Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Veri Analizi Soruları

5
C)
28
5
D)
49
12. Bir veri grubunda verilerin toplamının veri
sayısına bölünmesiyle aritmetik ortalama,
en büyük değerin en küçük değerden çıka-
rulmasıyla açıklık bulunur.
Nüfus (milyon)
101
9
8 +
7+
6
+ Yıllar
2018
2014
2015
2016
2017
Grafik: Bir ilin nüfusunun yıllara göre değişimi
Bu grafiğe göre 2014'ten 2018'e kadar
bu ilin nüfusunun aritmetik ortalaması
ve açıklığı aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
Aritmetik Ortalama
Açıklık
3
7
8
3
A)
B)
C)
D)
7
4
8
4
Diğer sayfaya geçiniz.
Ortaokul Matematik
Veri Analizi
5 C) 28 5 D) 49 12. Bir veri grubunda verilerin toplamının veri sayısına bölünmesiyle aritmetik ortalama, en büyük değerin en küçük değerden çıka- rulmasıyla açıklık bulunur. Nüfus (milyon) 101 9 8 + 7+ 6 + Yıllar 2018 2014 2015 2016 2017 Grafik: Bir ilin nüfusunun yıllara göre değişimi Bu grafiğe göre 2014'ten 2018'e kadar bu ilin nüfusunun aritmetik ortalaması ve açıklığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aritmetik Ortalama Açıklık 3 7 8 3 A) B) C) D) 7 4 8 4 Diğer sayfaya geçiniz.
Grafik: Taksi Ücret Tarifeleri
Ücret (TL)
5) Yanda A ve B şehirlerindeki taksi ücret tarifelerine ilişkin iki doğrusal grafik
verilmiştir. Grafiğe göre bu iki şehirde 12 km yol giden taksilere ödenecek
ücretler arasındaki fark kaç liradır?
A) 1
B) 9
C) 11
D) 19
AŞehri
B Şehri
Alinan Yol (km)
Ortaokul Matematik
Veri Analizi
Grafik: Taksi Ücret Tarifeleri Ücret (TL) 5) Yanda A ve B şehirlerindeki taksi ücret tarifelerine ilişkin iki doğrusal grafik verilmiştir. Grafiğe göre bu iki şehirde 12 km yol giden taksilere ödenecek ücretler arasındaki fark kaç liradır? A) 1 B) 9 C) 11 D) 19 AŞehri B Şehri Alinan Yol (km)
B
8. Sinif KÖDS - 3/ Matematik
4.
Aşağıda bir fabrikanın muhasebe, ar-ge, mal kabul, üretim ve satış bölümlerinde çalışan işçi sayılannin
toplam işçi sayısına oranları daire grafiği üzerinde gösterilmiştir.
Grafik: Fabrikanın bölümlerinde çalışan işçi sayılannin dağılımı
asses
1
10
(2) (2) (2)
12
ON
2
Z, 2, 3 ? 13
8 20 2a se s
us 126
Bu grafikteki oranlara göre bölümlerde çalışan işçi sayılarını gösteren sütun grafiği hangisi
olabilir?
