Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Doğrusal Grafikler Soruları

3
in
14
18
5
11. Aşağıdaki çizgi grafiğinde bir konuta ait su sayacının
aylık değerleri gösterilmiştir.
Yo
the
Su Sayaç Göstergesi (m³)
44.
426-
417--
~
405-
72
1
Af
1
A 126
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 Kasım
2022
6,6
2/2
1 Aralık 1 Ocak 1 Şubat
2022 2023 2023
B) 138
M
Bu konutun bulunduğu ilde suyun m³ fiyatı 2022 yılın-
da 12 TL iken 2023 yılında 15 TL olmuştur.
744
446
426
Buna göre, bu konutun 1 Kasım - 1 Aralık arasında-
ki su tüketim bedeli, 1 Ocak-1 Şubat arasındaki su
tüketim bedelinden kaç TL azdır?
C) 150
4
18
Ay
27
14
O
D) 162
250
744
226
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
3 in 14 18 5 11. Aşağıdaki çizgi grafiğinde bir konuta ait su sayacının aylık değerleri gösterilmiştir. Yo the Su Sayaç Göstergesi (m³) 44. 426- 417-- ~ 405- 72 1 Af 1 A 126 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kasım 2022 6,6 2/2 1 Aralık 1 Ocak 1 Şubat 2022 2023 2023 B) 138 M Bu konutun bulunduğu ilde suyun m³ fiyatı 2022 yılın- da 12 TL iken 2023 yılında 15 TL olmuştur. 744 446 426 Buna göre, bu konutun 1 Kasım - 1 Aralık arasında- ki su tüketim bedeli, 1 Ocak-1 Şubat arasındaki su tüketim bedelinden kaç TL azdır? C) 150 4 18 Ay 27 14 O D) 162 250 744 226
8
[
Bitkinin
Boyu (cm)
Çözüm
74
50
6
→ Zaman
(Ay)
Yanda verilen grafik bir
bitkinin aylara göre deği-
şimini göstermektedir.
1
olur?
H
c) Buna göre bu bitkinin boyu kaç ay sonra 130 cm olur?
Çözüm
T
H
HO
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
8 [ Bitkinin Boyu (cm) Çözüm 74 50 6 → Zaman (Ay) Yanda verilen grafik bir bitkinin aylara göre deği- şimini göstermektedir. 1 olur? H c) Buna göre bu bitkinin boyu kaç ay sonra 130 cm olur? Çözüm T H HO
54
DOĞRUSAL DENKLEMLER
6. Erhan, Kenan ve Ozan her sabah sağlıklı bir yaşam için sabit hızla koşmaktadır. Bu üç kişinin hızları ve koşu parkuruna başlar
noktasından başladıkları saat aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Erhan
Ozan
AUSGO
Başlangıç Kenan
5 km
Erhan
= 2000 - 150x
ANX
B) y = 5000-150x
C) = 2000-150x
B) y = 2000-150x
Kenan
y = 4500
y = 5000
y = 4500
y = 3500
100 x
100 x
100 x
100 x
Bitiş
y = 5000
y = 5000
y = 3200
y = 5000
Bu kişilerin koştukları süre (x) (dakika cinsinden) ve bitiş noktasına olan uzaklıkları (y) (metre cinsinden) arasındak
ilişkiyi gösteren doğrusal denklemler, Ozan'ın başladığı saate göre aşağıdakilerden hangisidir?
Ozan
Tablo: Başlangıç Saati ve Hız Bilgileri
Başlangıç Saati
Hız
120 x
120 x
120 x
120 x
Erhan
Kenan
Ozan
150 m/dk
100 m/dk
120 m/dk
07.00
07.15
07.20
D
1.
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
54 DOĞRUSAL DENKLEMLER 6. Erhan, Kenan ve Ozan her sabah sağlıklı bir yaşam için sabit hızla koşmaktadır. Bu üç kişinin hızları ve koşu parkuruna başlar noktasından başladıkları saat aşağıdaki tabloda verilmiştir. Erhan Ozan AUSGO Başlangıç Kenan 5 km Erhan = 2000 - 150x ANX B) y = 5000-150x C) = 2000-150x B) y = 2000-150x Kenan y = 4500 y = 5000 y = 4500 y = 3500 100 x 100 x 100 x 100 x Bitiş y = 5000 y = 5000 y = 3200 y = 5000 Bu kişilerin koştukları süre (x) (dakika cinsinden) ve bitiş noktasına olan uzaklıkları (y) (metre cinsinden) arasındak ilişkiyi gösteren doğrusal denklemler, Ozan'ın başladığı saate göre aşağıdakilerden hangisidir? Ozan Tablo: Başlangıç Saati ve Hız Bilgileri Başlangıç Saati Hız 120 x 120 x 120 x 120 x Erhan Kenan Ozan 150 m/dk 100 m/dk 120 m/dk 07.00 07.15 07.20 D 1.
