Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Çokgenlerin Özellikleri Soruları

4.
Tablo: Kaan ve Dilek'in 1km Mesafeyi Koşma Süreleri
Her iki koşucu aynı anda koşmaya başlamışlar ve kendi tempolarıyla aynı tempoda koşmalarına devam
ettiklerinde, Kaan 12 km koştuğunda Kaan ile Dilek arasındaki mesafe kaç km olur?
A) 6
B) 8
() 9
D) 12
(3x) cm²
1 cm²
(9x²) cm²
C) (3x+1)²
(3x) cm²
Şekil-1
Şekil-2
Şekil-3
Ön yüzü pembe renkte olan bir dikdörtgenin arka yüzü mavi renktedir. Bu dikdörtgen önce kısa kenarına para-
lel olarak sağa doğru katlanıyor. Daha sonra Şekil-2'deki gibi uzun kenarına paralel olarak yukarıya doğru kat-
lanıyor.
Şekil-3 te oluşan bölgelerin görünen yüzlerinin alanlarını cebirsel ifade olarak şeklin üzerinde yazılı olarak veril-
miştir.
Buna göre, başlangıçtaki dikdörtgenin bir yüzünün alanı santimetrekare cinsinden veren cebirsel ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
A) (3x+2)²
B) (3x-2)²
D) (3x-1)²
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
4. Tablo: Kaan ve Dilek'in 1km Mesafeyi Koşma Süreleri Her iki koşucu aynı anda koşmaya başlamışlar ve kendi tempolarıyla aynı tempoda koşmalarına devam ettiklerinde, Kaan 12 km koştuğunda Kaan ile Dilek arasındaki mesafe kaç km olur? A) 6 B) 8 () 9 D) 12 (3x) cm² 1 cm² (9x²) cm² C) (3x+1)² (3x) cm² Şekil-1 Şekil-2 Şekil-3 Ön yüzü pembe renkte olan bir dikdörtgenin arka yüzü mavi renktedir. Bu dikdörtgen önce kısa kenarına para- lel olarak sağa doğru katlanıyor. Daha sonra Şekil-2'deki gibi uzun kenarına paralel olarak yukarıya doğru kat- lanıyor. Şekil-3 te oluşan bölgelerin görünen yüzlerinin alanlarını cebirsel ifade olarak şeklin üzerinde yazılı olarak veril- miştir. Buna göre, başlangıçtaki dikdörtgenin bir yüzünün alanı santimetrekare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) (3x+2)² B) (3x-2)² D) (3x-1)²
8. Aysu'nun ön yüzü mavi, arka yüzü kırmızı olan (40x + 70) birim uzunluğunda dikdörtgen şeklinde bir kağıdı vardır.
35x+64
(5x + 6) br
3x8 E
(40x + 70) br
B
D
20*4₂6
Aysu, kâğıdın sağ tarafinda (5x + 6) birim genişliğinde bir parça belirleyip sola doğru kâğıdın üzerine yukarıda-
ki gibi katlamıştır.
Aysu yapmış olduğu katlama işlemini bir kez daha gerçekleştirmiştir.
6x+12
F
y
apy
C
E
B
Katlanan
bölüm
(23
B
xác
5x+6
Buna göre son durumda kâğıdın katlama yapılmayan bölümünün genişliği (y) kaç birimdir?
Al 15x + 40
B 20x +46
C) 25x + 52
D) 25x + 58
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
8. Aysu'nun ön yüzü mavi, arka yüzü kırmızı olan (40x + 70) birim uzunluğunda dikdörtgen şeklinde bir kağıdı vardır. 35x+64 (5x + 6) br 3x8 E (40x + 70) br B D 20*4₂6 Aysu, kâğıdın sağ tarafinda (5x + 6) birim genişliğinde bir parça belirleyip sola doğru kâğıdın üzerine yukarıda- ki gibi katlamıştır. Aysu yapmış olduğu katlama işlemini bir kez daha gerçekleştirmiştir. 6x+12 F y apy C E B Katlanan bölüm (23 B xác 5x+6 Buna göre son durumda kâğıdın katlama yapılmayan bölümünün genişliği (y) kaç birimdir? Al 15x + 40 B 20x +46 C) 25x + 52 D) 25x + 58
angisidir?
n kenarlı bir düzgün çokgenin çevre uzunluğu, bir kenar uzunluğu ile n'in çarpımına eşittir.