B) işçi Sayısı
154
A) İşçi Sayısı
121
10
24
6
15
Bölümler
Satış
10
Üretim
0
Mal
kabul
Bölümler
Muhasebe Ar-ge
Üretim
Satış
0
Muhasebe Ar-ge
Mal
kabul
D) İşçi Sayısı
30
C) İşçi Sayısı
25
26
20
16
Bölümler
Satış
11
Oretim
0
Mal
kabul
Bölümler
Muhasebe Ar-ge
Üretim
Satış
0
Muhasebe Ar-ge
Mal
kabul
Diğer saylaya geçiniz
3
Ortaokul Matematik
Veri Analizi
B 8. Sinif KÖDS - 3/ Matematik 4. Aşağıda bir fabrikanın muhasebe, ar-ge, mal kabul, üretim ve satış bölümlerinde çalışan işçi sayılannin toplam işçi sayısına oranları daire grafiği üzerinde gösterilmiştir. Grafik: Fabrikanın bölümlerinde çalışan işçi sayılannin dağılımı asses 1 10 (2) (2) (2) 12 ON 2 Z, 2, 3 ? 13 8 20 2a se s us 126 Bu grafikteki oranlara göre bölümlerde çalışan işçi sayılarını gösteren sütun grafiği hangisi olabilir? B) işçi Sayısı 154 A) İşçi Sayısı 121 10 24 6 15 Bölümler Satış 10 Üretim 0 Mal kabul Bölümler Muhasebe Ar-ge Üretim Satış 0 Muhasebe Ar-ge Mal kabul D) İşçi Sayısı 30 C) İşçi Sayısı 25 26 20 16 Bölümler Satış 11 Oretim 0 Mal kabul Bölümler Muhasebe Ar-ge Üretim Satış 0 Muhasebe Ar-ge Mal kabul Diğer saylaya geçiniz 3
04
Veri Analizi
@
1a Terna vakfı, bağışçılarını bilgileridirmek amacı ile her ay diktiği ağaç sayılarını grafikle göstererek intere
sayfasında yayınlamaktadır.
20
150
120°
Çam
Mese
Çinar
60
120°
Doğu Anadolu
İç Anadolu
Akdeniz
Bölgesi
Bölgesi
Bölgesi
2019 yili ilk altı ay bağışları ile dikilen ağaçların türlere göre dağılım grafikleri
Üç bölgede dikilensmege ağacı sayılarının birbirine eşit olduğu bilindiğine göre aşağıdaki ifade
lerden hangileri doğrudur?
1. Her üç bölgede dikilen toplam ağaç sayıları da eşittir.
II. Üç grafiğin gösterdiği bilgiler tek bir sütun grafiği ile gösterilebilir.
III. Doğu Anadolu bölgesinde dikilen meşe ve çınar ağaçlarının sayısı, İç Anadolu bölgesinde dikilen
çınar ağacı sayısına eşittir.
IV. İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde dikilen çam ağacı sayıları birbirine eşittir.
V. Akdeniz bölgesinde üç tür ağaçtan da eşit sayıda dikilmiştir.
A) II ve IV
B) III, IV ve V.
C) II, III ve V.
D) I, II, III ve IV.
Ortaokul Matematik
Veri Analizi
04 Veri Analizi @ 1a Terna vakfı, bağışçılarını bilgileridirmek amacı ile her ay diktiği ağaç sayılarını grafikle göstererek intere sayfasında yayınlamaktadır. 20 150 120° Çam Mese Çinar 60 120° Doğu Anadolu İç Anadolu Akdeniz Bölgesi Bölgesi Bölgesi 2019 yili ilk altı ay bağışları ile dikilen ağaçların türlere göre dağılım grafikleri Üç bölgede dikilensmege ağacı sayılarının birbirine eşit olduğu bilindiğine göre aşağıdaki ifade lerden hangileri doğrudur? 1. Her üç bölgede dikilen toplam ağaç sayıları da eşittir. II. Üç grafiğin gösterdiği bilgiler tek bir sütun grafiği ile gösterilebilir. III. Doğu Anadolu bölgesinde dikilen meşe ve çınar ağaçlarının sayısı, İç Anadolu bölgesinde dikilen çınar ağacı sayısına eşittir. IV. İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde dikilen çam ağacı sayıları birbirine eşittir. V. Akdeniz bölgesinde üç tür ağaçtan da eşit sayıda dikilmiştir. A) II ve IV B) III, IV ve V. C) II, III ve V. D) I, II, III ve IV.
120°
30°
4. Grafik: Öğretmenlerin Branşlara Göre Dağılımı
Vandaki daire grafiğinde Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal
Fen bilimleri
Matematik
bilgiler dersinden toplam 72 öğretmenin çalıştığı bir okulda öğret-
18
menlerin branşlara göre dağılımı verilmiştir.
Sosyal bilgiler
Bu okula kaç tane daha sosyal bilgiler öğretmeni atanırsa
972
2
sosyal bilgiler öğretmeni sayısı tüm öğretmenlerin
Türkçe
4
eşit olur?
