Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Çember ve Daire Soruları

ETKİNLİK 7
Yançop uzunluğur olan daire diliminin yay uzunluğu
2 formülü ile hesaplanır.
6 cm
O
120
B) 6
B
O merkezli bir dairenin içinden yarıçapı 6 cm olan 120 lik
daire dilimi çikanılıp alınıyor.
Buna göre, çıkanlan daire diliminin çevre uzunluğu aşa-
ğıdaki doğal sayılardan hangisine tam bölünemez?
(z = 3 alınız.)
A) 4
C) 8
D) 10
Ortaokul Matematik
Çember ve Daire
ETKİNLİK 7 Yançop uzunluğur olan daire diliminin yay uzunluğu 2 formülü ile hesaplanır. 6 cm O 120 B) 6 B O merkezli bir dairenin içinden yarıçapı 6 cm olan 120 lik daire dilimi çikanılıp alınıyor. Buna göre, çıkanlan daire diliminin çevre uzunluğu aşa- ğıdaki doğal sayılardan hangisine tam bölünemez? (z = 3 alınız.) A) 4 C) 8 D) 10
Og kan veran
D
b
b
P
V
.
b
b
R
b
b
RIC
r
0
r
O yukanda verilen kare, dikdörtgen, düzgün altigen ve dairenin içerisine şekildeki gibi üçgenlerimi
Buna göre plzen Upgenlerle ilgili aşağıdakilerden ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Karenin içerisine çizilmiş üppen bir eşkenar üçgen olabilir.
8) Dikdörtgenin içerisine çizilmiş üçgen bir ikizkenar üçgen olabilir.
C) Düzgün atigenin içerisine çizilmiş üçgen bir ikizkenar üçgen olabilir.
D) Cemberin içerisine çizilmiş üçgen bir eşkenar üçgen olabilir.
st. Apag
Ortaokul Matematik
Çember ve Daire
Og kan veran D b b P V . b b R b b RIC r 0 r O yukanda verilen kare, dikdörtgen, düzgün altigen ve dairenin içerisine şekildeki gibi üçgenlerimi Buna göre plzen Upgenlerle ilgili aşağıdakilerden ifadelerden hangisi doğrudur? A) Karenin içerisine çizilmiş üppen bir eşkenar üçgen olabilir. 8) Dikdörtgenin içerisine çizilmiş üçgen bir ikizkenar üçgen olabilir. C) Düzgün atigenin içerisine çizilmiş üçgen bir ikizkenar üçgen olabilir. D) Cemberin içerisine çizilmiş üçgen bir eşkenar üçgen olabilir. st. Apag
la-
or.
n
7
Bilgi: Yarıçapı r birim olan bir çemberin
çevre uzunluğu 2πr birimdir.
A)
20cm
Yukarıda verilen esnek, istenildiği gibi bükü-
lebilen plastik çubuklar uç uca eklenerek tek
renk çemberler oluşturulacaktır. Mavi çubuk ile
oluşturulan çemberin çevresinin pembe çubuk
ile oluşturulacak çemberin çevresine eşit olma-
si istenmektedir. Çubuklar kısaltılmayacaktır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi oluştu-
rulacak çemberlerden herhangi birinin san-
timetre cinsinden yarıçap uzunluğu olamaz?
40
TL
B)
16cm
60
TT
C) 160
TT
D) 280
TT
Ortaokul Matematik
Çember ve Daire
la- or. n 7 Bilgi: Yarıçapı r birim olan bir çemberin çevre uzunluğu 2πr birimdir. A) 20cm Yukarıda verilen esnek, istenildiği gibi bükü- lebilen plastik çubuklar uç uca eklenerek tek renk çemberler oluşturulacaktır. Mavi çubuk ile oluşturulan çemberin çevresinin pembe çubuk ile oluşturulacak çemberin çevresine eşit olma- si istenmektedir. Çubuklar kısaltılmayacaktır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi oluştu- rulacak çemberlerden herhangi birinin san- timetre cinsinden yarıçap uzunluğu olamaz? 40 TL B) 16cm 60 TT C) 160 TT D) 280 TT
G
H
Ece
M
E
Ezgi
B
D
C
Lunaparka eğlenmeye giden Ece ve Ezgi yukarı-
da verilen dönme dolabın Ece A noktasında bu-
lunan kabinine, Ezgi de E noktasında bulunan
kabinine binmişlerdir. Dönme dolabın güvenle
hareket etmesi için her kabinin merkeze olan
mesafesi eşit olmak zorundadır. Ece ile Ezgi
arasındaki mesafe 4 metredir.
