Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Alan Problemleri Soruları

metrie
a
2. Aşağıdaki Şekil f'de verilen dikdörtgen şeklindeki kartonun alanı 216 cm² dir. Bu karton Şekil Il'deki gibi ortasından ikiye katlandı-
ğında bir kare elde edilmektedir.
Şekil I
A) 18√6
Şekil II
Şekil III
Daha sonra elde edilen kare şeklindeki kartonun Şekil III'teki gibi kenarların orta noktalarından keserek kare şelinde bir parçayı alınıyor.
Buna göre, kesilen bu parça açıldığında meydana gelen dikdörtgenin çevresi kaç cm olur?
B) 18√3
C) 16√3
Oksijen Yayınları
or
D) 16√2
7
Ortaokul Matematik
Alan Problemleri
metrie a 2. Aşağıdaki Şekil f'de verilen dikdörtgen şeklindeki kartonun alanı 216 cm² dir. Bu karton Şekil Il'deki gibi ortasından ikiye katlandı- ğında bir kare elde edilmektedir. Şekil I A) 18√6 Şekil II Şekil III Daha sonra elde edilen kare şeklindeki kartonun Şekil III'teki gibi kenarların orta noktalarından keserek kare şelinde bir parçayı alınıyor. Buna göre, kesilen bu parça açıldığında meydana gelen dikdörtgenin çevresi kaç cm olur? B) 18√3 C) 16√3 Oksijen Yayınları or D) 16√2 7
3 katı ve
deki kar-
Kartonun
6√10
1-2
=3√√
8.
503√20
=9.20
ün
180
Bir yüzünün alanı 270 cm² olan dikdörtgen biçimindeki
bir karton, hiç parça artmayacak şekilde 15 eş karesel
parçaya ayrılıyor.
073/
15 tane
dhe Buna göre bu kartonun kesilmeden önceki çevresi en
az kaç cm'dir?
A) 48√2
BS (8
B) 54√2
C) 60√2
D) 72√2
65
Ortaokul Matematik
Alan Problemleri
3 katı ve deki kar- Kartonun 6√10 1-2 =3√√ 8. 503√20 =9.20 ün 180 Bir yüzünün alanı 270 cm² olan dikdörtgen biçimindeki bir karton, hiç parça artmayacak şekilde 15 eş karesel parçaya ayrılıyor. 073/ 15 tane dhe Buna göre bu kartonun kesilmeden önceki çevresi en az kaç cm'dir? A) 48√2 BS (8 B) 54√2 C) 60√2 D) 72√2 65
Bahar alanı 64 metrekare olan kare şeklindeki hobi bahçesine şekilde gösterildiği gibi gül, lale ve papatya dikmiştir.
64
&
5612
- 4128x5=140
98
Gül
B) 75
2
4m
522
m
Lale
Papatya ve gül dikilen bölgeler kare şeklinde olup, papatya dikilen bölgenin alanı 4 m² dir.
Buna göre Bahar'ın lale diktiği bölgenin çevre uzunluğu kaç metredir?
A) 36
C) 39
Papatya
Lan
D) -
FENOMEN
Ortaokul Matematik
Alan Problemleri
Bahar alanı 64 metrekare olan kare şeklindeki hobi bahçesine şekilde gösterildiği gibi gül, lale ve papatya dikmiştir. 64 & 5612 - 4128x5=140 98 Gül B) 75 2 4m 522 m Lale Papatya ve gül dikilen bölgeler kare şeklinde olup, papatya dikilen bölgenin alanı 4 m² dir. Buna göre Bahar'ın lale diktiği bölgenin çevre uzunluğu kaç metredir? A) 36 C) 39 Papatya Lan D) - FENOMEN
10. Aşağıda birbirine eş kare fayanslardan ve ahşap parkelerden oluşan bir iş yerinin zemini gösterilmektedir. Gri renkle gösteri-
len bölümler iş yerindeki bulunan kolonların zeminde kapladığı yerleri belirtmektedir.
Fayans Bölüm
A
A) 21
43
A ve B noktalarında bulunan kişilerin gözlemleyebildiği alanlar kolonlardan dolayı kısıtlanmıştır. Gözlenemeyen bölge çizgi-
leriyle çerçeve içine alınmıştır.