A 12
BY 14
C) 16
D) 18
120 24
'üne
of 24
of
orio
1 2 1 1 1
TI
SH
Rouomo iclomlorini Bitirme
Ortaokul Matematik
Veri Analizi
120° 30° 4. Grafik: Öğretmenlerin Branşlara Göre Dağılımı Vandaki daire grafiğinde Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal Fen bilimleri Matematik bilgiler dersinden toplam 72 öğretmenin çalıştığı bir okulda öğret- 18 menlerin branşlara göre dağılımı verilmiştir. Sosyal bilgiler Bu okula kaç tane daha sosyal bilgiler öğretmeni atanırsa 972 2 sosyal bilgiler öğretmeni sayısı tüm öğretmenlerin Türkçe 4 eşit olur? A 12 BY 14 C) 16 D) 18 120 24 'üne of 24 of orio 1 2 1 1 1 TI SH Rouomo iclomlorini Bitirme
6. Aşağıda verilen daire grafiğinde bir mağazanın deposunda bulunan ürünlerin ayın başındaki dağılımı gösteril-
miştir.
Grafik: Depodaki Ürün Dağılımı
A
B
120°
60°
105°
C
D
Aşağıda verilen tabloda ise ay içerisinde yapılan ürün satışlarından elde edilen kazançlar verilmiştir.
Tablo: Ay Sonu Kalan Ürünler
Ürün Adı A B C D
Kazanç (t) 3300 1800 1000 1750
Ay başında depoda bulunan toplam ürün sayısı 2400 adet, ay sonunda depoda kalan farklı ürün sayıları bir-
birine eşit ve 200'er adet olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Birim kazanci en düşük olan ürün D dir.
B) Toplam satılan ürün sayısı 1600'dür.
C) Birim kazancı en yüksek olan ürün B dir.
D) Her üründen birer adet alan biri 17,5 t ödeme yapar.
Ortaokul Matematik
Veri Analizi
6. Aşağıda verilen daire grafiğinde bir mağazanın deposunda bulunan ürünlerin ayın başındaki dağılımı gösteril- miştir. Grafik: Depodaki Ürün Dağılımı A B 120° 60° 105° C D Aşağıda verilen tabloda ise ay içerisinde yapılan ürün satışlarından elde edilen kazançlar verilmiştir. Tablo: Ay Sonu Kalan Ürünler Ürün Adı A B C D Kazanç (t) 3300 1800 1000 1750 Ay başında depoda bulunan toplam ürün sayısı 2400 adet, ay sonunda depoda kalan farklı ürün sayıları bir- birine eşit ve 200'er adet olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Birim kazanci en düşük olan ürün D dir. B) Toplam satılan ürün sayısı 1600'dür. C) Birim kazancı en yüksek olan ürün B dir. D) Her üründen birer adet alan biri 17,5 t ödeme yapar.
7. Aşağıda iki rafa kalınlıkları farkı 2 cm olan
kitaplar dizilmiştir.
Raflardaki mavi kitapların kalınlığı 3 cm ve
kırmızı kitap sayısından 16 fazla olduğuna
göre rafin uzunluğu kaç cm'dir?
8. SINIF EKSPERT MATE
Ortaokul Matematik
Veri Analizi
7. Aşağıda iki rafa kalınlıkları farkı 2 cm olan kitaplar dizilmiştir. Raflardaki mavi kitapların kalınlığı 3 cm ve kırmızı kitap sayısından 16 fazla olduğuna göre rafin uzunluğu kaç cm'dir? 8. SINIF EKSPERT MATE
5. Aşağıdaki tabloda bir yayınevindeki kitap türlerinin birim
fiyatları ve adet sayıları verilmiştir.
Tür
Fiyat
Adet
Polisiye
12
25
Bilim Kurgu
15
34
Klasik
9
30
Buna gore kitapların maliyet dağılımını gösteren dairesel
grafikler hangi seçenekteki gibi olmalıdır?
