Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Doğrusal Grafikler Soruları

8.
(5-m, 3)
y²-6-2x
y
A(5,3)
X
Şekildeki koordinat sisteminin A(5, 3) noktasında
bulunan bir uçak y = 3 doğrusu üzerinde m birim
negatif yönde hareket ettikten sonra y = k - 2x
doğrusu üzerinden B(-15, 19) noktasına kadar
yükselmiştir.
Buna göre k + m değeri kaç birimdir?
A) -3
B) 1
C) 3
D) 5
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
8. (5-m, 3) y²-6-2x y A(5,3) X Şekildeki koordinat sisteminin A(5, 3) noktasında bulunan bir uçak y = 3 doğrusu üzerinde m birim negatif yönde hareket ettikten sonra y = k - 2x doğrusu üzerinden B(-15, 19) noktasına kadar yükselmiştir. Buna göre k + m değeri kaç birimdir? A) -3 B) 1 C) 3 D) 5
137. Dik koordinat sisteminde [0, 4] kapalı aralığında
tanımlıf ve g fonksiyonlarının grafikleri aşağıdaki
şekilde verilmiştir.
3
O
1
1
1
2
1
3
k tam sayı olmak üzere,
4
139. Di
fu
(f + g)(k) – (fog) (k) = 3
eşitliğini sağlayan k değerlerinin toplamı kaçtır?
C) 5
E) 8
A) 3
B) 4
D) 6
+(K) + g(k) = f(g(x)) = 3
+9
138. Koşu maratonuna hazırlanacak olan Ayla 3 ay
boyunca uygulayacağı bir program hazırlamıştır.
Programa göre haftanın salı, perşembe ve cumartesi
günlerinde koşacaktır.
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
137. Dik koordinat sisteminde [0, 4] kapalı aralığında tanımlıf ve g fonksiyonlarının grafikleri aşağıdaki şekilde verilmiştir. 3 O 1 1 1 2 1 3 k tam sayı olmak üzere, 4 139. Di fu (f + g)(k) – (fog) (k) = 3 eşitliğini sağlayan k değerlerinin toplamı kaçtır? C) 5 E) 8 A) 3 B) 4 D) 6 +(K) + g(k) = f(g(x)) = 3 +9 138. Koşu maratonuna hazırlanacak olan Ayla 3 ay boyunca uygulayacağı bir program hazırlamıştır. Programa göre haftanın salı, perşembe ve cumartesi günlerinde koşacaktır.
Orinden Geçen Doğru Grafikleri
Aşağıda verilen doğrusal denklemlerden hangileri ori-
D
jinden geçer?
Lx+y=0
II. 2y = 8
III. y=-3x + 1
IV. -x + 2y = 4
V. 5x = -4y
VI.
X
x + y = 0
2 3
A) I ve VI
C) I, V ve VI
B) II, III ve IV
D) I, II, V ve VI
E
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
Orinden Geçen Doğru Grafikleri Aşağıda verilen doğrusal denklemlerden hangileri ori- D jinden geçer? Lx+y=0 II. 2y = 8 III. y=-3x + 1 IV. -x + 2y = 4 V. 5x = -4y VI. X x + y = 0 2 3 A) I ve VI C) I, V ve VI B) II, III ve IV D) I, II, V ve VI E
Aşağıda verilen soruları cevaplayınız.
2y + 3x - 12 denkleminin belirttiğ
doğru A(2, a) noktasından geçtiğine
göre, a değeri kaçtır?
Denklemi 3x+cy-12-0 olan doğru
y eksenine paralel olduğuna göre, c
değeri kaçtır?
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
Aşağıda verilen soruları cevaplayınız. 2y + 3x - 12 denkleminin belirttiğ doğru A(2, a) noktasından geçtiğine göre, a değeri kaçtır? Denklemi 3x+cy-12-0 olan doğru y eksenine paralel olduğuna göre, c değeri kaçtır?
P-DIF
3.
Başlangıç 4,55 lira
Bitiş
Şekilde bir taksimetrenin ekranı gösterilmiştir. Başlangıç ücreti 4,55 lira
olup her 100 m 0,35 lira ile ücretlendirilmektedir.
Buna göre, aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a. Zamana bağlı ödenecek ücreti gösteren tabloyu oluşturunuz.
b. Zamana bağlı ödenecek ücreti gösteren grafiği çiziniz.
c. 1400 m sonunda ödenecek ücreti bulunuz.
d. Taksi her 100 metreyi 5 saniyede almaktadır.
