Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Grafikler Arası Dönüşüm Soruları

Haki Değişim
si
Yıl
değişim
Bitki B
:
an 1
TAMIN
VITAMIN
VITAMIN
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 4
10. Bir spor merkezinde sadece yoga, pilates, yüzme, vo-
leybol ve basketbol kursları verilmektedir. Bu spor mer-
kezine üye olan her bir kişi bir kursa kayıtlıdır.
Aşağıdaki daire grafiği kurslara katılım sayılarının da-
ğılımını, sütun grafiği ise bazı kurslara katılım sayılarını
A) 95
C) 76
göstermektedir.
Grafik: Kurslara Katılım Sayılarının Dağılımı
15
+120
Kişi Sayısı
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5 --
0
150%
Yoga Pilates I Diğer
Grafik: Kurslara Katılım Sayıları
Yüzme
120°
Voleybol Basketbol
Buna göre, spor merkezinde pilates kursuna katılan
kişi sayısı kaçtır?
360
90
det.
B) 84
D) 57
Sa
Kurs
Ma
11.
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
Haki Değişim si Yıl değişim Bitki B : an 1 TAMIN VITAMIN VITAMIN Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 4 10. Bir spor merkezinde sadece yoga, pilates, yüzme, vo- leybol ve basketbol kursları verilmektedir. Bu spor mer- kezine üye olan her bir kişi bir kursa kayıtlıdır. Aşağıdaki daire grafiği kurslara katılım sayılarının da- ğılımını, sütun grafiği ise bazı kurslara katılım sayılarını A) 95 C) 76 göstermektedir. Grafik: Kurslara Katılım Sayılarının Dağılımı 15 +120 Kişi Sayısı 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 -- 0 150% Yoga Pilates I Diğer Grafik: Kurslara Katılım Sayıları Yüzme 120° Voleybol Basketbol Buna göre, spor merkezinde pilates kursuna katılan kişi sayısı kaçtır? 360 90 det. B) 84 D) 57 Sa Kurs Ma 11.
C)
5
24. Aşağıdaki daire grafiği, haziran ayında açılışı yapılan bir spor merkez
lerine göre dağılımını göstermektedir.
A)
5
4
1
0
3
2
90801
Aşağıda tablo ise 2. ve 3. haftada yeni kayıt yaptıran ve kaydını sildirenleri göstermektedir.
Kayıt Sildirme
Yeni Kayıt
2. hafta
3. hafta
Kişi sayısı (x1000)
2. hafta
Kişi sayısı (x1000)
2. hafta
3. hafta
Kadın
3. hafta
1500
400
Bu spor salonuna haziran ayının 2. ve 3. haftasında kayıtlı olan kişi sayısına ait sütun grafiği aşağıdakilerde
hangisidir?
200 160⁰
Haftalar
Haftalar
Erkek
900
2300
B)
D)
5
Kadın
Erkek
Kadın
22
500
2. hafta
1400
Kişi sayısı (x1000)
Kişi sayısı (x1000)
2. hafta
3. hafta
5400 kişinin or
3. hafta
Erkek
300
300
Haftalar
Haftalar
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
C) 5 24. Aşağıdaki daire grafiği, haziran ayında açılışı yapılan bir spor merkez lerine göre dağılımını göstermektedir. A) 5 4 1 0 3 2 90801 Aşağıda tablo ise 2. ve 3. haftada yeni kayıt yaptıran ve kaydını sildirenleri göstermektedir. Kayıt Sildirme Yeni Kayıt 2. hafta 3. hafta Kişi sayısı (x1000) 2. hafta Kişi sayısı (x1000) 2. hafta 3. hafta Kadın 3. hafta 1500 400 Bu spor salonuna haziran ayının 2. ve 3. haftasında kayıtlı olan kişi sayısına ait sütun grafiği aşağıdakilerde hangisidir? 200 160⁰ Haftalar Haftalar Erkek 900 2300 B) D) 5 Kadın Erkek Kadın 22 500 2. hafta 1400 Kişi sayısı (x1000) Kişi sayısı (x1000) 2. hafta 3. hafta 5400 kişinin or 3. hafta Erkek 300 300 Haftalar Haftalar
i için kul-
- aşağıda
cm
evresi-
n içeri-
3 tam
4,84
anti-
C) 480
8
11. Bir üniversitenin Matematik Öğretmenliği bölümü
öğrencilerine "Yüksek lisans yapacak mısınız?" so-
rusu sorulmuş ve elde edilen veriler aşağıdaki sütun
ve daire grafiğinde gösterilmiştir.
