Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Denklem Kurma Soruları

06. Emre bir basketbol maçında 2 veya 3 sayılık olacak biçim-
de toplam 11 geçerli atış yapmıştır.
Emre bu atışlardan toplam 25 sayı elde ettiğine göre,
atışlarından kaçı 3 sayılıktır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
Ortaokul Matematik
Denklem Kurma
06. Emre bir basketbol maçında 2 veya 3 sayılık olacak biçim- de toplam 11 geçerli atış yapmıştır. Emre bu atışlardan toplam 25 sayı elde ettiğine göre, atışlarından kaçı 3 sayılıktır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5
bisikletli, 4
dakikada gider?
II. 10 işçi bir işi 15 günde bitirirse, 4 işçi
aynı işi kaç günde bitirir?
100
III. Bir kuru kahveci 10 kg Türk kahvesi-
ni 15 dakikada öğütüyorsa, 4 kg Türk
kahvesini kaç saatte öğütür.
A) I ve II
C) Yalnız II
B) II ve III
D) I ve III
3.
Bir havuzu eşit kapasiteli 5 musluk 16 saate
dolduruyor.
Fil
Bu musluklardan biri kapatılırsa boş ha-
vuz kaç saatte dolar?
A) 18
B) 20
C) 24
D) 30
A
7
Ortaokul Matematik
Denklem Kurma
bisikletli, 4 dakikada gider? II. 10 işçi bir işi 15 günde bitirirse, 4 işçi aynı işi kaç günde bitirir? 100 III. Bir kuru kahveci 10 kg Türk kahvesi- ni 15 dakikada öğütüyorsa, 4 kg Türk kahvesini kaç saatte öğütür. A) I ve II C) Yalnız II B) II ve III D) I ve III 3. Bir havuzu eşit kapasiteli 5 musluk 16 saate dolduruyor. Fil Bu musluklardan biri kapatılırsa boş ha- vuz kaç saatte dolar? A) 18 B) 20 C) 24 D) 30 A 7
MATEMATIK
MATEMA
4. Gözde'nin elindeki çiçeklerin sayısı, vazodaki
çiçeklerin sayısının 3 eksiğinin 4 katıdır.
Vazodaki çiçeklerin sayısı a ile gösterilirse Göz-
de'nin elindeki çiçeklerin sayısını veren cebirsel
ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4a - 2
C) 4(a - 3)
B) 4a + 3
D) 4(a + 3)
GA KOLEJİ
Ortaokul Matematik
Denklem Kurma
MATEMATIK MATEMA 4. Gözde'nin elindeki çiçeklerin sayısı, vazodaki çiçeklerin sayısının 3 eksiğinin 4 katıdır. Vazodaki çiçeklerin sayısı a ile gösterilirse Göz- de'nin elindeki çiçeklerin sayısını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) 4a - 2 C) 4(a - 3) B) 4a + 3 D) 4(a + 3) GA KOLEJİ
dog
KOLE
A)
Tüm kazanımlar
CEBİRSEL İFADELER
150 - a
Bir sayının 150 fazlası
TEST-10
a km'si gidilen 150 km'lik yolun kalan kısmı
a + 150
2
150-a
Tuna'nın ceviz sayısı,
Ayşe'nin ceviz sayısının 150 eksiğinin 2 katıdır.
Yukarıda verilen cebirsel ifadeler, sözel ifadelerle eşleştirildiğinde hangi cebirsel ifade dışarıda kalır?
D)
C)
B)
2.(a - 150)
2.(a - 150)
a + 150
2
M
doga
a + 150
a + 150
Ortaokul Matematik
Denklem Kurma
dog KOLE A) Tüm kazanımlar CEBİRSEL İFADELER 150 - a Bir sayının 150 fazlası TEST-10 a km'si gidilen 150 km'lik yolun kalan kısmı a + 150 2 150-a Tuna'nın ceviz sayısı, Ayşe'nin ceviz sayısının 150 eksiğinin 2 katıdır. Yukarıda verilen cebirsel ifadeler, sözel ifadelerle eşleştirildiğinde hangi cebirsel ifade dışarıda kalır? D) C) B) 2.(a - 150) 2.(a - 150) a + 150 2 M doga a + 150 a + 150
Bir sayının 3 katının 1 fazlası
Serkan
B)
TEST-8
Bir sayının yarısının 1 eksiği
X-1
2
Uğur
Bir sayının 2 eksiğinin 5 katı
Aşağıda verilenlerden hangisi Serkan, Uğur ve Barış'ın söylediği cebirsel ifadelerden biri değildir?
