Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Üslü Biçimde Gösterme Soruları

4.
Dünya'nın dönme hızı 16. 1018 km/sa olarak kabul edilmektedir.
Buna göre aşağıda dönüş hızları kilometre / saat cinsinden verilen gezegenlerden hangisi Dünya'dan
daha hızlı dönmektedir?
A)
C)
MATEMATIK
Jüpiter
-- 0,82.1010
Uranüs 0,12.1016
B
D)
Neptün
Satürn
0,03.1022
1,02.10¹7
LGS DENEME-2
Ortaokul Matematik
Üslü Biçimde Gösterme
4. Dünya'nın dönme hızı 16. 1018 km/sa olarak kabul edilmektedir. Buna göre aşağıda dönüş hızları kilometre / saat cinsinden verilen gezegenlerden hangisi Dünya'dan daha hızlı dönmektedir? A) C) MATEMATIK Jüpiter -- 0,82.1010 Uranüs 0,12.1016 B D) Neptün Satürn 0,03.1022 1,02.10¹7 LGS DENEME-2
0. A ve B sayıları aralarında asal ve x ile y sayıları
birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere,
#
A = 21.3x B = 7.5Y ve x + y 5 ise A+B en az
9
7
My
TARNE
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
B) 4323
C) 4423
A) 5721
N
(D) 3443
od
U
Ortaokul Matematik
Üslü Biçimde Gösterme
0. A ve B sayıları aralarında asal ve x ile y sayıları birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere, # A = 21.3x B = 7.5Y ve x + y 5 ise A+B en az 9 7 My TARNE aşağıdakilerden hangisi olabilir? B) 4323 C) 4423 A) 5721 N (D) 3443 od U
17. Aşağıda, üzerine site yapılmış olan dikdörtgen şeklindeki
bir arazinin kenar uzunlukları gösterilmiştir.
23x-2 m
A) 211
4x m
Bu arazinin çevre uzunluğu, arazinin kısa kenar uzunluğu-
nun 6 katına eşittir.
Buna göre, arazinin alanı kaç metrekaredir?
C) 215
B) 213
kısa kenar
D) 217
Vanit Vayınları
Ortaokul Matematik
Üslü Biçimde Gösterme
17. Aşağıda, üzerine site yapılmış olan dikdörtgen şeklindeki bir arazinin kenar uzunlukları gösterilmiştir. 23x-2 m A) 211 4x m Bu arazinin çevre uzunluğu, arazinin kısa kenar uzunluğu- nun 6 katına eşittir. Buna göre, arazinin alanı kaç metrekaredir? C) 215 B) 213 kısa kenar D) 217 Vanit Vayınları
17. Bir alışveriş merkezi, müşterilerine hediye kam-
panyası düzenlemiştir. Müşteriler, kampanyaya
katılabilmek için alışveriş merkezine girerken bi-
rer numara almaktadır. Bu numara müşterinin
giriş numarasıdır. Alışveriş merkezine aynı gün-
de ilk giren kişiye "001"den başlayarak sırasıy-
la numara verilmektedir. Son giriş yapan kişinin
numarası "999"dur.
Belirli bir günde müşteriler alışveriş merkezine
giriş yapmaya başlamış ve giriş numarası kıs-
mındaki mavi ve kırmızı bölgedeki sayılar aynı
anda iki basamaklı tam kare bir sayı olduğun-
da o numaraya ait kişi şanslı kişi olup indirim çe-
ki kazanmıştır.
