Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Bilimsel Gösterim Soruları

3.
SORU:
Aşağıdaki iki tablonun içinde bazı üslü ifadeler gösterilmiştir. Tablo-1'deki her bir üslü ifade Tablo-2'deki
üslü ifadelerle ayrı ayrı çarpılacaktır.
A)
B)
Tablo-1
53
6252
1254
D) 1282
9⁰
Buna göre bulunan tüm sonuçlardan kaç tanesi 10'un tam sayı kuvveti şeklinde yazılabilir?
A) 1
B) 2
C) 3
Tablo-2
257
4004
Tablo-1
Yukarıda verilen sorunun doğru cevabının 4 olması için boş kısımlara aşağıdakilerden hangisi yazılmalı-
dir?
32³
56
212
8₁
12
125.
232
1250
775
0
53
Tablo-2
255
256
103
you
2640
D) 4
10
6
25
S3
f
Ortaokul Matematik
Bilimsel Gösterim
3. SORU: Aşağıdaki iki tablonun içinde bazı üslü ifadeler gösterilmiştir. Tablo-1'deki her bir üslü ifade Tablo-2'deki üslü ifadelerle ayrı ayrı çarpılacaktır. A) B) Tablo-1 53 6252 1254 D) 1282 9⁰ Buna göre bulunan tüm sonuçlardan kaç tanesi 10'un tam sayı kuvveti şeklinde yazılabilir? A) 1 B) 2 C) 3 Tablo-2 257 4004 Tablo-1 Yukarıda verilen sorunun doğru cevabının 4 olması için boş kısımlara aşağıdakilerden hangisi yazılmalı- dir? 32³ 56 212 8₁ 12 125. 232 1250 775 0 53 Tablo-2 255 256 103 you 2640 D) 4 10 6 25 S3 f
5. Aşağıda 8 cm uzunluğunda bir cetvel verilmiştir.
2 3
Bu cetvel tam sayı yazılı çizgilerin birinin hizasın-
dan kesilerek iki parçaya ayrılacaktır. Daha sonra
bu parçalardan birinin cm cinsinden uzunluğu ta-
ban, diğerinin cm cinsinden uzunluğu üs olacak
şekilde üslü ifadeler yazacaktır.
A) 125
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yazılabi-
lecek üslü ifadelerden birinin değeri olamaz?
(Cetvelin kenarlarındaki boşluklar ihmal edilecek-
tir.)
5 6 7
B) 64
C) 49
Shi
D 36
ANKARA YAYINCILIK
Ortaokul Matematik
Bilimsel Gösterim
5. Aşağıda 8 cm uzunluğunda bir cetvel verilmiştir. 2 3 Bu cetvel tam sayı yazılı çizgilerin birinin hizasın- dan kesilerek iki parçaya ayrılacaktır. Daha sonra bu parçalardan birinin cm cinsinden uzunluğu ta- ban, diğerinin cm cinsinden uzunluğu üs olacak şekilde üslü ifadeler yazacaktır. A) 125 Buna göre aşağıdakilerden hangisi yazılabi- lecek üslü ifadelerden birinin değeri olamaz? (Cetvelin kenarlarındaki boşluklar ihmal edilecek- tir.) 5 6 7 B) 64 C) 49 Shi D 36 ANKARA YAYINCILIK
X
Bilgi: jaj, 1 veya 1'den büyük, 10'dan küçük bir gerçek sayı ve n bir tam sayı olmak üzere a.10" gösterimi bilimsel
gösterimdir.
Arkeolojik kazılarla elde edilen bir nesnenin yaşı karbon 14 deneyi ile hesaplanabilir. Karbon 14 miktarı canlı hayatını
kaybettiği andan itibaren yaklaşık 5000 yılda yarı miktarına inmektedir. Canlı bir hayvanın ölmeden önceki yaklaşık
karbon 14 miktarı ve fosilin bulunduğu andaki karbon 14 miktarı bilinirse bulunan fosilin yaklaşık olarak hangi yillarda
yaşadığı belirlenebilir.
