Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Doğal Sayı Problemleri Soruları

Baraj so
12. Aşağıdaki görselde bir dükkana ait dikdörtgen şek-
lindeki bir kepengin iki farklı konumu verilmiştir.
180 cm
180 cm
220 cm
90 cm
1. konum
2. konum
1. konumda kepenk tamamen kapalı iken 2. konum-
da kepenk 90 cm açılmıştır.
Buna göre aşağıdaki işlemlerden hangisi 2. ko-
numdaki kepengin kapalı kısmının alanına eşittir?
B) (220 + 180). 90
A) (200 -- 180). 90
C) (220 +90). 180
D) (220-90). 180
Ortaokul Matematik
Doğal Sayı Problemleri
Baraj so 12. Aşağıdaki görselde bir dükkana ait dikdörtgen şek- lindeki bir kepengin iki farklı konumu verilmiştir. 180 cm 180 cm 220 cm 90 cm 1. konum 2. konum 1. konumda kepenk tamamen kapalı iken 2. konum- da kepenk 90 cm açılmıştır. Buna göre aşağıdaki işlemlerden hangisi 2. ko- numdaki kepengin kapalı kısmının alanına eşittir? B) (220 + 180). 90 A) (200 -- 180). 90 C) (220 +90). 180 D) (220-90). 180
25. Kitap Kafe'de yer alan ve kitap koymak için aynlan kısmının genişliği 270 cm olan bir raſa, özdeş kitaplar aralarında
hiç boşluk kalmayacak şekilde yerleştiriliyor.
3 cm
270 cm
Kalınlıklar 3 cm olan bu kitaplar yukandaki şekilde gösterildiği gibi rafin solundan başlayarak 4 dikey, 5
yatay olacak şekilde dizildiğine göre, bu rafa en fazla kaç kitap dizilmiştir?
A) 60
B) 70
C) 80
D) 90
Ortaokul Matematik
Doğal Sayı Problemleri
25. Kitap Kafe'de yer alan ve kitap koymak için aynlan kısmının genişliği 270 cm olan bir raſa, özdeş kitaplar aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde yerleştiriliyor. 3 cm 270 cm Kalınlıklar 3 cm olan bu kitaplar yukandaki şekilde gösterildiği gibi rafin solundan başlayarak 4 dikey, 5 yatay olacak şekilde dizildiğine göre, bu rafa en fazla kaç kitap dizilmiştir? A) 60 B) 70 C) 80 D) 90
Tablo: Bir Manavin Beş Günlük
Elma Satışı
71 Yandaki tabloda bir manavin beş günde kaç kilogram elma
sattığı günlere göre verilmiştir. Elmanın kilogramını 3 liradan
satarak 5 günde 348 lira kazanan manavin perşembe günü
kaç kilogram elma sattığını bulunuz.
Günler
Pazartesi
Çarşamba
Perşembe
Sali
Curna
Satış
Miktan
15 28 21
14
(kg)
Ortaokul Matematik
Doğal Sayı Problemleri
Tablo: Bir Manavin Beş Günlük Elma Satışı 71 Yandaki tabloda bir manavin beş günde kaç kilogram elma sattığı günlere göre verilmiştir. Elmanın kilogramını 3 liradan satarak 5 günde 348 lira kazanan manavin perşembe günü kaç kilogram elma sattığını bulunuz. Günler Pazartesi Çarşamba Perşembe Sali Curna Satış Miktan 15 28 21 14 (kg)
4. Aşağıdaki kutular 1'den 20'ye kadar numaralandırılmıştır.
10
YAWARMAR www.
1
9
2
3
4
5
6
17
8
11
12113
14
20
15 16 17 18 19
Her kutunun içerisinde kutu üzerinde yazan sayı kadar zarf bulunmaktadır.
Rafet 19 yazan kutudaki tüm zarfları, diğer kutulara eşit olarak paylaştırmış ve kutuyu tamamen boşaltmıştır.
Son durumda kutuların içinde, üzerinde yazan sayıdan bir fazla adette zarf bulunmaktadır.
Rafet kutulardan herhangi ikisini seçtiğinde kutu içlerindeki zarf sayıları aralarında asal olmasını istiyor. Bunu
sağlamak için bazı kutuları sıradan çıkarıp içlerindeki zarflar ise 19 numaralı kutuda birleştirmek istiyor.
