Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Doğrusal İlişkiler Soruları

resi
niş
ka-
17:
A.
C (-3,-1)
B
5
0.
?
X
Şekildeki koordinat sisteminde C (-3, 1) noktası AB
doğru parçasının orta noktası olduğuna göre B nokta-
sının ordinatı kaçtır?
A)-11
B)-7
C) -5
D) -3
20.
8a
88
88 2
Buna göre b
cebirsel ifa
A) (4a-3b
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
resi niş ka- 17: A. C (-3,-1) B 5 0. ? X Şekildeki koordinat sisteminde C (-3, 1) noktası AB doğru parçasının orta noktası olduğuna göre B nokta- sının ordinatı kaçtır? A)-11 B)-7 C) -5 D) -3 20. 8a 88 88 2 Buna göre b cebirsel ifa A) (4a-3b
10.
Türk Bayrağının standart ölçülerine göre boyu genişliğinin 1,5 katıdır.
Boy
C+
A) 3,5
Bir ortaokulun öğrencileri 23 Nisan kutlamalarında aşağıdaki gibi çevresi 10 metre olan bir Türk Bayrağını uçla
rindan tutarak taşımışlardır.
C+
Öğrencilerin taşıdıları bu bayrağın boyu kaç metredir?
B) 3
Genişlik
C) 2,5
D) 2
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
10. Türk Bayrağının standart ölçülerine göre boyu genişliğinin 1,5 katıdır. Boy C+ A) 3,5 Bir ortaokulun öğrencileri 23 Nisan kutlamalarında aşağıdaki gibi çevresi 10 metre olan bir Türk Bayrağını uçla rindan tutarak taşımışlardır. C+ Öğrencilerin taşıdıları bu bayrağın boyu kaç metredir? B) 3 Genişlik C) 2,5 D) 2
2. DÖNEM 1. YAZILI ÇALIŞMA SORULARI
1)
3x-2=11
"Hangi sayının 3 katının 2 fazlası 11 dir."
ifadesinde bilinmeyeni veren denklem aşağıda-
kilerden hangisi olabilir?
A) 3(x + 2) = 11
C) 3x + 2 = 11
B) 2x + 3 = 11
D) 3x + 11 = 2
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
2. DÖNEM 1. YAZILI ÇALIŞMA SORULARI 1) 3x-2=11 "Hangi sayının 3 katının 2 fazlası 11 dir." ifadesinde bilinmeyeni veren denklem aşağıda- kilerden hangisi olabilir? A) 3(x + 2) = 11 C) 3x + 2 = 11 B) 2x + 3 = 11 D) 3x + 11 = 2
5-6
18. Bir çiftlikte üretilen süt, cam şişelere ve kâğıt kutulara boşluk kalmayacak biçimde doldurulacaktır.
2-0
Bu ürünlerin birer adetlerinin hacimleri ve fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
A
Tablo: Dolum Yapılacak Ürünlere Ait Bilgiler
Ürün
Cam Şişe
Kâğıt Kutu
Hacim (litre) Fiyat (kuruş)
5000
2090
0,5 po
1 100
B) 30
1000
Bu çiftlikte üretilen 150 litre sütün tamamını doldurmak için eşit sayıda cam şişe ve kâğıt kutu satın
alınıyor. Dolum yapılmadan önce cam şişelerden bir kısmı kırılıyor. Kırılan şişelerin hacmi kadar
sütün doldurulabilmesi için kâğıt kutulardan tekrar satın alınıyor.
Bu iş için cam şişelere ve kâğıt kutulara toplam 7400 kuruş ödendiğine göre kırılan cam şişe
sayısı kaçtır?