Ece'nin bulunduğu kabin 2,5 tur attığında Ezgi
kaç metre yol almış olur? (n = 3)
A) 30
B) 45
C) 60
ARTIK MATEMATİKTE USTALAŞMA ZAMANI
D) 75
CA
Ortaokul Matematik
Çember ve Daire
G H Ece M E Ezgi B D C Lunaparka eğlenmeye giden Ece ve Ezgi yukarı- da verilen dönme dolabın Ece A noktasında bu- lunan kabinine, Ezgi de E noktasında bulunan kabinine binmişlerdir. Dönme dolabın güvenle hareket etmesi için her kabinin merkeze olan mesafesi eşit olmak zorundadır. Ece ile Ezgi arasındaki mesafe 4 metredir. Ece'nin bulunduğu kabin 2,5 tur attığında Ezgi kaç metre yol almış olur? (n = 3) A) 30 B) 45 C) 60 ARTIK MATEMATİKTE USTALAŞMA ZAMANI D) 75 CA
4.
.
Onlar basamağı Birler basamağı
Yukarıda verilen abaküste iki basamaklı AB sayıları aşağıda verilen şartlarda oluşturulmak isteniyor:
Onlar basamağındaki rakam, birler basamağındaki rakamdan büyük olacaktır.
Abaküste bulunan boncuk miktarları aralarında asal olmalıdır.
Her çubukta en az bir boncuk olmak üzere bu abaküste en çok 8 en az 4 boncuk kullanılacaktır.
Örneğin;
●
•
1000
13
606
nego 8. Sinif/Matematik
Yukarıda şekilde verilmiş olan şartları sağlayan 32 sayısı oluşturulurken toplam 5 adet boncuk kullanılmıştır.
Buna göre verilen şartları sağlayan kaç farklı AB iki basamaklı sayısı yazılabilir?
A) 6
B) 7
C) 8
10
D) 9
Ortaokul Matematik
Çember ve Daire
4. . Onlar basamağı Birler basamağı Yukarıda verilen abaküste iki basamaklı AB sayıları aşağıda verilen şartlarda oluşturulmak isteniyor: Onlar basamağındaki rakam, birler basamağındaki rakamdan büyük olacaktır. Abaküste bulunan boncuk miktarları aralarında asal olmalıdır. Her çubukta en az bir boncuk olmak üzere bu abaküste en çok 8 en az 4 boncuk kullanılacaktır. Örneğin; ● • 1000 13 606 nego 8. Sinif/Matematik Yukarıda şekilde verilmiş olan şartları sağlayan 32 sayısı oluşturulurken toplam 5 adet boncuk kullanılmıştır. Buna göre verilen şartları sağlayan kaç farklı AB iki basamaklı sayısı yazılabilir? A) 6 B) 7 C) 8 10 D) 9
51
14.
D
B) 48
C
A
Şekilde ABCD karesi ve A merkezli çeyrek daire dilimi verilmiştir.
Karenin bir kenarının uzunluğu 12 cm olduğuna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetrekaredir?
(л yerine 3 alınız.)
A) 36
C) 60
12 cm
B
D) 72
Ortaokul Matematik
Çember ve Daire
51 14. D B) 48 C A Şekilde ABCD karesi ve A merkezli çeyrek daire dilimi verilmiştir. Karenin bir kenarının uzunluğu 12 cm olduğuna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetrekaredir? (л yerine 3 alınız.) A) 36 C) 60 12 cm B D) 72
7.
100 cm
72/4
21
R
3,14
15926535
89793238
44
60 cm
8 cm
8 cm
14 Mart Pi Günü etkinlikleri için bir okulda yanda
ölçüleri verilen dikdörtgen şeklinde bir poster ta-
sarlanıyor. Bu posterin kenarlarından sekizer cm
boşluk kalacak şekilde yarıçapı 2 cm olan çem-
berler yukarıdan aşağıya ve soldan sağa olacak
şekilde diziliyor.
Buna göre bu posterde kullanılan çember sa-
yısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 30
B) 31
C) 32
Yanlış
21
11
(22
23 1
175
85 (A
TEST
1
Temelli's
Beceri
D) 33 6.3.3.1.
