Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Kesir Problemleri Soruları

b) Dört arkadaş birlikte önce sinemaya, daha
sonra da yemeğe gidiyor. Sinema için top
lam 82,5 TL, yemek için toplam 90 TL ödeme
yapıyorlar.
. Kişi başına düşen ortalama ödeme miktar
ne kadardır?
82,5+90
4
= 43,125
. Gruptan bir kişinin hiç parası olmadığına
ve kalan kısmı gruptaki diğer kişiler ödedi-
ğine göre, her biri ortalama ne kadar para
ödemiştir?
82,5+9
5+⁹0 = 57,5
3
2
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
b) Dört arkadaş birlikte önce sinemaya, daha sonra da yemeğe gidiyor. Sinema için top lam 82,5 TL, yemek için toplam 90 TL ödeme yapıyorlar. . Kişi başına düşen ortalama ödeme miktar ne kadardır? 82,5+90 4 = 43,125 . Gruptan bir kişinin hiç parası olmadığına ve kalan kısmı gruptaki diğer kişiler ödedi- ğine göre, her biri ortalama ne kadar para ödemiştir? 82,5+9 5+⁹0 = 57,5 3 2
3.
Bir kırtasiyeci 2 TL'ye aldığı kalemleri deste ve düzi-
ne şeklinde paketleyerek satmaktadır. Bir deste kalemi
30 TL'ye, bir düzine kalemi ise 33 TL'ye satmaktadır.
Buna göre, bu kırtasiyecinin bir deste paketindeki bir
kalemden elde ettiği kår, bir düzine paketindeki bir
kalemden elde ettiği kårdan kaç Türk Lirası fazladır?
A) 0,25
B) 1
C) 1,5
D) 3
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
3. Bir kırtasiyeci 2 TL'ye aldığı kalemleri deste ve düzi- ne şeklinde paketleyerek satmaktadır. Bir deste kalemi 30 TL'ye, bir düzine kalemi ise 33 TL'ye satmaktadır. Buna göre, bu kırtasiyecinin bir deste paketindeki bir kalemden elde ettiği kår, bir düzine paketindeki bir kalemden elde ettiği kårdan kaç Türk Lirası fazladır? A) 0,25 B) 1 C) 1,5 D) 3
Yayınlan
m
12,
H
56
12
A) 350
21
13
1 / m
Bir sandalyenin yüksekliği m'dir. Üç tanesi üst üste konulunca 1 m, yükseklik elde ediliyor.
Buna göre 10 tane sandalye üst üste konulursa yükseklik kaç m olur?
2
B) 4
C) 41
10 adet
D) 41
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
Yayınlan m 12, H 56 12 A) 350 21 13 1 / m Bir sandalyenin yüksekliği m'dir. Üç tanesi üst üste konulunca 1 m, yükseklik elde ediliyor. Buna göre 10 tane sandalye üst üste konulursa yükseklik kaç m olur? 2 B) 4 C) 41 10 adet D) 41
Sıra Sizde
1) Aşağıda verilen ondalık gösterimleri sayı doğrularında gösteriniz.
a) 0,2
b) 2,03
c) 11,42
ç) 5,234
2) Aşağıdaki sayı doğrularında kutulara karşılık gelen ondalık gösterimleri bu
sayı doğrusu için bulduğunuz ondalık gösterimleri sembol kullanarak büyü
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
Sıra Sizde 1) Aşağıda verilen ondalık gösterimleri sayı doğrularında gösteriniz. a) 0,2 b) 2,03 c) 11,42 ç) 5,234 2) Aşağıdaki sayı doğrularında kutulara karşılık gelen ondalık gösterimleri bu sayı doğrusu için bulduğunuz ondalık gösterimleri sembol kullanarak büyü
Test 8. Resimene iştemo
1.
3
2m
30 m
2m
Bir caddenin 30 metrelik kısmının iki tarafıno, yukarıdaki gibi farklı uzunlukta başta ve sonda da olmak üzere eş
aralıklarla fidanlar dikilecektir.
Buna göre
L Fidanlanın daha sık aralıklarla dikildiği tarafa toplam 21 adet fidan dikilmiştir.
