Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Kümeler Soruları

TARAMA TESTİ (1 - 5. ÜN
1.
AB = {1, 2, 5, 7}
BUC = {2, 5, 6, 7, 9, 1}
olduğuna göre, B kümesinin eleman sayısı-
nin en küçük ve en büyük değeri aşağıda-
kilerden hangisinde verilmiştir?
A) 4 ve 6
B) 1 ve 4
C) 1 ve 6
D) 3 ve 4
Ortaokul Matematik
Kümeler
TARAMA TESTİ (1 - 5. ÜN 1. AB = {1, 2, 5, 7} BUC = {2, 5, 6, 7, 9, 1} olduğuna göre, B kümesinin eleman sayısı- nin en küçük ve en büyük değeri aşağıda- kilerden hangisinde verilmiştir? A) 4 ve 6 B) 1 ve 4 C) 1 ve 6 D) 3 ve 4
6
638
1226
902
tir.
6. Aşağıdaki tabloda okullar arası, koşu yarı-
şına katılan öğrenciler ile ilgili bilgiler veril-
miştir.
Öğrenci
Yarışa katılma
İsmi
Yaşı
durumu
Ahmet 14
Katılıyor
Serdar 15 Katılıyor
Ömer 13
Belirsiz
Ada
14 Katılmiyor
Emine 15 Katılmiyor
Gökhan 14 Katiliyor
her
EZI-
kati
ati-
aki
an
Bu tabloya göre koşuya katılıp, yarışı biti-
ren öğrencilerin olduğu grup A kümesi ola-
rak isimlendiriliyor.
24
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi
kesinlikle yanlıştır?
B) Ahmet E A
A) (A) = 4
C) Emine EA
D) Ada E A
3
Diğer sayfaya geçiniz.
Ortaokul Matematik
Kümeler
6 638 1226 902 tir. 6. Aşağıdaki tabloda okullar arası, koşu yarı- şına katılan öğrenciler ile ilgili bilgiler veril- miştir. Öğrenci Yarışa katılma İsmi Yaşı durumu Ahmet 14 Katılıyor Serdar 15 Katılıyor Ömer 13 Belirsiz Ada 14 Katılmiyor Emine 15 Katılmiyor Gökhan 14 Katiliyor her EZI- kati ati- aki an Bu tabloya göre koşuya katılıp, yarışı biti- ren öğrencilerin olduğu grup A kümesi ola- rak isimlendiriliyor. 24 Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? B) Ahmet E A A) (A) = 4 C) Emine EA D) Ada E A 3 Diğer sayfaya geçiniz.
2.
Çıkış
Çalışkan öğrenciler
ifadesi küme belirtir.
Y
Çıkış
Kümeler 2 farklı
şekilde gösterilir.
Y
Çıkış
ATATÜRK kelimesinin
harflerinin oluşturduğu
küme
{A, T, U, R, K} dir.
D Çıkış
Ahmet Öğretmen'in hazırladığı bir kavram haritasında çıkılan her doğru cevaba 5 puan, yanlış cevaplara
ise 1 puan verilmektedir.
Buna göre yukarıdaki sorulara doğru diyerek ilerleyen idil, çıkışa vardığında kaç puanı olur?
D) 2
C) 5
B) 6
A) 10
Diğer sayfaya geçiniz.
2
Ortaokul Matematik
Kümeler
2. Çıkış Çalışkan öğrenciler ifadesi küme belirtir. Y Çıkış Kümeler 2 farklı şekilde gösterilir. Y Çıkış ATATÜRK kelimesinin harflerinin oluşturduğu küme {A, T, U, R, K} dir. D Çıkış Ahmet Öğretmen'in hazırladığı bir kavram haritasında çıkılan her doğru cevaba 5 puan, yanlış cevaplara ise 1 puan verilmektedir. Buna göre yukarıdaki sorulara doğru diyerek ilerleyen idil, çıkışa vardığında kaç puanı olur? D) 2 C) 5 B) 6 A) 10 Diğer sayfaya geçiniz. 2
gibi arala
wordea Beyşehir ilçesine ait metro ve tramvay hattı projesinin planı verilmiştir. Metro (A) hattı kirmizi, 1. Tram-
ise turuncu renk olarak belirtilmiştir.
y (B) hattı yeşil, 2. Tramvay (C) hattı ise mavi renk olarak gösterilmiştir. Hatların beraberce kullanıldıkları raylar
Beytepe
Toki
Haciakit
BOS
Yeni Mh.
