Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Ortaokul Matematik Soruları

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
Ti - 2
ma Olasılığı
9.
12
6
0
Enes kendisine bir hedef tahtası yapıp üzerine de
puanlar yazmıştır. İçten dışa doğru dairelerin yarı-
çapları 1 br, 2 br, 3 br, 4 br ve 5 br'dir. Attığı ok
hangi bölgeye isabet ederse o puanı alacaktır.
Enes'in attığı her ok hedef tahtasina isabet
etmektedir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Enes'in bir atışta 12 puan alması olasılığı, 3
puan alması olasılığından daha düşüktür.
B) Enes'in bir atışta 10 puan alması imkânsızdır.
tir.
7
Enes'in binatışta 3 puan alma olasılığı
25
D. Her bir renge okun isabet etmesi olayı eşit
şansa sahiptir.
Ortaokul Matematik
Basit Olayların Olma Olasılığı
Ti - 2 ma Olasılığı 9. 12 6 0 Enes kendisine bir hedef tahtası yapıp üzerine de puanlar yazmıştır. İçten dışa doğru dairelerin yarı- çapları 1 br, 2 br, 3 br, 4 br ve 5 br'dir. Attığı ok hangi bölgeye isabet ederse o puanı alacaktır. Enes'in attığı her ok hedef tahtasina isabet etmektedir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Enes'in bir atışta 12 puan alması olasılığı, 3 puan alması olasılığından daha düşüktür. B) Enes'in bir atışta 10 puan alması imkânsızdır. tir. 7 Enes'in binatışta 3 puan alma olasılığı 25 D. Her bir renge okun isabet etmesi olayı eşit şansa sahiptir.
4-
6. Bir markette 50 tane 1 L'lik meyve suyu vardır. Bu
marketten rastgele alınan 1 L'lik bir meyve suyu-
nun vişneli olma olasılığı kayısılı olma olasılığın-
dan küçük, kayısıl: oima olasılığı da portakallı
olma olasılığından küçüktür.
Basit Olayların C
Buna göre markette en az kaç tane 1 L'lik porta-
kallı meyve suyu vardır?
8) 24 (18
A) 26
D) 17
Ortaokul Matematik
Basit Olayların Olma Olasılığı
4- 6. Bir markette 50 tane 1 L'lik meyve suyu vardır. Bu marketten rastgele alınan 1 L'lik bir meyve suyu- nun vişneli olma olasılığı kayısılı olma olasılığın- dan küçük, kayısıl: oima olasılığı da portakallı olma olasılığından küçüktür. Basit Olayların C Buna göre markette en az kaç tane 1 L'lik porta- kallı meyve suyu vardır? 8) 24 (18 A) 26 D) 17
11. "SILA" kelimesinin harflerini birer kez kullana-
rak yazılabilecek anlamlı ya da anlamsız tüm 4
harfli kelimeler arasından rastgele seçilen bir
kelimenin "A" harfi ile başlama olasılığı kaçtır?
(8) -1/14
A) /1/20
6
IN
Ortaokul Matematik
Basit Olayların Olma Olasılığı
11. "SILA" kelimesinin harflerini birer kez kullana- rak yazılabilecek anlamlı ya da anlamsız tüm 4 harfli kelimeler arasından rastgele seçilen bir kelimenin "A" harfi ile başlama olasılığı kaçtır? (8) -1/14 A) /1/20 6 IN
TESTİ -1
Olma Olasılığı
S..
-5
A)
6
Bn
Yukarıdaki koordinat sisteminde köşe noktaları-
nın koordinatları A(-3, 4), B(4,4), C(4, 1) ve D(-3,1)
olan ABCD dikdörtgeni çizilecektir. Daha sonra
E(1,2), F(3,5), G(-2, 3), H(-1,-3), K(0, 0) ve L(4,-2)
noktaları işaretlenecektir.
Ay
B)
34
Buna göre E, F, G, H, K ve L noktalarından rast-
gele seçilen bir noktanın ABCD dikdörtgeninin
iç bölgesindeki bir nokta olma olasılığı kaçtır?