II. Fidanların daha seyrek aralıklarla dikildiği tarafa toplam 12 adet fidan dikilmiştir.
4
III Bu coddeye paralel olan başka bir caddeye
3
(başta ve sonda ağaç dikilen iki uç nokta arası) 63 metredir.
3/2
7 m aralıklarla 28 adet ağaç dikildi ise, bu caddenin uzunluğu
ifadelerinden hangileri doğrudur? (Fidanlanın genişlikleri ihmal edilecektir.)
A) Yalnız I
C) II ve III
B) I ve III
2. Bir grup genç gezi yaptıktan sonra susadıklan için aralarından dört kişiyi seçip,
3. M
D) I, II ve Ill
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
Test 8. Resimene iştemo 1. 3 2m 30 m 2m Bir caddenin 30 metrelik kısmının iki tarafıno, yukarıdaki gibi farklı uzunlukta başta ve sonda da olmak üzere eş aralıklarla fidanlar dikilecektir. Buna göre L Fidanlanın daha sık aralıklarla dikildiği tarafa toplam 21 adet fidan dikilmiştir. II. Fidanların daha seyrek aralıklarla dikildiği tarafa toplam 12 adet fidan dikilmiştir. 4 III Bu coddeye paralel olan başka bir caddeye 3 (başta ve sonda ağaç dikilen iki uç nokta arası) 63 metredir. 3/2 7 m aralıklarla 28 adet ağaç dikildi ise, bu caddenin uzunluğu ifadelerinden hangileri doğrudur? (Fidanlanın genişlikleri ihmal edilecektir.) A) Yalnız I C) II ve III B) I ve III 2. Bir grup genç gezi yaptıktan sonra susadıklan için aralarından dört kişiyi seçip, 3. M D) I, II ve Ill
ÖRNEK 01
Bir sınıftaki 36 öğrencinin 24'ü kızdır.
Buna göre, bu sınıftaki erkek öğrencilerin sayısının tüm sınıf
mevcuduna oranı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
13
²
B)
7- Matematik DAF 19
2
1
Yuk
ora
AY
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
ÖRNEK 01 Bir sınıftaki 36 öğrencinin 24'ü kızdır. Buna göre, bu sınıftaki erkek öğrencilerin sayısının tüm sınıf mevcuduna oranı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 13 ² B) 7- Matematik DAF 19 2 1 Yuk ora AY
2. Kaan, bir dosya kağıdının yüzeyinin ünü sarıya, 20 ünü maviye veini ise kırmızıya boyamıştır.
Kağıt yüzeyinde henüz boyanmamış 1300 birimkarelik bir kısım kaldığına göre, kağıt yüzeyinin tamamının alanını bulunuz.
15
og
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
2. Kaan, bir dosya kağıdının yüzeyinin ünü sarıya, 20 ünü maviye veini ise kırmızıya boyamıştır. Kağıt yüzeyinde henüz boyanmamış 1300 birimkarelik bir kısım kaldığına göre, kağıt yüzeyinin tamamının alanını bulunuz. 15 og
3. Aşağıda verilen kendi içinde eş parçalara ayrılmış özdeş
kağıtlardan birincisinin 3 eş parçası boyanmıştır.
1. Kağıt
II. Kağıt
II. kâğıdın en fazla kaç eş parçası boyanırsa, kağıtlar-
da boyalı bölgeleri gösteren kesirlerin toplamı 1'den
küçük olur?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
3. Aşağıda verilen kendi içinde eş parçalara ayrılmış özdeş kağıtlardan birincisinin 3 eş parçası boyanmıştır. 1. Kağıt II. Kağıt II. kâğıdın en fazla kaç eş parçası boyanırsa, kağıtlar- da boyalı bölgeleri gösteren kesirlerin toplamı 1'den küçük olur? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6
2. Bir trendeki yolcuların çocuk,
5
11
'i erkek geriye kalanlar kadın
11
Pü
olduğuna göre trendeki kadın yolcu-
lar tüm yolcuların kaçta kaçıdır?
