Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Doğruda Açılar Soruları

12.
ÖN YÜZ
572 cm²
25
Şekilde verilen kurye motorunun taşıma kutusu prizma
şeklinde olup kare olan ön yüzeyinin alanı 572 cm² dir.
Pizza
13.
KÖSEDAĞ
PIZZA
√22
Pizzaların paketlendiği
kutular da yandaki gibi olup
yüksekliği √22 cm dir.
Yukarıdaki bilgilere göre kuryenin taşıma kutusuna
her katta 1 adet pizza kutusu olacak şekilde üst
üste aralarında boşluk bırakılmadan yükleme
yapılırsa en fazla kaç adet pizza kutusu sığar?
A)7
B)6
C)5
2
14.
ÖZGÜR KÖSEDAČ
S
p
p
15.
3v
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
12. ÖN YÜZ 572 cm² 25 Şekilde verilen kurye motorunun taşıma kutusu prizma şeklinde olup kare olan ön yüzeyinin alanı 572 cm² dir. Pizza 13. KÖSEDAĞ PIZZA √22 Pizzaların paketlendiği kutular da yandaki gibi olup yüksekliği √22 cm dir. Yukarıdaki bilgilere göre kuryenin taşıma kutusuna her katta 1 adet pizza kutusu olacak şekilde üst üste aralarında boşluk bırakılmadan yükleme yapılırsa en fazla kaç adet pizza kutusu sığar? A)7 B)6 C)5 2 14. ÖZGÜR KÖSEDAČ S p p 15. 3v
F
çizil-
çior-
han-
D) F
eis
Yayınlan
A.
. B.
S.
P
●
Ünite
. C.
. D.
V
R
Test
Yukarıdaki şekilde aşağıdaki ışınlardan
hangisi çizilirse [RS açıortay olur?
A) [RA
B)
[RB
B) [RBb C) [RC, D) [RD
A
Yukarı
doğrus
7.
[BD,
DBC
A) 10
A
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
F çizil- çior- han- D) F eis Yayınlan A. . B. S. P ● Ünite . C. . D. V R Test Yukarıdaki şekilde aşağıdaki ışınlardan hangisi çizilirse [RS açıortay olur? A) [RA B) [RB B) [RBb C) [RC, D) [RD A Yukarı doğrus 7. [BD, DBC A) 10 A
cam
BC)
3
B
A
KAVRATAN TESTLER
40
82°
180
iss
AIABI <IACI < IBCI
CIBCI <IABI <IACI
33/3
133
ur.
*
57°
C
Şekilde iç açılarının ölçüleri verilen ABC üçgeninin ke-
nar uzunluklarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı
aşağıdakilerden hangisidir?
B) IACI < IABI < IBCI
DY IBCI <IACI < IABI
AC <AB <BC
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
cam BC) 3 B A KAVRATAN TESTLER 40 82° 180 iss AIABI <IACI < IBCI CIBCI <IABI <IACI 33/3 133 ur. * 57° C Şekilde iç açılarının ölçüleri verilen ABC üçgeninin ke- nar uzunluklarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? B) IACI < IABI < IBCI DY IBCI <IACI < IABI AC <AB <BC
M
R
T
a
m(KLM) = 130°
(MNO) = 140*
(LMN) = a, d, // dz
145⁰
160°
<= 145"
=160°
130°
karıda verilenlere göre a kaç derecedir?
50°
B) 70°
C) 80°
D) 90°
140⁰
N
=x, d, // d₂
K. d.
P
d, // d,
d,
d
120%
Başlangıç
A) 1200
17/11
P
130⁰
A Sokak
Bitiş
B Sokak
D
C) 190⁰
1. Cadde
2. Cadde
Yukarıda verilen kroki bir şehrin belirli bir bölümüne aittir. Verilen krokide tüm yollar doğrusal, 1.
Cadde ile 2. Cadde ve A Sokak ile B Sokak paraleldir.
157
Verilenlere göre başlangıç noktasından hareket eden Ahmet varış noktasına varıncaya
kadar toplam en az kaç derecelik dönüş yapmıştır?
B) 160°
TEST
3
Beceri
Tem
7.3.1.2.
