Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Kareköklü İfadeler Soruları

4
Bera tasarladığı resim çerçevesi için genişlikleri ve kalinliklari aynı, uzunlukları farklı olan açık ve koyu renkte ahşap
çıtalardan birer tane almıştır.
Bu ahşap çıtaların ölçüleri ve her birinden kaç tane kare çerçeve oluşturacağı aşağıda gösterilmiştir.
ktırmak istiyor.
Açık renkli çita
Koyu renkli çita
B
V3 cm
V3 cm
323 cm
8073 cm
Yapılacak Çerçeve Sayısı: 1
Yapılacak Çerçeve Sayısı: 4
Çerçeve yapimini tamamlayan Bera,
bu çerçeveleri yandaki gibi birleştirip
aile resimlerini yerleştirerek çerçeveleri
duvara asiyor
Buna göre, resim ve çerçevelerin
duvarda kapladığı bölgenin alanı
en fazla kaç santimetrekaredir?
a hizada birbi
parça bir ön
6052
olur?
A) 492
B) 576
C) 675
576 48
D) 725
Ortaokul Matematik
Kareköklü İfadeler
4 Bera tasarladığı resim çerçevesi için genişlikleri ve kalinliklari aynı, uzunlukları farklı olan açık ve koyu renkte ahşap çıtalardan birer tane almıştır. Bu ahşap çıtaların ölçüleri ve her birinden kaç tane kare çerçeve oluşturacağı aşağıda gösterilmiştir. ktırmak istiyor. Açık renkli çita Koyu renkli çita B V3 cm V3 cm 323 cm 8073 cm Yapılacak Çerçeve Sayısı: 1 Yapılacak Çerçeve Sayısı: 4 Çerçeve yapimini tamamlayan Bera, bu çerçeveleri yandaki gibi birleştirip aile resimlerini yerleştirerek çerçeveleri duvara asiyor Buna göre, resim ve çerçevelerin duvarda kapladığı bölgenin alanı en fazla kaç santimetrekaredir? a hizada birbi parça bir ön 6052 olur? A) 492 B) 576 C) 675 576 48 D) 725
Tam Kare Sayılar
8.
a ve b birer doğal sayı olmak üzere a/b = Va2.b dir.
Yiğit, ders çalışırken masanın üzerinde bulunan 20 cm'lik cetveli yere düşürüyor ve cetvel üç parçaya ayrılıyor. Kırık
olan cetvelin iki parçası aşağıdaki gibidir.
0 cm 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
18
19
20
Yiğit, kırılan cetveli yapıştırarak tekrar kullanmak istiyor fakat 3. parça yapıştırılamayacak durumda olduğu için şekildeki iki
parçayı birbirine yapıştırıyor.
Buna göre Yiğit'in cetvelindeki eksik olan parçanın uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi ola-
bilir?
A) √72
B) 40
C) 35
D) 28
Ortaokul Matematik
Kareköklü İfadeler
Tam Kare Sayılar 8. a ve b birer doğal sayı olmak üzere a/b = Va2.b dir. Yiğit, ders çalışırken masanın üzerinde bulunan 20 cm'lik cetveli yere düşürüyor ve cetvel üç parçaya ayrılıyor. Kırık olan cetvelin iki parçası aşağıdaki gibidir. 0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 19 20 Yiğit, kırılan cetveli yapıştırarak tekrar kullanmak istiyor fakat 3. parça yapıştırılamayacak durumda olduğu için şekildeki iki parçayı birbirine yapıştırıyor. Buna göre Yiğit'in cetvelindeki eksik olan parçanın uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi ola- bilir? A) √72 B) 40 C) 35 D) 28
DENEME 9
SKLED
10. Günümüzde en çok tercih edilen çatı kaplama malzemeleri arasında yer alan shingle (singin). eginilalarda
çatıları kaplamak amacıyla kullanılan su izolasyon malzemesidir.
