Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Hacim Ölçme Soruları

A) 15.75
14. Aşağıda taban ayrıt uzunluklan 20 cm ve yüksekliği a cm olan kare prizma biçiminde tamamı su ile dolu bir varil verilmiştit
Kare Prizma
7. SINIF MATEMATİK
a
Hacim=a². b
a
B) 16
b
C) 18,25
Varildeki su miktar 2400 cm³ olduğuna göre varilin yüksekliğini (a) veren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 20.a + 20.a = 2400
B) 20.20.a = 2400
C) 20.a + 20 = 2400
D) 20.a² =
102
a cm
20 cm
= 2400
16. Aşağıdaki sır
Buna
A) 1.
Ortaokul Matematik
Hacim Ölçme
A) 15.75 14. Aşağıda taban ayrıt uzunluklan 20 cm ve yüksekliği a cm olan kare prizma biçiminde tamamı su ile dolu bir varil verilmiştit Kare Prizma 7. SINIF MATEMATİK a Hacim=a². b a B) 16 b C) 18,25 Varildeki su miktar 2400 cm³ olduğuna göre varilin yüksekliğini (a) veren denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) 20.a + 20.a = 2400 B) 20.20.a = 2400 C) 20.a + 20 = 2400 D) 20.a² = 102 a cm 20 cm = 2400 16. Aşağıdaki sır Buna A) 1.
2.
A
B
C
O
E
Ayşe elindeki 20 adet birim küp ile şekildeki su depo-
sunu oluşturmuştur.
Ayşe G musluğunu açıp 1 saat boyunca √87 br³ su
akıtıyor.
Buna göre 1 saat sonunda suyun geldiği seviye han-
gi iki harfin arasında olur?
A) A-B
B) B-C
8. SINIF MATEMATİK
C) C-D
D) D-E
Ortaokul Matematik
Hacim Ölçme
2. A B C O E Ayşe elindeki 20 adet birim küp ile şekildeki su depo- sunu oluşturmuştur. Ayşe G musluğunu açıp 1 saat boyunca √87 br³ su akıtıyor. Buna göre 1 saat sonunda suyun geldiği seviye han- gi iki harfin arasında olur? A) A-B B) B-C 8. SINIF MATEMATİK C) C-D D) D-E
er
210
de verilen çerçevelerin çevreleri arasındaki fark kaç santi-
an
iki
C) 12
Tablo 1: Sızma Zeytin Yağı
Tür
17. Bir fabrikada üretilen sızma zeytinyağları dik silindir,
rafine zeytinyağları kare prizma biçimindeki kutulara
doldurulmaktadır. Bu kutulara ait bilgiler aşağıdaki
tablolarda verilmiştir.
Sızma
Tablo 2: Rafine Zeytin Yağı
Tür
Yükseklik Taban Çapı Kutu Fiyatı
(cm)
(cm)
20
10
(π yerine 3 alınız.)
1
A) 2
Yükseklik Taban Ayrıtı Kutu Fiyatı
(cm)
20
TRONKITAP
Şekil 2
B)
2
D) 14
(cm)
10
Rafine
Buna göre, sızma zeytinyağının birim fiyatının ra-
fine zeytinyağının birim fiyatına oranı kaçtır?
3
2
7
(TL)
300
C) 2
(TL)
200
D)
1
3
MATEMATIK
Ortaokul Matematik
Hacim Ölçme
er 210 de verilen çerçevelerin çevreleri arasındaki fark kaç santi- an iki C) 12 Tablo 1: Sızma Zeytin Yağı Tür 17. Bir fabrikada üretilen sızma zeytinyağları dik silindir, rafine zeytinyağları kare prizma biçimindeki kutulara doldurulmaktadır. Bu kutulara ait bilgiler aşağıdaki tablolarda verilmiştir. Sızma Tablo 2: Rafine Zeytin Yağı Tür Yükseklik Taban Çapı Kutu Fiyatı (cm) (cm) 20 10 (π yerine 3 alınız.) 1 A) 2 Yükseklik Taban Ayrıtı Kutu Fiyatı (cm) 20 TRONKITAP Şekil 2 B) 2 D) 14 (cm) 10 Rafine Buna göre, sızma zeytinyağının birim fiyatının ra- fine zeytinyağının birim fiyatına oranı kaçtır? 3 2 7 (TL) 300 C) 2 (TL) 200 D) 1 3 MATEMATIK
6.