Grafik: Cevaplara Göre Kişi Sayısı Dağılımı
Kişi sayısı
30
X
D) 428
20
Evet Hayır Kararsızım
150°
Grafik: Cevaplara Göre Kişi Sayısı Dağılımı
Cevaplar
B) 24
O Evet
O Hayır
● Kararsızım
Yukarıda verilen grafiklere göre "Hayır" cevabı-
ni veren kişi sayısı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) 25
C) 23
Deneme Sınavı 4
D) 22
5
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
i için kul- - aşağıda cm evresi- n içeri- 3 tam 4,84 anti- C) 480 8 11. Bir üniversitenin Matematik Öğretmenliği bölümü öğrencilerine "Yüksek lisans yapacak mısınız?" so- rusu sorulmuş ve elde edilen veriler aşağıdaki sütun ve daire grafiğinde gösterilmiştir. Grafik: Cevaplara Göre Kişi Sayısı Dağılımı Kişi sayısı 30 X D) 428 20 Evet Hayır Kararsızım 150° Grafik: Cevaplara Göre Kişi Sayısı Dağılımı Cevaplar B) 24 O Evet O Hayır ● Kararsızım Yukarıda verilen grafiklere göre "Hayır" cevabı- ni veren kişi sayısı, aşağıdakilerden hangisidir? A) 25 C) 23 Deneme Sınavı 4 D) 22 5
13. Bir olayın olma olasılığı =
İstenilen olası durumların sayısı
Tüm olası durumların sayısı
Aşağıdaki daire grafiğinde Borsa İstanbul Süvari Ortaokulu öğrencilerinin sınıf düzeylerine göre dağılımı verilmiştir.
Grafik: Öğrencilerin Sınıf Düzeylerine Göre Dağılımı
A)
1
18
5. Sinif
B)
7. Sınıf
3
40
100°
Dilek Öğretmen 3 Mart Pi Günü etkinliğinde bir şiir okuması için okuldaki öğrencilerden birini rastgele seçecektir. Bu okulda
7. sınıfta öğrenim gören erkek öğrenci sayısı kız öğrenci sayısından fazladır.
Buna göre Dilek Öğretmen'in rastgele seçeceği bir öğrencinin 7. sınıfta öğrenim gören bir kız öğrenci olma olasılı-
ğı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
6. Sınıf
90
C)
110°
8. Sınıf
1
20
D)
12
95
23
60
SNO
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
13. Bir olayın olma olasılığı = İstenilen olası durumların sayısı Tüm olası durumların sayısı Aşağıdaki daire grafiğinde Borsa İstanbul Süvari Ortaokulu öğrencilerinin sınıf düzeylerine göre dağılımı verilmiştir. Grafik: Öğrencilerin Sınıf Düzeylerine Göre Dağılımı A) 1 18 5. Sinif B) 7. Sınıf 3 40 100° Dilek Öğretmen 3 Mart Pi Günü etkinliğinde bir şiir okuması için okuldaki öğrencilerden birini rastgele seçecektir. Bu okulda 7. sınıfta öğrenim gören erkek öğrenci sayısı kız öğrenci sayısından fazladır. Buna göre Dilek Öğretmen'in rastgele seçeceği bir öğrencinin 7. sınıfta öğrenim gören bir kız öğrenci olma olasılı- ğı aşağıdakilerden hangisi olamaz? 6. Sınıf 90 C) 110° 8. Sınıf 1 20 D) 12 95 23 60 SNO
s
Sc.000
3.
