Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Daire Grafiği Soruları

Bir okuldaki öğrencilerin %25'i 5. sınıfta, %30'u 6.
sınıfta, %20'si 7. sınıfta ve geriye kalanlar da 8. si-
nıfta okuyor.
Buna göre, yukarıdaki verilerle oluşturulacak
daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Grafik: Öğrencilerin Dağılımı B) Grafik: Öğrencilerin Dağılımı
8.Sınıf
5.Sinif
6.Sınıf
120%
60°
201
7.Sınıf
6.Sınıf
150°
309
7.Sinf
8.Sınıf
5.Sinif
C)Grafik: Öğrencilerin Dağılımı D)Grafik: Öğrencilerin Dağılımı
5. Sinif.
105 75°
8.Sınıf
108°
6.Sınıf
5.Sinif.
8.Sınıf
72°
7.Sınıf
7.Sınıf
72°
108⁰
6.Sınıf
St
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
Bir okuldaki öğrencilerin %25'i 5. sınıfta, %30'u 6. sınıfta, %20'si 7. sınıfta ve geriye kalanlar da 8. si- nıfta okuyor. Buna göre, yukarıdaki verilerle oluşturulacak daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir? A) Grafik: Öğrencilerin Dağılımı B) Grafik: Öğrencilerin Dağılımı 8.Sınıf 5.Sinif 6.Sınıf 120% 60° 201 7.Sınıf 6.Sınıf 150° 309 7.Sinf 8.Sınıf 5.Sinif C)Grafik: Öğrencilerin Dağılımı D)Grafik: Öğrencilerin Dağılımı 5. Sinif. 105 75° 8.Sınıf 108° 6.Sınıf 5.Sinif. 8.Sınıf 72° 7.Sınıf 7.Sınıf 72° 108⁰ 6.Sınıf St
Veri Analizi
1. Aşağıdaki daire grafiğinde bir ulaştırma şirketinde çalışan
4 farklı tür otobüsün sayıca dağılımı, sütun grafiğinde ise
bu otobüslerin bir sezonda taşıdıkları yolcu sayıları veril-
miştir.
Grafik: Otobüs Sayıları Grafik: Otobüslerin Taşıdığı
Yolcu Sayısı
Yolcu Sayısı (x1000)
K
72°
10000
48
18000
72
N
96°
144°
-
= 208
20
256
18
12
adlandse note
may
Verilen grafiklere göre bu ulaştırma şirketinde bir oto-
ne büs başına düşen yolcu sayısının en az olduğu otobüs
türü hangisidir?
A) K
B) L
160
200
20
10
0
C) M
212.
M
xx
D) N
24000
144
12000
96
144
e 96
1240
+72
312
3130
us
3. Aş
ğıl
N Otobüsler
da
Gr
2
Kappy pali
198
not to
ou
762 010
2. Aşağıdaki sütun grafiğinde bir etüt merkezinin şubelerin
ların sayıca dağılımı, daire grafiğinde
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
Veri Analizi 1. Aşağıdaki daire grafiğinde bir ulaştırma şirketinde çalışan 4 farklı tür otobüsün sayıca dağılımı, sütun grafiğinde ise bu otobüslerin bir sezonda taşıdıkları yolcu sayıları veril- miştir. Grafik: Otobüs Sayıları Grafik: Otobüslerin Taşıdığı Yolcu Sayısı Yolcu Sayısı (x1000) K 72° 10000 48 18000 72 N 96° 144° - = 208 20 256 18 12 adlandse note may Verilen grafiklere göre bu ulaştırma şirketinde bir oto- ne büs başına düşen yolcu sayısının en az olduğu otobüs türü hangisidir? A) K B) L 160 200 20 10 0 C) M 212. M xx D) N 24000 144 12000 96 144 e 96 1240 +72 312 3130 us 3. Aş ğıl N Otobüsler da Gr 2 Kappy pali 198 not to ou 762 010 2. Aşağıdaki sütun grafiğinde bir etüt merkezinin şubelerin ların sayıca dağılımı, daire grafiğinde
130
130
130
2004
es
1205
C
O Degil
Bu pre be enaki topem öğrenciskog?
