Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Dörtgenler Soruları

6. Kenar uzunluğu 12√2 cm olan kare şeklindeki bir ká-
ğıt Şekil 1'deki gibi önce dikey sonra yatay olarak tam
ortadan ikiye katlanıyor.
12√2 cm
ko
288
1)
Şekil 1
Katlamalar sonucu elde edilen kâğıdın bir köşesinden
karesel bir bölge Şekil 2'deki gibi kesilip atılıyor.
b√₂
A) √2
1212
3√/2
Buna göre, kesilen karesel bölgenin bir kenar
uzunluğu kaç cm'dir?
B) 2√2
D4√2
Alyonkarahisar
A
12√√2:2=6r- c
S
O
144 2
Şekil 2
288
Daha sonra kâğıt açıldığında kâğıdın bir yüzünün ala- 8 cm
ninin 280 cm² olduğu görülüyor.
280
6
B
C
k
122.120
w
3
Ortaokul Matematik
Dörtgenler
6. Kenar uzunluğu 12√2 cm olan kare şeklindeki bir ká- ğıt Şekil 1'deki gibi önce dikey sonra yatay olarak tam ortadan ikiye katlanıyor. 12√2 cm ko 288 1) Şekil 1 Katlamalar sonucu elde edilen kâğıdın bir köşesinden karesel bir bölge Şekil 2'deki gibi kesilip atılıyor. b√₂ A) √2 1212 3√/2 Buna göre, kesilen karesel bölgenin bir kenar uzunluğu kaç cm'dir? B) 2√2 D4√2 Alyonkarahisar A 12√√2:2=6r- c S O 144 2 Şekil 2 288 Daha sonra kâğıt açıldığında kâğıdın bir yüzünün ala- 8 cm ninin 280 cm² olduğu görülüyor. 280 6 B C k 122.120 w 3
Matematik
11. Aşağıda verilen fotoğraf galerisi kare şeklinde iki farklı ebattaki fotoğraflardan oluşmuştur.
Galerideki büyük boy fotoğraflardan birinin kapladığı alan 3,24 santimetrekaredir.
Buna göre, fotoğraf galerisinin çevre uzunluğu kaç santimetredir?
A) 12
B) 12,3
C) 13,2
D) 15
Ortaokul Matematik
Dörtgenler
Matematik 11. Aşağıda verilen fotoğraf galerisi kare şeklinde iki farklı ebattaki fotoğraflardan oluşmuştur. Galerideki büyük boy fotoğraflardan birinin kapladığı alan 3,24 santimetrekaredir. Buna göre, fotoğraf galerisinin çevre uzunluğu kaç santimetredir? A) 12 B) 12,3 C) 13,2 D) 15
135°
GE
A) 100
65°
B) 110
D
250°
F
Şekildeki BCDEF beşgeninde A, B, F ve G, E, F
noktaları doğrusal, s(ABC) = 110°, s(BCD) = 65°,
s(CDE) = 250°, s(DEG) = 135° olarak veriliyor.
Buna göre, s(BFE) kaç derecedir? A
1031
THA
C) 140
110
B
D) 150
Ortaokul Matematik
Dörtgenler
135° GE A) 100 65° B) 110 D 250° F Şekildeki BCDEF beşgeninde A, B, F ve G, E, F noktaları doğrusal, s(ABC) = 110°, s(BCD) = 65°, s(CDE) = 250°, s(DEG) = 135° olarak veriliyor. Buna göre, s(BFE) kaç derecedir? A 1031 THA C) 140 110 B D) 150
'dir?
173
12.
5,25 cm
Şekildeki
A) 44
2020-2021
A
paralelkenarın
B) 42
8 cm
C
H
B
alanı kaç cm² dir?
C) 21
D) 11
Şekilde birim karele
şeklin alanı kaç bin
A) 47
B) 35
16. Çevresi 60 cm olan
veuzun kenara ait
rin alanı kaç cm d
A) 350
B) 30
Telal Bilican
Ortaokul Matematik
Dörtgenler
'dir? 173 12. 5,25 cm Şekildeki A) 44 2020-2021 A paralelkenarın B) 42 8 cm C H B alanı kaç cm² dir? C) 21 D) 11 Şekilde birim karele şeklin alanı kaç bin A) 47 B) 35 16. Çevresi 60 cm olan veuzun kenara ait rin alanı kaç cm d A) 350 B) 30 Telal Bilican
Turkcell VOLTE
3. Şekil l'de uzun kenarı (3x + 2) santimetre ve
ön yüzü kırmızı, arka yüzü sarı olan dikdört-
gen şeklinde bir kâğıt verilmiştir. Bu kâğıt Şe-
kil Il'deki gibi kısa kenarı uzun kenarı ile ça-
kışacak şekilde katlanıyor. Daha sonra elde
edilen şekil Şekil Il'de gösterildiği gibi kesile-
rek soldaki parça atılıyor.
