Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Grafikler Arası Dönüşüm Soruları

3. Aşağıda Pınar ve Sergen'in çözdükleri soru sayılarının günlere göre
dağılımı verilmiştir.
Grafik 1: Pınar'ın Çözdüğü Soru Sayı-
sının Günlere Göre Dağılımı
Cuma
Perşembe
45
75
Çarşamba
Pazartesi
120°
Sall
Grafik 2: Sergen'in Çözdüğü Soru
Sayısının Günlere Göre
Dağılımı
Çözülen soru sayısı
150+
130
90
80
Pazartesi
Sali
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Günler
Seda öğretmen, bu iki öğrenciye hafta içi günlerde toplam yedi yüz ellişer
soru çözme hedefi koymuştur. Öğrenciler belirlenen hedefleri tamamla-
yamamıştır, fakat Sergen Pınar'dan daha fazla soru çözmüştür.
Pınar'ın çözdüğü soru sayısı en çok kaçtır?
A) 501
B) 504
C) 528
D) 539
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
3. Aşağıda Pınar ve Sergen'in çözdükleri soru sayılarının günlere göre dağılımı verilmiştir. Grafik 1: Pınar'ın Çözdüğü Soru Sayı- sının Günlere Göre Dağılımı Cuma Perşembe 45 75 Çarşamba Pazartesi 120° Sall Grafik 2: Sergen'in Çözdüğü Soru Sayısının Günlere Göre Dağılımı Çözülen soru sayısı 150+ 130 90 80 Pazartesi Sali Çarşamba Perşembe Cuma Günler Seda öğretmen, bu iki öğrenciye hafta içi günlerde toplam yedi yüz ellişer soru çözme hedefi koymuştur. Öğrenciler belirlenen hedefleri tamamla- yamamıştır, fakat Sergen Pınar'dan daha fazla soru çözmüştür. Pınar'ın çözdüğü soru sayısı en çok kaçtır? A) 501 B) 504 C) 528 D) 539
25
25
Si
1
14. Safa dijital, Eymen ise analog saat kullanmaktadır. Safa ve Eymen, cuma günü saatlerini aynı and
22.00'ye ayarlayıp pazar günü saat 10.00'da buluşmak için sözleşmişlerdir.
Cuma
S
A) 1,2.102
Safa'nın saati
22:00
Eymen'in saati
19
10
8
3
Safa'nın saati
B) 3.102
10:00
Pazar
Eymen'in saati
C) 1,5.103
10
Buluşmaya zamanında gelen Safa'nın saati 10.00'u gösterdiği anda Eymen'in bozuk olan saati 07.00'y
göstermektedir.
11 12
Eymen'in saati bir hatadan dolayı geçen her saatte sabit miktarda geri kaldığına göre Eymen'in
saatinin 1 saatte kaç saniye geri kaldığını gösteren bilimsel gösterim aşağıdakilerden hangisi
olamaz?
16.
D) 2,7.10³
Başlangıçta tüm
mızı kaba dolac
(1 litre = 1000 m
A) 1,75.103
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
25 25 Si 1 14. Safa dijital, Eymen ise analog saat kullanmaktadır. Safa ve Eymen, cuma günü saatlerini aynı and 22.00'ye ayarlayıp pazar günü saat 10.00'da buluşmak için sözleşmişlerdir. Cuma S A) 1,2.102 Safa'nın saati 22:00 Eymen'in saati 19 10 8 3 Safa'nın saati B) 3.102 10:00 Pazar Eymen'in saati C) 1,5.103 10 Buluşmaya zamanında gelen Safa'nın saati 10.00'u gösterdiği anda Eymen'in bozuk olan saati 07.00'y göstermektedir. 11 12 Eymen'in saati bir hatadan dolayı geçen her saatte sabit miktarda geri kaldığına göre Eymen'in saatinin 1 saatte kaç saniye geri kaldığını gösteren bilimsel gösterim aşağıdakilerden hangisi olamaz? 16. D) 2,7.10³ Başlangıçta tüm mızı kaba dolac (1 litre = 1000 m A) 1,75.103
atılıyor.
