Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Kesir Problemleri Soruları

TEST 10
3.
Italyan
Fransız
150°
Alman
120°
ot
i öğ-
otlari
Yukarıdaki daire grafiğinde bir kafiledeki tu-
ristlerin uyrukları gösterilmiştir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlış olabilir?
'O Alman'dır.
B) Kafiledeki turistlerin %25'i Italyan'dır.
C) Kafiledeki turistlerin 120 tanesi Alman'dır.
D) Kafilede en çok Fransız turist vardır.
A) Kafiledeki turistlerin
oldu-
nciler
%36
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
TEST 10 3. Italyan Fransız 150° Alman 120° ot i öğ- otlari Yukarıdaki daire grafiğinde bir kafiledeki tu- ristlerin uyrukları gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış olabilir? 'O Alman'dır. B) Kafiledeki turistlerin %25'i Italyan'dır. C) Kafiledeki turistlerin 120 tanesi Alman'dır. D) Kafilede en çok Fransız turist vardır. A) Kafiledeki turistlerin oldu- nciler %36
Bu markete
renmiştir.
Ali her üründen en az birer tane almak koşuluyl
fazla kaç TL ödeyebilir?
B) 68
A) 71
FARKLISEM
7. Aş
rin
çiz
çü
Şekil - 11
Şekil - 1
Şekil - I'de verilen eş uzunluktaki 3 tahta
parçasından kırmızı olan 4 eş parçaya,
mavi olan 6 eş parçaya, siyah olan 2 eş
parçaya ayrılıyor. Dikdörtgen şeklindeki
tahta parçalarının başlangıçtaki durumda
kisa kenar uzunluğu, uzun kenarın uzunlu-
1
ğunun 'sidir. Şekil - Il'de oluşturulan ya-
12
pinin diş çevresi 108 cm'dir.
Buna göre Şekil - I'de verilen çubuklar-
dan bir tanesinin çevresi kaç cm'dir?
A) 68
B) 72
C) 76
D) 78
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
Bu markete renmiştir. Ali her üründen en az birer tane almak koşuluyl fazla kaç TL ödeyebilir? B) 68 A) 71 FARKLISEM 7. Aş rin çiz çü Şekil - 11 Şekil - 1 Şekil - I'de verilen eş uzunluktaki 3 tahta parçasından kırmızı olan 4 eş parçaya, mavi olan 6 eş parçaya, siyah olan 2 eş parçaya ayrılıyor. Dikdörtgen şeklindeki tahta parçalarının başlangıçtaki durumda kisa kenar uzunluğu, uzun kenarın uzunlu- 1 ğunun 'sidir. Şekil - Il'de oluşturulan ya- 12 pinin diş çevresi 108 cm'dir. Buna göre Şekil - I'de verilen çubuklar- dan bir tanesinin çevresi kaç cm'dir? A) 68 B) 72 C) 76 D) 78
TAIS
YAZILIYA HAZIRLANALIM 4
Kesirlerle işlemler
zihdo
bilir!
3.
Bir arsanın ur
une
Aeribu
4
ev,
16 sina havuz yapılıyor geri kalan alana da çim ekiliyor.
Buna göre çim ekili alan arsanın kaçta kaçıdır?
5
A) 8/10
A
B)
7
16
C) //
c
16
16
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
TAIS YAZILIYA HAZIRLANALIM 4 Kesirlerle işlemler zihdo bilir! 3. Bir arsanın ur une Aeribu 4 ev, 16 sina havuz yapılıyor geri kalan alana da çim ekiliyor. Buna göre çim ekili alan arsanın kaçta kaçıdır? 5 A) 8/10 A B) 7 16 C) // c 16 16
6.
3
1
3
3. Ayşe'nin köpeği bir paket konserve köpek
mamasının her gün
'ünü, Sevilay'ın köpeği
5
'ini yemektedir. Ayşe ve Sevilay aynı köpek
mamasını almaktadır. Bu mamalar marketler-
de 6'lı olarak kolilenmiş halde satılmaktadır.
Ayşe ve Sevilay ilk defa aynı anda yeni
koliden mama vermeye başladıktan en az
kaç gün sonra yine ilk defa aynı günde yeni
koliye geçmiş olurlar?
