Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Asal Sayılar Soruları

4. Aşağıda üzerinde 1'den n'ye kadar sayma sayıları yazılı
olan kartlar verilmiştir.
1
2
3
n
Bu kartların arasından rastgele çekilen bir kartın üzerin-
de yazan sayının asal sayı olma olasılığıtir.
Buna göre n aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 5
B) 11
C) 15
D) 21
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
4. Aşağıda üzerinde 1'den n'ye kadar sayma sayıları yazılı olan kartlar verilmiştir. 1 2 3 n Bu kartların arasından rastgele çekilen bir kartın üzerin- de yazan sayının asal sayı olma olasılığıtir. Buna göre n aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 5 B) 11 C) 15 D) 21
1. Kezban, ailesindeki kişilerin kendisi hariç aşı olacaklan tarihleri takvimde işaretlemiştir
A) 8
6529
B
MATEMATIK
RÖNTGENİ
1 2 3
9 10
16 17
15
Deneme - 3
29
MART 2021
22 23 24
30 31
2. Aşağıda iki farkh dart tahtası verilmiştic
4
5
11 12 13
14
18
19 20
21
25
26 27 28
6
7
Kendi aşı randevu tarihi de ayni Mart ayında ve diğer tüm aile üyeleri ile aralarında asal olduğuna göre,
Kezban'in aşı olabileceği kaç farklı gün vardır?
B) 9
C) 10
D) 11
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
1. Kezban, ailesindeki kişilerin kendisi hariç aşı olacaklan tarihleri takvimde işaretlemiştir A) 8 6529 B MATEMATIK RÖNTGENİ 1 2 3 9 10 16 17 15 Deneme - 3 29 MART 2021 22 23 24 30 31 2. Aşağıda iki farkh dart tahtası verilmiştic 4 5 11 12 13 14 18 19 20 21 25 26 27 28 6 7 Kendi aşı randevu tarihi de ayni Mart ayında ve diğer tüm aile üyeleri ile aralarında asal olduğuna göre, Kezban'in aşı olabileceği kaç farklı gün vardır? B) 9 C) 10 D) 11
19.
FT
Ayşe ve Arda asal sayılar ile ilgili bir oyun oynuyorlar.
Ayşe 1'den 35'e kadar (1 ve 35 dahil) bir sayı söylüyor.
Arda söylenen sayının farklı asal çarpan sayısını bulup
kağıda yazıyor.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Arda'nın kağıda yazdığı sayılardan biri kesinlikle olamaz?
B) 1
C) 3
D) 4
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
19. FT Ayşe ve Arda asal sayılar ile ilgili bir oyun oynuyorlar. Ayşe 1'den 35'e kadar (1 ve 35 dahil) bir sayı söylüyor. Arda söylenen sayının farklı asal çarpan sayısını bulup kağıda yazıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Arda'nın kağıda yazdığı sayılardan biri kesinlikle olamaz? B) 1 C) 3 D) 4
2.
180x2=3605ncrosta
da afou
Mekanizma açıldığı anda her iki sıradaki ampuller en soldan başlayarak sağa doğru sırasıyla yanacaktır. Am-
pullerden biri söndüğü anda bir sonraki ampul yanacaktır. Sıranın sonundaki ampul söndüğünde ise sıranın
başındaki ampul yanacaktır. Her iki sırada en solda yer alan ampuller ilk kez aynı anda yanmaya başlıyor.
Buna göre, en soldaki ampullerin 3. kez aynı anda yanmaya başlamalarına kadar geçen sürede, altında
4 yazan ampul toplam kaç saniye yanmış olur?
A) 20
67
49999
6.00-8050
480
Bir gökdelenin asansörünün düğmeleri yalnızca asal sayılardan oluşmaktadır. Bu düğmeler-
de yer almayan bir kata çıkmak isteyen biri, istediği kata ait sayının asal çarpanlarına sırasıy-
la basmaktadır.
2³.19
360=80
16
B) 40
C) 60
defa 1. Sıradaki ampistler yondi
Örneğin: 54. kata çıkmak isteyen biri
54 21 33 olduğundan 1 defa 2'ye,
3 defada 3'e basmalıdır.
9212
46 2
23 23
D) 80
12
8812
R
22
11
11
Asansörün düğmeleri yukarıdaki gibi olduğuna göre, bu asansöre binen Volkan kaçıncı kata çıkamaz?
