Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Üslü Biçimde Gösterme Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Her doğal sayının birinci kuvveti sayının kendisine
eşittir.
B) 1'in tüm kuvvetleri 1'e eşittir.
C) Her doğal sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir.
D) O'ın sıfırıncı kuvveti hariç tüm doğal sayı kuvvetleri
O'a eşittir.
Ortaokul Matematik
Üslü Biçimde Gösterme
1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Her doğal sayının birinci kuvveti sayının kendisine eşittir. B) 1'in tüm kuvvetleri 1'e eşittir. C) Her doğal sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. D) O'ın sıfırıncı kuvveti hariç tüm doğal sayı kuvvetleri O'a eşittir.
6. Aşağıda gösterilen balik ve oltaların üzerlerinde birer
tam sayı yazılıdır.
48
Oltaların üzerindeki tam sayılar üs, balıkların üzerinde-
ki tam sayılar taban olacak şekilde üslü ifadeler oluş-
turulacaktır.
Buna göre oluşturulacak üslü ifadelerden değeri
en fazla olan aşağıdakilerden hangisidir?
C) -1/14
D)=-=-/2
A) 2
-2
B)
IN
Kamp'ı Keşfet
Kumpi nego
7. Aşağıc
deki hi
Matematik
Örneğ
desi-
Buna
boş h
birini
A)
Ortaokul Matematik
Üslü Biçimde Gösterme
6. Aşağıda gösterilen balik ve oltaların üzerlerinde birer tam sayı yazılıdır. 48 Oltaların üzerindeki tam sayılar üs, balıkların üzerinde- ki tam sayılar taban olacak şekilde üslü ifadeler oluş- turulacaktır. Buna göre oluşturulacak üslü ifadelerden değeri en fazla olan aşağıdakilerden hangisidir? C) -1/14 D)=-=-/2 A) 2 -2 B) IN Kamp'ı Keşfet Kumpi nego 7. Aşağıc deki hi Matematik Örneğ desi- Buna boş h birini A)
Paraf Yayınları
20. Gökhan, küp şeklindeki bir kutunun tüm köşelerine aşağı-
daki gibi birer tam sayı yazmıştır.
-1
4
3
2
-2
Gökhan bu küpü düz bir zemine atarak zemine temas eden
yüzün köşelerindeki sayılardan biri taban, diğerlerinden bi-
ri üs olacak şekilde bir üslü ifade oluşturmaktadır.
B)
Alt arka
köşe
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Gökhan'ın oluştur-
duğu üslü ifadelerden birinin değeri olamaz?
A) -27
c) //
8
D) 7/16
Ortaokul Matematik
Üslü Biçimde Gösterme
Paraf Yayınları 20. Gökhan, küp şeklindeki bir kutunun tüm köşelerine aşağı- daki gibi birer tam sayı yazmıştır. -1 4 3 2 -2 Gökhan bu küpü düz bir zemine atarak zemine temas eden yüzün köşelerindeki sayılardan biri taban, diğerlerinden bi- ri üs olacak şekilde bir üslü ifade oluşturmaktadır. B) Alt arka köşe Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Gökhan'ın oluştur- duğu üslü ifadelerden birinin değeri olamaz? A) -27 c) // 8 D) 7/16
A
2
8.
9.
Numara :
Alanı 100 cm² olan kare şeklindeki kartondan her
birinin alanı 4 cm² olan üç kare şekildeki gibi kesilip
çıkarılıyor.
L3
K
Kalan kartonun çevre uzunluğu kaç cm olur?
A) 28
C) 52
D) 56
10.
B) 40
√22
4√2 cm
C
A
B
Yukarıdaki AC doğru parçası üzerindeki B noktasının
A noktasına olan uzaklığı C noktasına olan uzaklığın-
dan azdır.
|AB| = 4√2 cm olduğuna göre |BC| kaç cm olabilir?
A) 2√7
B) 6
C) √29
D) 3√3
A A A //
3
Yukarıdakilerden kaç tanesi irrasyonel sayıdır?
B) 3
C) 4
D) 5
0680
16
34
to √(-/4)² 16
A) 2
2
²5 12+1²+12+10052
Ortaokul Matematik
Üslü Biçimde Gösterme
A 2 8. 9. Numara : Alanı 100 cm² olan kare şeklindeki kartondan her birinin alanı 4 cm² olan üç kare şekildeki gibi kesilip çıkarılıyor. L3 K Kalan kartonun çevre uzunluğu kaç cm olur? A) 28 C) 52 D) 56 10. B) 40 √22 4√2 cm C A B Yukarıdaki AC doğru parçası üzerindeki B noktasının A noktasına olan uzaklığı C noktasına olan uzaklığın- dan azdır. |AB| = 4√2 cm olduğuna göre |BC| kaç cm olabilir? A) 2√7 B) 6 C) √29 D) 3√3 A A A // 3 Yukarıdakilerden kaç tanesi irrasyonel sayıdır? B) 3 C) 4 D) 5 0680 16 34 to √(-/4)² 16 A) 2 2 ²5 12+1²+12+10052
D) 9
mun 1,5
cm'dir. 2
4D Serisi
20. Bir sıvı sabun şişesinde kaç mL sivi sabun olduğu şi-
şenin üzerinde yazmaktadır. Bu SIVI sabuna her basıl-
dığında 5-100 mL sivi sabun akmaktadır.