D) 260°
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
M R T a m(KLM) = 130° (MNO) = 140* (LMN) = a, d, // dz 145⁰ 160° <= 145" =160° 130° karıda verilenlere göre a kaç derecedir? 50° B) 70° C) 80° D) 90° 140⁰ N =x, d, // d₂ K. d. P d, // d, d, d 120% Başlangıç A) 1200 17/11 P 130⁰ A Sokak Bitiş B Sokak D C) 190⁰ 1. Cadde 2. Cadde Yukarıda verilen kroki bir şehrin belirli bir bölümüne aittir. Verilen krokide tüm yollar doğrusal, 1. Cadde ile 2. Cadde ve A Sokak ile B Sokak paraleldir. 157 Verilenlere göre başlangıç noktasından hareket eden Ahmet varış noktasına varıncaya kadar toplam en az kaç derecelik dönüş yapmıştır? B) 160° TEST 3 Beceri Tem 7.3.1.2. D) 260°
156
TEST
3
7.3.1.2.
Sorular
2.
10
A
A
10
yo
110⁰
(2x+10)
be
20
d, // d₂ ve d. // da olduğuna göre;
1. a* = z"
IV. m = y
II. f = m*
V. X = mº
Ill. k* = cº
Vir" =1"
öncüllerden kaç tanesi doğrudur?
A) 3
B) 4
C) 5
09
hot-
D
d
d₁
D) 6
13
sem yayınclik
sem
5.
M
m(k
m(N
m(L
EEE
Yuk
A) C
m
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
156 TEST 3 7.3.1.2. Sorular 2. 10 A A 10 yo 110⁰ (2x+10) be 20 d, // d₂ ve d. // da olduğuna göre; 1. a* = z" IV. m = y II. f = m* V. X = mº Ill. k* = cº Vir" =1" öncüllerden kaç tanesi doğrudur? A) 3 B) 4 C) 5 09 hot- D d d₁ D) 6 13 sem yayınclik sem 5. M m(k m(N m(L EEE Yuk A) C m
Ali, 1 dakikada ortalama 300 metre yürümektedir. Sa-
bit bir hızla yoluna devam eden Ali'nin gideceği yolun
uzunluğu 1800 metredir.
Ali'nin gideceği yere olan uzaklığı (y) (m) ve za-
man (x) (dk) ilişkisini gösteren denklem aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) y = 1800+300x
C) y = 300x
B) y = 300 + 1800x
D) y = 1800-300x
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
Ali, 1 dakikada ortalama 300 metre yürümektedir. Sa- bit bir hızla yoluna devam eden Ali'nin gideceği yolun uzunluğu 1800 metredir. Ali'nin gideceği yere olan uzaklığı (y) (m) ve za- man (x) (dk) ilişkisini gösteren denklem aşağıdaki- lerden hangisidir? A) y = 1800+300x C) y = 300x B) y = 300 + 1800x D) y = 1800-300x
MATEMATİK Doğrular ve Açılar
3.
F
B
150°
D
m(ABC)=40*
40°
X
B) 60°
m(BCD) = x
m(CDF) = 150°, d, // d₂
Yukarıda verilenlere göre x kaç derece-
dir?
A) 50⁰
A. d.
C) 70°
D) 80⁰
isem yayıncılık
145
G F
m(ABC) = 50°
m(BCD)=
m(CDE)=30°
=x
m(DEF) = y
m(EFG)=145", d, 1 dz
olduğuna göre x+y kaç derecedir?
A) 1159
B) 110° C) 105 DR
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
MATEMATİK Doğrular ve Açılar 3. F B 150° D m(ABC)=40* 40° X B) 60° m(BCD) = x m(CDF) = 150°, d, // d₂ Yukarıda verilenlere göre x kaç derece- dir? A) 50⁰ A. d. C) 70° D) 80⁰ isem yayıncılık 145 G F m(ABC) = 50° m(BCD)= m(CDE)=30° =x m(DEF) = y m(EFG)=145", d, 1 dz olduğuna göre x+y kaç derecedir? A) 1159 B) 110° C) 105 DR
3
arular
2.
3.
II. f = mᵒ
III. kᵒ = cᵒ
öncüllerden kaç tanesi doğrudur?
