Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Grafikler Arası Dönüşüm Soruları

Bir otoparkta bulunan araçların; % 30'u minibüs, % 45'i
otomobil, kalanları ise değişik türlerde araçlardır.
Bu otoparktaki araçlar dairesel grafikte gösteril-
diğine göre, otomobilleri gösteren dilimin merkez
açısı minibüsleri gösteren dilimin merkez açısın-
dan kaç derece fazladır?
A) 54
B) 56
C) 60
D) 66
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
Bir otoparkta bulunan araçların; % 30'u minibüs, % 45'i otomobil, kalanları ise değişik türlerde araçlardır. Bu otoparktaki araçlar dairesel grafikte gösteril- diğine göre, otomobilleri gösteren dilimin merkez açısı minibüsleri gösteren dilimin merkez açısın- dan kaç derece fazladır? A) 54 B) 56 C) 60 D) 66
20) 75 kişilik bir okul gezisinde mola yeri olarak seçilen bir lokantadaki bir kişilik (1 porsiyon) yemek menüsünün
görseli ile lokantada bulunan yiyecek ve içecek sayılarının gösterildiği grafik aşağıda verilmiştir. Gezide bulu-
nan tüm kişiler, tabakta gösterilen menüden birer porsiyon alıp yedikten sonra, lokantada kalan tüm yiyecek
ve içecekleri yol boyunca lazım olur düşüncesiyle satın alarak yanlarında götürmüşlerdir.
Ürün Miktarı (Adet)
11.0
Sandviç Çorba
Ayran
Grafik: Lokantada Bulunan Yiyecek ve İçecek Miktarları
120
115+
110+
105+
100+
95-
90+
85+
80
75+4
Su
Yiyecek ve İçecek Türü
Menü Sandviç Çorba Ayran Su
5 TL 2 TL
Fiyat 20 TL 10 TL 8 TL
Tablo: Lokantadaki Ürünlerin Fiyatlanı
2
et
Menü (1 Porsiyon)
Bir menü ücreti ile yiyecek ve içeceklerin birer adet ücretleri tabloda gösterildiğine göre gezi ekibinin
menülere ödediği ücretin, yanlarına aldıkları yiyecek ve içeceklere ödedikleri toplam ücrete oranı kaçtır?
D) 1/
A) 1
B) 2
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
20) 75 kişilik bir okul gezisinde mola yeri olarak seçilen bir lokantadaki bir kişilik (1 porsiyon) yemek menüsünün görseli ile lokantada bulunan yiyecek ve içecek sayılarının gösterildiği grafik aşağıda verilmiştir. Gezide bulu- nan tüm kişiler, tabakta gösterilen menüden birer porsiyon alıp yedikten sonra, lokantada kalan tüm yiyecek ve içecekleri yol boyunca lazım olur düşüncesiyle satın alarak yanlarında götürmüşlerdir. Ürün Miktarı (Adet) 11.0 Sandviç Çorba Ayran Grafik: Lokantada Bulunan Yiyecek ve İçecek Miktarları 120 115+ 110+ 105+ 100+ 95- 90+ 85+ 80 75+4 Su Yiyecek ve İçecek Türü Menü Sandviç Çorba Ayran Su 5 TL 2 TL Fiyat 20 TL 10 TL 8 TL Tablo: Lokantadaki Ürünlerin Fiyatlanı 2 et Menü (1 Porsiyon) Bir menü ücreti ile yiyecek ve içeceklerin birer adet ücretleri tabloda gösterildiğine göre gezi ekibinin menülere ödediği ücretin, yanlarına aldıkları yiyecek ve içeceklere ödedikleri toplam ücrete oranı kaçtır? D) 1/ A) 1 B) 2
12.