9/1/20
-Im
4 5
-34
D)
2
Ortaokul Matematik
Koordinat Sistemi
TESTİ -1 Olma Olasılığı S.. -5 A) 6 Bn Yukarıdaki koordinat sisteminde köşe noktaları- nın koordinatları A(-3, 4), B(4,4), C(4, 1) ve D(-3,1) olan ABCD dikdörtgeni çizilecektir. Daha sonra E(1,2), F(3,5), G(-2, 3), H(-1,-3), K(0, 0) ve L(4,-2) noktaları işaretlenecektir. Ay B) 34 Buna göre E, F, G, H, K ve L noktalarından rast- gele seçilen bir noktanın ABCD dikdörtgeninin iç bölgesindeki bir nokta olma olasılığı kaçtır? 9/1/20 -Im 4 5 -34 D) 2
Þ
10
koşuluna uyan tüm x tam sayıları birer kartın üze-
rine yazılarak bir torbaya atılmıştır.
6. x bir tam sayıdır.
<2* < 100
Bu torbadan rastgele seçilen bir kartın üzerin-
deki sayının 4'ten büyük bir sayı olma olasılığı
kaçtır?
A) 11/1010
(0)
B) (5
3
10
r
Ortaokul Matematik
Sayma
Þ 10 koşuluna uyan tüm x tam sayıları birer kartın üze- rine yazılarak bir torbaya atılmıştır. 6. x bir tam sayıdır. <2* < 100 Bu torbadan rastgele seçilen bir kartın üzerin- deki sayının 4'ten büyük bir sayı olma olasılığı kaçtır? A) 11/1010 (0) B) (5 3 10 r
D
K.
aş
A)
√12 cm
203
Sf
253
√27 cm
√3
√18cm 3√2
Kare
A
WD 09/
5
40 cm:
Dikdörtgen
Dik üçgen
Yukarıda verilen geometrik şekillerden kaç tanesinin alanı cm² cinsinden doğal sayıdır?
2
().3
510
10
kısa + Jeun
9
√24 cm
4√2
√32cm
√50cm S√
Yamuk
D) 4
4√2+5√2 95₂
2.256
Ortaokul Matematik
Üçgende ve Dörtgende Açılar
D K. aş A) √12 cm 203 Sf 253 √27 cm √3 √18cm 3√2 Kare A WD 09/ 5 40 cm: Dikdörtgen Dik üçgen Yukarıda verilen geometrik şekillerden kaç tanesinin alanı cm² cinsinden doğal sayıdır? 2 ().3 510 10 kısa + Jeun 9 √24 cm 4√2 √32cm √50cm S√ Yamuk D) 4 4√2+5√2 95₂ 2.256
12 metry Mi
11) Okçuluk ekipmanlan üretilen bir fabrikadaki
vt fark lastik törünün uzunluklan ve uzama
oranlan aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Table: Oreblen Lastiklerin Boy Uzunluklan ve
Uzama Oranian
Lastik
Türü
1
A) I
11
111
IV
Boy
Uzunluklan
80 cm
150 cm
90 cm
128 cm
Buna göre
hangisinin
uzama
cinsinden en fazladır?
B) II
fabrikada üretilen
miktarı
C) III
Uzama
Oranla
11
6/525 52
yaylardan
santimetre
D) IV
2
A
N
A
K
K
U
Bir
uzur
goki
duv
Bu
cir
ha
A)
C
Ortaokul Matematik
Üslü İfadeler
12 metry Mi 11) Okçuluk ekipmanlan üretilen bir fabrikadaki vt fark lastik törünün uzunluklan ve uzama oranlan aşağıdaki tabloda verilmiştir. Table: Oreblen Lastiklerin Boy Uzunluklan ve Uzama Oranian Lastik Türü 1 A) I 11 111 IV Boy Uzunluklan 80 cm 150 cm 90 cm 128 cm Buna göre hangisinin uzama cinsinden en fazladır? B) II fabrikada üretilen miktarı C) III Uzama Oranla 11 6/525 52 yaylardan santimetre D) IV 2 A N A K K U Bir uzur goki duv Bu cir ha A) C
A) 200
B) 250
9. Üzerlerinde santimetrekare cinsinden alanları yazılı olan dikdörtgen şeklindeki kağıtlar aşağıdaki gibi köşeleri
birleştirilerek karesel bir bölge oluşturulmuştur.
