Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Doğal Sayılar Problemleri Soruları

14. Şekil l'deki dikdörtgen şeklindeki bahçenin etrafına özdeş kare prizma biçimindeki çitler, eşit aralıklarla yerleşti-
rilmiştir. 34/5 desimetre uzunluğundaki tel, şekildeki gibi çitlerin dış yüzeylerine temas edecek biçimde bahçenin
etrafına gergin bir şekilde çekilmiştir.
√20 dm
Şekil I
Şekil Il'de ise aynı özdeş çitler, eşit aralıklarla başka bir bahçenin etrafına yerleştirilmiştir. Çitlerin dış yüzeylerine de
şekildeki gibi temas edecek biçimde iki sıra tel bahçenin etrafına gergin bir şekilde çekilmiştir.
45 dm
Şekil II
Buna göre, Şekil Il'deki bahçenin etrafına çekilen telin uzunluğu kaç desimetredir?
A) 32√5
B) 34/5
C) 36√5
D) 72√5
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılar Problemleri
14. Şekil l'deki dikdörtgen şeklindeki bahçenin etrafına özdeş kare prizma biçimindeki çitler, eşit aralıklarla yerleşti- rilmiştir. 34/5 desimetre uzunluğundaki tel, şekildeki gibi çitlerin dış yüzeylerine temas edecek biçimde bahçenin etrafına gergin bir şekilde çekilmiştir. √20 dm Şekil I Şekil Il'de ise aynı özdeş çitler, eşit aralıklarla başka bir bahçenin etrafına yerleştirilmiştir. Çitlerin dış yüzeylerine de şekildeki gibi temas edecek biçimde iki sıra tel bahçenin etrafına gergin bir şekilde çekilmiştir. 45 dm Şekil II Buna göre, Şekil Il'deki bahçenin etrafına çekilen telin uzunluğu kaç desimetredir? A) 32√5 B) 34/5 C) 36√5 D) 72√5
G
8
6
EME-3
79
43
2
nip
0 1 2 3 4
15
DI
B
79
2. Aşağıda 100 birim uzunluğunda bir cetvel ve bu cetvelin iki ucunda bulunan karınca görseli verilmiştir.
Sol
Sağ
C) 60
3
6
2
15
0 noktasında bulunan karınca her saniye 2 birim sağa, 100 noktasında bulunan karınca ise her saniye 3 birim
sola doğru hareket etmektedir.
Buna göre bu iki karınca cetvelin hangi noktasında karşılaşırlar?
A) 20
B) 40
97 98 99 100
D) 80
Diğer sayfaya geçiniz.
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılar Problemleri
G 8 6 EME-3 79 43 2 nip 0 1 2 3 4 15 DI B 79 2. Aşağıda 100 birim uzunluğunda bir cetvel ve bu cetvelin iki ucunda bulunan karınca görseli verilmiştir. Sol Sağ C) 60 3 6 2 15 0 noktasında bulunan karınca her saniye 2 birim sağa, 100 noktasında bulunan karınca ise her saniye 3 birim sola doğru hareket etmektedir. Buna göre bu iki karınca cetvelin hangi noktasında karşılaşırlar? A) 20 B) 40 97 98 99 100 D) 80 Diğer sayfaya geçiniz.
rbirine bağlı sayılardan buy
Daha sonra kutulara yaz
1116
azacağı sonuç aş
D) 12 08
Doğal Sayılar, Doğal Sayılarla İşlemler (Ünite Değerlendirme Testi)
16
20. Kuru yemiş dükkânlarına kuru yemiş dağıtımı yapan bir toptancı satışı için dört farklı paket seçeneği oluşturmuş-
tur. Kuru yemişlerin kilogram fiyatları aşağıda verilmiştir.
Antep Fıstığı
1 kg = 80 TL
Fıstık
1 kg = 60 TL
1. Paket
Fındık
1 kg = 70 TL
1 kg antep fıstığı
1 kg fındık
1 kg badem
Leblebi
1 kg = 30 TL
Aşağıdaki tabloda toptancının oluşturduğu paket seçenekleri gösterilmiştir.
