Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Çokgenler Soruları

a
daki
u
5at
A) 3
7.
1. adım
2. adım
3. adım
4. adım
ut
10.
Yukarıdaki çokgenler çizilerek çokgenlerin bir köşesinden çizilen köşegen sayıları ile çokgena
kenar sayıları arasındaki ilişkinin kuralı belirlenecektir.
Buna göre bir çokgenin kenar sayısı ile bir köşesinden çizilen köşegen sayısı arasındaki ka
aşağıdakilerden hangisidir?
A)n +4
B) n-3
C 2n-3
D) 2n + 3
n
Snf Tam çme 130
Ortaokul Matematik
Çokgenler
a daki u 5at A) 3 7. 1. adım 2. adım 3. adım 4. adım ut 10. Yukarıdaki çokgenler çizilerek çokgenlerin bir köşesinden çizilen köşegen sayıları ile çokgena kenar sayıları arasındaki ilişkinin kuralı belirlenecektir. Buna göre bir çokgenin kenar sayısı ile bir köşesinden çizilen köşegen sayısı arasındaki ka aşağıdakilerden hangisidir? A)n +4 B) n-3 C 2n-3 D) 2n + 3 n Snf Tam çme 130
ABCD karesinin alan bir çift sayıdır.
Buna göre ABCD karesi için
Bir kenar uzunluğu çift sayıdır.
I. Çevre uzunluğu irrasyonel sayıdır.
- h. Alanının karesi bir tam kare sayıdır.
V. Bir kenar uzunluğu 3.3 cm olabilir.
ifadelerinden hangileri daima doğrudur?
C) III ve IV
D) Il ve IV
B) Yalnız III
A) Yalnız!
Ortaokul Matematik
Çokgenler
ABCD karesinin alan bir çift sayıdır. Buna göre ABCD karesi için Bir kenar uzunluğu çift sayıdır. I. Çevre uzunluğu irrasyonel sayıdır. - h. Alanının karesi bir tam kare sayıdır. V. Bir kenar uzunluğu 3.3 cm olabilir. ifadelerinden hangileri daima doğrudur? C) III ve IV D) Il ve IV B) Yalnız III A) Yalnız!
LA ISLEM
RASYONEL SAYILARLA İŞLEMLER
0.25
1
2
Yuko
tur?
2
A)
1
14
Yukanda verilen tabloda kırmızı boyalı kutular-
daki saytlar mavi boyalı kutulardaki sayılara bo-
lunmektedir.
12
aş
Buna göre tablo tamamlanırsa elde edilen de-
ğerler içerisinde en büyük ve en küçük sayının
çarpımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
A)
56
C) 4
D) 7
N
+
15 3
18 10
işleminin sonucu kaçtır?
6
A)
5
B)
36
C)
25
36
D)
n
-
işleminin
Sot
Ortaokul Matematik
Çokgenler
LA ISLEM RASYONEL SAYILARLA İŞLEMLER 0.25 1 2 Yuko tur? 2 A) 1 14 Yukanda verilen tabloda kırmızı boyalı kutular- daki saytlar mavi boyalı kutulardaki sayılara bo- lunmektedir. 12 aş Buna göre tablo tamamlanırsa elde edilen de- ğerler içerisinde en büyük ve en küçük sayının çarpımı aşağıdakilerden hangisidir? A) A) 56 C) 4 D) 7 N + 15 3 18 10 işleminin sonucu kaçtır? 6 A) 5 B) 36 C) 25 36 D) n - işleminin Sot
a,b,c,d gerçok sayılar ve b 2 0.020 olmak Ozere a/b vaba/b.ca-a-/ba
abc/b(a + c) b'dir
20 tane
4 cm
4 cm
4 cm
4 om
Yavuz yukanda köpegen uzunlugu 4 cm olan 20 adet özdeş kareyi kenarlan boyunon birleştirerek dikdört
genler oluşturuyor
Yavuz'un oluşturduğu dikdörtgenlerin çevresinin en büyük degeri A, en köçok değeri ise A - 0
kaçtır?
