Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Daire Grafiği Soruları

Nisan
Ocak
2144
10. Bir fabrikada 4 ayda üretilen kalemlerin dağılımı daire grafiğinde; her ay hatalı üretilen kalem yüzdesi
sütun grafiğinde verilmiştir.
Grafik I: Üretilen Kalemler
30°
80°
Mart
3>6
Şubat
B) 640
5
Grafik II: Hatalı Üretilen Kalemler
Hatalı Ürün Yüzdesi (%)
50-
40-
30-
sulty
20
10-
Ocak
Sb Hib
65
14400
Şubat Mart Nisan
Fabrikada hatalı her bir ürünü 10 TL'ye, sağlam her bir ürünü 20 TL'ye satarak 4 ayda 12040 TL gelir
elde etmiştir.
2x
Buna göre fabrikanın nisan ayında ürettiği kalem sayısı kaçtır?
Tuer
C) 480
A) 800
36
360
auf
Aylar
10116
D) 320
160x
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
Nisan Ocak 2144 10. Bir fabrikada 4 ayda üretilen kalemlerin dağılımı daire grafiğinde; her ay hatalı üretilen kalem yüzdesi sütun grafiğinde verilmiştir. Grafik I: Üretilen Kalemler 30° 80° Mart 3>6 Şubat B) 640 5 Grafik II: Hatalı Üretilen Kalemler Hatalı Ürün Yüzdesi (%) 50- 40- 30- sulty 20 10- Ocak Sb Hib 65 14400 Şubat Mart Nisan Fabrikada hatalı her bir ürünü 10 TL'ye, sağlam her bir ürünü 20 TL'ye satarak 4 ayda 12040 TL gelir elde etmiştir. 2x Buna göre fabrikanın nisan ayında ürettiği kalem sayısı kaçtır? Tuer C) 480 A) 800 36 360 auf Aylar 10116 D) 320 160x
eyvelerin kurutul-
onra
eren di-
zladır?
14. Aşağıdaki daire grafiğinde elektronik ürünler satan bir mağazanın başlangıçta stoğunda bulunan ürünlerinin
peşitlerine göre dağılımı gösterilmiştir. Mağazanın bir süre sonra bu stoktan sattığı ürünlerinin çeşitlerine göre
yüzdeleri ise sütün grafiğinde gösterilmiştir.
Grafik: Mazağadaki Ürünlerin Çeşitlerine
Göre Dağılımı
Bilgisayar Kulaklık
Tablet Telefon
Grafik: Satılan Ürünlerin Çeşitlerine Göre Yüzdeleri
Satılan Ürün (%)
100!
80
20
00
T
Bilgisayar
Kulaklık
Telefon
Tablet
Mağazada aynı süre içinde satılar bilgisayar sayısının 120 olduğu bilinmektedir.
Buna göre bu süre sonunda satılmayan toplam ürün sayısı kaçtır?
A) 150
B) 144
C) 138
→ Ürünler
D) 132
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
eyvelerin kurutul- onra eren di- zladır? 14. Aşağıdaki daire grafiğinde elektronik ürünler satan bir mağazanın başlangıçta stoğunda bulunan ürünlerinin peşitlerine göre dağılımı gösterilmiştir. Mağazanın bir süre sonra bu stoktan sattığı ürünlerinin çeşitlerine göre yüzdeleri ise sütün grafiğinde gösterilmiştir. Grafik: Mazağadaki Ürünlerin Çeşitlerine Göre Dağılımı Bilgisayar Kulaklık Tablet Telefon Grafik: Satılan Ürünlerin Çeşitlerine Göre Yüzdeleri Satılan Ürün (%) 100! 80 20 00 T Bilgisayar Kulaklık Telefon Tablet Mağazada aynı süre içinde satılar bilgisayar sayısının 120 olduğu bilinmektedir. Buna göre bu süre sonunda satılmayan toplam ürün sayısı kaçtır? A) 150 B) 144 C) 138 → Ürünler D) 132
Aşağıdaki grafikte bir okuldaki 8. sınıf öğrencilerinin şube-
lere göre dağılımı gösterilmiştir. 8C ve 8D şubelerinin öğ-
rencileri bir arada iken bu öğrencilerden rastgele seçile-
cek birinin 8C şubesinden olma olasılığı
8D
Grafik:
Şubelerdeki Öğrenci
Sayılarının Dağılımı
8A
60°
B) 6
8C
8B
2 tür.
