Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Doğruda Açılar Soruları

Dogrup
4) Yandaki kareli kâğıtta yer alan e doğru-
sunu cetvel yardımıyla uzatarak verilen
noktaların hangisi veya hangilerinden
geçtiğini bulunuz. Siz de e doğrusuna
çakışık olan bir doğru çiziniz.
R
P
ST
U V
K
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
Dogrup 4) Yandaki kareli kâğıtta yer alan e doğru- sunu cetvel yardımıyla uzatarak verilen noktaların hangisi veya hangilerinden geçtiğini bulunuz. Siz de e doğrusuna çakışık olan bir doğru çiziniz. R P ST U V K
an
Tam Sayılarla Problem Çözme
Dokuz kişi eşit miktarda para ödeyerek bir se-
yahate çıkmak istiyor. Daha sonra bu gruba
2 kişi daha katılınca her bir kişinin ödeyeceği
para miktarı 10 TL azalıyor.
7.
Buna göre seyahat için toplanan ücret kaç
liradır?
A) 495 B) 500
C) 505 D) 510
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
an Tam Sayılarla Problem Çözme Dokuz kişi eşit miktarda para ödeyerek bir se- yahate çıkmak istiyor. Daha sonra bu gruba 2 kişi daha katılınca her bir kişinin ödeyeceği para miktarı 10 TL azalıyor. 7. Buna göre seyahat için toplanan ücret kaç liradır? A) 495 B) 500 C) 505 D) 510
7. A açısı bir geniş açıdır.
A
Buna göre,
ün alabileceği en küçük
3
doğal sayı değeri kaç derecedir?
A) 30
C) 32
B) 31
D) 33
10.
Yukandaki kareli ka
S, T, N noktalan v
[AB'ni kullanara
istersek A nokt
tirmeliyiz?
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
7. A açısı bir geniş açıdır. A Buna göre, ün alabileceği en küçük 3 doğal sayı değeri kaç derecedir? A) 30 C) 32 B) 31 D) 33 10. Yukandaki kareli ka S, T, N noktalan v [AB'ni kullanara istersek A nokt tirmeliyiz?
-gen çizilen düzgün
?
köşesinden çizi-
erin oluşturdu-
çokgen kaç ke-
köşeden çi-
uşturur?
MA ZAMANI
koses
. Düzgün çokgenin bir dış açıst="
360°
n
360°
. Düzgün çokgenin kenar sayısı Bir Dış Açı
. Düzgün çokgenin bir iç açısı =
(n-2).180°
n
1. İç açıları toplamı 1620° olan bir çokgenin köşe-
gen sayısı kaçtır?
ARTIK MATEMATIKTE USTALAŞMA ZAMANI
veya 180°-
2. Bir köşesinden 15 tane köşegen çizilebilen çok-
genin iç açıları toplamı kaç derecedir?
3. Bir dış açısı 30° olan düzgün çokgenin iç açıları
toplamı kaç derecedir?
duğu üçgen
4.
CARI
B
360
n
5. iç as
2 ta
ger
6. Bir in
nin
düzg
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
-gen çizilen düzgün ? köşesinden çizi- erin oluşturdu- çokgen kaç ke- köşeden çi- uşturur? MA ZAMANI koses . Düzgün çokgenin bir dış açıst=" 360° n 360° . Düzgün çokgenin kenar sayısı Bir Dış Açı . Düzgün çokgenin bir iç açısı = (n-2).180° n 1. İç açıları toplamı 1620° olan bir çokgenin köşe- gen sayısı kaçtır? ARTIK MATEMATIKTE USTALAŞMA ZAMANI veya 180°- 2. Bir köşesinden 15 tane köşegen çizilebilen çok- genin iç açıları toplamı kaç derecedir? 3. Bir dış açısı 30° olan düzgün çokgenin iç açıları toplamı kaç derecedir? duğu üçgen 4. CARI B 360 n 5. iç as 2 ta ger 6. Bir in nin düzg
GOS
Nokta,
Cümleleri uygun ifadelerle tamamlayınız.
2. Iki noktadan
3. Doğrusal olmayan üç nokta bir
Aynı doğru üzerinde bulunan noktalara
KR doğru parçasını
6. Bir nokta üzerinden geçen doğrulara
İki ucu da sınırlı noktalar kümesine
ve
8. Bir doğruda
bir kavramdır.
doğru geçer.
oluşturur.
denir.