3. 5 düzine kalemin önce
kullanılmıştır?
2
'si, sonra da
'i kullanıldığına göre kaç kalem
4. Bir öğrenci çözdüğü testte soruların
8
1
ini doğru, 3'ünü yanlış cevapla-
13
13
mış, geriye kalan soruları da boş bırak-
mıştır.
Öğrenci 10 soruyu boş bıraktığına gö-
re toplam kaç soru çözmüştür?
aş
A
2.
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
2. Bir trendeki yolcuların çocuk, 5 11 'i erkek geriye kalanlar kadın 11 Pü olduğuna göre trendeki kadın yolcu- lar tüm yolcuların kaçta kaçıdır? 3. 5 düzine kalemin önce kullanılmıştır? 2 'si, sonra da 'i kullanıldığına göre kaç kalem 4. Bir öğrenci çözdüğü testte soruların 8 1 ini doğru, 3'ünü yanlış cevapla- 13 13 mış, geriye kalan soruları da boş bırak- mıştır. Öğrenci 10 soruyu boş bıraktığına gö- re toplam kaç soru çözmüştür? aş A 2.
ile
dir?
eri
1
84
1000
8. Bir çiftlikteki 84 yumurtanın 2'si kırıldığına
6
göre geriye kalan sağlam yumurtaları bulunuz.
6
24
24
5
bs
14
Ilka tam bir bölü beş
14
x 2
28
1
8414
228
9. Belli bir mesafeyi 2 dakika 58 saniyede koşan bir
sporcu, bu mesafeyi toplam kaç saniyede koşmuş
120
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
ile dir? eri 1 84 1000 8. Bir çiftlikteki 84 yumurtanın 2'si kırıldığına 6 göre geriye kalan sağlam yumurtaları bulunuz. 6 24 24 5 bs 14 Ilka tam bir bölü beş 14 x 2 28 1 8414 228 9. Belli bir mesafeyi 2 dakika 58 saniyede koşan bir sporcu, bu mesafeyi toplam kaç saniyede koşmuş 120
16. 1 km = 1000 m
Aşağıda 0,75 km uzunluğundaki doğrusal yolun bir kenarına başında ve sonunda olmak koşuluyla eşit
aralıklarla ağaç, diğer kenarına eşit aralıklarla aydınlatma direği dikilmiştir.
7,5
su ch
25
2
50
7
m
MATEMATİK
m
-
X³
Por
B
Bu yolun kenarlarına dikilen aydınlatma direkleri ile ağaçlar arasındaki mesafeler şekildeki gibidir.
Buna göre bu yolun kenarlarına dikilen aydınlatma direği ve ağaç sayılarının toplamı kaçtır?
(Ağaçların ve aydınlatma direklerinin kalınlığı önemsenmeyecektir.)
A) 147
B) 153
C) 164
D) 167
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
16. 1 km = 1000 m Aşağıda 0,75 km uzunluğundaki doğrusal yolun bir kenarına başında ve sonunda olmak koşuluyla eşit aralıklarla ağaç, diğer kenarına eşit aralıklarla aydınlatma direği dikilmiştir. 7,5 su ch 25 2 50 7 m MATEMATİK m - X³ Por B Bu yolun kenarlarına dikilen aydınlatma direkleri ile ağaçlar arasındaki mesafeler şekildeki gibidir. Buna göre bu yolun kenarlarına dikilen aydınlatma direği ve ağaç sayılarının toplamı kaçtır? (Ağaçların ve aydınlatma direklerinin kalınlığı önemsenmeyecektir.) A) 147 B) 153 C) 164 D) 167
değiş-
dir.
sonra
n 5
4
12=17
123 12
20
16124
2.0
2. Fatih, bir kitabın önce 1'ünü,
4
sonra 3'ünü okuduğunda
25
sayfası kalıyor.
Buna göre kitabın tamamı kaç
sayfadır?
