Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Geometrik Cisimler Soruları

Her seferinde 3 adım ileri 1 adim geri gitmeye programlanmış bir robotun 1 adimi 2 cm uzunluğundadir.
À À
2
3
4
0 1 2
0
1 2 3
Buna göre 10 adım atan robot başlangıç noktasından yaklaşık kaç cm llerlemiştir?
A) 7,9
B) 8,1
252
D) 8,9
C) 8,4
8 652
7.
2
Niğde Omer Halisdemir Üniversitesi'nde düzenlenecek bahar genlikleri kapsamında stantlar için ayrilan ve uzun
tukları 40x+16 metre ve 4x+6 metre olan dikdörtgen biçimindeki alanın yerleşim planı
aşağıda verilmiştir.
yürüyüş alani
40x + 16
B
4x + 6
D
E
F
G
yürüyüş alanı
Planlamadaki yeşil bölgelerin alani pembe bölgelerinin alanının, pembe bölgelerin alanı ise san bölgelerin alan-
nin 2 katıdır. Ayrıca bütün bölgelerin yürüyüş alanlarına bakan kısımları açık olup diğer kenarları duvarlar ile bir-
birinden ayrılmıştır.
Renklerle gösterilmiş bölgelerin derinlikleri birbirine eşit olduğuna göre A bölgesinin alanı ile D bölgesi-
nin alanın arasındaki fark aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 30x2 + 57x + 18 B) 30x2 - 57x + 18 C) 30x2 + 57x+9 D) 30x2 - 57x + 9
8.
Mehmet kısa kenar uzunlukları eşit 5 dikdörtgen parçadan oluşan yeni aldığı tabloyu duvarına şekildeki gibi asmıştır.
5
20 cm
125 cm
V80 cm
5 cm
5
Buna göre asıl tablonun çevresi kaç cm'dir?
C) 20/5
D) 2275
A) 1675
B) 1875
12.
Ortaokul Matematik
Geometrik Cisimler
Her seferinde 3 adım ileri 1 adim geri gitmeye programlanmış bir robotun 1 adimi 2 cm uzunluğundadir. À À 2 3 4 0 1 2 0 1 2 3 Buna göre 10 adım atan robot başlangıç noktasından yaklaşık kaç cm llerlemiştir? A) 7,9 B) 8,1 252 D) 8,9 C) 8,4 8 652 7. 2 Niğde Omer Halisdemir Üniversitesi'nde düzenlenecek bahar genlikleri kapsamında stantlar için ayrilan ve uzun tukları 40x+16 metre ve 4x+6 metre olan dikdörtgen biçimindeki alanın yerleşim planı aşağıda verilmiştir. yürüyüş alani 40x + 16 B 4x + 6 D E F G yürüyüş alanı Planlamadaki yeşil bölgelerin alani pembe bölgelerinin alanının, pembe bölgelerin alanı ise san bölgelerin alan- nin 2 katıdır. Ayrıca bütün bölgelerin yürüyüş alanlarına bakan kısımları açık olup diğer kenarları duvarlar ile bir- birinden ayrılmıştır. Renklerle gösterilmiş bölgelerin derinlikleri birbirine eşit olduğuna göre A bölgesinin alanı ile D bölgesi- nin alanın arasındaki fark aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 30x2 + 57x + 18 B) 30x2 - 57x + 18 C) 30x2 + 57x+9 D) 30x2 - 57x + 9 8. Mehmet kısa kenar uzunlukları eşit 5 dikdörtgen parçadan oluşan yeni aldığı tabloyu duvarına şekildeki gibi asmıştır. 5 20 cm 125 cm V80 cm 5 cm 5 Buna göre asıl tablonun çevresi kaç cm'dir? C) 20/5 D) 2275 A) 1675 B) 1875 12.
C
10
Yukarıda verilen 3 X 3'lük karede her 2 X 2'lik karenin içindeki sayıların toplamı 6 olacak şekilde
karelerin içine tam sayılar yazılıyor.
Buna göre A+B + C + D nin sonucu kaçtır?
