Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Doğal Sayılarla İşlemler Soruları

CÇarpanlar ve Katlar
MATEMATIKMATEMATIK MATEMATIKMATEMATIK...
Yukarıda "MATEMATIK" kelimesinin yan yana dizilmesiyle oluşan harf dizisi verilmiştir.
r. harf E
Test-2
sola doors Maga doğru
q harf 1, p. harf K
Harf dizisinde büyük M harfinden sonra sağa veya sola doğru sayarak bazı harflerin sırası p. q ver olarak gösteril
miştir.
Buna göre p + q + r toplamının alabileceği değer aşağıdakilerden hangisi olabile?
C) 56
B) 57
A) 58
D) 55
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla İşlemler
CÇarpanlar ve Katlar MATEMATIKMATEMATIK MATEMATIKMATEMATIK... Yukarıda "MATEMATIK" kelimesinin yan yana dizilmesiyle oluşan harf dizisi verilmiştir. r. harf E Test-2 sola doors Maga doğru q harf 1, p. harf K Harf dizisinde büyük M harfinden sonra sağa veya sola doğru sayarak bazı harflerin sırası p. q ver olarak gösteril miştir. Buna göre p + q + r toplamının alabileceği değer aşağıdakilerden hangisi olabile? C) 56 B) 57 A) 58 D) 55
Aşağıda Şekil 1 ve Şekil 2'de gösterilen kuleler eş
küp ve eş silindir oyuncak legolar kullanılarak oluştu-
rulmuştur.
Şekil 1
Buna göre,
27 cm
Şekil 2
B) 85
Şekil 3
Şekil 3'te oluşturulan kulenin yüksekliği kaç san-
timetredir?
A) 82
5³ cm
C) 89
D) 92
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla İşlemler
Aşağıda Şekil 1 ve Şekil 2'de gösterilen kuleler eş küp ve eş silindir oyuncak legolar kullanılarak oluştu- rulmuştur. Şekil 1 Buna göre, 27 cm Şekil 2 B) 85 Şekil 3 Şekil 3'te oluşturulan kulenin yüksekliği kaç san- timetredir? A) 82 5³ cm C) 89 D) 92
3)
40+25: (7-2) -5 +4 işleminin çözüm adımlanı
aşağıda verilmiştir.
L 40+25:5-5+4
IL 65:5-5+4
IL 13-5+4
IV.8+4=12
Verilen işlem adımlarına göre ilk kez hangi adım-
da hata yapılmıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla İşlemler
3) 40+25: (7-2) -5 +4 işleminin çözüm adımlanı aşağıda verilmiştir. L 40+25:5-5+4 IL 65:5-5+4 IL 13-5+4 IV.8+4=12 Verilen işlem adımlarına göre ilk kez hangi adım- da hata yapılmıştır? A) I B) II C) III D) IV
somath dogol sayilan en yakin onlugo yo do yüzüge yuvarlos
Doğal Sayıları En Yakın Onluğa Yuvarlama
Sayı doğrularında harflerle belirtilen sayıları en
oldukları onluklara yuvarlayınız.
yakın
C
A
10
O. +
100
A
A
B
B
B
20
110
B
C
30
120
C
C
40
D
D
C
130
D
E
D
50
E
E
140
Birler basamağında
2. 3. 4 olan sayılar
alt onluğa, 5, 6, 7, 8, 9
rakamları olan sayılar üst
onluğa yuvarlanır.
F
+
60
F
F
150
F
G
G
70
G
160
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla İşlemler
somath dogol sayilan en yakin onlugo yo do yüzüge yuvarlos Doğal Sayıları En Yakın Onluğa Yuvarlama Sayı doğrularında harflerle belirtilen sayıları en oldukları onluklara yuvarlayınız. yakın C A 10 O. + 100 A A B B B 20 110 B C 30 120 C C 40 D D C 130 D E D 50 E E 140 Birler basamağında 2. 3. 4 olan sayılar alt onluğa, 5, 6, 7, 8, 9 rakamları olan sayılar üst onluğa yuvarlanır. F + 60 F F 150 F G G 70 G 160
PEKİŞTİRME TESTİ
x, y doğal sayılar ve (2x-1) ile (3y + 1) aralarında
asal sayılardır.
