Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Daire Grafiği Soruları

7. Aşağıdaki 1. daire grafiğinde üç farklı video kanalının abone sayılarının dağılımı gösterilmiştir. 2. daire grafiğinde
ise MKY matematik isimli video kanalının abonelerinin cinsiyetlerine göre dağılımı gösterilmiştir.
1. Grafik: Video Kanallarının Abone
Sayılarının Dağılımı
150°
2. Grafik: Abonelerin Cinsiyetlerine
Göre Dağılımı
B) 1700
Erkek
150°
Kadın
PalmeM
C) 1600
MKYmatematik
Yardım Hoca kanalının abone sayısı 4500 olduğuna göre, MKYmatematik kanalına abone olan kadın sayısı
kaçtır?
A) 1800
YardımHoca
D) 1500
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
7. Aşağıdaki 1. daire grafiğinde üç farklı video kanalının abone sayılarının dağılımı gösterilmiştir. 2. daire grafiğinde ise MKY matematik isimli video kanalının abonelerinin cinsiyetlerine göre dağılımı gösterilmiştir. 1. Grafik: Video Kanallarının Abone Sayılarının Dağılımı 150° 2. Grafik: Abonelerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı B) 1700 Erkek 150° Kadın PalmeM C) 1600 MKYmatematik Yardım Hoca kanalının abone sayısı 4500 olduğuna göre, MKYmatematik kanalına abone olan kadın sayısı kaçtır? A) 1800 YardımHoca D) 1500
eis
Yayınlan
18.
●
●
dir?
A)
Ayrıtları 60 cm ve 120 cm olan dikdörtgen levha aşağıdaki gibi parçalara ayrılmıştır.
İlk önce kısa kenara paralel olacak şekilde 20 cm kalınlıkta kesilip A olarak isimlendiriliyor.
İkinci olarak kalan levhadan uzun kenara paralel olarak 20 cm kalınlıkta kesilip B olarak isimlendiriliyor.
Uçuncu olarak kalan levhadan kısa kenara paralel olarak 40 cm kalınlıkta kesilip C olarak isimlendiriliyor.
Kalan parça D olarak isimlendiriliyor.
Verilenlere göre, her bir parçanın alanlarına göre daire grafigi ile gösterimi aşağıdakilerden hangisi-
B
B
120°
80°
C
60°
as
C
A
100° 80°
OND
C
D
B
120 cm
B
B
100°
C
80°
A 60 cm
C
60°
120 D
60°
A
80°
100⁰
... B
B
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
eis Yayınlan 18. ● ● dir? A) Ayrıtları 60 cm ve 120 cm olan dikdörtgen levha aşağıdaki gibi parçalara ayrılmıştır. İlk önce kısa kenara paralel olacak şekilde 20 cm kalınlıkta kesilip A olarak isimlendiriliyor. İkinci olarak kalan levhadan uzun kenara paralel olarak 20 cm kalınlıkta kesilip B olarak isimlendiriliyor. Uçuncu olarak kalan levhadan kısa kenara paralel olarak 40 cm kalınlıkta kesilip C olarak isimlendiriliyor. Kalan parça D olarak isimlendiriliyor. Verilenlere göre, her bir parçanın alanlarına göre daire grafigi ile gösterimi aşağıdakilerden hangisi- B B 120° 80° C 60° as C A 100° 80° OND C D B 120 cm B B 100° C 80° A 60 cm C 60° 120 D 60° A 80° 100⁰ ... B B
42+12
4. Aşağıda, dört ürünün üretim adetlerinin dağılımı daire grafiği ile bu ürünlerin satış oranı ise sütun grafiği ile gösterilmiştir.
Grafik: Ürünlerin Üretim Adetlerine Göre Dağılımı,
Grafik: Ürünlerin Satış Oranı
199
Satış oranı (%)
180
16
360
282
A
39
140%
40°
100%
B)
280
7
30
26.24
AD
25
93
comparati
Buna göre, kalan ürünler arasından rastgele seçilen bir ürünün, C ürünü olma olasılığı kaçtır?