Sorular
Ortaokul Matematik
Çember ve Daire
7. 100 cm 72/4 21 R 3,14 15926535 89793238 44 60 cm 8 cm 8 cm 14 Mart Pi Günü etkinlikleri için bir okulda yanda ölçüleri verilen dikdörtgen şeklinde bir poster ta- sarlanıyor. Bu posterin kenarlarından sekizer cm boşluk kalacak şekilde yarıçapı 2 cm olan çem- berler yukarıdan aşağıya ve soldan sağa olacak şekilde diziliyor. Buna göre bu posterde kullanılan çember sa- yısı aşağıdakilerden hangisidir? A) 30 B) 31 C) 32 Yanlış 21 11 (22 23 1 175 85 (A TEST 1 Temelli's Beceri D) 33 6.3.3.1. Sorular
9. Aşağıdaki tabloda verilen ifadeleri uygun sayılarla eşleştiriniz.
1. Yarıçapı 2 cm olan çemberin çapı a
cm olan çemberin çapı b.
2. Yarıçapı 2
Yarıçapı 333
cm olan çemberin çapı
4. Yarıçapı 0,7 cm olan çemberin çapı
3.
5. Çapı 10 cm olan çemberin yarıçapı
6. Çapı 5 cm olan çemberin yarıçapı
7.
Çapı /
C.
cm olan çemberin yarıçapı
e.
f.
1,4 cm
d. 3 cm
4 cm
g.
0,9 cm
380
52
10 cm
3
8. Çapı 1,8 cm olan çemberin yarıçapı h. 5 cm
cm
1/2 cm
Ortaokul Matematik
Çember ve Daire
9. Aşağıdaki tabloda verilen ifadeleri uygun sayılarla eşleştiriniz. 1. Yarıçapı 2 cm olan çemberin çapı a cm olan çemberin çapı b. 2. Yarıçapı 2 Yarıçapı 333 cm olan çemberin çapı 4. Yarıçapı 0,7 cm olan çemberin çapı 3. 5. Çapı 10 cm olan çemberin yarıçapı 6. Çapı 5 cm olan çemberin yarıçapı 7. Çapı / C. cm olan çemberin yarıçapı e. f. 1,4 cm d. 3 cm 4 cm g. 0,9 cm 380 52 10 cm 3 8. Çapı 1,8 cm olan çemberin yarıçapı h. 5 cm cm 1/2 cm
8 cm
6 cm
Yukarıdaki çemberlerle Berk ve Ayça yarış yapa-
caklarmış.
Ç=2ar
π = 3
Yarış sonucunda çemberler yarışmayı tam tur
atarak tamamlamışlardır.
Yarış pisti 7 ile 8 metre arasındadır.
Buna göre yarış pistinin uzunluğu en az kaç
metredir?
Ortaokul Matematik
Çember ve Daire
8 cm 6 cm Yukarıdaki çemberlerle Berk ve Ayça yarış yapa- caklarmış. Ç=2ar π = 3 Yarış sonucunda çemberler yarışmayı tam tur atarak tamamlamışlardır. Yarış pisti 7 ile 8 metre arasındadır. Buna göre yarış pistinin uzunluğu en az kaç metredir?
Yarıçapır olan dairenin alanı ² formülü ile hesaplanır.
Bir terzi yarım daire şeklindeki motifleri dikdörtgen şeklindeki kumaşın karşılıklı kenarına aşağıdaki gibi dikerek bir
örtü elde etmiştir.
12 dm
6 dm
B) 522
6 dm
8 dm
Buna göre, terzinin oluşturduğu örtü için kullandığı yarım dairelerin alanları toplamı en az kaç desimetre-
karedir? (π = 3 alınız.)
A) 518
C) 528
D) 536
Ortaokul Matematik
Çember ve Daire
Yarıçapır olan dairenin alanı ² formülü ile hesaplanır. Bir terzi yarım daire şeklindeki motifleri dikdörtgen şeklindeki kumaşın karşılıklı kenarına aşağıdaki gibi dikerek bir örtü elde etmiştir. 12 dm 6 dm B) 522 6 dm 8 dm Buna göre, terzinin oluşturduğu örtü için kullandığı yarım dairelerin alanları toplamı en az kaç desimetre- karedir? (π = 3 alınız.) A) 518 C) 528 D) 536
A) 3x + 20 = 220
C)x+ (3x + 20) = 220
D) 3x + 20+ 3. (3x + 20) = 220
20
-tonguç-
3. Bir gençlik kampındaki öğrenciler yakılan kamp ateşinin etrafına toplanarak çember biçim
de sıralanmışlardır. Bu öğrencilere 1'den başlayarak ardışık olarak numaralar verilmiştir. A
dışık numaralı öğrenciler arasındaki mesafeler birbirine eşittir. Aşağıda görüldüğü gibi 20 nu
maralı öğrenci ile 50 numaralı öğrencinin olduğu yerler birleştirildiğinde çemberin çapların
dan biri çizilmiş olacaktır.
