Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Kümeler Soruları

A
Ankara Ya
9. Aşağıdaki Venn şemasında
• 3 ile tam bölünebilen iki basamaklı doğal
sayılar A kümesi ile,
5 ile tam bölünebilen iki basamaklı doğal
sayılar B kümesi ile gösterilmiştir.
A
B
Buna göre boyalı bölgenin belirttiği kü-
menin eleman sayısı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 5
B) 6
C) 10
D) 12
Ortaokul Matematik
Kümeler
A Ankara Ya 9. Aşağıdaki Venn şemasında • 3 ile tam bölünebilen iki basamaklı doğal sayılar A kümesi ile, 5 ile tam bölünebilen iki basamaklı doğal sayılar B kümesi ile gösterilmiştir. A B Buna göre boyalı bölgenin belirttiği kü- menin eleman sayısı aşağıdakilerden hangisidir? A) 5 B) 6 C) 10 D) 12
Gözlüklü Gözlüksüz
Erkek 8
7
Kız
5
15
Yukarıdaki tabloda bir sınıfta bulunan öğ-
rencilerin sayısı gösterilmektedir. 14, 15 ve
16. soruları yukarıdaki tabloya göre ce-
vaplayınız.
14. Erkek öğrenci sayısının kız öğrenci sayısı-
na oranı kaçtır?
1
B) c) 3 D)
A)
15. Gözlüksüz erkek öğrenci sayısının gözlük-
lü öğrenci sayısına oranı kaçtır?
7
13
A) 73
B) 3o C
30
C) 1 2
8
D) 22
16. Kız öğrenci sayısının gözlüklü öğrenci sayı-
sina oranı kaçtır?
7
8
20
)
)
13
A) 1 B) 1 C) 1 D) 29
Ortaokul Matematik
Kümeler
Gözlüklü Gözlüksüz Erkek 8 7 Kız 5 15 Yukarıdaki tabloda bir sınıfta bulunan öğ- rencilerin sayısı gösterilmektedir. 14, 15 ve 16. soruları yukarıdaki tabloya göre ce- vaplayınız. 14. Erkek öğrenci sayısının kız öğrenci sayısı- na oranı kaçtır? 1 B) c) 3 D) A) 15. Gözlüksüz erkek öğrenci sayısının gözlük- lü öğrenci sayısına oranı kaçtır? 7 13 A) 73 B) 3o C 30 C) 1 2 8 D) 22 16. Kız öğrenci sayısının gözlüklü öğrenci sayı- sina oranı kaçtır? 7 8 20 ) ) 13 A) 1 B) 1 C) 1 D) 29
13. Aşağıda A ve B kümelerinin venn şeması yön-
temi ile gösterimi verilmiştir.
A
B.
b
CO
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlış-
tır?
A) (A n B) = 1V
BNE(ANB)
s(AUB) = 6 De E (AUB)
Diğer sayfaya geçiniz.
Ortaokul Matematik
Kümeler
13. Aşağıda A ve B kümelerinin venn şeması yön- temi ile gösterimi verilmiştir. A B. b CO Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlış- tır? A) (A n B) = 1V BNE(ANB) s(AUB) = 6 De E (AUB) Diğer sayfaya geçiniz.
Ü, İRRASYO
1.
5. Aşağıdaki şemada N doğal sayılar, Z tam sa
1
yılar, Q rasyonel sayılar, irrasyonel küme.
0
u
lerini göstermektedir.
• /0,144
Z
• T
N
. VT
-52
1
• 1000
49
256
Y
.11,1
1
12,5
B
1
B
Bu kümelerin içine bazı sayılar yazılmıştır.
ne
da
1
1
Buna göre verilen sayılardan kaç tanesi-
nin yeri değiştirilirse şema doğru şekilde
doldurulmuş olur?
A) 1 B) 2
C) 3
1
1
1
) 4
1
n
w
219
no
Ortaokul Matematik
Kümeler
Ü, İRRASYO 1. 5. Aşağıdaki şemada N doğal sayılar, Z tam sa 1 yılar, Q rasyonel sayılar, irrasyonel küme. 0 u lerini göstermektedir. • /0,144 Z • T N . VT -52 1 • 1000 49 256 Y .11,1 1 12,5 B 1 B Bu kümelerin içine bazı sayılar yazılmıştır. ne da 1 1 Buna göre verilen sayılardan kaç tanesi- nin yeri değiştirilirse şema doğru şekilde doldurulmuş olur? A) 1 B) 2 C) 3 1 1 1 ) 4 1 n w 219 no
11. Ortak elemanların oluşturduğu kümeye kesişim kümesi
denir ve "n" sembolüyle gösterilir
.
