Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Soruları

5x + 14 m
3x + 10 m
BİTİŞ
2x + 5 m
100 m
ukarıda, 100 metre koşu yarışması yapan atletlerin yarışa başladıktan bir müddet sonraki konumları gös-
erilmiştir.
Atletler bu konuma gelene kadar toplam 231 m koştuklarına göre, ortadaki atletin yarışmayı bitir-
nesi için kaç metre daha koşması gerekmektedir?
) 16
B) 19
D) 25
0122
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
5x + 14 m 3x + 10 m BİTİŞ 2x + 5 m 100 m ukarıda, 100 metre koşu yarışması yapan atletlerin yarışa başladıktan bir müddet sonraki konumları gös- erilmiştir. Atletler bu konuma gelene kadar toplam 231 m koştuklarına göre, ortadaki atletin yarışmayı bitir- nesi için kaç metre daha koşması gerekmektedir? ) 16 B) 19 D) 25 0122
A A A A
A A A
6. Aşağıdaki şekilde verilen farklı renklerdeki kartonların alanları santimetrekare cinsinden altlarına yazılmıştır.
A
3x+ 3
x+3
Ixtl
Kti
x2 + 6x + 9
x2 + 2x + 1
3x2 + 6x + 3
3x2 + 8x + 12
43(x²+2x+1)
Pembe ve yeşil kartonlar kare, sarı ve mavi kartonlar dikdörtgendir.
3x+1), (X+1)
Ege; önce pembe veya yeşil kartondan birini, daha sonra sarı veya mavi kartondan birini seçiyor. Seçtiği dikdörtgen
kartonu küçük parçalara ayırıp ilk seçtiği kare kartonun etrafına bütün parçaları kullanmak şartıyla kullanılan parçalar üst
üste gelmeyecek ve aralarında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirerek yeni bir kare elde ediyor.
Buna göre Ege'nin oluşturduğu şekil aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)
B)
D
OOO
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
A A A A A A A 6. Aşağıdaki şekilde verilen farklı renklerdeki kartonların alanları santimetrekare cinsinden altlarına yazılmıştır. A 3x+ 3 x+3 Ixtl Kti x2 + 6x + 9 x2 + 2x + 1 3x2 + 6x + 3 3x2 + 8x + 12 43(x²+2x+1) Pembe ve yeşil kartonlar kare, sarı ve mavi kartonlar dikdörtgendir. 3x+1), (X+1) Ege; önce pembe veya yeşil kartondan birini, daha sonra sarı veya mavi kartondan birini seçiyor. Seçtiği dikdörtgen kartonu küçük parçalara ayırıp ilk seçtiği kare kartonun etrafına bütün parçaları kullanmak şartıyla kullanılan parçalar üst üste gelmeyecek ve aralarında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirerek yeni bir kare elde ediyor. Buna göre Ege'nin oluşturduğu şekil aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) B) D OOO
3. Demet öğretmen, öğrencilerinden her gün eşit
sayıda matematik sorusu çözmelerini istemiştir.
Aşağıdaki tabloda Emre'nin hafta içi çözdüğü
soru sayılarının istenilenden ne kadar fazla
veya az olduğu (+) ya da (---) işaretiyle göste-
rilmiştir.
Pzt.
Sali
Cuma
Cars
-7
Pers.
+9
--3
Emre'nin hafta içi çözdüğü soru sayısının of
talaması günlük çözülmesi hedeflenen soru
sayısından 2 eksiktir.
Buna göre, tabloda cuma günü için yazıl-
ması gereken tam sayı aşağıdakilerden
hangisidir?