D)-2
C) -1
A) 1
BO
6. Yarıçapır olan bir dairenin alanlar ile hesaplanmaktadır.
Köyde yaşayan Ali Bey'in ahırının etraft yeşillikle doludur. Ali Bey eşeğini tabanı dikdörtgen
şeklinde
olan ahırının duvarına bağladığı 8 metrelik ip ile otlatmaktadır.
12
6.848
16 m
12 m
Gu
8 m
x 16
72
t2
192
132
Buna göre eşeğin otlayabileceği maksimum alan kaç metrekaredit? (at yerine 3 alınız.)
D) 196
C) 1443
178
A 121
B) 1383
46
121
24
+49
48
192
lub
Ortaokul Matematik
Geometrik Cisimler
C 10 Yukarıda verilen 3 X 3'lük karede her 2 X 2'lik karenin içindeki sayıların toplamı 6 olacak şekilde karelerin içine tam sayılar yazılıyor. Buna göre A+B + C + D nin sonucu kaçtır? D)-2 C) -1 A) 1 BO 6. Yarıçapır olan bir dairenin alanlar ile hesaplanmaktadır. Köyde yaşayan Ali Bey'in ahırının etraft yeşillikle doludur. Ali Bey eşeğini tabanı dikdörtgen şeklinde olan ahırının duvarına bağladığı 8 metrelik ip ile otlatmaktadır. 12 6.848 16 m 12 m Gu 8 m x 16 72 t2 192 132 Buna göre eşeğin otlayabileceği maksimum alan kaç metrekaredit? (at yerine 3 alınız.) D) 196 C) 1443 178 A 121 B) 1383 46 121 24 +49 48 192 lub
0.1 m = 100 cm
Yiğit yılbaşında bir ayrıtının uzunluğu (x - 1) cm olan küp biçimindeki bir hediye kutusunu süslemek için met-
resi 2,5 lira olan aşağıdaki led ışıklı ipi almıştır.
*
10
*
80 cm
ry
*trt
TOUT
Tatra
TATUT
TU
Petro
Yiğit aldığı ipin tamamını gergin bir şekilde hediye kutusunun etrafına 5 tam tur sarmış ve en sonda 80 cm
uzunluğunda ipin arttığını görmüştür.
Yiğit aldığı bu ip için 10 lira ödediğine göre kutunun bir ayrıtının uzunluğu kaç santimetredir?
A) 16
B) 15
C) 12
D) 10
Ortaokul Matematik
Geometrik Cisimler
0.1 m = 100 cm Yiğit yılbaşında bir ayrıtının uzunluğu (x - 1) cm olan küp biçimindeki bir hediye kutusunu süslemek için met- resi 2,5 lira olan aşağıdaki led ışıklı ipi almıştır. * 10 * 80 cm ry *trt TOUT Tatra TATUT TU Petro Yiğit aldığı ipin tamamını gergin bir şekilde hediye kutusunun etrafına 5 tam tur sarmış ve en sonda 80 cm uzunluğunda ipin arttığını görmüştür. Yiğit aldığı bu ip için 10 lira ödediğine göre kutunun bir ayrıtının uzunluğu kaç santimetredir? A) 16 B) 15 C) 12 D) 10
8.
4x + 2 cm
X +
+ 4cm
2
2x + 3 cm
Yukarıda verilen dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu 2x + 3 cm, uzun kenar uzunluğu ise 4x + 2 cm'dir. Karenin bir kenar
+4 cm'dir. Karenin çevre uzunluğunun dikdörtgenin uzun kenar uzunluğuna eşit olduğu bilinmektedir.
2
X
uzunluğu
ux+6
848
Ax42
8x+8
İki özdeş dikdörtgen ve bir kare kullanılarak yukarıdaki şekil oluşturulduğuna göre, bu şeklin çevresi kaç
santimetredir?
