Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi Soruları

E. Aşağıda verilen şekil dikdörtgen biçiminde eş kâğıt
şeritler kullanılarak oluşturulmuştur.
Şeklin çevre uzunluğu 100 mm olduğuna göre,
kâğıt şeritlerden birinin alanını cm2 birimi ile
ifade ediniz.
LGSILK
Ortaokul Matematik
Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi
E. Aşağıda verilen şekil dikdörtgen biçiminde eş kâğıt şeritler kullanılarak oluşturulmuştur. Şeklin çevre uzunluğu 100 mm olduğuna göre, kâğıt şeritlerden birinin alanını cm2 birimi ile ifade ediniz. LGSILK
1. Bir yangına, bölge itfaiye ekibi 4 itfaiye aracı ile müdahale etmiştir. Aşağıdaki görselde itfaiye araçlarının depolarındaki su miktarla-
n gösterilmiştir.
83 Litre
16³ Litre
322 Litre
211 Litre
itfaiye erlerinin kullandığı hortumlar saniyede 4 L püskürtmektedir.
İtfaiye araçları yangına aynı anda müdahale etmeye başladıklarına göre, en son tankerdeki su bittiğinde kaç saniye geçmiştir?
A) 28
B) 29
C) 210
D) 211
Ortaokul Matematik
Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi
1. Bir yangına, bölge itfaiye ekibi 4 itfaiye aracı ile müdahale etmiştir. Aşağıdaki görselde itfaiye araçlarının depolarındaki su miktarla- n gösterilmiştir. 83 Litre 16³ Litre 322 Litre 211 Litre itfaiye erlerinin kullandığı hortumlar saniyede 4 L püskürtmektedir. İtfaiye araçları yangına aynı anda müdahale etmeye başladıklarına göre, en son tankerdeki su bittiğinde kaç saniye geçmiştir? A) 28 B) 29 C) 210 D) 211
Dir
8.
4
Her tüpe altında yazan sayı kadar mikroorganizma yerleştirilmiştir. İlk sır
Buna göre toplam mikroorganizma sayısı kaçtır?
A) 800²
B) 8014
4-3
2
(8¹
20
2-1 2
(2-2
40
D
16-1
128
23
-u
Yanda verilen hareket-
li sistemde, bloklar yukarı
aşağı hareket ettiriliyor ve
yuvarlak bölmelere denk
gelen sayılar çarpılıyor.
/Benim Hocam-----
Buna göre, elde edilecek en büyük sonuç, en kü-
çük sonucun kaç katıdır?
A) 220
B) 216
2-6 / 2"
D) 163
11 4
7
798
9.
/Benim Hocam
Ayn
yuk
tus
Sıla
75
Ö
5'
B
Ortaokul Matematik
Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi
Dir 8. 4 Her tüpe altında yazan sayı kadar mikroorganizma yerleştirilmiştir. İlk sır Buna göre toplam mikroorganizma sayısı kaçtır? A) 800² B) 8014 4-3 2 (8¹ 20 2-1 2 (2-2 40 D 16-1 128 23 -u Yanda verilen hareket- li sistemde, bloklar yukarı aşağı hareket ettiriliyor ve yuvarlak bölmelere denk gelen sayılar çarpılıyor. /Benim Hocam----- Buna göre, elde edilecek en büyük sonuç, en kü- çük sonucun kaç katıdır? A) 220 B) 216 2-6 / 2" D) 163 11 4 7 798 9. /Benim Hocam Ayn yuk tus Sıla 75 Ö 5' B
5. Aşağıda verilen kağıtların ön yüzüne birer üslü ifade ya-
zılmıştır.
32
5²
6²
8²
Daha sonra kağıtların arka yüzü çevrilerek birer üslü ifa-
de yazılıyor ve aynı kağıtta yazan üslü ifadelerin değerleri
toplamı bir doğal sayının karesine eşit oluyor.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kağıtların arka
yüzüne yazılan üslü ifadelerden biri olamaz?