A) 26=217
B) 88 2711
C) 92
92 27323¹
D) 99 3
89/3
38 3
77 74
1
İki tane pozitif tam sayının 1'den başka ortak böleni yoksa bu sayılar aralarında asaldır.
Aşağıda öğleden önce Levent'in odasında bulunan duvar saati ve bu saatin dijital saatteki görüntüsü verilmi-
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
2. 180x2=3605ncrosta da afou Mekanizma açıldığı anda her iki sıradaki ampuller en soldan başlayarak sağa doğru sırasıyla yanacaktır. Am- pullerden biri söndüğü anda bir sonraki ampul yanacaktır. Sıranın sonundaki ampul söndüğünde ise sıranın başındaki ampul yanacaktır. Her iki sırada en solda yer alan ampuller ilk kez aynı anda yanmaya başlıyor. Buna göre, en soldaki ampullerin 3. kez aynı anda yanmaya başlamalarına kadar geçen sürede, altında 4 yazan ampul toplam kaç saniye yanmış olur? A) 20 67 49999 6.00-8050 480 Bir gökdelenin asansörünün düğmeleri yalnızca asal sayılardan oluşmaktadır. Bu düğmeler- de yer almayan bir kata çıkmak isteyen biri, istediği kata ait sayının asal çarpanlarına sırasıy- la basmaktadır. 2³.19 360=80 16 B) 40 C) 60 defa 1. Sıradaki ampistler yondi Örneğin: 54. kata çıkmak isteyen biri 54 21 33 olduğundan 1 defa 2'ye, 3 defada 3'e basmalıdır. 9212 46 2 23 23 D) 80 12 8812 R 22 11 11 Asansörün düğmeleri yukarıdaki gibi olduğuna göre, bu asansöre binen Volkan kaçıncı kata çıkamaz? A) 26=217 B) 88 2711 C) 92 92 27323¹ D) 99 3 89/3 38 3 77 74 1 İki tane pozitif tam sayının 1'den başka ortak böleni yoksa bu sayılar aralarında asaldır. Aşağıda öğleden önce Levent'in odasında bulunan duvar saati ve bu saatin dijital saatteki görüntüsü verilmi-
20.
Yukarıdaki renkli bardaklara soldan sağa doğru sırayla 20'den büyük ardışık şekilde asal sayılarla numaralar veri-
lecektir.
1. Grup
2. Grup
Bardaklar 1. ve 2. gruptaki gibi üst üste bırakılmıştır.
Buna göre, 1. gruptaki bardakların numaraları toplamı ile 2. gruptaki bardakların numaralarının toplamının
farkı kaçtır?
A) 48
B) 36
C) 32
D) 22
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
20. Yukarıdaki renkli bardaklara soldan sağa doğru sırayla 20'den büyük ardışık şekilde asal sayılarla numaralar veri- lecektir. 1. Grup 2. Grup Bardaklar 1. ve 2. gruptaki gibi üst üste bırakılmıştır. Buna göre, 1. gruptaki bardakların numaraları toplamı ile 2. gruptaki bardakların numaralarının toplamının farkı kaçtır? A) 48 B) 36 C) 32 D) 22
20. Aşağıda 1'den 50'ye kadar olan doğal sayıların yazılı olduğu bir kart verilmiştir.
1
IS
11
21
31
41
2
12
22
32
42
3
13
33
4
43
14
24
23
n.
34
44
5
15
25
35
45
6
16
26
36
7
A) Sari ve turuncu renkli kare sayıları eşittir.
B) Kırmızı ve mavi renkli kare sayıları eşittir.
C) Yeşil renkli kare sayısı sarı renkli kare sayısının 2 katıdır.
D) Toplam boyalı kare sayısı 12'dir.
17
ILI
EPHESUS
27
37
18
28
38
S
9
19
48
47
46
29
39
49
10
20
30
40
Yalçın, bu kartta 3'ün pozitif tam sayı kuvvetlerinin yazılı olduğu kareleri kırmızıya, 2'nin pozitif tam sayı kuvvetle-
rinin yazılı olduğu kareleri maviye boyuyor. Daha sonra asal olmayan ve yalnız bir tane asal çarpanı olan sayıları
da sarıya boyuyor.
Kırmızı boyalı kareler, sarıya boyandığında turuncu, mavi boyalı kareler sarıya boyandığında ise yeşil renk alıyor.