1 2 3 4
yanlıştır?
muştur.
- 20x = y'dir.
dikmiş
miktarı
(x) ve
ifade
Prf Yayınları
225
Zaman
(Gün)
25
22
19
16
13
10
A) y = x + 10
C) y = 10x + 3
1 2 3 4 5
Yukarıdaki grafiğe göre x ile y arasındaki ilişkiyi
veren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 30
X
B) y = 2x + 10
D) y = 3x + 10
B) 40
yatay uzunluk
Yukarıdaki rampanın e
falim.
4. Kilometrede 0,2 litre benzin harcayan bir arabanın
deposunda 12 litre benzin vardır.
Çözüm:
C) 50
ma
Bu araba kaç kilometre yol alırsa depodaki benzin
yarıya iner?
Dikey uzunluk
Yatay uzunluk
olarak bulunur.
Örnek:
240 m
120 m
Şekilde verilen
%20 olduğuna
dir?
D) 60
Çözüm:
m=
Dikey u
Yatay u
20 X
100 120
=
1
X
5 120
120 = 5x
24 = x
olarak bu
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
1 2 3 4 yanlıştır? muştur. - 20x = y'dir. dikmiş miktarı (x) ve ifade Prf Yayınları 225 Zaman (Gün) 25 22 19 16 13 10 A) y = x + 10 C) y = 10x + 3 1 2 3 4 5 Yukarıdaki grafiğe göre x ile y arasındaki ilişkiyi veren denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) 30 X B) y = 2x + 10 D) y = 3x + 10 B) 40 yatay uzunluk Yukarıdaki rampanın e falim. 4. Kilometrede 0,2 litre benzin harcayan bir arabanın deposunda 12 litre benzin vardır. Çözüm: C) 50 ma Bu araba kaç kilometre yol alırsa depodaki benzin yarıya iner? Dikey uzunluk Yatay uzunluk olarak bulunur. Örnek: 240 m 120 m Şekilde verilen %20 olduğuna dir? D) 60 Çözüm: m= Dikey u Yatay u 20 X 100 120 = 1 X 5 120 120 = 5x 24 = x olarak bu
grusal
712
Cevre
Alan:
Aşağıda denklemleri verilen doğru grafiklerini çiziniz.
x= 1, y = -2, x+3=0 vey-1=0
35. Aşağıdaki koordinat düzleminde verilen doğruların
denklemlerini yazınız.
237
-4
k
Alan:
Çevre:
0
-2
5
1
Aşağıda denklemleri verilen doğruların arasında kalan bölgelerin alanlarını ve çevre uzunluklarını bulunuz.
ay= 4, y = -2, x=2 ve x = -1
b) x = 4, x + 2 = 0, y -3=0 ve y = 1
2
e
m
X
n:
GUNAY
YAYINLAR
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
grusal 712 Cevre Alan: Aşağıda denklemleri verilen doğru grafiklerini çiziniz. x= 1, y = -2, x+3=0 vey-1=0 35. Aşağıdaki koordinat düzleminde verilen doğruların denklemlerini yazınız. 237 -4 k Alan: Çevre: 0 -2 5 1 Aşağıda denklemleri verilen doğruların arasında kalan bölgelerin alanlarını ve çevre uzunluklarını bulunuz. ay= 4, y = -2, x=2 ve x = -1 b) x = 4, x + 2 = 0, y -3=0 ve y = 1 2 e m X n: GUNAY YAYINLAR
Doğrusal Denk
Tabloya göre 1-3. soruları cevap-
layınız.
1.
Tablo: Bir Karıncanın Aldığı Yolun
Geçen Zaman ile Olan İlişkisi
Saat Metre cinsinden
alınan yol (y)
1
23
2
A
1.10
2.10
3.10
İlişki
1' in 10 katı
2' nin 10 kati
3' ün 10 kati
Karıncanın aldığı yol ile zaman
ilişkisine ait denklemi yazınız.
