Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Doğal Sayılarla İşlemler Soruları

8.
Kamil'in babası balıkçılık yapmaktadır. Pazartesi ve salı günü balık avlamak için denize açıldığında farklı miktarlarda balık yakalamışt
13
200 kg'dan fazla
600 kg'dan az
Kamil, balık avından dönen babasına kaç kg balık yakaladığını sormuştur. Babası her gün için yakaladıkları balık miktarının
200 kg'dan fazla 600 kg'dan az olduğunu ve aynı doğal sayının farklı pozitif tam sayı kuvvetleri ile gösterilebileceğini söylemiştir.
Buna göre Kamil'in babası pazartesi ve salı günü toplam kaç kg balık yakalamıştır?
A) 724
B) 768
C) 788
9. Aşağıda Murat ve Enes'in aldıkları iki farklı drone (uçangöz) fiyatları verilmiştir.
D) 892
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla İşlemler
8. Kamil'in babası balıkçılık yapmaktadır. Pazartesi ve salı günü balık avlamak için denize açıldığında farklı miktarlarda balık yakalamışt 13 200 kg'dan fazla 600 kg'dan az Kamil, balık avından dönen babasına kaç kg balık yakaladığını sormuştur. Babası her gün için yakaladıkları balık miktarının 200 kg'dan fazla 600 kg'dan az olduğunu ve aynı doğal sayının farklı pozitif tam sayı kuvvetleri ile gösterilebileceğini söylemiştir. Buna göre Kamil'in babası pazartesi ve salı günü toplam kaç kg balık yakalamıştır? A) 724 B) 768 C) 788 9. Aşağıda Murat ve Enes'in aldıkları iki farklı drone (uçangöz) fiyatları verilmiştir. D) 892
- Aşağıdaki grafikte bir şirketin açıldığı ilk 5 yılındaki kâr - zarar durumu milyon TL cinsinden verilmiştir.
Kár - Zarar (Milyon TL)
6
43
4
3
0
-2
-7
1.Yıl
2.Yıl
3.Yıl 4.Yıl
5.Yıl
→ Zaman (Yıl)
Buna göre bu şirketin ilk 5 yılındaki kâr - zarar durumu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4 milyon TL kâr
C) 4 milyon TL zarar
B) 6 milyon TL kâr
D) 6 milyon TL zarar
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla İşlemler
- Aşağıdaki grafikte bir şirketin açıldığı ilk 5 yılındaki kâr - zarar durumu milyon TL cinsinden verilmiştir. Kár - Zarar (Milyon TL) 6 43 4 3 0 -2 -7 1.Yıl 2.Yıl 3.Yıl 4.Yıl 5.Yıl → Zaman (Yıl) Buna göre bu şirketin ilk 5 yılındaki kâr - zarar durumu aşağıdakilerden hangisidir? A) 4 milyon TL kâr C) 4 milyon TL zarar B) 6 milyon TL kâr D) 6 milyon TL zarar
7. Aşağıda aynı renkte olanların özdeş olduğu toplar gösterilmiştir. Mavi toplarda ardışık tek sayılar, pem
toplarda ise ardışık çift sayılar yazılıdır.
10 cm
3
A) 19
5
B) 21
2
3
14 cm
Bu toplar aşağıdaki gibi her kutuda tek renk olacak şekilde numaralarına göre küçükten büyüğe doğru,
aynı yüksekliğe ulaşıncaya kadar yerleştiriliyor.
4
C) 23
4
2
Buna göre kutuların en üstündeki toplarda yazan sayıların toplamı kaçtır?
6
D) 25
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla İşlemler
7. Aşağıda aynı renkte olanların özdeş olduğu toplar gösterilmiştir. Mavi toplarda ardışık tek sayılar, pem toplarda ise ardışık çift sayılar yazılıdır. 10 cm 3 A) 19 5 B) 21 2 3 14 cm Bu toplar aşağıdaki gibi her kutuda tek renk olacak şekilde numaralarına göre küçükten büyüğe doğru, aynı yüksekliğe ulaşıncaya kadar yerleştiriliyor. 4 C) 23 4 2 Buna göre kutuların en üstündeki toplarda yazan sayıların toplamı kaçtır? 6 D) 25
4)
24-12:3+16.2
Yukanda verilen işlemde Mert işlem önceliğini
dikkate alarak A,
Ayşe ise işlem önceliğini dikkate almadan işlemle-
ri sırasıyla yaparak sonucu B bulmuştur.
Buna göre A - B kaçtır?