64 cm²
10. Yandaki görsellerde iki adet seker
40 cm²
56 cm²
88 cm²
Dikdörtgenlerin kenar uzunlukları cm cinsinden birer tam sayı ve 1 cm'den farklı olduğuna göre oluşan
karesel bölgenin alanın santimetrekare cinsinden alabileceği en büyük değer kaçtır?
A) 64
B) 36
C) 16
D) 4
ma
BL
A
12. Y
13.
Ortaokul Matematik
Çarpanlar ve Katlar
A) 200 B) 250 9. Üzerlerinde santimetrekare cinsinden alanları yazılı olan dikdörtgen şeklindeki kağıtlar aşağıdaki gibi köşeleri birleştirilerek karesel bir bölge oluşturulmuştur. 64 cm² 10. Yandaki görsellerde iki adet seker 40 cm² 56 cm² 88 cm² Dikdörtgenlerin kenar uzunlukları cm cinsinden birer tam sayı ve 1 cm'den farklı olduğuna göre oluşan karesel bölgenin alanın santimetrekare cinsinden alabileceği en büyük değer kaçtır? A) 64 B) 36 C) 16 D) 4 ma BL A 12. Y 13.
A) 103
BJ 113
C) 142
2. Yanda verilen A ve B fotokopi makineleri sırasıy-
la 40 saniye ve 60 saniyede bir sayfa fotokopi
çekmektedir.
A ve B makinelerinin çektikleri fotokopiler altta
bulunan kutuya düşüyor. Ancak aynı anda çıkan
kağıtlar birbirine çarparak kutuya düşmüyor.
8. SINIF
Buna göre 2 saat boyunca çalışan fotokopi makineleri kutuda kaç sayfa fotokopi biriktirir?
A) 360
B) 300
C) 210
D) 180
Startfen
D) 103
Yayınları
Ortaokul Matematik
Sayı Problemleri
A) 103 BJ 113 C) 142 2. Yanda verilen A ve B fotokopi makineleri sırasıy- la 40 saniye ve 60 saniyede bir sayfa fotokopi çekmektedir. A ve B makinelerinin çektikleri fotokopiler altta bulunan kutuya düşüyor. Ancak aynı anda çıkan kağıtlar birbirine çarparak kutuya düşmüyor. 8. SINIF Buna göre 2 saat boyunca çalışan fotokopi makineleri kutuda kaç sayfa fotokopi biriktirir? A) 360 B) 300 C) 210 D) 180 Startfen D) 103 Yayınları
13. Aşağıda dikdörtgen şeklinde özdeş iki karton verilmiştir.
1. Karton
Bu kartonlar, 'lik kısımları üst üste gelecek şekilde aşağıdaki gibi yerleştiriliyor.
2. Karton
60
Son durumda 1. ve 2. kartonun üst üste gelmeyen kısımlarını ifade eden kesirler toplanıyor.
Buna göre bulunan toplamın ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
D) 0,8
0,40
C) 0,6
A) 0,2
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
13. Aşağıda dikdörtgen şeklinde özdeş iki karton verilmiştir. 1. Karton Bu kartonlar, 'lik kısımları üst üste gelecek şekilde aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. 2. Karton 60 Son durumda 1. ve 2. kartonun üst üste gelmeyen kısımlarını ifade eden kesirler toplanıyor. Buna göre bulunan toplamın ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? D) 0,8 0,40 C) 0,6 A) 0,2
B
14. Doruk, aşağıda verilen doğal sayılardan en soldakini ve en sağdakini kullanmak şartıyla beş adımlı bir
sayı örüntüsü oluşturuyor.