3
Tüm 8. sınıf öğrencilerinin bu 4 şubeye eşit şekilde
dağılması için en az kaç öğrencinin şube değiştirme-
si gerekir?
A) 5
C) 7
D) 8
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
Aşağıdaki grafikte bir okuldaki 8. sınıf öğrencilerinin şube- lere göre dağılımı gösterilmiştir. 8C ve 8D şubelerinin öğ- rencileri bir arada iken bu öğrencilerden rastgele seçile- cek birinin 8C şubesinden olma olasılığı 8D Grafik: Şubelerdeki Öğrenci Sayılarının Dağılımı 8A 60° B) 6 8C 8B 2 tür. 3 Tüm 8. sınıf öğrencilerinin bu 4 şubeye eşit şekilde dağılması için en az kaç öğrencinin şube değiştirme- si gerekir? A) 5 C) 7 D) 8
15. Aşağıdaki grafikte bir oteldeki odaların türüne göre sayıları, tabloda ise oda türüne göre kişi başına günlük ücretler gösterilmiş-
tir.
Grafik: Türüne Göre Oteldeki Oda Sayıları
Oda Sayısı
A) 45
30
25
20
15
10
5
0
1
1
1
1
1
1
T
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1 kişilik
1
1
I
1
1
1
I
1
1
1
1
1
I
1
1
1
I
1
I
I
1
1
I
1
2 kişilik
1
I
1
I
1
1
T
1
I
1
1
1
1
3 kişilik
I
I
1
T
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
T
IL
L
4 kişilik
Odalar
Tablo: Oda Türüne Göre Kişi Başına Ücretler
Kişi başına ücret (TL)
120
90
80
Odalar
1 kişilik
2 kişilik
3 kişilik
4 kişilik
65
C) 50
1-400
Tüm odalar dolu olduğunda 1, 2, 3 ve 4 kişilik odalardan 1 günde elde edilen gelirlerin dağılımı bir daire grafiğinde gös-
terilirse 1 kişilik odalardan elde edilen geliri gösteren daire diliminin merkez açısı kaç derece olur?
B48
79
D) 54
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
15. Aşağıdaki grafikte bir oteldeki odaların türüne göre sayıları, tabloda ise oda türüne göre kişi başına günlük ücretler gösterilmiş- tir. Grafik: Türüne Göre Oteldeki Oda Sayıları Oda Sayısı A) 45 30 25 20 15 10 5 0 1 1 1 1 1 1 T 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 kişilik 1 1 I 1 1 1 I 1 1 1 1 1 I 1 1 1 I 1 I I 1 1 I 1 2 kişilik 1 I 1 I 1 1 T 1 I 1 1 1 1 3 kişilik I I 1 T 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 T IL L 4 kişilik Odalar Tablo: Oda Türüne Göre Kişi Başına Ücretler Kişi başına ücret (TL) 120 90 80 Odalar 1 kişilik 2 kişilik 3 kişilik 4 kişilik 65 C) 50 1-400 Tüm odalar dolu olduğunda 1, 2, 3 ve 4 kişilik odalardan 1 günde elde edilen gelirlerin dağılımı bir daire grafiğinde gös- terilirse 1 kişilik odalardan elde edilen geliri gösteren daire diliminin merkez açısı kaç derece olur? B48 79 D) 54
15. Aşağıda bir mağazada satılan ürünlerin etiket fiyatlarının dağılımı daire grafiğiyle, ürünlere uygulanan
oranları ise sütun grafiğiyle verilmiştir.
Grafik: Ürünlerin Birim Fiyatları
sox
366⁰
Sox. 29 =
Idő
1OX TL
2
1458.49
29
top
Ceket
= 58xtL
150x
10x+94=584
94=48x
150°
15°
Gömlek
50°
Kravat
Pantalon
gutx
1USX
15x
150-60 = 90
166
Grafik: Ürünlere Uygulanan İndirimler
İndirim (%)
60
50-
40
30
20
10
Gömlek
Pantalon
Kravat
Ceket
Bu mağazadan indirimli olarak bir gömlek ve bir pantolon alan bir kişi pantolona 94 TL daha fazla ödeme yapmış
Buna göre ceketin indirimli fiyatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 60
B) 80
120
D) 150
Ürün
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
15. Aşağıda bir mağazada satılan ürünlerin etiket fiyatlarının dağılımı daire grafiğiyle, ürünlere uygulanan oranları ise sütun grafiğiyle verilmiştir. Grafik: Ürünlerin Birim Fiyatları sox 366⁰ Sox. 29 = Idő 1OX TL 2 1458.49 29 top Ceket = 58xtL 150x 10x+94=584 94=48x 150° 15° Gömlek 50° Kravat Pantalon gutx 1USX 15x 150-60 = 90 166 Grafik: Ürünlere Uygulanan İndirimler İndirim (%) 60 50- 40 30 20 10 Gömlek Pantalon Kravat Ceket Bu mağazadan indirimli olarak bir gömlek ve bir pantolon alan bir kişi pantolona 94 TL daha fazla ödeme yapmış Buna göre ceketin indirimli fiyatı aşağıdakilerden hangisidir? A) 60 B) 80 120 D) 150 Ürün
9.