19 numaralı kutu sadece artan zarfları biriktirmek için kullanılacaktır.
Buna göre kalan kutulardaki zarf sayıları ikişerli olarak aralarında asal olmasını sağlanabilmesi için 19
nolu kutuda en az kaç adet zarf biriktirilebilir?
A) 108
B) 137
>
C) 233
D) 252
Ortaokul Matematik
Doğal Sayı Problemleri
4. Aşağıdaki kutular 1'den 20'ye kadar numaralandırılmıştır. 10 YAWARMAR www. 1 9 2 3 4 5 6 17 8 11 12113 14 20 15 16 17 18 19 Her kutunun içerisinde kutu üzerinde yazan sayı kadar zarf bulunmaktadır. Rafet 19 yazan kutudaki tüm zarfları, diğer kutulara eşit olarak paylaştırmış ve kutuyu tamamen boşaltmıştır. Son durumda kutuların içinde, üzerinde yazan sayıdan bir fazla adette zarf bulunmaktadır. Rafet kutulardan herhangi ikisini seçtiğinde kutu içlerindeki zarf sayıları aralarında asal olmasını istiyor. Bunu sağlamak için bazı kutuları sıradan çıkarıp içlerindeki zarflar ise 19 numaralı kutuda birleştirmek istiyor. 19 numaralı kutu sadece artan zarfları biriktirmek için kullanılacaktır. Buna göre kalan kutulardaki zarf sayıları ikişerli olarak aralarında asal olmasını sağlanabilmesi için 19 nolu kutuda en az kaç adet zarf biriktirilebilir? A) 108 B) 137 > C) 233 D) 252
Akaryakıt istasyonu
Benzinin litresi 7,40 t olan bir akaryakıt istasyonunda Mehmet Bey yakıt kartını kullanarak %5 indirimden
faydalanmıştır.
Buna göre Mehmet Bey yukarıda verilen fiyattan 20 litre yakıt alırsa kaçt kazancı olur?
A) 7 + 40 kr
B) 7 + 20 kr
C) 3070 kr
D) 3 + 40 kr
127
Ortaokul Matematik
Doğal Sayı Problemleri
Akaryakıt istasyonu Benzinin litresi 7,40 t olan bir akaryakıt istasyonunda Mehmet Bey yakıt kartını kullanarak %5 indirimden faydalanmıştır. Buna göre Mehmet Bey yukarıda verilen fiyattan 20 litre yakıt alırsa kaçt kazancı olur? A) 7 + 40 kr B) 7 + 20 kr C) 3070 kr D) 3 + 40 kr 127
7. Bir telefon yedek parça satıcısı sattığı her ürüne bir kod vermiş ve o kod üzerinden ürünün fiyatını oluş-
turmuştur.
Ürün Kodu 3 -2 -4 13 (2) olan ürünün fiyatı:
(2.20)+(3-21)+(1-22)+(-4-23)+(-2.24) + (3:25) = 44 liradır.
Buna göre kodu 236664-2 olan ürünün fiyatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 140
B) 150
C) 160
D) 170
Ortaokul Matematik
Doğal Sayı Problemleri
7. Bir telefon yedek parça satıcısı sattığı her ürüne bir kod vermiş ve o kod üzerinden ürünün fiyatını oluş- turmuştur. Ürün Kodu 3 -2 -4 13 (2) olan ürünün fiyatı: (2.20)+(3-21)+(1-22)+(-4-23)+(-2.24) + (3:25) = 44 liradır. Buna göre kodu 236664-2 olan ürünün fiyatı aşağıdakilerden hangisidir? A) 140 B) 150 C) 160 D) 170
18.10
2.
Bir elementin bir molekülündeki atom sayısı ya da
bir bileşeğin bir molekülündeki molekül sayısına
Avogadro Sayısı denir. Avogadro sayısı kadar atom
da molekül içeren maddeye ise 1 mol denir.
ya
2,
HH
2
Su (H,O) molekülünü oluşturan 1 mol hidrojen ato-
munun kütlesi 1 gram, 1 mol oksijen atomunun küt-
lesi ise 16 gram olduğundan 1 mol su (H2O) molekü-
lünün kütlesi 18 gramdır.