Durmadan 1,5 dakika ilerleyen taksinin taksimetresinde yazacak olan tutarı bulunuz.
e. 400 m ilerledikten sonra 1,5 dakika ışıkta bekleyen ve sonrasında tekrar 300 m giden taksiye
ödenecek ücreti bulunuz. (Taksimetre durduğu her dakika için 0,20 lira yazmaktadır.)
Periyodik Ders İzleme Föyleri-21
4
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
P-DIF 3. Başlangıç 4,55 lira Bitiş Şekilde bir taksimetrenin ekranı gösterilmiştir. Başlangıç ücreti 4,55 lira olup her 100 m 0,35 lira ile ücretlendirilmektedir. Buna göre, aşağıdaki soruları cevaplayınız. a. Zamana bağlı ödenecek ücreti gösteren tabloyu oluşturunuz. b. Zamana bağlı ödenecek ücreti gösteren grafiği çiziniz. c. 1400 m sonunda ödenecek ücreti bulunuz. d. Taksi her 100 metreyi 5 saniyede almaktadır. Durmadan 1,5 dakika ilerleyen taksinin taksimetresinde yazacak olan tutarı bulunuz. e. 400 m ilerledikten sonra 1,5 dakika ışıkta bekleyen ve sonrasında tekrar 300 m giden taksiye ödenecek ücreti bulunuz. (Taksimetre durduğu her dakika için 0,20 lira yazmaktadır.) Periyodik Ders İzleme Föyleri-21 4
2
18. "Bir taksici aracına yolcu bindiğinde taksimetre-
yi 3 liradan açıyor ve gidilen her kilometre için
açılış fiyatı üzerine 2 lira ekleniyor."
Yukarıda verilen doğrusal ilişkinin grafiği aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A)
5
1
3
2
1
0
y(yol)
x(para)
y(yol)
6
5
7.
4
3
2
5 7 9
x(para)
B)
D)
11
9
7
5
3
0
11
9
7
5
3
0
y(yol)
y(yol)
2
1 2
3
4
omike
x(para)
x(para)
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
2 18. "Bir taksici aracına yolcu bindiğinde taksimetre- yi 3 liradan açıyor ve gidilen her kilometre için açılış fiyatı üzerine 2 lira ekleniyor." Yukarıda verilen doğrusal ilişkinin grafiği aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) 5 1 3 2 1 0 y(yol) x(para) y(yol) 6 5 7. 4 3 2 5 7 9 x(para) B) D) 11 9 7 5 3 0 11 9 7 5 3 0 y(yol) y(yol) 2 1 2 3 4 omike x(para) x(para)
Ahmet Bey, bahçesindeki havuzun suyunu boşaltmak için havuzun dibindeki musluğu açmıştır. Havuz
ki suyun zamana göre kalan miktarını aşağıdaki tabloda göstermiştir.
Süre (dakika)
Kalan su miktarı (L)
15.000
13 560
12 120
10 680
A)
15 000-72.x
Ahmet Bey'in oluşturduğu tabloya uygun grafik aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
C) Havuzdaki su miktarı D) + Havuzdaki su miktan
(L.)
(L)
15 000
13 560
12 120
10 680
0
20
40
60
20
X
Havuzdaki su miktan B) + Havuzdaki su miktar
(L)
(L)
İlişki
15 000-72.0
15 000 72.20
15 000-72.40
15 000 72.60
15 000
13 560
12 120
10 680
Süre
20 40 60
15 000
13 560
12 120
10 680
Süre
(dk)
20 40 60
y
15 000
13 560
12 120
10 680
+Süre
(dk)
20
40
Süre
60 (dk)
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
Ahmet Bey, bahçesindeki havuzun suyunu boşaltmak için havuzun dibindeki musluğu açmıştır. Havuz ki suyun zamana göre kalan miktarını aşağıdaki tabloda göstermiştir. Süre (dakika) Kalan su miktarı (L) 15.000 13 560 12 120 10 680 A) 15 000-72.x Ahmet Bey'in oluşturduğu tabloya uygun grafik aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? C) Havuzdaki su miktarı D) + Havuzdaki su miktan (L.) (L) 15 000 13 560 12 120 10 680 0 20 40 60 20 X Havuzdaki su miktan B) + Havuzdaki su miktar (L) (L) İlişki 15 000-72.0 15 000 72.20 15 000-72.40 15 000 72.60 15 000 13 560 12 120 10 680 Süre 20 40 60 15 000 13 560 12 120 10 680 Süre (dk) 20 40 60 y 15 000 13 560 12 120 10 680 +Süre (dk) 20 40 Süre 60 (dk)
8.