şeklinde gösterebiliriz.
denir.
denir.
tane doğru parçası vardır.
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
GOS Nokta, Cümleleri uygun ifadelerle tamamlayınız. 2. Iki noktadan 3. Doğrusal olmayan üç nokta bir Aynı doğru üzerinde bulunan noktalara KR doğru parçasını 6. Bir nokta üzerinden geçen doğrulara İki ucu da sınırlı noktalar kümesine ve 8. Bir doğruda bir kavramdır. doğru geçer. oluşturur. denir. şeklinde gösterebiliriz. denir. denir. tane doğru parçası vardır.
Merkez açının gördüğü yayın ölçüsü, açının ölçüsüne eşittir.
Aşağıdaki pikap iğnesindeki bir arıza sebebiyle plakların bazı bölümlerini çalamıyor.
18.
Çember ve Daire
Çemberde Merkez Açı
Bu pikap 45'lik plaklarda her devirde bir tam açının %10'u kadarlık
açısını çalamıyor.
33'lük plaklarda ise her devirde bir tam açının 'i kadarlık açısını
15
çalamıyor.
1 devir plağın bir tam turudur. 45'lik plak dakikada 45 devir, 33'lük
plaklar dakikada 33 devir yapar.
Buna göre 3'er dakikalık şarkılarda 45'lik plaklarda çalınamayan kısımların açılarının gör-
düğü yayların açıları ile 33'lük plaklarda çalınamayan kısımların açılarının gördüğü yayla-
rin açıları arasındaki fark kaçtır?
A) 2376
B) 2484
C) 3608
Muhakeme-Akil Yürütme Sorusu
D) 4860
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
Merkez açının gördüğü yayın ölçüsü, açının ölçüsüne eşittir. Aşağıdaki pikap iğnesindeki bir arıza sebebiyle plakların bazı bölümlerini çalamıyor. 18. Çember ve Daire Çemberde Merkez Açı Bu pikap 45'lik plaklarda her devirde bir tam açının %10'u kadarlık açısını çalamıyor. 33'lük plaklarda ise her devirde bir tam açının 'i kadarlık açısını 15 çalamıyor. 1 devir plağın bir tam turudur. 45'lik plak dakikada 45 devir, 33'lük plaklar dakikada 33 devir yapar. Buna göre 3'er dakikalık şarkılarda 45'lik plaklarda çalınamayan kısımların açılarının gör- düğü yayların açıları ile 33'lük plaklarda çalınamayan kısımların açılarının gördüğü yayla- rin açıları arasındaki fark kaçtır? A) 2376 B) 2484 C) 3608 Muhakeme-Akil Yürütme Sorusu D) 4860
A) 30
B) 40
&²/²²+²7 = b
BL
30
5
150
C) 50
180:6=30
DJ 60
-36
5. Tümler iki açıdan birinin ölçüsü, diğerinin ölçüsünden
20° büyüktür.
Bu açılardan büyük olanı, bütünlerinin ölçüsünden
kaç derece küçüktür?
A 70
B) 60
C) 50
1
55
(9970- 7 = 90
D) 40
70
Topa vurulduğunda, top kırm
derecedir?
A) 20
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
A) 30 B) 40 &²/²²+²7 = b BL 30 5 150 C) 50 180:6=30 DJ 60 -36 5. Tümler iki açıdan birinin ölçüsü, diğerinin ölçüsünden 20° büyüktür. Bu açılardan büyük olanı, bütünlerinin ölçüsünden kaç derece küçüktür? A 70 B) 60 C) 50 1 55 (9970- 7 = 90 D) 40 70 Topa vurulduğunda, top kırm derecedir? A) 20
Soru 14
Aşağıdaki masa hokeyinde topun kenara geliş açısı ile gidiş açısı birbirine eşittir.
C
D
TOP
C) 84
48°
O
B
Oyuncu O noktasındaki topa AB doğrultusu yönünde masanın kenarına doğru 48° açı ile atış yaparsa top verilen doğrultuda ile
leyerek gol oluyor.
AB // CD olduğuna göre, x açısı kaç derecedir?