A) 12/2
B) 24/2
C) 362
D) 482
Ortaokul Matematik
Çokgenler
a,b,c,d gerçok sayılar ve b 2 0.020 olmak Ozere a/b vaba/b.ca-a-/ba abc/b(a + c) b'dir 20 tane 4 cm 4 cm 4 cm 4 om Yavuz yukanda köpegen uzunlugu 4 cm olan 20 adet özdeş kareyi kenarlan boyunon birleştirerek dikdört genler oluşturuyor Yavuz'un oluşturduğu dikdörtgenlerin çevresinin en büyük degeri A, en köçok değeri ise A - 0 kaçtır? A) 12/2 B) 24/2 C) 362 D) 482
Ünite De
Ünite Değerlendirme Testi
Test - 19
29.
27.
(2x + 5) cm
(x - 4) cm
(x - 4) cm
(x - 1) cm
(x - 1) cm
(x - 1) cm
Şekil II
Bir koşu
yolunu
Şekil 1
Buna g
Ali Şekil l'de verilen üç tahtayı birleştirerek Şekil il'de verilen hale getirmiştir.
A) 150
Ali'nin elde ettiği şeklin çevresi 62 cm olduğuna göre, x kaçtır?
D) 11
C) 7
B) 6
A) 4
1s
15
Ortaokul Matematik
Çokgenler
Ünite De Ünite Değerlendirme Testi Test - 19 29. 27. (2x + 5) cm (x - 4) cm (x - 4) cm (x - 1) cm (x - 1) cm (x - 1) cm Şekil II Bir koşu yolunu Şekil 1 Buna g Ali Şekil l'de verilen üç tahtayı birleştirerek Şekil il'de verilen hale getirmiştir. A) 150 Ali'nin elde ettiği şeklin çevresi 62 cm olduğuna göre, x kaçtır? D) 11 C) 7 B) 6 A) 4 1s 15
5.
Tuğçe, proje ödevi için alanı 400 ema olan kare şeklinde-
ki kartondan, alanları 25 cm2 olan iki karayi şekildeki gibi
kesip çıkarmıştır.
Iss
Too
as
&
Kalan kartonun çevre uzunluğu kaç santimetredir?
A) 80
B) 90
C) 100
D) 110
Ortaokul Matematik
Çokgenler
5. Tuğçe, proje ödevi için alanı 400 ema olan kare şeklinde- ki kartondan, alanları 25 cm2 olan iki karayi şekildeki gibi kesip çıkarmıştır. Iss Too as & Kalan kartonun çevre uzunluğu kaç santimetredir? A) 80 B) 90 C) 100 D) 110
Tablo: Denklemler
1. Yandaki tabloda, bazı denklemler ve bu denklemler çözüldü-
günde elde edilen x değerleri belirtilmiştir. x değeri verilmeyen
denklemleri çözerek tablodaki renkli bölgelere, uygun x değer-
lerini yazınız.
Denklem
x Değeri
3x - 7 = 20
9
5x + 14 = 39
7(x - 8) = 28
7x - 10 = 6(x - 1)
9(x + 7) = 4(x + 2)
Ortaokul Matematik
Çokgenler
Tablo: Denklemler 1. Yandaki tabloda, bazı denklemler ve bu denklemler çözüldü- günde elde edilen x değerleri belirtilmiştir. x değeri verilmeyen denklemleri çözerek tablodaki renkli bölgelere, uygun x değer- lerini yazınız. Denklem x Değeri 3x - 7 = 20 9 5x + 14 = 39 7(x - 8) = 28 7x - 10 = 6(x - 1) 9(x + 7) = 4(x + 2)
1. Yandaki tabloda, bazı denklemler ve bu denklemler çözüldü- Tablo: Denklemler
ğünde elde edilen x değerleri belirtilmiştir. x değeri verilmeyen
Denklem
denklemleri çözerek tablodaki renkli bölgelere, uygun x değer-
3x - 7 = 20
lerini yazınız.
5x + 14 = 39
x Değeri
-
9
7(x - 8) = 28
7x - 10 = 6(x - 1)
9(x + 7) = 4(x + 2)
+
Ortaokul Matematik
Çokgenler
1. Yandaki tabloda, bazı denklemler ve bu denklemler çözüldü- Tablo: Denklemler ğünde elde edilen x değerleri belirtilmiştir. x değeri verilmeyen Denklem denklemleri çözerek tablodaki renkli bölgelere, uygun x değer- 3x - 7 = 20 lerini yazınız. 5x + 14 = 39 x Değeri - 9 7(x - 8) = 28 7x - 10 = 6(x - 1) 9(x + 7) = 4(x + 2) +
DOĞRUSAL DENKLEMLER
Koordinat Sistemi
11. Koordinat sisteminde,
A(2, -6), B(-3, -6),
C(-3, 10) ve D(2, 10)
noktalarının birleştirilmesi ile oluşan ABCD
dörtgeni ile ilgili aşağıda verilenlerden han-
gisi yanlıştır?
