Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Çokgenlerin Özellikleri Soruları

3. DENEME
YENİDEN İNSAN İNSANA
13. Günlük yaşamda, belirli bir sosyal çerçeve içinde yer alan insanlar, farkında olsunlar ya da olma-
sinlar, birbirleriyle iletişim içindedirler. Iletişim kurmak için belirli bir davranış gösterme zorunlulu-
gu yoktur. Hiçbir davranışta bulunmama da anlamlı bir mesaj oluşturur.
Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdaki sözlerden hangisiyle anlamca aynı doğrultudadır?
A) Anlatabilmek, susmaktan geçer bazen.
B) Bir iyi davranış, dünyadaki bütün sözlerden daha tesirlidir.
C) Doğru söz etkili olabilir ama hiçbir söz bir susuş kadar etkili olamaz.
D) Dikkat ettim, susanlar daha iyi anlaşıyor.
YI
15. Doğan Cüceloğlu'nun Ye
aşağıdaki konunun ardi
cu'dan örnekleri dinleme
Psikolog Doğan Cu
tünü olduğunu gör
Görünüşte Dinlem
Seçerek Dinleme
duyar, diğer söyles
Duygusal Dinlem
bir espri veya bir
Savunmacı Dink
sayar ve hemen
Tuzak Kurucu
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
3. DENEME YENİDEN İNSAN İNSANA 13. Günlük yaşamda, belirli bir sosyal çerçeve içinde yer alan insanlar, farkında olsunlar ya da olma- sinlar, birbirleriyle iletişim içindedirler. Iletişim kurmak için belirli bir davranış gösterme zorunlulu- gu yoktur. Hiçbir davranışta bulunmama da anlamlı bir mesaj oluşturur. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdaki sözlerden hangisiyle anlamca aynı doğrultudadır? A) Anlatabilmek, susmaktan geçer bazen. B) Bir iyi davranış, dünyadaki bütün sözlerden daha tesirlidir. C) Doğru söz etkili olabilir ama hiçbir söz bir susuş kadar etkili olamaz. D) Dikkat ettim, susanlar daha iyi anlaşıyor. YI 15. Doğan Cüceloğlu'nun Ye aşağıdaki konunun ardi cu'dan örnekleri dinleme Psikolog Doğan Cu tünü olduğunu gör Görünüşte Dinlem Seçerek Dinleme duyar, diğer söyles Duygusal Dinlem bir espri veya bir Savunmacı Dink sayar ve hemen Tuzak Kurucu
onBuo;
B) [BF] C) [CD]
Yukarıda verilen şekildeki çokgenlerden
kaç tanesinin bütün kenar uzunluklar
birbirine eşittir?
A) 1
B) 2
C) 3
değild
D)
6. Aşağıdakilerden hangisi bir çokgenin
köşe, kenar ve iç açı sayılarının toplam
olamaz?
A) 20 B) 15 C) 12 D) 9
D4
9.
Dikdörtg
Buna gör
A) Yedige
Hop!
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
onBuo; B) [BF] C) [CD] Yukarıda verilen şekildeki çokgenlerden kaç tanesinin bütün kenar uzunluklar birbirine eşittir? A) 1 B) 2 C) 3 değild D) 6. Aşağıdakilerden hangisi bir çokgenin köşe, kenar ve iç açı sayılarının toplam olamaz? A) 20 B) 15 C) 12 D) 9 D4 9. Dikdörtg Buna gör A) Yedige Hop!
TEST 24
5. Aşağıda numaralandırılmış posta kutuları ve bir mektup gösterilmiştir.
210
343
169
14
C) 2
Basit Olayların Olma Olasılığı
363
105
Postacı Ali, elindeki mektubu posta kutularından birine atacaktır. Mektubu atacağı posta kutusunun numarası ile mek-
tup üzerindeki sayı aralarında asal sayılardır.
Bu olayla ilgili kaç farklı olası durum vardır?
A) 4
B) 3
D) 1
TEST
25
Renkleri d
ve 5 beya
tadır.
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
TEST 24 5. Aşağıda numaralandırılmış posta kutuları ve bir mektup gösterilmiştir. 210 343 169 14 C) 2 Basit Olayların Olma Olasılığı 363 105 Postacı Ali, elindeki mektubu posta kutularından birine atacaktır. Mektubu atacağı posta kutusunun numarası ile mek- tup üzerindeki sayı aralarında asal sayılardır. Bu olayla ilgili kaç farklı olası durum vardır? A) 4 B) 3 D) 1 TEST 25 Renkleri d ve 5 beya tadır.