8.
Öğretmen, tahtaya aşağıda birer kenar uzunlukları verilen düzgün çokgenleri çiziyor ve öğrencilerden bu çokgenle-
rin çevre uzunluklarını bulmalarını istiyor.
(2x - 1) cm
3. (x-2) cm
(4x + 5) cm
Buna göre öğrencilerin buldukları çevre uzunluklarından biri cm cinsinden aşağıdakilerden hangisi
olamaz?
A) 18x-12
B) 10x-5
C) 18x - 36
D) 32x + 40
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
angisidir? n kenarlı bir düzgün çokgenin çevre uzunluğu, bir kenar uzunluğu ile n'in çarpımına eşittir. 8. Öğretmen, tahtaya aşağıda birer kenar uzunlukları verilen düzgün çokgenleri çiziyor ve öğrencilerden bu çokgenle- rin çevre uzunluklarını bulmalarını istiyor. (2x - 1) cm 3. (x-2) cm (4x + 5) cm Buna göre öğrencilerin buldukları çevre uzunluklarından biri cm cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 18x-12 B) 10x-5 C) 18x - 36 D) 32x + 40
3. Caner ve Dilek'in kitaplarından okudukları sayfa sayıları
aşağıdaki tabloda verilmiştir.
hs
5385
B5
732
09
Caner
Dilek
İlk Gün
Okunan Sayfa
Sayısı
50
40
770 175
İkisinin de ilk günden sonra okudukları toplam sayfa
sayıları birbirine eşittir.
5.0:
40
Caner ve Dilek'in okuduğu kitapların sayfa sayıları
400 den az olduğuna göre, ikisinin okudukları top-
lam sayfa sayısı en çok kaçtır?
A) 390
B) 490
İlk Günden Sonraki
Her Bir Gün Okunan
Sayfa Sayısı
230
(
30
25
C) 590
DY690
20000
3.0
25 25 25
225 2.60 250
290 275
276312300
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
3. Caner ve Dilek'in kitaplarından okudukları sayfa sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. hs 5385 B5 732 09 Caner Dilek İlk Gün Okunan Sayfa Sayısı 50 40 770 175 İkisinin de ilk günden sonra okudukları toplam sayfa sayıları birbirine eşittir. 5.0: 40 Caner ve Dilek'in okuduğu kitapların sayfa sayıları 400 den az olduğuna göre, ikisinin okudukları top- lam sayfa sayısı en çok kaçtır? A) 390 B) 490 İlk Günden Sonraki Her Bir Gün Okunan Sayfa Sayısı 230 ( 30 25 C) 590 DY690 20000 3.0 25 25 25 225 2.60 250 290 275 276312300
10-244
4
) 48
ara ko-
9.
F
55
B
D
C
E
Yukarıda, bir kenarının uzunluğu 2,45 metre olan
düzgün altıgen şeklinde bir yürüyüş yolu gösterilmiş-
tir.
Yürüyüş yolunda A noktasından ok yönünde yü-
rümeye başlayan Emre, 31,85 metre yürüdüğün-
minde hangi noktaya ulaşır?
A) A
B) B
C) C
D) D
Örnek
3,4 kg elma için 10
Buna göre, elma
Çözüm
10-1,5 = 8,5
Cemal Bey aldı
8,5
85
3,4
Elmanın kiloc
=
34
= 2
1 LPG: 2,60
Benzin: 5
Yukarıda,
nin litre fi
Akaryak
benzin
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
10-244 4 ) 48 ara ko- 9. F 55 B D C E Yukarıda, bir kenarının uzunluğu 2,45 metre olan düzgün altıgen şeklinde bir yürüyüş yolu gösterilmiş- tir. Yürüyüş yolunda A noktasından ok yönünde yü- rümeye başlayan Emre, 31,85 metre yürüdüğün- minde hangi noktaya ulaşır? A) A B) B C) C D) D Örnek 3,4 kg elma için 10 Buna göre, elma Çözüm 10-1,5 = 8,5 Cemal Bey aldı 8,5 85 3,4 Elmanın kiloc = 34 = 2 1 LPG: 2,60 Benzin: 5 Yukarıda, nin litre fi Akaryak benzin
N
Etkinlik-05
Aşağıdaki ifadelerin karşısındaki kutucuklara doğru olanlar için "D", yanlış olanlar için "Y"
yazınız.