D) 5.(x-2)
A) 3x + 1
Barış
Ortaokul Matematik
Denklem Kurma
Bir sayının 3 katının 1 fazlası Serkan B) TEST-8 Bir sayının yarısının 1 eksiği X-1 2 Uğur Bir sayının 2 eksiğinin 5 katı Aşağıda verilenlerden hangisi Serkan, Uğur ve Barış'ın söylediği cebirsel ifadelerden biri değildir? D) 5.(x-2) A) 3x + 1 Barış
ha
ha
S
S
3)
2)
X≤750
tadır."
"Okulumuzda en fazla 750 öğrenci bulunmak-
Yukanda verilen ifadeye uygun eşitsizlik aşağı-
dakilerden hangisidir?
s 750
xz750
-2<x<3
-2≤x<3
Yukarıdaki sayı doğrusunda mavi çizgiyle model-
lenen eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A(2x - 2)
5x25
2x2 + 3x-3
B) 1
B) x 750
D) x
750
-2≤x≤3
Şekildeki üçgen
modelinin eğimi
caçtır?
B)
Yukarıdaki A ve B ağırlıkları şekildeki gibi tera-
zide durmaktadır.
37
B) 2≤x≤3
D-2<x<3
Buna göre, x'in en küçük tam sayı değerl
kaçtır?
A) O
Q
10x
5
B(3x3)
C) 2
74
D) 3
b)
73
5)
8)
5)
6)
M(2, b) noktasının 5x + 3y - 16 = 0 doğrusu
üzerinde olması için b kaç olmalıdır?
A) 0
A)
A)
A) -
2/5
C)
x - 2y = 4 doğrusunun grafigi aşağıdakilerden
hangisidir?
y
+ +
*
B)
B) 1
B)
52
6
B)
C) 2
D)
Denklemi 5x + 2y + 10 = 0 olan doğrunun eği-
mi kaçtır?
Yanda verilen doğ-
runun eğimi aşağı-
dakilerden hangisi-
dir?
9
C) D-7
D)
D) 3
52
D) -
2
5
Ortaokul Matematik
Denklem Kurma
ha ha S S 3) 2) X≤750 tadır." "Okulumuzda en fazla 750 öğrenci bulunmak- Yukanda verilen ifadeye uygun eşitsizlik aşağı- dakilerden hangisidir? s 750 xz750 -2<x<3 -2≤x<3 Yukarıdaki sayı doğrusunda mavi çizgiyle model- lenen eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? A(2x - 2) 5x25 2x2 + 3x-3 B) 1 B) x 750 D) x 750 -2≤x≤3 Şekildeki üçgen modelinin eğimi caçtır? B) Yukarıdaki A ve B ağırlıkları şekildeki gibi tera- zide durmaktadır. 37 B) 2≤x≤3 D-2<x<3 Buna göre, x'in en küçük tam sayı değerl kaçtır? A) O Q 10x 5 B(3x3) C) 2 74 D) 3 b) 73 5) 8) 5) 6) M(2, b) noktasının 5x + 3y - 16 = 0 doğrusu üzerinde olması için b kaç olmalıdır? A) 0 A) A) A) - 2/5 C) x - 2y = 4 doğrusunun grafigi aşağıdakilerden hangisidir? y + + * B) B) 1 B) 52 6 B) C) 2 D) Denklemi 5x + 2y + 10 = 0 olan doğrunun eği- mi kaçtır? Yanda verilen doğ- runun eğimi aşağı- dakilerden hangisi- dir? 9 C) D-7 D) D) 3 52 D) - 2 5
ki
66
8.