A) Grafik: Kitapların Maliyet B) Grafik: Kitapların Maliyet
Dağılımı
Dağılımı
Bilim Klasik
Kurgu
Polisiye 100°
15005
Klasik
160
100
Bilim
Kurgu
120°
Polisiye
C) Grafik: Kitaplann Maliyet D) Grafik: Kitapların Maliyet
Dağılımı
Dağılımı
Bilim
Kurgu
Klasik
16000
Polisiye Klasik
100%
170
Bilim
Kurgu
110
Polisiye
56. Aşağıdaki 1. daire grafiğinde Aslı'nın bir aylık harçlığını
harcama dagilmi, 2. grafikte ise iyilik için ayırdığı bütçeyi
harcama dağılımı verilmiştir.
Temel
ihtiyaçlar
Için Eğitim
150
Icin
110
lydik
için
Kızılay
Kitap
Bagisi
Için
Için
150
120
Sokak
Kedileri
1 Grafik
2. Grafik
Aslı'nın aylik harchg 480 TL iken 2,5 kg kedi maması alabiliyor.
Kedi mamalarına %25 zam geldiğinde Aslı'nın 1 aylık
alabileceği kedi maması miktarı kaç gram azalır?
A) 400
B) 500
C) 600
D) 700
Ortaokul Matematik
Veri Analizi
5. Aşağıdaki tabloda bir yayınevindeki kitap türlerinin birim fiyatları ve adet sayıları verilmiştir. Tür Fiyat Adet Polisiye 12 25 Bilim Kurgu 15 34 Klasik 9 30 Buna gore kitapların maliyet dağılımını gösteren dairesel grafikler hangi seçenekteki gibi olmalıdır? A) Grafik: Kitapların Maliyet B) Grafik: Kitapların Maliyet Dağılımı Dağılımı Bilim Klasik Kurgu Polisiye 100° 15005 Klasik 160 100 Bilim Kurgu 120° Polisiye C) Grafik: Kitaplann Maliyet D) Grafik: Kitapların Maliyet Dağılımı Dağılımı Bilim Kurgu Klasik 16000 Polisiye Klasik 100% 170 Bilim Kurgu 110 Polisiye 56. Aşağıdaki 1. daire grafiğinde Aslı'nın bir aylık harçlığını harcama dagilmi, 2. grafikte ise iyilik için ayırdığı bütçeyi harcama dağılımı verilmiştir. Temel ihtiyaçlar Için Eğitim 150 Icin 110 lydik için Kızılay Kitap Bagisi Için Için 150 120 Sokak Kedileri 1 Grafik 2. Grafik Aslı'nın aylik harchg 480 TL iken 2,5 kg kedi maması alabiliyor. Kedi mamalarına %25 zam geldiğinde Aslı'nın 1 aylık alabileceği kedi maması miktarı kaç gram azalır? A) 400 B) 500 C) 600 D) 700
Cizgi ve SUTUN ON
lerini Yorumlama
te çalışan toplam
20
For
tir?
Asağıdaki grafikte Eda'nın bir haftada günlere göre çözdüğü soru sayılarının sayısal ve sözel dersler
olarak yüzde dağılımı verilmiştir.
Grafik: Eda'nın Günlere Göre Çözdügo Soru Sayılarının Sayısal ve Sözel Olarak Yüzde Dağılımı
Yüzde
50
5) 2016 ve 2017
Dy 2017 ve 2013
80
02
noo
20
60
sold on
40
100
20
saysdt ze
200
Kanketid
0
Pazartesi
Salt
Çarşamba Perşembe
Günler
Cuma
Cumartesi Pazar
Sğretmeniningu
7 verilmiştir
.
Günlere Göre
Sözel Dersler
Sayısal Dersler
Örneğin Eda'nın pazartesi günü çözdüğü soruların %40'ı sözel/%60'ı sayısal derslerdendir.
Eda hafta içi günlük 200 soru çözmüştür. Hafta sonu çözdügü toplam soru sayısı ise hafta içi sayısal
derslerden çözdüğü soru sayılarının toplamına eşittir
. Cumartesi ve pazar günleri eşit sayıda soru
çözmüştür.
Buna göre Eda hafta sonu sayısal derslerden toplam kaç soru çözmüştür?