Lots of
LL
Aşağıdaki daire grafiği bir çiçekçide bulunan çiçeklerin türlerine göre dağılımlarını göstermektedir.
Grafik: Çiçekçideki çiçeklerin türlerine göre dağılımları
1415
X
130
LGS 1. DENEME
Gül
Papatya
160°
Menekşe
I
160
360 A
3
80
L
180
Papatya sayısı gül sayısının 3 katı kadar olup çiçekçide 80 adet menekşe bulunmaktadır.
Buna göre bu çiçekçi güllerinin her birini 10 TL den satarsa güllerin toplam satışından kaç TL gelir elde eder?
A 2001
B) 220
C) 250
D) 260
1,43
360 180
se
Diğer sayfaya geçiniz
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
9. Lots of LL Aşağıdaki daire grafiği bir çiçekçide bulunan çiçeklerin türlerine göre dağılımlarını göstermektedir. Grafik: Çiçekçideki çiçeklerin türlerine göre dağılımları 1415 X 130 LGS 1. DENEME Gül Papatya 160° Menekşe I 160 360 A 3 80 L 180 Papatya sayısı gül sayısının 3 katı kadar olup çiçekçide 80 adet menekşe bulunmaktadır. Buna göre bu çiçekçi güllerinin her birini 10 TL den satarsa güllerin toplam satışından kaç TL gelir elde eder? A 2001 B) 220 C) 250 D) 260 1,43 360 180 se Diğer sayfaya geçiniz
5 cm
Kisa kenar uzunlugu 5-em ve uzun kenar uzunluğu 20 cm olan bir dikdörtgen kisa kenarin paralel olarak
kenar uzunluklan 5 cm'den ve birbirinden farklı santimtere cinsinden ab ve c (accclasal sayılan olan uç adet
dikdörtgene aynılmiştir.
20 cm
Buna göre bu dikdörtgenlerin alanlarının oransal dağılımını gösteren daire grafiği aşağıdakilerden
hangisidir?
126"
198"
Grafik Dikdoetgenlerinin
Alanlarinin Oranial
Dağlars
126
Grafik: Dikdörtgenlerinin
Alaniarnan Oransal
Daglims
234
Grafik: Dadtgenlerin
Alanlanan Oransal
Daglim
144
Grafik D
la v
ekle
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
5 cm Kisa kenar uzunlugu 5-em ve uzun kenar uzunluğu 20 cm olan bir dikdörtgen kisa kenarin paralel olarak kenar uzunluklan 5 cm'den ve birbirinden farklı santimtere cinsinden ab ve c (accclasal sayılan olan uç adet dikdörtgene aynılmiştir. 20 cm Buna göre bu dikdörtgenlerin alanlarının oransal dağılımını gösteren daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir? 126" 198" Grafik Dikdoetgenlerinin Alanlarinin Oranial Dağlars 126 Grafik: Dikdörtgenlerinin Alaniarnan Oransal Daglims 234 Grafik: Dadtgenlerin Alanlanan Oransal Daglim 144 Grafik D la v ekle
8.
Burcu, aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki kartonu
kısa kenarına paralel olacak biçimde kesip iki parça-
ya ayırıyor.
9 cm
-13 cm
9. Şekil-1
lindek
ları c
parc
Burcu'nun elde ettiği iki parçanın da kenar uzunlukla-
rı kendi içinde aralarında asaldır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Burcu'nun
elde ettiği parçalardan birinin santimetrekare
cinsinden alanına eşit değildir?
