Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Doğrusal Grafikler Soruları

A, B ve C şehirleri aşağıda gösterildiği gibi doğrusal bir yol üzerindedir.
TES
A
A) Mesafe (km)
120-
100-
80
60
40
20-
120
100-
80
60-
40-
201
B
8 Süre(saat)
8 Süre(saat)
Bisikletlinin A şehrine olan uzaklığı
8 s
40 km
80 km
B şehrinden C şehrine doğru (10 km/sa hızla yola çıkan bir bisikletlinin şehrine ulaşana kadar hiç mola ver
mediği biliniyor.
Buna göre bisikletlinin C ve A şehirlerine olan uzaklıkları hangi seçenekteki gibi gösterilebilir?
Mesafe (km)
se
C
C) Mesafe (km)
120-
100-
80
60-
40
20
diting losi ablusg
D) Mesafe (km)
120
100
80
60
40
20
8 Süre(saa
8 Süre(saat)
Bisikletlinin C şehrine olan uzaklığı
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
A, B ve C şehirleri aşağıda gösterildiği gibi doğrusal bir yol üzerindedir. TES A A) Mesafe (km) 120- 100- 80 60 40 20- 120 100- 80 60- 40- 201 B 8 Süre(saat) 8 Süre(saat) Bisikletlinin A şehrine olan uzaklığı 8 s 40 km 80 km B şehrinden C şehrine doğru (10 km/sa hızla yola çıkan bir bisikletlinin şehrine ulaşana kadar hiç mola ver mediği biliniyor. Buna göre bisikletlinin C ve A şehirlerine olan uzaklıkları hangi seçenekteki gibi gösterilebilir? Mesafe (km) se C C) Mesafe (km) 120- 100- 80 60- 40 20 diting losi ablusg D) Mesafe (km) 120 100 80 60 40 20 8 Süre(saa 8 Süre(saat) Bisikletlinin C şehrine olan uzaklığı
ir.
V-
kl-
v
du
t
O
←
Yukanda verilen iki doğru için
DEG
x=0
d doğrusunun denklemiy= 24 ve k doğrusunun
denklemix+y-4 = 0'dır.
f
16.4
Y=D
iki doğru koordinat sisteminde A noktasında kesiş-
mektedir. d ve k doğrusu ile x ekseni arasında ABC
Üçgeni oluşmaktadır.
Verilen bilgilere göre ABC üçgeninin alanı aşağı
dakilerden hangisidir?
A) 4
B) 8
C) 12
D) 16
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
ir. V- kl- v du t O ← Yukanda verilen iki doğru için DEG x=0 d doğrusunun denklemiy= 24 ve k doğrusunun denklemix+y-4 = 0'dır. f 16.4 Y=D iki doğru koordinat sisteminde A noktasında kesiş- mektedir. d ve k doğrusu ile x ekseni arasında ABC Üçgeni oluşmaktadır. Verilen bilgilere göre ABC üçgeninin alanı aşağı dakilerden hangisidir? A) 4 B) 8 C) 12 D) 16
A(3, 2) noktasi= 4+ a doğrusu üzerinde ise a
kaçtır?
212 ta
A)-12
B)-10
P.A.
-6-1=-1
3-5x 104 doğrusu K(m, -4) noktasından
ty
geçiyorsa m kaçtır?
B)-2
A)-22
y=-4
I
C) 10
A(4.a)
D) 12
C) 2
D) 22
7. Aşağıdaki
leri kesen
P8.
Sana
A) 3x-2y
C)y=4
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
A(3, 2) noktasi= 4+ a doğrusu üzerinde ise a kaçtır? 212 ta A)-12 B)-10 P.A. -6-1=-1 3-5x 104 doğrusu K(m, -4) noktasından ty geçiyorsa m kaçtır? B)-2 A)-22 y=-4 I C) 10 A(4.a) D) 12 C) 2 D) 22 7. Aşağıdaki leri kesen P8. Sana A) 3x-2y C)y=4
22. DENEME
GÜÇLENDİREN DENEMELER
19. Aşağıdaki Grafik 1'de benzinli bir aracın aldığı yola göre tükettiği yakıt miktarı, Grafik 2'de ise dizel bir
aracın aldığı yola göre tükettiği yakıt miktarı gösterilmiştir.