4x + 2
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen cebirsel
ifadenin sözel karşılığı olabilir?
A) Servet'in cebindeki parasının 2 fazlasının 4 kat
B) Elif'in yaşının 4 katının 2 eksiği
C) Zeynep'in tokalarının 4 katı
D) Demir'in kalemlerinin 4 katının 2 fazlası
6. SINIF
Ortaokul Matematik
Denklem Kurma
ki 66 8. 4x + 2 Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen cebirsel ifadenin sözel karşılığı olabilir? A) Servet'in cebindeki parasının 2 fazlasının 4 kat B) Elif'in yaşının 4 katının 2 eksiği C) Zeynep'in tokalarının 4 katı D) Demir'in kalemlerinin 4 katının 2 fazlası 6. SINIF
MATEMATİK
4. 1. Bir sayının 2 katının 5 fazlası; 2x + 5
II. Bir sayının 5 eksiğinin 2 kati; 2x-5
III. Bir sayının 10 fazlasının yarısı;
x + 10
2
Yukarıda verilen sözel ifade cebirsel ifade
eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
(C) I ve III
B
B) II ve III
D) I, II ve III
DOĞA KOLEJİ
Ortaokul Matematik
Denklem Kurma
MATEMATİK 4. 1. Bir sayının 2 katının 5 fazlası; 2x + 5 II. Bir sayının 5 eksiğinin 2 kati; 2x-5 III. Bir sayının 10 fazlasının yarısı; x + 10 2 Yukarıda verilen sözel ifade cebirsel ifade eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? A) I ve II (C) I ve III B B) II ve III D) I, II ve III DOĞA KOLEJİ
Afyonkarahisar ODM/LGS-Mart 2023 (Deneme 4)
15. Yerli tohumu yaygınlaştırmak ve gelecek nesillere ak-
tarmak için Tanım ve Orman Bakanlığı tarafından tüm
Ege Bölgesi illerini kapsayan bir proje düzenlenmiştir.
Izmir
Manisa
Aydın
Muğla
A 107-1821)
x(80y-1)
Kütahya
Uşak
81x
Denizl
Proje kapsamında her ilden x tane ilçe belirlenmiştir.
Bu ilçelerin tarım müdürleriyle görüşülerek her bir
ilçeden y tane köy seçilmiştir. Seçilen köylerin her
birinden onar çiftçi belirlenmiş ve bu çiftçilere tohum
dağıtılmıştır. Fakat İzmir ilindeki bir ilçenin Tarım Mü-
dürlüğü bu projeye dâhil edilememiştir.
Afyonkarahisar
Buna göre, Ege Bölgesi'nde kaç çiftçinin bu proje-
den yararlandığını veren cebirsel ifade hangisidir?
-B) 80xy=1
D) 18xy-1
16. (8x-1)
16. Gökçe, 1. kâğıtta yazan sayıları 2. kâğıtta yazan sa-
yılarla çarpmıştır. Elde ettiği her sonucu özdes toplar
17. B
Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi
m
S
Ortaokul Matematik
Denklem Kurma
Afyonkarahisar ODM/LGS-Mart 2023 (Deneme 4) 15. Yerli tohumu yaygınlaştırmak ve gelecek nesillere ak- tarmak için Tanım ve Orman Bakanlığı tarafından tüm Ege Bölgesi illerini kapsayan bir proje düzenlenmiştir. Izmir Manisa Aydın Muğla A 107-1821) x(80y-1) Kütahya Uşak 81x Denizl Proje kapsamında her ilden x tane ilçe belirlenmiştir. Bu ilçelerin tarım müdürleriyle görüşülerek her bir ilçeden y tane köy seçilmiştir. Seçilen köylerin her birinden onar çiftçi belirlenmiş ve bu çiftçilere tohum dağıtılmıştır. Fakat İzmir ilindeki bir ilçenin Tarım Mü- dürlüğü bu projeye dâhil edilememiştir. Afyonkarahisar Buna göre, Ege Bölgesi'nde kaç çiftçinin bu proje- den yararlandığını veren cebirsel ifade hangisidir? -B) 80xy=1 D) 18xy-1 16. (8x-1) 16. Gökçe, 1. kâğıtta yazan sayıları 2. kâğıtta yazan sa- yılarla çarpmıştır. Elde ettiği her sonucu özdes toplar 17. B Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi m S
Kayserili Ayşe teyze bir kaşığa 40 ile 45 arasında
mantı sığacak şekilde mantı yapıyor.