A) 12
B) 30
C) 48
D) 70
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla İşlemler
4) 24-12:3+16.2 Yukanda verilen işlemde Mert işlem önceliğini dikkate alarak A, Ayşe ise işlem önceliğini dikkate almadan işlemle- ri sırasıyla yaparak sonucu B bulmuştur. Buna göre A - B kaçtır? A) 12 B) 30 C) 48 D) 70
3)
Salih öğretmen tahtaya yukarıdaki soruyu yazıyor.
Soruyu çözen öğrencilerden hangisinin yaptığı
çözüm doğrudur?
A)
Can
= 96:4.2
= 24.2
= 48
Pelin
96:8-4-2
= 12-4.2
= 12-8
= 4
B)
D)
Kerem
= 96:4.2
= 96.2
= 12
Deniz
= 12-4.2
= 8.2
= 12
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla İşlemler
3) Salih öğretmen tahtaya yukarıdaki soruyu yazıyor. Soruyu çözen öğrencilerden hangisinin yaptığı çözüm doğrudur? A) Can = 96:4.2 = 24.2 = 48 Pelin 96:8-4-2 = 12-4.2 = 12-8 = 4 B) D) Kerem = 96:4.2 = 96.2 = 12 Deniz = 12-4.2 = 8.2 = 12
engiz
5. Bir firmada 13 kişi çalışmaktadır. Firma sahibi Esat Bey; maaşı 2000 TL olan 7 kişinin, maaşı 1350 TL
ödenmeden önce kasada
olan 2 kişinin ve maaşı 3250 TL olan 4 kişinin maaşını ödemiştir. Maaşlar
32 000 TL olduğuna göre maaşlar ödendikten sonra kasada kaç TL kalır?
35
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla İşlemler
engiz 5. Bir firmada 13 kişi çalışmaktadır. Firma sahibi Esat Bey; maaşı 2000 TL olan 7 kişinin, maaşı 1350 TL ödenmeden önce kasada olan 2 kişinin ve maaşı 3250 TL olan 4 kişinin maaşını ödemiştir. Maaşlar 32 000 TL olduğuna göre maaşlar ödendikten sonra kasada kaç TL kalır? 35
Sadece ve s
ikisininde
basamak değer ile say, değeri
esit.
2. 603 764 126 sayısında tekrar eden rakamın
basamak değerleri toplamını bulup okunuşunu
yazınız.
3. 643 830 702 sayısında rakamların basamak
farkını
ih basamak değe
bölüğündeki rakamların s
kaç fazladır?
7. Aşağıdaki ifadeleri
yazılabilecek rakamla
65 010 010> 6 10-
801 485 025 <801
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla İşlemler
Sadece ve s ikisininde basamak değer ile say, değeri esit. 2. 603 764 126 sayısında tekrar eden rakamın basamak değerleri toplamını bulup okunuşunu yazınız. 3. 643 830 702 sayısında rakamların basamak farkını ih basamak değe bölüğündeki rakamların s kaç fazladır? 7. Aşağıdaki ifadeleri yazılabilecek rakamla 65 010 010> 6 10- 801 485 025 <801
10. 60:5+24:8-2=4²
işleminin sonucunun doğru olabilmesi için
parantezler aşağıdakilerin hangisi gibi yer.
leştirilmelidir?
A) (60 : 5) + (24:8 - 2) = 4²
B) 60:5+ (24:8) - 2 = 4²
C) 60: [5+ (24:8) -2] = 4²
D) 60:5+24: (8-2) = 4²
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla İşlemler
10. 60:5+24:8-2=4² işleminin sonucunun doğru olabilmesi için parantezler aşağıdakilerin hangisi gibi yer. leştirilmelidir? A) (60 : 5) + (24:8 - 2) = 4² B) 60:5+ (24:8) - 2 = 4² C) 60: [5+ (24:8) -2] = 4² D) 60:5+24: (8-2) = 4²
9. 30.2+4:9+7=4
işlemin sonucunun doğru olabilmesi için
parantezler hangi seçenekteki gibi yerleş-
tirilmelidir?
A) (30-2) + [4: (9+7)]=4
B) 30 (2+4): (9 + 7) = 4
C) (30 2+ 4) : (9+7)=4
D) 30 2+ 4: (9+7)=4
12
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla İşlemler
9. 30.2+4:9+7=4 işlemin sonucunun doğru olabilmesi için parantezler hangi seçenekteki gibi yerleş- tirilmelidir? A) (30-2) + [4: (9+7)]=4 B) 30 (2+4): (9 + 7) = 4 C) (30 2+ 4) : (9+7)=4 D) 30 2+ 4: (9+7)=4 12
{
Tufan'ın A noktasındaki iş yerinden, F
noktasındaki markete gittiği yol aşağıda
verilmiştir.