2021 yılında bulunan bir fosilin canlı iken vücudunda bulunan karbon 14 miktarının 10,8.102 miligram olduğu ve bu
fosilin yaklaşık olarak 25.000 yıl önce yaşıyor olabileceği hesaplanmıştır.
Bu verilere göre bulunan fosildeki karbon 14 miktarının miligram cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 27.10
3
B) 13,5.103
C) 6,25.10
D) 3,375.103
Ortaokul Matematik
Bilimsel Gösterim
X Bilgi: jaj, 1 veya 1'den büyük, 10'dan küçük bir gerçek sayı ve n bir tam sayı olmak üzere a.10" gösterimi bilimsel gösterimdir. Arkeolojik kazılarla elde edilen bir nesnenin yaşı karbon 14 deneyi ile hesaplanabilir. Karbon 14 miktarı canlı hayatını kaybettiği andan itibaren yaklaşık 5000 yılda yarı miktarına inmektedir. Canlı bir hayvanın ölmeden önceki yaklaşık karbon 14 miktarı ve fosilin bulunduğu andaki karbon 14 miktarı bilinirse bulunan fosilin yaklaşık olarak hangi yillarda yaşadığı belirlenebilir. 2021 yılında bulunan bir fosilin canlı iken vücudunda bulunan karbon 14 miktarının 10,8.102 miligram olduğu ve bu fosilin yaklaşık olarak 25.000 yıl önce yaşıyor olabileceği hesaplanmıştır. Bu verilere göre bulunan fosildeki karbon 14 miktarının miligram cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 27.10 3 B) 13,5.103 C) 6,25.10 D) 3,375.103
uy-
le ti-
ittir.
azla
18. Radyo dalgaları, radyo frekansı ile gerçekleşen elekt-
romanyetik dalgalardır. Bir radyo dalgasının yayılım
hızı yaklaşık olarak 3. 108 m/sn'dir.
Dünyanın dışındaki yaşam hakkında araştırma yapan
bilim insanları içerisinde dünya hakkında bilgiler olan
radyo dalgalarını uzay boşluğuna göndermektedirler.
Buna göre gönderildikten 12 saat sonra radyo dal-
gasının aldığı mesafenin km cinsinden gösterimi
aşağıdakilerden hangisidir? (1000 m = 1 km)
A) 64-107
C) 641010
B) 62 108
D) 66. 106
Ortaokul Matematik
Bilimsel Gösterim
uy- le ti- ittir. azla 18. Radyo dalgaları, radyo frekansı ile gerçekleşen elekt- romanyetik dalgalardır. Bir radyo dalgasının yayılım hızı yaklaşık olarak 3. 108 m/sn'dir. Dünyanın dışındaki yaşam hakkında araştırma yapan bilim insanları içerisinde dünya hakkında bilgiler olan radyo dalgalarını uzay boşluğuna göndermektedirler. Buna göre gönderildikten 12 saat sonra radyo dal- gasının aldığı mesafenin km cinsinden gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? (1000 m = 1 km) A) 64-107 C) 641010 B) 62 108 D) 66. 106
89
2. İnşaat malzemeleri satılan bir dükkânda Şekil l'de verilen, kalınlığı 2 cm olan tahtalara özdeş tahtalar üst üs
konularak Şekil Il'deki sipariş oluşturulmuştur.
24-10-2 m
u
15-10-¹ m
ÜST YÜZEY
180 cm
Stanm
QURUDED
907
Şekil I
Şekil II
Bu dükkânda her bir tahtanın satış fiyatı üst yüzeyin alanına göre hesaplanmaktadır ve 1 metrekareye ait sat
fiyatı 2,5 TL'dir.
Buna göre Şekil l'de verilen siparişin tutarı kaç Türk lirasidir?
A) 3³
B) 34
C) 35
D) 36
Aşagıda ger
Bu şerit, ke
oluşmuştur.
Buna göre
redir?