2. Paket
1 kg antep fıstığı
1 kg kaju
1 kg fıstık
Ceviz
1 kg = 50 TL
Kaju
1 kg = 120 TL
B) 30 200
3. Paket
1 kg fındık
1 kg leblebi
1 kg iğde
Badem
1 kg = 100 TL
İğde
1 kg = 25 TL
4. Paket
1. paketten 25 tane, 2. paket ve 3. paketten otuzar tane ve 4. paketten 50 tane satış yapan toptancı top-
lam kaç TL satış yapmıştır?
A) 31 300
C) 29 800
1 kg kaju
1 kg ceviz
1 kg badem
D) 27 600
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılar Problemleri
rbirine bağlı sayılardan buy Daha sonra kutulara yaz 1116 azacağı sonuç aş D) 12 08 Doğal Sayılar, Doğal Sayılarla İşlemler (Ünite Değerlendirme Testi) 16 20. Kuru yemiş dükkânlarına kuru yemiş dağıtımı yapan bir toptancı satışı için dört farklı paket seçeneği oluşturmuş- tur. Kuru yemişlerin kilogram fiyatları aşağıda verilmiştir. Antep Fıstığı 1 kg = 80 TL Fıstık 1 kg = 60 TL 1. Paket Fındık 1 kg = 70 TL 1 kg antep fıstığı 1 kg fındık 1 kg badem Leblebi 1 kg = 30 TL Aşağıdaki tabloda toptancının oluşturduğu paket seçenekleri gösterilmiştir. 2. Paket 1 kg antep fıstığı 1 kg kaju 1 kg fıstık Ceviz 1 kg = 50 TL Kaju 1 kg = 120 TL B) 30 200 3. Paket 1 kg fındık 1 kg leblebi 1 kg iğde Badem 1 kg = 100 TL İğde 1 kg = 25 TL 4. Paket 1. paketten 25 tane, 2. paket ve 3. paketten otuzar tane ve 4. paketten 50 tane satış yapan toptancı top- lam kaç TL satış yapmıştır? A) 31 300 C) 29 800 1 kg kaju 1 kg ceviz 1 kg badem D) 27 600
NIS
10
9. Aşağıda eş büyüklükte karelerden oluşan bir harita verilmiştir.
x you
1
X
trist,
Buna göre Mert hangi iki hazine sandığının kilidini açabilir?
A) 1 ve 2
B) 2 ve 3
2
3
2
İpucu: Harita üzerinde "X" işaretli yere geldiğinde bulduğun anahtar, anahtara eşit uzaklıkta bulunan iki
hazine sandığının kilidini açmaktadır.
Matematik
C) 2 ve 4
sop ena
D) 3 ve 4
birine bağlamıştır.
168-169
160
127-158-159
1167
169
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılar Problemleri
NIS 10 9. Aşağıda eş büyüklükte karelerden oluşan bir harita verilmiştir. x you 1 X trist, Buna göre Mert hangi iki hazine sandığının kilidini açabilir? A) 1 ve 2 B) 2 ve 3 2 3 2 İpucu: Harita üzerinde "X" işaretli yere geldiğinde bulduğun anahtar, anahtara eşit uzaklıkta bulunan iki hazine sandığının kilidini açmaktadır. Matematik C) 2 ve 4 sop ena D) 3 ve 4 birine bağlamıştır. 168-169 160 127-158-159 1167 169
14.
+
A 9
DENEME-3
50
Zeynep
-50
Ömer
Zeynep ve Ömer okulun koridorunu adımlarıyla ölçmüşlerdir. Ömer'in bir adımının uzunluğu, Zeynep'in bir adı-
mının uzunluğunun 2 katından 10 santimetre eksiktir. Zeynep'in bir adımının uzunluğu 30 cm'dir.
Koridorun 9 metre olduğu bilindiğine göre Zeynep, Ömer'den kaç adım fazla atmıştır?
e) 11
B) 10
900/50
18
400
400
30
Koridor
9
30
900 30
90
000
12
30
18
18 ömer
72
S
Diğer sayfaya geçiniz.
