Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Tam Sayıların Tam Kuvvetleri Soruları

TAM KARE POZİTİF TAM SAYILAR VE BU SAYILARIN KARE
Kare biçiminde üç kartonun birer köşesi yukarıdaki gibi
uç uca getirilerek ortada bir üçgen şekli elde edilmiştir.
12
144 cm²
169 cm²
B) 225
41 cm
Kartonlardan ikisinin üst yüzünün alanı karelerin üze-
rine yazılmıştır.
Üçgenin çevre uzunluğu 41 cm olduğuna göre di-
ğer kartonun üst yüzünün alanı kaç santimetreka-
redir?
A) 196
C) 256
D) 289
9.
10
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
TAM KARE POZİTİF TAM SAYILAR VE BU SAYILARIN KARE Kare biçiminde üç kartonun birer köşesi yukarıdaki gibi uç uca getirilerek ortada bir üçgen şekli elde edilmiştir. 12 144 cm² 169 cm² B) 225 41 cm Kartonlardan ikisinin üst yüzünün alanı karelerin üze- rine yazılmıştır. Üçgenin çevre uzunluğu 41 cm olduğuna göre di- ğer kartonun üst yüzünün alanı kaç santimetreka- redir? A) 196 C) 256 D) 289 9. 10
3. 25 üslü ifadesinin tabanı 2 arttırılıp, kuvveti 2 azaltılıyor.
Buna göre, bu üslü ifadenin değerindeki değişim ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 32 artar
B) 16 artar
C) 16 azalır
D) 32 azalır
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
3. 25 üslü ifadesinin tabanı 2 arttırılıp, kuvveti 2 azaltılıyor. Buna göre, bu üslü ifadenin değerindeki değişim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 32 artar B) 16 artar C) 16 azalır D) 32 azalır
12. a#0 ve m, n birer tam sayı olmak üzere, (an)m=an.m dir.
A) 216
164 br²
B) 3.216
H
bilincl
Şekil-1
Şekil-2
Şekil-3
Yukarıda Şekil-1'de verilen kare dört eş kareye bölünmüştür. Bu dört eş karenin merkezleri birleştirilerek
Şekil-2'deki gibi alanı 164 br² olan mavi kare elde edilmiştir.
Buna göre mavi karenin dışında kalan Şekil-3'te gösterilen turuncu bölgenin alanı kaç br² dir?
C) 3.214
idan L
emeys
rapid
ama
el o
sid
te
D) 214
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
12. a#0 ve m, n birer tam sayı olmak üzere, (an)m=an.m dir. A) 216 164 br² B) 3.216 H bilincl Şekil-1 Şekil-2 Şekil-3 Yukarıda Şekil-1'de verilen kare dört eş kareye bölünmüştür. Bu dört eş karenin merkezleri birleştirilerek Şekil-2'deki gibi alanı 164 br² olan mavi kare elde edilmiştir. Buna göre mavi karenin dışında kalan Şekil-3'te gösterilen turuncu bölgenin alanı kaç br² dir? C) 3.214 idan L emeys rapid ama el o sid te D) 214
Örnek:
Üslü ifadelerin başka hangi alanlarda kullanıldığını araştırınız. Aşağıda verilen tam
sayıların, tam sayı kuvvetlerini bulalım.
#
a) 3²= 3.3=9
b) (-4)³=-=-64 c) (-1) -1-1-1-1-1
c) 05 -0
d) 1102112217
e) (7)¹ 74=7
n: 16726 x 10 31 kg
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
Örnek: Üslü ifadelerin başka hangi alanlarda kullanıldığını araştırınız. Aşağıda verilen tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini bulalım. # a) 3²= 3.3=9 b) (-4)³=-=-64 c) (-1) -1-1-1-1-1 c) 05 -0 d) 1102112217 e) (7)¹ 74=7 n: 16726 x 10 31 kg
15. Bir kültürdeki bakteri sayısı her 1 saatlik süre sonucunda beş katına çıkmaktadır.
Başlangıçta 125 tane bakterinin bulunduğu bu kültürde 25 saatin sonunda kaç bakteri
olur?