A) 18
B) 36
C) 72
D) 99
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
8. Burcu, aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki kartonu kısa kenarına paralel olacak biçimde kesip iki parça- ya ayırıyor. 9 cm -13 cm 9. Şekil-1 lindek ları c parc Burcu'nun elde ettiği iki parçanın da kenar uzunlukla- rı kendi içinde aralarında asaldır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Burcu'nun elde ettiği parçalardan birinin santimetrekare cinsinden alanına eşit değildir? A) 18 B) 36 C) 72 D) 99
5. Aşağıda bir hastaneye üç ayda gelen hasta sayılarını gösteren sütun grafiği verilmiştir.
Grafik: Hastahaneye Gelen Hasta Sayılanı
110
100
95
85
Kişi sayısı
A) 135
Ocak
Şubat Mart
Nisan ayının sonunda toplam dört ayda gelen hastaların kadın-erkek sayısına göre dağılımı daire grafiin-
de verilmiştir.
Grafik: Dört Ay Sonunda Hastaneye Gelen Toplam Hasta
Sayısının Cinsiyete Göre Dağılımı
Erkek
B) 155
Aylar
Kadın
160
Kadın
Erkek
Nisan ayında bu hastaneye 70 kadın hasta geldiğine göre nisan ayında gelen erkek hasta sayısı
aşağıdakilerden hangisidir?
C) 165
D) 170
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
5. Aşağıda bir hastaneye üç ayda gelen hasta sayılarını gösteren sütun grafiği verilmiştir. Grafik: Hastahaneye Gelen Hasta Sayılanı 110 100 95 85 Kişi sayısı A) 135 Ocak Şubat Mart Nisan ayının sonunda toplam dört ayda gelen hastaların kadın-erkek sayısına göre dağılımı daire grafiin- de verilmiştir. Grafik: Dört Ay Sonunda Hastaneye Gelen Toplam Hasta Sayısının Cinsiyete Göre Dağılımı Erkek B) 155 Aylar Kadın 160 Kadın Erkek Nisan ayında bu hastaneye 70 kadın hasta geldiğine göre nisan ayında gelen erkek hasta sayısı aşağıdakilerden hangisidir? C) 165 D) 170
4. Aşağıda verilen daire grafiği Efe'nin 3 dersten çözdüğü soru sayılarının dağılımını göstermektedir.
Grafik: Derslere Göre Çözülen Soruların Dağılımı
A) 37
Fen
120°
Türkçe
a
Matematik
Efe'nin matematikten çözdüğü soruların %40'ı, fenden çözdüğü soruların ise %30'u doğrudur ve
matematikten 60 doğrusu olduğuna göre fendeki doğru sayısı kaçtır?
B) 36
C) 54
D) 72
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
4. Aşağıda verilen daire grafiği Efe'nin 3 dersten çözdüğü soru sayılarının dağılımını göstermektedir. Grafik: Derslere Göre Çözülen Soruların Dağılımı A) 37 Fen 120° Türkçe a Matematik Efe'nin matematikten çözdüğü soruların %40'ı, fenden çözdüğü soruların ise %30'u doğrudur ve matematikten 60 doğrusu olduğuna göre fendeki doğru sayısı kaçtır? B) 36 C) 54 D) 72
4.
Grafik: Aylık Giderler
Mutfak
150°
Diğer
●
Faturalar
60°
Kira
go
150
60 a
210
+ 60
300
Yukarıda verilen daire grafiğinde bir ailenin aylık gi-
derleri gösterilmiştir.
Bu aile aylık 6000 TL kira ödediğine göre, fatura-
lara ödenen miktar kaç TL'dir?
A) 2500
B) 3000
C) 3750
D) 4000
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
4. Grafik: Aylık Giderler Mutfak 150° Diğer ● Faturalar 60° Kira go 150 60 a 210 + 60 300 Yukarıda verilen daire grafiğinde bir ailenin aylık gi- derleri gösterilmiştir. Bu aile aylık 6000 TL kira ödediğine göre, fatura- lara ödenen miktar kaç TL'dir? A) 2500 B) 3000 C) 3750 D) 4000
TÖDEV 19
DENEME 04
Bursa ili Kestel ilçesinde bulunan Sınav Koleji, her birinde 16 öğrencisi bulunan 6 tane 8. sınıf şubesine bir anket
düzenlemiştir. Tüm öğrencilere, evlerinde muhabbet kuşu besleyip beslemedikleri ve muhabbet kuşu besleyen
öğrencilere de muhabbet kuşlarının cinsiyetleri sorulmuştur. Elde edilen veriler aşağıdaki daire grafiğinde gös-
terilmiştir.