8 1
A)
45
5
2,5
18
2015
50
109
30
20
A
B
A B
√ 4,4/6 1,5k 2,5€
C)
D
4,9
$
218
+014
9,3k
D) 1453
Ürünler
SINAN KUZUCU
YAYINLARI
7. Bir iş ye
yazılıye
çektire
göster
ol
0,46
Bun
kaçt
A)
SIM
YA
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
42+12 4. Aşağıda, dört ürünün üretim adetlerinin dağılımı daire grafiği ile bu ürünlerin satış oranı ise sütun grafiği ile gösterilmiştir. Grafik: Ürünlerin Üretim Adetlerine Göre Dağılımı, Grafik: Ürünlerin Satış Oranı 199 Satış oranı (%) 180 16 360 282 A 39 140% 40° 100% B) 280 7 30 26.24 AD 25 93 comparati Buna göre, kalan ürünler arasından rastgele seçilen bir ürünün, C ürünü olma olasılığı kaçtır? 8 1 A) 45 5 2,5 18 2015 50 109 30 20 A B A B √ 4,4/6 1,5k 2,5€ C) D 4,9 $ 218 +014 9,3k D) 1453 Ürünler SINAN KUZUCU YAYINLARI 7. Bir iş ye yazılıye çektire göster ol 0,46 Bun kaçt A) SIM YA
Yayınlan
A
10. Mert'in hafta içi çözdüğü soru sayılarının dağılımı Grafik-1'de, pazartesi günü çözdüğü soruların derslere
göre dağılımı Grafik-2'de verilmiştir.
Joey fro
360
18
15,10
380
-189
221
Sali
360
120
A) 45
60°
Çarşamba
Pazartesi
60° 190
30
Cuma
Perşembe
80
60
45
30
270
B) 60
2270 90
Soru sayısı
75-
60-
45
30-
15-
1/20
Grafik-1: Hafta içi çözülen soru sayısının
10801
günlere göre dağılımı
Matematik
Fen Bilimleri
TC İnkılap Tarihi
ingilizce
75
1080 30
360 120
1080) !
Türkçe
Grafik-2
Grafik-2: Pazartesi günü derslere göre
çözülen soru sayısı
Yukarıda verilenlere göre, salı günü Mert'in çözdüğü soru sayısı, perşembe ve cuma günleri toplam
çözdüğü soru sayısından kaç fazladır?
1180
Zaman
D) 90
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
Yayınlan A 10. Mert'in hafta içi çözdüğü soru sayılarının dağılımı Grafik-1'de, pazartesi günü çözdüğü soruların derslere göre dağılımı Grafik-2'de verilmiştir. Joey fro 360 18 15,10 380 -189 221 Sali 360 120 A) 45 60° Çarşamba Pazartesi 60° 190 30 Cuma Perşembe 80 60 45 30 270 B) 60 2270 90 Soru sayısı 75- 60- 45 30- 15- 1/20 Grafik-1: Hafta içi çözülen soru sayısının 10801 günlere göre dağılımı Matematik Fen Bilimleri TC İnkılap Tarihi ingilizce 75 1080 30 360 120 1080) ! Türkçe Grafik-2 Grafik-2: Pazartesi günü derslere göre çözülen soru sayısı Yukarıda verilenlere göre, salı günü Mert'in çözdüğü soru sayısı, perşembe ve cuma günleri toplam çözdüğü soru sayısından kaç fazladır? 1180 Zaman D) 90
14.
DENEME SINAVI 28
Bir teknoloji şirketinin çaliştiği kargo firmasıyla paket kütlesine göre yaptığı anlaşma aşağıdakı
tabloda verilmiştir.
Tablo: Kütlelere Göre Ücretlendirme
1-3 ku
8 TL
4-6 kg
12 TL
7-9 kg
16 TL
Bu şirketin yukarıdaki tabloda yer alan 3 grup ücretlendirmeye göre kargo firmasına ödediği
toplam paranın dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir.
Grafik: Ücretlere Göre Kargo Dağılımı
48 TL
Bu şirketin kargoladığı paketlerin toplam kütlesi en fazla kaç kilogramdır?
