Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Doğrular ve Açılar Soruları

Doğrunur
8. Sinif
6.
90 m
?
Kerem'in tırmandığı şekildeki yamacın eğimi
%75'tir
Buna göre Kerem bulunduğu noktadan 90 met-
re yüksekliğe çıkana kadar yatayda kaç metre
yol alır?
A) 90
B) 120
C) 135
D) 150
7.
K L M N
Ortaokul Matematik
Doğrular ve Açılar
Doğrunur 8. Sinif 6. 90 m ? Kerem'in tırmandığı şekildeki yamacın eğimi %75'tir Buna göre Kerem bulunduğu noktadan 90 met- re yüksekliğe çıkana kadar yatayda kaç metre yol alır? A) 90 B) 120 C) 135 D) 150 7. K L M N
bbbb
9.
8m + 24 = k(3 + m)
=
eşitliğinin doğru olabilmesi için k yerine kaç
gelmelidir?
A) 3
B) 4
C) 6
D 8
10. x pozitif tam sayısı için
X
4x, x tek ise
X+3, x çift ise
olarak tanımlanıyor.
Buna göre, 2 ifadesinin değeri kaçtır?
A) 11
B) 15
C) 19
D) 20
7. SINIF MATEMATİK YAPRAK TEST
Ortaokul Matematik
Doğrular ve Açılar
bbbb 9. 8m + 24 = k(3 + m) = eşitliğinin doğru olabilmesi için k yerine kaç gelmelidir? A) 3 B) 4 C) 6 D 8 10. x pozitif tam sayısı için X 4x, x tek ise X+3, x çift ise olarak tanımlanıyor. Buna göre, 2 ifadesinin değeri kaçtır? A) 11 B) 15 C) 19 D) 20 7. SINIF MATEMATİK YAPRAK TEST
D) 60
Notlarım
19
25
Denklem kurulurke
da 17 3:16
E
B
Isteyen Zeka Yayınları
ITLAR
Yukarıdaki şekilde A, E ve B doğrudaş noktalar
olmak üzere
iyi belirleyerek bie
yapılabilir
Ömeğin
Yaşlan toplami
ve 25 - X denil
m(AEH) - 4+17" ve m(HEB) - 3a + 16
olduğuna göre a kaç derecedir?
D) 17
Yaşları farkı 5
C) 19
birinin yaşına
B) 21
A) 23
Ortaokul Matematik
Doğrular ve Açılar
D) 60 Notlarım 19 25 Denklem kurulurke da 17 3:16 E B Isteyen Zeka Yayınları ITLAR Yukarıdaki şekilde A, E ve B doğrudaş noktalar olmak üzere iyi belirleyerek bie yapılabilir Ömeğin Yaşlan toplami ve 25 - X denil m(AEH) - 4+17" ve m(HEB) - 3a + 16 olduğuna göre a kaç derecedir? D) 17 Yaşları farkı 5 C) 19 birinin yaşına B) 21 A) 23
Matematik > 6. sınıf
TEST
M22 AÇILAR
&K
90
490
18056
OL
ON
T7
o
7
T
90
T
90
1
P
UT
O
R
90 M
M
Yukarıda verilen açılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) KOL ile BOY bütünler açılardır.
B) SON ile POR eş açılardır.
C) POR ile TOM tümler açılardır.
D) TOM ile SON eş açılardır.
tongue
Ortaokul Matematik
Doğrular ve Açılar
Matematik > 6. sınıf TEST M22 AÇILAR &K 90 490 18056 OL ON T7 o 7 T 90 T 90 1 P UT O R 90 M M Yukarıda verilen açılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) KOL ile BOY bütünler açılardır. B) SON ile POR eş açılardır. C) POR ile TOM tümler açılardır. D) TOM ile SON eş açılardır. tongue
C)
D)
545°
45°
350
100
130
180
yo
3
17.
go
Fre
38
A102°
wil
Şekilde;
m(DAB) = 102
m(EĈD) = 38°
[AB] 1 [BC]
[BC] 1 [CD]
128
Det
E
20
05
sor
to
96
s
olduğuna göre m(AÔC) ve m(EDC) kaçtır?
A) 52,78 82 B) 78,50
C) 52, 70
30
D) 78, 52
99
PE
2 S2
46
18. Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sorusudu
A) Serhat'ın en çok sevdiği tatlı nedir?
B) Ahmet'in en çok sevdiği yemek nedir?
C) Bir sınıftaki öğrencilerin en çok sevdiği meyvele
lerdir?
D
D) Seda'nın en çok sevdiği ders nedir?
Ortaokul Matematik
Doğrular ve Açılar
C) D) 545° 45° 350 100 130 180 yo 3 17. go Fre 38 A102° wil Şekilde; m(DAB) = 102 m(EĈD) = 38° [AB] 1 [BC] [BC] 1 [CD] 128 Det E 20 05 sor to 96 s olduğuna göre m(AÔC) ve m(EDC) kaçtır? A) 52,78 82 B) 78,50 C) 52, 70 30 D) 78, 52 99 PE 2 S2 46 18. Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sorusudu A) Serhat'ın en çok sevdiği tatlı nedir? B) Ahmet'in en çok sevdiği yemek nedir? C) Bir sınıftaki öğrencilerin en çok sevdiği meyvele lerdir? D D) Seda'nın en çok sevdiği ders nedir?
9. Aşağıda verilen şekli oluşturan tüm doğru parçalarının
uzunlukları cm cinsinden birer doğal sayıdır.
K
L
4 cm
6 cm
M
12. Yanda verilen KL
makas ile kesile
uzunlukları cm
doğal sayı ola
renkte üçgen e
Sarı üçgende
gende Raçi
olmak üzere
üçgenin çe
kaç cm'dir
T
8 cm
7 cm
N
Buna göre, KLN üçgeninin çevresi en çok kaç
cm'dir?
A) 45
C) 43
A) 76
B) 44
D) 42
254
Ortaokul Matematik
Doğrular ve Açılar
9. Aşağıda verilen şekli oluşturan tüm doğru parçalarının uzunlukları cm cinsinden birer doğal sayıdır. K L 4 cm 6 cm M 12. Yanda verilen KL makas ile kesile uzunlukları cm doğal sayı ola renkte üçgen e Sarı üçgende gende Raçi olmak üzere üçgenin çe kaç cm'dir T 8 cm 7 cm N Buna göre, KLN üçgeninin çevresi en çok kaç cm'dir? A) 45 C) 43 A) 76 B) 44 D) 42 254
Pinar'ın (4x² + 4x + 1) TL ol'vardır.
Pinar, tanesi (2x + 1) TL olan toplardan kaç tane
alabilir?
A) x + 3
B) 2x - 1
C) 2x + 1
D) - 1
21.
C
A
D
B
(6-5)
1 br
1 br
Yukarıdaki kareli zeminde eksenler çizildiğinde
hangi nokta orijin olur?
BB
CC
D) D
AA
Ortaokul Matematik
Doğrular ve Açılar
Pinar'ın (4x² + 4x + 1) TL ol'vardır. Pinar, tanesi (2x + 1) TL olan toplardan kaç tane alabilir? A) x + 3 B) 2x - 1 C) 2x + 1 D) - 1 21. C A D B (6-5) 1 br 1 br Yukarıdaki kareli zeminde eksenler çizildiğinde hangi nokta orijin olur? BB CC D) D AA