3.
Grafik: Muhabbet Kuşu Besleyen ve Beslemeyen
Öğrencilerin Sayılarına Göre Dağılımı
2
60°
150°
1
Bir tane muhabbet
kuşu besleyenler
2) İki tane muhabbet
kuşu besleyenler
0) Muhabbet kuşu
beslemeyenler
Grafik: Muhabbet Kuşlarının
Cinsiyetlerinin Sayılarına Göre Dağılımı
Erkek
Dişi
135⁰
Daire grafiklerinin birinde, evlerinde besledikleri muhabbet kuşlarının sayısına göre öğrenci sayılarının dağılı-
mi verilmişken diğerinde ise muhabbet kuşlarının cinsiyetlerine göre dağılımı verilmiştir.
Evinde 2 tane muhabbet kuşu besleyen her bir öğrencinin 1 dişi ve 1 de erkek kuşu olduğuna göre, evinde kuşu-
nun cinsiyeti erkek olup sadece 1 kuş besleyen kaç öğrenci vardır?
A) 29
B) 31
C) 33
D) 35
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
TÖDEV 19 DENEME 04 Bursa ili Kestel ilçesinde bulunan Sınav Koleji, her birinde 16 öğrencisi bulunan 6 tane 8. sınıf şubesine bir anket düzenlemiştir. Tüm öğrencilere, evlerinde muhabbet kuşu besleyip beslemedikleri ve muhabbet kuşu besleyen öğrencilere de muhabbet kuşlarının cinsiyetleri sorulmuştur. Elde edilen veriler aşağıdaki daire grafiğinde gös- terilmiştir. 3. Grafik: Muhabbet Kuşu Besleyen ve Beslemeyen Öğrencilerin Sayılarına Göre Dağılımı 2 60° 150° 1 Bir tane muhabbet kuşu besleyenler 2) İki tane muhabbet kuşu besleyenler 0) Muhabbet kuşu beslemeyenler Grafik: Muhabbet Kuşlarının Cinsiyetlerinin Sayılarına Göre Dağılımı Erkek Dişi 135⁰ Daire grafiklerinin birinde, evlerinde besledikleri muhabbet kuşlarının sayısına göre öğrenci sayılarının dağılı- mi verilmişken diğerinde ise muhabbet kuşlarının cinsiyetlerine göre dağılımı verilmiştir. Evinde 2 tane muhabbet kuşu besleyen her bir öğrencinin 1 dişi ve 1 de erkek kuşu olduğuna göre, evinde kuşu- nun cinsiyeti erkek olup sadece 1 kuş besleyen kaç öğrenci vardır? A) 29 B) 31 C) 33 D) 35
5.
Fatura
Diğer
30°
Ulaşım
45% 60°
Market
Kira
Bir ailenin aylık gideri 4320 TL'dir.
Gider dağılımı daire grafiği yanda verilmiştir.
Buna göre aşağıda verilen eşleştirmelerden hangi
si yanlıştır?
A) Kira = 1520 TL
C) Market = 720 TL
B) Fatura = 1080 TL
D) Ulaşım 540 TL
7.
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
5. Fatura Diğer 30° Ulaşım 45% 60° Market Kira Bir ailenin aylık gideri 4320 TL'dir. Gider dağılımı daire grafiği yanda verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen eşleştirmelerden hangi si yanlıştır? A) Kira = 1520 TL C) Market = 720 TL B) Fatura = 1080 TL D) Ulaşım 540 TL 7.
Bir hastanenin Ocak ayı A, B ve C klinikleri için alınan randevuların bu üç kliniğe göre sayısal dağılımı
Şekil-1'deki daire grafiğinde, alinan randevulara gelmeme sayılarının yüzdeleri ise, Şekil 2'deki sütun grafiğinde
gösterilmiştir.
A
120°
C
B
Şekil-1
Grafik: Kliniklerden Alınan
Randevuların Sayısal Dağılımı
13
10
5
Gelinmeme Yüzdesi(%)
A
B
C) 57
C
Klinik Türü
Şekil-2
Grafik: Alınan Randevulara
Gelinmeme Yüzdesi
Bu ay boyunca A kliniği için 420 adet randevu alınmış ve bu ay boyunca B kliniğinden alınan randevulardan 52
tanesine gelinmemiştir.
Buna göre, bu ay boyunca A ve C klinikleri için alınan randevulardan toplam kaç tanesine gelinmemiştir?