A) 33
B) 65
C) 140
D) 225
001+x001-92 (0
021+x021-2x0€ (V
as we do
to a xg) = VI
61
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
14. DENEME SINAVI 28 Bir teknoloji şirketinin çaliştiği kargo firmasıyla paket kütlesine göre yaptığı anlaşma aşağıdakı tabloda verilmiştir. Tablo: Kütlelere Göre Ücretlendirme 1-3 ku 8 TL 4-6 kg 12 TL 7-9 kg 16 TL Bu şirketin yukarıdaki tabloda yer alan 3 grup ücretlendirmeye göre kargo firmasına ödediği toplam paranın dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir. Grafik: Ücretlere Göre Kargo Dağılımı 48 TL Bu şirketin kargoladığı paketlerin toplam kütlesi en fazla kaç kilogramdır? A) 33 B) 65 C) 140 D) 225 001+x001-92 (0 021+x021-2x0€ (V as we do to a xg) = VI 61
D) D
eme Sınavı
16. Antalya iline 4 farklı ülkeden gelen turist sayıları daire grafiğinde ve bu turistlerin yaptıkları tüm harcamalar
sütun grafiğinde gösterilmiştir.
Grafik: Ülkelerden Gelen
Turist Sayıları Dağılımı
Rus
70°
Japon
120°
Alman
80°
İtalyan
8. Sınıf Deneme Sınavı
90-10=Rus
Harcamalar (milyon TL)
120=Almany
11
20-14
S
Grafik: Ülkelerden Gelen
Turistlerin Harcamaları
9
7
Alman İtalyan Rus Japon
Buna göre, hangi ülkeden gelen turistlerin kişi başı ortalama harcaması daha fazladır?
A) Almanya
B) İtalya
Ⓒ) Rusya
Turistler
D) Japonya
20230801
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
D) D eme Sınavı 16. Antalya iline 4 farklı ülkeden gelen turist sayıları daire grafiğinde ve bu turistlerin yaptıkları tüm harcamalar sütun grafiğinde gösterilmiştir. Grafik: Ülkelerden Gelen Turist Sayıları Dağılımı Rus 70° Japon 120° Alman 80° İtalyan 8. Sınıf Deneme Sınavı 90-10=Rus Harcamalar (milyon TL) 120=Almany 11 20-14 S Grafik: Ülkelerden Gelen Turistlerin Harcamaları 9 7 Alman İtalyan Rus Japon Buna göre, hangi ülkeden gelen turistlerin kişi başı ortalama harcaması daha fazladır? A) Almanya B) İtalya Ⓒ) Rusya Turistler D) Japonya 20230801
TEST 31
20160
4. Aşağıda, Azra ve Pelinsu'nun farklı sayıda boncuk kullanarak tasarlamış oldukları bileklikler gösterilmiştir.
0000000000000
Azra'nın Bilekliği
Azra ve Pelinsu belli sayıda bileklik yapmış ve kullandıkları turuncu boncukların sayısının eşit olduğunu görmüş-
lerdir.
000000000000
Pelinsu'nun Bilekliği
Buna göre, Azra ve Pelinsu'nun yapmış oldukları tüm bilekliklerde kullanmış oldukları boncukların renk-
lere göre sayısal dağılımını gösteren dairesel grafik aşağıdakilerden hangisidir?
B)
A)
144
126°
124 114°
122
120
150°
D)
126 108
126
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
TEST 31 20160 4. Aşağıda, Azra ve Pelinsu'nun farklı sayıda boncuk kullanarak tasarlamış oldukları bileklikler gösterilmiştir. 0000000000000 Azra'nın Bilekliği Azra ve Pelinsu belli sayıda bileklik yapmış ve kullandıkları turuncu boncukların sayısının eşit olduğunu görmüş- lerdir. 000000000000 Pelinsu'nun Bilekliği Buna göre, Azra ve Pelinsu'nun yapmış oldukları tüm bilekliklerde kullanmış oldukları boncukların renk- lere göre sayısal dağılımını gösteren dairesel grafik aşağıdakilerden hangisidir? B) A) 144 126° 124 114° 122 120 150° D) 126 108 126
DATISAL BULUM
+².
7. Bir ülkede 2017-2020 yılları arasında çıkan orman yangını sayısının dağılımı daire grafiği ile bu yangın-
larda kül olan ormanların kaç hektar olduğu tabloda verilmiştir.