(3x + 2) cm
N%45
3 cm
A) 9x² + 6x +1
C) 9x² - 1
Sol Sağ
Şekil 1
Şekil II
Geriye kalan parça tekrar açıldığında bir
yüzünün alanını santimetrekare cinsinden
veren cebirsel ifade aşağıdakilerden han-
gisidir?
B) 9x² - 6x + 1
D) 9x² + 1
17:56
Ortaokul Matematik
Dörtgenler
Turkcell VOLTE 3. Şekil l'de uzun kenarı (3x + 2) santimetre ve ön yüzü kırmızı, arka yüzü sarı olan dikdört- gen şeklinde bir kâğıt verilmiştir. Bu kâğıt Şe- kil Il'deki gibi kısa kenarı uzun kenarı ile ça- kışacak şekilde katlanıyor. Daha sonra elde edilen şekil Şekil Il'de gösterildiği gibi kesile- rek soldaki parça atılıyor. (3x + 2) cm N%45 3 cm A) 9x² + 6x +1 C) 9x² - 1 Sol Sağ Şekil 1 Şekil II Geriye kalan parça tekrar açıldığında bir yüzünün alanını santimetrekare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden han- gisidir? B) 9x² - 6x + 1 D) 9x² + 1 17:56
6. fasikül
19.
MATEMATİK
6. Deneme
x br
x br
A) 6x² - 12xy + 12y²
C) 12xy - 12y²
2y br
x br
By br
2yf
Küp şeklindeki kutunun tüm yüzlerine şekildeki gibi eşit büyüklükte şeritler yapıştırılıyor ve şeritler dışında kalan
üçgen biçimindeki bölgeler boyanıyor.
100
Buna göre boyanan bölgenin alanını birimkare cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangi-
sidir?
B) 6x² + 12xy - 12y²
D) 6x² - 6xy + 12y²
Ortaokul Matematik
Dörtgenler
6. fasikül 19. MATEMATİK 6. Deneme x br x br A) 6x² - 12xy + 12y² C) 12xy - 12y² 2y br x br By br 2yf Küp şeklindeki kutunun tüm yüzlerine şekildeki gibi eşit büyüklükte şeritler yapıştırılıyor ve şeritler dışında kalan üçgen biçimindeki bölgeler boyanıyor. 100 Buna göre boyanan bölgenin alanını birimkare cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangi- sidir? B) 6x² + 12xy - 12y² D) 6x² - 6xy + 12y²
10. Nursel: Yamuğun karşılıklı kenar çiftlerinden en
az biri paralel doğru parçalarından oluşur.
Sevil: Bazı dörtgenlerin iç açıları toplamı farklıdır.
Emel: İki üçgen birleştirilerek paralelkenar veya
kare oluşturulabilir.
Metin: Eşkenar dörtgenin kenar uzunlukları birbiri-
ne eşittir.
Yukarıdaki dört arkadaştan hangisinin dört-
genlerle ilgili verdiği bilgi yanlıştır?
A) Nursel
C) Emel
B) Sevil
D) Metin
Ortaokul Matematik
Dörtgenler
10. Nursel: Yamuğun karşılıklı kenar çiftlerinden en az biri paralel doğru parçalarından oluşur. Sevil: Bazı dörtgenlerin iç açıları toplamı farklıdır. Emel: İki üçgen birleştirilerek paralelkenar veya kare oluşturulabilir. Metin: Eşkenar dörtgenin kenar uzunlukları birbiri- ne eşittir. Yukarıdaki dört arkadaştan hangisinin dört- genlerle ilgili verdiği bilgi yanlıştır? A) Nursel C) Emel B) Sevil D) Metin
5.
e
ABCD bir dikdörtgen
IABI=a
IADI= b
O merkezli çember üç
kenara teğet
A)
D
332
by
A
T
a
b
a
Şekilde A noktasından çizilen teğet doğru O
merkezli çembere T noktasında değiyor.