A) 57
S
B) 520
C) 525
D) 2514
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
15. Bir kültürdeki bakteri sayısı her 1 saatlik süre sonucunda beş katına çıkmaktadır. Başlangıçta 125 tane bakterinin bulunduğu bu kültürde 25 saatin sonunda kaç bakteri olur? A) 57 S B) 520 C) 525 D) 2514
243
A)-5
30) -—- = 3ª,
9
1
64
A) c>b> a
C) b>a>c
guna
-
B) -4
1
125
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
<-2
Kaçtır?
C) 5
2 ve = 5° olduğuna göre,
53
D) 7
B) c>a> b
D) a>c>b
a-
kaç milimetr
ığıdakilerden
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
243 A)-5 30) -—- = 3ª, 9 1 64 A) c>b> a C) b>a>c guna - B) -4 1 125 aşağıdakilerden hangisi doğrudur? <-2 Kaçtır? C) 5 2 ve = 5° olduğuna göre, 53 D) 7 B) c>a> b D) a>c>b a- kaç milimetr ığıdakilerden
24)
m
C
Yukarıda verilen düzgün sekizgenin bir kena-
rının uzunluğu 24 m dir. Düzgün sekizgenin
çevre uzunluğu karenin çevre uzunluğuna
eşit olduğuna göre, karenin bir kenar uzunlu-
ğu kaç m dir?
A) 27
B) 26
C) 25
28
D) 24
A) - 7
28)
ifadesin
hangisi
A) a
3*
29)
30)
2
T₂
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
24) m C Yukarıda verilen düzgün sekizgenin bir kena- rının uzunluğu 24 m dir. Düzgün sekizgenin çevre uzunluğu karenin çevre uzunluğuna eşit olduğuna göre, karenin bir kenar uzunlu- ğu kaç m dir? A) 27 B) 26 C) 25 28 D) 24 A) - 7 28) ifadesin hangisi A) a 3* 29) 30) 2 T₂
Dijimind Yayınları (
10. 1 kg = 1000 gramdır.
Aşağıdaki şekilde verilen I. durumda özdeş 2 patlıcanın,
II. durumda ise aynı patlıcan ile 1 elmanın kütle ölçüm
sonuçlarının çözümlenmiş hâli tartının ekranında gram
cinsinden verilmiştir.
6₁
3.10² + 7. 10¹
A) 272
I. durum
4 10²+5 10¹ + 7.10⁰
B) 27,2
-4 kg
II. durum
Buna göre, II. durumdaki elmanın kütlesinin kilogram
cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir?
C) 2,72
6
bg
D) 0,272
Diğer sayfaya geçiniz.
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
Dijimind Yayınları ( 10. 1 kg = 1000 gramdır. Aşağıdaki şekilde verilen I. durumda özdeş 2 patlıcanın, II. durumda ise aynı patlıcan ile 1 elmanın kütle ölçüm sonuçlarının çözümlenmiş hâli tartının ekranında gram cinsinden verilmiştir. 6₁ 3.10² + 7. 10¹ A) 272 I. durum 4 10²+5 10¹ + 7.10⁰ B) 27,2 -4 kg II. durum Buna göre, II. durumdaki elmanın kütlesinin kilogram cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? C) 2,72 6 bg D) 0,272 Diğer sayfaya geçiniz.
9. Mehmet, tam sayıların üssü ile ilgili bir etkinlik
yapacaktır.
Bu etkinlikte üç basamaklı bir sayının üslü de-
ğeri hesaplanmaktadır. Buna göre üç basa-
maklı bir sayının yüzler basamağındaki rakam
taban, birler basamağındaki rakam üs olmak-
tadır.
Eğer onlar basamağındaki rakam, diğer basa-
maklardaki rakamların farkının mutlak değerin-
den küçükse taban -, büyük veya eşitse taban
+ olmaktadır. Örneğin;
214-(-2)² = 16,
163 (+1)³ = +1'dir.
Bu etkinliğe göre aşağıdaki sayılardan han-
gisinin üslü değeri diğerlerinden farklıdır?
