Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Denklem Çözme Soruları

12
bilinmeyen, + - +1 ve -1
olmak üzere aşağıda modellenen denklem
ve bu denklemin çözümü sırasıyla hangi se-
çenekte doğru verilmiştir?
-
1
+
+
+
+
+
=
+
+
+
-
+
+
+
A) 12 + 2x = 3x - 10; x = 22
B) 12 + 3x = 2x - 10;x=-22
C) 12 - 3x = 2x + 10; x = 22
D) 12 + 2x = 3x - 10;x= -22
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
12 bilinmeyen, + - +1 ve -1 olmak üzere aşağıda modellenen denklem ve bu denklemin çözümü sırasıyla hangi se- çenekte doğru verilmiştir? - 1 + + + + + = + + + - + + + A) 12 + 2x = 3x - 10; x = 22 B) 12 + 3x = 2x - 10;x=-22 C) 12 - 3x = 2x + 10; x = 22 D) 12 + 2x = 3x - 10;x= -22
4 m) = 50, (AB) = 7 cm, (ACI = 8 cm olmak üzere
bir ABC üçgeni çizilmek isteniyor.
Bu çizim için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle
kullanılmalıdır?
A) Cetvel - Pergel
C) Açiölçer - Cetvel
B) Açıölçer - Pergel
D) Cetvel - Gönye
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
4 m) = 50, (AB) = 7 cm, (ACI = 8 cm olmak üzere bir ABC üçgeni çizilmek isteniyor. Bu çizim için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle kullanılmalıdır? A) Cetvel - Pergel C) Açiölçer - Cetvel B) Açıölçer - Pergel D) Cetvel - Gönye
kisivo
19
7. Ali, Mehmet ve Sabri birlikte oynamak için bir
bilgisayar oyununa toplam 149 TL ödemişler.
Ali, Mehmet'in ödediği paranın 2 katından
3 fazla
• Sabri, Ali'nin ödediği paranın 2 katını öde-
miştir.
Buna göre, Ali'nin bilgisayar oyununa öde-
diği para ile tanesi 8 TL olan kalemlerden
kaç tane alabilir?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
hu
49 g
8
7. SINIF / LGS MATEMATİK BAŞARI SETI
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
kisivo 19 7. Ali, Mehmet ve Sabri birlikte oynamak için bir bilgisayar oyununa toplam 149 TL ödemişler. Ali, Mehmet'in ödediği paranın 2 katından 3 fazla • Sabri, Ali'nin ödediği paranın 2 katını öde- miştir. Buna göre, Ali'nin bilgisayar oyununa öde- diği para ile tanesi 8 TL olan kalemlerden kaç tane alabilir? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 hu 49 g 8 7. SINIF / LGS MATEMATİK BAŞARI SETI
2.
Tavşan ve kaplumbağa birbirine doğru aynı anda yürüme-
ye başlıyorlar. Tavşan kaplumbağanın adım uzunluğunun
5 katının 3 eksiği kadar, kaplumbağa ise tavşanın adım
uzunluğunun 2 katının 3 fazlası kadar adım atıyor ve aynı
noktada buluşuyorlar.
Tavşanın adım uzunluğu (3x + 1) cm, kaplumbağanın
adım uzunluğu (x-2) cm olduğuna göre, yolun uzun-
luğunu veren cebirsel ifadenin sabit terimi kaçtır?
A) -25
B) -23
C) -13
D) -9
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
2. Tavşan ve kaplumbağa birbirine doğru aynı anda yürüme- ye başlıyorlar. Tavşan kaplumbağanın adım uzunluğunun 5 katının 3 eksiği kadar, kaplumbağa ise tavşanın adım uzunluğunun 2 katının 3 fazlası kadar adım atıyor ve aynı noktada buluşuyorlar. Tavşanın adım uzunluğu (3x + 1) cm, kaplumbağanın adım uzunluğu (x-2) cm olduğuna göre, yolun uzun- luğunu veren cebirsel ifadenin sabit terimi kaçtır? A) -25 B) -23 C) -13 D) -9
Aşağıdaki tabloda, İstanbul ve Adana'da açılan iki fuar alanında GAMA yaymevinin kuracağı bir stand için fuar alanına
ait günlük katılım ücretleri ve satılan her kitap için katılımcıdan alınacak ücretler verilmiştir.