Giriş No
Giriş No
Buna göre, bu alışveriş merkezinde bir gün-
de indirim kazanan kişi sayısı kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
18
SINAV
Ortaokul Matematik
Üslü Biçimde Gösterme
17. Bir alışveriş merkezi, müşterilerine hediye kam- panyası düzenlemiştir. Müşteriler, kampanyaya katılabilmek için alışveriş merkezine girerken bi- rer numara almaktadır. Bu numara müşterinin giriş numarasıdır. Alışveriş merkezine aynı gün- de ilk giren kişiye "001"den başlayarak sırasıy- la numara verilmektedir. Son giriş yapan kişinin numarası "999"dur. Belirli bir günde müşteriler alışveriş merkezine giriş yapmaya başlamış ve giriş numarası kıs- mındaki mavi ve kırmızı bölgedeki sayılar aynı anda iki basamaklı tam kare bir sayı olduğun- da o numaraya ait kişi şanslı kişi olup indirim çe- ki kazanmıştır. Giriş No Giriş No Buna göre, bu alışveriş merkezinde bir gün- de indirim kazanan kişi sayısı kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 18 SINAV
DEĞERLENDİRME TESTİ - 1
C) 98
F
prizma şeklinde yedi eş kutu sağ ve solda boşluk olmayacak bi
akik eşittir. İki kutu arası uzaklık √20 cm'den fazladır.
inden tam sayı değeri en az kaçtır?
-3
1. (-5) sayısı, aşağıdaki sayılardan hangisi ile çarpı-
lırsa sonuç 5 olur?
A) (-5)
C)(5)2
4,5 aras
2.
B)-53
x pozitif tam sayı olmak üzere,
36x²
4.
√49x² + √121x²
√9x²
a ve b birer doğal sayı olmak üzere, a+b=5tr.
Buna göre, a ifadesi aşağıdakilerden hangisi ola
maz?
ALO
B)1
karekök
D) 2
C) 6
075
1/44
2+3
4+1
5+0
Ortaokul Matematik
Üslü Biçimde Gösterme
DEĞERLENDİRME TESTİ - 1 C) 98 F prizma şeklinde yedi eş kutu sağ ve solda boşluk olmayacak bi akik eşittir. İki kutu arası uzaklık √20 cm'den fazladır. inden tam sayı değeri en az kaçtır? -3 1. (-5) sayısı, aşağıdaki sayılardan hangisi ile çarpı- lırsa sonuç 5 olur? A) (-5) C)(5)2 4,5 aras 2. B)-53 x pozitif tam sayı olmak üzere, 36x² 4. √49x² + √121x² √9x² a ve b birer doğal sayı olmak üzere, a+b=5tr. Buna göre, a ifadesi aşağıdakilerden hangisi ola maz? ALO B)1 karekök D) 2 C) 6 075 1/44 2+3 4+1 5+0
her sırada kaç adet taş olur?
A) 110
B) 115
C) 120
-53. SORU
Bir operatör şirketi, uygulamasını kullanan müşterilerine sisteme girerken kullandıkları şifreye göre giriş kodu
göndermektedir. Bu firmanın kullandığı sistem hakkında aşağıdaki bilgiler verilmiştir.
Şifre 4 haneli olup her bir bölmeye bir rakam gelmektedir.
Şifreyi oluşturan her bir rakamın karesi veya küpü alınıp soldan sağa doğru yazılarak müşterilere kod ola-
rak gönderilmektedir.
Örneğin; şifresi 4-3-1-7 olan bir müşterinin giriş kodu
42 = 16 33 = 27 1² = 1 7² = 49
olduğundan 1627149 olarak gönderilir.
D) 125
ZDERICI KIZ ANADOLU IMAM HATİP LISESI
Buna göre şifresi 5-2-4-2 olan bir müşterinin giriş kodu aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 258168
B) 1254644
C) 125884
D) 254168
22
Ortaokul Matematik
Üslü Biçimde Gösterme
her sırada kaç adet taş olur? A) 110 B) 115 C) 120 -53. SORU Bir operatör şirketi, uygulamasını kullanan müşterilerine sisteme girerken kullandıkları şifreye göre giriş kodu göndermektedir. Bu firmanın kullandığı sistem hakkında aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Şifre 4 haneli olup her bir bölmeye bir rakam gelmektedir. Şifreyi oluşturan her bir rakamın karesi veya küpü alınıp soldan sağa doğru yazılarak müşterilere kod ola- rak gönderilmektedir. Örneğin; şifresi 4-3-1-7 olan bir müşterinin giriş kodu 42 = 16 33 = 27 1² = 1 7² = 49 olduğundan 1627149 olarak gönderilir. D) 125 ZDERICI KIZ ANADOLU IMAM HATİP LISESI Buna göre şifresi 5-2-4-2 olan bir müşterinin giriş kodu aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 258168 B) 1254644 C) 125884 D) 254168 22
Buna göre Melisa, ogretmeninin tahtaya yazdığı yukarıdaki soruya aşağıdaki seçeneklerden hangisini
cevap olarak verirse öğretmeninin sorusunu doğru yanıtlamış olur?