Bir firma azalan müşterilerle ilgili bir araştırma yapmış ve elde ettiği verilerle aşağıd
Grafik 1: Yıllara Göre Müşteri Sayıları
60.0CC Müşteri Sayısı (x1000)
2
80
60-
40
20-
0
2018 2019 2020
Deneme Sınavı 4
Yıl
B) 72 000
Grafik 2: Yıllara Göre Müşterilerin Azalma Yüzdeleri
Yüzde (%)
49-
-2é
8
Top 60
h
20
2018
20
'cel"
Fe
0
Grafik 1, yıllara göre müşteri sayısı dağılımını, Grafik 2 ise yıllara göre var olan müşterilerin azalma yüzdelerini
göstermektedir.
2019 2020
Üç yılda kaybettiği müşteri sayısını tekrar kazanmak isteyen firmanın, kazanması gereken müşteri sayı-
si en az kaçtır?
A) 108 000
→ Yıl
C) 60-000
D) 40,000
8. Sin
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
s Sc.000 3. Bir firma azalan müşterilerle ilgili bir araştırma yapmış ve elde ettiği verilerle aşağıd Grafik 1: Yıllara Göre Müşteri Sayıları 60.0CC Müşteri Sayısı (x1000) 2 80 60- 40 20- 0 2018 2019 2020 Deneme Sınavı 4 Yıl B) 72 000 Grafik 2: Yıllara Göre Müşterilerin Azalma Yüzdeleri Yüzde (%) 49- -2é 8 Top 60 h 20 2018 20 'cel" Fe 0 Grafik 1, yıllara göre müşteri sayısı dağılımını, Grafik 2 ise yıllara göre var olan müşterilerin azalma yüzdelerini göstermektedir. 2019 2020 Üç yılda kaybettiği müşteri sayısını tekrar kazanmak isteyen firmanın, kazanması gereken müşteri sayı- si en az kaçtır? A) 108 000 → Yıl C) 60-000 D) 40,000 8. Sin
15. Otoparkta Ücretlendirme, otomobillerin otoparkta kalma sürelerine göre belirlenmektedir.
Otoparkın saatlik ücret dağılımı sütun grafiğinde, gün boyunca otoparktan hizmet alan otomobil sayılarının
dağılımı ise daire grafiğinde verilmiştir.
Grafik: Otoparkta Kalma Süresine Göre Ücret Dağılımı
* Ödenen Ücret (TL)
15
12
10
2 saat
ve daha az
2 saat
5 saat
ile 5 saat arası ve daha fazla
isemy
●
isemyayincilik www.isemkitap.com
Süre Aralığı
Grafik: Gün İçerisinde Otoparkta Kalma Sürelerine Göre
Otomobil Saytlarının Dağılımı
Gün içerisinde otoparktan hizmet alan otomobiller için ödenen toplam tutar 894 TL olduğuna göre
otoparkta 3 saat kalan otomobil sayısı kaçtır?
A) 15
B) 12
125 150
C) 8
saat
D) 5
Diğer sayfaya geçiniz.
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
15. Otoparkta Ücretlendirme, otomobillerin otoparkta kalma sürelerine göre belirlenmektedir. Otoparkın saatlik ücret dağılımı sütun grafiğinde, gün boyunca otoparktan hizmet alan otomobil sayılarının dağılımı ise daire grafiğinde verilmiştir. Grafik: Otoparkta Kalma Süresine Göre Ücret Dağılımı * Ödenen Ücret (TL) 15 12 10 2 saat ve daha az 2 saat 5 saat ile 5 saat arası ve daha fazla isemy ● isemyayincilik www.isemkitap.com Süre Aralığı Grafik: Gün İçerisinde Otoparkta Kalma Sürelerine Göre Otomobil Saytlarının Dağılımı Gün içerisinde otoparktan hizmet alan otomobiller için ödenen toplam tutar 894 TL olduğuna göre otoparkta 3 saat kalan otomobil sayısı kaçtır? A) 15 B) 12 125 150 C) 8 saat D) 5 Diğer sayfaya geçiniz.