Hazırladığı mantıdan 20 kaşık yiyen Ayşe teyze-
nin yediği mantı sayısının aralığı aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) 40 ≤ x ≤ 45
C) 800 ≤ x < 900
B) 40 < x < 45
D) 800 < x < 900
Ortaokul Matematik
Denklem Kurma
Kayserili Ayşe teyze bir kaşığa 40 ile 45 arasında mantı sığacak şekilde mantı yapıyor. Hazırladığı mantıdan 20 kaşık yiyen Ayşe teyze- nin yediği mantı sayısının aralığı aşağıdakiler- den hangisidir? A) 40 ≤ x ≤ 45 C) 800 ≤ x < 900 B) 40 < x < 45 D) 800 < x < 900
Avci
0
B
A (12,2)
X
Bir atış poligonunda, doğrusal olarak plaka fırlatan makineden çıkan plakalara atış yapan bir avcının görüntüsü yukar
daki koordinat düzlemine yansıtılmıştır.
Makineden çıkan plakalar A(12, 2) noktasından geçerek doğrusal bir şekilde A noktasından 5 birim yükseğe çıkıyor ve
daha sonra yere doğru düşüşe geçiyor.
Avcı makineden çıkan turuncu plakayı ulaştığı en yüksek nokta olan B noktasında vurduğuna göre, plakanın
vurulana kadar izlediği doğrusal yolun denklemi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 12y = 5x + 84
B) 5y = 12x - 84
C) 12y = -5x + 84
D) 5y = -12x+84
Ortaokul Matematik
Denklem Kurma
Avci 0 B A (12,2) X Bir atış poligonunda, doğrusal olarak plaka fırlatan makineden çıkan plakalara atış yapan bir avcının görüntüsü yukar daki koordinat düzlemine yansıtılmıştır. Makineden çıkan plakalar A(12, 2) noktasından geçerek doğrusal bir şekilde A noktasından 5 birim yükseğe çıkıyor ve daha sonra yere doğru düşüşe geçiyor. Avcı makineden çıkan turuncu plakayı ulaştığı en yüksek nokta olan B noktasında vurduğuna göre, plakanın vurulana kadar izlediği doğrusal yolun denklemi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) 12y = 5x + 84 B) 5y = 12x - 84 C) 12y = -5x + 84 D) 5y = -12x+84
40
30
18
TEST-3
5. Bir kampta 30 kişiye 18 gün yetecek kadar yiyecek 8. (a+5) ile
vardır. 12 gün sonra bu kamptan 10 kişi ayrılıyor.
Buna göre, kalan yiyecek kampta kalan kişilere
kaç gün yeter?
A) 12
B) 10
C) 9
12.30=360
Kazanım Tarama Testi
18+12=
D) 6
a=7 ike
tir?
A) 23
Ortaokul Matematik
Denklem Kurma
40 30 18 TEST-3 5. Bir kampta 30 kişiye 18 gün yetecek kadar yiyecek 8. (a+5) ile vardır. 12 gün sonra bu kamptan 10 kişi ayrılıyor. Buna göre, kalan yiyecek kampta kalan kişilere kaç gün yeter? A) 12 B) 10 C) 9 12.30=360 Kazanım Tarama Testi 18+12= D) 6 a=7 ike tir? A) 23
Aygül Hanım kilolarından dolayı belli bir süre diyet
yapmakta ve bu süre içerisinde sık sık tartılmakta-
dır. Aygül Hanım, bir süre sonra tartının bazen 3 kg
eksik bazen de 4 kg fazla tarttığını gözlemliyor ve
tartının bozuk olduğuna karar veriyor.