Cilen bir to-
tıya karı
en bir ki-
-23
A) 12
A)
10. Bir fabrikada küçük, orta ve büyük olmak üzere üç çeşit çivi üretilmekte ve üretilen bu çiviler koli-
lere konularak satılmaktadır. Üretilen çivilerin çeşitlerine göre 1 tanesinin kütlesi ve 1 kolideki çivi
adetleri aşağıdaki tabloda, bir günde üretilen çivilerin toplam kütlesinin çeşitlerine göre dağılımı ise
aşağıdaki grafikte verilmiştir.
Tablo: Çeşidine Göre 1 Çivinin Kütlesi ve 1
Kolideki Çivi Adedi
Çivi Çeşidi
Küçük
Orta
Büyük
1 Tanesinin
Kütlesi (Gram)
B) 36
2,5
8
10
OD-4/22-23
1 Kolideki
Çivi Adedi
8000
5000
2000
B)
C) 48
5
Grafik: Bir Günde Üretilen Çivilerin Toplam
Kütlesinin Çeşitlerine Göre Dağılımı
Orta
120%
Bu fabrikada bir günde toplam 3600 kg çivi üretilmekte ve aynı çeşit çiviler aynı koliye konulmak-
tadır.
D) 84
Büyük
Buna göre bu fabrikada bir günde üretilen koliler arasından rastgele seçilen bir tanesinin büyük
çivilere ait bir koli olma olasılığı kaçtır? (1 kg = 1000 g)
4
3
15
10
Küçük
3
Diğer sayfaya geçiniz.
SINIF 8 =
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
atılıyor. Cilen bir to- tıya karı en bir ki- -23 A) 12 A) 10. Bir fabrikada küçük, orta ve büyük olmak üzere üç çeşit çivi üretilmekte ve üretilen bu çiviler koli- lere konularak satılmaktadır. Üretilen çivilerin çeşitlerine göre 1 tanesinin kütlesi ve 1 kolideki çivi adetleri aşağıdaki tabloda, bir günde üretilen çivilerin toplam kütlesinin çeşitlerine göre dağılımı ise aşağıdaki grafikte verilmiştir. Tablo: Çeşidine Göre 1 Çivinin Kütlesi ve 1 Kolideki Çivi Adedi Çivi Çeşidi Küçük Orta Büyük 1 Tanesinin Kütlesi (Gram) B) 36 2,5 8 10 OD-4/22-23 1 Kolideki Çivi Adedi 8000 5000 2000 B) C) 48 5 Grafik: Bir Günde Üretilen Çivilerin Toplam Kütlesinin Çeşitlerine Göre Dağılımı Orta 120% Bu fabrikada bir günde toplam 3600 kg çivi üretilmekte ve aynı çeşit çiviler aynı koliye konulmak- tadır. D) 84 Büyük Buna göre bu fabrikada bir günde üretilen koliler arasından rastgele seçilen bir tanesinin büyük çivilere ait bir koli olma olasılığı kaçtır? (1 kg = 1000 g) 4 3 15 10 Küçük 3 Diğer sayfaya geçiniz. SINIF 8 =
17. Bir mağazadaki ürünlere göre tüm satışların haftalık dağılımı daire grafiğinde ve bazı ürünlerin aynı haf-
tadaki satış miktarları sütun grafiğinde aşağıdaki gibi gösterilmiştir.
Grafik: Haftalık Tüm Ürünlerin Satış Miktarları
Grafik: Haftalık Bazı Ürünlerin Satış Miktarları
Satış Adedi
A) 52
30°
192
24°
12° 6°
80x7
288
ÜNİTE DEĞERLENDİRME - 2
288
1. Televizyon
2. Ses Sistemi
3. Klima
4. Kamera
5. Diğer Ürünler
5
Buna göre bu hafta mağazada satılan telefon sayısı televizyon sayısından en çok ne kadar fazladır?