15. Selma bir davet nedeniyle simit, açma, portakallı kurabiye ve tarçınlı kurabiye yapmıştır. Selma'nın yaptığı
bu yiyeceklerin sayısının türlerine göre dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde verilmiştir.
Grafik: Yiyecek Sayılarının Türlerine Göre Dağılımı
A) 150
75
60
4
Davette hiç tarçınlı kurabiye yenmemiştir. Diğer yiyeceklerin yüzde kaçının yenildiği aşağıdaki sütun grafi-
ğinde verilmiştir.
3
GOOG
75°
75-
60-
Grafik: Türlerine Göre Yenilen Yiyeceklerin Yüzdesi
+ Yenilen Yiyecekler (%)
Simit
Simit
●: Açma
●: Portakallı Kurabiye
●Tarçınlı Kurabiye
1
Açma Portakallı
Kurabiye
120
75
1
- Yiyecek Türü
Buna göre davet sonunda yenilmeden kalan yiyeceklerin türlerine göre dağılımı daire grafiğinde
gösterildiğinde tarçınlı kurabiye sayısını gösteren daire diliminin merkez açı ölçüsü kaç derecedi?
B) 120
C) 90
600
4
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
15. Selma bir davet nedeniyle simit, açma, portakallı kurabiye ve tarçınlı kurabiye yapmıştır. Selma'nın yaptığı bu yiyeceklerin sayısının türlerine göre dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde verilmiştir. Grafik: Yiyecek Sayılarının Türlerine Göre Dağılımı A) 150 75 60 4 Davette hiç tarçınlı kurabiye yenmemiştir. Diğer yiyeceklerin yüzde kaçının yenildiği aşağıdaki sütun grafi- ğinde verilmiştir. 3 GOOG 75° 75- 60- Grafik: Türlerine Göre Yenilen Yiyeceklerin Yüzdesi + Yenilen Yiyecekler (%) Simit Simit ●: Açma ●: Portakallı Kurabiye ●Tarçınlı Kurabiye 1 Açma Portakallı Kurabiye 120 75 1 - Yiyecek Türü Buna göre davet sonunda yenilmeden kalan yiyeceklerin türlerine göre dağılımı daire grafiğinde gösterildiğinde tarçınlı kurabiye sayısını gösteren daire diliminin merkez açı ölçüsü kaç derecedi? B) 120 C) 90 600 4
16.
Bir dersteki
öğrencilerin
aldıkları notların
karşılaştırılması
Sınıf başkanlığı
seçiminde başkan
adaylarının
aldıkları oy
sayılarının
miktarlarının
karşılaştırılması karşılaştırılması
Aynı bahçede
bulunan farklı
türdeki ağaç
Yukarıdaki tabloda bir grafik çeşidinin kullanıldığı yerleri yazan Ali'nin tablosunun ismi ne olabilir?
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
16. Bir dersteki öğrencilerin aldıkları notların karşılaştırılması Sınıf başkanlığı seçiminde başkan adaylarının aldıkları oy sayılarının miktarlarının karşılaştırılması karşılaştırılması Aynı bahçede bulunan farklı türdeki ağaç Yukarıdaki tabloda bir grafik çeşidinin kullanıldığı yerleri yazan Ali'nin tablosunun ismi ne olabilir?
14. Yandaki grafikte çevre kirliliği ile mücadelede sifir atık projesine ka-
tilan bir şehirde son 1 yılda toplanan atık çeşitlerinin ton cinsinden
dağılımı verilmiştir.