A
A
MATEMATİK
A
3. Aşağıda kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı ve kısa kenarı 18 cm'den, uzun kena-
ri ise 30 cm'den kısa olan dikdörtgen şeklinde bir karton verilmiştir.
Şekil 1
1
28
Bu karton önce uzun kenarları çakışacak biçimde katlanarak Şekil 1, daha sonra ise Şekil 1'de elde
edilen kartonun kısa kenarları çakışacak biçimde katlanarak Şekil 2 elde ediliyor.
Şekil 2
Her iki şekilde de elde edilen dikdörtgenin kısa ve uzun kenarlarının uzunlukları santimetre cinsinden
birer doğal sayı ve aralarında asaldır.
Buna göre, başlangıçtaki kartonun çevresinin uzunluğu en fazla kaç santimetredir?
A) 72
B) 76
C) 80
D) 84
4. Bir ondalik gösterimin, basamak değerleri toplamı şeklinde yazılmasına ondalık göst rimin çözümlen-
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
A A MATEMATİK A 3. Aşağıda kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı ve kısa kenarı 18 cm'den, uzun kena- ri ise 30 cm'den kısa olan dikdörtgen şeklinde bir karton verilmiştir. Şekil 1 1 28 Bu karton önce uzun kenarları çakışacak biçimde katlanarak Şekil 1, daha sonra ise Şekil 1'de elde edilen kartonun kısa kenarları çakışacak biçimde katlanarak Şekil 2 elde ediliyor. Şekil 2 Her iki şekilde de elde edilen dikdörtgenin kısa ve uzun kenarlarının uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı ve aralarında asaldır. Buna göre, başlangıçtaki kartonun çevresinin uzunluğu en fazla kaç santimetredir? A) 72 B) 76 C) 80 D) 84 4. Bir ondalik gösterimin, basamak değerleri toplamı şeklinde yazılmasına ondalık göst rimin çözümlen-
Expo
A) 265
+140
Zen
8. Çevre uzunlukları ikişer santimetre olan bir
eşkenar üçgen ve bir kare, ardışık iki tam sayı
arası uzaklığın 1 santimetre olduğu sayı doğ-
rusuna aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir.
2
-4
7ULTİ20222-1
B
2-1
Buna göre, bu sayı doğrusunda A ve B
noktalarına karşılık gelen rasyonel sayıla-
rın çarpımı kaçtır?
A) 7
B) 5
B) 275
+
N/M
C)
#
M
53
Lofo
C) 315
4
9. Aşa
içir
Da
la
ça
B
g
A
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
Expo A) 265 +140 Zen 8. Çevre uzunlukları ikişer santimetre olan bir eşkenar üçgen ve bir kare, ardışık iki tam sayı arası uzaklığın 1 santimetre olduğu sayı doğ- rusuna aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. 2 -4 7ULTİ20222-1 B 2-1 Buna göre, bu sayı doğrusunda A ve B noktalarına karşılık gelen rasyonel sayıla- rın çarpımı kaçtır? A) 7 B) 5 B) 275 + N/M C) # M 53 Lofo C) 315 4 9. Aşa içir Da la ça B g A
TEST-24
Dikdörtgenler Prizması
7. Ali elindeki 4 tane eş dikdörtgen ve 2 tane
eş kare ile aşağıdaki geometrik cisimlerden
hangisini yapabilir?
A) Küp
B) Dikdörtgenler Prizması
C) Üçgen Prizma
D) Kare Prizma
8. Tüm ayrıtlarının uzunlukları eşittir.
Yüzleri birbirlerine eş karelerden oluşmuştur.
Yukarıda özellikleri verilen cisim aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Küp
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
TEST-24 Dikdörtgenler Prizması 7. Ali elindeki 4 tane eş dikdörtgen ve 2 tane eş kare ile aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisini yapabilir? A) Küp B) Dikdörtgenler Prizması C) Üçgen Prizma D) Kare Prizma 8. Tüm ayrıtlarının uzunlukları eşittir. Yüzleri birbirlerine eş karelerden oluşmuştur. Yukarıda özellikleri verilen cisim aşağıdaki- lerden hangisidir? A) Küp
1. Aşağıda dikdörtgen şeklinde bir çerçeve verilmiştir.
Bu çerçevenin kısa kenar uzunluğunun uzun kenar
2
uzunluğuna oranı -'tir.