48 m
Şekilde görünümü Verilen evin çatısı kenar uzunluklan 48 m ve 147 m olan iki eş dikdörtgen yüzeyden oluş-
makta olup tüm çatı yüzeyi shingle çatı kaplama malzemesi ile kaplanacaktır.
Shingle çatı kaplama ürünü paketler halinde satılmakta ve bir paket malzeme ile en fazla 10 m2 lik alan kaplana-
bilmektedir. Bir paketinin fiyatı 340 b dir.
Buna göre, yukarda verilen evin çatısının tamamının yalıtımını yapmak için en az kaç t lik shingle çatı
kaplama malzemesi satın alma gerekir? (Araba garajının çatısı yalıtım malzemesiyle kaplanmamaktadır.)
A) 3060
B) 5440
C) 5780
D) 6120
Ortaokul Matematik
Kareköklü İfadeler
DENEME 9 SKLED 10. Günümüzde en çok tercih edilen çatı kaplama malzemeleri arasında yer alan shingle (singin). eginilalarda çatıları kaplamak amacıyla kullanılan su izolasyon malzemesidir. 48 m Şekilde görünümü Verilen evin çatısı kenar uzunluklan 48 m ve 147 m olan iki eş dikdörtgen yüzeyden oluş- makta olup tüm çatı yüzeyi shingle çatı kaplama malzemesi ile kaplanacaktır. Shingle çatı kaplama ürünü paketler halinde satılmakta ve bir paket malzeme ile en fazla 10 m2 lik alan kaplana- bilmektedir. Bir paketinin fiyatı 340 b dir. Buna göre, yukarda verilen evin çatısının tamamının yalıtımını yapmak için en az kaç t lik shingle çatı kaplama malzemesi satın alma gerekir? (Araba garajının çatısı yalıtım malzemesiyle kaplanmamaktadır.) A) 3060 B) 5440 C) 5780 D) 6120
12. Bowling ile birlikte karaköklü sayılar konusu ile ilgili bir oyun oynayacak olan Büşra, Gülsüm, Hatice ve Zekiye isimli
dört arkadaştan her birinin kendisine ait üzerinde bir reel sayının yazdığı iki tane bowling topu vardır. Ayrıca üzerinde
bir reel sayının yazdığı 10 tane lobut aşağıda gösterilmiştir.
YAYINLARI
Büşra
26
V8
Gülsüm
4/2
12
Hatice
V125
50
28
80
Zekiye
V8
27
6
Oyuncular kendilerine ait olan bowling toplarını Büşra, Gülsüm Hatice ve Zekiye olmak üzere sırasıyla bowling saha-
sina atmaktadırlar. Oyuncu seçtiği bowling topunu lobutların üzerine doğru atıp, vurduğu her bir lobut üzerinde yazan
sayı ile attığı topun üzerinde yazan sayı çarpılıp elde ettiği sonuçlar doğal sayı olursa, o doğal sayıların toplamı kadar
puan almaktadır. Çarpım sonu elde edilen sonuçlar doğal sayı olmazsa puan alınamamaktadır.
Buna göre, oyunda bu elde en çok puanı kim alabilir?
A) Büşra
B) Gülsüm
C) Hatice
D) Zekiye
JOS
S.
be
Ortaokul Matematik
Kareköklü İfadeler
12. Bowling ile birlikte karaköklü sayılar konusu ile ilgili bir oyun oynayacak olan Büşra, Gülsüm, Hatice ve Zekiye isimli dört arkadaştan her birinin kendisine ait üzerinde bir reel sayının yazdığı iki tane bowling topu vardır. Ayrıca üzerinde bir reel sayının yazdığı 10 tane lobut aşağıda gösterilmiştir. YAYINLARI Büşra 26 V8 Gülsüm 4/2 12 Hatice V125 50 28 80 Zekiye V8 27 6 Oyuncular kendilerine ait olan bowling toplarını Büşra, Gülsüm Hatice ve Zekiye olmak üzere sırasıyla bowling saha- sina atmaktadırlar. Oyuncu seçtiği bowling topunu lobutların üzerine doğru atıp, vurduğu her bir lobut üzerinde yazan sayı ile attığı topun üzerinde yazan sayı çarpılıp elde ettiği sonuçlar doğal sayı olursa, o doğal sayıların toplamı kadar puan almaktadır. Çarpım sonu elde edilen sonuçlar doğal sayı olmazsa puan alınamamaktadır. Buna göre, oyunda bu elde en çok puanı kim alabilir? A) Büşra B) Gülsüm C) Hatice D) Zekiye JOS S. be
3. DERECEDEN SORULAR
3. Aşağıda iki sarkacın bağlı olduğu düzenekler eştir. Düzeneklerin yükseklikleri tahta zeminden itibaren 2 de-
simetrelik aralıklarla harflendirilmiştir. Sarkaçların iplerinin uzunlukları görselde verilmiştir.