Pil
Diğer
Cam
Plastik
Kağıt
Atık Türü
Toplanan atıkların geri dönüşüme kazandırılma yüzdelerini gösteren sütun grafiği aşağıda yer
almaktadır.
45
32
10%
0 5 10 15 20 25 30
35 40
50 55 60
C) all ve IV
7
45⁰ 60
105
Buna göre;
I. Geri dönüşüme uğrayan pillerin ağırlığcamların ağırlığınm iki katıdır..
Toplanan atıkların tamamının geri dönüşüme kazandırılma oranı %45't
11. Yüzde olarak en fazla geri dönüşümle kazandırılmış atık plastiktir)
IV. Ağırlık olarak en çok geri dönüşüme kazandırılmış atık kağıttın
ifadelerinden hangilen doğrudur?
val!!
Burve IV
D) I, III ve IV
120°
- Cam
-Kağıt
Plastik
Diğer
20
Geri Dönüşüm
Oranı (%)
40
2747
ipp
9
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
14. Yandaki grafikte çevre kirliliği ile mücadelede sifir atık projesine ka- tilan bir şehirde son 1 yılda toplanan atık çeşitlerinin ton cinsinden dağılımı verilmiştir. Pil Diğer Cam Plastik Kağıt Atık Türü Toplanan atıkların geri dönüşüme kazandırılma yüzdelerini gösteren sütun grafiği aşağıda yer almaktadır. 45 32 10% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50 55 60 C) all ve IV 7 45⁰ 60 105 Buna göre; I. Geri dönüşüme uğrayan pillerin ağırlığcamların ağırlığınm iki katıdır.. Toplanan atıkların tamamının geri dönüşüme kazandırılma oranı %45't 11. Yüzde olarak en fazla geri dönüşümle kazandırılmış atık plastiktir) IV. Ağırlık olarak en çok geri dönüşüme kazandırılmış atık kağıttın ifadelerinden hangilen doğrudur? val!! Burve IV D) I, III ve IV 120° - Cam -Kağıt Plastik Diğer 20 Geri Dönüşüm Oranı (%) 40 2747 ipp 9
2.
D noktası, B noktasına göre 400 m yüksektedir.
DB noktası, A noktasına göre 600 m alçaktadır.
Cumartesi günü gösterime giren bir filmin 4 ayrı seansında rezerve edilen bilet sayılarının dağılımı daire
grafiğinde, satılan bilet sayıları ise sütun grafiğinde gösterilmektedir.
Grafik: Rezerve Edilen Biletlerin
Seanslara Göre Dağılımı
3. seans
100°
140°
4. seans
80°
GEOMETRI/ÖDEV ÇALIŞMASI
40°
2. seans
1. seans
Grafik: Seanslara Göre Satılan Bilet Sayıları
Kişi sayısı
32
20
9
1. seans
2. seans
3. seans
Buna göre rezervasyon yaptırıp biletini almayan kişi sayısı en az kaçtır?
A) 6
B) 9
C) 12
4. seans
2022 2023 Öğretim Yılı
Seans
D) 13
8. SINIF
Diğer sayfaya geçiniz.
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
2. D noktası, B noktasına göre 400 m yüksektedir. DB noktası, A noktasına göre 600 m alçaktadır. Cumartesi günü gösterime giren bir filmin 4 ayrı seansında rezerve edilen bilet sayılarının dağılımı daire grafiğinde, satılan bilet sayıları ise sütun grafiğinde gösterilmektedir. Grafik: Rezerve Edilen Biletlerin Seanslara Göre Dağılımı 3. seans 100° 140° 4. seans 80° GEOMETRI/ÖDEV ÇALIŞMASI 40° 2. seans 1. seans Grafik: Seanslara Göre Satılan Bilet Sayıları Kişi sayısı 32 20 9 1. seans 2. seans 3. seans Buna göre rezervasyon yaptırıp biletini almayan kişi sayısı en az kaçtır? A) 6 B) 9 C) 12 4. seans 2022 2023 Öğretim Yılı Seans D) 13 8. SINIF Diğer sayfaya geçiniz.