Eşkenar dörtgende köşegenler açıortaydır.
D
b. Paralelkenarın köşegenlerinin uzunlukları birbirine eşittir.
c. Dikdörtgende köşegenler birbirini dik keser.
ç. Karenin köşegen uzunlukları birbirine eşittir.
d.
Paralelkenarda köşegenler birbirini ortalar.
e. Kare, eşkenar dörtgenin özel bir durumudur.
f. Yamuğun karşılıklı tüm kenarları birbirine paraleldir.
g. Eşkenar dörtgenin köşegen uzunlukları birbirine eşittir.
7. SINIF MATEMATİK
V
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
N Etkinlik-05 Aşağıdaki ifadelerin karşısındaki kutucuklara doğru olanlar için "D", yanlış olanlar için "Y" yazınız. Eşkenar dörtgende köşegenler açıortaydır. D b. Paralelkenarın köşegenlerinin uzunlukları birbirine eşittir. c. Dikdörtgende köşegenler birbirini dik keser. ç. Karenin köşegen uzunlukları birbirine eşittir. d. Paralelkenarda köşegenler birbirini ortalar. e. Kare, eşkenar dörtgenin özel bir durumudur. f. Yamuğun karşılıklı tüm kenarları birbirine paraleldir. g. Eşkenar dörtgenin köşegen uzunlukları birbirine eşittir. 7. SINIF MATEMATİK V
startfen
20. Bir yüzünün alanı 49 santimetrekare olan dikdörtgen
şeklindeki bir karton 16 eş kareye ayrılıyor.
dikdörtgenlere
Buna göre karelerden birinin çevresi kaç cm'dir?
7
A) 7
B) 6
4
ınızı kontrol ediniz.
C)
D)
=
8
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
startfen 20. Bir yüzünün alanı 49 santimetrekare olan dikdörtgen şeklindeki bir karton 16 eş kareye ayrılıyor. dikdörtgenlere Buna göre karelerden birinin çevresi kaç cm'dir? 7 A) 7 B) 6 4 ınızı kontrol ediniz. C) D) = 8
20.
Çevresi (3x - 3) cm olan aşağıdaki dik üçgenin verilmeyen kenar uzunluğu, yanındaki dikdörtgenin
kısa kenar uzunluğuna eşittir.
Dikdörtgenin uzun kenarı, dik üçgenin çevresinden (2x - 4) cm eksiktir.
(x - 2) cm
A) 4x
a
x cm
Buna göre, dikdörtgenin çevre uzunluğunu santimetre cinsinden veren cebirsel ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
B) 4x-2
C) 8x
D)8x + 4
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
20. Çevresi (3x - 3) cm olan aşağıdaki dik üçgenin verilmeyen kenar uzunluğu, yanındaki dikdörtgenin kısa kenar uzunluğuna eşittir. Dikdörtgenin uzun kenarı, dik üçgenin çevresinden (2x - 4) cm eksiktir. (x - 2) cm A) 4x a x cm Buna göre, dikdörtgenin çevre uzunluğunu santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? B) 4x-2 C) 8x D)8x + 4
al Aragida verilen geometrik şekillerin simetri doğrularını çizin ve altında ve-
rilen boşluklara kaç tane simetri doğrusu çizebildiğinizi yazın.
En fazla simetri doğrusu çizebildiğiniz geometrik şekil hangisidir? Nedenini
opklayın.
imotri doğrularına göre simetrisini
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
al Aragida verilen geometrik şekillerin simetri doğrularını çizin ve altında ve- rilen boşluklara kaç tane simetri doğrusu çizebildiğinizi yazın. En fazla simetri doğrusu çizebildiğiniz geometrik şekil hangisidir? Nedenini opklayın. imotri doğrularına göre simetrisini
Aşağıda limon ve suyun farklı miktarlarda karıştırılması ile dört farklı karışım elde edilmiştir.