80,0
1.5
2.000
120,00
125
0
625
240,0
Grafik1: Tüketilen
Kuruyemişin Kalori Değerleri
80 90
po
M
30
120 p
K
60
60
90
20
10
Grafik2: Ahmet'in Tükettiği
Kuruyemişin Türü ve Miktarı
Tüketilen Miktar (gram)
KLM
N
uruyemiş
210,0
36
6900
Ahmet sütun grafiğinde verilen miktarlarda K, L, M ve N türlerinden oluşan kuruyemişin karışımı-
ni tüketince toplam 240 kalori almıştır. Alınan kalorilere ait daire grafiği yukarıda verilmiştir.
Buna göre kuruyemiş türleri ile ilgili aşağıda verilen,
1. Karışım içerisinde eşit miktarlarda kuruyemiş türü olsaydı en fazla kalori L türünden alınırdı.
II. Bu karışım yerine 60 gram sadece N türü kuruyemiş tüketilseydi alınan kaloride bir değişiklik
olmazdı.
HT. N ve K'den eşit miktarlarda tüketilseydi iki kuruyemiş türünde de eşit kalori alınırdı.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I)
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
12. 80,0 1.5 2.000 120,00 125 0 625 240,0 Grafik1: Tüketilen Kuruyemişin Kalori Değerleri 80 90 po M 30 120 p K 60 60 90 20 10 Grafik2: Ahmet'in Tükettiği Kuruyemişin Türü ve Miktarı Tüketilen Miktar (gram) KLM N uruyemiş 210,0 36 6900 Ahmet sütun grafiğinde verilen miktarlarda K, L, M ve N türlerinden oluşan kuruyemişin karışımı- ni tüketince toplam 240 kalori almıştır. Alınan kalorilere ait daire grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre kuruyemiş türleri ile ilgili aşağıda verilen, 1. Karışım içerisinde eşit miktarlarda kuruyemiş türü olsaydı en fazla kalori L türünden alınırdı. II. Bu karışım yerine 60 gram sadece N türü kuruyemiş tüketilseydi alınan kaloride bir değişiklik olmazdı. HT. N ve K'den eşit miktarlarda tüketilseydi iki kuruyemiş türünde de eşit kalori alınırdı. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I) B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III Diğer sayfaya geçiniz.
000 piso
1. Sarp'ın koleksiyonundaki 600 adet bilyenin renk-
lerine göre dağılımı aşağıdaki dairesel grafikte
verilmiştir.
2
Kırmızı
360 600
150°
San
120⁰
Mavi
Sarp doğum gününde Deniz'e 200 adet bilye he-
diye etmiştir. Hediye edilen bilyelerin renklerine
göre dağılımı yüzde olarak aşağıda sütun grafi-
ğinde verilmiştir.
Bir hobi merkezinde bulunan kurslar ve konten-
4B 14
Hediye Edilen Bilyelerin
Renklerine Göre Dağılımı (%)
45
X
25
60
A) 28
Kırmızı
BX30
Renkler
Buna göre, sarı bilyelerin yüzde kaçı hediye
edilmiştir?
C) 34
150 A = 60
100
1=60
200-30
109
A=40
40
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
000 piso 1. Sarp'ın koleksiyonundaki 600 adet bilyenin renk- lerine göre dağılımı aşağıdaki dairesel grafikte verilmiştir. 2 Kırmızı 360 600 150° San 120⁰ Mavi Sarp doğum gününde Deniz'e 200 adet bilye he- diye etmiştir. Hediye edilen bilyelerin renklerine göre dağılımı yüzde olarak aşağıda sütun grafi- ğinde verilmiştir. Bir hobi merkezinde bulunan kurslar ve konten- 4B 14 Hediye Edilen Bilyelerin Renklerine Göre Dağılımı (%) 45 X 25 60 A) 28 Kırmızı BX30 Renkler Buna göre, sarı bilyelerin yüzde kaçı hediye edilmiştir? C) 34 150 A = 60 100 1=60 200-30 109 A=40 40
6. Aşağıdaki grafik bir kitapçıdaki kitap türlerinin sayısını
göstermektedir.
120
90
60
30
Kitap Sayısı
Roman Hikaye Şiir Masal
Kitap türü
Buna göre, romanların sayısı, toplam kitapların sayı-
sının yüzde kaçıdır?