A
B
B) C
C
D
E
Birim karelere bölünmüş zemin üzerine A, B, C, D, E
noktaları yerleştirilmiş olup B noktasının koordinati
(1, -2) olduğuna göre, belirtilen noktalardan hangisi
orijindir?
A) A
C) D
D) E
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
8. A B B) C C D E Birim karelere bölünmüş zemin üzerine A, B, C, D, E noktaları yerleştirilmiş olup B noktasının koordinati (1, -2) olduğuna göre, belirtilen noktalardan hangisi orijindir? A) A C) D D) E
Doğrusal denklemlerin grafikleri üç farklı durumda
I. Durum: a 0 olmak üzere x = a veya ya şeklindeki doğrular eksenlere paralel doğrulardır.
Örneğin; x = 2 ve y = 3 doğrularının grafiklerini çizelim.
X
y
1
2.1=2
X
y
x = 2
II. Durum: a # 0 olmak üzere y = ax şeklindeki doğrular orijinden geçen doğrulardır.
Örneğin; y = 2x doğrusunun grafiğini çizelim.
0
0 +2=2
0
0 1 2 3 4
Yukarıda x =
ğerleri bulunur.
Yukarıda bulunan değerlere göre doğru grafiği
(1, 2), (0, 0), (-1, -2) noktalarından geçecektir.
0
2.0=0
of Matematik Soru Bankası
4X
incelenebilir.
: 0 için y = 2 ve y = 0 için x = -2 de-
Doğru grafiği (0, 2) ve (-2, 0) noktalarından ge-
çecektir.
B) y = -3x
y
-1
2.(-1)=-2
-1
3
III. Durum: a # 0, b #0 olmak üzere y = ax + b şeklindeki doğrular eksenleri keserek geçer.
Örneğin; y = x + 2 doğrusunun grafiğini çizelim.
0 = x + 2 ise x = -2
-3+
Öğreniyorum Test - 4
4+
4
3
2
1
0
3
2
1
-3-2-1
C) y = 2
-3-2-1
3
2
y = 2x
0 1 2 3
-1
0
-2
-3
1
Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıda denklemi verilen doğrulardan hangisinin grafiği yanlış
zilmiştir?
A) x = -1
0
y=3
y = x + 2
1 2 3
-1
-2
-3
➤X
D) y = 2x - 4
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
Doğrusal denklemlerin grafikleri üç farklı durumda I. Durum: a 0 olmak üzere x = a veya ya şeklindeki doğrular eksenlere paralel doğrulardır. Örneğin; x = 2 ve y = 3 doğrularının grafiklerini çizelim. X y 1 2.1=2 X y x = 2 II. Durum: a # 0 olmak üzere y = ax şeklindeki doğrular orijinden geçen doğrulardır. Örneğin; y = 2x doğrusunun grafiğini çizelim. 0 0 +2=2 0 0 1 2 3 4 Yukarıda x = ğerleri bulunur. Yukarıda bulunan değerlere göre doğru grafiği (1, 2), (0, 0), (-1, -2) noktalarından geçecektir. 0 2.0=0 of Matematik Soru Bankası 4X incelenebilir. : 0 için y = 2 ve y = 0 için x = -2 de- Doğru grafiği (0, 2) ve (-2, 0) noktalarından ge- çecektir. B) y = -3x y -1 2.(-1)=-2 -1 3 III. Durum: a # 0, b #0 olmak üzere y = ax + b şeklindeki doğrular eksenleri keserek geçer. Örneğin; y = x + 2 doğrusunun grafiğini çizelim. 0 = x + 2 ise x = -2 -3+ Öğreniyorum Test - 4 4+ 4 3 2 1 0 3 2 1 -3-2-1 C) y = 2 -3-2-1 3 2 y = 2x 0 1 2 3 -1 0 -2 -3 1 Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıda denklemi verilen doğrulardan hangisinin grafiği yanlış zilmiştir? A) x = -1 0 y=3 y = x + 2 1 2 3 -1 -2 -3 ➤X D) y = 2x - 4
ölgesinde
Birim kareli zemin üzerine bir koordinat sistemi çizilmiştir. Bu koordinat sistemi üzerindeki bir robot aşağıda göste
rilen yön tuşlarına basıldığında hareket etmektedir.
