Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kesir Problemleri Soruları

Örnek-6
Bir adam borcunun önce
DEĞERLENDİR
1
iniv
ini ve sonrada kalanın ini ödüyor.
5
Geriye 4000 TL borcu kaldığına göre, ilk ödediği mik-
tar kaç TL dir?
A) 3000
Çözüm:
B) 2000
C) 1000
D) 1500
E) 1250
4D S
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
Örnek-6 Bir adam borcunun önce DEĞERLENDİR 1 iniv ini ve sonrada kalanın ini ödüyor. 5 Geriye 4000 TL borcu kaldığına göre, ilk ödediği mik- tar kaç TL dir? A) 3000 Çözüm: B) 2000 C) 1000 D) 1500 E) 1250 4D S
12.
A)
200+
150
1001
50
Para miktarı
2
Zaman (ay)
B)
2
Yanda verilen grafik 3 kardeşin kumbaralarında biriken paranın
zamana bağlı değişimini göstermektedir.
3 kardeş 6 ay süreyle kumbaralarında para biriktirdikten sonra
paralarını birleştirmişlerdir.
Buna göre aşağıdaki grafiklerin hangisinde 6 ay sonra birleştirilen
paranın 2. kardeşe ait olan bölümü gösterilmiştir?
C)
D)
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
12. A) 200+ 150 1001 50 Para miktarı 2 Zaman (ay) B) 2 Yanda verilen grafik 3 kardeşin kumbaralarında biriken paranın zamana bağlı değişimini göstermektedir. 3 kardeş 6 ay süreyle kumbaralarında para biriktirdikten sonra paralarını birleştirmişlerdir. Buna göre aşağıdaki grafiklerin hangisinde 6 ay sonra birleştirilen paranın 2. kardeşe ait olan bölümü gösterilmiştir? C) D)
13. Aşağıda bir masa ve bu masanın üzerine yerleştirilmiş birbirinin aynısı koliler gösterilmiştir Kolle
rin ve masanın yüksekliği Şekil 1'de verilmiştir.
39
5+7
14-
17
A) 1-
25
2
100
2,95 m
175
420
Şekil 1
Şekil 2
Daha sonra en üstteki koli alınmış ve Şekil 2'deki görüntü oluşmuştur.
Buna göre Şekil 2'deki kolilerin yerden yüksekliği (?) kaç metredir?
B) 1
O
20
500
29
30 00
Pro
13
20
C)
10 11
33
403
?
113
D) 2=-=-=-
20
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
13. Aşağıda bir masa ve bu masanın üzerine yerleştirilmiş birbirinin aynısı koliler gösterilmiştir Kolle rin ve masanın yüksekliği Şekil 1'de verilmiştir. 39 5+7 14- 17 A) 1- 25 2 100 2,95 m 175 420 Şekil 1 Şekil 2 Daha sonra en üstteki koli alınmış ve Şekil 2'deki görüntü oluşmuştur. Buna göre Şekil 2'deki kolilerin yerden yüksekliği (?) kaç metredir? B) 1 O 20 500 29 30 00 Pro 13 20 C) 10 11 33 403 ? 113 D) 2=-=-=- 20
8. Aşağıdaki görselde aynı yol üzerinde bulunan 9.
A, B, C ve D köyleri verilmiştir.
A
A)
Bu köyler arasındaki uzaklıklar ile ilgili aşağı-
daki bilgiler verilmiştir.
B ile C köyleri arasındaki uzaklık, A ile D
köyleri arasındaki uzaklığın üne eşittir.
A ile B köyleri arasındaki uzaklık 9 km'dir.
2
5
A köyünden yola çıkan bir bisikletli 10 km/sa
sabit hızla 2,5 saat giderek D köyüne varıyor.
Buna göre D ile C köyleri arasındaki uzaklığın
B ile C köyleri arasındaki uzaklığa oranı
aşağıdakilerden hangisidir?
B
2
w|n
B) 3/1
5
C)
3
2
D)
5
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
8. Aşağıdaki görselde aynı yol üzerinde bulunan 9. A, B, C ve D köyleri verilmiştir. A A) Bu köyler arasındaki uzaklıklar ile ilgili aşağı- daki bilgiler verilmiştir. B ile C köyleri arasındaki uzaklık, A ile D köyleri arasındaki uzaklığın üne eşittir. A ile B köyleri arasındaki uzaklık 9 km'dir. 2 5 A köyünden yola çıkan bir bisikletli 10 km/sa sabit hızla 2,5 saat giderek D köyüne varıyor. Buna göre D ile C köyleri arasındaki uzaklığın B ile C köyleri arasındaki uzaklığa oranı aşağıdakilerden hangisidir? B 2 w|n B) 3/1 5 C) 3 2 D) 5
1-1/2/1 metre
Şekil -1
Şekil 1'de kısa kenar uzunluğu 1
1
N/₂
2
Şekil -2
verilen yukarı-
daki dikdörtgen şeklindeki tuğlalarla Şekil 2'deki
gibi bir duvar örülecektir.