E
Lau
170
Abdullah ASKER
Apa itu ga bir oto gnieride catifon beş farkhansin saus saya göstmode
Grafik: Oto Galerie Sahlan Araç Sayin
Araç Sally Say
200
B)
Ran Ogreen Des
C
1221
Boces Min Fil
Buna göre bu oto galeride satilan araçların çeşitlerine göre dağilimini gösteren duire grafiği aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A)
1
C
KATE
B
18
040
D
(C)
E Ara Cuid
B
D) $40
D)
B Sint-Maths Gaisma Fall
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
130 130 130 2004 es 1205 C O Degil Bu pre be enaki topem öğrenciskog? E Lau 170 Abdullah ASKER Apa itu ga bir oto gnieride catifon beş farkhansin saus saya göstmode Grafik: Oto Galerie Sahlan Araç Sayin Araç Sally Say 200 B) Ran Ogreen Des C 1221 Boces Min Fil Buna göre bu oto galeride satilan araçların çeşitlerine göre dağilimini gösteren duire grafiği aşağıdaki- lerden hangisidir? A) 1 C KATE B 18 040 D (C) E Ara Cuid B D) $40 D) B Sint-Maths Gaisma Fall
grafikle
gra
16. Aşağıda, Deren ve Ela'nın, sosyal medya platformlarından twitter, facebook ve instagramda bir hafta boyunca geçirdikleri
sürelerin dağılımlarını gösteren grafikler verilmiştir.
Grafik: Deren'in Sosyal Medyada
Geçirdiği Sürenin Dağılımı
Facebook
Twitter
150°
Instagram
03
Grafik: Ela'nın Sosyal Medyada
Geçirdiği Sürenin Dağılımı
Twitter
95
Instagram 72°
108°
Facebook
Deren ve Ela, bir hafta boyunca sosyal medyada, sırasıyla 45 saat ve 30 saat zaman geçirmişlerdir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
100 nenesed Iniestist lei
A) Ela'nın twitterda geçirdiği süre, Deren'in twitterda geçirdiği süreden fazladır.
B) Deren'in facebookta geçirdiği süre, Ela'nın facebookta geçirdiği süreden azdır. intenzi
C) Ela'nın instagramda geçirdiği süre, Deren'in instagramda geçirdiği süreden fazladır.
D) Deren'in facebookta geçirdiği süre, Ela'nın instagramda geçirdiği süreye eşittir.
SINAN KUZUCU
YAYINLARI
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
grafikle gra 16. Aşağıda, Deren ve Ela'nın, sosyal medya platformlarından twitter, facebook ve instagramda bir hafta boyunca geçirdikleri sürelerin dağılımlarını gösteren grafikler verilmiştir. Grafik: Deren'in Sosyal Medyada Geçirdiği Sürenin Dağılımı Facebook Twitter 150° Instagram 03 Grafik: Ela'nın Sosyal Medyada Geçirdiği Sürenin Dağılımı Twitter 95 Instagram 72° 108° Facebook Deren ve Ela, bir hafta boyunca sosyal medyada, sırasıyla 45 saat ve 30 saat zaman geçirmişlerdir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 100 nenesed Iniestist lei A) Ela'nın twitterda geçirdiği süre, Deren'in twitterda geçirdiği süreden fazladır. B) Deren'in facebookta geçirdiği süre, Ela'nın facebookta geçirdiği süreden azdır. intenzi C) Ela'nın instagramda geçirdiği süre, Deren'in instagramda geçirdiği süreden fazladır. D) Deren'in facebookta geçirdiği süre, Ela'nın instagramda geçirdiği süreye eşittir. SINAN KUZUCU YAYINLARI
3.
3
Aşağıda bir okulun 2016-2018 yıllarında çeşitli spor dallarına katılan öğrenci sayıları gösterilmektedir.