Son durumda karttaki renkli kare sayısı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
50
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
20. Aşağıda 1'den 50'ye kadar olan doğal sayıların yazılı olduğu bir kart verilmiştir. 1 IS 11 21 31 41 2 12 22 32 42 3 13 33 4 43 14 24 23 n. 34 44 5 15 25 35 45 6 16 26 36 7 A) Sari ve turuncu renkli kare sayıları eşittir. B) Kırmızı ve mavi renkli kare sayıları eşittir. C) Yeşil renkli kare sayısı sarı renkli kare sayısının 2 katıdır. D) Toplam boyalı kare sayısı 12'dir. 17 ILI EPHESUS 27 37 18 28 38 S 9 19 48 47 46 29 39 49 10 20 30 40 Yalçın, bu kartta 3'ün pozitif tam sayı kuvvetlerinin yazılı olduğu kareleri kırmızıya, 2'nin pozitif tam sayı kuvvetle- rinin yazılı olduğu kareleri maviye boyuyor. Daha sonra asal olmayan ve yalnız bir tane asal çarpanı olan sayıları da sarıya boyuyor. Kırmızı boyalı kareler, sarıya boyandığında turuncu, mavi boyalı kareler sarıya boyandığında ise yeşil renk alıyor. Son durumda karttaki renkli kare sayısı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 50
Bum 22
n
95
6 7 8 9 10
test 123 956 7 8
3.1
21011
¿R42 39 3
6
SRLY
1942
2.
1
S JO
u
253w
S
zue
25/ves
cland
36-41.13
171377
100
93
Emre, Mert ve Yiğit'in oynadığı oyunda arka yüzleri
boş ön yüzlerinde 1'den 100'e kadar numaralandırıl
mış özdeş 100 kart bulunmaktadır.
2.3=0 25 N
23:50
127-9
97
fulare
fine Emre : Üzerinde asal sayılar yazılı kartları ters çevi-
Stan
receğim.
Von.
YAu
Mert: Birbirinden farklı asal çarpan sayısı 2 olan
sayılar yazılı kartları ters çevireceğim.√
231202
2.11=22
213-26
Yiğit: Birbirinden farklı asal çarpan sayısı 3 olan
sayılar yazılı kartları ters çevireceğim.
3625
Emre, Mert ve Yiğit bu oyunu doğru bir şekilde
2663 sırasıyla oynadığına göre en son arka yüzü çev-
78 rilmemiş şekilde kalan kart sayısı kaçtır?
A) 10
B) 11
C) 12
D) 13 C/
Oluşan parçalall
1. parça: Santimetre cinsinden uzunluğunun 3
asal çarpanı olacaktır.
effe
2. parça: Santimetre cinsinden uzunluğu bir as
yıya eşit olacaktır.
2. parçanın uzunluğu 15 gm'den büyük old
göre 3. parçanın uzunluğu en fazla kaç c
bilir?
13
B) 14
Unluler
5.
A ve B isimli cisimlerin her birinden gram
kütlelerinin farklı asal çarpanları toplam kae
maktadır.
235
A
w
C) 15
60 g
D
B
72g
En az sayıda A ve B cisimleri kullanıla
razinin farklı kefelerine aynı cins cisim
terazinin dengede olması sağlanacakt
Buna göre A ve B cisimlerinden te
mayan toplam cisim sayısı kaçtır?