Verilenlere göre Şekil 2'de oluşan şeklin uzun ve
kısa kenarının toplamı kaçtır?
A) 15
B) 10
C) 8
D) 6
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
1-1/2/1 metre Şekil -1 Şekil 1'de kısa kenar uzunluğu 1 1 N/₂ 2 Şekil -2 verilen yukarı- daki dikdörtgen şeklindeki tuğlalarla Şekil 2'deki gibi bir duvar örülecektir. Verilenlere göre Şekil 2'de oluşan şeklin uzun ve kısa kenarının toplamı kaçtır? A) 15 B) 10 C) 8 D) 6
AYDIN YAYINLARI
11. Efe, elindeki bilyelerinini kardeşine, kalan
bilyelerin yarısını da en yakın arkadaşına ver-
miştir.
Buna göre Efe elindeki bilyelerin kaçta ka-
çını dağıtmıştır?
A)
- 100
B) -/-/- C) -3
|4
D) ³/4
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
AYDIN YAYINLARI 11. Efe, elindeki bilyelerinini kardeşine, kalan bilyelerin yarısını da en yakın arkadaşına ver- miştir. Buna göre Efe elindeki bilyelerin kaçta ka- çını dağıtmıştır? A) - 100 B) -/-/- C) -3 |4 D) ³/4
21613
82
20
062
5
12. <★ <-
8
A)
lerden hangisi gelebilir?
2
3
20013
ifadesinde yerine aşağıdaki-
B
2
3
C) 7/2/2
12
D)
19
24
18
25
13. Aşağıdaki durumlardan hangisi negatif tam
sayı olarak ifade edilebilir?
lir.
C) Her
bili
D) Pa
bil
17. Mus
su
Su
te
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
21613 82 20 062 5 12. <★ <- 8 A) lerden hangisi gelebilir? 2 3 20013 ifadesinde yerine aşağıdaki- B 2 3 C) 7/2/2 12 D) 19 24 18 25 13. Aşağıdaki durumlardan hangisi negatif tam sayı olarak ifade edilebilir? lir. C) Her bili D) Pa bil 17. Mus su Su te
9. 200 TL'ye alınan bir malın kârlı satış fiyatı
216TL'dir.
Buna göre uygulanan kâr yüzdesi kaçtır?
10. Arda, yeni aldığı kitabın önce %30'unu, sonra
kalanın %50'sini okuduğunda geriye 70 sayfa-
si kalıyor.
Buna göre kitabın tamamı kaç sayfadır?
13
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
9. 200 TL'ye alınan bir malın kârlı satış fiyatı 216TL'dir. Buna göre uygulanan kâr yüzdesi kaçtır? 10. Arda, yeni aldığı kitabın önce %30'unu, sonra kalanın %50'sini okuduğunda geriye 70 sayfa- si kalıyor. Buna göre kitabın tamamı kaç sayfadır? 13
2.
Test
56
D
53G2F
1. Bir grup arkadaş birlikte bir kafeye gidiyor.
Gruptaki her bir kişi aşağıdaki içeceklerden birini sipariş veriyor.
A) 78
Tablo: İçeceklere Göre Fiyatlar
İçecek
B) 84
Türk kahvesi
Sütlü kahve
Çay
Limonata
Buna göre gruptakilerin ödediği toplam para kaç liradır?
Fiyat (TL)
Bu grupta 12 kişi olup, gruptakilerini Türk kahvesi, 'i çay, iki kişi limonata geriye kalanlar ise sütlü kahve siparişi
veriyor.
C) 86
10
8
5
6
GENEL TEKRAR - IX
D) 90
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
2. Test 56 D 53G2F 1. Bir grup arkadaş birlikte bir kafeye gidiyor. Gruptaki her bir kişi aşağıdaki içeceklerden birini sipariş veriyor. A) 78 Tablo: İçeceklere Göre Fiyatlar İçecek B) 84 Türk kahvesi Sütlü kahve Çay Limonata Buna göre gruptakilerin ödediği toplam para kaç liradır? Fiyat (TL) Bu grupta 12 kişi olup, gruptakilerini Türk kahvesi, 'i çay, iki kişi limonata geriye kalanlar ise sütlü kahve siparişi veriyor. C) 86 10 8 5 6 GENEL TEKRAR - IX D) 90
5.
KAVRATAN TESTLER
Hüseyin
Hasan
Eda
Ela
Birim kesir, bir bütünün eş parçalarından her biridir.