A) 30
B) 40
C) 50
D) 60
8.
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
6. Aşağıdaki grafik bir kitapçıdaki kitap türlerinin sayısını göstermektedir. 120 90 60 30 Kitap Sayısı Roman Hikaye Şiir Masal Kitap türü Buna göre, romanların sayısı, toplam kitapların sayı- sının yüzde kaçıdır? A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 8.
n
91-
04
Veri Analizi
11. Yere dik olacak şekilde duran bir cismin gölge boyu bir yıl boyunca belli aralıklarla ölçülerek şekildeki
grafik elde ediliyor.
Grafik: Bir Cismin Gölge Boyunun Aylara Göre Dağılımı
Golge boyu (cm)
40
2019 60
Mart
30
20
2019
Aralık
10
A) Grafik: Uzun Cismin Gölge Boyla-
rinin Aylara Göre Dağılımı
2019 60°
Haziran
60
2019
Eylül
Boyu bu cismin iki katı uzunlukta olan bir cismin gölge boyu bu cisimle daima aynı anda ölçüyor.
Boyu uzun olan cismin gölge boyunun aylara göre dağılımının daire grafiği aşağıdakilerden han-
gisidir?
2019
Aralık
2018
Aralık
2018
Aralık
30
120⁰
C) Grafik: Uzun Cismin Gölge Boyla-
rinin Aylara Göre Dağılımı
2019
Mart
2018
Aralik
120⁰
60 30
2019
Eylül
A
2019 Haziran
2019
Haziran
2019 Mart
2019
Eylül
2018
Aralık
B) Grafik: Uzun Cismin Gölge Boyla-
rinin Aylara Göre Dağılımı
2019
Mart
60
2019
Aralık
60°
2019
Eylül
2019
Aralık
2019 60
Haziran
120⁰
30
2018 2019
Aralık Aralık
120⁰
→ Aylar
D) Grafik: Uzun Cismin Gölge Boyla-
rinin Aylara Göre Dağılımı
60
2019
Mart
30P
2019 Haziran
2019 Eylül
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
n 91- 04 Veri Analizi 11. Yere dik olacak şekilde duran bir cismin gölge boyu bir yıl boyunca belli aralıklarla ölçülerek şekildeki grafik elde ediliyor. Grafik: Bir Cismin Gölge Boyunun Aylara Göre Dağılımı Golge boyu (cm) 40 2019 60 Mart 30 20 2019 Aralık 10 A) Grafik: Uzun Cismin Gölge Boyla- rinin Aylara Göre Dağılımı 2019 60° Haziran 60 2019 Eylül Boyu bu cismin iki katı uzunlukta olan bir cismin gölge boyu bu cisimle daima aynı anda ölçüyor. Boyu uzun olan cismin gölge boyunun aylara göre dağılımının daire grafiği aşağıdakilerden han- gisidir? 2019 Aralık 2018 Aralık 2018 Aralık 30 120⁰ C) Grafik: Uzun Cismin Gölge Boyla- rinin Aylara Göre Dağılımı 2019 Mart 2018 Aralik 120⁰ 60 30 2019 Eylül A 2019 Haziran 2019 Haziran 2019 Mart 2019 Eylül 2018 Aralık B) Grafik: Uzun Cismin Gölge Boyla- rinin Aylara Göre Dağılımı 2019 Mart 60 2019 Aralık 60° 2019 Eylül 2019 Aralık 2019 60 Haziran 120⁰ 30 2018 2019 Aralık Aralık 120⁰ → Aylar D) Grafik: Uzun Cismin Gölge Boyla- rinin Aylara Göre Dağılımı 60 2019 Mart 30P 2019 Haziran 2019 Eylül
7.
Eren'in LGS'ye hazırlanmak için bir yılda derslere göre çözdüğü soru sayılarının dağılımı aşağıdaki daire
grafiği ile gösterilmiştir.