Cloet
A) 40
C) 20
doo
D) 10
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
5-6 18. Bir çiftlikte üretilen süt, cam şişelere ve kâğıt kutulara boşluk kalmayacak biçimde doldurulacaktır. 2-0 Bu ürünlerin birer adetlerinin hacimleri ve fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir. A Tablo: Dolum Yapılacak Ürünlere Ait Bilgiler Ürün Cam Şişe Kâğıt Kutu Hacim (litre) Fiyat (kuruş) 5000 2090 0,5 po 1 100 B) 30 1000 Bu çiftlikte üretilen 150 litre sütün tamamını doldurmak için eşit sayıda cam şişe ve kâğıt kutu satın alınıyor. Dolum yapılmadan önce cam şişelerden bir kısmı kırılıyor. Kırılan şişelerin hacmi kadar sütün doldurulabilmesi için kâğıt kutulardan tekrar satın alınıyor. Bu iş için cam şişelere ve kâğıt kutulara toplam 7400 kuruş ödendiğine göre kırılan cam şişe sayısı kaçtır? Cloet A) 40 C) 20 doo D) 10
Uzakt
De
SINIF
Birbirlerini dik kesen Çiğdem ve Sümbül Sokakları boyunca aşağıdaki gibi eşit aralıklarla evler
yapılacaktır. Evlerden her birinin kapladığı alan, bir kenarı 12 m olan kare şeklindedir. İki sokağın
köşesindeki evden başlamak üzere bir ev ile sonraki evin arasındaki boşluk o evin bahçesi ola-
cak ve en sonda bulunan evlerin yanında da aynı büyüklükte bahçesi bulunacaktır.
750
375
75
25
420
210
42
A) 12
2
12 m
Sümbül Sokağı
VARPAP
12 m
MATEMATIK
B) 16
Çiğdem Sokağı
Ev
Bahçe
En sondaki evlerin bahçeleri de dahil edildiğinde Çiğdem Sokağı boyunca yerleştirilecek
evler için ayrılan bölümün uzunluğu 750 m, Sümbül Sokağı boyunca yerleştirilecek evler
için ayrılan bölümün uzunluğu 420 m olduğuna göre bir bahçenin yola bakan kenarının uzun-
luğu en fazla kaç metre olabilir?
35
C) 18
D) 20
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
Uzakt De SINIF Birbirlerini dik kesen Çiğdem ve Sümbül Sokakları boyunca aşağıdaki gibi eşit aralıklarla evler yapılacaktır. Evlerden her birinin kapladığı alan, bir kenarı 12 m olan kare şeklindedir. İki sokağın köşesindeki evden başlamak üzere bir ev ile sonraki evin arasındaki boşluk o evin bahçesi ola- cak ve en sonda bulunan evlerin yanında da aynı büyüklükte bahçesi bulunacaktır. 750 375 75 25 420 210 42 A) 12 2 12 m Sümbül Sokağı VARPAP 12 m MATEMATIK B) 16 Çiğdem Sokağı Ev Bahçe En sondaki evlerin bahçeleri de dahil edildiğinde Çiğdem Sokağı boyunca yerleştirilecek evler için ayrılan bölümün uzunluğu 750 m, Sümbül Sokağı boyunca yerleştirilecek evler için ayrılan bölümün uzunluğu 420 m olduğuna göre bir bahçenin yola bakan kenarının uzun- luğu en fazla kaç metre olabilir? 35 C) 18 D) 20
5. Evine internet bağlatmak isteyen Yeliz Hanım'ın, gittiği
satış noktasında gördüğü iki kampanyanın afişi aşağıda
verilmiştir.
1. Kampanya
Her ay
tarife ücretinden
5 TL eksik ödeyin.
2. Kampanya
ilk 6 ay 10'ar TL
sonraki her ay
tarife ücretini
ödeyin.
Yeliz Hanım aylık tarife ücretinin sabit olduğu bir pa-
kete 1 yıl üye olması durumunda, bu iki kampanyadan
yararlanabilecektir. Toplam tutan hesapladığında ise 2.
kampanyanın 1.'ye göre 240 TL daha ekonomik olduğu-
nu görüyor ve 2. kampanya paketini seçiyor.
Buna göre Yeliz Hanım'ın seçtiği paketin aylık tarife
ücreti kaç liradır?