65
C)
53
3
A)
5313
5. Aşağıda bir torba içinde üzerinde sayıların yazılı olduğu kartların bulunduğu görsel verilmiştir.
64 16 24 36
1
B)
4 3
B)
89
6
8
3
76
c) 4/4
C)
D) -
5
311
034
Buna göre bu torbadan rastgele çekilecek olan iki sayı şeklinde yazılırsa aşağıdaki kesirlerden hangi-
sine denk bir kesir elde edilemez?
A) 2/2/2/2
D) 1/1/201
04
15 7/8
6. Aşağıda verilen şekillerden Şekil-1 6x6'lık birim karelerden, Şekil-2 ise 6x8'lik birim karelerden oluşturulmuştur.
Şekil 1 ve Şekil 2'de bazı birim kareler görsellerdeki gibi boyanmıştır.
Ortaokul Matematik
Üslü Biçimde Gösterme
Buna göre Melisa, ogretmeninin tahtaya yazdığı yukarıdaki soruya aşağıdaki seçeneklerden hangisini cevap olarak verirse öğretmeninin sorusunu doğru yanıtlamış olur? 65 C) 53 3 A) 5313 5. Aşağıda bir torba içinde üzerinde sayıların yazılı olduğu kartların bulunduğu görsel verilmiştir. 64 16 24 36 1 B) 4 3 B) 89 6 8 3 76 c) 4/4 C) D) - 5 311 034 Buna göre bu torbadan rastgele çekilecek olan iki sayı şeklinde yazılırsa aşağıdaki kesirlerden hangi- sine denk bir kesir elde edilemez? A) 2/2/2/2 D) 1/1/201 04 15 7/8 6. Aşağıda verilen şekillerden Şekil-1 6x6'lık birim karelerden, Şekil-2 ise 6x8'lik birim karelerden oluşturulmuştur. Şekil 1 ve Şekil 2'de bazı birim kareler görsellerdeki gibi boyanmıştır.
a week.
usic
8. SINIF SAYISAL
1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.
1. lal, 1 veya 1'den büyük, 10'dan küçük bir gerçek sayı ve n bir tam sayı olmak üzere a-10° gösterimi bilimsel göste-
rimdir.
Tayland para birimi Baht'in 10 ve 50 Baht madeni paraları dik diresel silindir şeklindedir. Bu madeni paralardan 50
Baht değerindekilerden 10 tanesi ve 10 Baht değerindekilerden 15 tanesi üst üste diziliyor ve dizildiğinde yüksek-
likleri eşit oluyor.
1.
woord
IS
210 90 00
MATEMATİK
14000
Shk
B8.1074
10
10 Baht
50 Baht
20,00
210000
50 Baht değerinde bir madeni paranın kalınlığı 1.103 +2.10-4 metredir.
Buna göre 10 Baht değerinde bir adet madeni paranın kalınlığının metre cinsinden bilimsel gösterimi aşağı-
dakilerden hangisidir?