2x=1-200
36
3y+1
eşitliğine göre, x-y işleminin sonucu kaçtır?
A) 5,5
B) 5
C) 2,5
D) 2
a, b ve c birbirinden farklı asal sayılar olup a ve b
sayıları 2, 4 ve 6 dan farklı tam sayılardır.
A=a²b².c²
B=a.b.c
EBOB(A, B) = a.b².c
EKOK(A, B) = a.b.c
Buna göre x ve y sayılarının toplamı en fazla
kaçtır?
A) 2
B) 5
C) 10
D) 12
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla İşlemler
PEKİŞTİRME TESTİ x, y doğal sayılar ve (2x-1) ile (3y + 1) aralarında asal sayılardır. 2x=1-200 36 3y+1 eşitliğine göre, x-y işleminin sonucu kaçtır? A) 5,5 B) 5 C) 2,5 D) 2 a, b ve c birbirinden farklı asal sayılar olup a ve b sayıları 2, 4 ve 6 dan farklı tam sayılardır. A=a²b².c² B=a.b.c EBOB(A, B) = a.b².c EKOK(A, B) = a.b.c Buna göre x ve y sayılarının toplamı en fazla kaçtır? A) 2 B) 5 C) 10 D) 12
tir. Orüntü
eden sayı or
un bir sekil
Overilmiştir
a sayısın
UZ.
5)
6)
1. adim
3. adim
4 adim
Yukanda çubuklarla oluşturulmuş şekil örüntüsü verilmiştir. 34 adet çubuk ile bu
örüntü kaç adım daha devam ettirilebilir?
Adim
1
2: adim
1, adim
Yukanda dairelerden oluşturulmuş şekil örüntüsü verilmiştir.
a) Verilen tablodaki boşlukları şekil örüntüsüne göre doldurunuz.
2
4
2. adim
Daire Sayısı
5
ooogooo ooogoooo
9
3. adim
b) 6. adım kaç tane daireden oluşur? Çizerek
4. adim
c) Adımlar devam ettirildiğinde 12. adimin kaç tane daireden oluşacağını daireleri
çizmeden bulunuz.
7) Bir alışveriş merkezinin giriş katında 5 mağaza, 1. ve diğer katlarında ise sekizer
mağaza vardır. Mağazalar 1'den başlayarak numaralandırıldığına göre 24 numaralı
mağazaya gidecek Neşe kaçıncı kata çıkmalıdır?
8) Kış Olimpiyatları 4 yılda bir yapılmaktadır. Buna göre:
a) İlk Kış Olimpiyatı 1924 yılında yapıldığına göre 1940 yılında kaçıncısı yapılmıştır?
b) 22. Kış Olimpiyatı 2014 yılında yapıldığına göre 27. Kış Olimpiyatı hangi yil
yapılacaktır?
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla İşlemler
tir. Orüntü eden sayı or un bir sekil Overilmiştir a sayısın UZ. 5) 6) 1. adim 3. adim 4 adim Yukanda çubuklarla oluşturulmuş şekil örüntüsü verilmiştir. 34 adet çubuk ile bu örüntü kaç adım daha devam ettirilebilir? Adim 1 2: adim 1, adim Yukanda dairelerden oluşturulmuş şekil örüntüsü verilmiştir. a) Verilen tablodaki boşlukları şekil örüntüsüne göre doldurunuz. 2 4 2. adim Daire Sayısı 5 ooogooo ooogoooo 9 3. adim b) 6. adım kaç tane daireden oluşur? Çizerek 4. adim c) Adımlar devam ettirildiğinde 12. adimin kaç tane daireden oluşacağını daireleri çizmeden bulunuz. 7) Bir alışveriş merkezinin giriş katında 5 mağaza, 1. ve diğer katlarında ise sekizer mağaza vardır. Mağazalar 1'den başlayarak numaralandırıldığına göre 24 numaralı mağazaya gidecek Neşe kaçıncı kata çıkmalıdır? 8) Kış Olimpiyatları 4 yılda bir yapılmaktadır. Buna göre: a) İlk Kış Olimpiyatı 1924 yılında yapıldığına göre 1940 yılında kaçıncısı yapılmıştır? b) 22. Kış Olimpiyatı 2014 yılında yapıldığına göre 27. Kış Olimpiyatı hangi yil yapılacaktır?