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılar Problemleri
14. + A 9 DENEME-3 50 Zeynep -50 Ömer Zeynep ve Ömer okulun koridorunu adımlarıyla ölçmüşlerdir. Ömer'in bir adımının uzunluğu, Zeynep'in bir adı- mının uzunluğunun 2 katından 10 santimetre eksiktir. Zeynep'in bir adımının uzunluğu 30 cm'dir. Koridorun 9 metre olduğu bilindiğine göre Zeynep, Ömer'den kaç adım fazla atmıştır? e) 11 B) 10 900/50 18 400 400 30 Koridor 9 30 900 30 90 000 12 30 18 18 ömer 72 S Diğer sayfaya geçiniz.
2.
Yükseklere çıkıldıkça sıcaklık azalır.
Bir araştırma grubundaki dört kişi bir dağın farklı yüksekliklerindeki noktalarında sıcaklık ölçümü yapmışlardır.
Aşağıdaki tabloda yapılan ölçümler ve ölçümlerin yapıldığı yükseklikler verilmiştir.
Tablo: Sıcaklık Ölçümleri
Sıcaklık (°C)
-13
-19
-11
-17
Ölçümler
Ayşenur
Vera
1470
Rüveyda
Derya
Buna göre Ayşenur'un sıcaklık ölçümü yaptığı yerin yüksekliği metre cinsinden aşağıdakilerden han-
gisi olabilir?
B) 1750
Yükseklik (m)
C) 1780
1840
1300
1700
D) 1900
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılar Problemleri
2. Yükseklere çıkıldıkça sıcaklık azalır. Bir araştırma grubundaki dört kişi bir dağın farklı yüksekliklerindeki noktalarında sıcaklık ölçümü yapmışlardır. Aşağıdaki tabloda yapılan ölçümler ve ölçümlerin yapıldığı yükseklikler verilmiştir. Tablo: Sıcaklık Ölçümleri Sıcaklık (°C) -13 -19 -11 -17 Ölçümler Ayşenur Vera 1470 Rüveyda Derya Buna göre Ayşenur'un sıcaklık ölçümü yaptığı yerin yüksekliği metre cinsinden aşağıdakilerden han- gisi olabilir? B) 1750 Yükseklik (m) C) 1780 1840 1300 1700 D) 1900
6
BAHÇEŞEHİR OKULLARI
37+x=45
8
13. 600 kg fındığın, tamamı eş kütleli paketlere ko-
nularak satılmaya başlanıyor. Belirli sayıda paket
satıldıktan sonra satılmayan paketlerin toplam
kütlesinin 360 kg olduğu görülüyor.
Satılan paket sayısı 10'dan fazla olduğuna
göre, satılmayan paket sayısı en çok kaçtır?
A) 12
B) 15
C) 18
D) 20
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılar Problemleri
6 BAHÇEŞEHİR OKULLARI 37+x=45 8 13. 600 kg fındığın, tamamı eş kütleli paketlere ko- nularak satılmaya başlanıyor. Belirli sayıda paket satıldıktan sonra satılmayan paketlerin toplam kütlesinin 360 kg olduğu görülüyor. Satılan paket sayısı 10'dan fazla olduğuna göre, satılmayan paket sayısı en çok kaçtır? A) 12 B) 15 C) 18 D) 20
6. Aşağıda bir firmanın çikolatalı süt hazırlama düzeneği gösterilmiştir.
Sut
B) 45
A
Bu düzenek çalıştırıldığında boş olan A tankına,
Süt tankından her 2 dakikada 0,064-102 litre süt akmaktadır. 30x
1994
Çikolata
0
• Çikolata tankından her 15 dakikada 0,016 103 litre çikolata akmaktadır.
X0.01%
• Bir süre sonra süt ve çikolata tankları kapatılıp A tankında biriken karışım 2-2 litrelik paketlere doldurulmaktadır.