Tablo: Fuarda Katılımcılardan Alınacak Ücretler
Günlük Katılım Ücreti (Lira)
Fuarlar
Sattığı Her Kitap İçin Katılımcıdan Alınarak fterat aliral
250
0,30
İstanbul'daki
Fuar
Adana'daki
Fuar
200
0,20
100
STAND
GAMA OKUL
FENOMEN
GAMA OKUL FENOMEN
I
GAMA Yayınevi İstanbul'daki fuara 3 gün, Adana'daki fuara 5 gün katılıp iki fuarda da eşit sayıda kitap satışı yapmıştır.
Buna göre, yayınevi her bir şehirde kaç tane kitap satarsa iki fuarın giderleri eşit olur?
A) 1200
B) 2400
C) 2500
D) 3000
127
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
Aşağıdaki tabloda, İstanbul ve Adana'da açılan iki fuar alanında GAMA yaymevinin kuracağı bir stand için fuar alanına ait günlük katılım ücretleri ve satılan her kitap için katılımcıdan alınacak ücretler verilmiştir. Tablo: Fuarda Katılımcılardan Alınacak Ücretler Günlük Katılım Ücreti (Lira) Fuarlar Sattığı Her Kitap İçin Katılımcıdan Alınarak fterat aliral 250 0,30 İstanbul'daki Fuar Adana'daki Fuar 200 0,20 100 STAND GAMA OKUL FENOMEN GAMA OKUL FENOMEN I GAMA Yayınevi İstanbul'daki fuara 3 gün, Adana'daki fuara 5 gün katılıp iki fuarda da eşit sayıda kitap satışı yapmıştır. Buna göre, yayınevi her bir şehirde kaç tane kitap satarsa iki fuarın giderleri eşit olur? A) 1200 B) 2400 C) 2500 D) 3000 127
C) 550
D) 540
2.
*
B
19:00
2x
xo
D
Ali, Burak, Cem ve Deniz'in bir günde tabletle oynadıkları toplam zamanlarla ilgili bilinenler şu şekildedir.
Burak; Cem'in iki katı, Deniz' in yarısı kadar zaman geçirmiştir.
Ali ise toplamda 25 dakika zaman geçirip en çok tabletle oynayan kişiden 55 dakika daha az zaman geçirmiştir.
Buna göre bu dört arkadaş bir günde tabletle toplam kaç dakika zaman geçirmişlerdir?
D) 185
B) 140
C) 165
A) 100
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
C) 550 D) 540 2. * B 19:00 2x xo D Ali, Burak, Cem ve Deniz'in bir günde tabletle oynadıkları toplam zamanlarla ilgili bilinenler şu şekildedir. Burak; Cem'in iki katı, Deniz' in yarısı kadar zaman geçirmiştir. Ali ise toplamda 25 dakika zaman geçirip en çok tabletle oynayan kişiden 55 dakika daha az zaman geçirmiştir. Buna göre bu dört arkadaş bir günde tabletle toplam kaç dakika zaman geçirmişlerdir? D) 185 B) 140 C) 165 A) 100
7
7
19. Aşağıda bir yelpazenin iki farklı durumu verilmiştir.
go <2x+34< 180
569-{2x<146
28 {X {73
Pğal
25
(2x +34)
o<3x_1590
15 <3x1050
5<tex35
.
(3x 15)
29
72
Şekil 1
Şekil 2
29
Şekil 1deki yelpaze modelinde dar açi (3x-15). Şekil 2 deki yelpaze modelinde geniş açı (2x+34)° olmuştur.
Buna göre, x'in alabileceği en büyük ve en küçük tamsayı değerlerinin toplamı kaçtır?
A) 106
B) 107
C) 126
X
D) 159
enk-29
en b 34
63
Ortaokul Matematik
Denklem Çözme
7 7 19. Aşağıda bir yelpazenin iki farklı durumu verilmiştir. go <2x+34< 180 569-{2x<146 28 {X {73 Pğal 25 (2x +34) o<3x_1590 15 <3x1050 5<tex35 . (3x 15) 29 72 Şekil 1 Şekil 2 29 Şekil 1deki yelpaze modelinde dar açi (3x-15). Şekil 2 deki yelpaze modelinde geniş açı (2x+34)° olmuştur. Buna göre, x'in alabileceği en büyük ve en küçük tamsayı değerlerinin toplamı kaçtır? A) 106 B) 107 C) 126 X D) 159 enk-29 en b 34 63