Avogadro sayısı 6,02·1023 tanecik olduğuna
göre 450 gr suda bulunan tanecik sayısının bi-
limsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 15,05.1022
C) 1,505.1021
B) 15,05.1024
D) 1,505.1025
Ortaokul Matematik
Doğal Sayı Problemleri
18.10 2. Bir elementin bir molekülündeki atom sayısı ya da bir bileşeğin bir molekülündeki molekül sayısına Avogadro Sayısı denir. Avogadro sayısı kadar atom da molekül içeren maddeye ise 1 mol denir. ya 2, HH 2 Su (H,O) molekülünü oluşturan 1 mol hidrojen ato- munun kütlesi 1 gram, 1 mol oksijen atomunun küt- lesi ise 16 gram olduğundan 1 mol su (H2O) molekü- lünün kütlesi 18 gramdır. Avogadro sayısı 6,02·1023 tanecik olduğuna göre 450 gr suda bulunan tanecik sayısının bi- limsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 15,05.1022 C) 1,505.1021 B) 15,05.1024 D) 1,505.1025
Bir balıkçı palamutları, her birinde 24 palamut bulu-
nan kasalarla almış ve üçer üçer satmıştır. Balıkçı
bir kasa palamutu 96 liraya almış ve 3 adet palamu-
tu 20 liraya satmıştır.
Buna göre balıkçı 2 kasa palamutun satışından
kaç lira kâr elde etmiştir?
B) 96 C) 112 D) 128
A) 84
Ortaokul Matematik
Doğal Sayı Problemleri
Bir balıkçı palamutları, her birinde 24 palamut bulu- nan kasalarla almış ve üçer üçer satmıştır. Balıkçı bir kasa palamutu 96 liraya almış ve 3 adet palamu- tu 20 liraya satmıştır. Buna göre balıkçı 2 kasa palamutun satışından kaç lira kâr elde etmiştir? B) 96 C) 112 D) 128 A) 84
· 0-0
0-0-0D
Yukarıda verilen sekiller bir hareketlinin başlangıç noktasına göre 340 m doğuya, 220 m ku
gerektiğini ifade eder.
Buna göre yukarıda verilen şekillere göre hareket eden bir hareketlinin başlangıç noktasının varış nokta-
sına göre konumu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 100 m güneyinde, 240 m batısındadır.
B) 100 m kuzeyinde, 240 m doğusundadır.
C) 240 m güneyinde, 50 m batısındadır.
D) 40 m kuzeyinde, 170 m doğusundadır.
Ortaokul Matematik
Doğal Sayı Problemleri
· 0-0 0-0-0D Yukarıda verilen sekiller bir hareketlinin başlangıç noktasına göre 340 m doğuya, 220 m ku gerektiğini ifade eder. Buna göre yukarıda verilen şekillere göre hareket eden bir hareketlinin başlangıç noktasının varış nokta- sına göre konumu aşağıdakilerden hangisidir? A) 100 m güneyinde, 240 m batısındadır. B) 100 m kuzeyinde, 240 m doğusundadır. C) 240 m güneyinde, 50 m batısındadır. D) 40 m kuzeyinde, 170 m doğusundadır.
4 GUR
150 m
Gökçe ile Elif yukanda uzunlukları verilen yollarda yo-
rüyüş yapacaklardır.
+ Gökçe, kendi yürüyüş yolunda, sayma sayılarının
karesi olan uzaklıklarda 3 dakika mola verecektir.
* Elif, kendi yürüyüş yolunda, sayma sayılarının
küpü olan uzaklıklarda 4 dakika mola verecektir.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Elif, Gökçe'den 2 dakika daha fazla mola yapmıştır.
B) Elif daha fazla durakta mola vermiştir.
C) Her ikisi de eşit sayıda mola vermiştir.
D) Gökçe, Elif'ten 1 dakika daha fazla mola yapmıştır.
Ortaokul Matematik
Doğal Sayı Problemleri
4 GUR 150 m Gökçe ile Elif yukanda uzunlukları verilen yollarda yo- rüyüş yapacaklardır. + Gökçe, kendi yürüyüş yolunda, sayma sayılarının karesi olan uzaklıklarda 3 dakika mola verecektir. * Elif, kendi yürüyüş yolunda, sayma sayılarının küpü olan uzaklıklarda 4 dakika mola verecektir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Elif, Gökçe'den 2 dakika daha fazla mola yapmıştır. B) Elif daha fazla durakta mola vermiştir. C) Her ikisi de eşit sayıda mola vermiştir. D) Gökçe, Elif'ten 1 dakika daha fazla mola yapmıştır.