A) 60
B) 90
C) 120
D) 180
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
6. 3 1 3 3. Ayşe'nin köpeği bir paket konserve köpek mamasının her gün 'ünü, Sevilay'ın köpeği 5 'ini yemektedir. Ayşe ve Sevilay aynı köpek mamasını almaktadır. Bu mamalar marketler- de 6'lı olarak kolilenmiş halde satılmaktadır. Ayşe ve Sevilay ilk defa aynı anda yeni koliden mama vermeye başladıktan en az kaç gün sonra yine ilk defa aynı günde yeni koliye geçmiş olurlar? A) 60 B) 90 C) 120 D) 180
4.
.
LO
b
Bir kumaşın sağ ucundan ve sol ucundan parçalar
kesiliyor. Sağ ucundan 2 'ü, sol ucundan 2'si kesiliyor.
3
7
Geriye 10 cm kumaş kaldığına göre, başlangıçtaki
kumaş kaç cm'dir?
E
A
A) 300
B) 210
C) 600
D) 800
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
4. . LO b Bir kumaşın sağ ucundan ve sol ucundan parçalar kesiliyor. Sağ ucundan 2 'ü, sol ucundan 2'si kesiliyor. 3 7 Geriye 10 cm kumaş kaldığına göre, başlangıçtaki kumaş kaç cm'dir? E A A) 300 B) 210 C) 600 D) 800
A)
B)
}
9
17
10
blo
807--787
10.
5
30-50-782-805-1
5. Bir balıkçı deposundaki balığın 'ini cumartesi
7
11
günü,
"ini pazar günü satmıştır.
42
Coro
Cumartesi günü pazar gününden 380 kg daha
fazla balık sattığına göre satmaya başlama- 20.
dan önce depoda kaç kilogram balık vardır?
A) 420
B) 560
C) 680
D) 840
77
5
+
42. 7
11
30
42
1
uz
77
30
+
42
Jeri-
5
2
6. Bir kamyondaki kolilerin
'ini Aykut, 'sini
18
9
Metin geriye kalan kısmını da Semih taşımıştır.
Semih 36 tane koli taşımıştır.
Buna göre başlangıçta kamyonda kaç tane
koli vardır?
timi
A) 72
B) 90
C) 108
D 126
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
A) B) } 9 17 10 blo 807--787 10. 5 30-50-782-805-1 5. Bir balıkçı deposundaki balığın 'ini cumartesi 7 11 günü, "ini pazar günü satmıştır. 42 Coro Cumartesi günü pazar gününden 380 kg daha fazla balık sattığına göre satmaya başlama- 20. dan önce depoda kaç kilogram balık vardır? A) 420 B) 560 C) 680 D) 840 77 5 + 42. 7 11 30 42 1 uz 77 30 + 42 Jeri- 5 2 6. Bir kamyondaki kolilerin 'ini Aykut, 'sini 18 9 Metin geriye kalan kısmını da Semih taşımıştır. Semih 36 tane koli taşımıştır. Buna göre başlangıçta kamyonda kaç tane koli vardır? timi A) 72 B) 90 C) 108 D 126
4) Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
Alw
a) Bir terzi, 18 m uzunluğundaki kumaşı
uzunluğundaki parçalara ayıracaktır.
Buna göre, kaç parça kumaş oluşur?
m b) Bir sütçü, 36 L sütü litrelik poşetlere doldu-
rup bir poşet sütü 3 TL'den satıyor.
Buna göre, sütçü tüm sütün satışından kaç
TL gelir elde eder?
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
4) Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. Alw a) Bir terzi, 18 m uzunluğundaki kumaşı uzunluğundaki parçalara ayıracaktır. Buna göre, kaç parça kumaş oluşur? m b) Bir sütçü, 36 L sütü litrelik poşetlere doldu- rup bir poşet sütü 3 TL'den satıyor. Buna göre, sütçü tüm sütün satışından kaç TL gelir elde eder?
14. Nisa'nın evinin bazı yapılara uzaklıktan aşağıda verilmiştir.
Market
km
1
km
Nisan Ini
7
km
6
Okul
10
km
Nisa gün içerisinde evden üç defa çıkmıştır. Her çıkışında gittiği yerin evine uzaklığı şu şekildedir:
14
18
1. Çıkış
km
2. Çıkış
3. Çıkış-
km
12
6
24
Buna göre Nisa'nın gün içerisinde evden çıkışlarında gittiği yerler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde
verilmiştir?