B
X
A
Me-
Caberdar D
50m
100m 120m 80m
Tufan, iş yerinden markete doğru gider.
ken cüzdanını iş yerindeki masanın üze
rinde unuttuğunu fark ederek geri dön
müş ve cüzdanını alarak tekrar markete
gitmiştir.
8.
YIIY
0350
80
50
130m
E
Tufan, toplam 910m yürüyerek mar.
kete gittiğine göre cüzdanını hang
iki nokta arasında unuttuğunu fark
etmiştir?
A)D - E
C)A-B
120
100
13.0
F
480
B)B-C
5D) C-DX
810
350 -8.
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla İşlemler
{ Tufan'ın A noktasındaki iş yerinden, F noktasındaki markete gittiği yol aşağıda verilmiştir. B X A Me- Caberdar D 50m 100m 120m 80m Tufan, iş yerinden markete doğru gider. ken cüzdanını iş yerindeki masanın üze rinde unuttuğunu fark ederek geri dön müş ve cüzdanını alarak tekrar markete gitmiştir. 8. YIIY 0350 80 50 130m E Tufan, toplam 910m yürüyerek mar. kete gittiğine göre cüzdanını hang iki nokta arasında unuttuğunu fark etmiştir? A)D - E C)A-B 120 100 13.0 F 480 B)B-C 5D) C-DX 810 350 -8.
Bunu Deneyelim
Araç Gereç: renki kalemler, kart
• Aşağıda adımlan arasındaki farkı sabit olan sayı örüntüleri verilmiştir. Orüntülerin ilk beş
adimin bulunuz ve verilen alanda seçtiğiniz bir şekil ile modelleyiniz.
a) 1'den başlayan ve dörder artan sayı örüntüsü: Q.AZ.
Örüntü Oluşturuyorum
b) 3'ten başlayan ve ikişer artan sayı örüntüsü:.............
c) 2'den başlayan ve üçer artan sayı örüntüsü:......................
> Örüntüler için tercih ettiğiniz şekilleri neye göre seçtiniz?
> Yukanda verilen örüntülerin hepsi aynı şekil ile modellenebilir mi?
23
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla İşlemler
Bunu Deneyelim Araç Gereç: renki kalemler, kart • Aşağıda adımlan arasındaki farkı sabit olan sayı örüntüleri verilmiştir. Orüntülerin ilk beş adimin bulunuz ve verilen alanda seçtiğiniz bir şekil ile modelleyiniz. a) 1'den başlayan ve dörder artan sayı örüntüsü: Q.AZ. Örüntü Oluşturuyorum b) 3'ten başlayan ve ikişer artan sayı örüntüsü:............. c) 2'den başlayan ve üçer artan sayı örüntüsü:...................... > Örüntüler için tercih ettiğiniz şekilleri neye göre seçtiniz? > Yukanda verilen örüntülerin hepsi aynı şekil ile modellenebilir mi? 23
10. Aşağıda bir manavda bulunan ürünler ve bu ürünlerin 1 kg fiyatları verilmiştir.
7 TL
Akif Bey, bu ürünlerden 8 kg domates ve 6 kg portakal almıştır.
Buna göre aşağıdaki işlemlerden hangisi Akif Bey'in almış olduğu ürünler için ödeyeceği lira cinsinden
toplam para miktarına eşittir?
A) 6-7+8.8
B) 8 (8+6)
C) 7 (8+6)
8 TL
IЯRASYONEL
YAYINLARI
D) 8 (7+6)
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla İşlemler
10. Aşağıda bir manavda bulunan ürünler ve bu ürünlerin 1 kg fiyatları verilmiştir. 7 TL Akif Bey, bu ürünlerden 8 kg domates ve 6 kg portakal almıştır. Buna göre aşağıdaki işlemlerden hangisi Akif Bey'in almış olduğu ürünler için ödeyeceği lira cinsinden toplam para miktarına eşittir? A) 6-7+8.8 B) 8 (8+6) C) 7 (8+6) 8 TL IЯRASYONEL YAYINLARI D) 8 (7+6)
Doğal Sayılarda Bölük, Basamak Değeri ve Çözümleme
1. Aşağıda belirtilen doğal sayıları noktalı yerlere yazınız.
Binler bölüğünde 480, birler bölüğünde 19 olan altı basamaklı sayı:
4.8D D.1.9.