B) 50
260
72
62
50
40
30
20
10
(20
0
Şarj Aleti Telefon Tablet Bilgisayar
162
30
X
C) 42
288
5
Ürünler
288.20
D) 40
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
17. Bir mağazadaki ürünlere göre tüm satışların haftalık dağılımı daire grafiğinde ve bazı ürünlerin aynı haf- tadaki satış miktarları sütun grafiğinde aşağıdaki gibi gösterilmiştir. Grafik: Haftalık Tüm Ürünlerin Satış Miktarları Grafik: Haftalık Bazı Ürünlerin Satış Miktarları Satış Adedi A) 52 30° 192 24° 12° 6° 80x7 288 ÜNİTE DEĞERLENDİRME - 2 288 1. Televizyon 2. Ses Sistemi 3. Klima 4. Kamera 5. Diğer Ürünler 5 Buna göre bu hafta mağazada satılan telefon sayısı televizyon sayısından en çok ne kadar fazladır? B) 50 260 72 62 50 40 30 20 10 (20 0 Şarj Aleti Telefon Tablet Bilgisayar 162 30 X C) 42 288 5 Ürünler 288.20 D) 40
4.. Bir teknoloji mağazasında indirimli olarak satışa sunulan dört ürünün stoktaki dağılımı anlık olarak aşağıdaki daire gra-
fiğinde takip edilmektedir.
Grafik: Stokta Bulunan Ürünlerin Dağılımı
Tablet
Telefon
120°
120°
B) 120
Oyun konsolu
Bilgisayar
Indirimli satışlar başladıktan kısa süre sonra satışa sunulan 60 adet bilgisayarın tamamı ve tabletlerin yarısı satılmış,
oyun konsolunun ise 3' 'ü kalmıştır.
Son durumda stokta bulunan ürünlerin dağılımını gösteren grafikte telefonun merkez açısı yine 120° olduğuna
göre satilan telefon adeti kaçtır?
A) 90
C) 150
D) 180
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
4.. Bir teknoloji mağazasında indirimli olarak satışa sunulan dört ürünün stoktaki dağılımı anlık olarak aşağıdaki daire gra- fiğinde takip edilmektedir. Grafik: Stokta Bulunan Ürünlerin Dağılımı Tablet Telefon 120° 120° B) 120 Oyun konsolu Bilgisayar Indirimli satışlar başladıktan kısa süre sonra satışa sunulan 60 adet bilgisayarın tamamı ve tabletlerin yarısı satılmış, oyun konsolunun ise 3' 'ü kalmıştır. Son durumda stokta bulunan ürünlerin dağılımını gösteren grafikte telefonun merkez açısı yine 120° olduğuna göre satilan telefon adeti kaçtır? A) 90 C) 150 D) 180
A
√2 metreka-
4,2
görmüştür.
Bir
halva
MATEMATİK
250
500
A)
120
13. Aşağıdaki dairesel grafikte sadece helva yapıp satan bir işletmenin elinde bulunan malzemelerin miktarina
göre dağılımı, sütun grafiğinde ise 1 porsiyon helva yapımında kullanılan malzemelerin miktarlan verilmiştir
Grafik: İşletmede Bulunan Malzemelerin
Miktarlarına Göre Dağılımı
Grafik: Bir Porsiyon Helvada Bulunan Ürünlerin Miktarı
12
4 Miktar (gram)
25t
ILO
Yağ
Un
100⁰
160⁰
100°
Şeker
300
B) 30
MUBA
YAYINLARI
360
20
50
40 25
30
20
C) 35
LGS
10-
Un Yağ Şeker
İşletme elinde bulunan malzemelerden bir tanesi bitene kadar helva yapmıştır. Helva yapımını tamamladığın-
da elinde 600 gram malzeme kaldığını hesaplamıştır.
Buna göre işletme kaç porsiyon helva yapmıştır?
1020
400
D) 40
Malzeme
da LGS'ye en iy
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
A √2 metreka- 4,2 görmüştür. Bir halva MATEMATİK 250 500 A) 120 13. Aşağıdaki dairesel grafikte sadece helva yapıp satan bir işletmenin elinde bulunan malzemelerin miktarina göre dağılımı, sütun grafiğinde ise 1 porsiyon helva yapımında kullanılan malzemelerin miktarlan verilmiştir Grafik: İşletmede Bulunan Malzemelerin Miktarlarına Göre Dağılımı Grafik: Bir Porsiyon Helvada Bulunan Ürünlerin Miktarı 12 4 Miktar (gram) 25t ILO Yağ Un 100⁰ 160⁰ 100° Şeker 300 B) 30 MUBA YAYINLARI 360 20 50 40 25 30 20 C) 35 LGS 10- Un Yağ Şeker İşletme elinde bulunan malzemelerden bir tanesi bitene kadar helva yapmıştır. Helva yapımını tamamladığın- da elinde 600 gram malzeme kaldığını hesaplamıştır. Buna göre işletme kaç porsiyon helva yapmıştır? 1020 400 D) 40 Malzeme da LGS'ye en iy
A
20. Aşağıdaki sütun grafiğinde bir markette satılmak üzere yapılan kilogram cinsinden reçellerin çeşitlerine göre
kütleleri, daire grafiğinde ise bu reçellerin yapımında kullanılan 9 kilogram şekerin reçel çeşitlerine göre dağılımı
verilmiştir.