A) Okul, eczane, market
B) Market, eczane, okul
C) Eczane, okul, market
D) Okul, market, eczane
5. Sinif Deneme Sınavı - 4
8
HIZ YAYINLARI
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
14. Nisa'nın evinin bazı yapılara uzaklıktan aşağıda verilmiştir. Market km 1 km Nisan Ini 7 km 6 Okul 10 km Nisa gün içerisinde evden üç defa çıkmıştır. Her çıkışında gittiği yerin evine uzaklığı şu şekildedir: 14 18 1. Çıkış km 2. Çıkış 3. Çıkış- km 12 6 24 Buna göre Nisa'nın gün içerisinde evden çıkışlarında gittiği yerler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) Okul, eczane, market B) Market, eczane, okul C) Eczane, okul, market D) Okul, market, eczane 5. Sinif Deneme Sınavı - 4 8 HIZ YAYINLARI
A
B
X metre uzunluğundaki yol kenarında, A ve B noktaları arasına, bu noktalarda dâhil olmak üzere
y metre aralıklarla ağaç dikilecektir. Bu ağaçlar dikildikten sonra her iki ağaç arasına
y
m aralik-
5
la yeniden ağaç dikiliyor.
Buna göre, sonradan dikilen ağaç sayısını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
4x
)
5x
A)
y
D)
c) "* + 1
B) y
5x + 1
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
A B X metre uzunluğundaki yol kenarında, A ve B noktaları arasına, bu noktalarda dâhil olmak üzere y metre aralıklarla ağaç dikilecektir. Bu ağaçlar dikildikten sonra her iki ağaç arasına y m aralik- 5 la yeniden ağaç dikiliyor. Buna göre, sonradan dikilen ağaç sayısını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? 4x ) 5x A) y D) c) "* + 1 B) y 5x + 1
6, 7 ve 8. soruları aşağıdaki bilgiye göre yanit-
layiniz.
Bir iş yerindeki çalışanların -'i erkektir. Yari-
6
1
si esmer olan kadınların —'i 10 kişidir.
3
6. İş yerindeki çalışanların kaç tanesi kadın-
dır?
A) 6
alhos
B) 24
C) 30
D) 36
RAHCESCHIP KOLI
05
7. Kadınlardan kaç tanesi esmerdir?
A) 12
B) 15
C) 18
D) 21
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
6, 7 ve 8. soruları aşağıdaki bilgiye göre yanit- layiniz. Bir iş yerindeki çalışanların -'i erkektir. Yari- 6 1 si esmer olan kadınların —'i 10 kişidir. 3 6. İş yerindeki çalışanların kaç tanesi kadın- dır? A) 6 alhos B) 24 C) 30 D) 36 RAHCESCHIP KOLI 05 7. Kadınlardan kaç tanesi esmerdir? A) 12 B) 15 C) 18 D) 21
BECERİ TEMELLİ TEST - 8
GÜÇ
ÜSLÜ İFADELER
3.
Aşağıda, oluşturulacak bir örüntünün ilk iki adımı verilmiştir.
iad raboldet ble
5.
...
1. adım
2. adım
Başlangıç
Başlangıçta verilen daire her seferinde 5 eş parçaya ayrılacak ve bu parçalardan birinin alanı hesapla-
nacaktır. Daha sonra bu parça için aynı işlem tekrar edilecektir.
Bu örüntüde başlangıçta verilen dairenin alanı 1 bra olduğuna göre 11. adımdaki taralı alanı
gösteren ifadenin birimkare cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisi olur?
A) 1,024 . 10-8
C) 1,024 . 10-10
B) 2,048 . 10-8
D) 2,048 . 10-13
his mattis nuwe op or augo id neglelo linacob ng
homosvolti melonumuille almaly natong
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
BECERİ TEMELLİ TEST - 8 GÜÇ ÜSLÜ İFADELER 3. Aşağıda, oluşturulacak bir örüntünün ilk iki adımı verilmiştir. iad raboldet ble 5. ... 1. adım 2. adım Başlangıç Başlangıçta verilen daire her seferinde 5 eş parçaya ayrılacak ve bu parçalardan birinin alanı hesapla- nacaktır. Daha sonra bu parça için aynı işlem tekrar edilecektir. Bu örüntüde başlangıçta verilen dairenin alanı 1 bra olduğuna göre 11. adımdaki taralı alanı gösteren ifadenin birimkare cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisi olur? A) 1,024 . 10-8 C) 1,024 . 10-10 B) 2,048 . 10-8 D) 2,048 . 10-13 his mattis nuwe op or augo id neglelo linacob ng homosvolti melonumuille almaly natong
16.