IADI= IATI olduğuna göre,
oranı kaçtır?
C
B
B) 5/20 C) 2 D) √2 E) √3
(1992 ÖSS)
Ortaokul Matematik
Dörtgenler
5. e ABCD bir dikdörtgen IABI=a IADI= b O merkezli çember üç kenara teğet A) D 332 by A T a b a Şekilde A noktasından çizilen teğet doğru O merkezli çembere T noktasında değiyor. IADI= IATI olduğuna göre, oranı kaçtır? C B B) 5/20 C) 2 D) √2 E) √3 (1992 ÖSS)
2√1
10. Dikdörtgen biçimindeki bir kağıt uzun kenarina paralel olarak kesilerek dikdörtgen şeklinde iki parça elde ediliyor.
8
7-9-9-16-25 -76
0
Elde edilen parçalar tekrar kısa kenarlarına paralel kesildiğinde birbirine eş ikişer dikdörtgen elde edilmiştir. Bu dikdörtgenlerin
her birinin alanı santimetrekare cinsinden birer tam kare doğal sayıdır.
10
1-803
Buna göre, bu kağıdın başlangıçtaki çevresi en az kaç santimetredir?
A) 24
B) 26
C) 2213
D) 2413
Ortaokul Matematik
Dörtgenler
2√1 10. Dikdörtgen biçimindeki bir kağıt uzun kenarina paralel olarak kesilerek dikdörtgen şeklinde iki parça elde ediliyor. 8 7-9-9-16-25 -76 0 Elde edilen parçalar tekrar kısa kenarlarına paralel kesildiğinde birbirine eş ikişer dikdörtgen elde edilmiştir. Bu dikdörtgenlerin her birinin alanı santimetrekare cinsinden birer tam kare doğal sayıdır. 10 1-803 Buna göre, bu kağıdın başlangıçtaki çevresi en az kaç santimetredir? A) 24 B) 26 C) 2213 D) 2413
3. Aşağıdaki şekilde ön yüzü dikdörtgen biçiminde bir
dolabın önden görünümü verilmiştir. Bu dolabın ka-
re biçiminde 6 tane kapağı bulunmaktadır.
Gri renkli kapaklardan birinin bir yüzününün alanı,
santimetrekare cinsinden tam kare pozitif tam sayı
olup 30'dan büyüktür.
Buna göre bu dolabın ön yüzünün çevresi en az
kaç santimetredir?
A) 116
B) 120
C) 132
D) 148
Ortaokul Matematik
Dörtgenler
3. Aşağıdaki şekilde ön yüzü dikdörtgen biçiminde bir dolabın önden görünümü verilmiştir. Bu dolabın ka- re biçiminde 6 tane kapağı bulunmaktadır. Gri renkli kapaklardan birinin bir yüzününün alanı, santimetrekare cinsinden tam kare pozitif tam sayı olup 30'dan büyüktür. Buna göre bu dolabın ön yüzünün çevresi en az kaç santimetredir? A) 116 B) 120 C) 132 D) 148
Derinlemesine düşün!
Turuncu alana ulaşmak için hangi
bölgeler arasındaki alan farkını bul-
man gerektiğini düşün
50 dm
22 dm
10 dm
Yukarıda verilen dikdörtgen biçimindeki halının içine iki tane özdeş eşkenar dörtgen şeklinde motif çizilmiştir.
Buna göre turuncu bölgenin alanı kaç dm²dir?
Ortaokul Matematik
Dörtgenler
Derinlemesine düşün! Turuncu alana ulaşmak için hangi bölgeler arasındaki alan farkını bul- man gerektiğini düşün 50 dm 22 dm 10 dm Yukarıda verilen dikdörtgen biçimindeki halının içine iki tane özdeş eşkenar dörtgen şeklinde motif çizilmiştir. Buna göre turuncu bölgenin alanı kaç dm²dir?
2.
A
Yukarıda verilen ABCD dikdörtgeni ile ilgili bi
linenler şunlardır:
●
●
D
JABI ile |BC| santimetre cinsinden aralarında
asal sayılardır.
JADI'nin |Del'ye oranı
A) 190
256+ 289
729 4
Buna göre ABCD dikdörtgeninin alanı kaç
santimetrekaredir?
B) 198
dir.