Bahçelievler
Otogar
Vuslat
Babakovdu
İçerişehir
Eşrefoğlu
Avşar
Emniyet
Metro(A)
1. Tramvay(B)
2. Tramvay(C)
Pazar
Çeçen
Raylı sistem hattı durakları şekil üzerinde gösterilmiştir. Hatlar ile ilgili bazı ifadeler aşağıda verilmiştir.
1. A = {Beytepe, Hacıakif, Vuslat, İçerişehir, Avşar, Çeçen}
II. Otogar e BNC
III. ANB= Ø
IV. CN(BUA) = {Vuslat, İçerişehir, Eşrefoğlu, Otogar}
Buna göre bu ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I, II ve IV
C) III ve IV
D) I, II, III ve IV
M
Mozaik
Yayınlan
2.
Ortaokul Matematik
Kümeler
gibi arala wordea Beyşehir ilçesine ait metro ve tramvay hattı projesinin planı verilmiştir. Metro (A) hattı kirmizi, 1. Tram- ise turuncu renk olarak belirtilmiştir. y (B) hattı yeşil, 2. Tramvay (C) hattı ise mavi renk olarak gösterilmiştir. Hatların beraberce kullanıldıkları raylar Beytepe Toki Haciakit BOS Yeni Mh. Bahçelievler Otogar Vuslat Babakovdu İçerişehir Eşrefoğlu Avşar Emniyet Metro(A) 1. Tramvay(B) 2. Tramvay(C) Pazar Çeçen Raylı sistem hattı durakları şekil üzerinde gösterilmiştir. Hatlar ile ilgili bazı ifadeler aşağıda verilmiştir. 1. A = {Beytepe, Hacıakif, Vuslat, İçerişehir, Avşar, Çeçen} II. Otogar e BNC III. ANB= Ø IV. CN(BUA) = {Vuslat, İçerişehir, Eşrefoğlu, Otogar} Buna göre bu ifadelerden hangileri doğrudur? A) I ve II B) I, II ve IV C) III ve IV D) I, II, III ve IV M Mozaik Yayınlan 2.
1. Aşağıda ortak özellik yöntemiyle gösterilen üç küme verilmiştir.
A = {10'dan 20'ye kadar olan çift doğal sayılar}
B = {15'ten küçük tek doğal sayılar}
C = {20'den küçük asal sayılar}
Bu kümelerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Eleman sayısı en çok olan küme B kümesidir.
B) A kümesinin eleman sayısı, C kümesinin eleman sayısından fazladır.
C) An C kümesinin eleman sayısı 3'tür.
D) BUC kümesinin eleman sayısı 10'dur.
Ortaokul Matematik
Kümeler
1. Aşağıda ortak özellik yöntemiyle gösterilen üç küme verilmiştir. A = {10'dan 20'ye kadar olan çift doğal sayılar} B = {15'ten küçük tek doğal sayılar} C = {20'den küçük asal sayılar} Bu kümelerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A) Eleman sayısı en çok olan küme B kümesidir. B) A kümesinin eleman sayısı, C kümesinin eleman sayısından fazladır. C) An C kümesinin eleman sayısı 3'tür. D) BUC kümesinin eleman sayısı 10'dur.
10. A = {2, 4, 6, 8}
B = {Asal sayı olan rakamlar}
1
2
.3
. 4
Yukarıda A, B ve C kümeleri veriliyor.
Buna göre AnB kümesinin eleman sayısının 2, BNC kümesinin eleman sayısının 3 olması için A
ve C kümelerine sırasıyla hangi elemanlar eklenebilir?
B) 5 ve 7
A) 3 ve 6
D) 9 ve 9
C) 7 ve 8
Ortaokul Matematik
Kümeler
10. A = {2, 4, 6, 8} B = {Asal sayı olan rakamlar} 1 2 .3 . 4 Yukarıda A, B ve C kümeleri veriliyor. Buna göre AnB kümesinin eleman sayısının 2, BNC kümesinin eleman sayısının 3 olması için A ve C kümelerine sırasıyla hangi elemanlar eklenebilir? B) 5 ve 7 A) 3 ve 6 D) 9 ve 9 C) 7 ve 8
3. Bir spor salonuna üye olan kişilerin yaş gruplarına göre dağılımı aşağıdaki çetelede verilmiştir.
5.
Yaş
Kişi Sayısı
18
XX/
19
XXXX
20
XXX/
21
X/
22
XXX
23
XXXXX
Tabloda 18 yaş ve üstü üyelerin kümesi A, 22 yaş altı üyelerin kümesi B olarak tanımlanıyor.
Buna göre, An B kümesinin eleman sayısı kaçtır?