Grafik 1: Benzinli Aracın Tükettiği
Yakıt Miktarı
54
Yakıt Miktarı (L)
48
6
2
96
- Yol (km)
Grafik 2: Dizel Aracın Tükettiği
Yakıt Miktarı
90
Yakıt Miktarı (L)
22
18
2
120
- Yol (km)
Bu iki araçtan benzinli araç, deposunda 80 litre yakıt ile dizel araç ise deposunda 108 litre yakıt ile birbi-
rine doğru harekete başlamıştır. Araçlar depolarındaki yakıtlar tamamen tükenene kadar ilerlemişlerdir.
Araçların yakıtları tükendiğinde aralarındaki mesafe 8 km olarak ölçülmüştür.
Buna göre başlangıçta bu iki araç arasındaki mesafe kaç kilometredir?
A) 254
B) 324
C) 348
D) 418
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
22. DENEME GÜÇLENDİREN DENEMELER 19. Aşağıdaki Grafik 1'de benzinli bir aracın aldığı yola göre tükettiği yakıt miktarı, Grafik 2'de ise dizel bir aracın aldığı yola göre tükettiği yakıt miktarı gösterilmiştir. Grafik 1: Benzinli Aracın Tükettiği Yakıt Miktarı 54 Yakıt Miktarı (L) 48 6 2 96 - Yol (km) Grafik 2: Dizel Aracın Tükettiği Yakıt Miktarı 90 Yakıt Miktarı (L) 22 18 2 120 - Yol (km) Bu iki araçtan benzinli araç, deposunda 80 litre yakıt ile dizel araç ise deposunda 108 litre yakıt ile birbi- rine doğru harekete başlamıştır. Araçlar depolarındaki yakıtlar tamamen tükenene kadar ilerlemişlerdir. Araçların yakıtları tükendiğinde aralarındaki mesafe 8 km olarak ölçülmüştür. Buna göre başlangıçta bu iki araç arasındaki mesafe kaç kilometredir? A) 254 B) 324 C) 348 D) 418
******
Acordumatian toplamı kaçtır?
ise bi dogru ve
kaç
4
A)-5
12
24-40
A
+2y=2x
****
D) aa
B)-6
22-
34
Aşağıda verilen koordinat sistemi üzerine ke-
narkan eksenlere paralel ve bir yüzünün alanı
birimkare cinsinden tam kare bir doğal say!
olan kare şeklinde bir karton yerleştirilmiştir.
ankarayayincilik.com.tr
321
Orijinden ve A ile B noktalarından geçen
doğruların grafikleri sırasıyla -2y - x = 0 ve
X-4y=0'dir.
ties
A ve B noktalarının apsis ve ordinat değer-
leri birer tam sayı olduğuna göre D nokta-
sının koordinatları toplamı en çok kaçtır?
8
C) -7
2y = 2x
-X
D) -8
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
****** Acordumatian toplamı kaçtır? ise bi dogru ve kaç 4 A)-5 12 24-40 A +2y=2x **** D) aa B)-6 22- 34 Aşağıda verilen koordinat sistemi üzerine ke- narkan eksenlere paralel ve bir yüzünün alanı birimkare cinsinden tam kare bir doğal say! olan kare şeklinde bir karton yerleştirilmiştir. ankarayayincilik.com.tr 321 Orijinden ve A ile B noktalarından geçen doğruların grafikleri sırasıyla -2y - x = 0 ve X-4y=0'dir. ties A ve B noktalarının apsis ve ordinat değer- leri birer tam sayı olduğuna göre D nokta- sının koordinatları toplamı en çok kaçtır? 8 C) -7 2y = 2x -X D) -8
6. A (-6, 7); B (2, 7) ve C (2, -9) noktaları üzerinde doğrusal
bir yol boyunca hareket eden biri sırasıyla A noktasından B
noktasına, B noktasından C noktasına hareket etmiştir.