1'den 6'ya kadar rakamlar aşağıda verilen dairelerin içine yazılmıştır.
A A
Şekil 1
Şekil 2
Bu dairelerin içine yazılmış rakamlar ile 9 basamaklı sayılar oluştururken ok yönlerinde köşeden başlayarak bölükler
elirlenecektir.
Verilen kurala göre Refik şekil 1'deki rakamlar ile 9 basamaklı bölükleri birbirinden farklı en büyük sayıyı, Emrullah
ise şekil 2'deki rakamlar lle 9 basamaklı bölükleri birbirinden farklı en küçük sayıyı oluşturuyor.
una göre, Refik'in oluşturduğu sayının binler bölüğü ile Emrullah'ın oluşturduğu sayının birler bölüğünde-
i sayının farkı kaçtır?
) 107
B) 117
C) 287
15
D) 289
startfen
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla İşlemler
1'den 6'ya kadar rakamlar aşağıda verilen dairelerin içine yazılmıştır. A A Şekil 1 Şekil 2 Bu dairelerin içine yazılmış rakamlar ile 9 basamaklı sayılar oluştururken ok yönlerinde köşeden başlayarak bölükler elirlenecektir. Verilen kurala göre Refik şekil 1'deki rakamlar ile 9 basamaklı bölükleri birbirinden farklı en büyük sayıyı, Emrullah ise şekil 2'deki rakamlar lle 9 basamaklı bölükleri birbirinden farklı en küçük sayıyı oluşturuyor. una göre, Refik'in oluşturduğu sayının binler bölüğü ile Emrullah'ın oluşturduğu sayının birler bölüğünde- i sayının farkı kaçtır? ) 107 B) 117 C) 287 15 D) 289 startfen
21. Zeynep, üzerinde doğal sayıların yazılı olduğu renkli toplan küçükten büyüğe doğru aşağıdakı
gibi sıralamıştır.
Yeşil
569
Turuncu
869
A) Mavi ve kırmızı
B) Yeşil ve turuncu
C) Mavi ve mor
D) Turuncu ve kırmızı
Mavi
769
Kırmızı
669
Mor
Topların sırasının karıştığını fark eden Zeynep, hangi iki topun yerini değiştirirse
sıralamadaki yanlışı düzeltmiş olur?
22. Görseldeki çarkta, aynı renkteki bölgelerde yazan sayılar en yakın onluğa yuvarlanarak
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla İşlemler
21. Zeynep, üzerinde doğal sayıların yazılı olduğu renkli toplan küçükten büyüğe doğru aşağıdakı gibi sıralamıştır. Yeşil 569 Turuncu 869 A) Mavi ve kırmızı B) Yeşil ve turuncu C) Mavi ve mor D) Turuncu ve kırmızı Mavi 769 Kırmızı 669 Mor Topların sırasının karıştığını fark eden Zeynep, hangi iki topun yerini değiştirirse sıralamadaki yanlışı düzeltmiş olur? 22. Görseldeki çarkta, aynı renkteki bölgelerde yazan sayılar en yakın onluğa yuvarlanarak
Elvinlik
Aşağıda verilen kutulara +, -, x, : işaretlerinden uygun olanı yazarak
eşitliği sağlayınız.
a) 24
64 = 36
c) 7245 = 23
e) (255) (155) = 27
b) 3² (2³59) = 0
d) 2428=2
f) (6²2²) (5²4²) = 1
200-15
Orne
100 0
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla İşlemler
Elvinlik Aşağıda verilen kutulara +, -, x, : işaretlerinden uygun olanı yazarak eşitliği sağlayınız. a) 24 64 = 36 c) 7245 = 23 e) (255) (155) = 27 b) 3² (2³59) = 0 d) 2428=2 f) (6²2²) (5²4²) = 1 200-15 Orne 100 0
Aşağıdaki maymunların elinde tuttukları
onluğa yakın olan doğal sayıları boyayınız.