Buna göre A ve B noktalarında bulunan kişilerin gözlemleyemediği alanda bulunan zeminin fayans olma olasılığı
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
B)
B
35
51
0²/33
Ahşap Bölüm
31
35
Ortaokul Matematik
Alan Problemleri
10. Aşağıda birbirine eş kare fayanslardan ve ahşap parkelerden oluşan bir iş yerinin zemini gösterilmektedir. Gri renkle gösteri- len bölümler iş yerindeki bulunan kolonların zeminde kapladığı yerleri belirtmektedir. Fayans Bölüm A A) 21 43 A ve B noktalarında bulunan kişilerin gözlemleyebildiği alanlar kolonlardan dolayı kısıtlanmıştır. Gözlenemeyen bölge çizgi- leriyle çerçeve içine alınmıştır. Buna göre A ve B noktalarında bulunan kişilerin gözlemleyemediği alanda bulunan zeminin fayans olma olasılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? B) B 35 51 0²/33 Ahşap Bölüm 31 35
O
ÜNİTE
ÇARPANLAR VE KATLAR
1. Dikdörtgen biçimindeki bir tahtanın uzun ve kısa kenarına paralel olacak şekilde konumlandırılmış kırmızı ve mavi renkteki iki
çubuk Şekil-1'de gösterilmiştir.
8
B) 205
A
C) 207
S
B
C
Şekil-2
Şekil-1
Kırmızı renkli çubuk 8 cm sağa, mavi renkli çubuk ise 5 cm aşağıya hareket ettirildikten sonra Şekil-2'deki görünüm elde edilmiştir.
Şekil-2'de oluşan dikdörtgensel bölgelerin kenar uzunlukları santimetre cinsinden 1'den farklı doğal sayı ve kendi içlerinde arala-
rında asaldır.
Bu dikdörtgensel bölgelerin alan değerleri arasında A<B<C ilişkisi olduğuna göre A + B + C toplamı en az kaç santimet-
rekare olabilir?
A) 200
TEST
54
D) 212
Ortaokul Matematik
Alan Problemleri
O ÜNİTE ÇARPANLAR VE KATLAR 1. Dikdörtgen biçimindeki bir tahtanın uzun ve kısa kenarına paralel olacak şekilde konumlandırılmış kırmızı ve mavi renkteki iki çubuk Şekil-1'de gösterilmiştir. 8 B) 205 A C) 207 S B C Şekil-2 Şekil-1 Kırmızı renkli çubuk 8 cm sağa, mavi renkli çubuk ise 5 cm aşağıya hareket ettirildikten sonra Şekil-2'deki görünüm elde edilmiştir. Şekil-2'de oluşan dikdörtgensel bölgelerin kenar uzunlukları santimetre cinsinden 1'den farklı doğal sayı ve kendi içlerinde arala- rında asaldır. Bu dikdörtgensel bölgelerin alan değerleri arasında A<B<C ilişkisi olduğuna göre A + B + C toplamı en az kaç santimet- rekare olabilir? A) 200 TEST 54 D) 212
3.
Yeni Nesil Sorular
Kenar uzunlukları cm cinsinden tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki bir cetvel ile ilgili aşağıdaki bilgi-
ler verilmiştir.
Cetvelin bir yüzünün alanı 512 cm² dir.
Bu cetvel uzun kenarından kesilerek eş kare parçalara ayrılacaktır.
Oluşan karelerin ön ve arka yüzünün alanları toplamları 32 cm² dir.
Buna göre cetvelin kesilmeden önceki çevre uzunluğu kaç cm dir?
A) 144
B) 264
C) 272
D) 520
Ortaokul Matematik
Alan Problemleri
3. Yeni Nesil Sorular Kenar uzunlukları cm cinsinden tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki bir cetvel ile ilgili aşağıdaki bilgi- ler verilmiştir. Cetvelin bir yüzünün alanı 512 cm² dir. Bu cetvel uzun kenarından kesilerek eş kare parçalara ayrılacaktır. Oluşan karelerin ön ve arka yüzünün alanları toplamları 32 cm² dir. Buna göre cetvelin kesilmeden önceki çevre uzunluğu kaç cm dir? A) 144 B) 264 C) 272 D) 520
12. Alanı 48 cm² olan bir karenin içerisine eş dikdörtgenler
kenarları çakıştırılarak aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir.
Buna göre kare içerisindeki eş dikdörtgenlerden
birinin çevre uzunluğunun yarısı, santimetre cinsin-
den aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 25
B) 27
C) 29
D) 211
Ortaokul Matematik
Alan Problemleri
12. Alanı 48 cm² olan bir karenin içerisine eş dikdörtgenler kenarları çakıştırılarak aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre kare içerisindeki eş dikdörtgenlerden birinin çevre uzunluğunun yarısı, santimetre cinsin- den aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 25 B) 27 C) 29 D) 211