Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

10'un Tam Sayı Kuvvetleri Soruları

1.
Üç kişilik bir asansörün taşıma kapasitesi en fazla
180 kg'dır. Bu ağırlık aşıldığında asansörün uyarı
sinyali çalışmaktadır. Bu asansöre binmek isteyen
beş arkadaşın kütleleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Kişiler
Melis
Bartu
Ece
Cem-
Naz
Kütlesi (kg)
6.10¹ +8.10¹ +5.10-2.
6.10¹ + 2.100 +2.10¹ +5.10-²
5.10¹ +3.10¹ + 2.10-²
7.10¹ +5.10° +9.10¹
5.10¹ +1.10° +3.10²
Buna göre bu beş arkadaştan hangi üçü bu asan-
söre beraber binerse uyarı sinyali çalışır?
A) Melis - Bartu - Ece
B) Melis - Bartu - Naz
tu Cem- Naz
DJ Ece - Cem - Naz
3.
startfen
B
Ortaokul Matematik
10'un Tam Sayı Kuvvetleri
1. Üç kişilik bir asansörün taşıma kapasitesi en fazla 180 kg'dır. Bu ağırlık aşıldığında asansörün uyarı sinyali çalışmaktadır. Bu asansöre binmek isteyen beş arkadaşın kütleleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Kişiler Melis Bartu Ece Cem- Naz Kütlesi (kg) 6.10¹ +8.10¹ +5.10-2. 6.10¹ + 2.100 +2.10¹ +5.10-² 5.10¹ +3.10¹ + 2.10-² 7.10¹ +5.10° +9.10¹ 5.10¹ +1.10° +3.10² Buna göre bu beş arkadaştan hangi üçü bu asan- söre beraber binerse uyarı sinyali çalışır? A) Melis - Bartu - Ece B) Melis - Bartu - Naz tu Cem- Naz DJ Ece - Cem - Naz 3. startfen B
7. Ayrıt uzunlukları a, b ve c olan dikdörtgenler priz-
masının hacmi a b c'dir.
●
●
Aşağıda ayrıt uzunlukları verilen dikdörtgenler
prizması şeklindeki kutulardan 120 tane vardır.
S
6.10³ cm
0,05 106 C
Kutuların hacimleri toplamı 0,288 10¹3 cm³ tür.
A) 40
C) 400
nivele
Buna göre kutulardan bir tanesinin yüksekliği
kaç santimetredir?
B) 80
D) 800
Ortaokul Matematik
10'un Tam Sayı Kuvvetleri
7. Ayrıt uzunlukları a, b ve c olan dikdörtgenler priz- masının hacmi a b c'dir. ● ● Aşağıda ayrıt uzunlukları verilen dikdörtgenler prizması şeklindeki kutulardan 120 tane vardır. S 6.10³ cm 0,05 106 C Kutuların hacimleri toplamı 0,288 10¹3 cm³ tür. A) 40 C) 400 nivele Buna göre kutulardan bir tanesinin yüksekliği kaç santimetredir? B) 80 D) 800
anes
.
●
.
.
Joker Hakları;
• Telefon: Yarışmacının başvuru sırasında adını verdiği 3 arkadaşından birini arayıp 30 saniye içinde soru hakkında fikir
alışverişinde bulunabilir.
"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının kuralları;
Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor.
• 2. soruda 1000 TL, 7. soruda ise 15.000 TL'lik baraj soruları var.
Yarışmayı kaybettiğiniz takdirde, en son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülü sizin olur.
Çekildiğiniz takdirde, en son yanıtladığınız sorunun ödülünü alırsınız.
Ayrıca size sunulan 4 joker hakkının 3'ünü istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Diğer joker hakkı, yani çift cevap hakkını, 7.
sorudan sonra kullanabilirsiniz.
Yarı yarıya (50:50): Bilgisayar yanlış olan 2 seçeneği rastgele çıkarır.