Tablo: Eren'in Bir Yılda Çözdüğü Soru Sayısının Derslere Göre Dağılımı
Bu daire grafiğinde "Matematik" dersinin daire diliminin merkez açısı ile "Türkçe" dersinin daire dilimi
nin merkez açısının ölçüsü eşitttir. "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi", "T.C. Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve
"Ingilizce" derslerinin daire dilimlerinin merkez açısının ölçüleri de birbirine eşittir.
Matematik
Fen Bilimleri
Türkçe
Kareli zeminde verilen sütun grafiklerinden hangisi yukarıdaki daire grafiğine uygun oluşturul.
muştur?
A) Çözdüğü Soru Sayısı
B) Çözdüğü Soru Sayısı
120°
C) Çözdüğü Soru Sayısı
Matematik
Fen Bilimleri
Türkçe
Dersler
T.C. Inkilap Tarihi ve Atatürkçülük
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Ingilizce
Matematik
Fen Bilimleri
Türkçe
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Ingilizce
Dersler
T.C. Inkitap Tarihi ve Atatürkçülük
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Ingilizce
Matematik
Fen Bilimleri
Türkço
Dersler
T.C Inkilap Tarihi ve Atatürkçülük
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Ingilizce
D) Çözdüğü Soru Sayısı
Matematik
Fen Bilimleri
Türkçe
> Dersler
T.C. Inkilap Tarihi ve Atatürkçülük
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Inglizce
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
7. Eren'in LGS'ye hazırlanmak için bir yılda derslere göre çözdüğü soru sayılarının dağılımı aşağıdaki daire grafiği ile gösterilmiştir. Tablo: Eren'in Bir Yılda Çözdüğü Soru Sayısının Derslere Göre Dağılımı Bu daire grafiğinde "Matematik" dersinin daire diliminin merkez açısı ile "Türkçe" dersinin daire dilimi nin merkez açısının ölçüsü eşitttir. "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi", "T.C. Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve "Ingilizce" derslerinin daire dilimlerinin merkez açısının ölçüleri de birbirine eşittir. Matematik Fen Bilimleri Türkçe Kareli zeminde verilen sütun grafiklerinden hangisi yukarıdaki daire grafiğine uygun oluşturul. muştur? A) Çözdüğü Soru Sayısı B) Çözdüğü Soru Sayısı 120° C) Çözdüğü Soru Sayısı Matematik Fen Bilimleri Türkçe Dersler T.C. Inkilap Tarihi ve Atatürkçülük Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ingilizce Matematik Fen Bilimleri Türkçe T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ingilizce Dersler T.C. Inkitap Tarihi ve Atatürkçülük Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ingilizce Matematik Fen Bilimleri Türkço Dersler T.C Inkilap Tarihi ve Atatürkçülük Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ingilizce D) Çözdüğü Soru Sayısı Matematik Fen Bilimleri Türkçe > Dersler T.C. Inkilap Tarihi ve Atatürkçülük Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Inglizce
10.
Film ve
Müzik
120°
Arşiv
Resim ve
Belgeler
100
Boş
alan
Murat'ın 128 GB'lik bir hard diski vardır. Bu hard diskte yer alan bilgi ve belgelerin
GB cinsinden miktarının dağılımı daire grafiğinde verilmiştir.
Murat yanlışlıkla tüm "Resim ve Belgeler" klasöründe yer alan bilgileri siliyor.
Buna göre hard diskteki "Boş alan" yüzde kaç artmıştır?
A) 50
C) 150
Startfen
Yayınları
B) 100
D) 200
Coiny
M.8.4.1.2.