Tablo: Yıllara Göre Spor Dallarına Katılan Oğrenci Sayısı
2018 de 16 kişi
2017 ye soce
2102
4.
× = 25
BECERI TESTLERI
3 ve 4. soruları yukarıda verilen bilgilere göre cevaplandırınız.
Futbol
Voleybol
Basketbol
ok = leopoli
buk-acik
2018 yılında futbola katılan öğrenci sayısı 2017 yılına göre yüzde kaç artmıştır?
15
25
Bookiy 160
2016 Yılı
72
48
50
Grafik 1: Bilet Alan Kişilerin Aldıkları
Açık
20
hne
2017 Yılı
64
52
64
2017 yılında spor dallarına katılan öğrenci sayıları daire grafiği ile gösterildiğinde voleybola katılan ö
ait daire diliminin merkez açısının ölçüsü kaç derecedir?
A) 52
B) 104
Biletlerin Sahneye Göre Dağılımı
Kapal
Sahne
96°
2018 Yılı
80
5. Bir konser etkinliğine katılan dinleyicilerin satın aldıkları bilet türüne göre dağılımı aşağıdaki Grafik 1' de
sahnedeki dinleyicilerin konseri dinledikleri bloka göre dağılımı Grafik 2'de gösterilmiştir.
C) 116
40
72
30
D) 128
Grafik 2: Açık Sahnedeki Dinleyicile
Bulundukları Bloğa Göre
A Blok 50%
B Blok
C Blok
D Blok
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
3. 3 Aşağıda bir okulun 2016-2018 yıllarında çeşitli spor dallarına katılan öğrenci sayıları gösterilmektedir. Tablo: Yıllara Göre Spor Dallarına Katılan Oğrenci Sayısı 2018 de 16 kişi 2017 ye soce 2102 4. × = 25 BECERI TESTLERI 3 ve 4. soruları yukarıda verilen bilgilere göre cevaplandırınız. Futbol Voleybol Basketbol ok = leopoli buk-acik 2018 yılında futbola katılan öğrenci sayısı 2017 yılına göre yüzde kaç artmıştır? 15 25 Bookiy 160 2016 Yılı 72 48 50 Grafik 1: Bilet Alan Kişilerin Aldıkları Açık 20 hne 2017 Yılı 64 52 64 2017 yılında spor dallarına katılan öğrenci sayıları daire grafiği ile gösterildiğinde voleybola katılan ö ait daire diliminin merkez açısının ölçüsü kaç derecedir? A) 52 B) 104 Biletlerin Sahneye Göre Dağılımı Kapal Sahne 96° 2018 Yılı 80 5. Bir konser etkinliğine katılan dinleyicilerin satın aldıkları bilet türüne göre dağılımı aşağıdaki Grafik 1' de sahnedeki dinleyicilerin konseri dinledikleri bloka göre dağılımı Grafik 2'de gösterilmiştir. C) 116 40 72 30 D) 128 Grafik 2: Açık Sahnedeki Dinleyicile Bulundukları Bloğa Göre A Blok 50% B Blok C Blok D Blok
4. 48 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin tamamı;
Matematik, Türkçe ve Fen derslerinden proje
ödevi almıştır. Her öğrenci sadece bir dersten
proje ödevi almıştır.
Grafik: Branşlara Göre Öğrencilerin Aldığı
Proje Ödevlerinin Dağılımı
Türkçe Matematik
120%
Fen
Sınıfta en çok matematik dersinden proje
ödevi alındığına göre, Fen projesi alan öğ-
renci sayısına ait dilimin merkez açısı bir tam
sayı olduğuna göre, ölçüsü en fazla kaç de-
recedir?