A) 45
B) 50
C) 55
D) 60
P
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
5. Evine internet bağlatmak isteyen Yeliz Hanım'ın, gittiği satış noktasında gördüğü iki kampanyanın afişi aşağıda verilmiştir. 1. Kampanya Her ay tarife ücretinden 5 TL eksik ödeyin. 2. Kampanya ilk 6 ay 10'ar TL sonraki her ay tarife ücretini ödeyin. Yeliz Hanım aylık tarife ücretinin sabit olduğu bir pa- kete 1 yıl üye olması durumunda, bu iki kampanyadan yararlanabilecektir. Toplam tutan hesapladığında ise 2. kampanyanın 1.'ye göre 240 TL daha ekonomik olduğu- nu görüyor ve 2. kampanya paketini seçiyor. Buna göre Yeliz Hanım'ın seçtiği paketin aylık tarife ücreti kaç liradır? A) 45 B) 50 C) 55 D) 60 P
2.
K
A) [LA]
C) [BM]
-M
N
CB
Yukarıdaki d doğrusuna dikmeler çizilmek iste
yor.
Buna göre d doğrusu üzerinde verilen nokta
ile oluşturulacak aşağıdaki doğru parçalar
dan hangisi d doğrusuna dik değildir?
B) [CL]
D) [DK]
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
2. K A) [LA] C) [BM] -M N CB Yukarıdaki d doğrusuna dikmeler çizilmek iste yor. Buna göre d doğrusu üzerinde verilen nokta ile oluşturulacak aşağıdaki doğru parçalar dan hangisi d doğrusuna dik değildir? B) [CL] D) [DK]
100-10-30 80.90-7200
ÖRNEK - 16
Aşağıdaki grafikte bir tırın deposundaki yakıt miktarı göste-
rilmiştir.
100CM-SL
rubu (TOGG) tara
Grafik: Depodaki Yakıt Miktarı
Yakıt (L)
150
115
0
700
160
IS
700
20
Yol (km)
Tırın göstergesi deposunda 15 L benzin kaldığında uya-
ri verdiğine göre, tır kaç kilometre yol aldığında bu gös-
terge uyarı verir?
ÇÖZÜM
224 8. Sınıf MATEMATİK
13527
5
35
1
(90.27
278E
S
YANIT Yayınları
ÖRN
Aşağıd
kare fiy
3
12
Buna gör
arasındak
ÇÖZÜM
30+25
ESS
142+7=
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
100-10-30 80.90-7200 ÖRNEK - 16 Aşağıdaki grafikte bir tırın deposundaki yakıt miktarı göste- rilmiştir. 100CM-SL rubu (TOGG) tara Grafik: Depodaki Yakıt Miktarı Yakıt (L) 150 115 0 700 160 IS 700 20 Yol (km) Tırın göstergesi deposunda 15 L benzin kaldığında uya- ri verdiğine göre, tır kaç kilometre yol aldığında bu gös- terge uyarı verir? ÇÖZÜM 224 8. Sınıf MATEMATİK 13527 5 35 1 (90.27 278E S YANIT Yayınları ÖRN Aşağıd kare fiy 3 12 Buna gör arasındak ÇÖZÜM 30+25 ESS 142+7=
YÜZDE PROBLEMLERİ
6. Bir mağazada 150 TL'lik biri ürüne önce %20 zam
sonra %20 indirim yapılıyor. Bu ürünün son satış
fiyatım bulunuz.
20zam = 300
150.20 30
188
1
300/20
030
300
Cevap 130
000
7 %40 karlı fiyatıyla 150 TL'ye satılan bir kazak,
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
YÜZDE PROBLEMLERİ 6. Bir mağazada 150 TL'lik biri ürüne önce %20 zam sonra %20 indirim yapılıyor. Bu ürünün son satış fiyatım bulunuz. 20zam = 300 150.20 30 188 1 300/20 030 300 Cevap 130 000 7 %40 karlı fiyatıyla 150 TL'ye satılan bir kazak,
-3
-2
A)-5-
-5-1/14
+
-1
0
1
B) -6-
1
4
Elif'in çizdiği yukarıdaki sayı doğrusunda ardışık sayılar arası kendi içinde eşit parçalara ayrıl-
mıştır. Elif kalemini yukarıdaki gibi sayı doğrusu üzerine yerleştirmiştir.