A) 172
D) 188
B) 180
C) 184
Ortaokul Matematik
Geometrik Cisimler
8. 4x + 2 cm X + + 4cm 2 2x + 3 cm Yukarıda verilen dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu 2x + 3 cm, uzun kenar uzunluğu ise 4x + 2 cm'dir. Karenin bir kenar +4 cm'dir. Karenin çevre uzunluğunun dikdörtgenin uzun kenar uzunluğuna eşit olduğu bilinmektedir. 2 X uzunluğu ux+6 848 Ax42 8x+8 İki özdeş dikdörtgen ve bir kare kullanılarak yukarıdaki şekil oluşturulduğuna göre, bu şeklin çevresi kaç santimetredir? A) 172 D) 188 B) 180 C) 184
17. Kenar uzunluklari a ve b santimetre olan iki kare
aşağıdaki gibi yanyana yerleştirilmiştir.
a cm
B
C
3 cm
b
F
b
A
E
Db
a cm
-
-
(a - b)2 – (a - b). (a+b) = - 84 olduğuna göre
ABCD karesinin alanı kaç santimetrekaredir?
D) 289
A) 196
B) 225
C) 256
Ortaokul Matematik
Geometrik Cisimler
17. Kenar uzunluklari a ve b santimetre olan iki kare aşağıdaki gibi yanyana yerleştirilmiştir. a cm B C 3 cm b F b A E Db a cm - - (a - b)2 – (a - b). (a+b) = - 84 olduğuna göre ABCD karesinin alanı kaç santimetrekaredir? D) 289 A) 196 B) 225 C) 256
Kazanım Sod
3
MATEMATIK
10 cm
cm
1. "Milyoner" adlı yanışmaya katılan Ali Bey, ka
Stüdyoda 1200 seyirci bulunuyor.
..............
Aşağıdakilerden hangisi
A: 2
C: 51
2 cm
cm
10
8
Seyircilerin bu soruya zamanın
Cevap verebilen seyircilerin
seçeneğini işaretliyor.
Buna göre stüdyoda buluna
B)
A) 240
Yukarıda kenar uzunlukları 10 cm ve cm olan dikdörtgen biçimindeki kâğıt, kisa kenarlanty
üste gelecek şekilde tam ortadan ikiye katlanıyor. Katlanan kâğıt üzerinde bir kenarı kat çizgisi olara
biçimde kenar uzunlukları 2 cm ve 2 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir bölge kesilerek çıkarlıyor,
Buna göre katlanan kâğıt tekrar açıldığında bir yüzünün alanı kaç santimetrekare olur?
D) 39
A) 54
C) 44
B) 49
2. Aşağıdaki görselde bir gi
Ortaokul Matematik
Geometrik Cisimler
Kazanım Sod 3 MATEMATIK 10 cm cm 1. "Milyoner" adlı yanışmaya katılan Ali Bey, ka Stüdyoda 1200 seyirci bulunuyor. .............. Aşağıdakilerden hangisi A: 2 C: 51 2 cm cm 10 8 Seyircilerin bu soruya zamanın Cevap verebilen seyircilerin seçeneğini işaretliyor. Buna göre stüdyoda buluna B) A) 240 Yukarıda kenar uzunlukları 10 cm ve cm olan dikdörtgen biçimindeki kâğıt, kisa kenarlanty üste gelecek şekilde tam ortadan ikiye katlanıyor. Katlanan kâğıt üzerinde bir kenarı kat çizgisi olara biçimde kenar uzunlukları 2 cm ve 2 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir bölge kesilerek çıkarlıyor, Buna göre katlanan kâğıt tekrar açıldığında bir yüzünün alanı kaç santimetrekare olur? D) 39 A) 54 C) 44 B) 49 2. Aşağıdaki görselde bir gi
X+ 3
22-13
B
C
ncm
D1
E
a cm
x cm
F
m cm
Com
y cm
Yukarıdaki şekilde büyük dikdörtgenin uzun kenarı
m cm, kısa kenarı n cm, küçük dikdörtgenin uzun
kenarı y cm, kısa kenarı x cm ve rampanin
uzunluğu a cm'dir.