2. Denkleme ait grafiği çiziniz.
1. B(m²
sistemi
su üze
alabile
bulun
2.
3. Koordinat sisteminde A(6-m, 8-m)
noktası II. bölgede olduğuna göre,
Im tam sayısı kaçtır?
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
Doğrusal Denk Tabloya göre 1-3. soruları cevap- layınız. 1. Tablo: Bir Karıncanın Aldığı Yolun Geçen Zaman ile Olan İlişkisi Saat Metre cinsinden alınan yol (y) 1 23 2 A 1.10 2.10 3.10 İlişki 1' in 10 katı 2' nin 10 kati 3' ün 10 kati Karıncanın aldığı yol ile zaman ilişkisine ait denklemi yazınız. 2. Denkleme ait grafiği çiziniz. 1. B(m² sistemi su üze alabile bulun 2. 3. Koordinat sisteminde A(6-m, 8-m) noktası II. bölgede olduğuna göre, Im tam sayısı kaçtır?
te-
6.
160
100
Boy (cm)
0
Zaman (yıl)
Yukarıda verilen grafikte A ve B bitkilerinin boy uzunluk-
larının zamana bağlı değişimi gösterilmiştir.
Buna göre kaçıncı ayın sonunda A bitkisinin boyu, B
bitkisinin boyundan 75 cm fazla olur?
A) 5
B) 7
C) 9
D) 11
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
te- 6. 160 100 Boy (cm) 0 Zaman (yıl) Yukarıda verilen grafikte A ve B bitkilerinin boy uzunluk- larının zamana bağlı değişimi gösterilmiştir. Buna göre kaçıncı ayın sonunda A bitkisinin boyu, B bitkisinin boyundan 75 cm fazla olur? A) 5 B) 7 C) 9 D) 11
göre x
an
Acamlar, sayısız kez geri dönüştürülebilir ve bu dönüşümlerle ülke ekono
ze katkı sağlanabilir. Siz de bu konuda duyarlı olup geri donüşüme
paralarimizdan, kaynaklarımızdan tasarruf etmemizi sağlayabilirsiniz
ek vererek enerjimizi, doğal kaynaklarımızı, çevre sağliğimizi koruyabilim
cam sektöründe yapılan araştırmalara göre 1 ton atık camın geri kazanımı
boşlukları doldurup grafiği tamamlayınız.
40 litre yakıt tasarrufu sağlanmaktadır. Buna göre aşağıda verilen tabloc
Tablo: Geri Kazanılan Cam Ile Yakıt Tasarrufu Arasındaki İlişki
Cam Miktarı (Ton) Tasarrufu (L)
Yakıt
İlişki
Sıralı İkili
Geri Dönüştürülen
40
40-1
1
(1,40)
X
2
3
4
Sıra Sizde 2
A
Sıra Sizde 3
y
y = ......
(x, y)
andaki karelerle bir örüntü oluşturulmuştur. Bu örüntüde
im sayısı (x) ile kare sayısı (y) arasındaki ilişkiyi ver doğru
klemi yazınız.
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
göre x an Acamlar, sayısız kez geri dönüştürülebilir ve bu dönüşümlerle ülke ekono ze katkı sağlanabilir. Siz de bu konuda duyarlı olup geri donüşüme paralarimizdan, kaynaklarımızdan tasarruf etmemizi sağlayabilirsiniz ek vererek enerjimizi, doğal kaynaklarımızı, çevre sağliğimizi koruyabilim cam sektöründe yapılan araştırmalara göre 1 ton atık camın geri kazanımı boşlukları doldurup grafiği tamamlayınız. 40 litre yakıt tasarrufu sağlanmaktadır. Buna göre aşağıda verilen tabloc Tablo: Geri Kazanılan Cam Ile Yakıt Tasarrufu Arasındaki İlişki Cam Miktarı (Ton) Tasarrufu (L) Yakıt İlişki Sıralı İkili Geri Dönüştürülen 40 40-1 1 (1,40) X 2 3 4 Sıra Sizde 2 A Sıra Sizde 3 y y = ...... (x, y) andaki karelerle bir örüntü oluşturulmuştur. Bu örüntüde im sayısı (x) ile kare sayısı (y) arasındaki ilişkiyi ver doğru klemi yazınız.
4. Aşağıda bir işlem verilmiştir.
7... 5 ... 8 ... 4 = 17
İşlemin sonucuna göre boş bırakılan yerlere gel-
mesi gereken semboller sırasıyla aşağıdakilerden
hangisidir?