B) 2
(A) 1
C) 3
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
Bum 22 n 95 6 7 8 9 10 test 123 956 7 8 3.1 21011 ¿R42 39 3 6 SRLY 1942 2. 1 S JO u 253w S zue 25/ves cland 36-41.13 171377 100 93 Emre, Mert ve Yiğit'in oynadığı oyunda arka yüzleri boş ön yüzlerinde 1'den 100'e kadar numaralandırıl mış özdeş 100 kart bulunmaktadır. 2.3=0 25 N 23:50 127-9 97 fulare fine Emre : Üzerinde asal sayılar yazılı kartları ters çevi- Stan receğim. Von. YAu Mert: Birbirinden farklı asal çarpan sayısı 2 olan sayılar yazılı kartları ters çevireceğim.√ 231202 2.11=22 213-26 Yiğit: Birbirinden farklı asal çarpan sayısı 3 olan sayılar yazılı kartları ters çevireceğim. 3625 Emre, Mert ve Yiğit bu oyunu doğru bir şekilde 2663 sırasıyla oynadığına göre en son arka yüzü çev- 78 rilmemiş şekilde kalan kart sayısı kaçtır? A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 C/ Oluşan parçalall 1. parça: Santimetre cinsinden uzunluğunun 3 asal çarpanı olacaktır. effe 2. parça: Santimetre cinsinden uzunluğu bir as yıya eşit olacaktır. 2. parçanın uzunluğu 15 gm'den büyük old göre 3. parçanın uzunluğu en fazla kaç c bilir? 13 B) 14 Unluler 5. A ve B isimli cisimlerin her birinden gram kütlelerinin farklı asal çarpanları toplam kae maktadır. 235 A w C) 15 60 g D B 72g En az sayıda A ve B cisimleri kullanıla razinin farklı kefelerine aynı cins cisim terazinin dengede olması sağlanacakt Buna göre A ve B cisimlerinden te mayan toplam cisim sayısı kaçtır? B) 2 (A) 1 C) 3
9
10
20'den küçük asal sayıların toplamı kaç-
tır?
M.6.1.2.3
A) 75
B) 77
C) 78
D) 80
197600
17 Cumar
@
m ile n asal sayılar ve m n = 55 olduğuna
göre, m + n toplamı aşağıdakilerden han-
gisine eşittir?
M.6.1.2.3
A) 6
B) 11
C) 16
D) 21
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
9 10 20'den küçük asal sayıların toplamı kaç- tır? M.6.1.2.3 A) 75 B) 77 C) 78 D) 80 197600 17 Cumar @ m ile n asal sayılar ve m n = 55 olduğuna göre, m + n toplamı aşağıdakilerden han- gisine eşittir? M.6.1.2.3 A) 6 B) 11 C) 16 D) 21
SAYISAL
14. Zemin katın üzerinde 40 katı olan bir binada bulunan dört farklı asansörün üzerine asıla
sörlerin hangi katlarda durdukları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Asansörlerin hepsi zemin katta durmaktadır ve
asansörlerin görünümü aşağıda verilmiştir.
Kat numarası
asal sayı olan
katlarda durur.
1. Asansör
Kat numarası 2'nin
katı olan
katlarda durur.
B) 8
2. Asansör
Kat numarası
40'ın çarpanı olan
katlarda durur.
Buna göre zemin kattan 4. asansöre binen Ahmet kaç farklı katta inebilir?
A) 9
3. Asansör
C) 7
Diğer üç asansörden
hiç birinin durmadığı
katlarda durur.
D) 6
4. Asansör
00
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
SAYISAL 14. Zemin katın üzerinde 40 katı olan bir binada bulunan dört farklı asansörün üzerine asıla sörlerin hangi katlarda durdukları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Asansörlerin hepsi zemin katta durmaktadır ve asansörlerin görünümü aşağıda verilmiştir. Kat numarası asal sayı olan katlarda durur. 1. Asansör Kat numarası 2'nin katı olan katlarda durur. B) 8 2. Asansör Kat numarası 40'ın çarpanı olan katlarda durur. Buna göre zemin kattan 4. asansöre binen Ahmet kaç farklı katta inebilir? A) 9 3. Asansör C) 7 Diğer üç asansörden hiç birinin durmadığı katlarda durur. D) 6 4. Asansör 00
20'dir.
in ayrılan kısımlarını işaretleyiniz.
Sayısal
A
Türkiye'de, 1'den 81'e kadar ardışık doğal sayılar-
la numaralanmış plaka koduna sahip 81 il bulun-
maktadır.
Bir şirkette, 81 ilin her birine yetecek kadar pazar-
lama temsilcisi olmadığı için bazı pazarlama tem-
silcilerine birden fazla ilin sorumluluğu verilecektir.
Plaka kodunun farklı asal çarpanlarının toplamı 10
olan illerin sorumluluğu Hakan'a, plaka kodunun
farklı asal çarpanlarının toplamı 9 olan illerin so-
rumluluğu Adnan'a verilecektir.
Buna göre, sorumluluğu Hakan'a ve Adnan'a
verilecek illerin sayıları toplamı kaçtır?