8. SINIF
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
10. Film ve Müzik 120° Arşiv Resim ve Belgeler 100 Boş alan Murat'ın 128 GB'lik bir hard diski vardır. Bu hard diskte yer alan bilgi ve belgelerin GB cinsinden miktarının dağılımı daire grafiğinde verilmiştir. Murat yanlışlıkla tüm "Resim ve Belgeler" klasöründe yer alan bilgileri siliyor. Buna göre hard diskteki "Boş alan" yüzde kaç artmıştır? A) 50 C) 150 Startfen Yayınları B) 100 D) 200 Coiny M.8.4.1.2. 8. SINIF
10
Ll
6+
nere glire değitime daire gratigi e pede göster
Grafik: Orünler ve Mitarian
5+
Bulgur
Kuru Fasulye
A) Bulgur, Pirinç, Kuru Fasulye
C) Bulgur, Kuru Fasulye, Nohut
Ürünler
8. Sinif - Maths@bi Çalışma Fasikülü
Grafik: 600 Liranin Orünlere Göre Dam
188
Aynı marketten alışveriş yapan Asli Hanım üç farklı üründen 1'er kilogram alip 50 lira ödemiştir.
Buna göre Aslı Hanım'ın aldığı ürünler aşağıdakilerden hangisidir?
21
Fasiye
Time
B) Pirinç, Kuru Fasulye, Barbunya
D) Pirinç, Mercimek, Barbunya
Abdullah ASKER
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
10 Ll 6+ nere glire değitime daire gratigi e pede göster Grafik: Orünler ve Mitarian 5+ Bulgur Kuru Fasulye A) Bulgur, Pirinç, Kuru Fasulye C) Bulgur, Kuru Fasulye, Nohut Ürünler 8. Sinif - Maths@bi Çalışma Fasikülü Grafik: 600 Liranin Orünlere Göre Dam 188 Aynı marketten alışveriş yapan Asli Hanım üç farklı üründen 1'er kilogram alip 50 lira ödemiştir. Buna göre Aslı Hanım'ın aldığı ürünler aşağıdakilerden hangisidir? 21 Fasiye Time B) Pirinç, Kuru Fasulye, Barbunya D) Pirinç, Mercimek, Barbunya Abdullah ASKER
2. ÜNİTE
1 >>>
1. Bir kafede hazırlanan iki çeşit kahve aynı büyüklükteki bardaklara kendi içlerinde eşit miktarlarda konularak servise sunulmaktadır.
Sınırları Zorlayan Test
Açık Kahve
Koyu Kahve
Bir günde servise sunulan bardak sayıları daire grafiğinde ve bu bardaklara doldurulan toplam süt miktarı kareli zeminde verilen
sütun grafiğinde gösterilmiştir.
29
Grafik: Servise Sunulan Bardak
Sayıları
A
B
23
B) //
B
Grafik: Bardaklardaki Toplam Süt Miktarları
Süt Miktarları
A
Buna göre bir tane A bardağındaki süt miktarının, bir tane B bardağındaki süt miktarına oranı kaçtır?
D) 2/2
32
B
Bardaklar
92
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
2. ÜNİTE 1 >>> 1. Bir kafede hazırlanan iki çeşit kahve aynı büyüklükteki bardaklara kendi içlerinde eşit miktarlarda konularak servise sunulmaktadır. Sınırları Zorlayan Test Açık Kahve Koyu Kahve Bir günde servise sunulan bardak sayıları daire grafiğinde ve bu bardaklara doldurulan toplam süt miktarı kareli zeminde verilen sütun grafiğinde gösterilmiştir. 29 Grafik: Servise Sunulan Bardak Sayıları A B 23 B) // B Grafik: Bardaklardaki Toplam Süt Miktarları Süt Miktarları A Buna göre bir tane A bardağındaki süt miktarının, bir tane B bardağındaki süt miktarına oranı kaçtır? D) 2/2 32 B Bardaklar 92
3.
..
.
2016-2020 yillan arasında hem dolar hem de euro UK
Türk lirası sürekli değer kaybetmiştir.
Aşağıdaki grafikte A ve B marka araçların aylara göre satış sayıları gösterilmiştir.
Grafik: Aylara Göre Araçların Satış Dağılımı
3000
2700
2400
2100
1800
1500
1200
900
Haziran Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
F
C
Aylar
Bu grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplayalım.