8. Bir olayın olma olasılığı:
=
24 22
n n
12
12
nisan ayında başlanmış, ağustos ayı sonunda üretime son verilmiştir.
Bir fabrikada sadece A marka telefonun bir modelinin siyah ve beyaz renkleri üretilmektedir. Bu fabrikada üretime ilk kez
Beyaz
Siyah
İstenilen olası durumların sayısı
Tüm olası durumların sayısıI
Aşağıda bu fabrikanın her ay sonunda o ay ile o aydan önce üretilmiş tüm telefonların sayılarından bazılarını gösteren
çizelge verilmiştir. Her ay sonundaki toplam beyaz renkli telefon sayısı, toplam siyah renkli telefon sayısının 2 katıdır.
40
Nisan Sonu
Toplam Telefon
Sayısı
:
Mayıs Sonu
Toplam Telefon
Sayısı
B)
Haziran Sonu
Toplam Telefon
Sayısı
13
50
85
Temmuz Sonu
Toplam Telefon
Sayısı
310
Bu fabrikadaki tüm telefonlar arasından rastgele seçilen bir telefonun; sadece haziran ayında üretilen beyaz renkli
telefon olma olasılığı, sadece temmuz ayında üretilen siyah renkli telefon olma olasılığına eşittir.
C) 25
kaçtır?
Buna göre, bu telefonlar arasından rastgele seçilen bir telefonun haziran ayından önce üretilmiş olma olasılığı
A) 2/1/20
Ağustos Sonu
Toplam Telefon
Sayısı
250
D)
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
8. Bir olayın olma olasılığı: = 24 22 n n 12 12 nisan ayında başlanmış, ağustos ayı sonunda üretime son verilmiştir. Bir fabrikada sadece A marka telefonun bir modelinin siyah ve beyaz renkleri üretilmektedir. Bu fabrikada üretime ilk kez Beyaz Siyah İstenilen olası durumların sayısı Tüm olası durumların sayısıI Aşağıda bu fabrikanın her ay sonunda o ay ile o aydan önce üretilmiş tüm telefonların sayılarından bazılarını gösteren çizelge verilmiştir. Her ay sonundaki toplam beyaz renkli telefon sayısı, toplam siyah renkli telefon sayısının 2 katıdır. 40 Nisan Sonu Toplam Telefon Sayısı : Mayıs Sonu Toplam Telefon Sayısı B) Haziran Sonu Toplam Telefon Sayısı 13 50 85 Temmuz Sonu Toplam Telefon Sayısı 310 Bu fabrikadaki tüm telefonlar arasından rastgele seçilen bir telefonun; sadece haziran ayında üretilen beyaz renkli telefon olma olasılığı, sadece temmuz ayında üretilen siyah renkli telefon olma olasılığına eşittir. C) 25 kaçtır? Buna göre, bu telefonlar arasından rastgele seçilen bir telefonun haziran ayından önce üretilmiş olma olasılığı A) 2/1/20 Ağustos Sonu Toplam Telefon Sayısı 250 D)
20. Telefon üretimi yapan bir firma 2022 yılında A, B ve C model üç çeşit telefon üretmiştir. Ürettiği telefonların
hepsini aynı yıl satmıştır. Aşağıdaki 1. Grafik'te üretim sayılarının telefonların modeline göre dağılımı, 2.
Grafik'te telefonların yurt içi ve yurt dışı satış sayılarına göre dağılımı gösterilmiştir.
1. Grafik: Üretim Sayılarının Telefonların
Modeline Göre Dağılımı
A) 20
120°
: A Model
: B Model
: C Model
B) 40
A model telefonların hepsi yurt içinde satılırken B model telefonların %25'i yurt içinde satılmıştır.