A) İç açıları 90° dir.
B) Alanı 80 birimkaredir.
C) Çevresi 42 birimdir.
D) Düzgün çokgendir.
Ortaokul Matematik
Çokgenler
DOĞRUSAL DENKLEMLER Koordinat Sistemi 11. Koordinat sisteminde, A(2, -6), B(-3, -6), C(-3, 10) ve D(2, 10) noktalarının birleştirilmesi ile oluşan ABCD dörtgeni ile ilgili aşağıda verilenlerden han- gisi yanlıştır? A) İç açıları 90° dir. B) Alanı 80 birimkaredir. C) Çevresi 42 birimdir. D) Düzgün çokgendir.
2.
irer kense
que
Kare şeklindeki masa örtüsünün alanı x2 + 30% +225 cm2 dir.
Nisa bu masa örtüsünü yine kare şeklindeki masanın üzerine örtmüş ve masanın kenarlarından 5'er cmn sarkanu gör
nin so
müştür.
Buna göre, kare şeklindeki masanın alanını san metrekare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden
hangisidir?
B) x2+20x+100
C) x2 + 40% +400
D) x2 +50k +625
A) x2+10x+25
129
Ortaokul Matematik
Çokgenler
2. irer kense que Kare şeklindeki masa örtüsünün alanı x2 + 30% +225 cm2 dir. Nisa bu masa örtüsünü yine kare şeklindeki masanın üzerine örtmüş ve masanın kenarlarından 5'er cmn sarkanu gör nin so müştür. Buna göre, kare şeklindeki masanın alanını san metrekare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? B) x2+20x+100 C) x2 + 40% +400 D) x2 +50k +625 A) x2+10x+25 129
Gözen
özdür.
9. Aşağıda verilen düzgün altıgen biçimindeki kartonun bir
biçiminde 6 bölgeye ayrılmış ve bu bölgelerden 3'ü şe-
kenar uzunluğu (a + 3) br'dir. Karton, eşkenar üçgen
kildeki gibi boyanmıştır.
HIZ YAYINLARI
(a + 3) br
Buna göre boyalı bölgenin çevre uzunluğunu birim
cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden han-
Byls
gisidir?
bir
B) 5a + 15
A) 4a + 12
C) 5a + 18
D) 6a + 18
Ortaokul Matematik
Çokgenler
Gözen özdür. 9. Aşağıda verilen düzgün altıgen biçimindeki kartonun bir biçiminde 6 bölgeye ayrılmış ve bu bölgelerden 3'ü şe- kenar uzunluğu (a + 3) br'dir. Karton, eşkenar üçgen kildeki gibi boyanmıştır. HIZ YAYINLARI (a + 3) br Buna göre boyalı bölgenin çevre uzunluğunu birim cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden han- Byls gisidir? bir B) 5a + 15 A) 4a + 12 C) 5a + 18 D) 6a + 18
Eşitlik ve Denklem
BENIM
HOCAM
7. SINIF
TEST - 07
Tangram
b
C
C
3. Tangram, taş, kemik, plastik ya da tahtadan
yapılmış olan geometrik biçimlerdeki yedi
adet parçayı bir araya getirerek çeşitli formlar
oluşturma esasına dayalı yaratıcı bir zeka
oyunudur. Hedeflenen form, geometrik bir
şekil
, hareket halindeki bir insan figürü, hay-
van figürü, alfabedeki bir harf ya da benzeri
birşey olabilir. Aşağıda tangram parçaları
kullanılarak oluşturulan bir ev şekli verilmiştir.