F
E
om
17 dm
D
$70 dm
E
E
D
C
B
A
C
B
A
1 Sarkaç
2. Sarkaç
Sarkaçlar düşey konumdayken yerden yükseklikleri hangi iki harf arasındaki hizada olur?
1 Sarkac
D ile C
C) Elle D
2 Sarkac
A ile B
Bile C
1 Sarkac
B) D ile C
D) C ile B
2 Sarkac
Bile C
A ile B
Ortaokul Matematik
Kareköklü İfadeler
3. DERECEDEN SORULAR 3. Aşağıda iki sarkacın bağlı olduğu düzenekler eştir. Düzeneklerin yükseklikleri tahta zeminden itibaren 2 de- simetrelik aralıklarla harflendirilmiştir. Sarkaçların iplerinin uzunlukları görselde verilmiştir. F E om 17 dm D $70 dm E E D C B A C B A 1 Sarkaç 2. Sarkaç Sarkaçlar düşey konumdayken yerden yükseklikleri hangi iki harf arasındaki hizada olur? 1 Sarkac D ile C C) Elle D 2 Sarkac A ile B Bile C 1 Sarkac B) D ile C D) C ile B 2 Sarkac Bile C A ile B
12.
10.
-6/6m
253 +luro +8X
x=3
5.3.
873 m
Kenar uzunlukları 66 metre ve 8/3 metre olan dikdörtgen biçimindeki duvar şekildeki gibi eş dikdörtgen
parçalara ayrılmıştır. Bu parçaların bir kısmının yarısı, bir kısmının tamamı boyanarak şekildeki boyalı bölge
oluşturulmuştur.
Boyalı bölgenin çevre uzunluğu kaç metredir?
A64 34 24
B) 256-255 24
C) 1265
D 1476 +43 36
2
vo.3
7
4.3
ris
3563
Ortaokul Matematik
Kareköklü İfadeler
12. 10. -6/6m 253 +luro +8X x=3 5.3. 873 m Kenar uzunlukları 66 metre ve 8/3 metre olan dikdörtgen biçimindeki duvar şekildeki gibi eş dikdörtgen parçalara ayrılmıştır. Bu parçaların bir kısmının yarısı, bir kısmının tamamı boyanarak şekildeki boyalı bölge oluşturulmuştur. Boyalı bölgenin çevre uzunluğu kaç metredir? A64 34 24 B) 256-255 24 C) 1265 D 1476 +43 36 2 vo.3 7 4.3 ris 3563
18.
Gösterge
Paneli
Soğutucu
Bölme
?
3 birim
Dondurucu
Bölme
0,5 birim
Yukarıda gösterge paneli soğutucu bölmesinde,
dondurucu bölmesi ise soğutucu bölmenin aşağı-
sinda olan bir buzdolabı verilmiştir.
Bu buzdolabının yerden yüksekliği 3 birim, dondu-
rucu bölmesinin uzunluğu ise 0,5 birimdir.