A) +, X, -
C) +, X, ÷
B) x, -, *
D) X, +,-
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
4. Aşağıda bir işlem verilmiştir. 7... 5 ... 8 ... 4 = 17 İşlemin sonucuna göre boş bırakılan yerlere gel- mesi gereken semboller sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? A) +, X, - C) +, X, ÷ B) x, -, * D) X, +,-
4. ÜNİTE
Temel Geometrik Kavramlar
B) [CA
B
C
D
A
Yukarıda verilen ışının üzerinde A, B, C, D ve E noktaları işaretlenmiştir.
Buna göre E noktası aşağıda sembolle gösterimi verilen geometrik şekillerden hangisinin üzerinde
dir?
A) [AB]
C) AE
D
E
E
4. Aşağıda noktalı zemin üzerine konumlandırılmış bazı noktalar verilmiştir.
D) [BC
zozo
TEST 1
KLM
4. UNITE
Temel Geometrik Kavramlar
Yukarıda birim kareli zeminde gösteril
Aynı doğru üzerinde bulunan her
gösterilmiştir?
A) 2
B) 3
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
4. ÜNİTE Temel Geometrik Kavramlar B) [CA B C D A Yukarıda verilen ışının üzerinde A, B, C, D ve E noktaları işaretlenmiştir. Buna göre E noktası aşağıda sembolle gösterimi verilen geometrik şekillerden hangisinin üzerinde dir? A) [AB] C) AE D E E 4. Aşağıda noktalı zemin üzerine konumlandırılmış bazı noktalar verilmiştir. D) [BC zozo TEST 1 KLM 4. UNITE Temel Geometrik Kavramlar Yukarıda birim kareli zeminde gösteril Aynı doğru üzerinde bulunan her gösterilmiştir? A) 2 B) 3
154
bu doğru x eksenini belirtir.
- b sıfırdan farklı bir gerçek sayı olmak üzere x = b şeklindeki doğrul
bu doğru y eksenini belirtir.
ÖRNEK
x=3 ve y=-2 doğrularının grafiklerini çizelim.
ÇÖZÜM
-2
y
O
3
x=3
y=-2
Sıra Sende - 78
1.
x = 3, x=-4 ve x = 0 doğrularının grafiklerini çiziniz.
y
-X
2. y = 5, y = -1 ve y = 0 doğrularının grafiklerini çiziniz.
y
epon A nelinev otinimetata
Soupe m
➜X
gnaloy
3.
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
154 bu doğru x eksenini belirtir. - b sıfırdan farklı bir gerçek sayı olmak üzere x = b şeklindeki doğrul bu doğru y eksenini belirtir. ÖRNEK x=3 ve y=-2 doğrularının grafiklerini çizelim. ÇÖZÜM -2 y O 3 x=3 y=-2 Sıra Sende - 78 1. x = 3, x=-4 ve x = 0 doğrularının grafiklerini çiziniz. y -X 2. y = 5, y = -1 ve y = 0 doğrularının grafiklerini çiziniz. y epon A nelinev otinimetata Soupe m ➜X gnaloy 3.
MATEMATIK TESTİ
1. Düzenli olarak kodlanmış sistemlerin birbirleri arasında yaptıkları sinyal alışverişi ile kişi ve cihazın dünya üzerindeki
konumunun belirlenmesine GPS denir.
●
A) 18
A
B) 30
AY
3
O
Göçmen bir kuşa GPS cihazı takılarak göç yolları ve konaklama yerleri belirlenmek istenmiştir.
Kuş A noktasından B noktasına kadar takip edilmiştir.
B noktasında GPS bozulmuş takip sona ermiştir.
Kuşun takip ettiği yol koordinat sisteminde x + 3y = 3 doğrusunun grafiğidir.
Buna göre, kuşun takip ettiği AB yolunu köşegen kabul eden dikdörtgensel bölgenin alanı kaç birimkaredir?