Grafik: Reçellerin Kütlesi (kg)
10
553
4
Kayısı
Kayısı
Reçeli
OLUM
Vişne
Grafik: 9 kilo Şekerin Reçel Çeşitlerine Göre Dağılımı
İncir Reçeli
60
100
120
İncir
Çilek Reçeli
Reçeli
Vişne
Çilek
2
12
20
~ M
Reçel Çeşidi
40
360 9
is
Buna göre, bu reçellerin her birinin birer kilogramının yapımında kullanılan şeker toplamı kaç
gramdır? (1 kilogram = 1000 gram)
A) 1450
B) 1550
C) 1600
D) 1800
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
A 20. Aşağıdaki sütun grafiğinde bir markette satılmak üzere yapılan kilogram cinsinden reçellerin çeşitlerine göre kütleleri, daire grafiğinde ise bu reçellerin yapımında kullanılan 9 kilogram şekerin reçel çeşitlerine göre dağılımı verilmiştir. Grafik: Reçellerin Kütlesi (kg) 10 553 4 Kayısı Kayısı Reçeli OLUM Vişne Grafik: 9 kilo Şekerin Reçel Çeşitlerine Göre Dağılımı İncir Reçeli 60 100 120 İncir Çilek Reçeli Reçeli Vişne Çilek 2 12 20 ~ M Reçel Çeşidi 40 360 9 is Buna göre, bu reçellerin her birinin birer kilogramının yapımında kullanılan şeker toplamı kaç gramdır? (1 kilogram = 1000 gram) A) 1450 B) 1550 C) 1600 D) 1800
18. Bir bakkalda bulunan üç ürünün miktarlarının dağılımı Grafik-1'de bir gün boyunca satılan ürün miktarları-
nin dağılımı Grafik-2'de verilmiştir.
A) 45
240x
8-BIS 06 (Sayısal)
Mercimek
120% 100°
140
Nohut
2001X
Bulgur
B) 50
Nohut
11
5290x
Grafik-1: Bakkalda Bulunan Ürün Miktarları
Grafik-2: Satılan Ürün Miktarları
Gün sonunda ürünlerden biri bittiğine ve geriye kalan ürünlerin toplam kütlesi 180 kg olduğuna göre
satılan bulgur miktarı, nohut miktarından kaç kg daha fazladır?
120
Bulgur
C) 60
Mercimek
150⁰
D) 75
Diğer sayfaya geçiniz.
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
18. Bir bakkalda bulunan üç ürünün miktarlarının dağılımı Grafik-1'de bir gün boyunca satılan ürün miktarları- nin dağılımı Grafik-2'de verilmiştir. A) 45 240x 8-BIS 06 (Sayısal) Mercimek 120% 100° 140 Nohut 2001X Bulgur B) 50 Nohut 11 5290x Grafik-1: Bakkalda Bulunan Ürün Miktarları Grafik-2: Satılan Ürün Miktarları Gün sonunda ürünlerden biri bittiğine ve geriye kalan ürünlerin toplam kütlesi 180 kg olduğuna göre satılan bulgur miktarı, nohut miktarından kaç kg daha fazladır? 120 Bulgur C) 60 Mercimek 150⁰ D) 75 Diğer sayfaya geçiniz.
UNITE IV
1.
7D sınıfında ilgi duyulan spor dalları ve öğrenci sayıları aşağıdaki grafikte verilmiştir.
Öğrenci sayısı
2.
8
A) 45
5...
4.
3
Masa Tenisi
B) 40
Futbol
Basketbol
Voleybol
Grafiğe göre, bu sınıfta basketbol sporuyla ilgilenen öğrenci sınıfın yüzde kaçıdır?