Tartıda 56 kg çıkan Aygül Hanım'ın gerçek küt-
lesini veren eşitsizlik aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) 52 ≤ K≤ 59
C) 56 ≤K ≤ 60
B) K > 56
D) K ≤ 56
Ortaokul Matematik
Denklem Kurma
Aygül Hanım kilolarından dolayı belli bir süre diyet yapmakta ve bu süre içerisinde sık sık tartılmakta- dır. Aygül Hanım, bir süre sonra tartının bazen 3 kg eksik bazen de 4 kg fazla tarttığını gözlemliyor ve tartının bozuk olduğuna karar veriyor. Tartıda 56 kg çıkan Aygül Hanım'ın gerçek küt- lesini veren eşitsizlik aşağıdakilerden hangi- sidir? A) 52 ≤ K≤ 59 C) 56 ≤K ≤ 60 B) K > 56 D) K ≤ 56
Yasemin bir karışının ne kadar uzunlukta olduğunu
merak ediyor ve ölçüyor.
Buna göre bir karış uzunluğu 22 cm olan Yase-
min'in karışını kullanarak ölçebileceği en fazla
uzunluğu ifade eden eşitsizlik aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Y ≤ 22
C) Y > 22
B) Y <22
D) Y ≥ 22
Ortaokul Matematik
Denklem Kurma
Yasemin bir karışının ne kadar uzunlukta olduğunu merak ediyor ve ölçüyor. Buna göre bir karış uzunluğu 22 cm olan Yase- min'in karışını kullanarak ölçebileceği en fazla uzunluğu ifade eden eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? A) Y ≤ 22 C) Y > 22 B) Y <22 D) Y ≥ 22
Hacer'in annesi Hacer'e kreş aramaktadır. Görüş-
tüğü yerlerden sonra Hacer'in 3 yaşını geçmesi
gerektiği sonucunu çıkartmıştır.
Buna göre kreşe giden çocukların yaşını veren
eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) x ≥ 3
C) x ≤ 3
B) x < 3
D) x > 3
Ortaokul Matematik
Denklem Kurma
Hacer'in annesi Hacer'e kreş aramaktadır. Görüş- tüğü yerlerden sonra Hacer'in 3 yaşını geçmesi gerektiği sonucunu çıkartmıştır. Buna göre kreşe giden çocukların yaşını veren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? A) x ≥ 3 C) x ≤ 3 B) x < 3 D) x > 3
51.
Tank Bey, fabrikalardan su alarak satmaktadır. Aşağıdaki tabloda Tank Beyin su almak istediği A ve B fabrikalarının su taşıma
sırasında aldığı nakliye ücretleri ve her bir damacana suyun fiyatı gösterilmiştir.
Tablo: Nakliye Ücretleri ve Damacana Su Fiyatları
Nakliye Ücreti (TL)
A) 210
Fabrika
A
B
10vls
1200
720
Buna göre Tarık Bey, kaç adet damacana su siparişi verirse A ve B fabrikalarına eşit ücret ödemiş olur?
B) 240
1 Damacana Su Fiyatı (TL)
C) 275
8
10
2011
D) 300
102 578
Ortaokul Matematik
Denklem Kurma
51. Tank Bey, fabrikalardan su alarak satmaktadır. Aşağıdaki tabloda Tank Beyin su almak istediği A ve B fabrikalarının su taşıma sırasında aldığı nakliye ücretleri ve her bir damacana suyun fiyatı gösterilmiştir. Tablo: Nakliye Ücretleri ve Damacana Su Fiyatları Nakliye Ücreti (TL) A) 210 Fabrika A B 10vls 1200 720 Buna göre Tarık Bey, kaç adet damacana su siparişi verirse A ve B fabrikalarına eşit ücret ödemiş olur? B) 240 1 Damacana Su Fiyatı (TL) C) 275 8 10 2011 D) 300 102 578