B) 72
A) 48
D) 96
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
Soru 14 Aşağıdaki masa hokeyinde topun kenara geliş açısı ile gidiş açısı birbirine eşittir. C D TOP C) 84 48° O B Oyuncu O noktasındaki topa AB doğrultusu yönünde masanın kenarına doğru 48° açı ile atış yaparsa top verilen doğrultuda ile leyerek gol oluyor. AB // CD olduğuna göre, x açısı kaç derecedir? B) 72 A) 48 D) 96
♦
0000
HH
Şekil-1
Şekil-2
•
G
B çıtası ile 3 numaralı çıta arasındaki açı 39°dir.
-47°
Zemin
Şekil-1'deki A ve B çıtaları zemine dik bir şekilde konumlandırılmış olup C çıtasıyla da birbirine sabitlendirilmiştir.
C çıtası zemine paraleldir.
A ve B çıtalarının arasında bulunan 1, 2, 3, 4, 5 numaralı çıtalar Şekil-2'deki gibi devrilmiştir.
39°
Zemin
5 numaralı çıtanın zemin ile yaptığı açı 47% dir.
Buna göre 4 numaralı çıta ile 1 numaralı çıta arasında kalan "x" açısı kaç derecedir?
A) 78
B) 82
C) 98
D) 102
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
♦ 0000 HH Şekil-1 Şekil-2 • G B çıtası ile 3 numaralı çıta arasındaki açı 39°dir. -47° Zemin Şekil-1'deki A ve B çıtaları zemine dik bir şekilde konumlandırılmış olup C çıtasıyla da birbirine sabitlendirilmiştir. C çıtası zemine paraleldir. A ve B çıtalarının arasında bulunan 1, 2, 3, 4, 5 numaralı çıtalar Şekil-2'deki gibi devrilmiştir. 39° Zemin 5 numaralı çıtanın zemin ile yaptığı açı 47% dir. Buna göre 4 numaralı çıta ile 1 numaralı çıta arasında kalan "x" açısı kaç derecedir? A) 78 B) 82 C) 98 D) 102
ou 4024
220° ise
140
1. Aşağıdaki şekilde [BA // [DE, [CB]; ABF açısının ve
[CD]; EDF açısının açıortayıdır.
A
E
A) 100
CO?
B) 110
B
100% F
m(BFD) = 100° ise m(BCD) kaç derecedir?
D
C) 130
D) 140
Dagr
7. Planda verilen Nazlı Soka
BE
H
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
ou 4024 220° ise 140 1. Aşağıdaki şekilde [BA // [DE, [CB]; ABF açısının ve [CD]; EDF açısının açıortayıdır. A E A) 100 CO? B) 110 B 100% F m(BFD) = 100° ise m(BCD) kaç derecedir? D C) 130 D) 140 Dagr 7. Planda verilen Nazlı Soka BE H
V
9
d₁
d₂
dir.
ecedir?
D) 7
C
Test
66
A B
Yukarıdaki şekilde [DE // [CA'dır.
m(BDC) = 3 m (DCB) ve
m(DBA) = 136° ise
m(EDC) kaç derecedir?
A) 32
B) 34
C
C) 36 D) 42
7.
**
Feis
Yayinlan
8.
Yu
[F
[F
[F
m
d
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
V 9 d₁ d₂ dir. ecedir? D) 7 C Test 66 A B Yukarıdaki şekilde [DE // [CA'dır. m(BDC) = 3 m (DCB) ve m(DBA) = 136° ise m(EDC) kaç derecedir? A) 32 B) 34 C C) 36 D) 42 7. ** Feis Yayinlan 8. Yu [F [F [F m d
iş merkezindeki yu-
yandan görünümü
an birbirlerine para-
reket etmektedir.
7° olduğuna göre C
G
C) 90 D) 95
E
B
4.
:eis
Yayınlan
153°
X
130⁰
Yukarıdaki şekilde d₁ // d₂'dir.
Verilenlere göre, x kaç derecedir?
A) 103 B) 101
C) 98
D) 93
[BA/
Veril
A) 30
7.
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
iş merkezindeki yu- yandan görünümü an birbirlerine para- reket etmektedir. 7° olduğuna göre C G C) 90 D) 95 E B 4. :eis Yayınlan 153° X 130⁰ Yukarıdaki şekilde d₁ // d₂'dir. Verilenlere göre, x kaç derecedir? A) 103 B) 101 C) 98 D) 93 [BA/ Veril A) 30 7.