Buna göre C model telefonların yüzde kaçı yurt içinde satılmıştır?
C) 45
2. Grafik: Telefonların Yurt İçi ve Yurt Dışı
Satış Sayılara Göre Dağılımı
MATEMATİK TESTİ BİTTİ.
150°
: Yurt İçi
: Yurt Dışı
D) 60
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
20. Telefon üretimi yapan bir firma 2022 yılında A, B ve C model üç çeşit telefon üretmiştir. Ürettiği telefonların hepsini aynı yıl satmıştır. Aşağıdaki 1. Grafik'te üretim sayılarının telefonların modeline göre dağılımı, 2. Grafik'te telefonların yurt içi ve yurt dışı satış sayılarına göre dağılımı gösterilmiştir. 1. Grafik: Üretim Sayılarının Telefonların Modeline Göre Dağılımı A) 20 120° : A Model : B Model : C Model B) 40 A model telefonların hepsi yurt içinde satılırken B model telefonların %25'i yurt içinde satılmıştır. Buna göre C model telefonların yüzde kaçı yurt içinde satılmıştır? C) 45 2. Grafik: Telefonların Yurt İçi ve Yurt Dışı Satış Sayılara Göre Dağılımı MATEMATİK TESTİ BİTTİ. 150° : Yurt İçi : Yurt Dışı D) 60
Mehmet'in yeşil ve sarı, Selim'in ise sarı ve mavi renkte misketleri vardır. Aşağıdaki çizgi grafiğinde Mehmet
ve Selim'in misketlerinin renklerine göre dağılımı, daire grafiğinde ise Mehmet ve Selim'in tüm misketlerinin
renklerine göre dağılımı verilmiştir.
Grafik 1: Mehmet ve Selim'in Misketlerinin Dağılımı Grafik 2: Tüm Misketlerin Renklerine Göre Dağılımı
Oran (%)
A)
80
60
50
20
M
MS
Yeşil Sarı
2
S
Mavi
M: Mehmet
S: Selim
B)
Renk
Yeşil
Buna göre Mehmet'in misket sayısının Selim'in misket sayısına oranı kaçtır?
1
C)
3
240° 100°
Mavi
Sarı
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
Mehmet'in yeşil ve sarı, Selim'in ise sarı ve mavi renkte misketleri vardır. Aşağıdaki çizgi grafiğinde Mehmet ve Selim'in misketlerinin renklerine göre dağılımı, daire grafiğinde ise Mehmet ve Selim'in tüm misketlerinin renklerine göre dağılımı verilmiştir. Grafik 1: Mehmet ve Selim'in Misketlerinin Dağılımı Grafik 2: Tüm Misketlerin Renklerine Göre Dağılımı Oran (%) A) 80 60 50 20 M MS Yeşil Sarı 2 S Mavi M: Mehmet S: Selim B) Renk Yeşil Buna göre Mehmet'in misket sayısının Selim'in misket sayısına oranı kaçtır? 1 C) 3 240° 100° Mavi Sarı
TEST-65
3. Bir ilde salgın hastalıkla mücadele kapsamında aşılamanın başladığı ilk günden itibaren her günün sonunda henüz aşılan
mayan kişi sayısı hesaplanmış ve ilk haftanın sonunda aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Aşılanmayanlar
7. Gün
6. Gün
N
5. Gün
4. Gün
3. Gün
2. Gün
1. Gün
0
NER
14||||
6
600
Buna göre ilk haftanın aşılama grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir?
B)
A
and
****
****
www
Görsel Okuma ve Grafik
HE
200
400
D)
THY
FEE
****
****
700
*******
740
2
1. Gün
008
1770
man
www
810
wwwww
*******
*******
imm
870
910
N
960
*************
www
1.000
*********
m
******
? ? ? ? ?
8
www.
