Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Bilimsel Gösterim Soruları

masas
kena
13. Aşağıda uzunluğu 108 mm olan bir tel verilmiştir.
Matematik
O. SINIP
108 mm
Bu tel iki eş parçaya ayrılarak parçalardan biri maviye, diğeri ise yeşile boyanıyor. Mavi parça 4 eş parça-
ya, yeşil parça 8 eş parçaya ayrılıyor.
Son durumda elde edilen bir mavi parça ile bir yeşil parça uç uca eklendiğinde oluşan tel parçası-
nın uzunluğunun santimetre cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1,875.106
B) 3,25.106
C) 1,875.104
D) 3,25.10*
Ortaokul Matematik
Bilimsel Gösterim
masas kena 13. Aşağıda uzunluğu 108 mm olan bir tel verilmiştir. Matematik O. SINIP 108 mm Bu tel iki eş parçaya ayrılarak parçalardan biri maviye, diğeri ise yeşile boyanıyor. Mavi parça 4 eş parça- ya, yeşil parça 8 eş parçaya ayrılıyor. Son durumda elde edilen bir mavi parça ile bir yeşil parça uç uca eklendiğinde oluşan tel parçası- nın uzunluğunun santimetre cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1,875.106 B) 3,25.106 C) 1,875.104 D) 3,25.10*
Bilimsel Gösterim
TEST-15
8. a bir gerçek sayı, 1 ≤ |a| < 10 ve n bir tam sayı olmak üzere a. 10 gösterimine bilimsel gösterim denir.
Dünya ile Mars arasındaki mesafe ortalama 225 milyon km'dir. Bu iki gezegen arasında uzay araçları ile gidilebilmek-
tedir.
Mars
Dünya
Dünya'dan hareket eden bir uzay aracı Mars'a hareket ederek hiç durmaksızın 4 kez gidip gelmiştir.
Bu uzay aracının aldığı yolun metre cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 9.108
B) 9.1011
C) 18.1011
D) 1,8.10¹2
Ortaokul Matematik
Bilimsel Gösterim
Bilimsel Gösterim TEST-15 8. a bir gerçek sayı, 1 ≤ |a| < 10 ve n bir tam sayı olmak üzere a. 10 gösterimine bilimsel gösterim denir. Dünya ile Mars arasındaki mesafe ortalama 225 milyon km'dir. Bu iki gezegen arasında uzay araçları ile gidilebilmek- tedir. Mars Dünya Dünya'dan hareket eden bir uzay aracı Mars'a hareket ederek hiç durmaksızın 4 kez gidip gelmiştir. Bu uzay aracının aldığı yolun metre cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 9.108 B) 9.1011 C) 18.1011 D) 1,8.10¹2
II Mavi
III Sari torbadan çekilen en büyük sayı ile mavi torbadan ça
IV. Turuncu torbadan çekilen en küçük sayı ile yeşil torbada
Ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) I ve Ill
A) Yalnız II
Uzunluğu 0,04 105 metre olan bir tel. parçalara ay-
rılarak 8 adet özdeş kare elde edilmektedir.
Hiç parça artmadığına göre oluşturulan kareler-
den birinin bir kenar uzunluğu kaç santimetre-
dir? (1m = 100 cm)
A) 1,25 103
C) 0.2-104
8. SINIF 2. DENEME
B)-1,25-105
D) 0,02-106
3.
Ortaokul Matematik
Bilimsel Gösterim
II Mavi III Sari torbadan çekilen en büyük sayı ile mavi torbadan ça IV. Turuncu torbadan çekilen en küçük sayı ile yeşil torbada Ifadelerinden hangileri doğrudur? B) I ve Ill A) Yalnız II Uzunluğu 0,04 105 metre olan bir tel. parçalara ay- rılarak 8 adet özdeş kare elde edilmektedir. Hiç parça artmadığına göre oluşturulan kareler- den birinin bir kenar uzunluğu kaç santimetre- dir? (1m = 100 cm) A) 1,25 103 C) 0.2-104 8. SINIF 2. DENEME B)-1,25-105 D) 0,02-106 3.