140
(136) (133) (141)
650
644) (648) (653)
770
(764) (773) (775)
530
136 (133) (141)
260
257 263) (264
580
(585) (583) (574)
2
sin
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla İşlemler
Aşağıdaki maymunların elinde tuttukları onluğa yakın olan doğal sayıları boyayınız. 140 (136) (133) (141) 650 644) (648) (653) 770 (764) (773) (775) 530 136 (133) (141) 260 257 263) (264 580 (585) (583) (574) 2 sin
Aşağıdaki peynirlerin üzerindeki sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak pey-
niri hangi farenin yiyeceğini bulunuz.
C
*********
***********
************
********
127
233
425
634
895
412
◄ #506
130
12.2.
*********
*****
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla İşlemler
Aşağıdaki peynirlerin üzerindeki sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak pey- niri hangi farenin yiyeceğini bulunuz. C ********* *********** ************ ******** 127 233 425 634 895 412 ◄ #506 130 12.2. ********* *****
WE AHIRET İNANCI
enizler, bitkiler,
Bazı şeyleri ise
nasıl olduğunu
a da yumuşak
varlıklar da
"e meleklerin
meleklerden
"Melekleri
-ürsün..."(¹)
sinler diye
gibi cinleri
açla-
lah
im.
ed-
1.
Hava sıcaklığının +3 °C olduğu bir günde İstanbul'dan kalkan bir kargo uçağı, hava sıcaklığının İstanbul'dan 12 °C düşük olduğu
bir şehre inerek kargosunun bir kısmını bırakmıştır. Bu şehirden tekrar havalanan uçak hava sıcaklığının son indiği şehirden 3 "C da-
ha düşük olduğu ikinci şehre inerek buraya da bir miktar kargo bırakmıştır.
A) 3050
En son indiği yerden havalanan uçak bu sefer hava sıcaklığının son indiği yerden 16 "C.daha yüksek olduğu bir şehre inerek İstan-
bul'a götürmek üzere yeni kargo almış ve buradan havalanarak İstanbul'a dönmüştür.
İller
Erzurum
İstanbul
Kayseri
Malatya
Sivas
+3 °C
Istanbul
Van
K
Erzurum
1200
600
TAM SAYILARLA İŞLEMLER
400
450
350
Aşağıdaki tabloda ise iller arasındaki mesafeler gösterilmiştir. Aralarındaki mesafeler bulunmak istenen illerden biri tablonun satır
başlıklarından diğeri ise sütun başlıklarından seçilerek kesişimlerinin olduğu kutucuğa bakılır.
Aşağıdaki tabloda Kayseri ile Malatya arasındaki mesafe 300 km olarak bulunmuştur.
Tablo: İller Arası Mesafe Tablosu (km)
İstanbul
1200
700
1100
850
79⁰
550
2250
850
1600
D
B) 3250
E
+3 °C
Kayseri
D
Kayseri
600
700
300
200
N
900
1
-9 °C
Sivas
O
+4°C
Malatya
Malatya
400
1100
300
250
550
-16 °C
Erzurum
C) 3400
Sivas
F 450
850
BOLUM 1
Test 1
200
250
750
12 °C
Van
IRAK
Van
350
1600
Buna göre kargo uçağının İstanbul'dan havalanıp tekrar istanbul'a dönene kadar uçtuğu toplam mesafe kaç kilometredir?