B) 54
62
A) 42
GENEL DENEME 2
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
Bir hastanenin Ocak ayı A, B ve C klinikleri için alınan randevuların bu üç kliniğe göre sayısal dağılımı Şekil-1'deki daire grafiğinde, alinan randevulara gelmeme sayılarının yüzdeleri ise, Şekil 2'deki sütun grafiğinde gösterilmiştir. A 120° C B Şekil-1 Grafik: Kliniklerden Alınan Randevuların Sayısal Dağılımı 13 10 5 Gelinmeme Yüzdesi(%) A B C) 57 C Klinik Türü Şekil-2 Grafik: Alınan Randevulara Gelinmeme Yüzdesi Bu ay boyunca A kliniği için 420 adet randevu alınmış ve bu ay boyunca B kliniğinden alınan randevulardan 52 tanesine gelinmemiştir. Buna göre, bu ay boyunca A ve C klinikleri için alınan randevulardan toplam kaç tanesine gelinmemiştir? B) 54 62 A) 42 GENEL DENEME 2
GENEL DENEME 1
15. Bir fabrikada 2021 yılında üretilen ürünlerin dağılımı grafik 1'de, 2022 yılında üretilen ürünlerin 2021 yılına
göre değişim miktarı grafik-2'de verilmiştir.
Adet(milyon)
800
600
400
200
L
A
B
C
D
Grafik-1: 2021 Yılı Üretim Miktarı
Ürünler
Adet(milyon)
300
200
100
-100
-200
-300
A
B
D
C) 110°
Grafik-2: 2022 Yılındaki Üretilen Ürünlerin
2021 Yılına Göre Değişim Miktarı
- Ürünler
D) 120°
Son d
sayıs
C
Yukarıda verilenlere göre 2022 yılında üretilen ürünlerin dağılımının daire grafiği ile gösteriminde aşa-
ğı Bürününün merkez açısı kaç derece olur?
Al 90°
B) 100°
1
5,
18.
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
GENEL DENEME 1 15. Bir fabrikada 2021 yılında üretilen ürünlerin dağılımı grafik 1'de, 2022 yılında üretilen ürünlerin 2021 yılına göre değişim miktarı grafik-2'de verilmiştir. Adet(milyon) 800 600 400 200 L A B C D Grafik-1: 2021 Yılı Üretim Miktarı Ürünler Adet(milyon) 300 200 100 -100 -200 -300 A B D C) 110° Grafik-2: 2022 Yılındaki Üretilen Ürünlerin 2021 Yılına Göre Değişim Miktarı - Ürünler D) 120° Son d sayıs C Yukarıda verilenlere göre 2022 yılında üretilen ürünlerin dağılımının daire grafiği ile gösteriminde aşa- ğı Bürününün merkez açısı kaç derece olur? Al 90° B) 100° 1 5, 18.
13. Efe'nin kitaplığındaki kitapların sayılarının türlerine göre dağılımı, kitapların okunan ve okunmayanların adet
sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
A)
Okunan
Roman
Tür
Okunmayan
Polisiye
Tarih
60°
120°
Bilim kurgu
Roman
72
28
34
Efe'nin kitaplığındaki kitapların türlerinin sayılarına göre dağılımını gösteren daire grafiği aşağıdaki-
lerden hangisidir?
B)
Roman
120°
Tarih
Tarih
36
Bilim
kurgu
120°
Polisiye
24
Polisiye
56
C)
24
Bilim kurgu
Tarih Polisiye
70% 80°
Bilim 110%
kurgu
Roman
86
D)
Tarih
Roman
60° 100°
Polisiye
120°
Bilim kurgu
GENEL DENEME 1
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
13. Efe'nin kitaplığındaki kitapların sayılarının türlerine göre dağılımı, kitapların okunan ve okunmayanların adet sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. A) Okunan Roman Tür Okunmayan Polisiye Tarih 60° 120° Bilim kurgu Roman 72 28 34 Efe'nin kitaplığındaki kitapların türlerinin sayılarına göre dağılımını gösteren daire grafiği aşağıdaki- lerden hangisidir? B) Roman 120° Tarih Tarih 36 Bilim kurgu 120° Polisiye 24 Polisiye 56 C) 24 Bilim kurgu Tarih Polisiye 70% 80° Bilim 110% kurgu Roman 86 D) Tarih Roman 60° 100° Polisiye 120° Bilim kurgu GENEL DENEME 1