Grafik: 2017-2020 Yılları Arasında Çıkan
Orman Yangını Sayısı
2017
3600 2800
84°
96°
3200
2018
72°
MATEMATIK
2600
2019
12000
2020
Yıllar
2017
2018
2019
2020
Tablo: Yıllara Göre Kül Olan
Orman Miktarı (Hektar)
Kül Olan Orman Hektarı
8400
9600
9600
14400
8400
2800
1080
3600X600
=3
9600=3
3200
3600.360302
2020 yılında 3600 orman yangını çıktığına göre aşağıda verilen yorumlardan hangisi yanlıştır?
A) 2017 ve 2019 yıllarında kül olan bir hektar başına çıkan orman yangını sayısı eşittir.
B) 2018 ve 2020 yıllarında kül olan bir hektar başına çıkan orman yangını sayısı eşittir.
C) 2018 ve 2019 yıllarında kül olan orman hektarı eşittir.
D2020 ve 2017 yıllarında çıkan orman yangını sayıları arasındaki fark 700'dür.
Bir futbol takımının 24 maç yaptığı bir sezonda; puan kazandığı ve kaybettiği maçların sayısının dağı-
limi Grafik I'de, puan kazandığı maçlardaki beraberlik ve galibiyet sayılarının dağılımı ise Grafik Il'de
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
DATISAL BULUM +². 7. Bir ülkede 2017-2020 yılları arasında çıkan orman yangını sayısının dağılımı daire grafiği ile bu yangın- larda kül olan ormanların kaç hektar olduğu tabloda verilmiştir. Grafik: 2017-2020 Yılları Arasında Çıkan Orman Yangını Sayısı 2017 3600 2800 84° 96° 3200 2018 72° MATEMATIK 2600 2019 12000 2020 Yıllar 2017 2018 2019 2020 Tablo: Yıllara Göre Kül Olan Orman Miktarı (Hektar) Kül Olan Orman Hektarı 8400 9600 9600 14400 8400 2800 1080 3600X600 =3 9600=3 3200 3600.360302 2020 yılında 3600 orman yangını çıktığına göre aşağıda verilen yorumlardan hangisi yanlıştır? A) 2017 ve 2019 yıllarında kül olan bir hektar başına çıkan orman yangını sayısı eşittir. B) 2018 ve 2020 yıllarında kül olan bir hektar başına çıkan orman yangını sayısı eşittir. C) 2018 ve 2019 yıllarında kül olan orman hektarı eşittir. D2020 ve 2017 yıllarında çıkan orman yangını sayıları arasındaki fark 700'dür. Bir futbol takımının 24 maç yaptığı bir sezonda; puan kazandığı ve kaybettiği maçların sayısının dağı- limi Grafik I'de, puan kazandığı maçlardaki beraberlik ve galibiyet sayılarının dağılımı ise Grafik Il'de
D)
90
ni görmek için
sa daha uygun
IMT Hoca
& Akreditasyon: Bir katılımcının kimlik kontrol yaptırma işlemine verilen isimdir.
Sir spor federasyonunun yapacağı konferansta katılım için online akreditasyon işlemi gerçekleştirilmektedir.
4000 kişinin davetli olduğu konferansta basın mensuplan ve izleyiciler vardır.
Akreditasyon orani (%)
40
40
11
24, Sain
3. Gün
Basın
Mensubu
200°
Grafikte toplam davetli sayısı üzerinden akreditasyon yapanların yüzdesi ve-
rilmiştir.
B)
2= basın mensuby - 2000
3= bast monsubu = 1900
Akredistasyon işlemini yapan herkes konferans salonuna giriş yaptığına göre aşağıdaki grafiklerden hangisi doğ-
rudur?
1. gün akreditasyon yapanların yarısından 200 fazlası basın mensubudur.
Sadece 2. gün akreditasyon yapanların yarısı basın mensubudur.
Sadece 3. gün akreditasyon yapanların yarısından 100 eksiği basın men-
subudur.
basın mensoba 2.200
X
.