Limonlu Su
1
A) 156
f
Limonlu Su
Orani
11
Limonlu Su
Limonlu Su
111
IV
Yukanda verilen karışımların üzerlerindeki oran, limon miktarlarının karışımların toplam miktarlarına
oranlarını vermektedir.
* 1. kaptaki limonlu su karışımı 100 gram,
* II. kaptaki limonlu su karışımı 80 gram,
+ Ill. kaptaki limonlu su karışımı 60 gram ve
* IV. kaptaki limonlu su karışımı 90 gramdır.
Buna göre I, II, III ve IV numaralı kaplardaki toplam limon miktarı kaç gramdır?
B) 164
C) 172
D) 180
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
Aşağıda limon ve suyun farklı miktarlarda karıştırılması ile dört farklı karışım elde edilmiştir. Limonlu Su 1 A) 156 f Limonlu Su Orani 11 Limonlu Su Limonlu Su 111 IV Yukanda verilen karışımların üzerlerindeki oran, limon miktarlarının karışımların toplam miktarlarına oranlarını vermektedir. * 1. kaptaki limonlu su karışımı 100 gram, * II. kaptaki limonlu su karışımı 80 gram, + Ill. kaptaki limonlu su karışımı 60 gram ve * IV. kaptaki limonlu su karışımı 90 gramdır. Buna göre I, II, III ve IV numaralı kaplardaki toplam limon miktarı kaç gramdır? B) 164 C) 172 D) 180
10
Yarıçap uzunluğu (3x − 2) cm olan daireye teğet olacak
şekilde yerleştirilen karesel bölgenin alanı cm² cinsin-
den aşağıdakilerden hangisine eşit olur?
A) 9x² + 12x +4
B) 9x² - 12x + 4
D) 36x² - 48x + 16
36x² + 48x + 16
3x - 2
2)
Sr² by-brtu
grup
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
10 Yarıçap uzunluğu (3x − 2) cm olan daireye teğet olacak şekilde yerleştirilen karesel bölgenin alanı cm² cinsin- den aşağıdakilerden hangisine eşit olur? A) 9x² + 12x +4 B) 9x² - 12x + 4 D) 36x² - 48x + 16 36x² + 48x + 16 3x - 2 2) Sr² by-brtu grup
2.
O merkezli bir daire çizildikten sonra bu dairenin üzerine bir köşeleri O noktası olan iki dikdörtgen çizilmiştir.
262/2
126
262 96/2
€
126 48
63 24/12
218
8
X
K
L
12
way ya
F
202
f
gef
C) 6
Yeşil renkli dikdörtgenin alanı 252 cm² ve mor renkli dikdörtgenin alanı 96-em²'dir.
Buna göre |KLI en az kaç cm'dir?
A) 13
B) 8
a
J
24
6
D) 4
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
2. O merkezli bir daire çizildikten sonra bu dairenin üzerine bir köşeleri O noktası olan iki dikdörtgen çizilmiştir. 262/2 126 262 96/2 € 126 48 63 24/12 218 8 X K L 12 way ya F 202 f gef C) 6 Yeşil renkli dikdörtgenin alanı 252 cm² ve mor renkli dikdörtgenin alanı 96-em²'dir. Buna göre |KLI en az kaç cm'dir? A) 13 B) 8 a J 24 6 D) 4
9.
(A) 72
a birim
a ².3√3
a² √27
Bilgi: Kenar uzunluğu a birim olan bir düzgün altıgenin alanı 2
Yandaki düzgün altıgenin alanı 48√3 cm² dir.
Buna göre çevre uzunluğu bu düzgün altıgenin çevre uzunluğuna eşit olan
bir karenin alanı kaç santimetrekaredir?
B) 108
C) 144
D) 180
bre dir.