2
Buna göre Elif kalemi çevirmeden sivri ucunu -1 noktasına getirirse kalemin diğer ucu
hangi noktaya karşılık gelir?
C) - 6
3
3
4
4
D) -7
5
12
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
-3 -2 A)-5- -5-1/14 + -1 0 1 B) -6- 1 4 Elif'in çizdiği yukarıdaki sayı doğrusunda ardışık sayılar arası kendi içinde eşit parçalara ayrıl- mıştır. Elif kalemini yukarıdaki gibi sayı doğrusu üzerine yerleştirmiştir. 2 Buna göre Elif kalemi çevirmeden sivri ucunu -1 noktasına getirirse kalemin diğer ucu hangi noktaya karşılık gelir? C) - 6 3 3 4 4 D) -7 5 12
tah-
A)
MEB
7
larla boyanacaktır.
Bir düzgün sekizgen yandaki gibi 8 eş parçaya ayrilmiştir. Bu parçalar aşağıdaki boya-
1. boyadan kullanılan miktar 3. boyadan kullanılan miktarın 3'ü kadar,
doang
Temelli
dıktan sonraki görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?
Farklı renkte ve eşit miktarlardaki boyalar aynı büyüklükteki yüzeyi boyadığına göre sekizgenin boyan-
C)
2. boyadan kullanılan miktar 1. boyadan kullanılan miktarın 1'ü kadardır.
3
Tadında
Sorular
B)
1.
2.
10 alp
3.
D)
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
tah- A) MEB 7 larla boyanacaktır. Bir düzgün sekizgen yandaki gibi 8 eş parçaya ayrilmiştir. Bu parçalar aşağıdaki boya- 1. boyadan kullanılan miktar 3. boyadan kullanılan miktarın 3'ü kadar, doang Temelli dıktan sonraki görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Farklı renkte ve eşit miktarlardaki boyalar aynı büyüklükteki yüzeyi boyadığına göre sekizgenin boyan- C) 2. boyadan kullanılan miktar 1. boyadan kullanılan miktarın 1'ü kadardır. 3 Tadında Sorular B) 1. 2. 10 alp 3. D)
e
600m
300m
300m
800m
IV
300m
1000m
250m
VI
VII
600m
VIII
250m
900m
D) 4
Bitiş
Yukarıdaki şekilde bir aracın gideceği yol verilmiştir. Bu araç eğimi %50 ya da daha fazla olan yerlerde uyarı sinyali vermektedir.
Buna göre bu araç yolun kaç bölümünde uyarı sinyali verir?
A) 1
B) 2
C) 3
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
e 600m 300m 300m 800m IV 300m 1000m 250m VI VII 600m VIII 250m 900m D) 4 Bitiş Yukarıdaki şekilde bir aracın gideceği yol verilmiştir. Bu araç eğimi %50 ya da daha fazla olan yerlerde uyarı sinyali vermektedir. Buna göre bu araç yolun kaç bölümünde uyarı sinyali verir? A) 1 B) 2 C) 3
sıra-
ola-
son-
utu-
n'in
6. Bir restoranda bir köfte ekmek ile bir ayranın
toplam fiyatı 18 TL'dir. Eğer köfte ekmek ile ay-
ran menü olarak alınırsa ödenen fiyat 15 TL
olmaktadır.
Buna göre 4 köfte ekmek ile ayran menüsü
alan bir grup normal fiyata göre kaç lira da-
ha az para öder?
A) 3 B) 8
C) 12 D) 16
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
sıra- ola- son- utu- n'in 6. Bir restoranda bir köfte ekmek ile bir ayranın toplam fiyatı 18 TL'dir. Eğer köfte ekmek ile ay- ran menü olarak alınırsa ödenen fiyat 15 TL olmaktadır. Buna göre 4 köfte ekmek ile ayran menüsü alan bir grup normal fiyata göre kaç lira da- ha az para öder? A) 3 B) 8 C) 12 D) 16
8.