Kitapçığı
2 4 7 8 11 12 17 20 22
248
Buna göre Doruk'un örüntüyü oluştururken kullanmadığı sayıların toplamı kaçtır?
A) 36
43
C) 57
D) 60
MATEMATIK
22 2 20
A7
1. Bu te
2. Ceva
1. Düze
değis
B
Ortaokul Matematik
Sayı Örüntüleri
B 14. Doruk, aşağıda verilen doğal sayılardan en soldakini ve en sağdakini kullanmak şartıyla beş adımlı bir sayı örüntüsü oluşturuyor. Kitapçığı 2 4 7 8 11 12 17 20 22 248 Buna göre Doruk'un örüntüyü oluştururken kullanmadığı sayıların toplamı kaçtır? A) 36 43 C) 57 D) 60 MATEMATIK 22 2 20 A7 1. Bu te 2. Ceva 1. Düze değis B
B
10. Aşağıda aynı modele ait üç farklı telefonun hafıza durumları gösterilmiştir.
Kitapçığı
A)
'ü boştur.
1. Telefon
12
2. Telefon
3. Telefon
B)
1
Boş
18
Dolu
Hafıza kapasiteleri aynı olan bu telefonlardan, 1. telefonun hafızasının
1
4
Buna göre aşağıdakilerden hangisi 2. telefonun hafızasının kaçta kaçının boş olduğunu göste-
ren kesir olabilir?
1
12
'si, 3. telefonun hafızasının
MATEMATIK
D)
16
MATEMATİK
2
12. Bir doğal sayıy
nın küpüne eş
Aşağıda, üzer
Ertuğrul
dan birin
Buna g
A) 12
Ortaokul Matematik
Kesirlerde Sıralama
B 10. Aşağıda aynı modele ait üç farklı telefonun hafıza durumları gösterilmiştir. Kitapçığı A) 'ü boştur. 1. Telefon 12 2. Telefon 3. Telefon B) 1 Boş 18 Dolu Hafıza kapasiteleri aynı olan bu telefonlardan, 1. telefonun hafızasının 1 4 Buna göre aşağıdakilerden hangisi 2. telefonun hafızasının kaçta kaçının boş olduğunu göste- ren kesir olabilir? 1 12 'si, 3. telefonun hafızasının MATEMATIK D) 16 MATEMATİK 2 12. Bir doğal sayıy nın küpüne eş Aşağıda, üzer Ertuğrul dan birin Buna g A) 12
4. 220 m² lik dikdörtgen şeklindeki bir oyun
bahçesinin kenar uzunlukları aralarında asal-
dır.
12
Buna göre, oyun bahçesinin bir kenar
uzunluğu aşağıdakilerden hangisindeki
gibi olamaz?
A) 4m
C) 30m
B) 5m
D) 44m
Ortaokul Matematik
Parabol
4. 220 m² lik dikdörtgen şeklindeki bir oyun bahçesinin kenar uzunlukları aralarında asal- dır. 12 Buna göre, oyun bahçesinin bir kenar uzunluğu aşağıdakilerden hangisindeki gibi olamaz? A) 4m C) 30m B) 5m D) 44m
12
2.
5
Baran'ın matematik proje ödevi için hazırladığı düzenekte, birbirinden bağımsız dönebilen ve üzerinde sayılan
yazılı olduğu iki çark vardır.
3²=27= A
A
19/12/2
-3 -1
3 (2)
B) --9/10
4
2
-2
-1
3
-2
↑
3-2
Bu düzenekte küçük çark çevrildiğinde şerit üzerine gelen sayı taban, büyük çark çevrildiğinde şerit üzerine gelen
sayı üs olacak şekilde üslü ifadeyi temsil etmektedir.
Buna göre Baran'ın elde edebileceği en büyük sayı, en küçük sayı Bise
-1/14
6100
C) - -
4.