Buna göre A noktasından başlayıp sırasıyla B,
C, D, E'ye uğrayıp F noktasında ulaşan
karıncanın toplam aldığı yol aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
3
A) a+m+2n-x+y
B)2m+2n+x+y+a
C) 2x+2y+m+1+x-a
D) 2n+m-X-a+y
om
Ortaokul Matematik
Geometrik Cisimler
X+ 3 22-13 B C ncm D1 E a cm x cm F m cm Com y cm Yukarıdaki şekilde büyük dikdörtgenin uzun kenarı m cm, kısa kenarı n cm, küçük dikdörtgenin uzun kenarı y cm, kısa kenarı x cm ve rampanin uzunluğu a cm'dir. Buna göre A noktasından başlayıp sırasıyla B, C, D, E'ye uğrayıp F noktasında ulaşan karıncanın toplam aldığı yol aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 3 A) a+m+2n-x+y B)2m+2n+x+y+a C) 2x+2y+m+1+x-a D) 2n+m-X-a+y om
20
go
30 9
DO
6
3. mayda heroperasi syita bautian dindingen les prizgarkin dekorasyon
tanta blokdar gesterilmiştir.
Bio
240
21 or
20 br
18 br
9 br
10 br
7 br
15 br
8 bg
12 br
Cihan, en fazla 5 tahta blok kullanarak her biri aynı renk olan tahta bloklardan oluşan, yükseklikleri
birbi-
rine eşit iki ayrı kule oluşturacaktır,
Buna göre, Cihan'ın oluşturabileceği kule çiftlerinden hangisinin yüksekliği en fazla olur?
2. Kule
Cevap
1. Kule
Renk
Blok Sayısı
3 24
Blok Sayısı
Renk
Mavi
2.
2.
Pembe
Yeşil
3
3
A)
Mavi
Pembe
3
1
B)
Pembe
Yeşil
2
C)
Mavi
D)
39
Ortaokul Matematik
Geometrik Cisimler
20 go 30 9 DO 6 3. mayda heroperasi syita bautian dindingen les prizgarkin dekorasyon tanta blokdar gesterilmiştir. Bio 240 21 or 20 br 18 br 9 br 10 br 7 br 15 br 8 bg 12 br Cihan, en fazla 5 tahta blok kullanarak her biri aynı renk olan tahta bloklardan oluşan, yükseklikleri birbi- rine eşit iki ayrı kule oluşturacaktır, Buna göre, Cihan'ın oluşturabileceği kule çiftlerinden hangisinin yüksekliği en fazla olur? 2. Kule Cevap 1. Kule Renk Blok Sayısı 3 24 Blok Sayısı Renk Mavi 2. 2. Pembe Yeşil 3 3 A) Mavi Pembe 3 1 B) Pembe Yeşil 2 C) Mavi D) 39
B
8.
H
G
D
C
E
Yukarıdaki şekilde ABCD ve CEFG birer kare ve
[IF] 1 [AD] dir.
gibi Karelerin alanları arasındaki fark 50 cm oldu-
ğuna göre, AFI dik üçgeninin alanı kaç cmdir?
B) 45
D) 25
Jaki- A) 50
C) 30
2
x²-y2=so
ex-yl. (xty)
Ortaokul Matematik
Geometrik Cisimler
B 8. H G D C E Yukarıdaki şekilde ABCD ve CEFG birer kare ve [IF] 1 [AD] dir. gibi Karelerin alanları arasındaki fark 50 cm oldu- ğuna göre, AFI dik üçgeninin alanı kaç cmdir? B) 45 D) 25 Jaki- A) 50 C) 30 2 x²-y2=so ex-yl. (xty)
TEST 1
1. Aşağıda verilen gri renkli dikdörtgen biçimindeki zemine kare biçiminde dört tane karton birer kenarları çakışacak şekilde
yapıştırılmıştır. Bu kartonların alanları üzerine yazılmıştır.
3
3
9 cm2
5.
25 cm2
3
2
DW V
20
12
6
12
os
4G
13
40
169 cm?
S
144 cm?
20
12
8
Buna göre şekilde görünen gri zeminin çevre uzunluğu kaç santimetredir?
B) 52
C) 54
b) 56
A) 50
t 6
15 cm'lik cetvel ile aşağıdaki gibi ölçmüştür.
Ortaokul Matematik
Geometrik Cisimler
TEST 1 1. Aşağıda verilen gri renkli dikdörtgen biçimindeki zemine kare biçiminde dört tane karton birer kenarları çakışacak şekilde yapıştırılmıştır. Bu kartonların alanları üzerine yazılmıştır. 3 3 9 cm2 5. 25 cm2 3 2 DW V 20 12 6 12 os 4G 13 40 169 cm? S 144 cm? 20 12 8 Buna göre şekilde görünen gri zeminin çevre uzunluğu kaç santimetredir? B) 52 C) 54 b) 56 A) 50 t 6 15 cm'lik cetvel ile aşağıdaki gibi ölçmüştür.