50
Buna göre bu gençlik kampındaki kamp ateşinin etrafına sıralanan öğrenci sayısı kaçtır?
A) 55
B) 60
C) 65
D) 70
Yeni Nesil Motemalik
5. Merve ve Nur adlı il
ye karar vermişlerd
ye karar vermiştir.
rar vermiştir.
Buna göre Mer
ralarındaki para
A) 20
Yeni Nesil Mate
Ortaokul Matematik
Çember ve Daire
A) 3x + 20 = 220 C)x+ (3x + 20) = 220 D) 3x + 20+ 3. (3x + 20) = 220 20 -tonguç- 3. Bir gençlik kampındaki öğrenciler yakılan kamp ateşinin etrafına toplanarak çember biçim de sıralanmışlardır. Bu öğrencilere 1'den başlayarak ardışık olarak numaralar verilmiştir. A dışık numaralı öğrenciler arasındaki mesafeler birbirine eşittir. Aşağıda görüldüğü gibi 20 nu maralı öğrenci ile 50 numaralı öğrencinin olduğu yerler birleştirildiğinde çemberin çapların dan biri çizilmiş olacaktır. 50 Buna göre bu gençlik kampındaki kamp ateşinin etrafına sıralanan öğrenci sayısı kaçtır? A) 55 B) 60 C) 65 D) 70 Yeni Nesil Motemalik 5. Merve ve Nur adlı il ye karar vermişlerd ye karar vermiştir. rar vermiştir. Buna göre Mer ralarındaki para A) 20 Yeni Nesil Mate
1.
Saat
(x)
24 (
12
8
6
Musluk SayısıI
(y)
1
2
3
4
Yukarıdaki tablo bir havuzu dolduran mus-
luk sayısı ile havuzun dolma süresi arasın-
daki ilişkiyi göstermektedir.
Buna göre havuzun dolma süresi ile ha-
vuzu dolduran musluk sayısı arasında-
ki orantı sabiti kaçtır?
A) 48
B) 24
12
D) 8
Ortaokul Matematik
Çember ve Daire
1. Saat (x) 24 ( 12 8 6 Musluk SayısıI (y) 1 2 3 4 Yukarıdaki tablo bir havuzu dolduran mus- luk sayısı ile havuzun dolma süresi arasın- daki ilişkiyi göstermektedir. Buna göre havuzun dolma süresi ile ha- vuzu dolduran musluk sayısı arasında- ki orantı sabiti kaçtır? A) 48 B) 24 12 D) 8
7.
T
Kısa kenar uzunluğu 6 cm, uzun kenar uzunluğu 10
cm olan dikdörtgenin kenar uzunluklarını çap kabul
eden yarım çemberler çizilmiştir.
Buna göre oluşan şeklin çevresi kaç cm dir?
(* yerine 3 aliniz.)
A) 24
B) 48
C) 64 D) 96
Ortaokul Matematik
Çember ve Daire
7. T Kısa kenar uzunluğu 6 cm, uzun kenar uzunluğu 10 cm olan dikdörtgenin kenar uzunluklarını çap kabul eden yarım çemberler çizilmiştir. Buna göre oluşan şeklin çevresi kaç cm dir? (* yerine 3 aliniz.) A) 24 B) 48 C) 64 D) 96
Çarpanla
Etkinlik 16
Daire çevresi 2лr formülüyle bulunur.
Daire ve kare şeklindeki iki arsanın çevre uzunlukla-
ri ip parçaları ile ölçülecektir.
Daire olan arsa 2 metrelik, kare olan arsa 5 metrelik yeteri ka-
dar ip parçaları ile ipler üst üste gelmeden ve aralarında boşluk
kalmadan tam olarak ölçülmüştür. Daire ve kare arsaların met-
re cinsinden çevre uzunlukları birbirine eşit olup 100 metreden
fazladır.
Buna göre daire olan arsanın yarıçap uzunluğu en az kaç
metredir? (= 3 aliniz.)
