Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Basit Olayların Olma Olasılığı Soruları

0. Bir alışveriş merkezi aşağıda verilen tablodaki alışveriş tutarlarına göre araba çekilişi için müşterilerine
bilet vermektedir.
Tablo: Alışveriş Tutarına Göre Bilet Sayılan
Alışveriş Tutar Bilet Sayısı
1 OCAK 2020
BÜM
150 TL'den az
150 TL - 300 TL
300 TL'den fazla
Her bilette farkli numara kullanan bu mağaza, çekiliş sonucu rastgele bir kişiye araba hediye edecektir.
Bu çekilişe katılan dört kişinin yaptıkları alışveriş tutarları aşağıdaki gibidir.
Tuğba Hanım
Bülent Bey
Selin Hanım
İbrahim Bey
299 TL
450 TL
95 TL
155 TL
Buna göre bu 4 kişiden hangi ikisinin araba kazanma olasılıkları eşittir?
A) Tuğba Hanım - Selin Hanım
B) Bülent Bey - Selin Hanım
(C) Tuğba Hanım - İbrahim Bey
D) Bülent Bey - İbrahim Bey
Ortaokul Matematik
Basit Olayların Olma Olasılığı
0. Bir alışveriş merkezi aşağıda verilen tablodaki alışveriş tutarlarına göre araba çekilişi için müşterilerine bilet vermektedir. Tablo: Alışveriş Tutarına Göre Bilet Sayılan Alışveriş Tutar Bilet Sayısı 1 OCAK 2020 BÜM 150 TL'den az 150 TL - 300 TL 300 TL'den fazla Her bilette farkli numara kullanan bu mağaza, çekiliş sonucu rastgele bir kişiye araba hediye edecektir. Bu çekilişe katılan dört kişinin yaptıkları alışveriş tutarları aşağıdaki gibidir. Tuğba Hanım Bülent Bey Selin Hanım İbrahim Bey 299 TL 450 TL 95 TL 155 TL Buna göre bu 4 kişiden hangi ikisinin araba kazanma olasılıkları eşittir? A) Tuğba Hanım - Selin Hanım B) Bülent Bey - Selin Hanım (C) Tuğba Hanım - İbrahim Bey D) Bülent Bey - İbrahim Bey
CANLI
6.
-2
0
2
3
-1
-2
1. Ekran
2. Ekran
1. Ekrandan seçilen sayı taban, 2.Ekrandan seçilen sayının üs olacak biçimde yazılabilecek tüm üslü ifadelerin her biri
özdeş olan kartlara yazılıyor.be
Bu kartlar arasından seçilecek bir kartın üzerindeki üslü ifadenin değerinin tek doğal sayı olma olasılığı kaçtır?
3
3
D
B) 7
16
8
10
16
13
Ortaokul Matematik
Basit Olayların Olma Olasılığı
CANLI 6. -2 0 2 3 -1 -2 1. Ekran 2. Ekran 1. Ekrandan seçilen sayı taban, 2.Ekrandan seçilen sayının üs olacak biçimde yazılabilecek tüm üslü ifadelerin her biri özdeş olan kartlara yazılıyor.be Bu kartlar arasından seçilecek bir kartın üzerindeki üslü ifadenin değerinin tek doğal sayı olma olasılığı kaçtır? 3 3 D B) 7 16 8 10 16 13
20
16
Top havuzu
28
22
Yukarıdaki düzenekte her 14 sn'de bir A kabi-
na mavi renkli, her 10 sn'de bir ise B kabina
kırmızı renkli toplar atılmaktadır ve atılan top-
ların her biri 2 sn sonra içinde 7 mavi, 5 kırmı-
zi top bulunan top havuzuna düşmektedir.
Buna göre, top havuzundan rastgele çeki-
len bir topun mavi renkli olma olasılığı ile
kırmızı renkli olma olasılığının eşit olabil.
mesi için topların birlikte atıldığı andan iti-
baren en az kaç saniye geçmiş olmalıdır? 18-
34 4 5 16
6/42 18 B 48
C) 64
D 72
lok 10
K lo lo
2 2 1 1
tu 10
2 10
2920
+2
+2
14
ONO NON
12
2
14
lo
10
Aşağıdaki eş hücrelere) verilen bilgilere göre
sayılar yerleştirilecektir.
a
b
c
d
e
f
Ortaokul Matematik
Basit Olayların Olma Olasılığı
20 16 Top havuzu 28 22 Yukarıdaki düzenekte her 14 sn'de bir A kabi- na mavi renkli, her 10 sn'de bir ise B kabina kırmızı renkli toplar atılmaktadır ve atılan top- ların her biri 2 sn sonra içinde 7 mavi, 5 kırmı- zi top bulunan top havuzuna düşmektedir. Buna göre, top havuzundan rastgele çeki- len bir topun mavi renkli olma olasılığı ile kırmızı renkli olma olasılığının eşit olabil. mesi için topların birlikte atıldığı andan iti- baren en az kaç saniye geçmiş olmalıdır? 18- 34 4 5 16 6/42 18 B 48 C) 64 D 72 lok 10 K lo lo 2 2 1 1 tu 10 2 10 2920 +2 +2 14 ONO NON 12 2 14 lo 10 Aşağıdaki eş hücrelere) verilen bilgilere göre sayılar yerleştirilecektir. a b c d e f
Sayma sayıları 1 den başlayarak sırasıyla eş bü-
yüklükteki kırmızı, mavi ve sarı renkli kartlara ya-
zılacaktır.
Kartlara yazılacak sayılarla ilgili bilgiler aşağıdaki
gibidir.
• Tam kare sayılar mavi renkli kartlara yazılacak-
tır.
• Asal sayılar kırmızı renkli kartlara yazılacaktır.
• Tam kare veya asal olmayan sayılar sarı renkli
kartlara yazılacaktır.
Bu kartlar boş bir torbaya koyulup araların-
dan rastgele biri seçildiğinde sarı renkli olma
olasılığı diğer renkli kartlara göre daha fazla
olduğuna göre, torbada bulunan kart sayısı en
az kaçtır?
A) 12
B) 16
D) 24
C) 21
Ortaokul Matematik
Basit Olayların Olma Olasılığı
Sayma sayıları 1 den başlayarak sırasıyla eş bü- yüklükteki kırmızı, mavi ve sarı renkli kartlara ya- zılacaktır. Kartlara yazılacak sayılarla ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir. • Tam kare sayılar mavi renkli kartlara yazılacak- tır. • Asal sayılar kırmızı renkli kartlara yazılacaktır. • Tam kare veya asal olmayan sayılar sarı renkli kartlara yazılacaktır. Bu kartlar boş bir torbaya koyulup araların- dan rastgele biri seçildiğinde sarı renkli olma olasılığı diğer renkli kartlara göre daha fazla olduğuna göre, torbada bulunan kart sayısı en az kaçtır? A) 12 B) 16 D) 24 C) 21