3. Sınıf | 3. Ünite
kligi y cm olan don
D 2x4x cm
C
1. ABCD dikdörtgeni biçimindeki karton, önce [BC]
ve (AD] çakışacak şekilde i numaralı ok yönün-
de katlanıyor. Ardından oluşan şeklin kısa ke-
narları çakışacak şekilde il numaralı ok yönün-
de katlanıyor. Son oluşan şeklin simetri ekseni
[KL] olmak üzere; katlanmış kağıttan bir kenari
[KL] üzerinde bulunan bir kare
kesilip çıkarılı-
yor.
JADI = 2y birim ve CDI = 4x birim olduğu-
na göre aşağıdakilerden hangisi, kâğıt tek-
rar açıldığında oluşan şeklin yüzey alanını
veren cebirsel ifadeye ait çarpanlardan biri
değildir?
2y cm
lo
eşit miktarda açılmakta ve apie
A
B
A
A14
Byx
C) 2x-y
D) 2y-
4 (4x2) = 1682
819-1672 (MĄ
cm olmaktadır.
bölmenin arkasında kar
12. Yanda verilen kare şeklindeki bir arsanin icinden sekilekinii
Ortaokul Matematik
Geometrik Cisimler
3. Sınıf | 3. Ünite kligi y cm olan don D 2x4x cm C 1. ABCD dikdörtgeni biçimindeki karton, önce [BC] ve (AD] çakışacak şekilde i numaralı ok yönün- de katlanıyor. Ardından oluşan şeklin kısa ke- narları çakışacak şekilde il numaralı ok yönün- de katlanıyor. Son oluşan şeklin simetri ekseni [KL] olmak üzere; katlanmış kağıttan bir kenari [KL] üzerinde bulunan bir kare kesilip çıkarılı- yor. JADI = 2y birim ve CDI = 4x birim olduğu- na göre aşağıdakilerden hangisi, kâğıt tek- rar açıldığında oluşan şeklin yüzey alanını veren cebirsel ifadeye ait çarpanlardan biri değildir? 2y cm lo eşit miktarda açılmakta ve apie A B A A14 Byx C) 2x-y D) 2y- 4 (4x2) = 1682 819-1672 (MĄ cm olmaktadır. bölmenin arkasında kar 12. Yanda verilen kare şeklindeki bir arsanin icinden sekilekinii
KDT
4
Konu Değerlendirme Testi
no
25 cm
B
A
B.
7
7 cm
7
X
D
ED
C
27
Yukanda kenar uzunluklan verilen dikdörtgen şeklindeki kâğıt parçası gösterildiği gibi katlanıyor.
Buna göre,
kaçtır?
y
23
22
A 24
B)
C)
2
22
Ortaokul Matematik
Geometrik Cisimler
KDT 4 Konu Değerlendirme Testi no 25 cm B A B. 7 7 cm 7 X D ED C 27 Yukanda kenar uzunluklan verilen dikdörtgen şeklindeki kâğıt parçası gösterildiği gibi katlanıyor. Buna göre, kaçtır? y 23 22 A 24 B) C) 2 22
TAIL
III
113.
D
x
Yukarıdaki şekilde kısa kenarının uzunluğu x cm olan içerisine üç tane daire çizilmiş dikdörtgen verilmiştir.
Buna göre, dairelerin alanlar toplamını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? (r = 3)
3x2
9x?
B)
sid
- omulder C) 9x?
2
A) 3x2
D)
Ortaokul Matematik
Geometrik Cisimler
TAIL III 113. D x Yukarıdaki şekilde kısa kenarının uzunluğu x cm olan içerisine üç tane daire çizilmiş dikdörtgen verilmiştir. Buna göre, dairelerin alanlar toplamını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? (r = 3) 3x2 9x? B) sid - omulder C) 9x? 2 A) 3x2 D)