A) Z
B) 8
C) 9
D) 10
2.3-21
5.3.2=30
$.3.3.2=96
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
20'dir. in ayrılan kısımlarını işaretleyiniz. Sayısal A Türkiye'de, 1'den 81'e kadar ardışık doğal sayılar- la numaralanmış plaka koduna sahip 81 il bulun- maktadır. Bir şirkette, 81 ilin her birine yetecek kadar pazar- lama temsilcisi olmadığı için bazı pazarlama tem- silcilerine birden fazla ilin sorumluluğu verilecektir. Plaka kodunun farklı asal çarpanlarının toplamı 10 olan illerin sorumluluğu Hakan'a, plaka kodunun farklı asal çarpanlarının toplamı 9 olan illerin so- rumluluğu Adnan'a verilecektir. Buna göre, sorumluluğu Hakan'a ve Adnan'a verilecek illerin sayıları toplamı kaçtır? A) Z B) 8 C) 9 D) 10 2.3-21 5.3.2=30 $.3.3.2=96
10.
1 br²
B
A
3x3'lük birim kareli bir zeminde A ve B arasında
bir oyun oynanmaktadır. Bu oyunda A ve B'nin
başlangıç konumları yukarıda verilmiştir. A ve B
kendilerine verilen sayıları önce farklı asal sayıla-
rin kuvvetlerinin çarpımı biçiminde yazıyor. Daha
sonra da bu asal sayıların kuvvetleri toplamı kadar
birim kırmızı ve mavi çizgilerle belirtildiği şekilde
ilerliyor.
Örneğin; 6=2¹-3¹, 1+1= olduğundan toplamda
2 br ilerler.
B) 32 ve 36
D) 72 ve 200
Buna göre A ve B'nin turuncu renkteki karede
buluşması için aşağıda bulunan hangi sayı çif-
tinin verilmesi gerekir?
A) 24 ve 25
C) 24 ve 72
7
12. a
12cm
MARTEST
11. Bir baba oğlu ile beraber balık avlamaya gidecek-
tir. Baba balık avlamak için gerekli olan oltaları
kendisi yapmaya karar verir.
a
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
10. 1 br² B A 3x3'lük birim kareli bir zeminde A ve B arasında bir oyun oynanmaktadır. Bu oyunda A ve B'nin başlangıç konumları yukarıda verilmiştir. A ve B kendilerine verilen sayıları önce farklı asal sayıla- rin kuvvetlerinin çarpımı biçiminde yazıyor. Daha sonra da bu asal sayıların kuvvetleri toplamı kadar birim kırmızı ve mavi çizgilerle belirtildiği şekilde ilerliyor. Örneğin; 6=2¹-3¹, 1+1= olduğundan toplamda 2 br ilerler. B) 32 ve 36 D) 72 ve 200 Buna göre A ve B'nin turuncu renkteki karede buluşması için aşağıda bulunan hangi sayı çif- tinin verilmesi gerekir? A) 24 ve 25 C) 24 ve 72 7 12. a 12cm MARTEST 11. Bir baba oğlu ile beraber balık avlamaya gidecek- tir. Baba balık avlamak için gerekli olan oltaları kendisi yapmaya karar verir. a
17. Aşağıda verilen 105 cm uzunluğundaki dikdörtgen şeridin ön yüzü sarı arka yüzü turuncu renklidir.
105 cm
2 cm
Bu şeridin cm cinsinden uzunluğunun asal çarpanlarından birinin uzunluğu kadarlık kısmı sol tarafından, farklı bir asal çar-
panının uzunluğu kadarlık kısmı ise sağ tarafının ön yüzünün üzerine gelecek şekilde katlandığında aşağıdaki görünüm
elde edilmiştir.
Buna göre, son durumda sarı renkli bölgenin alanı cm² cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 206
B) 198
(C) 184
D) 170
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
17. Aşağıda verilen 105 cm uzunluğundaki dikdörtgen şeridin ön yüzü sarı arka yüzü turuncu renklidir. 105 cm 2 cm Bu şeridin cm cinsinden uzunluğunun asal çarpanlarından birinin uzunluğu kadarlık kısmı sol tarafından, farklı bir asal çar- panının uzunluğu kadarlık kısmı ise sağ tarafının ön yüzünün üzerine gelecek şekilde katlandığında aşağıdaki görünüm elde edilmiştir. Buna göre, son durumda sarı renkli bölgenin alanı cm² cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 206 B) 198 (C) 184 D) 170
2.
Tanım: Sayıyı oluşturan rakamların
toplamı da asal olan en az iki
basamaklı asal sayılara tam asal
sayı denir.