A) 80
B) 120
C) 180
D) 240
747
2pp
12
4o.ro
Ortaokul Matematik
Veri Analizi
Cizgi ve SUTUN ON lerini Yorumlama te çalışan toplam 20 For tir? Asağıdaki grafikte Eda'nın bir haftada günlere göre çözdüğü soru sayılarının sayısal ve sözel dersler olarak yüzde dağılımı verilmiştir. Grafik: Eda'nın Günlere Göre Çözdügo Soru Sayılarının Sayısal ve Sözel Olarak Yüzde Dağılımı Yüzde 50 5) 2016 ve 2017 Dy 2017 ve 2013 80 02 noo 20 60 sold on 40 100 20 saysdt ze 200 Kanketid 0 Pazartesi Salt Çarşamba Perşembe Günler Cuma Cumartesi Pazar Sğretmeniningu 7 verilmiştir . Günlere Göre Sözel Dersler Sayısal Dersler Örneğin Eda'nın pazartesi günü çözdüğü soruların %40'ı sözel/%60'ı sayısal derslerdendir. Eda hafta içi günlük 200 soru çözmüştür. Hafta sonu çözdügü toplam soru sayısı ise hafta içi sayısal derslerden çözdüğü soru sayılarının toplamına eşittir . Cumartesi ve pazar günleri eşit sayıda soru çözmüştür. Buna göre Eda hafta sonu sayısal derslerden toplam kaç soru çözmüştür? A) 80 B) 120 C) 180 D) 240 747 2pp 12 4o.ro
'dir
make on Suleyman Hoca, o Beneya hafta içi çözmesi için 1'den 900'e kadar numaralanmış 900
de eniştir. Aşadakidaire grande Berta'nın günlük çözdügü soru saylannin dagilmi, tabloda ise gün
sorulan soru numaralan
Perşembe
Günler
Sale
Soru Aral
80
Pazartesi
Sali
Qurants
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Pazartes
900
Grafik: Günlük çözülen Tablo: Gün gün çoxülen soruların
sayılannin daim
sura numaralan aralığı
Tere bigliere göre Berra nun sal günü çorluğu son sorunun soru numarası, perşembe günü çözduga utk
non numarasindan kaç eksiktir?
C) 140
D) 141
B) 139
okudugu kitapta sayfa numarası 2 nin pozitif tam sayı kuvveti
olan 5 sayfa vardır
Ortaokul Matematik
Veri Analizi
'dir make on Suleyman Hoca, o Beneya hafta içi çözmesi için 1'den 900'e kadar numaralanmış 900 de eniştir. Aşadakidaire grande Berta'nın günlük çözdügü soru saylannin dagilmi, tabloda ise gün sorulan soru numaralan Perşembe Günler Sale Soru Aral 80 Pazartesi Sali Qurants Çarşamba Perşembe Cuma Pazartes 900 Grafik: Günlük çözülen Tablo: Gün gün çoxülen soruların sayılannin daim sura numaralan aralığı Tere bigliere göre Berra nun sal günü çorluğu son sorunun soru numarası, perşembe günü çözduga utk non numarasindan kaç eksiktir? C) 140 D) 141 B) 139 okudugu kitapta sayfa numarası 2 nin pozitif tam sayı kuvveti olan 5 sayfa vardır
6.
Bir fabrika günde 3 vardiya şeklinde çalışmaktadır. Bir gün içerisinde vardiyalarda
üretilen malların oranları yandaki grafikte gösterilmiştir.
1. vardiyada üretilen ürünlerin %50'si,
2. ve 3. vardiyada üretilen ürünlerin %20'si yurt dışına, diğerleri yurt içine satıl-
maktadır.