A) 4²
B) 82
C) 10²
D) 12²
Ortaokul Matematik
Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi
5. Aşağıda verilen kağıtların ön yüzüne birer üslü ifade ya- zılmıştır. 32 5² 6² 8² Daha sonra kağıtların arka yüzü çevrilerek birer üslü ifa- de yazılıyor ve aynı kağıtta yazan üslü ifadelerin değerleri toplamı bir doğal sayının karesine eşit oluyor. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kağıtların arka yüzüne yazılan üslü ifadelerden biri olamaz? A) 4² B) 82 C) 10² D) 12²
473/23
8. Aşağıda verilen şekil, kare biçiminde 3 eş lev-
hanın aralarında boşluk olmayacak ve üst üste
gelmeyecek biçimde yerleştirilmesiyle oluştu-
rulmuştur.
ER
K YAYINLAR UZMAN
Şeklin çevre uzunluğu 25 br olduğuna gö-
re levhalardan birinin bir yüzünün alanı kaç
birimkaredir?
A) 2²
C) 4²
B) 2³
B. Brak kurtesy Narznème Sinaviei
D) 6²
Ortaokul Matematik
Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi
473/23 8. Aşağıda verilen şekil, kare biçiminde 3 eş lev- hanın aralarında boşluk olmayacak ve üst üste gelmeyecek biçimde yerleştirilmesiyle oluştu- rulmuştur. ER K YAYINLAR UZMAN Şeklin çevre uzunluğu 25 br olduğuna gö- re levhalardan birinin bir yüzünün alanı kaç birimkaredir? A) 2² C) 4² B) 2³ B. Brak kurtesy Narznème Sinaviei D) 6²
FASİKÜL
rnek 14
2
Tablo 1
3
Tablo 2
4
Üslü İfadele
Esra yukarıdaki Tablo 1'de verilen rakamlardan herhangi biri-
ni taban, yine bu rakamlardan herhangi birini üs olarak seçip
oluşturulabilecek tüm üslü ifadelerin sonuçlarını bulduktan son-
ra bu sonuçları Tablo 2'de verilen boş bölmelere yazacaktır.
Buna göre, Tablo 2'ye yazılacak sayılardan kaç tanesi tek-
tir?
Çözüm
Ortaokul Matematik
Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi
FASİKÜL rnek 14 2 Tablo 1 3 Tablo 2 4 Üslü İfadele Esra yukarıdaki Tablo 1'de verilen rakamlardan herhangi biri- ni taban, yine bu rakamlardan herhangi birini üs olarak seçip oluşturulabilecek tüm üslü ifadelerin sonuçlarını bulduktan son- ra bu sonuçları Tablo 2'de verilen boş bölmelere yazacaktır. Buna göre, Tablo 2'ye yazılacak sayılardan kaç tanesi tek- tir? Çözüm
a, b, x ve y birer tamsayı sayı olmak üzere,
a³ = 64 ifadesinde a + b'nin alabileceği en
küçük değer ile, x = 81 ifadesinde x + y'nin
alabileceği en küçük değerin farkı kaçtır?
A) 1
B) 3
C)-1
12
D) 7
1
Ortaokul Matematik
Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi
a, b, x ve y birer tamsayı sayı olmak üzere, a³ = 64 ifadesinde a + b'nin alabileceği en küçük değer ile, x = 81 ifadesinde x + y'nin alabileceği en küçük değerin farkı kaçtır? A) 1 B) 3 C)-1 12 D) 7 1
eniet 'm ni resn
18. Aşağıdaki şekilde üzerlerine birer üslü ifade yazılmış
olan pinpon topları ve iki adet renkli boş torba veril-
miştir.
(-1)⁹
(-6)6
(-4)3
(-5)3
OOOOO
(-5)4
(-2)3
(-3)²
(-2)4
31
Pinpon topları, üzerinde yazılı üslü ifadeye göre:
Tabanı tek sayı, üslü ifadenin değeri pozitif ise
veya tabanı çift sayı, üslü ifadenin değeri negatif
ise kırmızı torbaya atılıyor..
Tabanı çift sayı, üslü ifadenin değeri pozitif ise
veya tabanı tek sayı, üslü ifadenin değeri negatif
ise mavi torbaya atılıyor.
C) 4
Buna göre pinpon toplarından yalnızca birinin
yanlış torbaya atılması halinde, kırmızı ve mavi
torbalarda bulunan pinpon toplarının sayılarının
farkı en fazla kaç olur?