A +12 B) +8
C-8
D) -14
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
3. Demet öğretmen, öğrencilerinden her gün eşit sayıda matematik sorusu çözmelerini istemiştir. Aşağıdaki tabloda Emre'nin hafta içi çözdüğü soru sayılarının istenilenden ne kadar fazla veya az olduğu (+) ya da (---) işaretiyle göste- rilmiştir. Pzt. Sali Cuma Cars -7 Pers. +9 --3 Emre'nin hafta içi çözdüğü soru sayısının of talaması günlük çözülmesi hedeflenen soru sayısından 2 eksiktir. Buna göre, tabloda cuma günü için yazıl- ması gereken tam sayı aşağıdakilerden hangisidir? A +12 B) +8 C-8 D) -14
3. Çalıştığı iş yerinde aylık maaş + fazla mesai karşılığı ücret alan
Ahmet Bey'in mali durumu ile ilgili bazı bilgiler aşağıda veril-
miştir.
► 2019 yılının her ayında çalıştığı fazla mesai saatleri eşittir.
Aylik maaşı, aylık fazla mesai ücretinin 2 katıdır.
→ 2019 yılının haziran ayında maaş ve fazla mesai ücretine%20
zam almıştır. (Haziran ayında zamlı ücret almıştır.)
Aylık kazancının %25'ine tasarruf amaçlı altın almaktadır.
Ahmet Bey 2019 yılının haziran ayında 1800 liralık altın al-
dığına göre Ahmet Bey'in Mayıs 2019 maaşı (fazla mesai
hariç) kaç liradır?
A) 6000
B) 4800
C) 4000
D) 2000
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
3. Çalıştığı iş yerinde aylık maaş + fazla mesai karşılığı ücret alan Ahmet Bey'in mali durumu ile ilgili bazı bilgiler aşağıda veril- miştir. ► 2019 yılının her ayında çalıştığı fazla mesai saatleri eşittir. Aylik maaşı, aylık fazla mesai ücretinin 2 katıdır. → 2019 yılının haziran ayında maaş ve fazla mesai ücretine%20 zam almıştır. (Haziran ayında zamlı ücret almıştır.) Aylık kazancının %25'ine tasarruf amaçlı altın almaktadır. Ahmet Bey 2019 yılının haziran ayında 1800 liralık altın al- dığına göre Ahmet Bey'in Mayıs 2019 maaşı (fazla mesai hariç) kaç liradır? A) 6000 B) 4800 C) 4000 D) 2000
96
oluyor. Karenin ilk durumdaki bir kenar uzunluğu kaçtır?
9616
O
17) Bir ip 12 eş parçaya ayrılıyor. İp 8 parçaya ayrılsaydı her parça 7 cm daha uzun olacaktı. Buna
göre ipin uzunluğu kaç cm'dir?
Tam olarak
Tekrar e
ici
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
96 oluyor. Karenin ilk durumdaki bir kenar uzunluğu kaçtır? 9616 O 17) Bir ip 12 eş parçaya ayrılıyor. İp 8 parçaya ayrılsaydı her parça 7 cm daha uzun olacaktı. Buna göre ipin uzunluğu kaç cm'dir? Tam olarak Tekrar e ici
18. Zehra bir kenar uzunluğu x santimetre olan kare şeklindeki kartondan, bir kenar uzunluğu y santimetre
olan kare şeklindeki dört tane eş parçayı aşağıdaki gibi kesip atiyor.
x
Kalan karton parçasının çevresi 40 santimetre ve bir yüzünün alanı 50 santimetrekare olduğuna go-
re, x-2y) adesinin değerl kaçtır?
C) 5
D) 6
A) 3
B) 4
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
18. Zehra bir kenar uzunluğu x santimetre olan kare şeklindeki kartondan, bir kenar uzunluğu y santimetre olan kare şeklindeki dört tane eş parçayı aşağıdaki gibi kesip atiyor. x Kalan karton parçasının çevresi 40 santimetre ve bir yüzünün alanı 50 santimetrekare olduğuna go- re, x-2y) adesinin değerl kaçtır? C) 5 D) 6 A) 3 B) 4
2.
A
(2x + 6)br
B.