Paylan eşit olan kesirlerden paydası küçük olan kesrin değeri daha küçüktür.
Sayı doğrusunda bire yakın olan basit kesir daha büyüktür.
7
10
kesri ile kesirleri arasında bulunur.
3
4
Kesirlerle İşlemler
Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin ifadeleri doğrudur?
A) Hüseyin ve Eda
C) Hüseyin, Eda ve Ela
TEST-8
B) Hasan ve Ela
D) Hüseyin, Hasan, Eda ve Ela
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
5. KAVRATAN TESTLER Hüseyin Hasan Eda Ela Birim kesir, bir bütünün eş parçalarından her biridir. Paylan eşit olan kesirlerden paydası küçük olan kesrin değeri daha küçüktür. Sayı doğrusunda bire yakın olan basit kesir daha büyüktür. 7 10 kesri ile kesirleri arasında bulunur. 3 4 Kesirlerle İşlemler Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin ifadeleri doğrudur? A) Hüseyin ve Eda C) Hüseyin, Eda ve Ela TEST-8 B) Hasan ve Ela D) Hüseyin, Hasan, Eda ve Ela
DİKKAT GELİŞTİRİCİ SORU 1
3 arkadaş bir küp altın buldu. Altınları aralarında eşit olarak paylaşmaya karar verdiler. Ancak
gece vakti olduğundan bu işi sabaha bırakmayı uygun buldular.
Gecenin bir saatinde biri uyandı ve hakkını almaya karar verdi. Küpteki altınları yere döküp 3
eşit gruba ayırdı, 1 tane fazla geldi. Bir grubu ve fazlalığı kesesine koydu, diğer grupları teker
teker küpe doldurarak yattı.
Bir süre sonra diğeri uyandı ve o da hakkını almaya karar verdi. Öncekinin yaptığından
habersiz o da küpteki altınları yere döküp 3 eşit gruba ayırdı, ona da 1 tane fazla geldi. Bir
grubu ve fazlalığı kesesine koydu, diğer grupları teker teker küpe doldurarak yattı.
Sabaha karşı sonuncusu uyanıp o da hakkını almaya karar verdi. Diğerlerinin yaptığından
habersiz o da küpteki altınları yere döküp 3 eşit gruba ayırdı, ona da 1 tane fazla geldi. O da
bir grubu ve fazlalığı kesesine koydu, diğer grupları teker teker küpe doldurarak yattı.
yere döktüler
Sabah olup ta hepsi uyanınca geceleyin yaptıklarından hiç söz etmeyip altınları
ve 3 eşit gruba ayırdılar. Şanslarına bu defa hiç artmadı. Herkes bir grubu alıp kesesindekilere
ekledi ve oradan ayrıldılar.
Bu duruma göre başlangıçta küpte en az kaç altın vardı?
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
DİKKAT GELİŞTİRİCİ SORU 1 3 arkadaş bir küp altın buldu. Altınları aralarında eşit olarak paylaşmaya karar verdiler. Ancak gece vakti olduğundan bu işi sabaha bırakmayı uygun buldular. Gecenin bir saatinde biri uyandı ve hakkını almaya karar verdi. Küpteki altınları yere döküp 3 eşit gruba ayırdı, 1 tane fazla geldi. Bir grubu ve fazlalığı kesesine koydu, diğer grupları teker teker küpe doldurarak yattı. Bir süre sonra diğeri uyandı ve o da hakkını almaya karar verdi. Öncekinin yaptığından habersiz o da küpteki altınları yere döküp 3 eşit gruba ayırdı, ona da 1 tane fazla geldi. Bir grubu ve fazlalığı kesesine koydu, diğer grupları teker teker küpe doldurarak yattı. Sabaha karşı sonuncusu uyanıp o da hakkını almaya karar verdi. Diğerlerinin yaptığından habersiz o da küpteki altınları yere döküp 3 eşit gruba ayırdı, ona da 1 tane fazla geldi. O da bir grubu ve fazlalığı kesesine koydu, diğer grupları teker teker küpe doldurarak yattı. yere döktüler Sabah olup ta hepsi uyanınca geceleyin yaptıklarından hiç söz etmeyip altınları ve 3 eşit gruba ayırdılar. Şanslarına bu defa hiç artmadı. Herkes bir grubu alıp kesesindekilere ekledi ve oradan ayrıldılar. Bu duruma göre başlangıçta küpte en az kaç altın vardı?
23
8 Kerem 2600 liranın 3 üle tablet bilgisayar aldı Daha sonra kalan
5
verdi. Kerem'in kaç lirası kalmıştır?
parasının 3 ünü kardeşine
5
Aslının 48 tokası vardır. Bunların 7'sini kardeşine, 4'ünü de arkadaşına verdi. Aslı'nın
12
12
geriye kaç tokası kalmıştır?