D) 20
C) 23
B) 24
A) 29
Ortaokul Matematik
Kümeler
3. Bir spor salonuna üye olan kişilerin yaş gruplarına göre dağılımı aşağıdaki çetelede verilmiştir. 5. Yaş Kişi Sayısı 18 XX/ 19 XXXX 20 XXX/ 21 X/ 22 XXX 23 XXXXX Tabloda 18 yaş ve üstü üyelerin kümesi A, 22 yaş altı üyelerin kümesi B olarak tanımlanıyor. Buna göre, An B kümesinin eleman sayısı kaçtır? D) 20 C) 23 B) 24 A) 29
13. Aşağıda verilen Tablo 1'de, 3-4 yaş aralığındaki kız çocuklarının yaşlarına göre ideal boy ve kilo de-
ğerleri, Tablo 2'de ise bir kreşteki bazı kız çocuklarının yaşları ile boy ve kilo değerleri gösterilmiştir.
Tablo 1: 3-4 Yaş Kız Çocuklarının
Tablo 2: Kreşteki Kız Çocuklarının Yaşları ile
Ideal Boy ve Kilo Değerleri
Boy ve Kilo Değerleri
Yaş
Boy (cm) Çocuk Adi Yaş Kilo (kg) Boy (cm)
3 Yaş 3 Ay 14,4
95
96,5
Ipek
15,0
3 Yaş 3 Ay
3 Yaş 6 Ay 15,0 98,5
Gamze 3 Yaş 6 Ay 15,5 99
3 Yaş 9 Ay 15,5 100,0
Eda 3 Yaş 9 Ay 15,0
16
102,0
Selin
15,8 105
Kilo (kg)
982
4 Yaş
4 Yaş
L =
Tablo 2'den yararlanılarak K = {Kilosu ideal kilo değerinin altında olanlar} ve
= {Boyu ideal boy değerinin altında olanlar} kümeleri oluşturuluyor.
Buna göre kn kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) {Eda}
B) {Gamze}
C) {Eda, Selin} D) {Eda, Ipek}
Ortaokul Matematik
Kümeler
13. Aşağıda verilen Tablo 1'de, 3-4 yaş aralığındaki kız çocuklarının yaşlarına göre ideal boy ve kilo de- ğerleri, Tablo 2'de ise bir kreşteki bazı kız çocuklarının yaşları ile boy ve kilo değerleri gösterilmiştir. Tablo 1: 3-4 Yaş Kız Çocuklarının Tablo 2: Kreşteki Kız Çocuklarının Yaşları ile Ideal Boy ve Kilo Değerleri Boy ve Kilo Değerleri Yaş Boy (cm) Çocuk Adi Yaş Kilo (kg) Boy (cm) 3 Yaş 3 Ay 14,4 95 96,5 Ipek 15,0 3 Yaş 3 Ay 3 Yaş 6 Ay 15,0 98,5 Gamze 3 Yaş 6 Ay 15,5 99 3 Yaş 9 Ay 15,5 100,0 Eda 3 Yaş 9 Ay 15,0 16 102,0 Selin 15,8 105 Kilo (kg) 982 4 Yaş 4 Yaş L = Tablo 2'den yararlanılarak K = {Kilosu ideal kilo değerinin altında olanlar} ve = {Boyu ideal boy değerinin altında olanlar} kümeleri oluşturuluyor. Buna göre kn kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) {Eda} B) {Gamze} C) {Eda, Selin} D) {Eda, Ipek}
SARMAL
02
MATEMATİK
LGS
20. 100 kişilik bir öğrenci grubu İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden en az birini konuşabilen öğrencilerden oluşmak-
tadır. Bildiklieri dillere göre öğrenci sayıları aşağıdaki grafikte veriliyor.
Kişi sayısı
130
50
40
20
Yabancı Dil
ingilizce
Almanca
Fransızca
Bu grupta üç dil bilen öğrenci yoktur, fakat iki dili birden bilen öğrenciler vardır.
ingilizce ve Almanca dillerini bilen,
İngilizce ve Fransızca dillerini bilen,
Almanca ve Fransızca dillerini bilen kişi sayıları eşit olduğuna göre bu grupta yalnız ingilizce bilen kaç öğrenci
vareira
A) 20
B) 30
C) 35
D) 40
Ortaokul Matematik
Kümeler
SARMAL 02 MATEMATİK LGS 20. 100 kişilik bir öğrenci grubu İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden en az birini konuşabilen öğrencilerden oluşmak- tadır. Bildiklieri dillere göre öğrenci sayıları aşağıdaki grafikte veriliyor. Kişi sayısı 130 50 40 20 Yabancı Dil ingilizce Almanca Fransızca Bu grupta üç dil bilen öğrenci yoktur, fakat iki dili birden bilen öğrenciler vardır. ingilizce ve Almanca dillerini bilen, İngilizce ve Fransızca dillerini bilen, Almanca ve Fransızca dillerini bilen kişi sayıları eşit olduğuna göre bu grupta yalnız ingilizce bilen kaç öğrenci vareira A) 20 B) 30 C) 35 D) 40
19. a, b, c ve d birer doğal sayı olmak üzere; avb.cd = a.cb.d'dir.