C) 228
D) 231
Ortaokul Matematik
Dörtgenler
2. A Yukarıda verilen ABCD dikdörtgeni ile ilgili bi linenler şunlardır: ● ● D JABI ile |BC| santimetre cinsinden aralarında asal sayılardır. JADI'nin |Del'ye oranı A) 190 256+ 289 729 4 Buna göre ABCD dikdörtgeninin alanı kaç santimetrekaredir? B) 198 dir. C) 228 D) 231
164
13. Aşağıda ABCD eşkenar dörtgeni verilmiştir.
O
A 5 cm H
12 cm
B
Buna göre kırmızı bölgenin alanı kaç santimetrekaredir?
A) 240
B) 180
IAHI = 5 cm
IDHI = 12 cm
Bu eşkenar dörtgenlerden 4 tanesi birleştirilerek yandak
desen oluşturulmuştur. Desenin içindeki kırmızı bölgede
bir eşkenar dörtgen oluşmuştur.
150
P
D) 120
7. Sof
Ortaokul Matematik
Dörtgenler
164 13. Aşağıda ABCD eşkenar dörtgeni verilmiştir. O A 5 cm H 12 cm B Buna göre kırmızı bölgenin alanı kaç santimetrekaredir? A) 240 B) 180 IAHI = 5 cm IDHI = 12 cm Bu eşkenar dörtgenlerden 4 tanesi birleştirilerek yandak desen oluşturulmuştur. Desenin içindeki kırmızı bölgede bir eşkenar dörtgen oluşmuştur. 150 P D) 120 7. Sof
91
9.
6 cm
10 cm
14 cm
Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi bir kenar uzunluğu
6 cm olan kare ile kısa kenarı 10 cm ve uzun kenarı
14 cm olan dikdörtgenin birleştirilmesi ile yeni bir şe-
kil elde edilmiştir.
Elde edilen bu şeklin çevre uzunluğu aşağıdakiler-
den hangisinin çevre uzunluğuna eşittir?
A) Bir kenar uzunluğu 20 cm olan karenin
B) Kenar uzunlukları 10 cm ve 20 cm olan dikdört-
genin
C) Bir kenar uzunluğu 30 cm olan eşkenar üçgenin
D) Kenar uzunlukları 15 cm ve 25 cm olan dikdört-
genin
7. SINIF - Matematik
Ortaokul Matematik
Dörtgenler
91 9. 6 cm 10 cm 14 cm Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi bir kenar uzunluğu 6 cm olan kare ile kısa kenarı 10 cm ve uzun kenarı 14 cm olan dikdörtgenin birleştirilmesi ile yeni bir şe- kil elde edilmiştir. Elde edilen bu şeklin çevre uzunluğu aşağıdakiler- den hangisinin çevre uzunluğuna eşittir? A) Bir kenar uzunluğu 20 cm olan karenin B) Kenar uzunlukları 10 cm ve 20 cm olan dikdört- genin C) Bir kenar uzunluğu 30 cm olan eşkenar üçgenin D) Kenar uzunlukları 15 cm ve 25 cm olan dikdört- genin 7. SINIF - Matematik
3.
Seyit, defterine köşegenleri dik kesişen bir paralelke-
nar çiziyor.
Çizdiği paralelkenarın köşegen uzunlukları 10 cm
ve 12 cm olduğuna göre alanı kaç cm² dir?
A) 120
7. SINIF-Matematik
B) 90
C) 75
D) 60
Ortaokul Matematik
Dörtgenler
3. Seyit, defterine köşegenleri dik kesişen bir paralelke- nar çiziyor. Çizdiği paralelkenarın köşegen uzunlukları 10 cm ve 12 cm olduğuna göre alanı kaç cm² dir? A) 120 7. SINIF-Matematik B) 90 C) 75 D) 60
ilgimlisio
Aşağıda verilen birim kareler ile çevre uzun-
oluşturula-
luğu 18 birim olan dikdörtgenler
caktır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu
dikdörtgenlerden birinin birimkare cinsin-
den alanı olamaz?
A) 14
B) 16
C) 18
D) 20
Ortaokul Matematik
Dörtgenler
ilgimlisio Aşağıda verilen birim kareler ile çevre uzun- oluşturula- luğu 18 birim olan dikdörtgenler caktır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu dikdörtgenlerden birinin birimkare cinsin- den alanı olamaz? A) 14 B) 16 C) 18 D) 20