185/5
25
103+2-102 + 5-10¹
Buna göre, bu şişedeki sıvı sabunun tamamı en az
kaç kez basıldığında biter?
A) 2-102+5 10¹
C) 5-102 +210¹
B) 2 10¹ +5 100
D) 5 10¹ +2 -10⁰
Ortaokul Matematik
Üslü Biçimde Gösterme
D) 9 mun 1,5 cm'dir. 2 4D Serisi 20. Bir sıvı sabun şişesinde kaç mL sivi sabun olduğu şi- şenin üzerinde yazmaktadır. Bu SIVI sabuna her basıl- dığında 5-100 mL sivi sabun akmaktadır. 185/5 25 103+2-102 + 5-10¹ Buna göre, bu şişedeki sıvı sabunun tamamı en az kaç kez basıldığında biter? A) 2-102+5 10¹ C) 5-102 +210¹ B) 2 10¹ +5 100 D) 5 10¹ +2 -10⁰
20. Gökhan, küp şeklindeki bir kutunun tüm köşelerine aşağı-
daki gibi birer tam sayı yazmıştır.
-1
A)
-3
1
27
4
3
2
-2
Gökhan bu küpü düz bir zemine atarak zemine temas eden
yüzün köşelerindeki sayılardan biri taban, diğerlerinden bi-
ri üs olacak şekilde bir üslü ifade oluşturmaktadır.
Alt arka
köşe
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Gökhan'ın oluştur-
duğu üslü ifadelerden birinin değeri olamaz?
C) 1/32
B) --1/32
8
-4
D)
16
Ortaokul Matematik
Üslü Biçimde Gösterme
20. Gökhan, küp şeklindeki bir kutunun tüm köşelerine aşağı- daki gibi birer tam sayı yazmıştır. -1 A) -3 1 27 4 3 2 -2 Gökhan bu küpü düz bir zemine atarak zemine temas eden yüzün köşelerindeki sayılardan biri taban, diğerlerinden bi- ri üs olacak şekilde bir üslü ifade oluşturmaktadır. Alt arka köşe Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Gökhan'ın oluştur- duğu üslü ifadelerden birinin değeri olamaz? C) 1/32 B) --1/32 8 -4 D) 16
6.
Aşağıda verilen turuncu kartonlardaki sayılar üs, ma-
vi kartonlardaki sayılar taban olacak şekilde 4 üslü
ifade oluşturulduktan sonra bu ifadelerin her birinin
yalnızca 1 kez kullanılması ile şekildeki işlem yazıla-
caktır.
Üs- 0
A) 48
Taban → -3
Matematik
2
B) 60
T
Turuncu ve mavi kartonlardan her birindeki sayı
yalnızca bir kez kullanılacağına göre işlemin so-
nucu en fazla kaç olabilir?
3
C) 72
2
7.
D) 76
Ortaokul Matematik
Üslü Biçimde Gösterme
6. Aşağıda verilen turuncu kartonlardaki sayılar üs, ma- vi kartonlardaki sayılar taban olacak şekilde 4 üslü ifade oluşturulduktan sonra bu ifadelerin her birinin yalnızca 1 kez kullanılması ile şekildeki işlem yazıla- caktır. Üs- 0 A) 48 Taban → -3 Matematik 2 B) 60 T Turuncu ve mavi kartonlardan her birindeki sayı yalnızca bir kez kullanılacağına göre işlemin so- nucu en fazla kaç olabilir? 3 C) 72 2 7. D) 76
Yukanda verilen mutlak
değerlerden kaç tanesinin
değeri yanlış gösterilmiştir?
4
|-3|= 3
|+8 = -8
|0| = 0
1
Mavi
7
-3,-8,-91, -7 sayılanı
küçükten büyüğe olmak
üzere soldan sağa doğru
dizilirse baştan 3. sayı
hangisi olur?
1-91
Kahverengi
3
Turuncu
K ile L
Beyaz
|-71
Ten Rengi
-3
K L
MN 5
Yukarıda eş bölümlere ayrılmış
sayı doğrusunda her nokta bir
tam sayıya karşılık gelmektedir.
Buna göre hangi iki harfin
karşılık geldiği tam sayılanın
mutlak değeri birbirine eşittir?
K ile N
Siyah
2
1. (-7) = 171
11.-1-8)= -8
III. (-2) = |-2|
IV. (+12) = |- 12|
Yukanda verilen eşitliklerden
kaç tanesi doğrudur?
5
1
Kırmızı
8
-5 ile 9 sayıları arasında
kaç tam sayı vardır?
13
Siyah
2
Mavi
Yeşil
3
Ten Rengi
|0|=4
Yukarıda verilen eşitlikte
O'nin alabileceği kaç farklı
tam sayı değeri vardır?
