Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Doğruda Açılar Soruları

rnek 12
Aşağıdaki robot, sistemine yüklenen yazılımdan aldığı talimata göre birim kareleri oluşturan çizgiler üzerinde hareket etmektedir
.
Bitiş
Yukari
Başlangıç Sağ
Sisteme tam kare olmayan bir kareköklü sayı girildiğinde yazılımın robota verdiği talimat; birim cinsinden, kareköklü sayının en yakın ol-
duğu doğal sayı değeri kadar, kareköklü sayı bu doğal sayıdan büyük ise sağa doğru, küçük ise yukarı doğru hareket etmesi şeklindedir.
Buna göre yazılıma aşağıdaki kareköklü sayılardan hangilerinin girilmesi durumunda robot, başlangıç noktasından bitiş nokta-
sina ulaşır?
A) 15 ile 10
B) 15 ile v
C) V17 ile 10
D) 17 ile v
(MEB ÖRNEK SORU)
Matematik
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
rnek 12 Aşağıdaki robot, sistemine yüklenen yazılımdan aldığı talimata göre birim kareleri oluşturan çizgiler üzerinde hareket etmektedir . Bitiş Yukari Başlangıç Sağ Sisteme tam kare olmayan bir kareköklü sayı girildiğinde yazılımın robota verdiği talimat; birim cinsinden, kareköklü sayının en yakın ol- duğu doğal sayı değeri kadar, kareköklü sayı bu doğal sayıdan büyük ise sağa doğru, küçük ise yukarı doğru hareket etmesi şeklindedir. Buna göre yazılıma aşağıdaki kareköklü sayılardan hangilerinin girilmesi durumunda robot, başlangıç noktasından bitiş nokta- sina ulaşır? A) 15 ile 10 B) 15 ile v C) V17 ile 10 D) 17 ile v (MEB ÖRNEK SORU) Matematik
8 9
ce
2
11. Üslü sayıların çarpımı şeklinde yazılan aşağıdaki
sayılardan hangisinin tüm doğal sayı çarpanları
eksiksiz yazılmıştır?
tır?
A) 23.32 --(2, 3, 8, 9}
B) 3.52 → (1,3,5,75)
C) 32.7-> (1,3,7,9, 21, 63}
D) 23.5 -> {1,2,5, 8, 10, 40}
12
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
8 9 ce 2 11. Üslü sayıların çarpımı şeklinde yazılan aşağıdaki sayılardan hangisinin tüm doğal sayı çarpanları eksiksiz yazılmıştır? tır? A) 23.32 --(2, 3, 8, 9} B) 3.52 → (1,3,5,75) C) 32.7-> (1,3,7,9, 21, 63} D) 23.5 -> {1,2,5, 8, 10, 40} 12
15. x, 1'den büyük bir pozitif tam sayıdır.
® ; x sayısının sadece bir tane asal çarpanı varsa
o asal çarpana, birden fazla asal çarpanı varsa
asal çarpanlarının çarpımıdır.
Örneğin; (32) = 2
(20) = 2.5= 10
Buna göre = 6 eşitliğini sağlayan, 50'den kü-
çük kaç farkli x sayısı vardır?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
15. x, 1'den büyük bir pozitif tam sayıdır. ® ; x sayısının sadece bir tane asal çarpanı varsa o asal çarpana, birden fazla asal çarpanı varsa asal çarpanlarının çarpımıdır. Örneğin; (32) = 2 (20) = 2.5= 10 Buna göre = 6 eşitliğini sağlayan, 50'den kü- çük kaç farkli x sayısı vardır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8
KAREKÖKLÜ İFADELEI
1. Üzerinde
gelenm
7. Ayrit uzunluklan a, b ve c olan bir dikdörtgenler prizmasının toplam yüzey alanı
A=2(
ab+ac+b.c)
formülüyle hesaplanır.
Emre, ayrit uzunluklar 32 cm, 50 cm ve 128 cm olan dikdörtgenler prizması biçimindeki özdeş besta
bloğu aşağıdaki gibi birbirine yapıştırarak bir E harfi elde ediyor.
Asa
50 cm
32 cm
128 cm
Buna göre, Emre'nin oluşturduğu E harfinin yüzey alanı kaç santimetrekaredir?
A) 1340
B) 1460
C) 1520
D) 1680
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
KAREKÖKLÜ İFADELEI 1. Üzerinde gelenm 7. Ayrit uzunluklan a, b ve c olan bir dikdörtgenler prizmasının toplam yüzey alanı A=2( ab+ac+b.c) formülüyle hesaplanır. Emre, ayrit uzunluklar 32 cm, 50 cm ve 128 cm olan dikdörtgenler prizması biçimindeki özdeş besta bloğu aşağıdaki gibi birbirine yapıştırarak bir E harfi elde ediyor. Asa 50 cm 32 cm 128 cm Buna göre, Emre'nin oluşturduğu E harfinin yüzey alanı kaç santimetrekaredir? A) 1340 B) 1460 C) 1520 D) 1680
Ünite
Test
SAYILAR ve İŞLEMLER
Carpanlar ve katlar
1. Asešdeki tabloda, 90 ile en büyük ortak boleni 6 olan saytlann bulunduğu kareler taranacaktır.
4. m
.