3ten
www.derslig.com
Tahtada yazılan tanıma göre en küçük iki tam asal
sayının toplamı kaçtır?
A) 24
B) 29
C) 34
D) 39
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
2. Tanım: Sayıyı oluşturan rakamların toplamı da asal olan en az iki basamaklı asal sayılara tam asal sayı denir. 3ten www.derslig.com Tahtada yazılan tanıma göre en küçük iki tam asal sayının toplamı kaçtır? A) 24 B) 29 C) 34 D) 39
STI MATEMATİK TESTİ
B
16. Bir kursta 1'den 12'ye kadar olan doğal sayılarla numaralandırılmış 12 sınıf bulunmaktadır. Burak ve Melis'in sınıf-
larının numarası sırasıyla 5 ve 6'dır.
vi,
Her iki öğrenci de numarası kendi sınıf numarası ile aralarında asal olan başka bir sınıfa geçecektir.
Burak Melis'in, Melis de Burak'ın eski sınıfına geçmeyecektir.
Buna göre Burak'ın geçebileceği sınıfların sayısı, Melis'in geçebileceği sınıfların sayısından kaç fazladır?
D) 6
A) 3
B) 4
C) 5
.
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
STI MATEMATİK TESTİ B 16. Bir kursta 1'den 12'ye kadar olan doğal sayılarla numaralandırılmış 12 sınıf bulunmaktadır. Burak ve Melis'in sınıf- larının numarası sırasıyla 5 ve 6'dır. vi, Her iki öğrenci de numarası kendi sınıf numarası ile aralarında asal olan başka bir sınıfa geçecektir. Burak Melis'in, Melis de Burak'ın eski sınıfına geçmeyecektir. Buna göre Burak'ın geçebileceği sınıfların sayısı, Melis'in geçebileceği sınıfların sayısından kaç fazladır? D) 6 A) 3 B) 4 C) 5 .
ÇARPANLAR VE KATLAR
KAZANIM KAVRAMA TESTI
Test 1
7. 20 ile 40 arasındaki doğal sayılardan kaç tanesinin
bir tane asal çarpanı vardır?
A) 5 B) 6
C) 7
D) 8
10.
8. Sadece hafta sonları soru çözen Emel'in soru çözdü-
ğü bir aya ait takvim yaprağı aşağıda verilmiştir.
P.tesi Salı Çarş. Perş. Cuma C.tesi Pzr
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
ÇARPANLAR VE KATLAR KAZANIM KAVRAMA TESTI Test 1 7. 20 ile 40 arasındaki doğal sayılardan kaç tanesinin bir tane asal çarpanı vardır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 10. 8. Sadece hafta sonları soru çözen Emel'in soru çözdü- ğü bir aya ait takvim yaprağı aşağıda verilmiştir. P.tesi Salı Çarş. Perş. Cuma C.tesi Pzr
6. Yandaki şekilde verilen kutulara sırayla 40, 41, 42 ve 43 sayılarının çarpanları, en üst
satırın en soldaki kutusundan başlanarak soldan sağa ve küçükten büyüğe doğru sıralı
şekilde yazılacaktır. Ayrıca:
• Bir doğal sayının çarpanları yazılıp bittiğinde sıradaki sayıya geçilecektir.
Bir satır tamamen dolduğunda alttaki satırın en solundaki kutudan devam edilecektir.
●
Verilen kurallara uygun şekilde kutuların tamamı doldurulduğunda yeşil renkli böl-
gede yer alan sayıların toplamı kaç olur?
A) 53
B) 74
C) 99
D) 102
8. E
k
E
(9) m
a
g
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
6. Yandaki şekilde verilen kutulara sırayla 40, 41, 42 ve 43 sayılarının çarpanları, en üst satırın en soldaki kutusundan başlanarak soldan sağa ve küçükten büyüğe doğru sıralı şekilde yazılacaktır. Ayrıca: • Bir doğal sayının çarpanları yazılıp bittiğinde sıradaki sayıya geçilecektir. Bir satır tamamen dolduğunda alttaki satırın en solundaki kutudan devam edilecektir. ● Verilen kurallara uygun şekilde kutuların tamamı doldurulduğunda yeşil renkli böl- gede yer alan sayıların toplamı kaç olur? A) 53 B) 74 C) 99 D) 102 8. E k E (9) m a g