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
23 8 Kerem 2600 liranın 3 üle tablet bilgisayar aldı Daha sonra kalan 5 verdi. Kerem'in kaç lirası kalmıştır? parasının 3 ünü kardeşine 5 Aslının 48 tokası vardır. Bunların 7'sini kardeşine, 4'ünü de arkadaşına verdi. Aslı'nın 12 12 geriye kaç tokası kalmıştır?
< D 6
11. Hakan birim kesirler konusunu pekiştirmek için aşağıdaki gibi bir oyun tasarlamıştır.
Oyunun kuralı aşağıda verilmiştir.
5. Daire seklinde kesilmis 3 farklı renkte özdes con mavi ve
Baslangic
A)
3 DOGG
DOG
13
99
24 9
1
10 999
14
C)
1544
Kural: Oyun matı üzerinde karşılaşılan her sütundaki en büyük birim kesir üzerine basılarak oyun tamamlanacaktır.
Hakan bu oyunu bitirdikten sonra bastığı kareler yeşil renk ile gösterilmek üzere oyun matının görünümü
aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
B)
3
D)
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
< D 6 11. Hakan birim kesirler konusunu pekiştirmek için aşağıdaki gibi bir oyun tasarlamıştır. Oyunun kuralı aşağıda verilmiştir. 5. Daire seklinde kesilmis 3 farklı renkte özdes con mavi ve Baslangic A) 3 DOGG DOG 13 99 24 9 1 10 999 14 C) 1544 Kural: Oyun matı üzerinde karşılaşılan her sütundaki en büyük birim kesir üzerine basılarak oyun tamamlanacaktır. Hakan bu oyunu bitirdikten sonra bastığı kareler yeşil renk ile gösterilmek üzere oyun matının görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? B) 3 D)
VISının
ai kaç-
Bu dur
1
1
1
obost.
24 TL
me ya da 5. X = X Y =
x:y 5
yy:y
oranına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) y,x in 5 katıdır.
B) X = 1/1/2
5
C) x - y = 4y
D) x = 10 ise y = 2'dir.
5
3+1+5=9
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
VISının ai kaç- Bu dur 1 1 1 obost. 24 TL me ya da 5. X = X Y = x:y 5 yy:y oranına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) y,x in 5 katıdır. B) X = 1/1/2 5 C) x - y = 4y D) x = 10 ise y = 2'dir. 5 3+1+5=9
13.
Test
54
A)
1. Pizza
B)
Yukarıda gösterilen özdeş iki adet büyük boy pizzanın birincisini Aykut, Coşkun ve Aşkın eşit olarak paylaşıyor. İkinci
pizzayı, ise Ferit ve Kadir eşit olarak paylaşıyor. Herkes payına düşen pizzayı yiyerek tamamen bitiriyor.
Buna göre Ferit ile Aykut'un yedikleri pizza miktarlarının toplamı büyük boy pizzanın kaçta kaçıdır?
D) = 1/2
7
6
5
2. Pizza
C)
Ta
1.
Yukarı
Bu kap
Birinc
Bun
A)
2.
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
13. Test 54 A) 1. Pizza B) Yukarıda gösterilen özdeş iki adet büyük boy pizzanın birincisini Aykut, Coşkun ve Aşkın eşit olarak paylaşıyor. İkinci pizzayı, ise Ferit ve Kadir eşit olarak paylaşıyor. Herkes payına düşen pizzayı yiyerek tamamen bitiriyor. Buna göre Ferit ile Aykut'un yedikleri pizza miktarlarının toplamı büyük boy pizzanın kaçta kaçıdır? D) = 1/2 7 6 5 2. Pizza C) Ta 1. Yukarı Bu kap Birinc Bun A) 2.
BİRİMSİZ
X
X
X
7x7x7
7. Seda'nın kalemlerinin sayısının Ayşegül'ün ka-
3
lemlerinin sayısına oranı
4
-'tür.
Seda'nın kalemlerinin sayısı 36 olduğuna
göre, Seda ve Ayşegül'ün kalemlerinin sayıları
toplamı kaçtır?
A) 48
B) 60
C) 72
D) 84
Ortaokul Matematik
Kesir Problemleri
BİRİMSİZ X X X 7x7x7 7. Seda'nın kalemlerinin sayısının Ayşegül'ün ka- 3 lemlerinin sayısına oranı 4 -'tür. Seda'nın kalemlerinin sayısı 36 olduğuna göre, Seda ve Ayşegül'ün kalemlerinin sayıları toplamı kaçtır? A) 48 B) 60 C) 72 D) 84