Yukarıda yarısı suyla dolu kap verilmiştir. Bu kabın için-
den, ölçüsü 150 ml olan bardak 1 kez kullanılarak su
alındığında, kabın boş kısmı dolu kısmının iki katı olmak-
tadır.
1 bardak 150 ml
Buna göre, kabın tamamı doluyken 150 ml'lik bardak
kullanılarak kaç defada boşaltılır? (Kabı boşaltırken bar-
daklar tam dolduruluyor.)
A) 6
B) 7
(05
gneb 1allsp19) blobmmluy
oy gyomonop
450
C) 8
chD) 9
(A
Ortaokul Matematik
Hacim Ölçme
6. Yukarıda yarısı suyla dolu kap verilmiştir. Bu kabın için- den, ölçüsü 150 ml olan bardak 1 kez kullanılarak su alındığında, kabın boş kısmı dolu kısmının iki katı olmak- tadır. 1 bardak 150 ml Buna göre, kabın tamamı doluyken 150 ml'lik bardak kullanılarak kaç defada boşaltılır? (Kabı boşaltırken bar- daklar tam dolduruluyor.) A) 6 B) 7 (05 gneb 1allsp19) blobmmluy oy gyomonop 450 C) 8 chD) 9 (A
2 Dikdörtgenler prizmasının hacmi, ayrit uzunluklarının çarpımına eşittir.
Aşağıda dikdörtgenler prizması şeklinde olan ve ayrit uzunlukları yazılmış bir su deposu verilmiştir.
210 cm
55 cm
Buna göre su deposu tam dolu iken içerisindeki su miktarı litre cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir?
(1 L = 1000 cm³)
A) 0,512-103
B) 51,2-10-3
C) 512-105
24 cm
Matematik
D) 5,12-104
Kamp'ı Keşfet
23
Ortaokul Matematik
Hacim Ölçme
2 Dikdörtgenler prizmasının hacmi, ayrit uzunluklarının çarpımına eşittir. Aşağıda dikdörtgenler prizması şeklinde olan ve ayrit uzunlukları yazılmış bir su deposu verilmiştir. 210 cm 55 cm Buna göre su deposu tam dolu iken içerisindeki su miktarı litre cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir? (1 L = 1000 cm³) A) 0,512-103 B) 51,2-10-3 C) 512-105 24 cm Matematik D) 5,12-104 Kamp'ı Keşfet 23
3. Ayrıt uzunlukları a, b ve c olan dikdörtgenler prizmasının
hacmi a b c dir.
.
Aşağıdaki görselde dikdörtgenler prizması biçiminde bir
su deposu ve bu deponun ayrit uzunlukları verilmiştir.
A) 24
dm
B) 30
83.
52
Buna göre, bu su deposunun hacmi kaç desimetre-
küptür?
dm
00181
dm
C) 36
D) 40
| Matematik
Ortaokul Matematik
Hacim Ölçme
3. Ayrıt uzunlukları a, b ve c olan dikdörtgenler prizmasının hacmi a b c dir. . Aşağıdaki görselde dikdörtgenler prizması biçiminde bir su deposu ve bu deponun ayrit uzunlukları verilmiştir. A) 24 dm B) 30 83. 52 Buna göre, bu su deposunun hacmi kaç desimetre- küptür? dm 00181 dm C) 36 D) 40 | Matematik
5.
16N
Şekildeki dinamometrelerde K, L ve M cisimleri
kullanılarak aynı ortamda ölçümler yapılıyor.
K cisminin ağırlığı 6N olduğuna göre 3. dina-
mometrede okunan değer kaç N'dur?
A) 19
B) 14
C) 18
D) 17
111
IV
C)
Ortaokul Matematik
Hacim Ölçme
5. 16N Şekildeki dinamometrelerde K, L ve M cisimleri kullanılarak aynı ortamda ölçümler yapılıyor. K cisminin ağırlığı 6N olduğuna göre 3. dina- mometrede okunan değer kaç N'dur? A) 19 B) 14 C) 18 D) 17 111 IV C)
11. Bilgi: Dikdörtgenler prizmasının hacmi taban alanı ile yüksekliğin çarpılması ile hesaplanır.
Aşağıda verilen A deposu boş, B deposu tamamen su ile doludur.
A deposu
1
A) 30
35 m
44 m
20²
B deposu
1252 m
82 m
B deposundaki suyun tamamı A deposuna boşaltıldığında A deposunun kaçta kaçı dolmuştur?