80000
A) 1,4-10-5
8.10-3
suje
AVI
SINAV SÜRESİ
(DAKİKA)
14
U
10
D) 1,4.104
155
447,066
cho dikekeck
şülecektir. Rastgele cevaplama
Ortaokul Matematik
Üslü Biçimde Gösterme
a week. usic 8. SINIF SAYISAL 1. Bu testte 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz. 1. lal, 1 veya 1'den büyük, 10'dan küçük bir gerçek sayı ve n bir tam sayı olmak üzere a-10° gösterimi bilimsel göste- rimdir. Tayland para birimi Baht'in 10 ve 50 Baht madeni paraları dik diresel silindir şeklindedir. Bu madeni paralardan 50 Baht değerindekilerden 10 tanesi ve 10 Baht değerindekilerden 15 tanesi üst üste diziliyor ve dizildiğinde yüksek- likleri eşit oluyor. 1. woord IS 210 90 00 MATEMATİK 14000 Shk B8.1074 10 10 Baht 50 Baht 20,00 210000 50 Baht değerinde bir madeni paranın kalınlığı 1.103 +2.10-4 metredir. Buna göre 10 Baht değerinde bir adet madeni paranın kalınlığının metre cinsinden bilimsel gösterimi aşağı- dakilerden hangisidir? 80000 A) 1,4-10-5 8.10-3 suje AVI SINAV SÜRESİ (DAKİKA) 14 U 10 D) 1,4.104 155 447,066 cho dikekeck şülecektir. Rastgele cevaplama
Mozaik MYayınları
uğu beş
ilmiştir.
ade ile
ki adet
klü ifa-
ığında
üzün-
dilen
M
mozajk
Bireysel Değerlendirme
İçin
Dijitalim Öğrenci
Uygulamasını
Toplu Değerlendirme
için
Dijitalim Öğretmen
Uygulamasını indiriniz.
Ju
Farklı
Google Play App Store
EX
OXXO
2. Şekill'de verilen küplerin her bir yüzey alanı sırası ile
1,69 birimkare 0,64 birimkare ve 0,25 birimkaredir.
1,69 br²
DO
0,64 br²
B) 1,8
Şekil - 1
Küpler üst üste yerleştirilmiş ve Şekil - Il'deki yapı oluş-
turulmuştur.
0,25 br²
Şekil - II
Buna göre Şekil - Il'deki yapının yüksekliği kaç bi-
rimdir?
A) 1,3
C) 2,6
?
D) 3,9
1
Ortaokul Matematik
Üslü Biçimde Gösterme
Mozaik MYayınları uğu beş ilmiştir. ade ile ki adet klü ifa- ığında üzün- dilen M mozajk Bireysel Değerlendirme İçin Dijitalim Öğrenci Uygulamasını Toplu Değerlendirme için Dijitalim Öğretmen Uygulamasını indiriniz. Ju Farklı Google Play App Store EX OXXO 2. Şekill'de verilen küplerin her bir yüzey alanı sırası ile 1,69 birimkare 0,64 birimkare ve 0,25 birimkaredir. 1,69 br² DO 0,64 br² B) 1,8 Şekil - 1 Küpler üst üste yerleştirilmiş ve Şekil - Il'deki yapı oluş- turulmuştur. 0,25 br² Şekil - II Buna göre Şekil - Il'deki yapının yüksekliği kaç bi- rimdir? A) 1,3 C) 2,6 ? D) 3,9 1
107)
15:42
108)
sinirlari_zorlayan_matematik
Ramazan AKKUŞ
Yorum eide
55,4B
942
Gönderiler Takipçi
67–4³ : 8+(3³−5)
Q
NO
%480
+
9
B) 3³
Yukarıda sınırları zorlayan matematik instagram
sayfasının ödüllü sorusunu doğru cevaplayan Ece
Zoom Matematik soru bankasını ödül olarak
almıştır.