*******
iner
5
1.200
******
5
******
6
Z
****
CHEF
r
**************
www
****
****
*****
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
TEST-65 3. Bir ilde salgın hastalıkla mücadele kapsamında aşılamanın başladığı ilk günden itibaren her günün sonunda henüz aşılan mayan kişi sayısı hesaplanmış ve ilk haftanın sonunda aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Aşılanmayanlar 7. Gün 6. Gün N 5. Gün 4. Gün 3. Gün 2. Gün 1. Gün 0 NER 14|||| 6 600 Buna göre ilk haftanın aşılama grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? B) A and **** **** www Görsel Okuma ve Grafik HE 200 400 D) THY FEE **** **** 700 ******* 740 2 1. Gün 008 1770 man www 810 wwwww ******* ******* imm 870 910 N 960 ************* www 1.000 ********* m ****** ? ? ? ? ? 8 www. ******* iner 5 1.200 ****** 5 ****** 6 Z **** CHEF r ************** www **** **** *****
2. Yurtta aynı odayı paylaşan A, B, C, D isimli dört arkadaşın aldıkları burs miktarı Grafik-l'de, aldıkları bursların toplam
burs miktarına oranı ise Grafik-ll'de verilmiştir.
Burs miktarı (TL)
3000
1200
the
B
C D
A
Grafik - I
Kişi
B
150°
Grafik - Il
Buna göre A ve D isimli öğrencilerin her biri kaç TL burs almaktadır?
A) 1800
B) 1700
C) 1600
D
D) 1500
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
2. Yurtta aynı odayı paylaşan A, B, C, D isimli dört arkadaşın aldıkları burs miktarı Grafik-l'de, aldıkları bursların toplam burs miktarına oranı ise Grafik-ll'de verilmiştir. Burs miktarı (TL) 3000 1200 the B C D A Grafik - I Kişi B 150° Grafik - Il Buna göre A ve D isimli öğrencilerin her biri kaç TL burs almaktadır? A) 1800 B) 1700 C) 1600 D D) 1500
2.
Grafik: Spor Kulübüne Kayıtlı Öğrenci Sayıları
Öğrenci Sayısı
32
28-
24
20-
16-
124
8
4
0
Basketbol Futbol Yüzme Tenis Jimnastik
Kulüp
AVANTAJ YAYINLARI
Bir spor kulübüne kayıtlı öğrenci sayıları yukarıda ve-
rilmiştir. Bu kulüpteki öğrenci sayıları daire grafiğin-
de gösterilecektir.
W
Buna göre daire grafiği ile ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi yanlıştır?
A) Futbola ait daire diliminin merkez açısının ölçüsü
100°dir.
B) Yüzme ve jimnastik dilimlerinin merkez açılarının
ölçüleri toplamı 90°dir.
C) Tenise ait daire diliminin merkez açısının ölçüsü
120°dir.
D) Basketbola ait daire diliminin merkez açısının öl-
çüsü 80°dir.
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
2. Grafik: Spor Kulübüne Kayıtlı Öğrenci Sayıları Öğrenci Sayısı 32 28- 24 20- 16- 124 8 4 0 Basketbol Futbol Yüzme Tenis Jimnastik Kulüp AVANTAJ YAYINLARI Bir spor kulübüne kayıtlı öğrenci sayıları yukarıda ve- rilmiştir. Bu kulüpteki öğrenci sayıları daire grafiğin- de gösterilecektir. W Buna göre daire grafiği ile ilgili aşağıdaki ifade- lerden hangisi yanlıştır? A) Futbola ait daire diliminin merkez açısının ölçüsü 100°dir. B) Yüzme ve jimnastik dilimlerinin merkez açılarının ölçüleri toplamı 90°dir. C) Tenise ait daire diliminin merkez açısının ölçüsü 120°dir. D) Basketbola ait daire diliminin merkez açısının öl- çüsü 80°dir.