576 8288
TONE
14522
Hayat
TON
576
S-O
Smydi
lalo
16122
Tablo - 1
Tablo - 18
o daunelis megolbl nicho is elges niveabor
16
75017
74
Silb' IT sensomebody
0,831 (8
6
15
ST,ST (0
Yukandaki duvarda aestrolar tablolardan küçük olanın ön yüzünün alanı 7500 cm, büyük olanın ôn
TUTTO
yüzünün alanı ise 11 520 cmdir.
Iki tablonun da kenar uzunluklari santimetre cinsinden birer doğal sayıdır.
Buna göre küçük tablonun çevre uzunluğu en azkyç santimetredir?
A) 350
B) 370
C) 375
D) 400
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
16. 576 8288 TONE 14522 Hayat TON 576 S-O Smydi lalo 16122 Tablo - 1 Tablo - 18 o daunelis megolbl nicho is elges niveabor 16 75017 74 Silb' IT sensomebody 0,831 (8 6 15 ST,ST (0 Yukandaki duvarda aestrolar tablolardan küçük olanın ön yüzünün alanı 7500 cm, büyük olanın ôn TUTTO yüzünün alanı ise 11 520 cmdir. Iki tablonun da kenar uzunluklari santimetre cinsinden birer doğal sayıdır. Buna göre küçük tablonun çevre uzunluğu en azkyç santimetredir? A) 350 B) 370 C) 375 D) 400
>
*
*
2
3.
3
.
Bir mum belirli bir süre yakıldığında -'i erimiştir. Aynı mum
8
bir süre sonra tekrar yakılmış ve yine bir süre beklenmiştir.
2
Mum ikinci kez yakıldığında kalan kısmının —'i kadarlık bir
5
kısmi erimiştir.
Salih, firinda
çaya bölmüs
birini 6 eş p
Buna göre, kalan mumun uzunluğu, başlangıçtaki
uzunluğunun kaçta kaçına eşittir?
Buna göre
3
A)
5
B)
13
C) 3
DIW
D) 1
5
A)
24
20
WI-
8
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
> * * 2 3. 3 . Bir mum belirli bir süre yakıldığında -'i erimiştir. Aynı mum 8 bir süre sonra tekrar yakılmış ve yine bir süre beklenmiştir. 2 Mum ikinci kez yakıldığında kalan kısmının —'i kadarlık bir 5 kısmi erimiştir. Salih, firinda çaya bölmüs birini 6 eş p Buna göre, kalan mumun uzunluğu, başlangıçtaki uzunluğunun kaçta kaçına eşittir? Buna göre 3 A) 5 B) 13 C) 3 DIW D) 1 5 A) 24 20 WI- 8
8
2. Okullarında yapılan haftalık kitap okuma yarışmasında ilk
üçe giren öğrenciler Ahmet, Ali ve Ayşe olmuştur. Ahmet
350 sayfalık yarışma kitabinin —'ünü, Ali 'sini, Ayşe ise
3
6
ly
14
7
-'unu okumuştur.
10
Buna göre;
1. Yarışmada Ahmet 1., Ayşe 2., Ali ise 3. olmuştur.
11. Yarışmanın 1. si ile 3. Ünün okuduğu sayfa sayısı ara-
sındaki fark 125'tir.
III. İlk üç kişinin okuduğu sayfa sayısı kitabın sayfa sayısı-
nin iki katından fazladır.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
Yalnız III
B) I ve II
DA, II ve III
ve III
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
8 2. Okullarında yapılan haftalık kitap okuma yarışmasında ilk üçe giren öğrenciler Ahmet, Ali ve Ayşe olmuştur. Ahmet 350 sayfalık yarışma kitabinin —'ünü, Ali 'sini, Ayşe ise 3 6 ly 14 7 -'unu okumuştur. 10 Buna göre; 1. Yarışmada Ahmet 1., Ayşe 2., Ali ise 3. olmuştur. 11. Yarışmanın 1. si ile 3. Ünün okuduğu sayfa sayısı ara- sındaki fark 125'tir. III. İlk üç kişinin okuduğu sayfa sayısı kitabın sayfa sayısı- nin iki katından fazladır. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Yalnız III B) I ve II DA, II ve III ve III