A) 3
A
F
B
150°
B) 4
D
VI. f = t°
40°
m(ABC) = 40°
m(BCD) = x
110⁰
(2x+10)⁰
m(AOD) = 110°, m(COB) = (2x+10)
Yukarıda verilen d, ve d₂ doğruları O
noktasında kesiştiğine göre x kaçtır?
A) 30
B) 40
C) 50
X
C) 5
D, d,
B
d₂
D) 6
D) 60
A d₁
isem yayıncılık
Isem yayincil
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
3 arular 2. 3. II. f = mᵒ III. kᵒ = cᵒ öncüllerden kaç tanesi doğrudur? A) 3 A F B 150° B) 4 D VI. f = t° 40° m(ABC) = 40° m(BCD) = x 110⁰ (2x+10)⁰ m(AOD) = 110°, m(COB) = (2x+10) Yukarıda verilen d, ve d₂ doğruları O noktasında kesiştiğine göre x kaçtır? A) 30 B) 40 C) 50 X C) 5 D, d, B d₂ D) 6 D) 60 A d₁ isem yayıncılık Isem yayincil
MATEMATIK
Doğrular ve Açılar
Z
3.
B
a
O
A
b
D
C
Yukarıdaki şekilde ABC ile AOC'na ait
açıortaylar verilmiştir. m(ABC) = 60° ve
m(AOC) = 100°dir.
Buna göre a+b kaç derecedir?
A) 40° B) 60°
C) 80⁰
D) 100⁰
isem yayıncılık
6.
[KM, LI
Buna g
A) 120
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
MATEMATIK Doğrular ve Açılar Z 3. B a O A b D C Yukarıdaki şekilde ABC ile AOC'na ait açıortaylar verilmiştir. m(ABC) = 60° ve m(AOC) = 100°dir. Buna göre a+b kaç derecedir? A) 40° B) 60° C) 80⁰ D) 100⁰ isem yayıncılık 6. [KM, LI Buna g A) 120
5. Bölüm
4x+20°
C
A1
B68
D
124
56°
EX
ÖĞRETEN SORULAR
FL
4ch
+½
G
Yukarıdaki şekilde d.l/d, ve
m(ABF)=68° ve m(GDE)=56° dir.
Buna göre x kaç derecedir?
A) 54
B) 56
C) 62 D) 74
A
440
Yukarıd
m(EDF
Buna
dir?
A) 50
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
5. Bölüm 4x+20° C A1 B68 D 124 56° EX ÖĞRETEN SORULAR FL 4ch +½ G Yukarıdaki şekilde d.l/d, ve m(ABF)=68° ve m(GDE)=56° dir. Buna göre x kaç derecedir? A) 54 B) 56 C) 62 D) 74 A 440 Yukarıd m(EDF Buna dir? A) 50
9.
10
B.
2x
At
dh
y 3x
+D
c₂
Yukarıdaki şekilde d.//d₂
VE
ve
m(BCE)=140°
m(ABC)=2x,
m(BCD)=y, m(ECD)=3x'dir.
Buna göre x kaç derecedir?
A) 120 B) 80
C) 40 D) 30
12.
d₂ +
F
Yukarıda
ABE'nin
rıdır.
x+y=3
kaç de
A) 60
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
9. 10 B. 2x At dh y 3x +D c₂ Yukarıdaki şekilde d.//d₂ VE ve m(BCE)=140° m(ABC)=2x, m(BCD)=y, m(ECD)=3x'dir. Buna göre x kaç derecedir? A) 120 B) 80 C) 40 D) 30 12. d₂ + F Yukarıda ABE'nin rıdır. x+y=3 kaç de A) 60
A7CFFCD6
2.
?
A) 40
40°
B) 80
Şekilde a // b ve c kesendir.
Verilen açı ölçülerine göre ? yerine kaç derece ya-
zılmalıdır?
b
C) 120 D) 140
a
E
A) 50
A
$ 95⁰
Şekilde [AP // [TE, m(S
duğuna göre m(STE)
B) 55
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
A7CFFCD6 2. ? A) 40 40° B) 80 Şekilde a // b ve c kesendir. Verilen açı ölçülerine göre ? yerine kaç derece ya- zılmalıdır? b C) 120 D) 140 a E A) 50 A $ 95⁰ Şekilde [AP // [TE, m(S duğuna göre m(STE) B) 55
lan ka-
de ise,
öylene-
y +31
+3+3
+6)
1
9.