b
Ev şeklinin çevresini veren cebirsel ifade aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) 8b B) 7b C) 8C + 4b D) 10c + 2b
Ortaokul Matematik
Çokgenler
Eşitlik ve Denklem BENIM HOCAM 7. SINIF TEST - 07 Tangram b C C 3. Tangram, taş, kemik, plastik ya da tahtadan yapılmış olan geometrik biçimlerdeki yedi adet parçayı bir araya getirerek çeşitli formlar oluşturma esasına dayalı yaratıcı bir zeka oyunudur. Hedeflenen form, geometrik bir şekil , hareket halindeki bir insan figürü, hay- van figürü, alfabedeki bir harf ya da benzeri birşey olabilir. Aşağıda tangram parçaları kullanılarak oluşturulan bir ev şekli verilmiştir. b Ev şeklinin çevresini veren cebirsel ifade aşağıda- kilerden hangisidir? A) 8b B) 7b C) 8C + 4b D) 10c + 2b
Matematik
Oslo Ifadeler - II
TATS
SINAV
TARZO
Mina alanı 1024 cm olan dikdörtgen biçimindeki kağıdı kenarlan üst üste gelecek biçimde 7 kez katlamıştır.
Bu katlamaların ilk 3 şekli aşağıda görülmektedir.
skilerden han
3. katlama
Başlangıç
1. katlama
2. katlarna
<
Buna göre Mina'nin katladığı kâğıdın 6. katlamadaki üst yüzeyinin alanı 7. katlamadaki üst yüzeyinin
alanından kaç cm daha fazladır?
A) 32
B) 16
C) 8
D) 4
Ortaokul Matematik
Çokgenler
Matematik Oslo Ifadeler - II TATS SINAV TARZO Mina alanı 1024 cm olan dikdörtgen biçimindeki kağıdı kenarlan üst üste gelecek biçimde 7 kez katlamıştır. Bu katlamaların ilk 3 şekli aşağıda görülmektedir. skilerden han 3. katlama Başlangıç 1. katlama 2. katlarna < Buna göre Mina'nin katladığı kâğıdın 6. katlamadaki üst yüzeyinin alanı 7. katlamadaki üst yüzeyinin alanından kaç cm daha fazladır? A) 32 B) 16 C) 8 D) 4
15 cm
11.
40 cm?
55 cm
45 cm
Kenarlarının uzunlukları santimetre cinsinden 1'den büyük
tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki kartonlar ve bu kar-
tonların bir yüzlerinin alanları yukarıda verilmiştir
. Bu kar
tonlardan yüzey alanları farklı olan ikisi seçilip 2 cm'lik ki-
sımları üst üste yapıştırılarak aşağıdaki şekiller oluşturul-
2
muştur.
Buna göre aşağıda oluşturulan şekillerden hangisinin
çevresi 28 cm'dir?
2 cm
A)
2 cm
B)
E
2 cm
C)
2 cm
D)
Ortaokul Matematik
Çokgenler
15 cm 11. 40 cm? 55 cm 45 cm Kenarlarının uzunlukları santimetre cinsinden 1'den büyük tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki kartonlar ve bu kar- tonların bir yüzlerinin alanları yukarıda verilmiştir . Bu kar tonlardan yüzey alanları farklı olan ikisi seçilip 2 cm'lik ki- sımları üst üste yapıştırılarak aşağıdaki şekiller oluşturul- 2 muştur. Buna göre aşağıda oluşturulan şekillerden hangisinin çevresi 28 cm'dir? 2 cm A) 2 cm B) E 2 cm C) 2 cm D)
6.
7+7)
8154
7
Kartondan kutu yapmak isteyen Tuğba kare şek-
lindeki bir kartonun tüm köşelerinden yine kare
biçiminde olan dört eş parçayı kesiyor.
Kartonun bir kenar uzunluğu 9x cm, kesilen par-
çaların bir kenar uzunluğu 4y cm olduğuna göre
kalan kısmin cm² cinsinden alanını veren cebir-
sel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
2
9x - 44
A) (3x - 2y).(3x + 2y)
B) (9x - 4y).(9x + 4y)
C) (3x - 4y).(3x + 4y)
D) (9x - 8y).(9x + 8y)
Ortaokul Matematik
Çokgenler
6. 7+7) 8154 7 Kartondan kutu yapmak isteyen Tuğba kare şek- lindeki bir kartonun tüm köşelerinden yine kare biçiminde olan dört eş parçayı kesiyor. Kartonun bir kenar uzunluğu 9x cm, kesilen par- çaların bir kenar uzunluğu 4y cm olduğuna göre kalan kısmin cm² cinsinden alanını veren cebir- sel ifade aşağıdakilerden hangisidir? 2 9x - 44 A) (3x - 2y).(3x + 2y) B) (9x - 4y).(9x + 4y) C) (3x - 4y).(3x + 4y) D) (9x - 8y).(9x + 8y)