D
C
"Yukarıdaki ABCD karesinin çevresi 48 br oldu-
ğuna göre x'in değeri kaçtır?"
Yukarıdaki problemin çözümünde aşağıdaki
denklemlerden hangisini kullanamayız?
48
A) 2x + 6 =
4
B) 4 (2x + 6) = 48
C) 4-2x + 6 = 48
D) 8x + 24 = 48
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
2. A (2x + 6)br B. D C "Yukarıdaki ABCD karesinin çevresi 48 br oldu- ğuna göre x'in değeri kaçtır?" Yukarıdaki problemin çözümünde aşağıdaki denklemlerden hangisini kullanamayız? 48 A) 2x + 6 = 4 B) 4 (2x + 6) = 48 C) 4-2x + 6 = 48 D) 8x + 24 = 48
D) 2
6. Aşağıda cebir karoları ve karşılık gelen ifadeler ve
rilmiştir.
rim sa-
1
Buna göre aşağıda verilen işlemlerden hangisi-
nin sonucunun kat sayıları toplamı 4'tür?
A)
Model Eğitim Yayınlan
in kat-
B)
D) 3
+
han-
3x
127
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
D) 2 6. Aşağıda cebir karoları ve karşılık gelen ifadeler ve rilmiştir. rim sa- 1 Buna göre aşağıda verilen işlemlerden hangisi- nin sonucunun kat sayıları toplamı 4'tür? A) Model Eğitim Yayınlan in kat- B) D) 3 + han- 3x 127
1
6. Aşağıdaki şekilde bir lokantanın her birinin genişliği a cm yüksekligia
görseli verilmiştir.
24
Bu kapıda sensörler yardımıyla ortadaki iki bölme her iki tarafa da eşit miktarda açılmakta ve açılan bölmelerin bir
Bu spor
deş yür
2b
diğer bölmelerin arkasında kalmaktadır.
1-2b
za-b
2
Buna g
cebirs
-b
A) x²
8. Tab:
Kapı tam açıldığında bölmeler arasında kalan bölgenin genişliği 26 cm olmaktadır.
Buna göre kapı tam açıldığında ortadaki bölmelerden birinin diğer bölmenin arkasında kalmayan kısmının sa
timetrekare cinsinden alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) a(a + b)
B)2(a - b)2
MC) at - 6²
D) a² + b2
alath
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
1 6. Aşağıdaki şekilde bir lokantanın her birinin genişliği a cm yüksekligia görseli verilmiştir. 24 Bu kapıda sensörler yardımıyla ortadaki iki bölme her iki tarafa da eşit miktarda açılmakta ve açılan bölmelerin bir Bu spor deş yür 2b diğer bölmelerin arkasında kalmaktadır. 1-2b za-b 2 Buna g cebirs -b A) x² 8. Tab: Kapı tam açıldığında bölmeler arasında kalan bölgenin genişliği 26 cm olmaktadır. Buna göre kapı tam açıldığında ortadaki bölmelerden birinin diğer bölmenin arkasında kalmayan kısmının sa timetrekare cinsinden alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) a(a + b) B)2(a - b)2 MC) at - 6² D) a² + b2 alath
5. Tablo: Bir Haftada Satılan Ürün Sayılan
Ürün Fiyatı(TL) Satış adedi
10
3x + 50
Telefon
4
2x + 100
Tablet bilgisayar
3
Monitör
X + 40
4
4x + 150
TV
Yukarıdaki tabloda bir teknoloji mağazasında
bir haftada satılan ürünlerin sayıları ve ortalama
fiyatları verilmiştir.
Buna göre bu mağazada bir haftalık satışlar-
dan elde edilen gelir kaç TL'dir?