A) 90
B) 105
C) 135
D) 150
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
4. 48 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin tamamı; Matematik, Türkçe ve Fen derslerinden proje ödevi almıştır. Her öğrenci sadece bir dersten proje ödevi almıştır. Grafik: Branşlara Göre Öğrencilerin Aldığı Proje Ödevlerinin Dağılımı Türkçe Matematik 120% Fen Sınıfta en çok matematik dersinden proje ödevi alındığına göre, Fen projesi alan öğ- renci sayısına ait dilimin merkez açısı bir tam sayı olduğuna göre, ölçüsü en fazla kaç de- recedir? A) 90 B) 105 C) 135 D) 150
TEST-19
1. Aşağıda dikdörtgen biçimindeki bir tahtanın uzun kenar uzunluğu verilmiştir.
72
36
18
36
Bu tahta önce kısa kenarına paralel olarak kesilip uzunlukları daire grafiğinde verilen oranlarda olan üç parçaya ay
Ardından elde edilen her bir parçadan sütun grafiğinde verilen ölçülerde kesilip atılıyor.
12
Grafik: Kesilen Parçaların Uzunluklarının Dağılımı
32
2
168
84 2
30
42
Sketk
120 cm
1. Parça
72°
3. Parça
120°
168 2. Parça
56
C) 3
32
Grafik: Kesilen Parça Uzunluğu
Kesilen Parça Uzunluğu (cm)
8
8
7
5
72
1. Parça 2. Parça 3. Parça
Buna göre son durumda kalan 1 ve 2. parçanın uzunluklan toplamı, 3. parçanın uzunluğundan kaç santimetre daha az
A) 1
B) 2
3. Ali bir ay içinde
Grafik 1: AIL
→Parçalar
D) 4
Diğer kat
keserek
Grafik 2
harcam
Buna g
A) 345
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
TEST-19 1. Aşağıda dikdörtgen biçimindeki bir tahtanın uzun kenar uzunluğu verilmiştir. 72 36 18 36 Bu tahta önce kısa kenarına paralel olarak kesilip uzunlukları daire grafiğinde verilen oranlarda olan üç parçaya ay Ardından elde edilen her bir parçadan sütun grafiğinde verilen ölçülerde kesilip atılıyor. 12 Grafik: Kesilen Parçaların Uzunluklarının Dağılımı 32 2 168 84 2 30 42 Sketk 120 cm 1. Parça 72° 3. Parça 120° 168 2. Parça 56 C) 3 32 Grafik: Kesilen Parça Uzunluğu Kesilen Parça Uzunluğu (cm) 8 8 7 5 72 1. Parça 2. Parça 3. Parça Buna göre son durumda kalan 1 ve 2. parçanın uzunluklan toplamı, 3. parçanın uzunluğundan kaç santimetre daha az A) 1 B) 2 3. Ali bir ay içinde Grafik 1: AIL →Parçalar D) 4 Diğer kat keserek Grafik 2 harcam Buna g A) 345
19.
B
C)
D)
Grafik: TV'de Yayınlanan Dizilerin Haftalara Göre İzlenme Oranları
İzlenme Oranian (%)
A
1. Hafta
3. Hafta
2. Hafta
4. Hafta
P9B7654321
10
8
L
3₁
AB
1. Hafta
AB
B
2. Hafta
1. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
2. Hafta
AB
3. Hafta 4. Hafta
AB
Bir TV kanalında yayınlanan A ve B dizilerinin ilk dört haftalık izlenme oranları yukarıdaki sütun grafiğinde verilmiştir.
Bu dizilerin her birisi için 4 haftalık izlenme oranları daire grafiğinde gösterildiğinde, A ve B dizilerinin
hangi haftalardaki izlenme oranlarını gösteren daire dilimlerinin merkez açılarının ölçüleri eşit olur?