Buna göre bu kişi kaç birim yol almıştır?
A) 23
B) 24
C) 26
D) 30
8
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
6. A (-6, 7); B (2, 7) ve C (2, -9) noktaları üzerinde doğrusal bir yol boyunca hareket eden biri sırasıyla A noktasından B noktasına, B noktasından C noktasına hareket etmiştir. Buna göre bu kişi kaç birim yol almıştır? A) 23 B) 24 C) 26 D) 30 8
18.
3x-5y=15
x=5¹y=0
X=0
y=-3
Ahmet, yukarıdaki koordinat sistemi üzerinde, denklemi 2x + 3y - 12 = 0 olan doğru grafiğini, Canan ise denklemi
od 3x - 5y = 15 olan doğru grafiğini çizmiştir. Zeynep ise Ahmet'in doğru grafiğinin x eksenini, Canan'ın doğru grafiğinin
y eksenini kestiği noktalardan geçecek şekilde bir doğru grafiği çizmiştir.
Buna göre Zeynep'in çizdiği grafik ile eksenler arasında kalan bölgenin alanı kaç birimkaredir?
BA) 9
B) 12
0CC) 15
Aulgoo
2x+3y=12
x=0 y=4
x=6y=0
157
D) 16
SINAN KUZUCU
YAYINLARI
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
18. 3x-5y=15 x=5¹y=0 X=0 y=-3 Ahmet, yukarıdaki koordinat sistemi üzerinde, denklemi 2x + 3y - 12 = 0 olan doğru grafiğini, Canan ise denklemi od 3x - 5y = 15 olan doğru grafiğini çizmiştir. Zeynep ise Ahmet'in doğru grafiğinin x eksenini, Canan'ın doğru grafiğinin y eksenini kestiği noktalardan geçecek şekilde bir doğru grafiği çizmiştir. Buna göre Zeynep'in çizdiği grafik ile eksenler arasında kalan bölgenin alanı kaç birimkaredir? BA) 9 B) 12 0CC) 15 Aulgoo 2x+3y=12 x=0 y=4 x=6y=0 157 D) 16 SINAN KUZUCU YAYINLARI
2. Aşağıdaki grafikte deposu dolu olan bir arabanın
depodaki benzin ile gidilen yol ilişkisi verilmiştir.
Benzin miktarı (L)
40
25
300
A) 140
Buna göre, bu arabanın deposu boşken 1700 km
uzaktaki bir şehre gidip gelebilmesi için en az
kaç litre benzin almalıdır?
-Gidilen yol (km)
B) 150
C) 160
D) 170
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
2. Aşağıdaki grafikte deposu dolu olan bir arabanın depodaki benzin ile gidilen yol ilişkisi verilmiştir. Benzin miktarı (L) 40 25 300 A) 140 Buna göre, bu arabanın deposu boşken 1700 km uzaktaki bir şehre gidip gelebilmesi için en az kaç litre benzin almalıdır? -Gidilen yol (km) B) 150 C) 160 D) 170
a
B
10. Melis bir test kitabından her gün eşit sayıda soru çözmek-
tedir. Aşağıda Melis'in çözdüğü soru sayısı ile geçen sü-
re arasındaki ilişkiyi gösteren doğrusal grafik verilmiştir.
Tartibir
yayınları
Grafik: Günlere Göre Çözülen Toplam Soru Sayısı
Soru Sayısı
400
8
A) y = 50x
C) y = 80x + 50
Zaman (Gün)
Buna göre, geçen süre x ile çözülen soru sayısı y ara-
sındaki doğrusal ilişki aşağıdaki denklemlerden han-
gisi ile gösterilebilir?