Buna
göre, Ece'nin
aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 24
C) 6²
513
Takip
Cayloan
verdiği cevap
D) g²
Ortaokul Matematik
Üslü Biçimde Gösterme
107) 15:42 108) sinirlari_zorlayan_matematik Ramazan AKKUŞ Yorum eide 55,4B 942 Gönderiler Takipçi 67–4³ : 8+(3³−5) Q NO %480 + 9 B) 3³ Yukarıda sınırları zorlayan matematik instagram sayfasının ödüllü sorusunu doğru cevaplayan Ece Zoom Matematik soru bankasını ödül olarak almıştır. Buna göre, Ece'nin aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 24 C) 6² 513 Takip Cayloan verdiği cevap D) g²
2. Aşağıda bir koşu parkuru görülmektedir.
DOY
A
100 m
B
A noktasında yarışa başlayan Asu, 2'nin doğal
sayı kuvvetlerinde engellere rastlıyor.
Bitiş çizgisine kadar kaç tane engele rastlar?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
4.
AŞ
tab
Ta
ca
Bu
di
A)
C)
Ortaokul Matematik
Üslü Biçimde Gösterme
2. Aşağıda bir koşu parkuru görülmektedir. DOY A 100 m B A noktasında yarışa başlayan Asu, 2'nin doğal sayı kuvvetlerinde engellere rastlıyor. Bitiş çizgisine kadar kaç tane engele rastlar? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 4. AŞ tab Ta ca Bu di A) C)
1.
MATEMATİK
B) 215
B
C) 86
Bu testte 20 soru vardır.
Cevaplarınızı cevap kâğı-
dinin Matematik kısmına
işaretleyiniz.
Bir şeker fabrikasında dağıtım için hazırlanan her kolide 28 paket, her pakette 25 adet şeker vardır.
Şekerlerin birer adetlerinin ağırlığı 0,125 gram olduğuna göre 64 kolinin içindeki şekerlerin top-
lam ağırlığı kaç gramdır?
A) 48
Cautio
D) 210
Ortaokul Matematik
Üslü Biçimde Gösterme
1. MATEMATİK B) 215 B C) 86 Bu testte 20 soru vardır. Cevaplarınızı cevap kâğı- dinin Matematik kısmına işaretleyiniz. Bir şeker fabrikasında dağıtım için hazırlanan her kolide 28 paket, her pakette 25 adet şeker vardır. Şekerlerin birer adetlerinin ağırlığı 0,125 gram olduğuna göre 64 kolinin içindeki şekerlerin top- lam ağırlığı kaç gramdır? A) 48 Cautio D) 210
1.
4.8
014
A)
2
10
TO
√0,01 0,04 0,36 0,25
B)
10-1
2-1
5-1
Alonespo
Yukarıdaki masanın üzerine üstünde kareköklü sayılar yazılı olan sarı renkli kartlar ile üstünde üslü sayılar yazılı
olan mavi renkli kartlar yerleştirilmiştir.
Sarı renkli kartlarda yazılı olan sayılardan bazıları ile mavi renkli kartlardan yazılı olan sayıların bazıları eşittir.
Eşit sayıların yazılı olduğu bütün kartlar eşleştirilerek masadan kaldırılıyor.
Masada kalan kartların üzerinde yazan sayıların çarpımı aşağıdakilerden hangisidir?
C) 1
6-1
712
D)
18
5
Ortaokul Matematik
Üslü Biçimde Gösterme
1. 4.8 014 A) 2 10 TO √0,01 0,04 0,36 0,25 B) 10-1 2-1 5-1 Alonespo Yukarıdaki masanın üzerine üstünde kareköklü sayılar yazılı olan sarı renkli kartlar ile üstünde üslü sayılar yazılı olan mavi renkli kartlar yerleştirilmiştir. Sarı renkli kartlarda yazılı olan sayılardan bazıları ile mavi renkli kartlardan yazılı olan sayıların bazıları eşittir. Eşit sayıların yazılı olduğu bütün kartlar eşleştirilerek masadan kaldırılıyor. Masada kalan kartların üzerinde yazan sayıların çarpımı aşağıdakilerden hangisidir? C) 1 6-1 712 D) 18 5
1
1. 4x+y=8
II. 4x-16--16 + 4y
III. y = 3x
IV. x = 5y
doğrulardan kaç tanesi orijinden geçer?