Haftalar
8
13
102
13
Diğer sayfaya geçini
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
19. B C) D) Grafik: TV'de Yayınlanan Dizilerin Haftalara Göre İzlenme Oranları İzlenme Oranian (%) A 1. Hafta 3. Hafta 2. Hafta 4. Hafta P9B7654321 10 8 L 3₁ AB 1. Hafta AB B 2. Hafta 1. Hafta 3. Hafta 4. Hafta 2. Hafta AB 3. Hafta 4. Hafta AB Bir TV kanalında yayınlanan A ve B dizilerinin ilk dört haftalık izlenme oranları yukarıdaki sütun grafiğinde verilmiştir. Bu dizilerin her birisi için 4 haftalık izlenme oranları daire grafiğinde gösterildiğinde, A ve B dizilerinin hangi haftalardaki izlenme oranlarını gösteren daire dilimlerinin merkez açılarının ölçüleri eşit olur? Haftalar 8 13 102 13 Diğer sayfaya geçini
D
C
C
B
B
B
C
A
A
8. Aşağıda bir markette bir haftada satılan üç farklı yağ markasına ait yağ şişelerinin satış miktarları sütun grafiğinde
satılmayan yağ şişelerinin markalarına göre dağılımı ise daire grafiğinde verilmiştir. Bu markette sadece A, B VE
C marka yağ şişesi satılmaktadır.
20.
.
20
•
0
Grafik: Markalara Göre Satılan Yağ Şişesi
Sayısı
Satılan Miktar (Adet)
A
B
C
Grafik: Satılmayan Yağ Şişesi Sayısının
Dağılımı
190
260
360
240
Yağ Markaları
B marka satılan yağ şişesi sayısı, A marka satılmayan yağ şişesi sayısına eşittir.
Satılmayan C marka yağ şişesi sayısı, başlangıçtaki A marka yağ şişesi sayısının
Satılan C marka yağ şişesi sayısı, satılan A marka yağ şişe sayısından 12 fazladır.
Buna göre, satılan C marka şişe sayısı kaçtır?
A) 60
B) 54
A
150°
C) 48
B
-'üne eşittir.
3
D) 40
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
D C C B B B C A A 8. Aşağıda bir markette bir haftada satılan üç farklı yağ markasına ait yağ şişelerinin satış miktarları sütun grafiğinde satılmayan yağ şişelerinin markalarına göre dağılımı ise daire grafiğinde verilmiştir. Bu markette sadece A, B VE C marka yağ şişesi satılmaktadır. 20. . 20 • 0 Grafik: Markalara Göre Satılan Yağ Şişesi Sayısı Satılan Miktar (Adet) A B C Grafik: Satılmayan Yağ Şişesi Sayısının Dağılımı 190 260 360 240 Yağ Markaları B marka satılan yağ şişesi sayısı, A marka satılmayan yağ şişesi sayısına eşittir. Satılmayan C marka yağ şişesi sayısı, başlangıçtaki A marka yağ şişesi sayısının Satılan C marka yağ şişesi sayısı, satılan A marka yağ şişe sayısından 12 fazladır. Buna göre, satılan C marka şişe sayısı kaçtır? A) 60 B) 54 A 150° C) 48 B -'üne eşittir. 3 D) 40
10. 72 kişilik kapasiteye sahip bir tiyatro salonunda oynanacak A, B ve C tiyatro oyunları için oyunlardan kalan bilet
sayıları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.
.
• Üç oyundan toplam 36 bilet kalmıştır.
Kalan bilet en fazla A oyunu, en az ise B oyunundandır.
Buna göre, satılan biletlerin dağılımını gösteren daire grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir?
•
162
108°
A
A
125°
110°
B
90
110°
B
0114
140°
D)
B
A
60°
80°
C
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
10. 72 kişilik kapasiteye sahip bir tiyatro salonunda oynanacak A, B ve C tiyatro oyunları için oyunlardan kalan bilet sayıları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. . • Üç oyundan toplam 36 bilet kalmıştır. Kalan bilet en fazla A oyunu, en az ise B oyunundandır. Buna göre, satılan biletlerin dağılımını gösteren daire grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? • 162 108° A A 125° 110° B 90 110° B 0114 140° D) B A 60° 80° C
Aşağıdaki grafikte bir gömlek atölyesinde 1 ayda dikilen göm-
leklerin dağılımı verilmiştir.