A) O
B) 2
D) 6
Diğer Sayfaya Geçiniz
Ortaokul Matematik
Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi
eniet 'm ni resn 18. Aşağıdaki şekilde üzerlerine birer üslü ifade yazılmış olan pinpon topları ve iki adet renkli boş torba veril- miştir. (-1)⁹ (-6)6 (-4)3 (-5)3 OOOOO (-5)4 (-2)3 (-3)² (-2)4 31 Pinpon topları, üzerinde yazılı üslü ifadeye göre: Tabanı tek sayı, üslü ifadenin değeri pozitif ise veya tabanı çift sayı, üslü ifadenin değeri negatif ise kırmızı torbaya atılıyor.. Tabanı çift sayı, üslü ifadenin değeri pozitif ise veya tabanı tek sayı, üslü ifadenin değeri negatif ise mavi torbaya atılıyor. C) 4 Buna göre pinpon toplarından yalnızca birinin yanlış torbaya atılması halinde, kırmızı ve mavi torbalarda bulunan pinpon toplarının sayılarının farkı en fazla kaç olur? A) O B) 2 D) 6 Diğer Sayfaya Geçiniz
10
A) 27
2.22.2-76
833
333-3: 2-2.2.2.2=32
Omeğin
2.2.2.2.2.2
OFF
8.8-
Burak, hesap makinesinde aynı rakamı birden fazla yan yana yazıp çarparak işlemlerin sonu
hesaplamaktadır.
9-9-9-9-6561
64
B) 81
Nirvana 6
7-17-27
32-9
Buna göre aşağıda sonuçları verilen işlemlerden hangisi Burak'ın yaptığı işlemlerden birinin
sonucu olamaz?
A) 32
C) 256 E
D) 525
Buna gör
Gallü Hack
A
a
Ortaokul Matematik
Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi
10 A) 27 2.22.2-76 833 333-3: 2-2.2.2.2=32 Omeğin 2.2.2.2.2.2 OFF 8.8- Burak, hesap makinesinde aynı rakamı birden fazla yan yana yazıp çarparak işlemlerin sonu hesaplamaktadır. 9-9-9-9-6561 64 B) 81 Nirvana 6 7-17-27 32-9 Buna göre aşağıda sonuçları verilen işlemlerden hangisi Burak'ın yaptığı işlemlerden birinin sonucu olamaz? A) 32 C) 256 E D) 525 Buna gör Gallü Hack A a
01
1
DENEME 01
MATEMATİK
18. Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Antalya'ya bir günde gelen uçak sayısı 93 adet olup ortalama her bir uçak
243 yolcu getirmiştir.
35
kis
Bu yolcuların tamamı 81 adet taksi ile otellerine taşınmıştır. Her bir taksi eşit sayıda turist taşımış olup her bir taksici
toplam 813 TL kazanç elde etmiştir.
Buna göre bir taksicinin bir kiellemdığı ortalama yol ücreti kaç TL'dir?
A) 37
B) 35
C135
3
5-7
D33
Ortaokul Matematik
Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi
01 1 DENEME 01 MATEMATİK 18. Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Antalya'ya bir günde gelen uçak sayısı 93 adet olup ortalama her bir uçak 243 yolcu getirmiştir. 35 kis Bu yolcuların tamamı 81 adet taksi ile otellerine taşınmıştır. Her bir taksi eşit sayıda turist taşımış olup her bir taksici toplam 813 TL kazanç elde etmiştir. Buna göre bir taksicinin bir kiellemdığı ortalama yol ücreti kaç TL'dir? A) 37 B) 35 C135 3 5-7 D33
2
2.
4.
5.
-2
3+3 +35
3-3-3-3-3-3
3. Çevre uzunluğu 4 cm olan karenin alanı kaç cm²
dir?
işleminin sonucu kaçtır?
32.64
12²
3:37 3¹.3
36.35 81:3-3
işleminin sonucu kaçtır?
işleminin sonucu kaçtır?
7.
8.
5
sayıs
9.
10
Ortaokul Matematik
Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemi
2 2. 4. 5. -2 3+3 +35 3-3-3-3-3-3 3. Çevre uzunluğu 4 cm olan karenin alanı kaç cm² dir? işleminin sonucu kaçtır? 32.64 12² 3:37 3¹.3 36.35 81:3-3 işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? 7. 8. 5 sayıs 9. 10