30
24
6
18
12.
60
54
48
42
36
e
72
66
78
90
84
Teren isleri sonrasında taronmayan koreler içindeki sayılar ile birlikte silinecektir.
Buna göre tablonun son görüntisi esagidakilerden hangisi olur?
A
B
D)
+
5.
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
Ünite Test SAYILAR ve İŞLEMLER Carpanlar ve katlar 1. Asešdeki tabloda, 90 ile en büyük ortak boleni 6 olan saytlann bulunduğu kareler taranacaktır. 4. m . 30 24 6 18 12. 60 54 48 42 36 e 72 66 78 90 84 Teren isleri sonrasında taronmayan koreler içindeki sayılar ile birlikte silinecektir. Buna göre tablonun son görüntisi esagidakilerden hangisi olur? A B D) + 5.
34
3
11. Aşağıdaki tablonun her satırındaki karelere 1'den 40'a kadar sayılar yazılmıştır.
1. sütun
2. sütun
3. sütun
4. sütun
40. sütun
1. satır
2. satır
3. satır
4. satır
40. satır
Verilen 40 x 40 tablonun 1. satırında 1'in katlarına karşılık gelen, 2. satırda 2'nin katlarına karşılık gelen, 3. satırda 3'ün
katlarına karşılık gelen sayılar boyanıyor.
Buna göre bu işleme aynı şekilde devam edildiğinde, son durumda elde edilen tablonun kaç sütununda sade-
ce 4 tane boyalı kare vardır?
A) 11
B) 12
C) 13
D) 14
20
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
34 3 11. Aşağıdaki tablonun her satırındaki karelere 1'den 40'a kadar sayılar yazılmıştır. 1. sütun 2. sütun 3. sütun 4. sütun 40. sütun 1. satır 2. satır 3. satır 4. satır 40. satır Verilen 40 x 40 tablonun 1. satırında 1'in katlarına karşılık gelen, 2. satırda 2'nin katlarına karşılık gelen, 3. satırda 3'ün katlarına karşılık gelen sayılar boyanıyor. Buna göre bu işleme aynı şekilde devam edildiğinde, son durumda elde edilen tablonun kaç sütununda sade- ce 4 tane boyalı kare vardır? A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 20
ED
accas
1.
+ ecm
ca
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem
3
+
acm² tom
180
Test
+
2
II
bom?
+
II
IV
Yukarıda verilen 1, Il ve Ill numaralı sürahiler birbirine özdeş ve a cm sivi alabilme kapasitesine sahiptir. Yemekli
misafiri olan Esin I ve Il numaralı sürahilere limonata koyuyor. Yemekten sonra I ve Il numaralı sürahilerde kalan
limenata miktarı yukarıda modellenmiştir. Ive Il numaralı sürahide kalan limonataları III nolu sürahide birleştiren
Esin artan 60 cm3 lük limonatayı da IV numaralı başka bir sürahiye dolduruyor. III ve IV numaralı sürahiler tama-
men doluyor.
3a+2a=6a+360 =>(360=
Bu durumda !, Il ve III numaralı sürahilerin kapasitesi olan santimetre küp olarak hangi seçenekte doğru
olarak verilmişti?
So
B) 250
D) 400
29
1804 120+ bo
360= 9
to
6
=668
A/ 150 200
The
C) 350
3a
+
Sa=6a360
= 60+60
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
ED accas 1. + ecm ca Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem 3 + acm² tom 180 Test + 2 II bom? + II IV Yukarıda verilen 1, Il ve Ill numaralı sürahiler birbirine özdeş ve a cm sivi alabilme kapasitesine sahiptir. Yemekli misafiri olan Esin I ve Il numaralı sürahilere limonata koyuyor. Yemekten sonra I ve Il numaralı sürahilerde kalan limenata miktarı yukarıda modellenmiştir. Ive Il numaralı sürahide kalan limonataları III nolu sürahide birleştiren Esin artan 60 cm3 lük limonatayı da IV numaralı başka bir sürahiye dolduruyor. III ve IV numaralı sürahiler tama- men doluyor. 3a+2a=6a+360 =>(360= Bu durumda !, Il ve III numaralı sürahilerin kapasitesi olan santimetre küp olarak hangi seçenekte doğru olarak verilmişti? So B) 250 D) 400 29 1804 120+ bo 360= 9 to 6 =668 A/ 150 200 The C) 350 3a + Sa=6a360 = 60+60
11. Pınar ve Nesrin eş uzunlukta birer kurdeleye sa-
hiptir. Pınar kurdelesini üç eş, Nesrin kurdelesini
dört eş parçaya ayırıyor.