B) y = 50x + 80
D) y = 5x
3
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
a B 10. Melis bir test kitabından her gün eşit sayıda soru çözmek- tedir. Aşağıda Melis'in çözdüğü soru sayısı ile geçen sü- re arasındaki ilişkiyi gösteren doğrusal grafik verilmiştir. Tartibir yayınları Grafik: Günlere Göre Çözülen Toplam Soru Sayısı Soru Sayısı 400 8 A) y = 50x C) y = 80x + 50 Zaman (Gün) Buna göre, geçen süre x ile çözülen soru sayısı y ara- sındaki doğrusal ilişki aşağıdaki denklemlerden han- gisi ile gösterilebilir? B) y = 50x + 80 D) y = 5x 3
İrrasyonel Yayınları
05
8. Doğrusal bir yolda aynı yöne giden sabit hızlı iki araç
arasındaki uzaklık saat 10.00'da 90 km'dir.
A aracı
360
300
A ve B araçlarının zamana göre aldıkları yol aşağıdaki
doğrusal grafikte gösterilmiştir.
50
Alınan Yol (km)
0
3
90 km
B) 14.00
A aracı
Ro
B aracı
Gbo
B aracı
100 16
50 60
→ Zaman (Saat)
C) 14.30
Buna göre A aracı ile B aracı saat kaçta aynı hi-
zaya gelir?
A) 13.30
600
D) 15.00
Doğrusal Denklemler
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
İrrasyonel Yayınları 05 8. Doğrusal bir yolda aynı yöne giden sabit hızlı iki araç arasındaki uzaklık saat 10.00'da 90 km'dir. A aracı 360 300 A ve B araçlarının zamana göre aldıkları yol aşağıdaki doğrusal grafikte gösterilmiştir. 50 Alınan Yol (km) 0 3 90 km B) 14.00 A aracı Ro B aracı Gbo B aracı 100 16 50 60 → Zaman (Saat) C) 14.30 Buna göre A aracı ile B aracı saat kaçta aynı hi- zaya gelir? A) 13.30 600 D) 15.00 Doğrusal Denklemler
2. Aşağıda bir bahçeye dikilen iki fidanın boylarındaki
değişimi gösteren doğrusal grafik verilmiştir.
Hy
60
46
Grafik: Fidanların Boyları
Boy (cm)
A fidanı
B fidanı
Dikildikten Sonra
Geçen Süre (Ay)
Buna göre 1 yılın sonunda bu iki fidanın boyları
arasındaki fark kaç santimetre olur?
A) 154
B) 168
C) 192
D) 252
vonel Yayınları
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
2. Aşağıda bir bahçeye dikilen iki fidanın boylarındaki değişimi gösteren doğrusal grafik verilmiştir. Hy 60 46 Grafik: Fidanların Boyları Boy (cm) A fidanı B fidanı Dikildikten Sonra Geçen Süre (Ay) Buna göre 1 yılın sonunda bu iki fidanın boyları arasındaki fark kaç santimetre olur? A) 154 B) 168 C) 192 D) 252 vonel Yayınları
7.
5.
Alanı 36 br² olan bir ABCD dikdörtgeninin kenar
uzunlukları birden büyük ve aralarında asal sayılardır.
ABCD dikdörtgeninin bir köşesi (3,-2) noktasında ve
bir köşesi de 2. bölgededir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ABCD
dikdörtgeninin
bir köşesi değildir?
A) (-6,-2)
C) (2.7)
B) (-1.7)
D) (3, 2)
6.
A noktasının koordinatları ile ilgi aşağıdaki bilgiler
veriliyor.
• 2. bölgededir.
. x eksenine 3 birim uzaklıktadır.
. y eksenine 4 birim uzaklıktadır.
Buna göre A noktasının koordinatları aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) (3,-4)
C) (-3,4)
B) (-4,3)
D) (4,-3)
Verilen koordinat düzlemi üzerindeki ABCD karesi ve
B(7,1) noktası veriliyor.
P(7.1)
A
ABCD karesinin alanı 25 br² olduğuna göre D
noktasının koordinatları toplamı kaçtır?
A) 3
B) 2
C) -2
D) -3
and sy
8.