111
FRISS
1.
Binler basamağındaki rakamının basamak değeri 4000, onlar basamağında 8 olan bes
basamaklı en büyük sayı:
Her bölüğünde 103, binler basamağındaki rakamın basamak değeri 5000 olan d
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla İşlemler
Doğal Sayılarda Bölük, Basamak Değeri ve Çözümleme 1. Aşağıda belirtilen doğal sayıları noktalı yerlere yazınız. Binler bölüğünde 480, birler bölüğünde 19 olan altı basamaklı sayı: 4.8D D.1.9. 111 FRISS 1. Binler basamağındaki rakamının basamak değeri 4000, onlar basamağında 8 olan bes basamaklı en büyük sayı: Her bölüğünde 103, binler basamağındaki rakamın basamak değeri 5000 olan d
10.
Sena
Akif
-20
+9
Enes
Esma
ONE ON
Yukarıda tam sayılar konusunu çalışan dört arkadaşın
oturduğu yuvarlak masanın üstten görüntüsü verilmiştir.
Çocukların önlerinde birer kart bulunmaktadır. Enes ve
Akif kartlarının üzerine birer tam sayı yazmıştır. Diğerleri
de kartlarının üzerine aşağıda belirtilen şekilde birer
tam sayı yazacaktır.
Pow
Esma: Enes'in yazdığı sayıdan 7 eksik olan tam sayıyı
yazacaktır.
Sena: Akif'in yazdığı sayının toplama işlemine göre
tersini yazacaktır.
Buna göre Esma ve Sena'nın yazacağı sayıların
toplamı kaçtır?
A) -36
B) -21
C) -18 D) -11
(-20) + ( + 7) = 13
-9
-22
sayı yazılı olan dörder top bulunmaktadır.
E
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla İşlemler
10. Sena Akif -20 +9 Enes Esma ONE ON Yukarıda tam sayılar konusunu çalışan dört arkadaşın oturduğu yuvarlak masanın üstten görüntüsü verilmiştir. Çocukların önlerinde birer kart bulunmaktadır. Enes ve Akif kartlarının üzerine birer tam sayı yazmıştır. Diğerleri de kartlarının üzerine aşağıda belirtilen şekilde birer tam sayı yazacaktır. Pow Esma: Enes'in yazdığı sayıdan 7 eksik olan tam sayıyı yazacaktır. Sena: Akif'in yazdığı sayının toplama işlemine göre tersini yazacaktır. Buna göre Esma ve Sena'nın yazacağı sayıların toplamı kaçtır? A) -36 B) -21 C) -18 D) -11 (-20) + ( + 7) = 13 -9 -22 sayı yazılı olan dörder top bulunmaktadır. E
YENİ NESİL
KAMPANYA
¡?
2 tanesi 7 TL
3 tanesi 10 TL
Yukarıdaki tabelada bir mapazada yapılan kampanyanın bilgileri
verilmiştir. 2'li ve 3'lü paketler bölünmeden satılmaktadır.
Buna göre 26 tane ürün alacak bir müşteri bu ürünler iuin
en az kaç TL öder?
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla İşlemler
YENİ NESİL KAMPANYA ¡? 2 tanesi 7 TL 3 tanesi 10 TL Yukarıdaki tabelada bir mapazada yapılan kampanyanın bilgileri verilmiştir. 2'li ve 3'lü paketler bölünmeden satılmaktadır. Buna göre 26 tane ürün alacak bir müşteri bu ürünler iuin en az kaç TL öder?
Doğal Sayılarla
İşlemler
MATEMATİK 6
ÜNİTE
Problem: Mustafa ile ablası Ayşe'nin paralarının toplamı
211 TL'dir. Ayşe'nin parası, Mustafa'nın parasına bölündü-
ğünde bölüm 5 ve kalan 7 olmaktadır. Mustafa ve Ayşe'nin
kaçar Türk lirası vardır?
Ortaokul Matematik
Doğal Sayılarla İşlemler
Doğal Sayılarla İşlemler MATEMATİK 6 ÜNİTE Problem: Mustafa ile ablası Ayşe'nin paralarının toplamı 211 TL'dir. Ayşe'nin parası, Mustafa'nın parasına bölündü- ğünde bölüm 5 ve kalan 7 olmaktadır. Mustafa ve Ayşe'nin kaçar Türk lirası vardır?