A) 2⁹
Ortaokul Matematik
Bilimsel Gösterim
89 2. İnşaat malzemeleri satılan bir dükkânda Şekil l'de verilen, kalınlığı 2 cm olan tahtalara özdeş tahtalar üst üs konularak Şekil Il'deki sipariş oluşturulmuştur. 24-10-2 m u 15-10-¹ m ÜST YÜZEY 180 cm Stanm QURUDED 907 Şekil I Şekil II Bu dükkânda her bir tahtanın satış fiyatı üst yüzeyin alanına göre hesaplanmaktadır ve 1 metrekareye ait sat fiyatı 2,5 TL'dir. Buna göre Şekil l'de verilen siparişin tutarı kaç Türk lirasidir? A) 3³ B) 34 C) 35 D) 36 Aşagıda ger Bu şerit, ke oluşmuştur. Buna göre redir? A) 2⁹
Yanlış
8. sınıf
REFERANS
10'un Farklı Tam Sayı Kuvvetleri
Aşağıda 3 metre uzunluğundaki bir ahşabın sandalye yapmak amacıyla parçalara ayrılmasının adımları verilmiştir.
3m
B) 375-10-5
ÜSLÜ İFADELER
3000
C) 375-10-4
TEST 7
D) 375-10-3
Başlangıç
Parçalara ayırma işlemi sırasında her adımda parçaların her biri, eş iki parçaya ayrılmaktadır.
Buna göre elde edilen en küçük parçalardan birinin kilometre cinsinden uzunluğu aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) 375-10-6
1. Adım
2. Adım
3. Adım
Ortaokul Matematik
Bilimsel Gösterim
Yanlış 8. sınıf REFERANS 10'un Farklı Tam Sayı Kuvvetleri Aşağıda 3 metre uzunluğundaki bir ahşabın sandalye yapmak amacıyla parçalara ayrılmasının adımları verilmiştir. 3m B) 375-10-5 ÜSLÜ İFADELER 3000 C) 375-10-4 TEST 7 D) 375-10-3 Başlangıç Parçalara ayırma işlemi sırasında her adımda parçaların her biri, eş iki parçaya ayrılmaktadır. Buna göre elde edilen en küçük parçalardan birinin kilometre cinsinden uzunluğu aşağıdakilerden hangi- sidir? A) 375-10-6 1. Adım 2. Adım 3. Adım
8,0550
3. WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) tarafından
plastik atıklar konusunda hazırlanan bir raporda
Akdeniz'in bir plastik denizi olma riski ile karşı
karşıya kaldığı vurgulandı.
AKDENİZ PLASTİK DENİZİ OLABİLİR!
Hazırlanan bu rapora göre Akdeniz'de bir kilo-
metrekarede 1,25 milyon plastik parça bulun-
maktadır.
1,25,106
2,500,000k
621513
Akdeniz'in yüz ölçümü 2,500 000 km² ol-
duğuna göre Akdeniz'de bulunan toplam
plastik parça sayısının bilimsel gösterimi
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) 3,125 10¹4
C) 6,25 10¹4
●
B) 3,125 10¹2
D) 6,25 10⁹
TINTADA
1,25
2,5
72,25
Ortaokul Matematik
Bilimsel Gösterim
8,0550 3. WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) tarafından plastik atıklar konusunda hazırlanan bir raporda Akdeniz'in bir plastik denizi olma riski ile karşı karşıya kaldığı vurgulandı. AKDENİZ PLASTİK DENİZİ OLABİLİR! Hazırlanan bu rapora göre Akdeniz'de bir kilo- metrekarede 1,25 milyon plastik parça bulun- maktadır. 1,25,106 2,500,000k 621513 Akdeniz'in yüz ölçümü 2,500 000 km² ol- duğuna göre Akdeniz'de bulunan toplam plastik parça sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) 3,125 10¹4 C) 6,25 10¹4 ● B) 3,125 10¹2 D) 6,25 10⁹ TINTADA 1,25 2,5 72,25
20. Aşağıda daire şeklindeki bir koşu pistinde spor yapan Nazlı'nın görseli verilmiştir.
O
30 m
2. Aşağıda s
Nazlı koşu pistindeki beyaz çizgi üzerinde sabit hızla koşmaktadır. Daire şeklindeki pistin üzerinde bulunan beyaz çiz-
ginin yarıçapı 30 metredir.