X
y
Sayı doğrusunda işaretlenen x, y ve z sayıla-
rından en küçüğü x, en büyüğü z'dir.
Z
• z sayısının y sayısına uzaklığı 6 birim
• x sayısının y sayısına uzaklığı 4 birimdir.
Buna göre x - z kaçtır?
A) 10
B) 5
C) -10
D) -15
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
8. X y Sayı doğrusunda işaretlenen x, y ve z sayıla- rından en küçüğü x, en büyüğü z'dir. Z • z sayısının y sayısına uzaklığı 6 birim • x sayısının y sayısına uzaklığı 4 birimdir. Buna göre x - z kaçtır? A) 10 B) 5 C) -10 D) -15
AYDIN YAYINL
5. Dört arkadaşın boyları ile ilgili aşağıdaki bilgi-
ler verilmektedir.
Ayşe, Bahar'dan 6 cm uzundur.
• Bahar, Burcu'dan 7 cm kısadır.
• Can, Ayşe'den 4 cm uzundur.
Buna göre dört arkadaştan en uzun boylu
olan hangisidir?
A) Ayşe
C) Burcu
B) Bahar
D) Can
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
AYDIN YAYINL 5. Dört arkadaşın boyları ile ilgili aşağıdaki bilgi- ler verilmektedir. Ayşe, Bahar'dan 6 cm uzundur. • Bahar, Burcu'dan 7 cm kısadır. • Can, Ayşe'den 4 cm uzundur. Buna göre dört arkadaştan en uzun boylu olan hangisidir? A) Ayşe C) Burcu B) Bahar D) Can
4. Dikdörtgenler prizmasının 12 ayrıtı vardır. Ayrıt uzunlukları a, b, c olan dikdörtgenler prizmasının hacmi a b c'dir.
Aşağıda verilen dikdörtgenler prizması biçimindeki kolinin ayrıt uzunlukları toplamı (12x+28) birimdir.
(4x+2+3y). (10x +5+6)
40x60
(12x+28) birimdir.
20x + 2 4xy + 20x + 10 +Ayrıt uzunlukları toplamı
40x
DA +10 + 2x + 7 + Ly
2012
(2x+1)-(2x+1)
4x²+2x+2x+1
1
lipe A) 10x² + 20x
Şekil 1
B) 10x² + 40
2x-3
3
Şekil 2
Koli, verilen sayı doğrusunun üzerine Şekil 1'deki gibi yerleştirilirse köşelerinden birisi -7 noktasına, diğeri (2x - 3) noktasına;
Şekil 2'deki gibi yerleştirilirse köşelerinden birisi 3 noktasına, diğeri (x + 1) noktasına gelmektedir.
Buna göre, bu kolinin hacmi kaç birimküptür?
x + 1
C) 10x² - 20x
D) 10x² - 40
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
4. Dikdörtgenler prizmasının 12 ayrıtı vardır. Ayrıt uzunlukları a, b, c olan dikdörtgenler prizmasının hacmi a b c'dir. Aşağıda verilen dikdörtgenler prizması biçimindeki kolinin ayrıt uzunlukları toplamı (12x+28) birimdir. (4x+2+3y). (10x +5+6) 40x60 (12x+28) birimdir. 20x + 2 4xy + 20x + 10 +Ayrıt uzunlukları toplamı 40x DA +10 + 2x + 7 + Ly 2012 (2x+1)-(2x+1) 4x²+2x+2x+1 1 lipe A) 10x² + 20x Şekil 1 B) 10x² + 40 2x-3 3 Şekil 2 Koli, verilen sayı doğrusunun üzerine Şekil 1'deki gibi yerleştirilirse köşelerinden birisi -7 noktasına, diğeri (2x - 3) noktasına; Şekil 2'deki gibi yerleştirilirse köşelerinden birisi 3 noktasına, diğeri (x + 1) noktasına gelmektedir. Buna göre, bu kolinin hacmi kaç birimküptür? x + 1 C) 10x² - 20x D) 10x² - 40