AR
B
ifadesinin değeri nedir?
D) 27
Ortaokul Matematik
Sayı Kümelerine Giriş
12 2. 5 Baran'ın matematik proje ödevi için hazırladığı düzenekte, birbirinden bağımsız dönebilen ve üzerinde sayılan yazılı olduğu iki çark vardır. 3²=27= A A 19/12/2 -3 -1 3 (2) B) --9/10 4 2 -2 -1 3 -2 ↑ 3-2 Bu düzenekte küçük çark çevrildiğinde şerit üzerine gelen sayı taban, büyük çark çevrildiğinde şerit üzerine gelen sayı üs olacak şekilde üslü ifadeyi temsil etmektedir. Buna göre Baran'ın elde edebileceği en büyük sayı, en küçük sayı Bise -1/14 6100 C) - - 4. AR B ifadesinin değeri nedir? D) 27
Matematik
A
9. Aşağıda verilen eşit uzunluktaki iki telden birincisine yarıçapı 3 cm olan, ikincisine ise yarıçapı 4 cm olan
kendi arasında özdeş daire şeklindeki boncuklar, çapları teller ile aynı doğrultuda olacak şekilde aralarında
ve telin uçlarında boşluk bırakılmaksızın takılmıştır.
1. tel
C
Daha sonra her iki tel de uzunluk kaybı olmadan uç uca birleştirilerek çember şeklinde birer kolye elde
edilmiştir.
2. tel
5. Deneme
Bu tellerden bir tanesinin uzunluğu 50 cm'den fazla olduğuna göre son durumda tellerden birinin
yarıçapı en az kaç santimetredir? (π = 3 alınız.)
A) 9
B) 10
C) 11
D) 12
(0
Por
inlorinde gül ye | 11. Bir rafa kare dik prizma şeklindeki özdeş koliler
kolmadan belirli bir kurala göre
Ortaokul Matematik
Çemberin Çevresi
Matematik A 9. Aşağıda verilen eşit uzunluktaki iki telden birincisine yarıçapı 3 cm olan, ikincisine ise yarıçapı 4 cm olan kendi arasında özdeş daire şeklindeki boncuklar, çapları teller ile aynı doğrultuda olacak şekilde aralarında ve telin uçlarında boşluk bırakılmaksızın takılmıştır. 1. tel C Daha sonra her iki tel de uzunluk kaybı olmadan uç uca birleştirilerek çember şeklinde birer kolye elde edilmiştir. 2. tel 5. Deneme Bu tellerden bir tanesinin uzunluğu 50 cm'den fazla olduğuna göre son durumda tellerden birinin yarıçapı en az kaç santimetredir? (π = 3 alınız.) A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 (0 Por inlorinde gül ye | 11. Bir rafa kare dik prizma şeklindeki özdeş koliler kolmadan belirli bir kurala göre
Yemeğe giden üç arkadaşın ödediği hesapla ilgili aşağıda-
ki bilgiler verilmiştir.
Her biri eşit miktarda para ödemiştir.
Her birinin ödediği para miktarı 12'nin tam katıdır.
Her birinin ödediği para miktarı 180'in bir tam bölenidir.
Buna göre, ödenen toplam hesap aşağıdakilerden han-
gisi olabilir?
A) 72 TL
.
.
B) 75 TL
C) 108 TL
D) 120 TL
4. Aşağ
bölü
Ortaokul Matematik
Çarpanlar ve Katlar
Yemeğe giden üç arkadaşın ödediği hesapla ilgili aşağıda- ki bilgiler verilmiştir. Her biri eşit miktarda para ödemiştir. Her birinin ödediği para miktarı 12'nin tam katıdır. Her birinin ödediği para miktarı 180'in bir tam bölenidir. Buna göre, ödenen toplam hesap aşağıdakilerden han- gisi olabilir? A) 72 TL . . B) 75 TL C) 108 TL D) 120 TL 4. Aşağ bölü