Aşağıda uzun ve kısa tüm kenar uzunlukları birbirinden farklı iki tane dikdörtgenin kenar uzunluklan verilmiştir.
1180
180
50
98
Bu dikdörtgenlerin bir tanesinin alanı 120 br’dir.
Bu bilgilere göre ikinci dikdörtgenin
çevre uzunluğu kaç br'dir?
D) 2012
B) 24V2
C) 2212
A) 2612
Ortaokul Matematik
Kümeler
19. a, b, c ve d birer doğal sayı olmak üzere; avb.cd = a.cb.d'dir. Aşağıda uzun ve kısa tüm kenar uzunlukları birbirinden farklı iki tane dikdörtgenin kenar uzunluklan verilmiştir. 1180 180 50 98 Bu dikdörtgenlerin bir tanesinin alanı 120 br’dir. Bu bilgilere göre ikinci dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç br'dir? D) 2012 B) 24V2 C) 2212 A) 2612
2.
K kümesinin L kümesinin elemanlarından fark-
11 9 elemanı vardır.
4. A herhan
üzere;
I. And
II. AU
KL kümesinin 12, KU L kümesinin 24 ele-
manı olduğuna göre, L kümesinde olup K
kümesinde olmayan eleman sayısı kaçtır?
III. An
ifadeler
)
A) 3 os ni B) 5
C) 6
D) 7
Su
A) I ve
C) I, 11
Ortaokul Matematik
Kümeler
2. K kümesinin L kümesinin elemanlarından fark- 11 9 elemanı vardır. 4. A herhan üzere; I. And II. AU KL kümesinin 12, KU L kümesinin 24 ele- manı olduğuna göre, L kümesinde olup K kümesinde olmayan eleman sayısı kaçtır? III. An ifadeler ) A) 3 os ni B) 5 C) 6 D) 7 Su A) I ve C) I, 11
Verilen Venn sema
te yöntemi ile gör
sinde doğru veril
Anahtar Bilgi-5
Aşağıda verilen kümelerden hangisinin
5.
A) {1,3}
C) 5
)
sayısı sıfırdır?
Anahtar Bile
8.
A) P = {0}
B) R = {haftanın günleri}
C) S = {7'den büyük rakamlar}
D) T = {koşan arabalar}
K= {2, 3, 5, a
L = {23, b, k
Yukarıda v
mesinin e
A) O
ayıları
Ortaokul Matematik
Kümeler
Verilen Venn sema te yöntemi ile gör sinde doğru veril Anahtar Bilgi-5 Aşağıda verilen kümelerden hangisinin 5. A) {1,3} C) 5 ) sayısı sıfırdır? Anahtar Bile 8. A) P = {0} B) R = {haftanın günleri} C) S = {7'den büyük rakamlar} D) T = {koşan arabalar} K= {2, 3, 5, a L = {23, b, k Yukarıda v mesinin e A) O ayıları
2022
2.
Ca
1
ITU
*****
7
PISA
doga
umutamase
6. SINIF
22
29
MATEMATİK
4
SORU 7)
A {Rakamlar)
B {Sayma sayılan)
C{çift doğal sayılar)
D-{2'den küçük doğal sayılar}
E={Asal sayılar)
Yukanda A, B, C, D ve E kümeleri ortak özellik yöntemiyle verilmiştir.
Buna göre;
a) Hangi iki kümenin kesişimlerinin eleman sayısı en fazladır? (45 puan)
b) Hangi iki kümenin kesişimleri boş kümedir? (45 puan)
Ortaokul Matematik
Kümeler
2022 2. Ca 1 ITU ***** 7 PISA doga umutamase 6. SINIF 22 29 MATEMATİK 4 SORU 7) A {Rakamlar) B {Sayma sayılan) C{çift doğal sayılar) D-{2'den küçük doğal sayılar} E={Asal sayılar) Yukanda A, B, C, D ve E kümeleri ortak özellik yöntemiyle verilmiştir. Buna göre; a) Hangi iki kümenin kesişimlerinin eleman sayısı en fazladır? (45 puan) b) Hangi iki kümenin kesişimleri boş kümedir? (45 puan)
9. A ve B kümesinin tüm elemanlarından oluşan
kümeye, A ile B'nin birleşim kümesi ya da kı-
saca A ile B'nin birleşimi denir. A ile B'nin bir-
leşimi AUB biçiminde gösterilir.