Buna göre, gösterge panelinin en alt kısmı ile
dondurucu kısım arasındaki birim cinsinden
uzaklık aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 5
B) 17
C) 78
D) 10
KAZANIM SINAVI
7
Ortaokul Matematik
Kareköklü İfadeler
18. Gösterge Paneli Soğutucu Bölme ? 3 birim Dondurucu Bölme 0,5 birim Yukarıda gösterge paneli soğutucu bölmesinde, dondurucu bölmesi ise soğutucu bölmenin aşağı- sinda olan bir buzdolabı verilmiştir. Bu buzdolabının yerden yüksekliği 3 birim, dondu- rucu bölmesinin uzunluğu ise 0,5 birimdir. Buna göre, gösterge panelinin en alt kısmı ile dondurucu kısım arasındaki birim cinsinden uzaklık aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 5 B) 17 C) 78 D) 10 KAZANIM SINAVI 7
A) 162
B) 163
2.
3.
6 dm
18 dm
Halter
Halterci Naim'in omzu ile yumruğu arasında-
ki mesafe 6 dm'dir. Naim yukarıdaki şekilde
gösterildiği gibi yere dik bir biçimde halteri
kaldırdığında, halter yerden 18 dm yük-
sekliği ulaşıyor.
Buna göre Naim'in boyunun dm cinsinden
uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 57
B) 122
C)9/5
D) 1013
Ortaokul Matematik
Kareköklü İfadeler
A) 162 B) 163 2. 3. 6 dm 18 dm Halter Halterci Naim'in omzu ile yumruğu arasında- ki mesafe 6 dm'dir. Naim yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi yere dik bir biçimde halteri kaldırdığında, halter yerden 18 dm yük- sekliği ulaşıyor. Buna göre Naim'in boyunun dm cinsinden uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 57 B) 122 C)9/5 D) 1013
8. a, b ve c birer rakam olmak üzere aşağıda verilen her bir karenin alanı a,bc cm² biçimindedir. Kenar uzựnluk
larbirer rasyonel sayı olan bu karelerin alanları 1 cm2 den büyük ve 3 cm2 den şüçüktür.
the
iss
3x+3y + (9-x)
Doruk bu karelerden a + b + c toplamı tam kare olanları maviye, tam kare olmayanları ise kırmızıya boyaya-
caktır.
Örneğin;
alanı 1,44 cm2 olan kareyi 1 + 4 + 4 = 9 olduğundan maviye,
alanı 2,89 cm2 olan kareyi 2 + 8 + 9 = 19 olduğundan kırmızıya boyuyor.
Daha sonra maviye boyadığı en büyük kare ile kırmızıya boyadığı en küçük kareyi aşağıdaki gibi kenarları
çakışacak biçimde yapıştırıyor.
3Y
2x+By
Mavi
Kirmizi
Buna göre Doruk'un elde ettiği şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir?
DX10,1
C) 9,8
B) 9,4
A) 9,2
4,2
2(x+2y)
-ub
= 4,9
Z
5
HIZ YAYINLARI
Donome Sinayi - 5
Ortaokul Matematik
Kareköklü İfadeler
8. a, b ve c birer rakam olmak üzere aşağıda verilen her bir karenin alanı a,bc cm² biçimindedir. Kenar uzựnluk larbirer rasyonel sayı olan bu karelerin alanları 1 cm2 den büyük ve 3 cm2 den şüçüktür. the iss 3x+3y + (9-x) Doruk bu karelerden a + b + c toplamı tam kare olanları maviye, tam kare olmayanları ise kırmızıya boyaya- caktır. Örneğin; alanı 1,44 cm2 olan kareyi 1 + 4 + 4 = 9 olduğundan maviye, alanı 2,89 cm2 olan kareyi 2 + 8 + 9 = 19 olduğundan kırmızıya boyuyor. Daha sonra maviye boyadığı en büyük kare ile kırmızıya boyadığı en küçük kareyi aşağıdaki gibi kenarları çakışacak biçimde yapıştırıyor. 3Y 2x+By Mavi Kirmizi Buna göre Doruk'un elde ettiği şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir? DX10,1 C) 9,8 B) 9,4 A) 9,2 4,2 2(x+2y) -ub = 4,9 Z 5 HIZ YAYINLARI Donome Sinayi - 5
ST
KAREKÖKLÜ İFADELER
10)
TEC
:
Bilgi : a, b, c, d pozitif doğal sayı olmak üzere
avb a b
dir.
va
ab = ab ve
15'erli olanlara
Emre
B
Emre, AB yolunu saatte 6/6 metre hızla, 4 saatte gidiyor.