5
x cm
52 cm
Bu çerçevenin kısa kenarı 52 santimetre ise çer-
çevenin çevre uzunluğu kaç santimetredir?
A) 104
B) 260
C) 364
D) 382
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
1. Aşağıda dikdörtgen şeklinde bir çerçeve verilmiştir. Bu çerçevenin kısa kenar uzunluğunun uzun kenar 2 uzunluğuna oranı -'tir. 5 x cm 52 cm Bu çerçevenin kısa kenarı 52 santimetre ise çer- çevenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? A) 104 B) 260 C) 364 D) 382
okgenler
4. I. Tüm düzgün çokgenlerin dış açılarının ölçüleri
toplamı 360° dir.
KKT - 30
II. Düzgün çokgenlerde kenar sayısı arttıkça dış
açılarının ölçüsü azalır.
III. Düzgün çokgenlerde köşe sayısı ile iç açıların
ölçüleri toplamı doğru orantılıdır.
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğru-
dur?
A) Yalnız I.
C) II ve III.
B) I ve II.
D) I, II ve III.
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
okgenler 4. I. Tüm düzgün çokgenlerin dış açılarının ölçüleri toplamı 360° dir. KKT - 30 II. Düzgün çokgenlerde kenar sayısı arttıkça dış açılarının ölçüsü azalır. III. Düzgün çokgenlerde köşe sayısı ile iç açıların ölçüleri toplamı doğru orantılıdır. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğru- dur? A) Yalnız I. C) II ve III. B) I ve II. D) I, II ve III.
ayınları
eş
Çevresi 12x + 20 santimetre olan dikdörtgen şeklindeki
bir cam Şekil - I'deki gibi köşegenler boyunca kesilmiş-
tir. Elde edilen üçgen cam parçalarından birbirleriyle
olanlar kırmızı ve sarı renge boyanmıştır.
Şekil - 1
Şekil - II
Cam parçaları Şekil - Il'deki gibi paralelkenar şeklindeki
bir kalıbın içine yerleştirilmiştir. Kalıbın tüm köşeleri ise
cam parçaların köşeleri ile çakışık olup, üçgen parçalar
birbirlerine bitişiktir.
Buna göre kalıbın alanını santimetrekare cinsinden
veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) (3x + 5)²
C) (6x + 10)²
B) 2.(3x + 5)²
D) 2.(6x + 10)²
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
ayınları eş Çevresi 12x + 20 santimetre olan dikdörtgen şeklindeki bir cam Şekil - I'deki gibi köşegenler boyunca kesilmiş- tir. Elde edilen üçgen cam parçalarından birbirleriyle olanlar kırmızı ve sarı renge boyanmıştır. Şekil - 1 Şekil - II Cam parçaları Şekil - Il'deki gibi paralelkenar şeklindeki bir kalıbın içine yerleştirilmiştir. Kalıbın tüm köşeleri ise cam parçaların köşeleri ile çakışık olup, üçgen parçalar birbirlerine bitişiktir. Buna göre kalıbın alanını santimetrekare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) (3x + 5)² C) (6x + 10)² B) 2.(3x + 5)² D) 2.(6x + 10)²
B-8. SINIF > Matematik
Nil Hanım, kenar uzunlukları 102 m ve 8√2 m olan salonunun dikdörtgen şeklindeki zeminini özdeş par-
çalara ayırmış ve bu parçaları, siyah ve beyaz renkli dekoratif üçgen taşlar ile aşağıdaki gibi kaplamıştır.
8√2 m
10√2 m
Tablo: Taşların Metrekare Fiyatı
Metrekare Fiyatı (TL)
Taş
Siyah
Beyaz
20
10
Bu zeminde kullanılacak taşların metrekare fiyatları yukarıdaki tabloda verilmiştir.
Buna göre, Nil Hanım bu işlem için kullanılan taşlara toplam kaç TL ödemiştir?