Buna göre, bu düzenek 1 saat çalıştırılıp durdurulduktan sonra A tankında biriken karışım ile kaç paket
doldurulur?
A) 25
C) 84
Deneme Sınavı - 07
D) 165
utinyağlarının markalarına göre şişe
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılar Problemleri
6. Aşağıda bir firmanın çikolatalı süt hazırlama düzeneği gösterilmiştir. Sut B) 45 A Bu düzenek çalıştırıldığında boş olan A tankına, Süt tankından her 2 dakikada 0,064-102 litre süt akmaktadır. 30x 1994 Çikolata 0 • Çikolata tankından her 15 dakikada 0,016 103 litre çikolata akmaktadır. X0.01% • Bir süre sonra süt ve çikolata tankları kapatılıp A tankında biriken karışım 2-2 litrelik paketlere doldurulmaktadır. Buna göre, bu düzenek 1 saat çalıştırılıp durdurulduktan sonra A tankında biriken karışım ile kaç paket doldurulur? A) 25 C) 84 Deneme Sınavı - 07 D) 165 utinyağlarının markalarına göre şişe
Deneme Sınavı 05
9. Atlas elindeki kırmızı (K) bilyeleri dörderli, sarı (S) bilyeleri altışarlı gruplara ayırdığında şekildeki gibi
hiç bilyesi artmamaktadır. Atlas'ın elindeki kırmızı ve sarı bilye sayıları eşit, toplam bilye sayısı 100
taneden azdır.
S
S
1. Grup
K
K
K
K
1. Grup
S
S
S
S
S
S
2. Grup
K K
K K
2. Grup
S S
S S
Buna göre x + y işleminin sonucu en fazla kaçtır?
24+
(A) 40
B) 36
C) 20
S
x. Grup
K
K
y. Grup
D) 12
K
S
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılar Problemleri
Deneme Sınavı 05 9. Atlas elindeki kırmızı (K) bilyeleri dörderli, sarı (S) bilyeleri altışarlı gruplara ayırdığında şekildeki gibi hiç bilyesi artmamaktadır. Atlas'ın elindeki kırmızı ve sarı bilye sayıları eşit, toplam bilye sayısı 100 taneden azdır. S S 1. Grup K K K K 1. Grup S S S S S S 2. Grup K K K K 2. Grup S S S S Buna göre x + y işleminin sonucu en fazla kaçtır? 24+ (A) 40 B) 36 C) 20 S x. Grup K K y. Grup D) 12 K S
2. Telefonundaki iki farklı uygulamadan her seferinde
1 adet lahmacun siparişi veren Berat'ın kullandığı
kampanyalar aşağıda verilmiştir.
ULTI Yemek
İlk siparişte getirme ücreti + Lahmacun = 25 lira
2. sipariş ücretsiz
3. sipariş ve sonrası = 20 lira
BES Yemek
İlk iki siparişte getirme ücreti + Lahmacun = 20 lira
3 ve 4. siparişler ücretsiz
5. sipariş ve sonrası 30 lira
=
Bir ayda iki uygulamadan eşit sayıda lahmacun
siparişi veren Berat toplam 155 lira ödeme yap-
tığına göre, toplam kaç tane lahmacun siparişi
vermiştir?
A) 5
B) 10
C) 12
D) 16
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılar Problemleri
2. Telefonundaki iki farklı uygulamadan her seferinde 1 adet lahmacun siparişi veren Berat'ın kullandığı kampanyalar aşağıda verilmiştir. ULTI Yemek İlk siparişte getirme ücreti + Lahmacun = 25 lira 2. sipariş ücretsiz 3. sipariş ve sonrası = 20 lira BES Yemek İlk iki siparişte getirme ücreti + Lahmacun = 20 lira 3 ve 4. siparişler ücretsiz 5. sipariş ve sonrası 30 lira = Bir ayda iki uygulamadan eşit sayıda lahmacun siparişi veren Berat toplam 155 lira ödeme yap- tığına göre, toplam kaç tane lahmacun siparişi vermiştir? A) 5 B) 10 C) 12 D) 16
2
3. Kemal, kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı ve her birinin alanı 52 cm² olan eş dikdörtgen fa-
yansları kenarları boyunca birleştirerek Şekil-1 ve Şekil-2'deki görselleri elde etmiştir.