Emre'nin, dönüşte saatteki hızı, 873 metre olduğuna göre A noktasından B noktasına gidip
tekrar A noktasına ulaşması, toplam kaç saat sürmüştür?
A) 4 +32
B) 416
C) 4 +62
D) 72
ebilir?
Ortaokul Matematik
Kareköklü İfadeler
ST KAREKÖKLÜ İFADELER 10) TEC : Bilgi : a, b, c, d pozitif doğal sayı olmak üzere avb a b dir. va ab = ab ve 15'erli olanlara Emre B Emre, AB yolunu saatte 6/6 metre hızla, 4 saatte gidiyor. Emre'nin, dönüşte saatteki hızı, 873 metre olduğuna göre A noktasından B noktasına gidip tekrar A noktasına ulaşması, toplam kaç saat sürmüştür? A) 4 +32 B) 416 C) 4 +62 D) 72 ebilir?
7.
MAT
Yarıçapının uzunlugu r olan bir çemberin çevresi 2r dir
Ayşe ve Ash ellerindeki ipleri kıvırarak karesel bölgeler elde etmişlerdir.
49cm
121cm
25cm
196cm
Tahiri, Olosilk Ozdeşlikler ve
16cm
Ayşe ve Aslı ellerindeki ipleri birleştirip birlikte kivirarak yarıçapı 10cm olan bir çember ve en büyük alanli bir kare elde
etmişlerdir.
Elde edilen karenin alanı en fazla kaç santimetrekaredir?
( 11 değerini 3 alınız)
A) 324
B) 576
C) 676
D) 784
Ortaokul Matematik
Kareköklü İfadeler
7. MAT Yarıçapının uzunlugu r olan bir çemberin çevresi 2r dir Ayşe ve Ash ellerindeki ipleri kıvırarak karesel bölgeler elde etmişlerdir. 49cm 121cm 25cm 196cm Tahiri, Olosilk Ozdeşlikler ve 16cm Ayşe ve Aslı ellerindeki ipleri birleştirip birlikte kivirarak yarıçapı 10cm olan bir çember ve en büyük alanli bir kare elde etmişlerdir. Elde edilen karenin alanı en fazla kaç santimetrekaredir? ( 11 değerini 3 alınız) A) 324 B) 576 C) 676 D) 784
REKI
Aşağıda Hakan Bey'in dikdörtgen şeklindeki bahçesinin üstten gö-
rünümü verilmiştir.
V6,25 m
Çim Alanı Yetişkin Havuzu
Çocuk
11,44 m Havuzu
Çim Alanı
Aşağıda Hakan Bey'in bahçesi ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.
Yetişkin havuzunun alanı 4 metrekaredir.
Çim alanlarının toplamı 6,2 metrekaredir.
Buna göre, Hakan Bey'in bahçesinin çevresi kaç metredir?
A) 14,6
B) 15,8
C) 16,4
D) 17,2
Ortaokul Matematik
Kareköklü İfadeler
REKI Aşağıda Hakan Bey'in dikdörtgen şeklindeki bahçesinin üstten gö- rünümü verilmiştir. V6,25 m Çim Alanı Yetişkin Havuzu Çocuk 11,44 m Havuzu Çim Alanı Aşağıda Hakan Bey'in bahçesi ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Yetişkin havuzunun alanı 4 metrekaredir. Çim alanlarının toplamı 6,2 metrekaredir. Buna göre, Hakan Bey'in bahçesinin çevresi kaç metredir? A) 14,6 B) 15,8 C) 16,4 D) 17,2
GÜÇLENDİREN MATEMATIK
a
20. Yarıçapı r, merkez açısıa olan çember yayının uzunluğu • 21 .r formülü ile bulunur.
360
Aşağıda bir bahçenin üstten görünümü verilmiştir. Bu bahçe iki eş dikdörtgensel bölge ile A merkezli
daire diliminin birleşimi şeklindedir.