1. As
2x+5° D
E
G
H
3x-15⁰ F
Yukandaki şekilde;
(AH)# [EF].
[AB] # [CD] / [GF] ve
[BC] / [DE] / [HG] olup
m(HAB) = x, m(CDE) = 2x+5° ve
m(GFE) = 3x - 15° olduğuna göre,
m(AHG) kaç derecedir?
A) 15 B) 12,5 C) 12 D) 9
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
1. As 2x+5° D E G H 3x-15⁰ F Yukandaki şekilde; (AH)# [EF]. [AB] # [CD] / [GF] ve [BC] / [DE] / [HG] olup m(HAB) = x, m(CDE) = 2x+5° ve m(GFE) = 3x - 15° olduğuna göre, m(AHG) kaç derecedir? A) 15 B) 12,5 C) 12 D) 9
A
A) 30
2n + 78°
C
B) 28
2n +100°
B
Yukarıdaki şekilde m(DCE) = 2n + 100° ve
m(BAE) = 2n + 78° dir.
[AB // [CD // [EF ise m(AEC) kaç derecedir?
/ C) 22
D
F
D) 14
Aşağıdaki BCDE dörtgeni
F
m(CBA) = 110° ise m(FDC) k
A) 20
B
B) 30
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
A A) 30 2n + 78° C B) 28 2n +100° B Yukarıdaki şekilde m(DCE) = 2n + 100° ve m(BAE) = 2n + 78° dir. [AB // [CD // [EF ise m(AEC) kaç derecedir? / C) 22 D F D) 14 Aşağıdaki BCDE dörtgeni F m(CBA) = 110° ise m(FDC) k A) 20 B B) 30
Test 85
M63.13
Açı
AⓇ
72°
42°
Komşu - Bütünlem
Komşu, tümler, bütünler ve ters açılanır
Tümleri
34°
Bütünleri
Bº
108°
Dº
48°
Tabloya göre; (D-B) + (A-C) kaç derecedir?
A) 52°
B) 56°
C) 60°
D) 64°
2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Açılar birden fazla yöntemle gösterilebilirler.
B) Eş açıların ölçüleri birbirine eşittir.
C) Komşu açılarun
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
Test 85 M63.13 Açı AⓇ 72° 42° Komşu - Bütünlem Komşu, tümler, bütünler ve ters açılanır Tümleri 34° Bütünleri Bº 108° Dº 48° Tabloya göre; (D-B) + (A-C) kaç derecedir? A) 52° B) 56° C) 60° D) 64° 2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Açılar birden fazla yöntemle gösterilebilirler. B) Eş açıların ölçüleri birbirine eşittir. C) Komşu açılarun
5. Ahmet Öğretmen, daire şeklindeki sarı, pembe ve mavi renkli üç kartonu sırası ile 15, 20 ve 24 eş par-
çaya ayırıyor ve ayırdığı daire dilimlerini görselde verildiği gibi birleştirerek açı modelleri oluşturuyor.
Kullanılan Daire Dilimler
1 adet sari
1 adet pembe
2 adet mavi
Model
A) 2 adet sarı - 1 adet pembe - 1 adet mavi
B) 2 adet sarı - 2 adet mavi
C) 3 adet sarı - 1 adet pembe
D) 2 adet pembe - 3 adet mavi
Açı Türü
Dar açı
000
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde kullanılan daire dilimleri ile oluşturulmuş modelin açı türü
dik açıdır?
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
5. Ahmet Öğretmen, daire şeklindeki sarı, pembe ve mavi renkli üç kartonu sırası ile 15, 20 ve 24 eş par- çaya ayırıyor ve ayırdığı daire dilimlerini görselde verildiği gibi birleştirerek açı modelleri oluşturuyor. Kullanılan Daire Dilimler 1 adet sari 1 adet pembe 2 adet mavi Model A) 2 adet sarı - 1 adet pembe - 1 adet mavi B) 2 adet sarı - 2 adet mavi C) 3 adet sarı - 1 adet pembe D) 2 adet pembe - 3 adet mavi Açı Türü Dar açı 000 Buna göre aşağıdakilerin hangisinde kullanılan daire dilimleri ile oluşturulmuş modelin açı türü dik açıdır?