Nazlı, verilen koşu pisti üzerinde her gün 5 tur koştuğuna göre bir haftada koştuğu toplam mesafenin santi-
metre türünden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? (π = 3 alınız.)
A) 9.10²
B) 1,8.103
C) 6,3. 10³
D) 6,3.105
F
♦
Yu
Ortaokul Matematik
Bilimsel Gösterim
20. Aşağıda daire şeklindeki bir koşu pistinde spor yapan Nazlı'nın görseli verilmiştir. O 30 m 2. Aşağıda s Nazlı koşu pistindeki beyaz çizgi üzerinde sabit hızla koşmaktadır. Daire şeklindeki pistin üzerinde bulunan beyaz çiz- ginin yarıçapı 30 metredir. Nazlı, verilen koşu pisti üzerinde her gün 5 tur koştuğuna göre bir haftada koştuğu toplam mesafenin santi- metre türünden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? (π = 3 alınız.) A) 9.10² B) 1,8.103 C) 6,3. 10³ D) 6,3.105 F ♦ Yu
A
2.
TEST-13
1. a 0 ve m, n tam sayilar olmak üzere, a"-a-am..
velay" dir.
Aşağıda uzunluğu 2² 10 br ve 5-10² br olan mavi ve kırmızı renkli iki demir çubuk verilmiştir.
5- 10 birim
2 10 birim
Bu iki çubuk uzunluklan 4-102 br olan eş parçalara ayrılıp parçaların 4'er tanesi ile kütlesi 0,8 kg olan çerçeveler yapılıyor.
Kırmızı Çerçeveler
Kısa kenar uzunluğu 182 birim olan dikdörtgen şeklindeki
kâğıt eş parçalara ayrılıyor.
***
Mavi Çerçeveler
Buna göre, elde edilen çerçevelerin toplam kütlesinin gram cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1,3-104
B) 6,5-106
C) 1,3-107
D) 6,5-107
3. Aşağıda M merkezli üç daire kendi içinde eş dilimlere ay-
riliyor.
Ortaokul Matematik
Bilimsel Gösterim
A 2. TEST-13 1. a 0 ve m, n tam sayilar olmak üzere, a"-a-am.. velay" dir. Aşağıda uzunluğu 2² 10 br ve 5-10² br olan mavi ve kırmızı renkli iki demir çubuk verilmiştir. 5- 10 birim 2 10 birim Bu iki çubuk uzunluklan 4-102 br olan eş parçalara ayrılıp parçaların 4'er tanesi ile kütlesi 0,8 kg olan çerçeveler yapılıyor. Kırmızı Çerçeveler Kısa kenar uzunluğu 182 birim olan dikdörtgen şeklindeki kâğıt eş parçalara ayrılıyor. *** Mavi Çerçeveler Buna göre, elde edilen çerçevelerin toplam kütlesinin gram cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1,3-104 B) 6,5-106 C) 1,3-107 D) 6,5-107 3. Aşağıda M merkezli üç daire kendi içinde eş dilimlere ay- riliyor.
= 4(x²+2x+1)
(X+1)-(X+1)
17. Bir matematik oyununda x yerine yazılacak değerler için 5. adımda yazan sayı hesaplanabilmektedir.
1. adım:
2. adım:
3. adım:
4. adım:
5. adım:
Sayıyı oku.
2x. (5-x) işleminde yerine yaz
Sonucu bilimsel gösterimi a. 10° şeklinde yap.
Mal> 3)ise x'i 1 arttırıp 1.adıma git, değil ise 5. adıma geç.
a sayısının çözümlenmesini yaz.
36x
Bu oyunda x yerine 3 yazan bir kişinin 5. adımda elde edeceği cevap aşağıdakilerden hangisidir?