(0,0)
X
Dik koordinat sisteminde (0, 0) noktasında bulunan robotun (3, 2) noktasına gitmesi için bilgisayarın klavyesindeki
yön tuşlanna "→→9*
↑↑" biçiminde basılmaktadır.
B)
80
Buna göre, (-3,-4) noktasında bulunan robotun (2, 1) noktasına gidebilmesi için klavye üzerindeki yön tuş-
lanına aşağıdakilerden hangisi gibi basılabilir?
149
1
D)-1-1-1-1-1-1-
8. Sınıf Matematik
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
ölgesinde Birim kareli zemin üzerine bir koordinat sistemi çizilmiştir. Bu koordinat sistemi üzerindeki bir robot aşağıda göste rilen yön tuşlarına basıldığında hareket etmektedir. (0,0) X Dik koordinat sisteminde (0, 0) noktasında bulunan robotun (3, 2) noktasına gitmesi için bilgisayarın klavyesindeki yön tuşlanna "→→9* ↑↑" biçiminde basılmaktadır. B) 80 Buna göre, (-3,-4) noktasında bulunan robotun (2, 1) noktasına gidebilmesi için klavye üzerindeki yön tuş- lanına aşağıdakilerden hangisi gibi basılabilir? 149 1 D)-1-1-1-1-1-1- 8. Sınıf Matematik
7.
21. DENEME
y
x
4 5
denkleminin belirttiği doğrunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
B)
A)
0
1
4
GÜÇLENDİREN DENEMELER
5
+y=-2
enkleminin koordinat sisteminde belirttiği
afik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
nlıştır?
D)
5
0
0
KOLA
y-3x+9=0
doğrusunun koordinat s
kestiği noktaların koord
tır?
A)-12
B) -10
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
7. 21. DENEME y x 4 5 denkleminin belirttiği doğrunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? B) A) 0 1 4 GÜÇLENDİREN DENEMELER 5 +y=-2 enkleminin koordinat sisteminde belirttiği afik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi nlıştır? D) 5 0 0 KOLA y-3x+9=0 doğrusunun koordinat s kestiği noktaların koord tır? A)-12 B) -10
2
4. Aşağıda koordinat sistemine yerleştirilen dik-
dörtgen bir karton ve bu kartonun köşegeni ile
çakışık olan d doğrusu verilmiştir.
B) 36
B
N
C) 40
d: y = 2
B noktasının koordinatları (12, 0) olduğuna
göre bu dikdörtgenin çevresinin uzunluğu
kaç santimetredir?
A) 32
ANKARA YAYINCILIK
D) 44
6.
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
2 4. Aşağıda koordinat sistemine yerleştirilen dik- dörtgen bir karton ve bu kartonun köşegeni ile çakışık olan d doğrusu verilmiştir. B) 36 B N C) 40 d: y = 2 B noktasının koordinatları (12, 0) olduğuna göre bu dikdörtgenin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? A) 32 ANKARA YAYINCILIK D) 44 6.
KOLAY
A
3. Aşağıdaki denklemlerden hangisinin belirt-
tiği doğrunun grafiği koordinat sisteminde
(3, 5) noktasından geçer?
B)
D)
GÜÇLENDİREN DENEMELE
5. Den
nat
X3X3
1515
Aşağıda koordinat sistemine yerleştirilen dik-
A)
6.
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
KOLAY A 3. Aşağıdaki denklemlerden hangisinin belirt- tiği doğrunun grafiği koordinat sisteminde (3, 5) noktasından geçer? B) D) GÜÇLENDİREN DENEMELE 5. Den nat X3X3 1515 Aşağıda koordinat sistemine yerleştirilen dik- A) 6.
usal Denklemler
ram cinsinden
çin kaç gram
D) 100
2.
Doğrusal Denklemler
Kavaklı
A) Sedirli - Kavaklı
C) Kavaklı - Çınarlı
Sedirli
y
ARAC KİRALAMA
0
Cinarli
Pekiştiriyorum Test - 8
Meşeli
Yaz tatili için yola çıkan Çelik Ailesi yolda 2x - 3y = -4 doğrusu boyunca ilerleyerek gideceği yere ulaşa-
caktır.