16
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
9. (A) 72 a birim a ².3√3 a² √27 Bilgi: Kenar uzunluğu a birim olan bir düzgün altıgenin alanı 2 Yandaki düzgün altıgenin alanı 48√3 cm² dir. Buna göre çevre uzunluğu bu düzgün altıgenin çevre uzunluğuna eşit olan bir karenin alanı kaç santimetrekaredir? B) 108 C) 144 D) 180 bre dir. 16
Göz
Dürbün Mekanizması
eded Xeonuv
B) 168 cm
Görüş Alanı
Evlerimizdeki kapılarda kullandığımız dürbünler gelen misafirlerin dürbün deliğinden yakınlaştırarak tanınmamıza yar-
dımcı olur. Kapı önündeki görüş alanında bulunan kişi 12 kat yakındaymış gibi göstererek baş ve gövdesini tam olarak
görmemize yardımcı olan bir dürbünün çalışma şekli görselde verilmiştir.
C) 180 cm
Kapı önüne gelen kişinin kapı ile arasındaki mesafe 168 cm ise, dürbünden bakan kişi kapı önündeki kişiyi
hangi mesafede görür?
A) 14 cm
*E
D) 2016 cm
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
Göz Dürbün Mekanizması eded Xeonuv B) 168 cm Görüş Alanı Evlerimizdeki kapılarda kullandığımız dürbünler gelen misafirlerin dürbün deliğinden yakınlaştırarak tanınmamıza yar- dımcı olur. Kapı önündeki görüş alanında bulunan kişi 12 kat yakındaymış gibi göstererek baş ve gövdesini tam olarak görmemize yardımcı olan bir dürbünün çalışma şekli görselde verilmiştir. C) 180 cm Kapı önüne gelen kişinin kapı ile arasındaki mesafe 168 cm ise, dürbünden bakan kişi kapı önündeki kişiyi hangi mesafede görür? A) 14 cm *E D) 2016 cm
12. Kürşat ile Furkan defterlerine düzgün altıgen ve eşkenar üçgenler çizmektedir.
Kürşat düzgün altıgen çizmekte ve her bir kenarı için 3 saniye, Furkan ise çiz-
diği eşkenar üçgenlerin her kenarı için 5 saniye harcamaktadır.
Çizime aynı anda başlayan ve şekiller arasında zaman kaybetmeyen bu iki
arkadaş 6 dakika boyunca çizime devam ettiğine göre bu sürede kaç kez
bir düzgün altıgen ve bir eşkenar üçgeni aynı anda bitirmiş olurlar?
A) 3
pligt ell yellplas
LGS 6- TARAMA
B) 4
4
C) 5
psis cha
23
D) 6
3 sn.
5 sn.
Diner sayfaya geçiniz.
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
12. Kürşat ile Furkan defterlerine düzgün altıgen ve eşkenar üçgenler çizmektedir. Kürşat düzgün altıgen çizmekte ve her bir kenarı için 3 saniye, Furkan ise çiz- diği eşkenar üçgenlerin her kenarı için 5 saniye harcamaktadır. Çizime aynı anda başlayan ve şekiller arasında zaman kaybetmeyen bu iki arkadaş 6 dakika boyunca çizime devam ettiğine göre bu sürede kaç kez bir düzgün altıgen ve bir eşkenar üçgeni aynı anda bitirmiş olurlar? A) 3 pligt ell yellplas LGS 6- TARAMA B) 4 4 C) 5 psis cha 23 D) 6 3 sn. 5 sn. Diner sayfaya geçiniz.
3.
A
Test B
ORAN VE ORANTI-ORAN VE ORANTI
120 cm
B
120 cm
D
Yukarıdaki karenin kenar uzunlukları
azaltılıyor.
3
10
oranında
Buna göre karenin çevre uzunluğu nasıl değişir?
A) 120 cm azalır.
B) 132 cm azalır.
C) 144 cm azalır.
D) 156 cm azalır.
Ortaokul Matematik
Çokgenlerin Özellikleri
3. A Test B ORAN VE ORANTI-ORAN VE ORANTI 120 cm B 120 cm D Yukarıdaki karenin kenar uzunlukları azaltılıyor. 3 10 oranında Buna göre karenin çevre uzunluğu nasıl değişir? A) 120 cm azalır. B) 132 cm azalır. C) 144 cm azalır. D) 156 cm azalır.