Seyirciye sorma: Seyircilere verilen el bilgisayarı sayesinde sorunun cevabı hakkında bir seçim yaparlar. Verilen cevaplar
grafik olarak yansıtılır.
defa yanıt verilebilir, ancak jokeri kullanan yarışmacılar çekilemez ve sadece 7.
Çift Yanıt: Bu joker sayesinde soruya
sorudan sonra kullanılır. Ayrıca verilen ilk yanıt yanlış ise o yanıt gri renk ile gösterilir.
A: 46
C: 48
5
Tammat Yayıncılık'ın logosunda bulunan
ağaçta toplam kaç tane yaprak vardır?
B)
D
50
50/50
B: 47
D: 49
O
•
O
Dokuzuncu soruyu doğru cevaplayıp 60.000 TL ödüle hak kazanan yarışmacının, onuncu soruyu doğru cevaplaması
durumunda kazanacağı miktar TL cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşit olur?
3
A) 50-3
-3
1.000.000 TL
250.000 TL
125.000 TL
60.000 TL
30.000 TL
15.000 TL
7.500 TL
5.000 TL
3.000 TL
2.000 TL
1.000 TL
500 TL
C)
01 (1)
50
D)
50
-3
Ortaokul Matematik
10'un Tam Sayı Kuvvetleri
anes . ● . . Joker Hakları; • Telefon: Yarışmacının başvuru sırasında adını verdiği 3 arkadaşından birini arayıp 30 saniye içinde soru hakkında fikir alışverişinde bulunabilir. "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının kuralları; Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. • 2. soruda 1000 TL, 7. soruda ise 15.000 TL'lik baraj soruları var. Yarışmayı kaybettiğiniz takdirde, en son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülü sizin olur. Çekildiğiniz takdirde, en son yanıtladığınız sorunun ödülünü alırsınız. Ayrıca size sunulan 4 joker hakkının 3'ünü istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Diğer joker hakkı, yani çift cevap hakkını, 7. sorudan sonra kullanabilirsiniz. Yarı yarıya (50:50): Bilgisayar yanlış olan 2 seçeneği rastgele çıkarır. Seyirciye sorma: Seyircilere verilen el bilgisayarı sayesinde sorunun cevabı hakkında bir seçim yaparlar. Verilen cevaplar grafik olarak yansıtılır. defa yanıt verilebilir, ancak jokeri kullanan yarışmacılar çekilemez ve sadece 7. Çift Yanıt: Bu joker sayesinde soruya sorudan sonra kullanılır. Ayrıca verilen ilk yanıt yanlış ise o yanıt gri renk ile gösterilir. A: 46 C: 48 5 Tammat Yayıncılık'ın logosunda bulunan ağaçta toplam kaç tane yaprak vardır? B) D 50 50/50 B: 47 D: 49 O • O Dokuzuncu soruyu doğru cevaplayıp 60.000 TL ödüle hak kazanan yarışmacının, onuncu soruyu doğru cevaplaması durumunda kazanacağı miktar TL cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşit olur? 3 A) 50-3 -3 1.000.000 TL 250.000 TL 125.000 TL 60.000 TL 30.000 TL 15.000 TL 7.500 TL 5.000 TL 3.000 TL 2.000 TL 1.000 TL 500 TL C) 01 (1) 50 D) 50 -3
BTS
waptıklan
ve 2022
Test 6
Çözümleme, Çok Büyük Çok Küçük Sayılar, Bilimsel Gösterim
BTS
4. Aşağıdaki şekilde üst yüzeyi yere paralel olan bir masa ve masa üzerinde uzunluğu 210.10-3 m olan bir kitap gösterilmiştir.
Kitabın yatay uzunluğunun yarısından azı kadarı masanın dışına uzatıldığında (Şekil 1) kitap masadan düşmemektedir. Kita-
bin uzunluğunun yarısından fazlası kadarı masanın dışına uzatıldığında (Şekil 2) kitap masadan düşmektedir.
H
210. 10-³ m
Kitap
Masa
+
III
Kitap düşer.
Şekil 2
Kitap düşmez.
