Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Doğrusal İlişkiler Soruları

2
. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksi-
yonu f(x) = (x4 - 1)3 + 2 şeklindedir.
Buna göre, f fonksiyonu ile ilgili,
1. 2 tane yerel maksimum noktası vardır.
II. 1 tane yerel minimum noktası vardır.
III. Grafiği y-eksenine göre simetriktir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
D) I ve II
B) Yalnız II C) Yalnız III
E) II ve III
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
2 . Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksi- yonu f(x) = (x4 - 1)3 + 2 şeklindedir. Buna göre, f fonksiyonu ile ilgili, 1. 2 tane yerel maksimum noktası vardır. II. 1 tane yerel minimum noktası vardır. III. Grafiği y-eksenine göre simetriktir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız! D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III
Mola yeri
13.
Ankara
Adana
Yukarıda Adana-Ankara arası seyahat eden
bir otobüsün ulaşım güzergahı ve mola yeri
krokisi çizilmiştir. Mola yeri Adana'ya 200
km uzaklıkta ise Ankara'ya kaç kilometre
uzaklıktadır?
A) 280
B) 260
C) 250
D) 240
e ved as
Sabesedem
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
Mola yeri 13. Ankara Adana Yukarıda Adana-Ankara arası seyahat eden bir otobüsün ulaşım güzergahı ve mola yeri krokisi çizilmiştir. Mola yeri Adana'ya 200 km uzaklıkta ise Ankara'ya kaç kilometre uzaklıktadır? A) 280 B) 260 C) 250 D) 240 e ved as Sabesedem
arbat
5 kg elma ve 3 kg muzun fiyatı 55 TL dir. 2 kg elma ile
Buna göre 1 kg elma ile 1 kg muzun fiyatı kaç TL dir.
Pa.
3.
4 kg muzun fiyatı 50 TL dir.
50
C) 15
D) 20
B) 10
E) 25
A) 5
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
arbat 5 kg elma ve 3 kg muzun fiyatı 55 TL dir. 2 kg elma ile Buna göre 1 kg elma ile 1 kg muzun fiyatı kaç TL dir. Pa. 3. 4 kg muzun fiyatı 50 TL dir. 50 C) 15 D) 20 B) 10 E) 25 A) 5
1. Eylül, uzun kenan kısa kenarından 5 cm fazla ve dikdörtgen biçiminde olan Puan Yayınları 7. sınıf mate-
matik deneme kitapçıklarından yararlanarak salonlarında bulunan sehpanın uzun kenarını ölçüyor. Dokuz
deneme kitapçığını, kısa kenarları sehpanın uzun kenarı ile aralarında boşluk kalmayacak ve üst üste gel-
meyecek şekilde uç uca ekleyerek şekildeki gibi yerleştiriyor.
DAALIT
SORO AMAUTI
SORU ANALITU
BO AMUZU BU ARALIZU
AUTO
FOED AALITU AMATU
DATU
MATOLOG
MATEMATI
MATEMAT
100
MATT
MAT
MATOMI
MAT
BA
2
TE
BOPAN
Eylül, ikinci olarak altı deneme kitapçığını uzun kenarları sehpanın uzun kenarı ile aralarında boşluk kal-
mayacak ve üst üste gelmeyecek şekilde aşağıdaki gibi yerleştiriyor.
l@ill@fn@ff l@fill@ll@
Eylül'ün yaptığı ölçümlerin ikisinde de deneme kitapçıkları sehpanın dışına taşmadığına göre, seh-
panin uzunluğu kaç santimetredir?
A) 180
B) 150
C) 120
D) 90
Diğer sayfaya geçini
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
1. Eylül, uzun kenan kısa kenarından 5 cm fazla ve dikdörtgen biçiminde olan Puan Yayınları 7. sınıf mate- matik deneme kitapçıklarından yararlanarak salonlarında bulunan sehpanın uzun kenarını ölçüyor. Dokuz deneme kitapçığını, kısa kenarları sehpanın uzun kenarı ile aralarında boşluk kalmayacak ve üst üste gel- meyecek şekilde uç uca ekleyerek şekildeki gibi yerleştiriyor. DAALIT SORO AMAUTI SORU ANALITU BO AMUZU BU ARALIZU AUTO FOED AALITU AMATU DATU MATOLOG MATEMATI MATEMAT 100 MATT MAT MATOMI MAT BA 2 TE BOPAN Eylül, ikinci olarak altı deneme kitapçığını uzun kenarları sehpanın uzun kenarı ile aralarında boşluk kal- mayacak ve üst üste gelmeyecek şekilde aşağıdaki gibi yerleştiriyor. l@ill@fn@ff l@fill@ll@ Eylül'ün yaptığı ölçümlerin ikisinde de deneme kitapçıkları sehpanın dışına taşmadığına göre, seh- panin uzunluğu kaç santimetredir? A) 180 B) 150 C) 120 D) 90 Diğer sayfaya geçini
11. A(2, 3) ve B(7, 8) noktasından geçen doğru-
nun eğimi kaçtır?