Basın
Mensubu
210⁰
Basın
Mensubu
225
Basın
Mensubu
190
2000-200 +40 - 26
Matemati
=100+60 -1607
imt Hoca
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
D) 90 ni görmek için sa daha uygun IMT Hoca & Akreditasyon: Bir katılımcının kimlik kontrol yaptırma işlemine verilen isimdir. Sir spor federasyonunun yapacağı konferansta katılım için online akreditasyon işlemi gerçekleştirilmektedir. 4000 kişinin davetli olduğu konferansta basın mensuplan ve izleyiciler vardır. Akreditasyon orani (%) 40 40 11 24, Sain 3. Gün Basın Mensubu 200° Grafikte toplam davetli sayısı üzerinden akreditasyon yapanların yüzdesi ve- rilmiştir. B) 2= basın mensuby - 2000 3= bast monsubu = 1900 Akredistasyon işlemini yapan herkes konferans salonuna giriş yaptığına göre aşağıdaki grafiklerden hangisi doğ- rudur? 1. gün akreditasyon yapanların yarısından 200 fazlası basın mensubudur. Sadece 2. gün akreditasyon yapanların yarısı basın mensubudur. Sadece 3. gün akreditasyon yapanların yarısından 100 eksiği basın men- subudur. basın mensoba 2.200 X . Basın Mensubu 210⁰ Basın Mensubu 225 Basın Mensubu 190 2000-200 +40 - 26 Matemati =100+60 -1607 imt Hoca
2.
yayalar
A)
Tartibir
A) 480
Bahadır bilyelerini aşağıdaki gibi bir kutuya yerleştiriyor.
Bahadır'ın beyaz, kırmızı, mavi ve sarı bilyelerine karşılık gelen yüzdelik dilim aşağıdakilerden hangi-
sinde doğru gösterilmiştir?
%25
% 10
% 15
B) 520
% 50
B)
% 50
% 10
% 25 % 15
C)
C) 540
98
% 25 % 25
%25 %25
D)
% 6
% 50
D) 640
% 29
% 15
100
Taha M yazan yere % 30 yazıyor.
Merve N yazan yere
Pınar P yazan yere
0
Buna göre, öğrencilerden kaç tar
A) 2
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
2. yayalar A) Tartibir A) 480 Bahadır bilyelerini aşağıdaki gibi bir kutuya yerleştiriyor. Bahadır'ın beyaz, kırmızı, mavi ve sarı bilyelerine karşılık gelen yüzdelik dilim aşağıdakilerden hangi- sinde doğru gösterilmiştir? %25 % 10 % 15 B) 520 % 50 B) % 50 % 10 % 25 % 15 C) C) 540 98 % 25 % 25 %25 %25 D) % 6 % 50 D) 640 % 29 % 15 100 Taha M yazan yere % 30 yazıyor. Merve N yazan yere Pınar P yazan yere 0 Buna göre, öğrencilerden kaç tar A) 2
5. Aşağıda verilen aynı kitapların sayfa sayıları kendi içine eşittir.
Romanlar
Bir ansiklopedinin sayfa sayısı bir romanın sayfa sayısının 2 katı, bir romanın sayfa sayısı bir bilim dergisinin
sayfa sayısının 3 katıdır.
Bilim
120° Dergileri
Romanlar
Buna göre, kitaplardaki sayfa sayılarının toplamının kitap çeşitlerine göre dağılımını gösteren daire gra-
fiği aşağıdakilerden hangisidir?
B)
A)
48°
192°
Ansiklopediler
Ansiklopediler
Romanlar
Bilim
105° Dergileri
60°
195°
Ansiklopediler
Bilim Dergileri
C)
Romanlar
120°
60°
Bilim
Dergileri
180°
Ansiklopediler
Romanlar
119°
45
Bilim
Dergileri
196⁰
Ansiklopediler
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
5. Aşağıda verilen aynı kitapların sayfa sayıları kendi içine eşittir. Romanlar Bir ansiklopedinin sayfa sayısı bir romanın sayfa sayısının 2 katı, bir romanın sayfa sayısı bir bilim dergisinin sayfa sayısının 3 katıdır. Bilim 120° Dergileri Romanlar Buna göre, kitaplardaki sayfa sayılarının toplamının kitap çeşitlerine göre dağılımını gösteren daire gra- fiği aşağıdakilerden hangisidir? B) A) 48° 192° Ansiklopediler Ansiklopediler Romanlar Bilim 105° Dergileri 60° 195° Ansiklopediler Bilim Dergileri C) Romanlar 120° 60° Bilim Dergileri 180° Ansiklopediler Romanlar 119° 45 Bilim Dergileri 196⁰ Ansiklopediler
3.