Şekil 1
Şekil 3
C
Verilen bu bilgilere göre, Şekil 3'te kitabın en sağda kalan noktası (C) ile masanın en sağda kalan noktası (D) arası
uzaklık aşağıdakilerden hangisine eşit olursa kitap masadan düşer?
A) 17.10-3 m
B) 0,002.10¹ m
C) 1,2.10-¹ m
D) 0,15.10-1 m
MATEMATİK
Ortaokul Matematik
10'un Tam Sayı Kuvvetleri
BTS waptıklan ve 2022 Test 6 Çözümleme, Çok Büyük Çok Küçük Sayılar, Bilimsel Gösterim BTS 4. Aşağıdaki şekilde üst yüzeyi yere paralel olan bir masa ve masa üzerinde uzunluğu 210.10-3 m olan bir kitap gösterilmiştir. Kitabın yatay uzunluğunun yarısından azı kadarı masanın dışına uzatıldığında (Şekil 1) kitap masadan düşmemektedir. Kita- bin uzunluğunun yarısından fazlası kadarı masanın dışına uzatıldığında (Şekil 2) kitap masadan düşmektedir. H 210. 10-³ m Kitap Masa + III Kitap düşer. Şekil 2 Kitap düşmez. Şekil 1 Şekil 3 C Verilen bu bilgilere göre, Şekil 3'te kitabın en sağda kalan noktası (C) ile masanın en sağda kalan noktası (D) arası uzaklık aşağıdakilerden hangisine eşit olursa kitap masadan düşer? A) 17.10-3 m B) 0,002.10¹ m C) 1,2.10-¹ m D) 0,15.10-1 m MATEMATİK
e
n
k
k
-
k
O
7
17.
4.10-1+5.10-2 cm azalmaktadır.
Buna göre en az kaç dakika sonra kabin
içindeki suyun yüksekliği 13 cm'den az
olur (Kabin kalınlığı önemsizdir, dakika doğal
sayı cinsinden bulunacaktır.)?
A) 18
B) 20
Bilgi: n kenarlı bir çokgenin köşegen sayısı,
n(n-3)
2
formülü ile hesaplanır.
Örneğin
C) 21
Orhan bir işlemi "Bir şekil; o şeklin kenar sa-
yısını taban, köşegen sayısını üs kabul eden
üslü ifadenin değerine eşittir." şeklinde tanım-
lamıştır.
= 3⁰ ve
D) 23
A) 55.82
C) 56.104
= 6⁹ dur.
Buna göre
çarpma işleminin
sonucu, üslü ifadelerin çarpımı şeklinde
aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir?
B) 24.55
D) 97,42
A8D2-2223
Ortaokul Matematik
10'un Tam Sayı Kuvvetleri
e n k k - k O 7 17. 4.10-1+5.10-2 cm azalmaktadır. Buna göre en az kaç dakika sonra kabin içindeki suyun yüksekliği 13 cm'den az olur (Kabin kalınlığı önemsizdir, dakika doğal sayı cinsinden bulunacaktır.)? A) 18 B) 20 Bilgi: n kenarlı bir çokgenin köşegen sayısı, n(n-3) 2 formülü ile hesaplanır. Örneğin C) 21 Orhan bir işlemi "Bir şekil; o şeklin kenar sa- yısını taban, köşegen sayısını üs kabul eden üslü ifadenin değerine eşittir." şeklinde tanım- lamıştır. = 3⁰ ve D) 23 A) 55.82 C) 56.104 = 6⁹ dur. Buna göre çarpma işleminin sonucu, üslü ifadelerin çarpımı şeklinde aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? B) 24.55 D) 97,42 A8D2-2223
19. Bir fanda 4 tane kademe tuşu bulunmaktadır. Aşağıda, bu
fanın 1 ve 4. kademe tuşlarına basıldığında pervanesinin
1 saniyedeki tur sayıları gösterilmiştir.