Grafik: Gömlek Çeşitlerinin Dağılımı
A) 40
Erkek
Kadın 150%7
120°
go
1 ayda dikilen kadın gömleklerinin sayısı erkek gömlekleri-
nin sayısından 20 fazladır.
B) 45
Çocuk
5 ve 6. soruları grafiğe göre cevaplayınız.
5. 1 ayda dikilen çocuk gömleklerinin sayısı kaçtır?
120
C) 60
D) 75
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
Aşağıdaki grafikte bir gömlek atölyesinde 1 ayda dikilen göm- leklerin dağılımı verilmiştir. Grafik: Gömlek Çeşitlerinin Dağılımı A) 40 Erkek Kadın 150%7 120° go 1 ayda dikilen kadın gömleklerinin sayısı erkek gömlekleri- nin sayısından 20 fazladır. B) 45 Çocuk 5 ve 6. soruları grafiğe göre cevaplayınız. 5. 1 ayda dikilen çocuk gömleklerinin sayısı kaçtır? 120 C) 60 D) 75
andiriniz
stir.
ortalamas
in %10'u
9. Aşağıda tabloda RG Eğitim Danışmanlık kurumunda öğre- 10. C
nim gören öğrencilerin sınıflara göre sayıları verilmiştir.
Tablo: RG Eğitim Danışmanlık Öğrenci Sayıları
Öğrenci Sayıları
Sınıf
6
7
8
15
21
18
Buna göre tabloda verilen bilgileri daire grafiği ile gös-
teriniz.
3
C
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
andiriniz stir. ortalamas in %10'u 9. Aşağıda tabloda RG Eğitim Danışmanlık kurumunda öğre- 10. C nim gören öğrencilerin sınıflara göre sayıları verilmiştir. Tablo: RG Eğitim Danışmanlık Öğrenci Sayıları Öğrenci Sayıları Sınıf 6 7 8 15 21 18 Buna göre tabloda verilen bilgileri daire grafiği ile gös- teriniz. 3 C
89.
Aşağıdaki daire grafiğinde bir galerinin ocak ayı otomobil eatie adetlerinin renklerine göre dağılımı verilmiştir.
C)
Galeride ocak ayında toplam 240 otomobil satilirken, şubat ayında les toplam 90 otomobil satilmiştir.
Oto galerinin şubat ayında sattığı otomobil sayılarının renklerine göre dağılımı ocak ayı ile aynı olduğuna
göre ocak ve şubat aylarında satilan otomobil adetlerinin renklerine göre sütun grafiği ile gösterimi aşa-
gıdakilerden hangisidir?
Sate Adet
A
128
80
48
32
12
120
Ocak
Sabe Adet
72
45
30+
12
Ocak
Beyaz
182 48
Şubat
Şubat
Kirmizi
- Ay
B)
Satıę Adeti
7
kan
Satış Adeti
A
48
32
12-
10
Ocak
ÇALIŞMA KİTABI-2
Mavi
Ocak
R
Şubat
Şubat
► Ay
Ay
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
89. Aşağıdaki daire grafiğinde bir galerinin ocak ayı otomobil eatie adetlerinin renklerine göre dağılımı verilmiştir. C) Galeride ocak ayında toplam 240 otomobil satilirken, şubat ayında les toplam 90 otomobil satilmiştir. Oto galerinin şubat ayında sattığı otomobil sayılarının renklerine göre dağılımı ocak ayı ile aynı olduğuna göre ocak ve şubat aylarında satilan otomobil adetlerinin renklerine göre sütun grafiği ile gösterimi aşa- gıdakilerden hangisidir? Sate Adet A 128 80 48 32 12 120 Ocak Sabe Adet 72 45 30+ 12 Ocak Beyaz 182 48 Şubat Şubat Kirmizi - Ay B) Satıę Adeti 7 kan Satış Adeti A 48 32 12- 10 Ocak ÇALIŞMA KİTABI-2 Mavi Ocak R Şubat Şubat ► Ay Ay