NİSAN
Pzt.
4
11
18
Sa.
5
Çrş. Prş.
19
6
12 13
LE
7
14
Cu.
1
8
15
Cts.
2
9
20 21 22 23
2022
25 26 27 28 29 30
Pz.
3
16 17
24
10
Görselde verilen takvimin hafta içi günleri ile haf-
ta sonu günlerinin sayısal dağılımı daire grafiğinde
gösterilecektir.
Buna göre, hafta sonu günlerinin bulunduğu
daire diliminin merkez açısı kaç derece olur?
A) 84
B) 96
C) 108
D) 120
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
3. NİSAN Pzt. 4 11 18 Sa. 5 Çrş. Prş. 19 6 12 13 LE 7 14 Cu. 1 8 15 Cts. 2 9 20 21 22 23 2022 25 26 27 28 29 30 Pz. 3 16 17 24 10 Görselde verilen takvimin hafta içi günleri ile haf- ta sonu günlerinin sayısal dağılımı daire grafiğinde gösterilecektir. Buna göre, hafta sonu günlerinin bulunduğu daire diliminin merkez açısı kaç derece olur? A) 84 B) 96 C) 108 D) 120
20.
Hamburger
Tost
A) 108
C) 180
Pizza
60°
135°
Döner
Yukarıda bir kantindeki 1 aylık hamburger
pizza, tost ve döner sayılarına göre daire gra-
fiği oluşturulmuştur.
Hamburger sayısı pizza sayısından 24 tane
fazla ise kaç tane döner satılmıştır?
B) 144
D) 216
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
20. Hamburger Tost A) 108 C) 180 Pizza 60° 135° Döner Yukarıda bir kantindeki 1 aylık hamburger pizza, tost ve döner sayılarına göre daire gra- fiği oluşturulmuştur. Hamburger sayısı pizza sayısından 24 tane fazla ise kaç tane döner satılmıştır? B) 144 D) 216
m-
e
3-
10, 11 ve 12. soruları aşağıdaki daire
grafiklerine göre çözünüz.
Patlican
Domates
Biber
-A) 1800
C) 3000
80
120
A) 900
C) 1100
A) 2/2
C) 2
Bibe.
Yukarıdaki daire grafiklerinden bir tarlanın kaç
ta kaçına hangi ürünün ekildiği ile ilgilidir. Daire
grafiği 2 ise bu araziden elde edilen ürün miktarını
göstermektedir.
Domates
10. Bu tarladan elde edilen biberin kütlesi 600
kg ise toplam elde edilen ürünün kütlesi
kaç kg dır?
362
Patlican
120°
11. Patlican ekili alan 400 m² ise tarlanın top-
lam alanı kaç metrekaredir?
B). 100
D) 3600
B) 1000
701200
88
12/ Domates ürününden elde edilen verim
kaçtır?
B)
D)
G
23 92
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
m- e 3- 10, 11 ve 12. soruları aşağıdaki daire grafiklerine göre çözünüz. Patlican Domates Biber -A) 1800 C) 3000 80 120 A) 900 C) 1100 A) 2/2 C) 2 Bibe. Yukarıdaki daire grafiklerinden bir tarlanın kaç ta kaçına hangi ürünün ekildiği ile ilgilidir. Daire grafiği 2 ise bu araziden elde edilen ürün miktarını göstermektedir. Domates 10. Bu tarladan elde edilen biberin kütlesi 600 kg ise toplam elde edilen ürünün kütlesi kaç kg dır? 362 Patlican 120° 11. Patlican ekili alan 400 m² ise tarlanın top- lam alanı kaç metrekaredir? B). 100 D) 3600 B) 1000 701200 88 12/ Domates ürününden elde edilen verim kaçtır? B) D) G 23 92
944
246
Bir çiftçi, bahçesinden topladığı incir, üzüm ve
kayısı meyvelerini kurumaya bırakmıştır. Aşa-
ğıdaki grafikte, bu meyvelerin kuruduğunda
kaybettikleri kütlelerin yüzdeleri verilmiştir.