90°
30°
3
Buna göre fabrikanın tüm üretiminden yurt dışına ve yurt içine sattığı ürünlerin oranını gösteren grafik
aşağıdakilerden hangisidir? (O : Yurt dışı, D: Yurt içi)
A)
B)
C)
D)
Satış
Satış
Satış
Satış
:
Oran (%)
Oran (%)
Oran (%)
Oran (%)
60
40
30
70
100
50
Ortaokul Matematik
Veri Analizi
6. Bir fabrika günde 3 vardiya şeklinde çalışmaktadır. Bir gün içerisinde vardiyalarda üretilen malların oranları yandaki grafikte gösterilmiştir. 1. vardiyada üretilen ürünlerin %50'si, 2. ve 3. vardiyada üretilen ürünlerin %20'si yurt dışına, diğerleri yurt içine satıl- maktadır. 90° 30° 3 Buna göre fabrikanın tüm üretiminden yurt dışına ve yurt içine sattığı ürünlerin oranını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? (O : Yurt dışı, D: Yurt içi) A) B) C) D) Satış Satış Satış Satış : Oran (%) Oran (%) Oran (%) Oran (%) 60 40 30 70 100 50
MATEMATİK
8. Sınıf
Sur
67. Aşağıda verilen çizgi grafikleri bir ailenin dört aylık elektrik ve su tüketim miktarlarını göstermektedir.
Grafik: Aylara Göre Elektrik Tüketim Miktari
Grafik: Aylara Göre Su Tüketim Miktarı
Tüketim Miktarı (m3)
Tüketim Miktarı (Kwh)
2. Aşağıda daire grafiğinde üç far
yüzdelerini göstermektedir.
miştir. Sütun grafiği ise bu şirke
Grafik: Şirketlerin İlk 6 A
40
280
30
260
USO
20
240
10
220
Aylar
Aylar
Ocak Şubat Mart
Nisan
es
Ocak Şubat Mart
Nisan
Bu ailenin elektrik ve su faturaları için ödediği toplam ücretin dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde verilmiştir
20+20+40td Grafik: Toplam Fatura Miktarının Dağılımı
los su
lico
365
240+260+28012
13
(boot elektrik
Bşirketinin ikinci 6 ayda
Buna göre A ve C şirke
Su
Faturası
120° zu.
Elektrik
Faturası
A) 450 000
10. Bir turist kafilesinin A
sinda her bir turist ya
Alman turistlerin sayıl
Grafik: Ziyaret Edilec
1 mº suyun 4 TL olduğu bilindiğine göre 1 kwh elektriğin fiyatı kaç liradır?
A) 0,6
B) 0,8
C) 1
Turist Sayısı
D) 1,2
68. Aşağıda verilen grafikte bir ilimizin son beş yıldaki elektrik
36
30
Ortaokul Matematik
Veri Analizi
MATEMATİK 8. Sınıf Sur 67. Aşağıda verilen çizgi grafikleri bir ailenin dört aylık elektrik ve su tüketim miktarlarını göstermektedir. Grafik: Aylara Göre Elektrik Tüketim Miktari Grafik: Aylara Göre Su Tüketim Miktarı Tüketim Miktarı (m3) Tüketim Miktarı (Kwh) 2. Aşağıda daire grafiğinde üç far yüzdelerini göstermektedir. miştir. Sütun grafiği ise bu şirke Grafik: Şirketlerin İlk 6 A 40 280 30 260 USO 20 240 10 220 Aylar Aylar Ocak Şubat Mart Nisan es Ocak Şubat Mart Nisan Bu ailenin elektrik ve su faturaları için ödediği toplam ücretin dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde verilmiştir 20+20+40td Grafik: Toplam Fatura Miktarının Dağılımı los su lico 365 240+260+28012 13 (boot elektrik Bşirketinin ikinci 6 ayda Buna göre A ve C şirke Su Faturası 120° zu. Elektrik Faturası A) 450 000 10. Bir turist kafilesinin A sinda her bir turist ya Alman turistlerin sayıl Grafik: Ziyaret Edilec 1 mº suyun 4 TL olduğu bilindiğine göre 1 kwh elektriğin fiyatı kaç liradır? A) 0,6 B) 0,8 C) 1 Turist Sayısı D) 1,2 68. Aşağıda verilen grafikte bir ilimizin son beş yıldaki elektrik 36 30
1. Aşağıdaki tabloda bir mağazadaki ayakkabı fiyatlarının aylara göre değişimi, grafikte ise bu ayakkabıların aylık satış adetleri gös-
terilmiştir.