Fasikül-6
KONU
2
13.
14.
Bilgi: 1 slal < 10 ve a bir gerçek sayı olmak üzere a 10n gösterimine bilimsel
gösterim denir.
Arılar bal yapma dönemlerinde bir günde yüzlerce çiçeğe konabilmektedir.
Arı, kovanından çıkıp bir çiçeğe konup aldığı çiçek özünü kovanına getirir ve
başka bir çiçeğe konmak için tekrar kovanından çıkar.
Aşağıdaki tabloda bir arının bu şekilde konduğu dört çiçeğin arı kovanına
olan uzaklıkları santimetre cinsinden verilmiştir.
Tablo: Kovanın çiçeklere olan uzaklığı
Çiçek Adı
Kiraz çiçeği
Kekik çiçeği
Ay çiçeği
ÜSLÜ İFADELER
Papatya
1. satır 1. kare
2. satır 1. kare
1. satır 2. kare
Kovana Olan Uzaklık (cm)
0,83.106
1,2.104
0,0054.108
70.104
Buna göre, arının bu dört çiçeğe konmak için katettiği toplam mesafenin santimetre cinsinden bilimsel gösterimi aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A4,164. 106
12,082.104
BY 4,164. 105
O
O
1. satır 10. kare
2. satır 10, kare
Değerlendirme Testi
D) 2,082.106
Ortaokul Matematik
Bilimsel Gösterim
Fasikül-6 KONU 2 13. 14. Bilgi: 1 slal < 10 ve a bir gerçek sayı olmak üzere a 10n gösterimine bilimsel gösterim denir. Arılar bal yapma dönemlerinde bir günde yüzlerce çiçeğe konabilmektedir. Arı, kovanından çıkıp bir çiçeğe konup aldığı çiçek özünü kovanına getirir ve başka bir çiçeğe konmak için tekrar kovanından çıkar. Aşağıdaki tabloda bir arının bu şekilde konduğu dört çiçeğin arı kovanına olan uzaklıkları santimetre cinsinden verilmiştir. Tablo: Kovanın çiçeklere olan uzaklığı Çiçek Adı Kiraz çiçeği Kekik çiçeği Ay çiçeği ÜSLÜ İFADELER Papatya 1. satır 1. kare 2. satır 1. kare 1. satır 2. kare Kovana Olan Uzaklık (cm) 0,83.106 1,2.104 0,0054.108 70.104 Buna göre, arının bu dört çiçeğe konmak için katettiği toplam mesafenin santimetre cinsinden bilimsel gösterimi aşa- ğıdakilerden hangisidir? A4,164. 106 12,082.104 BY 4,164. 105 O O 1. satır 10. kare 2. satır 10, kare Değerlendirme Testi D) 2,082.106
B
I
PLM 8S222
8. Aşağıdaki tabloda üç sayının bilimsel gösterimi veril-
miştir.
Yayınevi
e
B
Tablo: Sayıların Bilimsel Gösterimi
Sayı
0,061.107
492.1010
-11,38.10-6
Bilimsel Gösterim
a.10n
b.10m
414 Tabloya göre, (k + m + n) toplamı kaçtır?
A) 12
B) 13
C) 14
4+12
Yo
c.10k
12
76
tc
C
D) 15
Ortaokul Matematik
Bilimsel Gösterim
B I PLM 8S222 8. Aşağıdaki tabloda üç sayının bilimsel gösterimi veril- miştir. Yayınevi e B Tablo: Sayıların Bilimsel Gösterimi Sayı 0,061.107 492.1010 -11,38.10-6 Bilimsel Gösterim a.10n b.10m 414 Tabloya göre, (k + m + n) toplamı kaçtır? A) 12 B) 13 C) 14 4+12 Yo c.10k 12 76 tc C D) 15
Aşağıda altı çeşit kahve yapabilen bir kahve oto-
matı gösterilmiştir. Bu otomat eşit büyüklükte-
ki bardaklara her defasında eşit miktarda kahve
koymaktadır.
inge
110
150
30
38 ba
20 Espresso Americano 33
72 Cappuccino
86
64 Mocha Macchiato 40
+Toy
Otomatın bölümlerinde kahve bitiyor ve mak
neden alınan bardak sayısı kahve çeşidine göre
yanındaki bölmede şekildeki gibi yazıyor.