Grafik: Meyvelerin Kaybettiği Kütleler
Kütle Kaybı (%)
40
25
20
Kayısı Üzüm İncir
Kurutulduktan sonra bu meyvelerin toplam küt-
lelerinin türlere göre dağılımı aşağıdaki daire
grafiğinde gösterilmiştir.
Grafik: Kurumuş Meyvelerin Kütlelerinin Dağılımı
051 09
120
4
60.120
Üzüm, İncir
150°
ME
xest
120⁰
Kayısı
48
B) 150
488
Meyve Türü
C) 156
48
48
X
100.60-60
80
100
2. Çiftçi bahçesinden 100 kg incir topladığına
göre, kaç kilogram kayısı toplamıştır?
(A) 60
B) 75
C) 80
46,
D) 90
Kurutma işlemi tamamlandıktan sonra top-
lam kuru meyve miktarı 108 kg olduğuna
göre bahçeden toplanan meyve miktarı kaç
kilogramdır?
A) 144
D) 165
48.109-60
70x
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
944 246 Bir çiftçi, bahçesinden topladığı incir, üzüm ve kayısı meyvelerini kurumaya bırakmıştır. Aşa- ğıdaki grafikte, bu meyvelerin kuruduğunda kaybettikleri kütlelerin yüzdeleri verilmiştir. Grafik: Meyvelerin Kaybettiği Kütleler Kütle Kaybı (%) 40 25 20 Kayısı Üzüm İncir Kurutulduktan sonra bu meyvelerin toplam küt- lelerinin türlere göre dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde gösterilmiştir. Grafik: Kurumuş Meyvelerin Kütlelerinin Dağılımı 051 09 120 4 60.120 Üzüm, İncir 150° ME xest 120⁰ Kayısı 48 B) 150 488 Meyve Türü C) 156 48 48 X 100.60-60 80 100 2. Çiftçi bahçesinden 100 kg incir topladığına göre, kaç kilogram kayısı toplamıştır? (A) 60 B) 75 C) 80 46, D) 90 Kurutma işlemi tamamlandıktan sonra top- lam kuru meyve miktarı 108 kg olduğuna göre bahçeden toplanan meyve miktarı kaç kilogramdır? A) 144 D) 165 48.109-60 70x
DENEME
10
9.
10. Hafta
X
Bir okulun 8-A, 8-B ve 8-C sınıflarının mevcutları aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir. Öğrencilerin tümü mate-
matik sınavına girmişlerdir.
Haftalık Kazanım Denemesi
Grafik: Sınıf Mevcutları
Sınıf Mevcutları
46
40-
35
H
135
Sınıflar
Grafik: Sınavda Başarılı Olanların Sayıca Dağılımı
6
8-A4
120° 144
Matematik
96°
360
216
44
8-A 8-B 8-C
28
H
Matematik sınavından başarılı olan öğrencilerin dağılımı yukarıdaki daire grafiğinde verilmiştir.
Buna göre matematik sınavından en az kaç öğrenci başarısız olmuştur?
B) 11
C) 16
D) 21
1
8-B
8-C
10. Yandaki tabloda 3 öğrencinin bir günde çözdüğü soru sayıları verilmiştir.
afiğinde gösterildiğinde Burcu'nun çözdüğü
129
216
Murat
So
Ortaokul Matematik
Daire Grafiği
DENEME 10 9. 10. Hafta X Bir okulun 8-A, 8-B ve 8-C sınıflarının mevcutları aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir. Öğrencilerin tümü mate- matik sınavına girmişlerdir. Haftalık Kazanım Denemesi Grafik: Sınıf Mevcutları Sınıf Mevcutları 46 40- 35 H 135 Sınıflar Grafik: Sınavda Başarılı Olanların Sayıca Dağılımı 6 8-A4 120° 144 Matematik 96° 360 216 44 8-A 8-B 8-C 28 H Matematik sınavından başarılı olan öğrencilerin dağılımı yukarıdaki daire grafiğinde verilmiştir. Buna göre matematik sınavından en az kaç öğrenci başarısız olmuştur? B) 11 C) 16 D) 21 1 8-B 8-C 10. Yandaki tabloda 3 öğrencinin bir günde çözdüğü soru sayıları verilmiştir. afiğinde gösterildiğinde Burcu'nun çözdüğü 129 216 Murat So