→Spor dalı
TENEKE
PEYNIR
() 36
Yüzdeler
1152
yüzdeler
4. Aykut ve Aygül'ün
Aykut ve Aygül pe
Buna göre, aldıla
A) 4500
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
UNITE IV 1. 7D sınıfında ilgi duyulan spor dalları ve öğrenci sayıları aşağıdaki grafikte verilmiştir. Öğrenci sayısı 2. 8 A) 45 5... 4. 3 Masa Tenisi B) 40 Futbol Basketbol Voleybol Grafiğe göre, bu sınıfta basketbol sporuyla ilgilenen öğrenci sınıfın yüzde kaçıdır? →Spor dalı TENEKE PEYNIR () 36 Yüzdeler 1152 yüzdeler 4. Aykut ve Aygül'ün Aykut ve Aygül pe Buna göre, aldıla A) 4500
04
Veri Analizi
A
12. Bir araştırma şirketinin yaptığı dijital ankette bulunan iki soru ve bu sorulara katılımcıların verdiği cevap
Marin grafiği aşağıda verilmiştir.
Dengi
ANKET
Soru-1: Dışarda yemek için aşağıda verilen mekanlardan hangilerini tercih edersiniz?
(En çok tercih ettiğiniz iki seçeneği işaretleyiniz.)
→Geleneksel Lokanta
→ Kebapçı
→ Restoran
→ Cafe
→ Fast-food
→ Temiz olması
430
300
Soru-2: Bu mekanlarda en çok neye önem verirsiniz?
→ Ekonomik olması
S322=158
2
→ Ulaşımın kolay olması
→ Servisin hızlı olması
30
For
4247 54
545046
750 100
XX46
23
315P 46
4t
21
85
75
60
Kişi sayısı
30
%30
%24
Fast-food
Cafe
İkinci soruya "ekonomik olması" cevabını veren kişi sayısı, "servisin hızlı olması" cevabını veren kişi
sayısından "3" fazla olduğuna göre "ulaşımın kolay olması" cevabını veren kaç kişi vardır?
A) 20
B) 30
C) 36
D) 39
X+3+X=2X+3
Restoran
minus 100
=323=69
Kebapçı
lokanta
Geleneksel
→→ Tür
Temiz olması
Servisin hızlı olması
Ekonomik olması
Ulaşımın kolay olması
2x+3=69
LX = 66
x=33
Challenger Matematik
04
13. Bir
sa
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
04 Veri Analizi A 12. Bir araştırma şirketinin yaptığı dijital ankette bulunan iki soru ve bu sorulara katılımcıların verdiği cevap Marin grafiği aşağıda verilmiştir. Dengi ANKET Soru-1: Dışarda yemek için aşağıda verilen mekanlardan hangilerini tercih edersiniz? (En çok tercih ettiğiniz iki seçeneği işaretleyiniz.) →Geleneksel Lokanta → Kebapçı → Restoran → Cafe → Fast-food → Temiz olması 430 300 Soru-2: Bu mekanlarda en çok neye önem verirsiniz? → Ekonomik olması S322=158 2 → Ulaşımın kolay olması → Servisin hızlı olması 30 For 4247 54 545046 750 100 XX46 23 315P 46 4t 21 85 75 60 Kişi sayısı 30 %30 %24 Fast-food Cafe İkinci soruya "ekonomik olması" cevabını veren kişi sayısı, "servisin hızlı olması" cevabını veren kişi sayısından "3" fazla olduğuna göre "ulaşımın kolay olması" cevabını veren kaç kişi vardır? A) 20 B) 30 C) 36 D) 39 X+3+X=2X+3 Restoran minus 100 =323=69 Kebapçı lokanta Geleneksel →→ Tür Temiz olması Servisin hızlı olması Ekonomik olması Ulaşımın kolay olması 2x+3=69 LX = 66 x=33 Challenger Matematik 04 13. Bir sa
14. Aşağıda Alper ve Metehan'ın çözdükleri soru sayılarının günlere göre dağılımı verilmiştir.
Grafik 1: Alper'in Çözdüğü Soru
Sayısının Günlere Göre Dağılımı
Salı
Pazartesi
120-60
60 96
Çarşamba
Cuma
Perşembe
Grafik 2: Metehan'ın Çözdüğü Soru
Sayısının Günlere Göre Dağılımı
Çözülen soru sayısı
90-
80+
70+
60
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
C) 160
Günler
Bu iki öğrenciye Seda Öğretmen verilen günlerde beşyüzer soru çözme hedefi koymuştur. Öğrenciler
hedeflerini tamamlayamamıştır.