Yukarıda koordinat sistemi üzerinde Kavaklı, Sedirli, Çınarlı ve Meşeli köylerinin konumları göste-
rildiğine göre Çelik Ailesi yolculukları sırasında bu köylerin hangilerinden geçerler?
X
B) Çınarlı - Meşeli
D) Sedirli - Çınarlı
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
usal Denklemler ram cinsinden çin kaç gram D) 100 2. Doğrusal Denklemler Kavaklı A) Sedirli - Kavaklı C) Kavaklı - Çınarlı Sedirli y ARAC KİRALAMA 0 Cinarli Pekiştiriyorum Test - 8 Meşeli Yaz tatili için yola çıkan Çelik Ailesi yolda 2x - 3y = -4 doğrusu boyunca ilerleyerek gideceği yere ulaşa- caktır. Yukarıda koordinat sistemi üzerinde Kavaklı, Sedirli, Çınarlı ve Meşeli köylerinin konumları göste- rildiğine göre Çelik Ailesi yolculukları sırasında bu köylerin hangilerinden geçerler? X B) Çınarlı - Meşeli D) Sedirli - Çınarlı
biliyor.
in 10
DOĞRUSAL DENKLEMLER
Aşağıdaki grafik, sabit hızlarla hareket eden iki aracın zamana bağlı olarak aldıkları yolun değişimini
göstermektedir.
Grafik: Alınan yol
Yol (km)
240
200
7,2
A aracı
3 5
ZIRVE
Baraci
BECERI TEMELLI
Test-9
Zaman (saat)
A aracının sabit hızla giderken gittiği yola göre harcadığı benzin miktarı aşağıdaki grafikte göste-
rilmiştir.
Grafik: A aracının gidilen yola göre harcadığı benzin miktarı
Benzin Miktarı (L)
- Gidilen yol (km)
120
Aralarındaki uzaklık 540 km olan bu iki araç birbirlerine doğru hareket ediyor. Araçlar karşılaştığında
her iki aracın harcadığı benzin miktarları toplamı 30,6 litredir.
Buna göre B aracı A aracı ile karşılaşıncaya kadar kaç litre benzin tüketir?
A) 7
B) 7,5
C) 8,4
D) 9
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
biliyor. in 10 DOĞRUSAL DENKLEMLER Aşağıdaki grafik, sabit hızlarla hareket eden iki aracın zamana bağlı olarak aldıkları yolun değişimini göstermektedir. Grafik: Alınan yol Yol (km) 240 200 7,2 A aracı 3 5 ZIRVE Baraci BECERI TEMELLI Test-9 Zaman (saat) A aracının sabit hızla giderken gittiği yola göre harcadığı benzin miktarı aşağıdaki grafikte göste- rilmiştir. Grafik: A aracının gidilen yola göre harcadığı benzin miktarı Benzin Miktarı (L) - Gidilen yol (km) 120 Aralarındaki uzaklık 540 km olan bu iki araç birbirlerine doğru hareket ediyor. Araçlar karşılaştığında her iki aracın harcadığı benzin miktarları toplamı 30,6 litredir. Buna göre B aracı A aracı ile karşılaşıncaya kadar kaç litre benzin tüketir? A) 7 B) 7,5 C) 8,4 D) 9
-K, M ve
D) 3
N BİLİMLERİ YAYINLARI
5.
24
12
A) 8
HIJHDTBY
Test Sayısı
B) 12
Emre
Emre ve Deniz'in soru bankasında günlere göre çözdük-
leri test sayılarını gösteren grafik verilmiştir. Deniz 24,
Emre 12 test çözdükten sonra 4 günde çözdükleri test
sayıları eşitleniyor.
Deniz
Buna göre başlangıçtan itibaren kaç gün sonra Emre
Deniz'den 24 test fazla çözmüş olacaktır?
Gün
C) 16
D) 20
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
-K, M ve D) 3 N BİLİMLERİ YAYINLARI 5. 24 12 A) 8 HIJHDTBY Test Sayısı B) 12 Emre Emre ve Deniz'in soru bankasında günlere göre çözdük- leri test sayılarını gösteren grafik verilmiştir. Deniz 24, Emre 12 test çözdükten sonra 4 günde çözdükleri test sayıları eşitleniyor. Deniz Buna göre başlangıçtan itibaren kaç gün sonra Emre Deniz'den 24 test fazla çözmüş olacaktır? Gün C) 16 D) 20