240
Ortaokul Matematik
Çember ve Daire
Çarpanla Etkinlik 16 Daire çevresi 2лr formülüyle bulunur. Daire ve kare şeklindeki iki arsanın çevre uzunlukla- ri ip parçaları ile ölçülecektir. Daire olan arsa 2 metrelik, kare olan arsa 5 metrelik yeteri ka- dar ip parçaları ile ipler üst üste gelmeden ve aralarında boşluk kalmadan tam olarak ölçülmüştür. Daire ve kare arsaların met- re cinsinden çevre uzunlukları birbirine eşit olup 100 metreden fazladır. Buna göre daire olan arsanın yarıçap uzunluğu en az kaç metredir? (= 3 aliniz.) 240
8 cm
B) 24
120°
16
16
24 (
by 24
616
416
Elif, pergelini 8 cm açtıktan sonra yukarıdaki çember yayını çizmiştir.
Buna göre Elif'in çizdiği
16
apian.
48471
24 6.8-48
çember yayının uzunluğu kaç santimetrekaredir? (t = 3 alınız.)
C) 32 962
840
2n 1200x
D) 40
TE:
aire
Ortaokul Matematik
Çember ve Daire
8 cm B) 24 120° 16 16 24 ( by 24 616 416 Elif, pergelini 8 cm açtıktan sonra yukarıdaki çember yayını çizmiştir. Buna göre Elif'in çizdiği 16 apian. 48471 24 6.8-48 çember yayının uzunluğu kaç santimetrekaredir? (t = 3 alınız.) C) 32 962 840 2n 1200x D) 40 TE: aire
Bir okulda öğrenciler aşağıdaki gibi gruplanyor.
Takdir belgesi alan kız öğrenciler
Takdir belgesi alan erkek öğrenciler → Erkek A
30
Bu okulda 2016, 2017 ve 2018 yıllarında belge alan öğrencilerin dağılımı aşağıdaki grafiklerde verilmiştir.
Kz C Erlek: C
A) Ogenci sayısı
380
340
339
310
290
230
270
250
250
2016
2017
2018
KZA Encik A
Grafik: 2016 Belgesi
Yıllar
50 50
2016 yılı öğrenci sayısı 1080, 2017 yılı öğrenci sayısı 900 ve 2018 yılı öğrenci sayısı 990 olduğuna göre, bu okulde aldr
veya teşekkür belgesi alan ve belge alamayan öğrenci sayılarının değişimini gösteren çizgi grafiği aşağıdakilerden ter
gisidir?
390
B) Oğrenci sayısı
380
EMD
Beige alamayan kız öğrenciler
Beige alamayan erkek öğrenciler →→ Erfiak C
350
345
330
320
310
300
290
280
270
260
250
Agrubu
2016
Soru 12
2017
2018
Teşekkür belgesi ale uz öğrenciler
Teşekkür belgesi alan erkek öğrenciler → Ericks
KazB Erkek B
Grafik: 2017 Belgesi
Yillar
102
30
60"
C) Oğrenci sayısı
400
390
380
370
340
330
320
310
300
290
280
270
250
2016
2108
Grafit: 2018 Belgesi
C grubu
2018
30
Yillar
50 60
D) Öğrenci says:
400
390
380
370
350
330
310
300
250
2016
2017
2018
Ortaokul Matematik
Çember ve Daire
Bir okulda öğrenciler aşağıdaki gibi gruplanyor. Takdir belgesi alan kız öğrenciler Takdir belgesi alan erkek öğrenciler → Erkek A 30 Bu okulda 2016, 2017 ve 2018 yıllarında belge alan öğrencilerin dağılımı aşağıdaki grafiklerde verilmiştir. Kz C Erlek: C A) Ogenci sayısı 380 340 339 310 290 230 270 250 250 2016 2017 2018 KZA Encik A Grafik: 2016 Belgesi Yıllar 50 50 2016 yılı öğrenci sayısı 1080, 2017 yılı öğrenci sayısı 900 ve 2018 yılı öğrenci sayısı 990 olduğuna göre, bu okulde aldr veya teşekkür belgesi alan ve belge alamayan öğrenci sayılarının değişimini gösteren çizgi grafiği aşağıdakilerden ter gisidir? 390 B) Oğrenci sayısı 380 EMD Beige alamayan kız öğrenciler Beige alamayan erkek öğrenciler →→ Erfiak C 350 345 330 320 310 300 290 280 270 260 250 Agrubu 2016 Soru 12 2017 2018 Teşekkür belgesi ale uz öğrenciler Teşekkür belgesi alan erkek öğrenciler → Ericks KazB Erkek B Grafik: 2017 Belgesi Yillar 102 30 60" C) Oğrenci sayısı 400 390 380 370 340 330 320 310 300 290 280 270 250 2016 2108 Grafit: 2018 Belgesi C grubu 2018 30 Yillar 50 60 D) Öğrenci says: 400 390 380 370 350 330 310 300 250 2016 2017 2018