üretilen organik yumurtaların kütlelerine göre dağılımı S, M ve L boyutlarındadır. S boyu- tunde üretilen organik yumurtaların sayısının M ve L boyutlarında üretilen organik yumurtaların sayısından daha fazla olduğu bilinmektedir. Buna göre bu çiftlikte bir hafta boyunca üretilen yumurtalardan alınacak olan bir yumurtanın S boyutunda orga- nik yumurta olma olasılığı aşağıdakilerden hangisi olamaz? D)
2. Aşağıdaki tabloda bir okuldaki 8.sınıf öğrenci-
lerinin bulundukları şube ve cinsiyetlerine göre
sayıları verilmiştir.
Tablo: 8.Sınıf Öğrencilerinin Şubelere ve Cin-
siyetlere Göre Sayıları,
Cinsiyet
Erkek Öğrenci Sayısı
Kız Öğrenci Sayısı
A B C D
20 18 17.
16
15 14 17 18
Buna göre hangi şubeden rastgele seçilen
bir öğrencinin kız öğrenci olma olasılığı en
azdır?
A) A
B) B
C) C
D) D
Ortaokul Matematik
Basit Olayların Olma Olasılığı
2. Aşağıdaki tabloda bir okuldaki 8.sınıf öğrenci- lerinin bulundukları şube ve cinsiyetlerine göre sayıları verilmiştir. Tablo: 8.Sınıf Öğrencilerinin Şubelere ve Cin- siyetlere Göre Sayıları, Cinsiyet Erkek Öğrenci Sayısı Kız Öğrenci Sayısı A B C D 20 18 17. 16 15 14 17 18 Buna göre hangi şubeden rastgele seçilen bir öğrencinin kız öğrenci olma olasılığı en azdır? A) A B) B C) C D) D