A marka araçların toplam satış sayısı B marka araçların toplam satış sayısından ne kadar fazladır?
C marka araçların sayısının B marka araçların sayısından fazla olduğu aylar hangileridir?
C marka araçların aynı sayıda satış yaptığı aylar hangileridir?
Bir önceki aya göre satış sayısı hiç düşmeyen marka hangisidir?
A ve C marka araçların aynı adet satış yaptığı aydaki B marka araçların satış sayısı, B ve C marka araçların aynı adet
satış yaptığı aydaki A marka araçların satış sayısından kaç eksiktir?
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
3. .. . 2016-2020 yillan arasında hem dolar hem de euro UK Türk lirası sürekli değer kaybetmiştir. Aşağıdaki grafikte A ve B marka araçların aylara göre satış sayıları gösterilmiştir. Grafik: Aylara Göre Araçların Satış Dağılımı 3000 2700 2400 2100 1800 1500 1200 900 Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık F C Aylar Bu grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplayalım. A marka araçların toplam satış sayısı B marka araçların toplam satış sayısından ne kadar fazladır? C marka araçların sayısının B marka araçların sayısından fazla olduğu aylar hangileridir? C marka araçların aynı sayıda satış yaptığı aylar hangileridir? Bir önceki aya göre satış sayısı hiç düşmeyen marka hangisidir? A ve C marka araçların aynı adet satış yaptığı aydaki B marka araçların satış sayısı, B ve C marka araçların aynı adet satış yaptığı aydaki A marka araçların satış sayısından kaç eksiktir?
38.
Sıcaklık (C)
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
Yukarıdaki tabloda Antalya ve Erzurum illerinde Kasım ayında beş gün boyunca ölçülen hava sıcaklık değerle
miştir.
Bu verilerin çizgi grafiğinde gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
C)
Sıcaklık (C)
22
20
18
16
14
12
10
8
6
2
CON
Pzt
0
Pzt
Grafik: Günlere Göre Sıcaklık Dağılımı
SI
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Çrş
SI
Prş
Cm
Grafik: Günlere Göre Sıcaklık Dağılımı
Çrs Prş Cm
-Antalya
--Erzurum
Günler
Tablo: Günlere Göre Sıcaklık Dağılımı
En yüksek sıcaklık (°C)
Günler
Antalya
20
18
17
17
20
-Antalya
-Erzurum
B)
Sıcaklık ("C)
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
D)
Sıcaklık ("C)
22
20
18
16
14
12
10
8
6
Pzt
4
2
0
Pzt
Erzurum
7
7
8
5
6
Grafik: Günlere Göre Sıcaklık Dağılımı
SI
SI
Çrş
Prş
Cm
Grafik: Günlere Göre Sıcaklık Dağılımı
Çrs Prs
Günler
Cm
-Antalya
-Erzurum
-Antalya
-Erzurum
Günler
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
38. Sıcaklık (C) 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 Yukarıdaki tabloda Antalya ve Erzurum illerinde Kasım ayında beş gün boyunca ölçülen hava sıcaklık değerle miştir. Bu verilerin çizgi grafiğinde gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) C) Sıcaklık (C) 22 20 18 16 14 12 10 8 6 2 CON Pzt 0 Pzt Grafik: Günlere Göre Sıcaklık Dağılımı SI Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Çrş SI Prş Cm Grafik: Günlere Göre Sıcaklık Dağılımı Çrs Prş Cm -Antalya --Erzurum Günler Tablo: Günlere Göre Sıcaklık Dağılımı En yüksek sıcaklık (°C) Günler Antalya 20 18 17 17 20 -Antalya -Erzurum B) Sıcaklık ("C) 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 D) Sıcaklık ("C) 22 20 18 16 14 12 10 8 6 Pzt 4 2 0 Pzt Erzurum 7 7 8 5 6 Grafik: Günlere Göre Sıcaklık Dağılımı SI SI Çrş Prş Cm Grafik: Günlere Göre Sıcaklık Dağılımı Çrs Prs Günler Cm -Antalya -Erzurum -Antalya -Erzurum Günler
4.