Şekil - 2
Şekil - 1
Bu görseldeki eş fayanslardan birinin çevre uzunluğu kaç santimetredir?
A) 26
B) 30
C) 34
D) 38
14
128
7
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılar Problemleri
2 3. Kemal, kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı ve her birinin alanı 52 cm² olan eş dikdörtgen fa- yansları kenarları boyunca birleştirerek Şekil-1 ve Şekil-2'deki görselleri elde etmiştir. Şekil - 2 Şekil - 1 Bu görseldeki eş fayanslardan birinin çevre uzunluğu kaç santimetredir? A) 26 B) 30 C) 34 D) 38 14 128 7
LBC
70
eminin sonucu kaç-
C) 11
Işlemi
28 6
0 51
8
6
D) 16
erinden hangisi
Dort Ba
4560 t
1664 t
000000
3. Seçenek
1300 t
Yukarıda verilen üç ürünün birden alın-
durumunda ödeme seçenekleri
aşağıda verilmiştir.
masi
1. Seçenek Peşinatsız 9 taksit
1080 TL peşinat
2. Seçenek
+
6 taksit
2600 TL peşinat
+
2. Burhan Bey 2. seçeneği tercih ederek
ürünleri almıştır.
Burhan Beyin aylık ödemesi, Nuran
Hanım'ın aylık ödemesinden kaç lira
fazla olur?
A) 238
C) 296
LS
PALME
YAYINEVİ
3. 3. seçenekteki ödemeyi tercih eden
Semra Hanımın aylık taksidi ile Burhan
Beyin aylık taksidinin farkı kaç liradır?
A) 627
C) 180
B) 264
D) 388
4.
B) 516
D) 157
AQAAI A
AVIV
20111 1011
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılar Problemleri
LBC 70 eminin sonucu kaç- C) 11 Işlemi 28 6 0 51 8 6 D) 16 erinden hangisi Dort Ba 4560 t 1664 t 000000 3. Seçenek 1300 t Yukarıda verilen üç ürünün birden alın- durumunda ödeme seçenekleri aşağıda verilmiştir. masi 1. Seçenek Peşinatsız 9 taksit 1080 TL peşinat 2. Seçenek + 6 taksit 2600 TL peşinat + 2. Burhan Bey 2. seçeneği tercih ederek ürünleri almıştır. Burhan Beyin aylık ödemesi, Nuran Hanım'ın aylık ödemesinden kaç lira fazla olur? A) 238 C) 296 LS PALME YAYINEVİ 3. 3. seçenekteki ödemeyi tercih eden Semra Hanımın aylık taksidi ile Burhan Beyin aylık taksidinin farkı kaç liradır? A) 627 C) 180 B) 264 D) 388 4. B) 516 D) 157 AQAAI A AVIV 20111 1011
11.
. Bir fidanın boyu dikildiğinde x cm'dir.
Bu fidanın boyu her ay (x - 2) cm
uzamaktadır.
• İkinci ayın sonunda fidanın boyu
50 cm'dir.
Buna göre fidanın üçüncü ayın sonunda
boyu kaç santimetre olur?
A) 62
B) 64
C) 66
D) 86
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılar Problemleri
11. . Bir fidanın boyu dikildiğinde x cm'dir. Bu fidanın boyu her ay (x - 2) cm uzamaktadır. • İkinci ayın sonunda fidanın boyu 50 cm'dir. Buna göre fidanın üçüncü ayın sonunda boyu kaç santimetre olur? A) 62 B) 64 C) 66 D) 86
Rasyonel Sayılarla Çarpma ve Bölme işlemleri
7. Aşağıdaki şekilde bir görüntülü konuşma uygulamasında cep telefonu ekrani 6 eş dikdörtgensel bölgeye ayrılmıştır.
6 dm
5
8. Bir depoda bulunan 3/
?