-2
B
C) 54
D) 75
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
MATEMATIK TESTİ 1. Düzenli olarak kodlanmış sistemlerin birbirleri arasında yaptıkları sinyal alışverişi ile kişi ve cihazın dünya üzerindeki konumunun belirlenmesine GPS denir. ● A) 18 A B) 30 AY 3 O Göçmen bir kuşa GPS cihazı takılarak göç yolları ve konaklama yerleri belirlenmek istenmiştir. Kuş A noktasından B noktasına kadar takip edilmiştir. B noktasında GPS bozulmuş takip sona ermiştir. Kuşun takip ettiği yol koordinat sisteminde x + 3y = 3 doğrusunun grafiğidir. Buna göre, kuşun takip ettiği AB yolunu köşegen kabul eden dikdörtgensel bölgenin alanı kaç birimkaredir? -2 B C) 54 D) 75
A) 25
B) 24
C) 23
30. "Bir anne ile kızının yaşları toplamı 42'dir. Annenin
yaşı, kızının yaşının 2 katından 3 fazla olduğuna göre
kız kaç yaşındadır?"
A)x+ (2x + 3) = 42
C)x+ (2x + 3) = 39
D) 22
Yukarıdaki problemin çözümünü veren denklem
hangisidir?
31. (2x + 3). 6-4 = 26
B) x + 2(x + 3) = 42
D) x + y = 42
2.tr 0850 460 6 460
35.
1000 km ve L
cağı bilindiğ
her iki şirket
lir?
A) 1100
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
A) 25 B) 24 C) 23 30. "Bir anne ile kızının yaşları toplamı 42'dir. Annenin yaşı, kızının yaşının 2 katından 3 fazla olduğuna göre kız kaç yaşındadır?" A)x+ (2x + 3) = 42 C)x+ (2x + 3) = 39 D) 22 Yukarıdaki problemin çözümünü veren denklem hangisidir? 31. (2x + 3). 6-4 = 26 B) x + 2(x + 3) = 42 D) x + y = 42 2.tr 0850 460 6 460 35. 1000 km ve L cağı bilindiğ her iki şirket lir? A) 1100
3.
#
AY
→y=8
X
→→y=-12
Her birinin uzunluğu 4 br olan yeterli sayıda çubuk kullanılarak yukarıdaki koordinat sisteminde bir kare oluşturula-
caktır.
Karenin birer kenarı y = 8 ve y = -12 doğruları üzerinde olacağına göre kullanılacak çubuk sayısı kaçtır?
2 nobilis B) 16 ab ,olyoomo domte C) 20
A) 12 C
D) 24
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
3. # AY →y=8 X →→y=-12 Her birinin uzunluğu 4 br olan yeterli sayıda çubuk kullanılarak yukarıdaki koordinat sisteminde bir kare oluşturula- caktır. Karenin birer kenarı y = 8 ve y = -12 doğruları üzerinde olacağına göre kullanılacak çubuk sayısı kaçtır? 2 nobilis B) 16 ab ,olyoomo domte C) 20 A) 12 C D) 24
1.
D
F
CA
E
C
B
gozo inperit milidi
Özdeş olan üç dikdörtgen koordinat sistemine yukarıdaki gibi yerleştirilmiştir.
ABCD dikdörtgeninin BC kenarı x = 1 doğrusu üzerinde, F ve E noktaları arasındaki uzaklık 4 br olduğuna gö
FD kenarı aşağıdaki doğrulardan hangisinin üstündedir?
A) y = -2
B) x = -3
C) x = -2
D) x = -4
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
1. D F CA E C B gozo inperit milidi Özdeş olan üç dikdörtgen koordinat sistemine yukarıdaki gibi yerleştirilmiştir. ABCD dikdörtgeninin BC kenarı x = 1 doğrusu üzerinde, F ve E noktaları arasındaki uzaklık 4 br olduğuna gö FD kenarı aşağıdaki doğrulardan hangisinin üstündedir? A) y = -2 B) x = -3 C) x = -2 D) x = -4
2. Aşağıdaki koordinat sistemi üzerinde verilen ABCD dikdörtgeninin kenarian eksenlere paraleidir. Bu koordinat siste
mi üzerine, D noktasından ve orjinden geçen d doğrusu çizilmiştir.
O
ty
A(2, 1)
Buna göre, d doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
B) y = 3x
Tamx=3y
MEE
151
C(8,6)
C) x + 3y = 6
D) 3x+y=6
Matematik
Ortaokul Matematik
Doğrusal Grafikler
2. Aşağıdaki koordinat sistemi üzerinde verilen ABCD dikdörtgeninin kenarian eksenlere paraleidir. Bu koordinat siste mi üzerine, D noktasından ve orjinden geçen d doğrusu çizilmiştir. O ty A(2, 1) Buna göre, d doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? B) y = 3x Tamx=3y MEE 151 C(8,6) C) x + 3y = 6 D) 3x+y=6 Matematik