1.10° +2.10-1
1.10¹ +2.10-1
1.10⁰
1.10¹ +2.10-2
6.212
2_1
-12x+1
1,2.10'
+2.10¹
12
5-3=2₁
2×3=6
Dax
YIC
?? + (-8)=24
Ortaokul Matematik
Bilimsel Gösterim
= 4(x²+2x+1) (X+1)-(X+1) 17. Bir matematik oyununda x yerine yazılacak değerler için 5. adımda yazan sayı hesaplanabilmektedir. 1. adım: 2. adım: 3. adım: 4. adım: 5. adım: Sayıyı oku. 2x. (5-x) işleminde yerine yaz Sonucu bilimsel gösterimi a. 10° şeklinde yap. Mal> 3)ise x'i 1 arttırıp 1.adıma git, değil ise 5. adıma geç. a sayısının çözümlenmesini yaz. 36x Bu oyunda x yerine 3 yazan bir kişinin 5. adımda elde edeceği cevap aşağıdakilerden hangisidir? 1.10° +2.10-1 1.10¹ +2.10-1 1.10⁰ 1.10¹ +2.10-2 6.212 2_1 -12x+1 1,2.10' +2.10¹ 12 5-3=2₁ 2×3=6 Dax YIC ?? + (-8)=24
1.
Evrendeki tüm maddelerin fiziksel ve kimyasal
özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşına atom
denir. Ayrıca atomu oluşturan, atomdan daha
küçük maddeler de vardır. Bunlardan en çok
bilinenleri atom altı parçacıklar olarak da ad-
landırılan elektron, proton ve nötrondur.
Bu parçacıklardan proton ve nötron atomun
merkezinde, elektronlar ise merkezin çevre-
sinde hızla hareket halinde bulunur.
Elektronların yerleri kesin olarak bilinmese de
bulunma olasılıklarının yüksek olduğu bölge-
lere orbital denir.
Orbitallerde bulunan elektron sayıları şu şekil-
dedir:
1. Orbitalde 2 elektron
2. Orbitalde 8 elektron
3. Orbitalde 18 elektron....
....
1 elektronun kütlesi yaklaşık olarak 9.10-31 kg
dir.
Yukarıda verilen bilgilere göre toplamda 10
tane elektronu bulunan Neon elementinin
orbitallerinde bulunan elektronların ağırlık-
ları farkı kaçtır?
A) 1,8.1030
C) 5,4.10-30
B) 0,72.10-28
D) 36.10-31
final LGS dergisi
2.
Ortaokul Matematik
Bilimsel Gösterim
1. Evrendeki tüm maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşına atom denir. Ayrıca atomu oluşturan, atomdan daha küçük maddeler de vardır. Bunlardan en çok bilinenleri atom altı parçacıklar olarak da ad- landırılan elektron, proton ve nötrondur. Bu parçacıklardan proton ve nötron atomun merkezinde, elektronlar ise merkezin çevre- sinde hızla hareket halinde bulunur. Elektronların yerleri kesin olarak bilinmese de bulunma olasılıklarının yüksek olduğu bölge- lere orbital denir. Orbitallerde bulunan elektron sayıları şu şekil- dedir: 1. Orbitalde 2 elektron 2. Orbitalde 8 elektron 3. Orbitalde 18 elektron.... .... 1 elektronun kütlesi yaklaşık olarak 9.10-31 kg dir. Yukarıda verilen bilgilere göre toplamda 10 tane elektronu bulunan Neon elementinin orbitallerinde bulunan elektronların ağırlık- ları farkı kaçtır? A) 1,8.1030 C) 5,4.10-30 B) 0,72.10-28 D) 36.10-31 final LGS dergisi 2.
7
TEST 8
A)
TEST 8
D)
7. Küre yapılı, buzlu bir zırh Güneş Sistemi'nin etrafını sarmaktadır. Buna günümüzde Oort Bulutu denmektedir.
Oort Bulutu
Merkür
Venüs
9,99-102
9,99.10¹
9,99-10²
1 AB
Dünya
9,99-10
Mars
Jupiter
Saturn
10 AB
Uranus
9,9999,104
9,9999-105
9,9999-104
9,9999-10
Bu zırh 1000 ile 100 000 astronomik birim (AB) arasında uzaklıkta yer alır. 1AB, Güneş ile Dünya arasındaki
uzaklığa yani 150 milyon kilometreye eşittir. Görselde Dünya, Satürn ile K ve L noktalarının AB cinsinden değerleri
verilmiştir.