1 saniyedeki
tur sayıları
→→ 12²
4.65
4.12
Ardışık kademe artışlarında, pervanenin saniyedeki tur
sayısı orantılı olarak artmaktadır.
C) 3.66
Buna göre, bu fan 3. kademede 54 saniye çalıştırıl-
dığında pervanenin attığı tur sayısı aşağıdakilerden
hangisi ile gösterilebilir?
A) 66
B) 2.66
D) 67
Ortaokul Matematik
10'un Tam Sayı Kuvvetleri
19. Bir fanda 4 tane kademe tuşu bulunmaktadır. Aşağıda, bu fanın 1 ve 4. kademe tuşlarına basıldığında pervanesinin 1 saniyedeki tur sayıları gösterilmiştir. 1 saniyedeki tur sayıları →→ 12² 4.65 4.12 Ardışık kademe artışlarında, pervanenin saniyedeki tur sayısı orantılı olarak artmaktadır. C) 3.66 Buna göre, bu fan 3. kademede 54 saniye çalıştırıl- dığında pervanenin attığı tur sayısı aşağıdakilerden hangisi ile gösterilebilir? A) 66 B) 2.66 D) 67
20°C'lik 100 mililitre suda yaklaşık 1800 miligram şeker
çözünebilmektedir. Her 10°C'lik artışta çözünebilen şe-
ker miktarı da 400 miligram artmaktadır. Tabloda A, B, C
ve D bardaklarında bulunan farklı sıcaklıklardaki suların
içine ilave edilen şeker miktarları verilmiştir.
Tablo: Bardaklardaki Su Sıcaklığına Göre Şeker Miktarı
A
Sıcaklık 30°C
Şeker
Miktarı 0,6.104
(mg)
B
50°C
C
60°C
Stoo
D
90°C
104 0,11.105 12,9.10³
Bardaklarda bulunan şeker miktarları suyun çözebileceği
şeker miktarından fazla ise çökelti oluşmaktadır.
Buna göre içinde 300 mililitre su bulunan bardaklar-
da oluşan çökelti miktarı toplamı kaç miliardır?
A) 10³
B) 1,8.103 C) 2,4.103 D) 3,3.10³
Ortaokul Matematik
10'un Tam Sayı Kuvvetleri
20°C'lik 100 mililitre suda yaklaşık 1800 miligram şeker çözünebilmektedir. Her 10°C'lik artışta çözünebilen şe- ker miktarı da 400 miligram artmaktadır. Tabloda A, B, C ve D bardaklarında bulunan farklı sıcaklıklardaki suların içine ilave edilen şeker miktarları verilmiştir. Tablo: Bardaklardaki Su Sıcaklığına Göre Şeker Miktarı A Sıcaklık 30°C Şeker Miktarı 0,6.104 (mg) B 50°C C 60°C Stoo D 90°C 104 0,11.105 12,9.10³ Bardaklarda bulunan şeker miktarları suyun çözebileceği şeker miktarından fazla ise çökelti oluşmaktadır. Buna göre içinde 300 mililitre su bulunan bardaklar- da oluşan çökelti miktarı toplamı kaç miliardır? A) 10³ B) 1,8.103 C) 2,4.103 D) 3,3.10³
128² cm
Barış, uzunluğu 1282 cm olan bir demir çubuğu 45 cm'lik parçalara ayırmak istiyor. Bu çubuktan bir
parça kesme işlemi 20 dk sürmektedir.
Bu demir çubuğun tamamını bu şekilde parçalara ayırma işlemi toplam kaç saat sürer?
A) 2
B) 2,5
C) 4
D) 5
Ortaokul Matematik
10'un Tam Sayı Kuvvetleri
128² cm Barış, uzunluğu 1282 cm olan bir demir çubuğu 45 cm'lik parçalara ayırmak istiyor. Bu çubuktan bir parça kesme işlemi 20 dk sürmektedir. Bu demir çubuğun tamamını bu şekilde parçalara ayırma işlemi toplam kaç saat sürer? A) 2 B) 2,5 C) 4 D) 5