Y
-4-3 -2 -1
Y
4
3
2
1
1
-1
-2
-3
2
3
4
Yukarıda verilen doğru grafiğinin denklemi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4y + 3x + 12 = 0
C) 4y + 3x - 12 = 0
B) 4y - 3x + 12 = 0
D) 4y - 3x - 12 = 0
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
lan ka- de ise, öylene- y +31 +3+3 +6) 1 9. Y -4-3 -2 -1 Y 4 3 2 1 1 -1 -2 -3 2 3 4 Yukarıda verilen doğru grafiğinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 4y + 3x + 12 = 0 C) 4y + 3x - 12 = 0 B) 4y - 3x + 12 = 0 D) 4y - 3x - 12 = 0
AV AKILLI VERSİYON
YAYINLARI KATRILARIYLA
B SINIF
YAZILI
12 A(a, 5) noktası y - 2x + 1 = 0 doğrusu üzerin-
dedir.
yax = -1
ya
A noktasının a değeri kaçtır?
y=-1+2×
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
13. Aşağıda verilen denklemlerin hangisinin
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
AV AKILLI VERSİYON YAYINLARI KATRILARIYLA B SINIF YAZILI 12 A(a, 5) noktası y - 2x + 1 = 0 doğrusu üzerin- dedir. yax = -1 ya A noktasının a değeri kaçtır? y=-1+2× A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 13. Aşağıda verilen denklemlerin hangisinin
2)
M
H
M
N
BI) [MN]
C) [NM
Yukandaki şekilde aşağıdakilerden hangisi yok-
tur?
A) MN
K
TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR
N
C) (HK)
N
N
M
D) [MN
Yukarıdaki şeklin sembolle gösterimi aşağıdaki-
lerden hangisidir?
Aj KGH
BHK
D) HK
5)
Yukarıdaki şekilde aşağıdakilerden hangisi-
ne örnek yoktur?
A) TZ işini
B) ZT işini
C) TZ doğru parçası
D) ZT doğru parçası
6)
A
Yukarıdaki şeklin sembolle gösterimi aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) AB
C) (BA
B) (AB
D) [AB]
9)
Aşağıda
parçasic
A) K
B) K
02
10)
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
2) M H M N BI) [MN] C) [NM Yukandaki şekilde aşağıdakilerden hangisi yok- tur? A) MN K TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR N C) (HK) N N M D) [MN Yukarıdaki şeklin sembolle gösterimi aşağıdaki- lerden hangisidir? Aj KGH BHK D) HK 5) Yukarıdaki şekilde aşağıdakilerden hangisi- ne örnek yoktur? A) TZ işini B) ZT işini C) TZ doğru parçası D) ZT doğru parçası 6) A Yukarıdaki şeklin sembolle gösterimi aşağı- dakilerden hangisidir? A) AB C) (BA B) (AB D) [AB] 9) Aşağıda parçasic A) K B) K 02 10)
1 TL
Ka
Z
50 kuruş
25 kuruş
1 TL, 50 kuruş ve 25 kuruşu birbirine değecek şe-
kilde yan yana getiren Mustafa yukarıdaki gibi olu-
şan dairelerin merkezlerini birleştirip KZL üçgenini
oluşturuyor.
A) s(K) > s(L) > s(2)
C) s(L) > s(K) > S(2)
Buna göre Mustafa'nın oluşturduğu KZL üçge-
ninin açılarıyla ilgili aşağıda verilenlerden han-
gisi doğrudur?
B) s(K)> s(2) > s(L)
D) s(2) > s(L) > s(K)
Ortaokul Matematik
Doğruda Açılar
1 TL Ka Z 50 kuruş 25 kuruş 1 TL, 50 kuruş ve 25 kuruşu birbirine değecek şe- kilde yan yana getiren Mustafa yukarıdaki gibi olu- şan dairelerin merkezlerini birleştirip KZL üçgenini oluşturuyor. A) s(K) > s(L) > s(2) C) s(L) > s(K) > S(2) Buna göre Mustafa'nın oluşturduğu KZL üçge- ninin açılarıyla ilgili aşağıda verilenlerden han- gisi doğrudur? B) s(K)> s(2) > s(L) D) s(2) > s(L) > s(K)