Görsele göre Oort Bulutu'nun iç sınırında olan K noktasının ve diş sınırında olan L noktasının Dünya'ya
olan mesafelerinin astronomik birim cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
K noktasına uzaklık (AB)
L noktasına uzaklık (AB)
SASTAS
Neptune
K
1000
16
100000
AB
17.
Ortaokul Matematik
Bilimsel Gösterim
7 TEST 8 A) TEST 8 D) 7. Küre yapılı, buzlu bir zırh Güneş Sistemi'nin etrafını sarmaktadır. Buna günümüzde Oort Bulutu denmektedir. Oort Bulutu Merkür Venüs 9,99-102 9,99.10¹ 9,99-10² 1 AB Dünya 9,99-10 Mars Jupiter Saturn 10 AB Uranus 9,9999,104 9,9999-105 9,9999-104 9,9999-10 Bu zırh 1000 ile 100 000 astronomik birim (AB) arasında uzaklıkta yer alır. 1AB, Güneş ile Dünya arasındaki uzaklığa yani 150 milyon kilometreye eşittir. Görselde Dünya, Satürn ile K ve L noktalarının AB cinsinden değerleri verilmiştir. Görsele göre Oort Bulutu'nun iç sınırında olan K noktasının ve diş sınırında olan L noktasının Dünya'ya olan mesafelerinin astronomik birim cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? K noktasına uzaklık (AB) L noktasına uzaklık (AB) SASTAS Neptune K 1000 16 100000 AB 17.
3.
SESYAYINLARI
Dünya, Güneş etrafındaki yörüngesinde dönerken Güneş de Samanyolu Galaksisi
etrafındaki yörüngesinde dönmektedir.
Güneş bu yörüngedeki bir tam turunu yaklaşık 200 milyon yılda tamamlamaktadır.
B
A) 3,4. 1015
Güneş 1 günde yaklaşık 17 milyon kilometre yol aldığına göre yörüngesini ta-
mamladığında aldığı yolun kilometre cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakiler-
den hangisidir? (1 yıl = 365 gün)
B) 2,38.1016
8. Sınıf KÖDS - 4 / Matematik
C) 1,02.1017
D) 1,241. 1018
GÜNCE
Ortaokul Matematik
Bilimsel Gösterim
3. SESYAYINLARI Dünya, Güneş etrafındaki yörüngesinde dönerken Güneş de Samanyolu Galaksisi etrafındaki yörüngesinde dönmektedir. Güneş bu yörüngedeki bir tam turunu yaklaşık 200 milyon yılda tamamlamaktadır. B A) 3,4. 1015 Güneş 1 günde yaklaşık 17 milyon kilometre yol aldığına göre yörüngesini ta- mamladığında aldığı yolun kilometre cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakiler- den hangisidir? (1 yıl = 365 gün) B) 2,38.1016 8. Sınıf KÖDS - 4 / Matematik C) 1,02.1017 D) 1,241. 1018 GÜNCE
TEST-19 ÜSLÜ SAYILAR-2
1. *N95 maskeler 0,3 mikron çapından daha büyük bakterileri filtrelerinde tutarak solunum yoluyla vücuda gelmesini en-
geller."
Aşağıdaki tabloda bir labaratuvarda incelenecek bazı bakteri çeşitleri ve bu bakterilerin milimetre cinsinden çapları
verilmiştir.