900
550
750
D) 3450
Zo
kald
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla İşlemler
WE AHIRET İNANCI enizler, bitkiler, Bazı şeyleri ise nasıl olduğunu a da yumuşak varlıklar da "e meleklerin meleklerden "Melekleri -ürsün..."(¹) sinler diye gibi cinleri açla- lah im. ed- 1. Hava sıcaklığının +3 °C olduğu bir günde İstanbul'dan kalkan bir kargo uçağı, hava sıcaklığının İstanbul'dan 12 °C düşük olduğu bir şehre inerek kargosunun bir kısmını bırakmıştır. Bu şehirden tekrar havalanan uçak hava sıcaklığının son indiği şehirden 3 "C da- ha düşük olduğu ikinci şehre inerek buraya da bir miktar kargo bırakmıştır. A) 3050 En son indiği yerden havalanan uçak bu sefer hava sıcaklığının son indiği yerden 16 "C.daha yüksek olduğu bir şehre inerek İstan- bul'a götürmek üzere yeni kargo almış ve buradan havalanarak İstanbul'a dönmüştür. İller Erzurum İstanbul Kayseri Malatya Sivas +3 °C Istanbul Van K Erzurum 1200 600 TAM SAYILARLA İŞLEMLER 400 450 350 Aşağıdaki tabloda ise iller arasındaki mesafeler gösterilmiştir. Aralarındaki mesafeler bulunmak istenen illerden biri tablonun satır başlıklarından diğeri ise sütun başlıklarından seçilerek kesişimlerinin olduğu kutucuğa bakılır. Aşağıdaki tabloda Kayseri ile Malatya arasındaki mesafe 300 km olarak bulunmuştur. Tablo: İller Arası Mesafe Tablosu (km) İstanbul 1200 700 1100 850 79⁰ 550 2250 850 1600 D B) 3250 E +3 °C Kayseri D Kayseri 600 700 300 200 N 900 1 -9 °C Sivas O +4°C Malatya Malatya 400 1100 300 250 550 -16 °C Erzurum C) 3400 Sivas F 450 850 BOLUM 1 Test 1 200 250 750 12 °C Van IRAK Van 350 1600 Buna göre kargo uçağının İstanbul'dan havalanıp tekrar istanbul'a dönene kadar uçtuğu toplam mesafe kaç kilometredir? 900 550 750 D) 3450 Zo kald
Alıştırmalar
1. Aşağıda verilen çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.
a. (-8) (-9) +72
d. (+8) (-1)=+8
9.1-31-1-11=+3
b. 0-(+5)=S
0.15
e. (+4) (+14) ==
h. -6-(-2)=
2. Aşağıda verilen bölme işlemlerinin sonuçlarını bulunuz.
8. (+14) + (-2) =
b. (+6) + (+6)=
d. (-18) + (+ 3) =
e. (-60) + (- 12) =
-15
9.
-20
+1
h.
-15
3. Aşağıda verilen işlemlerdeki
a. (+8) A=(-88)
9. A (-1)=(+41)
8.
10
c. (+2).(-1) =
f. (-20).(+4)=
1. (+5) +6=
30
-5
-2
-1
Örnek: (-5) (+6)=-30
c. (-40) + (-1)=
f. (+80) + (+16) =
0
1.
yerine uygun tam sayıları yazınız.
b. (-7)-(-4)= A
d. (+6) A=(+72)
4. Aşağıda verilen çarpma ve bölme tablolarındaki işlemleri örneklerdeki gibi yaparak
yerlere uygun sayılan yazınız.
+4-8 +6 -1
b.
9. (-10) 0 =
9-(-7) (-4)=
i. (+1) -4=
9. (-24) + (+ 4) =
9. (+12)+(-6)=
1.
C.A (+3)= (-15)
e. (+9)-(-2) = A
6. Sayma pullan ile aşağıda modellenen işlemi yazınız.
-1 +2-5 +10
+
- 20
-40
+30
-60
Örnek: (-40) + (+2) =-20
<-20
5. Yandaki şemada belirtilen işlemleri yaparak boş bırakılan kutucuklara uygun
tam sayıları yazınız.
-25
bira
-4
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla İşlemler
Alıştırmalar 1. Aşağıda verilen çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz. a. (-8) (-9) +72 d. (+8) (-1)=+8 9.1-31-1-11=+3 b. 0-(+5)=S 0.15 e. (+4) (+14) == h. -6-(-2)= 2. Aşağıda verilen bölme işlemlerinin sonuçlarını bulunuz. 8. (+14) + (-2) = b. (+6) + (+6)= d. (-18) + (+ 3) = e. (-60) + (- 12) = -15 9. -20 +1 h. -15 3. Aşağıda verilen işlemlerdeki a. (+8) A=(-88) 9. A (-1)=(+41) 8. 10 c. (+2).(-1) = f. (-20).(+4)= 1. (+5) +6= 30 -5 -2 -1 Örnek: (-5) (+6)=-30 c. (-40) + (-1)= f. (+80) + (+16) = 0 1. yerine uygun tam sayıları yazınız. b. (-7)-(-4)= A d. (+6) A=(+72) 4. Aşağıda verilen çarpma ve bölme tablolarındaki işlemleri örneklerdeki gibi yaparak yerlere uygun sayılan yazınız. +4-8 +6 -1 b. 9. (-10) 0 = 9-(-7) (-4)= i. (+1) -4= 9. (-24) + (+ 4) = 9. (+12)+(-6)= 1. C.A (+3)= (-15) e. (+9)-(-2) = A 6. Sayma pullan ile aşağıda modellenen işlemi yazınız. -1 +2-5 +10 + - 20 -40 +30 -60 Örnek: (-40) + (+2) =-20 <-20 5. Yandaki şemada belirtilen işlemleri yaparak boş bırakılan kutucuklara uygun tam sayıları yazınız. -25 bira -4
05. MN ve NM birbirinden farklı iki basamaklı asal sayı,
NM sayısı 10 ile 30 sayıları arasındadır.