Kareli
noktas
haritac
istem
Bun:
ordi
A) E
C) =
9. A(3
göz
har
A)
C)
10. A
CONT
Z
1
2
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
7. 5. Alanı 36 br² olan bir ABCD dikdörtgeninin kenar uzunlukları birden büyük ve aralarında asal sayılardır. ABCD dikdörtgeninin bir köşesi (3,-2) noktasında ve bir köşesi de 2. bölgededir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ABCD dikdörtgeninin bir köşesi değildir? A) (-6,-2) C) (2.7) B) (-1.7) D) (3, 2) 6. A noktasının koordinatları ile ilgi aşağıdaki bilgiler veriliyor. • 2. bölgededir. . x eksenine 3 birim uzaklıktadır. . y eksenine 4 birim uzaklıktadır. Buna göre A noktasının koordinatları aşağıdaki- lerden hangisidir? A) (3,-4) C) (-3,4) B) (-4,3) D) (4,-3) Verilen koordinat düzlemi üzerindeki ABCD karesi ve B(7,1) noktası veriliyor. P(7.1) A ABCD karesinin alanı 25 br² olduğuna göre D noktasının koordinatları toplamı kaçtır? A) 3 B) 2 C) -2 D) -3 and sy 8. Kareli noktas haritac istem Bun: ordi A) E C) = 9. A(3 göz har A) C) 10. A CONT Z 1 2
1.
Ekin her gün düzenli olarak 50 soru çözerek sin
hazırlanmaktadır.
2.
Ekin'in çözdüğü soru sayısı ve gün sayısı arasın-
daki ilişkiyi tablo, grafik ve denklem oluşturarak
gösteriniz.
Geçen süre
(gün)
Çözülen soru
Sayısı
y (Soru sayısı)
250
200+
150
100-
234
X
y
y
d
1
3
1
50
2.
2
5
2
4
3
3
100 150 200 250
7
4
th
x (gün)
4.
9
5
X
5
-
Tabloda verilen x ve y değişkenleri arasında
doğrusal bir ilişki var mıdır? Varsa denklemini
yazınız ve koordinat sistemini çiziniz.
11
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
150
Ayşe'nin kursa ödey
arasındaki ilişkiyi tab
turarak gösteriniz.
Süre (ay)
Ödenen
ücret (TL)
4504
380
3JO
279
4.
y (Ödenen ücret TL)
210
150
48
Bir fidanın dikild
olup, her yıl orta
y Boy (cm)
340
28.
Buna göre, yıl
oluşturarak gr
5. yılın s
220-
0
150
160
100-
40%
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
1. Ekin her gün düzenli olarak 50 soru çözerek sin hazırlanmaktadır. 2. Ekin'in çözdüğü soru sayısı ve gün sayısı arasın- daki ilişkiyi tablo, grafik ve denklem oluşturarak gösteriniz. Geçen süre (gün) Çözülen soru Sayısı y (Soru sayısı) 250 200+ 150 100- 234 X y y d 1 3 1 50 2. 2 5 2 4 3 3 100 150 200 250 7 4 th x (gün) 4. 9 5 X 5 - Tabloda verilen x ve y değişkenleri arasında doğrusal bir ilişki var mıdır? Varsa denklemini yazınız ve koordinat sistemini çiziniz. 11 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 150 Ayşe'nin kursa ödey arasındaki ilişkiyi tab turarak gösteriniz. Süre (ay) Ödenen ücret (TL) 4504 380 3JO 279 4. y (Ödenen ücret TL) 210 150 48 Bir fidanın dikild olup, her yıl orta y Boy (cm) 340 28. Buna göre, yıl oluşturarak gr 5. yılın s 220- 0 150 160 100- 40%
BÖLÜM
BTS
1 ve 2 sorulan aşağıda verilen bilgilere göre cevaplayınız.
Bir okuldaki öğrencilere faaliyetlerine katılacakları spor kulüpleri ile ilgili yapılan anket çalışmasında her ogrens
bir tercihte bulunmuştur. Bu anketin sonuçları sütun grafiği ile ankete katılan kız ve erkek öğrencilerin sayilan
him daire grafiği ile aşağıda gösterilmiştir.