A) 2320
B) 2420
C) 2500
D) 2560
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
B-8. SINIF > Matematik Nil Hanım, kenar uzunlukları 102 m ve 8√2 m olan salonunun dikdörtgen şeklindeki zeminini özdeş par- çalara ayırmış ve bu parçaları, siyah ve beyaz renkli dekoratif üçgen taşlar ile aşağıdaki gibi kaplamıştır. 8√2 m 10√2 m Tablo: Taşların Metrekare Fiyatı Metrekare Fiyatı (TL) Taş Siyah Beyaz 20 10 Bu zeminde kullanılacak taşların metrekare fiyatları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre, Nil Hanım bu işlem için kullanılan taşlara toplam kaç TL ödemiştir? A) 2320 B) 2420 C) 2500 D) 2560
D).
6. Aşağıda ABCD dikdörtgeni ile KLMN karesi-
nin kenar uzunlukları verilmiştir.
1)
A
enar
B
Siby
(4x + 3) cm
D
Helge Ka
(x - 1) cm
C
L
B) x + 12
D) 4x8
3Thhan,
(2x - 5) cm
Buna göre ABCD dikdörtgeninin çevre
uzunluğu, KLMN karesinin çevre uzunlu-
ğundan kaç cm fazladır?
A) x - 16
C) 2x + 24
meyen
SPIL-
PIL
M
LE
/DersimisVideo
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
D). 6. Aşağıda ABCD dikdörtgeni ile KLMN karesi- nin kenar uzunlukları verilmiştir. 1) A enar B Siby (4x + 3) cm D Helge Ka (x - 1) cm C L B) x + 12 D) 4x8 3Thhan, (2x - 5) cm Buna göre ABCD dikdörtgeninin çevre uzunluğu, KLMN karesinin çevre uzunlu- ğundan kaç cm fazladır? A) x - 16 C) 2x + 24 meyen SPIL- PIL M LE /DersimisVideo
Ua verilen şekilde mavi boyalı bölgenin
alanı kaç cm² dir?
A) 17
B) 18
D) 20
=1037
26. a, b, c ve d pozitif tam sayılar olmak üzere avb-cd= (a-c) √b-d, ab:old-(a:cb:d vela²b-alb dir.
Aşağıdaki yeşil dikdörtgen kâğıtlar birbirine özdeş olup bir yüzeylerinin alanlan 96 cm² dir.
961
218 27
24 20
22
£2
6
24
102
96 cm²
2
XI 4
AL 5
18272
40/12
++
B) 272
96 cm²
Yeşil dikdörtgen kâğıtlar kare şeklindeki mavi ve pembe kâğıtlarla kenarlarından birleştirilerek ABCD kare-
si elde ediliyor.
LI√E
Yukanda çevre uzunluğu gösterilen karenin ala-
ni kaç cm dir?
A) 289
Cere-4/17 om 202
A
MATEMATİK
B) 68
4√2 cm
B
C) 34
C) 288
1222
62
3
17
y'dan
8√3,
L
D
C
Mavi karenin bir kenarının uzunluğu 4√2 cm olduğuna göre pembe kare kâğıdın bir yüzeyinin alanı
kaç cm² dir?
A) 356
32
5 MATEMATİK
PENSAN 10-20 17-
D) 296
8. SINIF ÖTD-2/A SERİSİ
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
Ua verilen şekilde mavi boyalı bölgenin alanı kaç cm² dir? A) 17 B) 18 D) 20 =1037 26. a, b, c ve d pozitif tam sayılar olmak üzere avb-cd= (a-c) √b-d, ab:old-(a:cb:d vela²b-alb dir. Aşağıdaki yeşil dikdörtgen kâğıtlar birbirine özdeş olup bir yüzeylerinin alanlan 96 cm² dir. 961 218 27 24 20 22 £2 6 24 102 96 cm² 2 XI 4 AL 5 18272 40/12 ++ B) 272 96 cm² Yeşil dikdörtgen kâğıtlar kare şeklindeki mavi ve pembe kâğıtlarla kenarlarından birleştirilerek ABCD kare- si elde ediliyor. LI√E Yukanda çevre uzunluğu gösterilen karenin ala- ni kaç cm dir? A) 289 Cere-4/17 om 202 A MATEMATİK B) 68 4√2 cm B C) 34 C) 288 1222 62 3 17 y'dan 8√3, L D C Mavi karenin bir kenarının uzunluğu 4√2 cm olduğuna göre pembe kare kâğıdın bir yüzeyinin alanı kaç cm² dir? A) 356 32 5 MATEMATİK PENSAN 10-20 17- D) 296 8. SINIF ÖTD-2/A SERİSİ