Alanı 60 santimetrekare olan bir dikdörtgenin
kenar uzunlukları birer doğal sayıdır.
Kısa kenar uzunluğunun alabileceği değerler
kümesi A, uzun kenar uzunluğunun alabilece-
ği değerler kümesi B olarak isimlendirilmiştir.
60
Buna göre A ve B kümelerinin birleşim kü-
mesi aşağıdakilerin hangisinde doğru ve-
so rilmiştir?
S
39 A) AUB = {1, 2, 3, 406, 10, 15, 20, 30, 60}
20 B) AUB = {1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30}
IS
C) AUB = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 30}
11
D) AUB = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60}
1,2,3,4,5,6, , , }
1
Ortaokul Matematik
Kümeler
9. A ve B kümesinin tüm elemanlarından oluşan kümeye, A ile B'nin birleşim kümesi ya da kı- saca A ile B'nin birleşimi denir. A ile B'nin bir- leşimi AUB biçiminde gösterilir. Alanı 60 santimetrekare olan bir dikdörtgenin kenar uzunlukları birer doğal sayıdır. Kısa kenar uzunluğunun alabileceği değerler kümesi A, uzun kenar uzunluğunun alabilece- ği değerler kümesi B olarak isimlendirilmiştir. 60 Buna göre A ve B kümelerinin birleşim kü- mesi aşağıdakilerin hangisinde doğru ve- so rilmiştir? S 39 A) AUB = {1, 2, 3, 406, 10, 15, 20, 30, 60} 20 B) AUB = {1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30} IS C) AUB = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 30} 11 D) AUB = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60} 1,2,3,4,5,6, , , } 1
5.
Herkesin en az bir dil bildiği 26 kişilik bir sınıfta, yalnız
Ingilizce bilenlerin sayısı, yalnız Almanca bilenlerin sa-
yısının 2 katıdır.
Bu sinifta her iki dili de bilen 5 öğrenci olduğuna
göre İngilizce bilen öğrencilerin sayısı kaçtır?
A) 17 B) 18 C) 19 D) 20 E) 21
Ortaokul Matematik
Kümeler
5. Herkesin en az bir dil bildiği 26 kişilik bir sınıfta, yalnız Ingilizce bilenlerin sayısı, yalnız Almanca bilenlerin sa- yısının 2 katıdır. Bu sinifta her iki dili de bilen 5 öğrenci olduğuna göre İngilizce bilen öğrencilerin sayısı kaçtır? A) 17 B) 18 C) 19 D) 20 E) 21
B) L = {10'da uy
C) M = {alfabemizdeki ünlü harfler}
D) N = {malatya kelimesinin harfleri)
• Ibrahim
K
v
• Mehmet
20. Yandaki şemada bir grup öğrenciden koşu yapma-
yi ve voleybol oynamayı seven öğrenciler sırasıyla
K ve V kümelerinde gösterilmiştir.
Ezgi
Aylin
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
• Canan
A) Canan hem koşu yapmayı hem de voleybol oy-
Tolga
namayı sevmektedir.
B) Voleybol oynamayı seven 3 öğrenci vardır.
C) Koşu yapmayı seven öğrenciler Ezgi ve Aylin'dir.
D) İbrahim koşu yapmayı da voleybol oynamayı da sevmemektedir.
56
Ortaokul Matematik
Kümeler
B) L = {10'da uy C) M = {alfabemizdeki ünlü harfler} D) N = {malatya kelimesinin harfleri) • Ibrahim K v • Mehmet 20. Yandaki şemada bir grup öğrenciden koşu yapma- yi ve voleybol oynamayı seven öğrenciler sırasıyla K ve V kümelerinde gösterilmiştir. Ezgi Aylin Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? • Canan A) Canan hem koşu yapmayı hem de voleybol oy- Tolga namayı sevmektedir. B) Voleybol oynamayı seven 3 öğrenci vardır. C) Koşu yapmayı seven öğrenciler Ezgi ve Aylin'dir. D) İbrahim koşu yapmayı da voleybol oynamayı da sevmemektedir. 56