A) 812
B) 493
C) 403
D) 246
->
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
9. Mehmet, tam sayıların üssü ile ilgili bir etkinlik yapacaktır. Bu etkinlikte üç basamaklı bir sayının üslü de- ğeri hesaplanmaktadır. Buna göre üç basa- maklı bir sayının yüzler basamağındaki rakam taban, birler basamağındaki rakam üs olmak- tadır. Eğer onlar basamağındaki rakam, diğer basa- maklardaki rakamların farkının mutlak değerin- den küçükse taban -, büyük veya eşitse taban + olmaktadır. Örneğin; 214-(-2)² = 16, 163 (+1)³ = +1'dir. Bu etkinliğe göre aşağıdaki sayılardan han- gisinin üslü değeri diğerlerinden farklıdır? A) 812 B) 493 C) 403 D) 246 ->
Tablo: Ürün Listesi ve Fiyatları
Ürün
15
1
kg soğan
2³ adet muz
2¹ kg domates
5² adet yumurta
Kilogram veya Adet Fiyatı
Soğan → 3² TL (kg)
Muz→ 18 TL (adet)
Domates → 5¹ TL (kg)
120 TL (adet)
Yumurta →
ÇÖZ - YENİ NESİL
Emir Öğretmen yukarıdaki tabloyu sınıf tahtasına yazmıştır. Daha sonra öğrencilerine bu tablodaki ürün-
lerin tamamı alındığında ödenecek tutarı sormuştur.
Buna göre doğru cevap kaç TL'dir?
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
Tablo: Ürün Listesi ve Fiyatları Ürün 15 1 kg soğan 2³ adet muz 2¹ kg domates 5² adet yumurta Kilogram veya Adet Fiyatı Soğan → 3² TL (kg) Muz→ 18 TL (adet) Domates → 5¹ TL (kg) 120 TL (adet) Yumurta → ÇÖZ - YENİ NESİL Emir Öğretmen yukarıdaki tabloyu sınıf tahtasına yazmıştır. Daha sonra öğrencilerine bu tablodaki ürün- lerin tamamı alındığında ödenecek tutarı sormuştur. Buna göre doğru cevap kaç TL'dir?
iki kişi ile oynanan aşağıdaki oyunda yarışmacılar farklı renkteki kare taşları seçerler. Sonra sırayla seçtikleri taşlar-
Ja dikdörtgen zemin üzerinde hamleler yapar.
Seçtiği taştan üç tanesini alt alta voya üst üste gotirebilon oyuncu oyunu kazanmış olur.
44
mm²
Her bir taşın alanı 44 mm² olduğuna göre oyunun oynandığı dikdörtgen zeminin mm cinsinden çevre uzun-
luğunu gösteren üslü ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3.25
B) 3².25
C) 32.26
D) 32.27
SB01/MATEMATİK/A SERİSİ
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
iki kişi ile oynanan aşağıdaki oyunda yarışmacılar farklı renkteki kare taşları seçerler. Sonra sırayla seçtikleri taşlar- Ja dikdörtgen zemin üzerinde hamleler yapar. Seçtiği taştan üç tanesini alt alta voya üst üste gotirebilon oyuncu oyunu kazanmış olur. 44 mm² Her bir taşın alanı 44 mm² olduğuna göre oyunun oynandığı dikdörtgen zeminin mm cinsinden çevre uzun- luğunu gösteren üslü ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) 3.25 B) 3².25 C) 32.26 D) 32.27 SB01/MATEMATİK/A SERİSİ
2. Dikdörtgen şeklindeki beyaz renkli kağıt üzerine 4 eş dikdörtgen ve 3 kare çizilmiştir. Bu şekillerden dikdörtgenler sarıya, 2 eş
kare mavi ve diğer kare griye boyanmıştır.
Bu eş dikdörtgenlerden birinin kısa kenar uzunluğu 27 cm olduğuna göre gri renkli bölgenin bir yüzünün alanı kaç
santimetrekaredir?
A) 214
B) 216
89
27 cm
C) 218
D) 220
GÜNAY
8
YAYINLARI 5806
Ortaokul Matematik
Tam Sayıların Tam Kuvvetleri
2. Dikdörtgen şeklindeki beyaz renkli kağıt üzerine 4 eş dikdörtgen ve 3 kare çizilmiştir. Bu şekillerden dikdörtgenler sarıya, 2 eş kare mavi ve diğer kare griye boyanmıştır. Bu eş dikdörtgenlerden birinin kısa kenar uzunluğu 27 cm olduğuna göre gri renkli bölgenin bir yüzünün alanı kaç santimetrekaredir? A) 214 B) 216 89 27 cm C) 218 D) 220 GÜNAY 8 YAYINLARI 5806