2
Kahverengi
3
1-3].....
|+31
7 ......... |-81
Yukarıda verilen noktalı
yerlere sırasıyla hangi
semboller gelmelidir?
6
<ve <
Sarı
<4
Yukarıdaki karşılaştırmada
yerine kaç farklı tam
sayı yazılablir?
2
Beyaz
= ve <
Mavi
3
Siyah
7
Yeşil
9
A = {-12, -9,- 4, 0, 6, 8}
Yukanda verilen A kümesinin
elemanlarından kaç tanesinin
mutlak değeri 7'den büyüktür?
Kırmızı
Ortaokul Matematik
Üslü Biçimde Gösterme
Yukanda verilen mutlak değerlerden kaç tanesinin değeri yanlış gösterilmiştir? 4 |-3|= 3 |+8 = -8 |0| = 0 1 Mavi 7 -3,-8,-91, -7 sayılanı küçükten büyüğe olmak üzere soldan sağa doğru dizilirse baştan 3. sayı hangisi olur? 1-91 Kahverengi 3 Turuncu K ile L Beyaz |-71 Ten Rengi -3 K L MN 5 Yukarıda eş bölümlere ayrılmış sayı doğrusunda her nokta bir tam sayıya karşılık gelmektedir. Buna göre hangi iki harfin karşılık geldiği tam sayılanın mutlak değeri birbirine eşittir? K ile N Siyah 2 1. (-7) = 171 11.-1-8)= -8 III. (-2) = |-2| IV. (+12) = |- 12| Yukanda verilen eşitliklerden kaç tanesi doğrudur? 5 1 Kırmızı 8 -5 ile 9 sayıları arasında kaç tam sayı vardır? 13 Siyah 2 Mavi Yeşil 3 Ten Rengi |0|=4 Yukarıda verilen eşitlikte O'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? 2 Kahverengi 3 1-3]..... |+31 7 ......... |-81 Yukarıda verilen noktalı yerlere sırasıyla hangi semboller gelmelidir? 6 <ve < Sarı <4 Yukarıdaki karşılaştırmada yerine kaç farklı tam sayı yazılablir? 2 Beyaz = ve < Mavi 3 Siyah 7 Yeşil 9 A = {-12, -9,- 4, 0, 6, 8} Yukanda verilen A kümesinin elemanlarından kaç tanesinin mutlak değeri 7'den büyüktür? Kırmızı
17
2
2
2. Aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki zeytin bahçesinin her 32 metrekaresinde bir tane zeytin ağacı bulunmaktadır.
28 m
8TÖZOK20221-1
27
1 Li
G
28
(A) 1 B) 27 ya doldurur (C) 600 m)
85
2
g
10
1
18
D) 214
Z
223
210 m
Bu bahçedeki her bir ağaçtan 16 litre zeytinyağı elde eden bir üretici, bu zeytinyağlarının tamamını 500 mililitrelik
şişelere dolduruyor.
33 4
2 227
2
par
+4
33
2
Diğer sayfaya geçiniz.
Ortaokul Matematik
Üslü Biçimde Gösterme
17 2 2 2. Aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki zeytin bahçesinin her 32 metrekaresinde bir tane zeytin ağacı bulunmaktadır. 28 m 8TÖZOK20221-1 27 1 Li G 28 (A) 1 B) 27 ya doldurur (C) 600 m) 85 2 g 10 1 18 D) 214 Z 223 210 m Bu bahçedeki her bir ağaçtan 16 litre zeytinyağı elde eden bir üretici, bu zeytinyağlarının tamamını 500 mililitrelik şişelere dolduruyor. 33 4 2 227 2 par +4 33 2 Diğer sayfaya geçiniz.
11. Ertuğrul Özdeş 9 kartın üzerine aşağıdaki gibi tam sayılar yazıyor.
-6
30000
Ertuğrul daha sonra negatif tam sayılar taban, pozitif tam sayılar üs olacak şekilde kartlarla üslü sayılar elde edi-
yor.
2
1
«Deneme
= 10
3
4
Ertuğrul'un elde ettiği üslü sayılar ikişerli olarak toplandığında yukarıdaki gibi 10 sayısı elde ediliyor.
Ertuğrul üslü sayıları elde ederken birbirinden farklı kartlar kullandığına göre hangi kartı kullanmamıştır?
D)
C)
B)
A)
6
<<=10
Ortaokul Matematik
Üslü Biçimde Gösterme
11. Ertuğrul Özdeş 9 kartın üzerine aşağıdaki gibi tam sayılar yazıyor. -6 30000 Ertuğrul daha sonra negatif tam sayılar taban, pozitif tam sayılar üs olacak şekilde kartlarla üslü sayılar elde edi- yor. 2 1 «Deneme = 10 3 4 Ertuğrul'un elde ettiği üslü sayılar ikişerli olarak toplandığında yukarıdaki gibi 10 sayısı elde ediliyor. Ertuğrul üslü sayıları elde ederken birbirinden farklı kartlar kullandığına göre hangi kartı kullanmamıştır? D) C) B) A) 6 <<=10