Zayıf
Baglanti
Matematik Soru Bankası
2m
Ayşe
2525
Ezo
E E
W
bo
⠀
Melike
Buna göre bağlantısı zayıf olan iki arkadaşın görüntülerinin ekranda kapladığı toplam alan santimetrekare
cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 0,3
B) 0,45
m yüksekliğindeki kasalar aşağıdaki gibi üst üste diziliyor.
Ali
45
Zayıf
Bağlantı
0,6
Tavan
Ateş
Zemin
Cem
3-dm
IESI
D) 0,75
14
Eşit yükseklikteki 10 adet kasa şekildeki
gibi yerleştirildiğinde en üstteki kasa ile tavan arasında 20 cm boşluk kalıyor.
Buna göre bu deponun zemini ile tavan arasındaki uzaklık kaç santimetredir? (1m = 100 cm)
A) 420
B) 520
620
0720
TEST
55
15
Biltest)
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılar Problemleri
Rasyonel Sayılarla Çarpma ve Bölme işlemleri 7. Aşağıdaki şekilde bir görüntülü konuşma uygulamasında cep telefonu ekrani 6 eş dikdörtgensel bölgeye ayrılmıştır. 6 dm 5 8. Bir depoda bulunan 3/ ? Zayıf Baglanti Matematik Soru Bankası 2m Ayşe 2525 Ezo E E W bo ⠀ Melike Buna göre bağlantısı zayıf olan iki arkadaşın görüntülerinin ekranda kapladığı toplam alan santimetrekare cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 0,3 B) 0,45 m yüksekliğindeki kasalar aşağıdaki gibi üst üste diziliyor. Ali 45 Zayıf Bağlantı 0,6 Tavan Ateş Zemin Cem 3-dm IESI D) 0,75 14 Eşit yükseklikteki 10 adet kasa şekildeki gibi yerleştirildiğinde en üstteki kasa ile tavan arasında 20 cm boşluk kalıyor. Buna göre bu deponun zemini ile tavan arasındaki uzaklık kaç santimetredir? (1m = 100 cm) A) 420 B) 520 620 0720 TEST 55 15 Biltest)
6- Aşağıdaki üçgenleri kenar uzunluklarına göre isimlendirelim.(6 puan)
12 cm
9 cm
13 cm
üçgen
- Çiğdem 72 squfall lit
2
9 cm
9 cm
9 cm
üçgen
sini okudu Kac saufa
10 cm
8 cm
10 cr
Ü
kitap okumuştur? (6
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılar Problemleri
6- Aşağıdaki üçgenleri kenar uzunluklarına göre isimlendirelim.(6 puan) 12 cm 9 cm 13 cm üçgen - Çiğdem 72 squfall lit 2 9 cm 9 cm 9 cm üçgen sini okudu Kac saufa 10 cm 8 cm 10 cr Ü kitap okumuştur? (6
2. Aşağıdaki şekillerin içine yazılan sayılara uygulanacak işlemler verilmiştir.
=a² (içine yazılan sayının karesine eşittir.)
b=a.b (içine yazılan sayıların çarpımına eşittir.)
a
a
a
Örnek:
-2
a
b = a² + a.b (içine yazılan işlemlerin toplamına eşittir.)
3
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin sonucu negatif bir tam sayıya eşittir?
A)
-3
= (-2)² + (-4).3 = 4 + (-12) = -8
O
2
4 -5
B)
D)
5
6
-2
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılar Problemleri
2. Aşağıdaki şekillerin içine yazılan sayılara uygulanacak işlemler verilmiştir. =a² (içine yazılan sayının karesine eşittir.) b=a.b (içine yazılan sayıların çarpımına eşittir.) a a a Örnek: -2 a b = a² + a.b (içine yazılan işlemlerin toplamına eşittir.) 3 Buna göre aşağıdakilerden hangisinin sonucu negatif bir tam sayıya eşittir? A) -3 = (-2)² + (-4).3 = 4 + (-12) = -8 O 2 4 -5 B) D) 5 6 -2