Metehan hedefi tamamlamaya daha yakın olduğuna göre, Alper'in hedefine ulaşması için çözmesi
gereken en az kaç sorusu daha vardır?
A) 120
B) 140
D) 170
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
14. Aşağıda Alper ve Metehan'ın çözdükleri soru sayılarının günlere göre dağılımı verilmiştir. Grafik 1: Alper'in Çözdüğü Soru Sayısının Günlere Göre Dağılımı Salı Pazartesi 120-60 60 96 Çarşamba Cuma Perşembe Grafik 2: Metehan'ın Çözdüğü Soru Sayısının Günlere Göre Dağılımı Çözülen soru sayısı 90- 80+ 70+ 60 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma C) 160 Günler Bu iki öğrenciye Seda Öğretmen verilen günlerde beşyüzer soru çözme hedefi koymuştur. Öğrenciler hedeflerini tamamlayamamıştır. Metehan hedefi tamamlamaya daha yakın olduğuna göre, Alper'in hedefine ulaşması için çözmesi gereken en az kaç sorusu daha vardır? A) 120 B) 140 D) 170
3. Aşağıdaki daire grafiği, bir ildeki merkezi sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ait 2019 yılı kontenjan-
larının okul türlerine göre dağılımını göstermektedir.
Grafik: 2019 Yılı Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Kontenjanları
Sosyal
Bilimler
Lisesi
Anadolu
A) Grafik: 2020 Yılı Merkezi Sınavla Öğrenci Alan
Ortaöğretim Kurumları Kontenjanları
2020 yılında bu ildeki Fen Lisesi kontenjanında %100, Anadolu Lisesi kontenjanında %50, Anadolu İmam Hatip
Lisesi kontenjanında %20, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kontenjanında %40 ve Sosyal Bilimler Lisesi konten-
janında %50 artış olmuştur.
Mesleki
ve Teknik
Anadolu
Lisesi
Imam Hatip
Lisesi
Buna göre seçeneklerde verilen daire grafiklerinden hangisi bu ildeki 2020 yılı kontenjanlarının okul türle-
rine göre dağılımını gösteren grafiktir?
Mesleki
ve Teknik
40°
325
Anadolu
Lisesi
Sosyal
Bilimler
Lisesi 32
Anadolu
Imam Hatip
Lisesi
48
60
48°
120°
C)
Grafik: 2020 Yılı Merkezi Sınavla Öğrenci Alan
Ortaöğretim Kurumları Kontenjanları
Fen Lisesi
120°
Anadolu
Lisesi
Fen Lisesi
80°
140°
Mesleki
ve Teknik
Anadolu
Lisesi 60
Fen
Lisesi
Sosyal 60%
Bilimler 40"
Lisesi 80
Anadolu
Imam Hatip
Lisesi
Anadolu
Lisesi
120
Anadolu
Lisesi
B)
D)
Grafik: 2020 Yılı Merkezi Sınavla Öğrenci Alan
Ortaöğretim Kurumları Kontenjanları
Mesleki
ve Teknik
Anadolu
Lisesi
Sosyal
56"
Bilimler
Lisesi 40° D
64°
Anadolu
Imam Hatip
Lisesi
Mesleki
ve Teknik
Anadolu
Lisesi
64
Sosyal
Bilimler 56°
Lisesi
80°
Fen Lisesi
Grafik: 2020 Yılı Merkezi Sınavla Öğrenci Alan
Ortaöğretim Kurumları Kontenjanları
Anadolu
Imam Hatip
Lisesi
80°
120°
Anadolu
Lisesi
Fen Lisesi
70"
90°
Anadolu
Lisesi
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
3. Aşağıdaki daire grafiği, bir ildeki merkezi sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ait 2019 yılı kontenjan- larının okul türlerine göre dağılımını göstermektedir. Grafik: 2019 Yılı Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Kontenjanları Sosyal Bilimler Lisesi Anadolu A) Grafik: 2020 Yılı Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Kontenjanları 2020 yılında bu ildeki Fen Lisesi kontenjanında %100, Anadolu Lisesi kontenjanında %50, Anadolu İmam Hatip Lisesi kontenjanında %20, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kontenjanında %40 ve Sosyal Bilimler Lisesi konten- janında %50 artış olmuştur. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Imam Hatip Lisesi Buna göre seçeneklerde verilen daire grafiklerinden hangisi bu ildeki 2020 yılı kontenjanlarının okul türle- rine göre dağılımını gösteren grafiktir? Mesleki ve Teknik 40° 325 Anadolu Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi 32 Anadolu Imam Hatip Lisesi 48 60 48° 120° C) Grafik: 2020 Yılı Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Kontenjanları Fen Lisesi 120° Anadolu Lisesi Fen Lisesi 80° 140° Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 60 Fen Lisesi Sosyal 60% Bilimler 40" Lisesi 80 Anadolu Imam Hatip Lisesi Anadolu Lisesi 120 Anadolu Lisesi B) D) Grafik: 2020 Yılı Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Kontenjanları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sosyal 56" Bilimler Lisesi 40° D 64° Anadolu Imam Hatip Lisesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 64 Sosyal Bilimler 56° Lisesi 80° Fen Lisesi Grafik: 2020 Yılı Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Kontenjanları Anadolu Imam Hatip Lisesi 80° 120° Anadolu Lisesi Fen Lisesi 70" 90° Anadolu Lisesi
14. Bir sınıftaki kız ve erkek öğrencilerin matematik dersinden aldığı puanlar aşağıdaki sütun grafiklerinde göste-
rilmiştir.
Grafik: Kız Öğrencilerin Aldığı Puanlar
Puan
12 12
başarılı
3k12
başarısız
100-
90+
80-
70+
60-
50+
40+
30-
20+
10-
4
2
18 erkek
başonlı
6
3 erkek
başarısız
Öğrenci
sayısı
10.0
Grafik: Erkek Öğrencilerin Aldığı Puanlar
Puan
100
90
80-
70
60-
50
40
30+
20
10
3
Bu sınavda 45 ve üzeri alan öğrenciler bu dersten başarılı sayılmaktadır.
Buna göre bu sınıftaki başarılı ve başarısız öğrenci sayılarını gösteren daire grafiğinde başarısız öğrenci sayı-
sını gösteren daire diliminin merkez açısı kaç derecedir?
A) 45
ad D
3
5
30q191id b svo do
7
B) 50
C) 55
olemale nudeumeulo nebiad cs Of nola mo Se poutnusu iones
6
→ Öğrenci
sayısı
D) 60
ALY
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
14. Bir sınıftaki kız ve erkek öğrencilerin matematik dersinden aldığı puanlar aşağıdaki sütun grafiklerinde göste- rilmiştir. Grafik: Kız Öğrencilerin Aldığı Puanlar Puan 12 12 başarılı 3k12 başarısız 100- 90+ 80- 70+ 60- 50+ 40+ 30- 20+ 10- 4 2 18 erkek başonlı 6 3 erkek başarısız Öğrenci sayısı 10.0 Grafik: Erkek Öğrencilerin Aldığı Puanlar Puan 100 90 80- 70 60- 50 40 30+ 20 10 3 Bu sınavda 45 ve üzeri alan öğrenciler bu dersten başarılı sayılmaktadır. Buna göre bu sınıftaki başarılı ve başarısız öğrenci sayılarını gösteren daire grafiğinde başarısız öğrenci sayı- sını gösteren daire diliminin merkez açısı kaç derecedir? A) 45 ad D 3 5 30q191id b svo do 7 B) 50 C) 55 olemale nudeumeulo nebiad cs Of nola mo Se poutnusu iones 6 → Öğrenci sayısı D) 60 ALY
9.
A
Aşağıdaki sütun grafiğinde 300 öğrencisi olan bir okuldaki öğrencilerin faaliyetine katıldıkları spor kulüplerinin dağılımı gös-
terilmiştir. Örneğin, bu okuldaki kız öğrencilerin %20'si ve erkek öğrencilerin %10'u hentbol oynamaktadır. Daire grafiğinde
ise öğrencilerin cinsiyetlerine göre dağılımlanı verilmiştir.