140
Ayrıca otomatın bardaklara koyabileceği toplam
kahve miktarının 60 litre olduğu bilinmektedir.
A) 1,875-103
C) 1,085-102
Buna göre otomatın bir bardağa koyduğu kah-
ve miktarının mililitre cinsinden bilimsel gös-
terimi aşağıdakilerden hangisidir?
0,185-103
D),875-10²
Ortaokul Matematik
Bilimsel Gösterim
Aşağıda altı çeşit kahve yapabilen bir kahve oto- matı gösterilmiştir. Bu otomat eşit büyüklükte- ki bardaklara her defasında eşit miktarda kahve koymaktadır. inge 110 150 30 38 ba 20 Espresso Americano 33 72 Cappuccino 86 64 Mocha Macchiato 40 +Toy Otomatın bölümlerinde kahve bitiyor ve mak neden alınan bardak sayısı kahve çeşidine göre yanındaki bölmede şekildeki gibi yazıyor. 140 Ayrıca otomatın bardaklara koyabileceği toplam kahve miktarının 60 litre olduğu bilinmektedir. A) 1,875-103 C) 1,085-102 Buna göre otomatın bir bardağa koyduğu kah- ve miktarının mililitre cinsinden bilimsel gös- terimi aşağıdakilerden hangisidir? 0,185-103 D),875-10²
20. lal, 1 veya 1'den büyük, 10'dan küçük bir gerçek sayı
ve n bir tam sayı olmak üzere a. 10° gösterimi bilimsel
gösterimdir.
Ocak ayının sonunda kütlesi 25,7 kg olan Tuğçe'nin
köpeği Mia'nın aylara göre aldığı kilo miktan aşağı-
daki tabloda verilmiştir.
Tablo: Mia'nın Aylara Göre Aldığı Kilo
Alınan Kilo Miktarı (Gram)
Ay
Şubat
Mart
Nisan
0,018.105
0,42.103
0,0025.105
Buna göre Mia'nın nisan ayı sonunda kütlesinin
kilogram cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) 2,817.101
C) 2,817.10-2
B) 2,47.10-1
D) 2,47.10¹
8
2. E
(
Ortaokul Matematik
Bilimsel Gösterim
20. lal, 1 veya 1'den büyük, 10'dan küçük bir gerçek sayı ve n bir tam sayı olmak üzere a. 10° gösterimi bilimsel gösterimdir. Ocak ayının sonunda kütlesi 25,7 kg olan Tuğçe'nin köpeği Mia'nın aylara göre aldığı kilo miktan aşağı- daki tabloda verilmiştir. Tablo: Mia'nın Aylara Göre Aldığı Kilo Alınan Kilo Miktarı (Gram) Ay Şubat Mart Nisan 0,018.105 0,42.103 0,0025.105 Buna göre Mia'nın nisan ayı sonunda kütlesinin kilogram cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdaki- lerden hangisidir? A) 2,817.101 C) 2,817.10-2 B) 2,47.10-1 D) 2,47.10¹ 8 2. E (
2.
Işığın boşluktaki hızı genellikle C ile gösterilir. C fiziğin birçok bölümünde kullanılan önemli bir fiziksel sabittir
ve değeri yaklaşık olarak 1 milyar km/sa tir. Aşağıdaki görselde Dünya ve Mars arasındaki mesate yaklaşık
olarak verilmiştir.