Grafik: Faaliyetlerine Katilmak istedikleri
24
A) 11
Ogrenci Sayıs
Futbol
Spor Kulüplerine Göre Öğrenci Sayılan
Veri Analizi
Basketbol
Grafik: Futbol Kulübüne Gitmek
İsteyen Öğrencilerin Dağılımı
Erkek Öğrenci
Voleybol
150
Kız Öğrenci
Hentbol
→ Spor
Kulüpleri
B) 10
Ankete katılan kız ve erkek öğrencilerin sayılarının faaliyetlerine katılmak istedikleri spor kulüplerine göre dağılım
aşağıdaki daire grafiklerinde gösterilmiştir.
Grafik: Basketbol Kulübüne Gitmek
İsteyen Öğrencilerin Dağılımı
Kız Öğrenci
YENI NESIL TEST -1
Erkek
Öğrenci
Grafik: Ankete Katılan Kız ve Erkek
Öğrencilerin Dağılımı
Erkek Öğrenci
C) 9
144
Kız Öğrenci
Erkek
Öğrenci
Grafik: Voleybol Kulübüne Gitmek
İsteyen Öğrencilerin Dağılımı
225°
3 ve 4.
Kız Öğrenci
Aşağıda
yıları gö
1. Yukarıda verilenlere göre hentbol spor kulübünün faaliyetlerine katılmak isteyen erkek öğrenci sayısı kaç
tır?
D) 8
e
3.
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
BÖLÜM BTS 1 ve 2 sorulan aşağıda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir okuldaki öğrencilere faaliyetlerine katılacakları spor kulüpleri ile ilgili yapılan anket çalışmasında her ogrens bir tercihte bulunmuştur. Bu anketin sonuçları sütun grafiği ile ankete katılan kız ve erkek öğrencilerin sayilan him daire grafiği ile aşağıda gösterilmiştir. Grafik: Faaliyetlerine Katilmak istedikleri 24 A) 11 Ogrenci Sayıs Futbol Spor Kulüplerine Göre Öğrenci Sayılan Veri Analizi Basketbol Grafik: Futbol Kulübüne Gitmek İsteyen Öğrencilerin Dağılımı Erkek Öğrenci Voleybol 150 Kız Öğrenci Hentbol → Spor Kulüpleri B) 10 Ankete katılan kız ve erkek öğrencilerin sayılarının faaliyetlerine katılmak istedikleri spor kulüplerine göre dağılım aşağıdaki daire grafiklerinde gösterilmiştir. Grafik: Basketbol Kulübüne Gitmek İsteyen Öğrencilerin Dağılımı Kız Öğrenci YENI NESIL TEST -1 Erkek Öğrenci Grafik: Ankete Katılan Kız ve Erkek Öğrencilerin Dağılımı Erkek Öğrenci C) 9 144 Kız Öğrenci Erkek Öğrenci Grafik: Voleybol Kulübüne Gitmek İsteyen Öğrencilerin Dağılımı 225° 3 ve 4. Kız Öğrenci Aşağıda yıları gö 1. Yukarıda verilenlere göre hentbol spor kulübünün faaliyetlerine katılmak isteyen erkek öğrenci sayısı kaç tır? D) 8 e 3.
1. 3x-dy+12=0 doğru denkleminin grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
A)
4-3 2-1 0 1 2 3 4 5
-5 -4 -3 -2 -1 0
2
1
-2
1 2 3 4 5
-1
-3
-5-4-3-2-1 0
1
-5 -4 -3 -2 -1 0
15
14
4
-6
1 2 3 4 5
3
2
1
-1
-2
-3
1 2 3 4 5
on to w
-4
-6
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
1. 3x-dy+12=0 doğru denkleminin grafiği aşağıdakilerden hangisidir? A) 4-3 2-1 0 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 2 1 -2 1 2 3 4 5 -1 -3 -5-4-3-2-1 0 1 -5 -4 -3 -2 -1 0 15 14 4 -6 1 2 3 4 5 3 2 1 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 on to w -4 -6