Spor kulüplerindeki oran (%)
40
30
20
10
A) Futbol
C) Voleybol
0
Kiz
Erkek
Spor kulüpleri
300 360
B) Basketbol
D) Hentbol
MATEMATİK
144°
Futbol Basketbol Voleybol Hentbol
Her bir öğrenci yalnızca bir spor kulübünün faaliyetine katıldığına göre futbol oynayan erkek öğrenci sayısı hangi
spor kulübünün faaliyetine katılan kız öğrenci sayısına eşittir?
216²
20
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
9. A Aşağıdaki sütun grafiğinde 300 öğrencisi olan bir okuldaki öğrencilerin faaliyetine katıldıkları spor kulüplerinin dağılımı gös- terilmiştir. Örneğin, bu okuldaki kız öğrencilerin %20'si ve erkek öğrencilerin %10'u hentbol oynamaktadır. Daire grafiğinde ise öğrencilerin cinsiyetlerine göre dağılımlanı verilmiştir. Spor kulüplerindeki oran (%) 40 30 20 10 A) Futbol C) Voleybol 0 Kiz Erkek Spor kulüpleri 300 360 B) Basketbol D) Hentbol MATEMATİK 144° Futbol Basketbol Voleybol Hentbol Her bir öğrenci yalnızca bir spor kulübünün faaliyetine katıldığına göre futbol oynayan erkek öğrenci sayısı hangi spor kulübünün faaliyetine katılan kız öğrenci sayısına eşittir? 216² 20
12.
96
106
Aşağıda verilen daire grafiğinde Deniz Hanım'ın alışverişte yaptığı harcamaların dağılımı gösterilmiştir. Sütun
grafiğinde ise alışverişte aldığı aksesuarların fiyatları gösterilmiştir.
Grafik: Alışverişte Yapılan Harcamaların Dağılımı
Grafik: Alınan Aksesuarların Fiyatları
%25
%10
%15
Ceket
Aksesuar
Gömlek
Pantolon
L
B) 500
Fiyat (TL)
1.50
100
50
Çanta Küpe Kolye
G
241
Buna göre bu alışverişte Deniz Hanım'ın ceket için yapmış olduğu harcama, pantolon için yapmış olduğu
harcamadan kaç TL fazladır?
A) 250
C) 750
→ Ürünler
D) 1000
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
12. 96 106 Aşağıda verilen daire grafiğinde Deniz Hanım'ın alışverişte yaptığı harcamaların dağılımı gösterilmiştir. Sütun grafiğinde ise alışverişte aldığı aksesuarların fiyatları gösterilmiştir. Grafik: Alışverişte Yapılan Harcamaların Dağılımı Grafik: Alınan Aksesuarların Fiyatları %25 %10 %15 Ceket Aksesuar Gömlek Pantolon L B) 500 Fiyat (TL) 1.50 100 50 Çanta Küpe Kolye G 241 Buna göre bu alışverişte Deniz Hanım'ın ceket için yapmış olduğu harcama, pantolon için yapmış olduğu harcamadan kaç TL fazladır? A) 250 C) 750 → Ürünler D) 1000
C
32
6.
Bir mağazada satilan ürünlerin satış fiyatları grafik I'de, bu ürünlerin satışından elde edilen gelirin dağılımı grafik Il'de gösteril-
miştir.
Grafik II: Ürünlerin Satışından Elde Edilen Gelir Dağılımı
A) 1
4 Fiyat (TL)
60
50
Grafik I: Ürün Fiyatlan
30
A
B
C
Ürünler
B) 1,5
B
3
150%
Buna göre, bu mağazada satılan C ürünü sayısının A ürünü sayısına oranı kaçtır?
210
60⁰
C) 2
A
D) 2.5
Diğer sayfaya geçiniz. E
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
C 32 6. Bir mağazada satilan ürünlerin satış fiyatları grafik I'de, bu ürünlerin satışından elde edilen gelirin dağılımı grafik Il'de gösteril- miştir. Grafik II: Ürünlerin Satışından Elde Edilen Gelir Dağılımı A) 1 4 Fiyat (TL) 60 50 Grafik I: Ürün Fiyatlan 30 A B C Ürünler B) 1,5 B 3 150% Buna göre, bu mağazada satılan C ürünü sayısının A ürünü sayısına oranı kaçtır? 210 60⁰ C) 2 A D) 2.5 Diğer sayfaya geçiniz. E