21
PO
Grafik: Aylara Göre Ayakkabı Satış Adetleri
C
Tablo: Aylara Göre Ayakkabı Fiyatları
320
Adet
Kadın
Erkek
Çocuk
100
Aralık
200 TL
230 TL
150 TL
Kadın
TErkek
Çocuk
Ocak
220 TL
240 TL
160 TL
275 TL
200 TL
Şubat
Mart
249 TD
250 TL
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
22003
luoo
300 TL
220 TL
(lotoo
Aylar 50900
Aralık Ocak Şubat Mart
Sogoo
Buna göre ocak ayında satılan ayakkabılardan elde edilen toplam gelir ile bu 4 ayda satılan kadın ayakkabılarından elde
edilen toplam gelirin farkı kaç TL'dir?
C) 24 300
B) 24 000
D) 24 800
A) 23 600
Ortaokul Matematik
Veri Analizi
1. Aşağıdaki tabloda bir mağazadaki ayakkabı fiyatlarının aylara göre değişimi, grafikte ise bu ayakkabıların aylık satış adetleri gös- terilmiştir. 21 PO Grafik: Aylara Göre Ayakkabı Satış Adetleri C Tablo: Aylara Göre Ayakkabı Fiyatları 320 Adet Kadın Erkek Çocuk 100 Aralık 200 TL 230 TL 150 TL Kadın TErkek Çocuk Ocak 220 TL 240 TL 160 TL 275 TL 200 TL Şubat Mart 249 TD 250 TL 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 22003 luoo 300 TL 220 TL (lotoo Aylar 50900 Aralık Ocak Şubat Mart Sogoo Buna göre ocak ayında satılan ayakkabılardan elde edilen toplam gelir ile bu 4 ayda satılan kadın ayakkabılarından elde edilen toplam gelirin farkı kaç TL'dir? C) 24 300 B) 24 000 D) 24 800 A) 23 600
11. Grafik 1'de Ali. Konan ve Mehmet'in matematik dersinden bir günde çözmeyi hedefledikleri soru sayıları,
Grafik 2'de ise Ali'nin bir gunde hedeflediği soru sayısının yüzde kaçını çözdüğü gösterilmiştir.
Grafik 1: Bir Günde Cözülmesi Hedeflenen
Grafik 2: Ali'nin Çözdüğü Soru Oranı
Soru Sayısı
Sayi
Oran (%)
125
100
75
80
O
Isim
0
İsim
Ali
Kenan Mehmet
Ali
Bu bir günün sonunda üç öğrencinin de hedeflerine ulaşabilmek için çözmeleri gereken soru sayıları
birbirine eşit olmuştur.
Buna göre bir günde çözdükleri toplam soru sayısının öğrencilere göre dağılımını gösteren daire
grafigi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B
D
80
160°
0160
1200
150
150°
Ali
Kenan
Mehmet
Ali
Kenan
Mehmet
Ali
Kenan
Mehmet
Ali
Kenan
Mehmet
Ortaokul Matematik
Veri Analizi
11. Grafik 1'de Ali. Konan ve Mehmet'in matematik dersinden bir günde çözmeyi hedefledikleri soru sayıları, Grafik 2'de ise Ali'nin bir gunde hedeflediği soru sayısının yüzde kaçını çözdüğü gösterilmiştir. Grafik 1: Bir Günde Cözülmesi Hedeflenen Grafik 2: Ali'nin Çözdüğü Soru Oranı Soru Sayısı Sayi Oran (%) 125 100 75 80 O Isim 0 İsim Ali Kenan Mehmet Ali Bu bir günün sonunda üç öğrencinin de hedeflerine ulaşabilmek için çözmeleri gereken soru sayıları birbirine eşit olmuştur. Buna göre bir günde çözdükleri toplam soru sayısının öğrencilere göre dağılımını gösteren daire grafigi aşağıdakilerden hangisidir? A) B D 80 160° 0160 1200 150 150° Ali Kenan Mehmet Ali Kenan Mehmet Ali Kenan Mehmet Ali Kenan Mehmet