A) 1
B) 2
C) 3
A) 2.1012
C) 20.10¹1
D) 4
16. Insan vücudunun bütün hücrelerinde bulunan
DNA uç uca eklenirse yaklaşık 200 milyar kilo-
metre uzunluğunda olur.
Bu uzunluğun bilimsel gösterimi aşağıdakiler-
den hangisidir?
B) 2.10¹1
D) 20.10¹2
Ortaokul Matematik
Üslü Biçimde Gösterme
1 1. 4x+y=8 II. 4x-16--16 + 4y III. y = 3x IV. x = 5y doğrulardan kaç tanesi orijinden geçer? A) 1 B) 2 C) 3 A) 2.1012 C) 20.10¹1 D) 4 16. Insan vücudunun bütün hücrelerinde bulunan DNA uç uca eklenirse yaklaşık 200 milyar kilo- metre uzunluğunda olur. Bu uzunluğun bilimsel gösterimi aşağıdakiler- den hangisidir? B) 2.10¹1 D) 20.10¹2
15.
1. Araç
Başlangıçta: 25 L
Bitişte: 3² L
3. Araç
2. Araç
B) 2
Başlangıçta: 28 L
Bitiste: 5² L
4. Araç
Başlangıçta: 3* L
Bitişte: 2* L
Başlangıçta: 4³ L
Bitişte: 3³ L
Yukandaki şekilde A şehrinden B şehrine giden 4 otomobilin yolun başında ve sonunda depolanında bulunan yakıt miktar-
lan gösterilmiştir.
Araçlar yolculuk sırasında yakıt almadıklarına göre, hangi numaralı araç bu yolculuk boyunca litre cinsinden daha
fazla yakıt tüketmiştir?
C) 3
D) 4
Ortaokul Matematik
Üslü Biçimde Gösterme
15. 1. Araç Başlangıçta: 25 L Bitişte: 3² L 3. Araç 2. Araç B) 2 Başlangıçta: 28 L Bitiste: 5² L 4. Araç Başlangıçta: 3* L Bitişte: 2* L Başlangıçta: 4³ L Bitişte: 3³ L Yukandaki şekilde A şehrinden B şehrine giden 4 otomobilin yolun başında ve sonunda depolanında bulunan yakıt miktar- lan gösterilmiştir. Araçlar yolculuk sırasında yakıt almadıklarına göre, hangi numaralı araç bu yolculuk boyunca litre cinsinden daha fazla yakıt tüketmiştir? C) 3 D) 4
10. a = 0, m ve n birer tam sayı olmak üzere, a". am = anim
Şekil -1'de kare biçiminde bir balkonun tabanı verilmiştir.
2,56 m
11. a = 0, m ve n birer tam sayı olmak üzere 1
ve (a)= am dir.
16 cm
Şekil -2
Şekil -1
Bu balkonun tabanına şekil -2'de verilen kare biçimindeki fayanslar döşenecektir.
Bu fayansların tanesi 4 TL olduğuna göre, balkonun tabanı için gerekli olan fayanslar için ödenecek tutar kaç TL'a
A) 29
B) 210
C) 2¹1
D) 2¹2
Ortaokul Matematik
Üslü Biçimde Gösterme
10. a = 0, m ve n birer tam sayı olmak üzere, a". am = anim Şekil -1'de kare biçiminde bir balkonun tabanı verilmiştir. 2,56 m 11. a = 0, m ve n birer tam sayı olmak üzere 1 ve (a)= am dir. 16 cm Şekil -2 Şekil -1 Bu balkonun tabanına şekil -2'de verilen kare biçimindeki fayanslar döşenecektir. Bu fayansların tanesi 4 TL olduğuna göre, balkonun tabanı için gerekli olan fayanslar için ödenecek tutar kaç TL'a A) 29 B) 210 C) 2¹1 D) 2¹2