Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Örüntü Soruları

3. Aşağıdaki ilk üç adımı verilen örüntüde eşit uzunlukta
çizilen çizgiler ile noktalar birbirine bağlanmaktadır.
1. adım
2. adım
3. adım
Buna göre bu örüntünün 100. adımında çizilen çizgi
sayısı ve nokta sayısı aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?
Çizgi Sayısı
302
302
301
301
A)
B)
C)
D)
Nokta Sayısı
202
203
202
203
Ortaokul Matematik
Örüntü
3. Aşağıdaki ilk üç adımı verilen örüntüde eşit uzunlukta çizilen çizgiler ile noktalar birbirine bağlanmaktadır. 1. adım 2. adım 3. adım Buna göre bu örüntünün 100. adımında çizilen çizgi sayısı ve nokta sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Çizgi Sayısı 302 302 301 301 A) B) C) D) Nokta Sayısı 202 203 202 203
4.
7.
Sınıf
7, 10, 13, 16,
e. -3.27.12.17..
↑
3
d.
57-8
Sude, bir soru bankası alarak ilk gün 15 tane soru çözüyor. Sude, daha sonraki günlerde ise her gün 18 soru
çözmeye karar veriyor.
Buna göre Sude, 23 gün sonra soru bankasından toplam kaç tane soru çözmüş olacaktır?
30+17
69
e.
51-8
5.2n-3
X
9
1
E
MATEMATİK
Ortaokul Matematik
Örüntü
4. 7. Sınıf 7, 10, 13, 16, e. -3.27.12.17.. ↑ 3 d. 57-8 Sude, bir soru bankası alarak ilk gün 15 tane soru çözüyor. Sude, daha sonraki günlerde ise her gün 18 soru çözmeye karar veriyor. Buna göre Sude, 23 gün sonra soru bankasından toplam kaç tane soru çözmüş olacaktır? 30+17 69 e. 51-8 5.2n-3 X 9 1 E MATEMATİK
Aşağıda bir tuş takımı ve bu tuş takımında herhangi bir tuşa basıldığında gerçekleşen durumlar verilmiştir.
Basilan tuşun harfi "...KLMKLM..." sıralamasına göre iki harf ilerler.
Basilan tuşun sağ, sol, alt ve üstündeki tuşlarda bulunan harfler, birer harf geriler.
Örneğin
●
●
K
1
K4
K
2
L5
A) 6-4-7
L
8
M
W3
M
6
M
9
tuş takımında "5" tuşuna bir kez
basıldığında
5 tuşunda yazılı harf "K"ye,
2 tuşunda yazılı harf "K"ye,
4 tuşunda yazılı harf "M"ye,
6 tuşunda yazılı harf "L"ye,
8 tuşunda yazılı harf ise "K"ye
dönüşür.
Buna göre aynı tuş takımında,
1
4
M
7
K2
M5
K8
K3
6
görüntüsünün oluşabilmesi için basılması gereken tuşlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?
B) 6-7-2
D) 8-3-1
C) 8-5-9
Ortaokul Matematik
Örüntü
Aşağıda bir tuş takımı ve bu tuş takımında herhangi bir tuşa basıldığında gerçekleşen durumlar verilmiştir. Basilan tuşun harfi "...KLMKLM..." sıralamasına göre iki harf ilerler. Basilan tuşun sağ, sol, alt ve üstündeki tuşlarda bulunan harfler, birer harf geriler. Örneğin ● ● K 1 K4 K 2 L5 A) 6-4-7 L 8 M W3 M 6 M 9 tuş takımında "5" tuşuna bir kez basıldığında 5 tuşunda yazılı harf "K"ye, 2 tuşunda yazılı harf "K"ye, 4 tuşunda yazılı harf "M"ye, 6 tuşunda yazılı harf "L"ye, 8 tuşunda yazılı harf ise "K"ye dönüşür. Buna göre aynı tuş takımında, 1 4 M 7 K2 M5 K8 K3 6 görüntüsünün oluşabilmesi için basılması gereken tuşlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir? B) 6-7-2 D) 8-3-1 C) 8-5-9
1.
Bir köşesi sayı doğrusu üzerinde 6 noktasında duran, kenar uzunluğu 4 birim olan karenin köşeleri, ardışık
sayılar arasındaki uzaklığın 1 okluğu sayı doğrusunda değdiği noktalan kırmızı renge boyamakladır.
6
Buna göre kare döndürülerek ok yönünde flerletildiğinde sayı doğrusu üzerinde bulunan aşağıdaki
sayılardan hangisi boyanmaz?
A) 26
B) 38
C) 44
D) 50
Ortaokul Matematik
Örüntü
1. Bir köşesi sayı doğrusu üzerinde 6 noktasında duran, kenar uzunluğu 4 birim olan karenin köşeleri, ardışık sayılar arasındaki uzaklığın 1 okluğu sayı doğrusunda değdiği noktalan kırmızı renge boyamakladır. 6 Buna göre kare döndürülerek ok yönünde flerletildiğinde sayı doğrusu üzerinde bulunan aşağıdaki sayılardan hangisi boyanmaz? A) 26 B) 38 C) 44 D) 50
7. Aşağıdaki şekil örüntüsü eş dörtgen ve eş üçgenlerle
oluşturulmuştur.
1. adım
A) 7
Toda
2. adım
Buna göre örüntünün kaçıncı adımında kullanılan
dörtgen sayısı ile üçgen sayısı arasındaki fark 10
olur?
B) 8
3. adım
C) 9
D) 10
Ortaokul Matematik
Örüntü
7. Aşağıdaki şekil örüntüsü eş dörtgen ve eş üçgenlerle oluşturulmuştur. 1. adım A) 7 Toda 2. adım Buna göre örüntünün kaçıncı adımında kullanılan dörtgen sayısı ile üçgen sayısı arasındaki fark 10 olur? B) 8 3. adım C) 9 D) 10