1
B)
30²
103
C)
5 m
3 m
D)
Ortaokul Matematik
Hacim Ölçme
11. Bilgi: Dikdörtgenler prizmasının hacmi taban alanı ile yüksekliğin çarpılması ile hesaplanır. Aşağıda verilen A deposu boş, B deposu tamamen su ile doludur. A deposu 1 A) 30 35 m 44 m 20² B deposu 1252 m 82 m B deposundaki suyun tamamı A deposuna boşaltıldığında A deposunun kaçta kaçı dolmuştur? 1 B) 30² 103 C) 5 m 3 m D)
9.
UNITY
199 cm³ hacimli üstü açık kabın içinde 84 cm³ su vardır. Bu kabın içine kırmızı küplerden 2 tane, san ke
tane atıldıktan sonra kaptan 9 cm³ su taşmıştır.
Kırmızı küplerden birinin hacmi, sarı küplerden birinin hacminden 12 cm³ daha fazla olduğuna göre, bir sa
küpün hacmi kaç santimetreküptür?
A) 16
B) 18
C) 20
D) 22
Ortaokul Matematik
Hacim Ölçme
9. UNITY 199 cm³ hacimli üstü açık kabın içinde 84 cm³ su vardır. Bu kabın içine kırmızı küplerden 2 tane, san ke tane atıldıktan sonra kaptan 9 cm³ su taşmıştır. Kırmızı küplerden birinin hacmi, sarı küplerden birinin hacminden 12 cm³ daha fazla olduğuna göre, bir sa küpün hacmi kaç santimetreküptür? A) 16 B) 18 C) 20 D) 22
elen
4.
Bilgi: Küp şeklindeki bir cismin hacmi bir ayrıt uzunluğu a olmak üzere a³ formülü ile bulunur.
a
A)
a
a
a
Küp şeklindeki bir oyuncağın ölçüsü aşağıda verilmiştir.
Hacim = a³
dm
74
Z4
7
17/0
dm
Buna göre, verilen oyuncağın hacmi kaç desimetreküptür?
49
7
16
dm
B)
C)
343
64
D)
729
64
Ortaokul Matematik
Hacim Ölçme
elen 4. Bilgi: Küp şeklindeki bir cismin hacmi bir ayrıt uzunluğu a olmak üzere a³ formülü ile bulunur. a A) a a a Küp şeklindeki bir oyuncağın ölçüsü aşağıda verilmiştir. Hacim = a³ dm 74 Z4 7 17/0 dm Buna göre, verilen oyuncağın hacmi kaç desimetreküptür? 49 7 16 dm B) C) 343 64 D) 729 64
295.
30
D
16 25
a
MAS
C
34
9 16
4
3.13.
15
b
Ayrıtları a, b ve c olan dikdört-
genler prizmasının hacmi
a.b.c'dir.
1<a < 10 ven bir tamsayı ol-
mak üzere
a 10 bilimsel göstermektedir.
wwwm
50 kat
A) 3,324.105
C) 3,528.105
Zemin
From
Bir kısmı zeminin altında olan gökdelenin ze-
min üzerinde kalan bölümündeki kat sayısı
50'dir.
8. SINIF DENEME SINAVI
Dikdörtgenler prizması şeklindeki gökdelenin
eni 70 metre genişliği 120 metre ve zeminden
yüksekliği 350 metredir.
3501
Bu binanın zemininin altında yüzeydeki kat
sayısının %20'si kadar kat bulunduğuna gö-
re, binanın tamamının hacminin metreküp
cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakiler-
den hangisidir?
1
B) 3,324.106
D) 3,528.106
6.
Ortaokul Matematik
Hacim Ölçme
295. 30 D 16 25 a MAS C 34 9 16 4 3.13. 15 b Ayrıtları a, b ve c olan dikdört- genler prizmasının hacmi a.b.c'dir. 1<a < 10 ven bir tamsayı ol- mak üzere a 10 bilimsel göstermektedir. wwwm 50 kat A) 3,324.105 C) 3,528.105 Zemin From Bir kısmı zeminin altında olan gökdelenin ze- min üzerinde kalan bölümündeki kat sayısı 50'dir. 8. SINIF DENEME SINAVI Dikdörtgenler prizması şeklindeki gökdelenin eni 70 metre genişliği 120 metre ve zeminden yüksekliği 350 metredir. 3501 Bu binanın zemininin altında yüzeydeki kat sayısının %20'si kadar kat bulunduğuna gö- re, binanın tamamının hacminin metreküp cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakiler- den hangisidir? 1 B) 3,324.106 D) 3,528.106 6.