Değerli öğretmen ve
tablet cihazlarınızda
masını indirdikten sa
sonuçlarını anında
video çözümlerini de
C.
G
D
8 2
K
B
aq8
A
2
14
Öğretmen ve öğrer
sağlayacak
E
Öğretmenlerimiz;
Öğretmen modunde
Bu görünümde GF] = 4•|EF| = 8 m'dir. Bahçenin etrafına E köşesinden başlayarak ok yönünde tel
çekilecektir.
Kullanılacak telin uzunluğu 12/7m olduğuna göre tel bittiğinde ucunun bulunduğu yer aşa-
ğıdakilerden hangisidir? (it yerine 3 aliniz.)
Öğrencilerimiz:
Çözdüğü her dener
laylıkla ulaşabilece
A) DK yayı
üzerinde
B) DC kenarı üzerinde
C) CG kenarı üzerinde
D) GF kenarı üzerinde
Ortaokul Matematik
Kareköklü İfadeler
GÜÇLENDİREN MATEMATIK a 20. Yarıçapı r, merkez açısıa olan çember yayının uzunluğu • 21 .r formülü ile bulunur. 360 Aşağıda bir bahçenin üstten görünümü verilmiştir. Bu bahçe iki eş dikdörtgensel bölge ile A merkezli daire diliminin birleşimi şeklindedir. Değerli öğretmen ve tablet cihazlarınızda masını indirdikten sa sonuçlarını anında video çözümlerini de C. G D 8 2 K B aq8 A 2 14 Öğretmen ve öğrer sağlayacak E Öğretmenlerimiz; Öğretmen modunde Bu görünümde GF] = 4•|EF| = 8 m'dir. Bahçenin etrafına E köşesinden başlayarak ok yönünde tel çekilecektir. Kullanılacak telin uzunluğu 12/7m olduğuna göre tel bittiğinde ucunun bulunduğu yer aşa- ğıdakilerden hangisidir? (it yerine 3 aliniz.) Öğrencilerimiz: Çözdüğü her dener laylıkla ulaşabilece A) DK yayı üzerinde B) DC kenarı üzerinde C) CG kenarı üzerinde D) GF kenarı üzerinde
15.
BİLGİ
Vāvā= Va?
a
avb.cvd = a.cvb.d
=a
Harun O'dan 21'e kadar olan 22 doğal sayının ka-
reköklerini birer kartın ön yüzüne yazıyor ve katları
ters çeviriyor.
Harun kartlar arasında aynı anda iki kart seçiyor ve
seçtiği karttaki sayıları çarpıyor.
Daha sonra geriye kalan kartlardan iki kart daha
seçiyor ve onları da çarpıyor.
Bu işlemi kartlar bitene kadar devam ettiriyor.
Harun'un yaptığı çarpma işlemlerinden en fazla
kaç tanesinin sonucu rasyonel sayı olur?
C) 5
D) 6
BA
A) 3
13
26
8. SINIF
3510
Ortaokul Matematik
Kareköklü İfadeler
15. BİLGİ Vāvā= Va? a avb.cvd = a.cvb.d =a Harun O'dan 21'e kadar olan 22 doğal sayının ka- reköklerini birer kartın ön yüzüne yazıyor ve katları ters çeviriyor. Harun kartlar arasında aynı anda iki kart seçiyor ve seçtiği karttaki sayıları çarpıyor. Daha sonra geriye kalan kartlardan iki kart daha seçiyor ve onları da çarpıyor. Bu işlemi kartlar bitene kadar devam ettiriyor. Harun'un yaptığı çarpma işlemlerinden en fazla kaç tanesinin sonucu rasyonel sayı olur? C) 5 D) 6 BA A) 3 13 26 8. SINIF 3510