Pınar'ın elde ettiği parça, Nesrin'in elde ettiği
parçadan 1 cm uzun olduğuna göre, Nesrin'in
elde ettiği parça kaç cm'dir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
11. Pınar ve Nesrin eş uzunlukta birer kurdeleye sa- hiptir. Pınar kurdelesini üç eş, Nesrin kurdelesini dört eş parçaya ayırıyor. Pınar'ın elde ettiği parça, Nesrin'in elde ettiği parçadan 1 cm uzun olduğuna göre, Nesrin'in elde ettiği parça kaç cm'dir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5
39.
30 kişilik bir sınıfta 12 kız ve 18 erkek öğrenci vardır:
Bu siniftaki öğrenciler daire grafiği ile gösterilirse
kız ve erkek öğrencilere ait dilimlerin merkez açı-
ları sıra ile aşağıdakilerden hangisidir?
A) 120-240 B) 132-228 C) 144-216 D) 150-210
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
39. 30 kişilik bir sınıfta 12 kız ve 18 erkek öğrenci vardır: Bu siniftaki öğrenciler daire grafiği ile gösterilirse kız ve erkek öğrencilere ait dilimlerin merkez açı- ları sıra ile aşağıdakilerden hangisidir? A) 120-240 B) 132-228 C) 144-216 D) 150-210
Orta
ų
15
Sena ile Betül, tam kare sayıları pekiştirmek için bir oyun oynuyor. Oyunu oynamak için 1'den 81'e kadar tam
sayıları eş büyüklükteki 81 kâğıda yazarak bir torbaya atıyorlar.
• Birine tam kare sayı çıkarsa tam kare sayı çıkan puani-alıyor.
• Ikisine de tam kare sayı çıkarsa sayısı büyük olan puanı alıyor.
• İkisine de tam kare sayı çıkmazsa sayısı küçük olan puan alıyor.
Sena ile Betül, torbadan birer kâğıt alarak oyuna başlıyorlar. Sena'nın kağıdında 15 yazmaktadır.
Bu durumda Betül'ün oyunu kazanabileceği kaç farklı olası durum vardır?
D) 20
C) 21
A) 23
B) 22
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
Orta ų 15 Sena ile Betül, tam kare sayıları pekiştirmek için bir oyun oynuyor. Oyunu oynamak için 1'den 81'e kadar tam sayıları eş büyüklükteki 81 kâğıda yazarak bir torbaya atıyorlar. • Birine tam kare sayı çıkarsa tam kare sayı çıkan puani-alıyor. • Ikisine de tam kare sayı çıkarsa sayısı büyük olan puanı alıyor. • İkisine de tam kare sayı çıkmazsa sayısı küçük olan puan alıyor. Sena ile Betül, torbadan birer kâğıt alarak oyuna başlıyorlar. Sena'nın kağıdında 15 yazmaktadır. Bu durumda Betül'ün oyunu kazanabileceği kaç farklı olası durum vardır? D) 20 C) 21 A) 23 B) 22
8.
Tamer,
'nü
5
1. gün kitabın 3.nu.
2. gün kalan kısmın sini,
1
',
2
3. gün ise 150 sayfa okuyarak kitabı bitirmiştir.
Buna göre, Tamer'in okuduğu kitap toplam k
sayfadan oluşmaktadır?
4) 370
B) 580
C) 750
D) 82
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
8. Tamer, 'nü 5 1. gün kitabın 3.nu. 2. gün kalan kısmın sini, 1 ', 2 3. gün ise 150 sayfa okuyarak kitabı bitirmiştir. Buna göre, Tamer'in okuduğu kitap toplam k sayfadan oluşmaktadır? 4) 370 B) 580 C) 750 D) 82
TD
G
2
21. 24 ve 60 sayılarının ortak pozitif tam sayı bö-
Tenlerinin her biri özdeş birer karta yazılarak
boş bir torbaya atılıyor.
Bu torbadan rastgele çekilen bir kartin
üzerindeki sayının çift sayı olma olasılığı
kactır?
24. Ama
ifadesi
rine ag
5
A)
B
WlN
OIO
A) 3
2
00
8.
BILFEN
Wir
126
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
TD G 2 21. 24 ve 60 sayılarının ortak pozitif tam sayı bö- Tenlerinin her biri özdeş birer karta yazılarak boş bir torbaya atılıyor. Bu torbadan rastgele çekilen bir kartin üzerindeki sayının çift sayı olma olasılığı kactır? 24. Ama ifadesi rine ag 5 A) B WlN OIO A) 3 2 00 8. BILFEN Wir 126