1
57.6 Milyon km
Buna göre ışık hızı ile hareket edebilseydik Dünya'dan Mars'a gidebileceğimiz sürenin saat cinsinden
bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisi olurdu?
A) 5,2-10-4
B) 5,2-10-2
5.76-10-4
D) 5.76-10-2
Ortaokul Matematik
Bilimsel Gösterim
2. Işığın boşluktaki hızı genellikle C ile gösterilir. C fiziğin birçok bölümünde kullanılan önemli bir fiziksel sabittir ve değeri yaklaşık olarak 1 milyar km/sa tir. Aşağıdaki görselde Dünya ve Mars arasındaki mesate yaklaşık olarak verilmiştir. 1 57.6 Milyon km Buna göre ışık hızı ile hareket edebilseydik Dünya'dan Mars'a gidebileceğimiz sürenin saat cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisi olurdu? A) 5,2-10-4 B) 5,2-10-2 5.76-10-4 D) 5.76-10-2
0,000S
A
43) Bir bakterinin ağırlığı 0,0000005 gramdır.
Buna göre 1000 tane bakterinin kilogram
cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden
hangisine eşittir?
A) 5.10-7
C) 5.10-8
B) 0,5.10-9
D) 5.10-10
Ortaokul Matematik
Bilimsel Gösterim
0,000S A 43) Bir bakterinin ağırlığı 0,0000005 gramdır. Buna göre 1000 tane bakterinin kilogram cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 5.10-7 C) 5.10-8 B) 0,5.10-9 D) 5.10-10
4. lal, 1 veya 1'den büyük 10'dan küçük bir gerçek sayı ve n bir tam sayı olmak üzere a 10 ifadesi bilimsel gösterimdir.
Dört farklı ilin nüfus sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo: İllerin Nüfus Sayısı
5-60
İller
A -
B
C
.
D
124.8-104
Y
Nüfus Sayısı
43,04 104
149.103
0,927-106
Buna göre tabloda gösterilen dört ilin toplam nüfus sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2,6444 106
B) 2,6544106
C) 2,7444-106
D) 2,7544-106
Diğer Sayfaya Ger
Ortaokul Matematik
Bilimsel Gösterim
4. lal, 1 veya 1'den büyük 10'dan küçük bir gerçek sayı ve n bir tam sayı olmak üzere a 10 ifadesi bilimsel gösterimdir. Dört farklı ilin nüfus sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo: İllerin Nüfus Sayısı 5-60 İller A - B C . D 124.8-104 Y Nüfus Sayısı 43,04 104 149.103 0,927-106 Buna göre tabloda gösterilen dört ilin toplam nüfus sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 2,6444 106 B) 2,6544106 C) 2,7444-106 D) 2,7544-106 Diğer Sayfaya Ger
3. Günümüzde sera gazları azaltılmaya çalışılmaktadır.
1 ton plastiğin geri dönüşümü ile 41 kg sera gazı sa-
lınımı azaltılmaktadır.
Türkiye'de yılda 3,6 milyon ton plastik üretilmektedir.
Eğer üretilen plastiklerin hepsini geri dönüşüme
kazandırabilseydik sera gazı salınımının azalaca-
ğı değerin kg cinsinden bilimsel olarak gösterimi
aşağıdakilerden hangisi olurdu?
A) 1,476-108
C) 1,476-106
B) 1,476-107
D) 14,76 106
6
Ortaokul Matematik
Bilimsel Gösterim
3. Günümüzde sera gazları azaltılmaya çalışılmaktadır. 1 ton plastiğin geri dönüşümü ile 41 kg sera gazı sa- lınımı azaltılmaktadır. Türkiye'de yılda 3,6 milyon ton plastik üretilmektedir. Eğer üretilen plastiklerin hepsini geri dönüşüme kazandırabilseydik sera gazı salınımının azalaca- ğı değerin kg cinsinden bilimsel olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisi olurdu? A) 1,476-108 C) 1,476-106 B) 1,476-107 D) 14,76 106 6