Buna göre bu şartları sağlayan kaç tane MN sayısı
vardır?
A) 1
NM-11, 13, 17, 1, 23,29
MNS
Bilican
B) 2
C) 3
D) 4
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla İşlemler
05. MN ve NM birbirinden farklı iki basamaklı asal sayı, NM sayısı 10 ile 30 sayıları arasındadır. Buna göre bu şartları sağlayan kaç tane MN sayısı vardır? A) 1 NM-11, 13, 17, 1, 23,29 MNS Bilican B) 2 C) 3 D) 4
5. Aşağıda iki farklı havayolu şirketine ait kargo uçaklarının
bilgileri verilmiştir.
Mozaik
Havayolları
Taşıma Kapasitesi: 8 ton
Gidiş Dönüş Süresi: 4 gün
Taşıma Yeri: Amerika
Mühim-Mat
Havayolları
Taşıma Kapasitesi: 5 ton
Gidiş Dönüş Süresi: 6 gün
Taşıma Yeri: Çin
Aynı anda yük taşımaya başlayan kargo uçakları toplam-
da 25 sefer yaptıktan sonra bakıma alınmıştır.
Kargo uçaklarının birlikte yaptıkları ilk seferden iti-
baren bakıma alınıncaya kadar taşıyabilecekleri yük
miktarı en fazla kaç ton olur?
A) 144
B) 154
C) 162
D) 170
7.
13
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla İşlemler
5. Aşağıda iki farklı havayolu şirketine ait kargo uçaklarının bilgileri verilmiştir. Mozaik Havayolları Taşıma Kapasitesi: 8 ton Gidiş Dönüş Süresi: 4 gün Taşıma Yeri: Amerika Mühim-Mat Havayolları Taşıma Kapasitesi: 5 ton Gidiş Dönüş Süresi: 6 gün Taşıma Yeri: Çin Aynı anda yük taşımaya başlayan kargo uçakları toplam- da 25 sefer yaptıktan sonra bakıma alınmıştır. Kargo uçaklarının birlikte yaptıkları ilk seferden iti- baren bakıma alınıncaya kadar taşıyabilecekleri yük miktarı en fazla kaç ton olur? A) 144 B) 154 C) 162 D) 170 7. 13
46
2.
Mehmet'in telefonunun "PIN KODU" dört hanelidir.
Bu PIN KODU ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir:
Mehmet bu PIN KODU'nu oluştururken ilk iki hanesine iki basamaklı olan okul numa-
rasını, son iki hanesine ise iki basamaklı olan ev kapı numarasını yazmıştır. Bu iki nu-
mara aralarında asaldır.
Evin kapı numarasındaki rakamlar, Mehmet'in okul numarasının asal çarpanları olup
soldan sağa doğru küçükten büyüğe sıralanmıştır.
Buna göre Mehmet'in okul numarası aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 21
B) 24
C) 25
D) 28
17
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla İşlemler
46 2. Mehmet'in telefonunun "PIN KODU" dört hanelidir. Bu PIN KODU ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir: Mehmet bu PIN KODU'nu oluştururken ilk iki hanesine iki basamaklı olan okul numa- rasını, son iki hanesine ise iki basamaklı olan ev kapı numarasını yazmıştır. Bu iki nu- mara aralarında asaldır. Evin kapı numarasındaki rakamlar, Mehmet'in okul numarasının asal çarpanları olup soldan sağa doğru küçükten büyüğe sıralanmıştır. Buna göre Mehmet'in okul numarası aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 21 B) 24 C) 25 D) 28 17