A
B
C
0,8-105
2,37-10-3
5.08-104
2,17-10-5
0,032-10-2
ISTEK
0.016 10
Bu labaratuvarda çalışacak Bakteriyolog Sudenaz Hanım, N95 maske takarak en fazla kaç çeşit bakteri üzerin-
de inceleme yapabilir? (1 mikron 10-3 milimetre)
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
Ortaokul Matematik
Bilimsel Gösterim
TEST-19 ÜSLÜ SAYILAR-2 1. *N95 maskeler 0,3 mikron çapından daha büyük bakterileri filtrelerinde tutarak solunum yoluyla vücuda gelmesini en- geller." Aşağıdaki tabloda bir labaratuvarda incelenecek bazı bakteri çeşitleri ve bu bakterilerin milimetre cinsinden çapları verilmiştir. A B C 0,8-105 2,37-10-3 5.08-104 2,17-10-5 0,032-10-2 ISTEK 0.016 10 Bu labaratuvarda çalışacak Bakteriyolog Sudenaz Hanım, N95 maske takarak en fazla kaç çeşit bakteri üzerin- de inceleme yapabilir? (1 mikron 10-3 milimetre) A) 3 B) 4 C) 5 D) 6
ORTAL TEST yeni nesile geçiş
28-1010 382105
• 0,0027 1013
378108
26,5-1010
MODEL 5 YÜZDELİK DEĞİŞİM
Bir bilgisayar oyununda ikinci aşamaya geçebilen her oyuncunun puanı %40 oranında artırılmaktadır. Bu oyunun birinci aşamasını tama
layan üç oyuncunun topladıkları(henüz artırılmayan) puanları
.
28.10
biçimindedir.
Eklenmiş puanları x sayısından büyük olan oyuncular, ikinci aşamada "uzman" ünvanını almaktadır.
Oyunculardan yalnızca biri "uzman" ünvanını almaya hak kazandığına göre, x değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 37109
B) 3650 - 108
C) 0,0369-1013
D) 385- 109
187
9
280.10
£112.109)
10
Lie
ÇÖZÜMLEME/10'un FARKLI KUVVETLERI ILL
100
28
NEP
=
DZUMLE
28.4.10
112.109
40
MO
Ortaokul Matematik
Bilimsel Gösterim
ORTAL TEST yeni nesile geçiş 28-1010 382105 • 0,0027 1013 378108 26,5-1010 MODEL 5 YÜZDELİK DEĞİŞİM Bir bilgisayar oyununda ikinci aşamaya geçebilen her oyuncunun puanı %40 oranında artırılmaktadır. Bu oyunun birinci aşamasını tama layan üç oyuncunun topladıkları(henüz artırılmayan) puanları . 28.10 biçimindedir. Eklenmiş puanları x sayısından büyük olan oyuncular, ikinci aşamada "uzman" ünvanını almaktadır. Oyunculardan yalnızca biri "uzman" ünvanını almaya hak kazandığına göre, x değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 37109 B) 3650 - 108 C) 0,0369-1013 D) 385- 109 187 9 280.10 £112.109) 10 Lie ÇÖZÜMLEME/10'un FARKLI KUVVETLERI ILL 100 28 NEP = DZUMLE 28.4.10 112.109 40 MO
A) 1,198-1033
C) 1,58-1032
600 1020
37
1029
110m2
dir-4530
8. Sınıf/Liselere Geçiş Deneme Sınavı / Sayısal Bölüm - 84107
8. A, B, C ve D sayıları için aşağıdakiler bilinmektedir.
A: 32 basamaklı en küçük pozitif tam sayının 6 katıdır
B: 30 basamaklı en küçük pozitif tam sayının 8 katıdır.
C: 33 basamaklı en küçük pozitif tam sayının yarısıdır.
D: 31 basamaklı en küçük pozitif tam sayının 9 katıdır.
Buna göre (A + B + C + D) ifadesinin bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
90.10
690.000
4
698.10
B6,98-1032
D) 1,03 1030
7070
Dic
Ortaokul Matematik
Bilimsel Gösterim
A) 1,198-1033 C) 1,58-1032 600 1020 37 1029 110m2 dir-4530 8. Sınıf/Liselere Geçiş Deneme Sınavı / Sayısal Bölüm - 84107 8. A, B, C ve D sayıları için aşağıdakiler bilinmektedir. A: 32 basamaklı en küçük pozitif tam sayının 6 katıdır B: 30 basamaklı en küçük pozitif tam sayının 8 katıdır. C: 33 basamaklı en küçük pozitif tam sayının yarısıdır. D: 31 basamaklı en küçük pozitif tam sayının 9 katıdır. Buna göre (A + B + C + D) ifadesinin bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? 90.10 690.000 4 698.10 B6,98-1032 D) 1,03 1030 7070 Dic