A) 55x + 1560
C) 58x + 1850
B) 54x + 1440
D) 57x + 1620
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
5. Tablo: Bir Haftada Satılan Ürün Sayılan Ürün Fiyatı(TL) Satış adedi 10 3x + 50 Telefon 4 2x + 100 Tablet bilgisayar 3 Monitör X + 40 4 4x + 150 TV Yukarıdaki tabloda bir teknoloji mağazasında bir haftada satılan ürünlerin sayıları ve ortalama fiyatları verilmiştir. Buna göre bu mağazada bir haftalık satışlar- dan elde edilen gelir kaç TL'dir? A) 55x + 1560 C) 58x + 1850 B) 54x + 1440 D) 57x + 1620
MATEMATİK
A
19. Aşağıda, birbirine eş dört tane dikdörtgen şeklindeki kartonla oluşturulmuş şekiller gösterilmiştir.
1. şekil
II. şekil
I ve II. şeklin çevrelerinin farkı 36/3 santimetredir.
III. şekil
Bu kartonlardan 3 tanesi ile III. şekil oluşturulmuştur.
Buna göre, III. şeklin çevresi kaç santimetredir?
B) 66/3
A) 72/3
D) 5413
C) 60/3
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
MATEMATİK A 19. Aşağıda, birbirine eş dört tane dikdörtgen şeklindeki kartonla oluşturulmuş şekiller gösterilmiştir. 1. şekil II. şekil I ve II. şeklin çevrelerinin farkı 36/3 santimetredir. III. şekil Bu kartonlardan 3 tanesi ile III. şekil oluşturulmuştur. Buna göre, III. şeklin çevresi kaç santimetredir? B) 66/3 A) 72/3 D) 5413 C) 60/3
2.
x+1
Müdür odası
Toplantı salonu
8868
nd
X
DO
5x - 10
Yukarıda dikdörtgen şeklindeki bir ofis katının pla-
ni verilmiştir. Toplantı salonunun eni, müdür odas-
nin eninin 2 katından 3 birim fazladır.
Odaların boyları eşit olduğuna göre, müdür
odasının alanı kaç birimkaredir?
D90
B) 56
C) 72
A) 42
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
2. x+1 Müdür odası Toplantı salonu 8868 nd X DO 5x - 10 Yukarıda dikdörtgen şeklindeki bir ofis katının pla- ni verilmiştir. Toplantı salonunun eni, müdür odas- nin eninin 2 katından 3 birim fazladır. Odaların boyları eşit olduğuna göre, müdür odasının alanı kaç birimkaredir? D90 B) 56 C) 72 A) 42
4. Aşağıda verilen koordinat sistemine dikdörtgen biçimindeki özdeş beş karton birbirleriyle ve eksenlerle aralarından
0 1 2
olmayacak, üst üste gelmeyecek biçimde Şekil 1'deki gibi yerleştiriliyor.
B
A(10,6
Galeri far
esine ko
san sağ
10
0
Ana gör
a kütle
arden
ankler
4y=2
Şekil 1
Şekil 2
Daha sonra bu kartonlar benzer biçimde koordinat sistemine Şekil 2'deki gibi yerleştiriliyor.
Buna göre Şekil 2'deki B ve C noktalarından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
Ay = x + 2
B) y = x + 4
C) 4y = 5x + 10
D) 5y = 4x + 10
UNITE
8. Sinif
188
Ortaokul Matematik
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
4. Aşağıda verilen koordinat sistemine dikdörtgen biçimindeki özdeş beş karton birbirleriyle ve eksenlerle aralarından 0 1 2 olmayacak, üst üste gelmeyecek biçimde Şekil 1'deki gibi yerleştiriliyor. B A(10,6 Galeri far esine ko san sağ 10 0 Ana gör a kütle arden ankler 4y=2 Şekil 1 Şekil 2 Daha sonra bu kartonlar benzer biçimde koordinat sistemine Şekil 2'deki gibi yerleştiriliyor. Buna göre Şekil 2'deki B ve C noktalarından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Ay = x + 2 B) y = x + 4 C) 4y = 5x + 10 D) 5y = 4x + 10 UNITE 8. Sinif 188