2. Bir su
Depo
ğun
Bur
litr
A)
C)
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
değiş- dir. sonra n 5 4 12=17 123 12 20 16124 2.0 2. Fatih, bir kitabın önce 1'ünü, 4 sonra 3'ünü okuduğunda 25 sayfası kalıyor. Buna göre kitabın tamamı kaç sayfadır? 2. Bir su Depo ğun Bur litr A) C)
2 74
16 %95
20. Aşağıda verilen eşit hacimli kaplardan birin-
cisinin tamamı su ile dolu iken ikincisi boştur.
5
D
TEE
1915
2010
1. kap
JVCA
B) 25
2. kap
1
1. kaptaki suyun 'ü 2. kabın içine dökülü-
20
4
20
1
poled yor. Daha sonra 2. kaptaki suyun 'i tekrar 1.
5
kabın içine dökülüyor.
yox
antes Buna göre son durumda 2. kaptaki su mik-
tarının 1. kaptaki su miktarına oranı yüzde
kaçtır?
A) 40
C) 20
D) 15
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
2 74 16 %95 20. Aşağıda verilen eşit hacimli kaplardan birin- cisinin tamamı su ile dolu iken ikincisi boştur. 5 D TEE 1915 2010 1. kap JVCA B) 25 2. kap 1 1. kaptaki suyun 'ü 2. kabın içine dökülü- 20 4 20 1 poled yor. Daha sonra 2. kaptaki suyun 'i tekrar 1. 5 kabın içine dökülüyor. yox antes Buna göre son durumda 2. kaptaki su mik- tarının 1. kaptaki su miktarına oranı yüzde kaçtır? A) 40 C) 20 D) 15
Buna göre, ÜMİT karesinin çevre uzunluğu kaç milimetredir?
A) 240
B) 480
A)
6. Aşağıdaki görselde iki farklı bina maketinin yükseklikleri verilmiştir. Inşaat firması sahibi Fatih Bey işe alacağı mühendis-
Clere bu maketlerin yüksekliklerini hesaplatmaktadır.
78
5-
3
3-
1
Buna göre, bu maketlerin yükseklikleri arasındaki fark kaç dm'dir?
dm
B)
122 20 Dakikada 7. Sınıf Matematik
C) 960
8
7
68
9
3-
3
1
1-
1
2
D) 1920
dm
4. BC
CEBİRSEL
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
Buna göre, ÜMİT karesinin çevre uzunluğu kaç milimetredir? A) 240 B) 480 A) 6. Aşağıdaki görselde iki farklı bina maketinin yükseklikleri verilmiştir. Inşaat firması sahibi Fatih Bey işe alacağı mühendis- Clere bu maketlerin yüksekliklerini hesaplatmaktadır. 78 5- 3 3- 1 Buna göre, bu maketlerin yükseklikleri arasındaki fark kaç dm'dir? dm B) 122 20 Dakikada 7. Sınıf Matematik C) 960 8 7 68 9 3- 3 1 1- 1 2 D) 1920 dm 4. BC CEBİRSEL
12. Aşağıdaki torbada mavi, kırmızı ve sarı renkli
toplam 40 top vardır.
Bu topların i mavi renkli olup sarı ve kırmı-
5
zı renkli topların sayısı birbirine eşittir.
Buna göre torbadaki mavi ve sarı renkli
topların sayısının farkı kaçtır?
AV2
B) 3
4
D) 5
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
12. Aşağıdaki torbada mavi, kırmızı ve sarı renkli toplam 40 top vardır. Bu topların i mavi renkli olup sarı ve kırmı- 5 zı renkli topların sayısı birbirine eşittir. Buna göre torbadaki mavi ve sarı renkli topların sayısının farkı kaçtır? AV2 B) 3 4 D) 5
3. A =
0,000000045
B = -0,0005
C = 0,00003
Yukarıda verilen A, B, C sayıları için
A.C
B
ile çarpılırsa pozitif bir tam sayı elde edilir?
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi
A) 1010
C) 108
B)-10-10
D)-10¹0
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
3. A = 0,000000045 B = -0,0005 C = 0,00003 Yukarıda verilen A, B, C sayıları için A.C B ile çarpılırsa pozitif bir tam sayı elde edilir? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi A) 1010 C) 108 B)-10-10 D)-10¹0