Aşağıdaki grafiklerde eşit sayıda yolcu taşıyan Ankara-Eskişehir hızlı treninin üç farklr saatteki yol
dağılımı verilmiştir.
Grafik I'de 10.30 ve 13.00 seferindeki kadın ve erkek sayıları gösterilmiştir. Grafik Il'de üç seferindek
toplam kadın ve erkek yolcu sayılarının dağılımı verilmiştir.
Grafik I: Trenin Üç Seferindeki Kadın ve Erkek Sayısı
1140
120
100
80
60
40
20
Yolcu Sayısı
2202200
10.30 13.00
18.30
altepl
Seferler
Buna göre 18.30 seferindeki erkek yolcu sayısı kaçtır?
A) 84
B) 120
Grafik II: Üç Seferindeki Toplam Kadın ve
Erkek Yolcu Sayısı Dağılımı
Kadın 80
Erkek O
o
216⁰
C) 136
40
144°
Kadın
Erkek
216
Tuy
D) 142
A
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
4. Aşağıdaki grafiklerde eşit sayıda yolcu taşıyan Ankara-Eskişehir hızlı treninin üç farklr saatteki yol dağılımı verilmiştir. Grafik I'de 10.30 ve 13.00 seferindeki kadın ve erkek sayıları gösterilmiştir. Grafik Il'de üç seferindek toplam kadın ve erkek yolcu sayılarının dağılımı verilmiştir. Grafik I: Trenin Üç Seferindeki Kadın ve Erkek Sayısı 1140 120 100 80 60 40 20 Yolcu Sayısı 2202200 10.30 13.00 18.30 altepl Seferler Buna göre 18.30 seferindeki erkek yolcu sayısı kaçtır? A) 84 B) 120 Grafik II: Üç Seferindeki Toplam Kadın ve Erkek Yolcu Sayısı Dağılımı Kadın 80 Erkek O o 216⁰ C) 136 40 144° Kadın Erkek 216 Tuy D) 142 A
17. Bir televizyon kanalı 6 saatlik program akışında spor haber, finans ve açık oturum gibi program türlerine yer vermiştir.
Grafik - II: Program Türlerinin Akışiçindeki Dağılımı
Grafik - I: Program Türlerinin Yayın Süreleri (Dakika)
Yayın Süresi (Dakika)
25
20
15
10
5
0
all
Finans
Açık
Oturum
220
1320
Spor
Haber
500
601-1
Program
Türü
Haber
180°
Finans
30°
Spor
30 Ko
90-
Açık
Oturum
60
Soak
Yukarıda yayınlanan programların süreleriyle ilgili bilgiler sütun grafiğinde, program akışının toplam süresinin konulara göre
dağılımı ise daire grafiğinde gösterilmiştir.
Buna göre 6 saatlik program akışında, yayınlanan toplam program sayısı kaç tanedir?
A) 18
B) 24
D) 36
C) 30
6
180
360
kere
S$8
=
ere heber
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
17. Bir televizyon kanalı 6 saatlik program akışında spor haber, finans ve açık oturum gibi program türlerine yer vermiştir. Grafik - II: Program Türlerinin Akışiçindeki Dağılımı Grafik - I: Program Türlerinin Yayın Süreleri (Dakika) Yayın Süresi (Dakika) 25 20 15 10 5 0 all Finans Açık Oturum 220 1320 Spor Haber 500 601-1 Program Türü Haber 180° Finans 30° Spor 30 Ko 90- Açık Oturum 60 Soak Yukarıda yayınlanan programların süreleriyle ilgili bilgiler sütun grafiğinde, program akışının toplam süresinin konulara göre dağılımı ise daire grafiğinde gösterilmiştir. Buna göre 6 saatlik program akışında, yayınlanan toplam program sayısı kaç tanedir? A) 18 B) 24 D) 36 C) 30 6 180 360 kere S$8 = ere heber