A) 1 B)
O C ) 1.
D2
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
11. A(2, 3) ve B(7, 8) noktasından geçen doğru- nun eğimi kaçtır? A) 1 B) O C ) 1. D2
11.
16 cm
37 cm
Yukarıda birbirine özdeş olan küpler ve özdeş
kare prizmaların aralarında boşluk kalmayacak
şekilde yan yana getirilmesiyle oluşan cisim üze-
rinde bazı ayrıtların uzunlukları toplamı verilmiştir.
Buna göre "?" ile gösterilen uzunluğun san-
timetre cinsinden değeri aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
11. 16 cm 37 cm Yukarıda birbirine özdeş olan küpler ve özdeş kare prizmaların aralarında boşluk kalmayacak şekilde yan yana getirilmesiyle oluşan cisim üze- rinde bazı ayrıtların uzunlukları toplamı verilmiştir. Buna göre "?" ile gösterilen uzunluğun san- timetre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7
4. Üçgenin alanı, taban uzunluğu ile o tabana ait yüksekliğin
çarpımının yarısına eşittir.
Ay
B.
A(1,2)
C(6,2)
D(9,0) X
232
( Pukarıdaki koordinat düzleminde verilen sarı renkli çokge-
nin alanı 19 birimkaredir.
A(1, 2), C(6,2) ve D(9, 0) olduğuna göre, B noktasının
koordinatları aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) (5, 6)
B) (4, 5)
C) (4,4)
D) (3,3)
Diğer Sayfaya Geçiniz
SIDAMO
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
4. Üçgenin alanı, taban uzunluğu ile o tabana ait yüksekliğin çarpımının yarısına eşittir. Ay B. A(1,2) C(6,2) D(9,0) X 232 ( Pukarıdaki koordinat düzleminde verilen sarı renkli çokge- nin alanı 19 birimkaredir. A(1, 2), C(6,2) ve D(9, 0) olduğuna göre, B noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) (5, 6) B) (4, 5) C) (4,4) D) (3,3) Diğer Sayfaya Geçiniz SIDAMO
orjeve
8. DOĞRUSAL DENKL
sinif
1.
30 cm
150 cm
Yukarıda verilen rampanin eğimi kaçtır?
A) 0,15 B) 0,2 C) 0,3 D) 5
2
Yanda verilen rampanın eğimi
yüzde kaçtır?
5 cm
4 cm
A) 75
B) 80
C) 120
D) 125
www.matematikciler.com
3.
Yanda verilen rampanin
eğimi 3/4'tür.
Buna göre x kaçtır?
12 cm
X
A) 9
B) 12
C) 15
D) 16
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
orjeve 8. DOĞRUSAL DENKL sinif 1. 30 cm 150 cm Yukarıda verilen rampanin eğimi kaçtır? A) 0,15 B) 0,2 C) 0,3 D) 5 2 Yanda verilen rampanın eğimi yüzde kaçtır? 5 cm 4 cm A) 75 B) 80 C) 120 D) 125 www.matematikciler.com 3. Yanda verilen rampanin eğimi 3/4'tür. Buna göre x kaçtır? 12 cm X A) 9 B) 12 C) 15 D) 16
5.
1. Marangoz 2. Marangoz 3. Marangoz
işletme İşletme
İşletme
1
3
Usta
2
2
2
Kalfa
3
4
1
2
Çırak
NEWTON YAYINLARI
Yukarıda üç ayrı marangozda çalışan personel sayısı
verilmiştir. İşletme sahipleri çalışan ücretlerini usta, kal-
fa, çırak sırasıyla 3, 2, 1 sayıları ile doğru orantılı olarak
vermektedir.
buna göre 1. marangoz işletmesinin personel ücreti
ile 2. marangoz işletmesinin personet ücretleri far-
kı 3000 TL olduğuna göre, 1 usta maaşı ile 1 çirak
maaşı toplamı kaç TL'dir?
B) 4000
A) 3000
C) 5000
D) 6000
Ortaokul Matematik
Doğrusal İlişkiler
5. 1. Marangoz 2. Marangoz 3. Marangoz işletme İşletme İşletme 1 3 Usta 2 2 2 Kalfa 3 4 1 2 Çırak NEWTON YAYINLARI Yukarıda üç ayrı marangozda çalışan personel sayısı verilmiştir. İşletme sahipleri çalışan ücretlerini usta, kal- fa, çırak sırasıyla 3, 2, 1 sayıları ile doğru orantılı olarak vermektedir. buna göre 1. marangoz işletmesinin personel ücreti ile 2. marangoz işletmesinin personet ücretleri far- kı 3000 TL olduğuna göre, 1 usta maaşı ile 1 çirak maaşı toplamı kaç TL'dir? B) 4000 A) 3000 C) 5000 D) 6000