Aşağıda A ve B kümesinin elemanları Venn Şeması ile
gösterilmiştir.
B
A
.7
3
.9
5
. 11
.-6
.8
9
.3
.8
-6
A B kümesinin elemanlarından ikisi seçilerek biri x,
diğeri y bileşeni olacak biçimde bir k noktasının koordi-
natları belirleniyor.
Koordinat sisteminde IV. bölgede olduğu bilinen K
noktasının x ve y bileşenleri farkı en fazla kaçtır?
A) 17
B) 15
C) 14
D) 12
Ortaokul Matematik
Kümeler
11. Ortak elemanların oluşturduğu kümeye kesişim kümesi denir ve "n" sembolüyle gösterilir . Aşağıda A ve B kümesinin elemanları Venn Şeması ile gösterilmiştir. B A .7 3 .9 5 . 11 .-6 .8 9 .3 .8 -6 A B kümesinin elemanlarından ikisi seçilerek biri x, diğeri y bileşeni olacak biçimde bir k noktasının koordi- natları belirleniyor. Koordinat sisteminde IV. bölgede olduğu bilinen K noktasının x ve y bileşenleri farkı en fazla kaçtır? A) 17 B) 15 C) 14 D) 12
rilmiştir.
2. Aşağıdaki tabloda muhallebi, keşkül ve kazandibi tatlılarını yapmak için gerekli olan malzemeler ve-
e
c
Muhallebi malzemeleri
Keşkül malzemeleri
Kazandibi malzemeleri
Pirinç unu
Süt
Nişasta
Süt
Yumurta
Şeken
Şeker
Nişasta
Irmik
Un
İrmik
Pirinç unu
Şeker
Süt
Badem unu
19
g
Muhallebi malzemeleri A kümesi, keşkül malzemeleri B kümesi ve kazandibi malzemeleri C kümesi
olarak tanımlamıştır.
Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) s(ANB) = 3
B) S(AUC) = 6
GJS(ANBNC) = 2
D (BUC) = 7
9
Ortaokul Matematik
Kümeler
rilmiştir. 2. Aşağıdaki tabloda muhallebi, keşkül ve kazandibi tatlılarını yapmak için gerekli olan malzemeler ve- e c Muhallebi malzemeleri Keşkül malzemeleri Kazandibi malzemeleri Pirinç unu Süt Nişasta Süt Yumurta Şeken Şeker Nişasta Irmik Un İrmik Pirinç unu Şeker Süt Badem unu 19 g Muhallebi malzemeleri A kümesi, keşkül malzemeleri B kümesi ve kazandibi malzemeleri C kümesi olarak tanımlamıştır. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) s(ANB) = 3 B) S(AUC) = 6 GJS(ANBNC) = 2 D (BUC) = 7 9
7.
A = {30 sayısının asal çarpanları} 3
B = {Çift rakamlar} 2,4,6,8,0
= }
Yukarıda verilen A ve B kümeleri ortak özellik yöntemi ile
gösterilmiştir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) S(B) = 4 +
s)
B) S(A) = 3 +
=
C) S(ANB) = 1 +
Cs=
D) S(AUB) = 7
Diğer sayfaya geçiniz. <
Ortaokul Matematik
Kümeler
7. A = {30 sayısının asal çarpanları} 3 B = {Çift rakamlar} 2,4,6,8,0 = } Yukarıda verilen A ve B kümeleri ortak özellik yöntemi ile gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) S(B) = 4 + s) B) S(A) = 3 + = C) S(ANB) = 1 + Cs= D) S(AUB) = 7 Diğer sayfaya geçiniz. <
atc ya
• Beyaz
Yeşil olmayanların sayısı 120
olduguna gore sa araçların sayısı kaçtır?
B) 50
BO
A) 40
138
9
wy
k k-50
k-
S
S I B
20+k
Sok=20
l-B =50
10
S-B=70
6. K = {1,2,3,4,5,6,7,8}
kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesin-
de en küçük eleman 4'tür?
A)3
B) 4
C) 5
D) 6
Ortaokul Matematik
Kümeler
atc ya • Beyaz Yeşil olmayanların sayısı 120 olduguna gore sa araçların sayısı kaçtır? B) 50 BO A) 40 138 9 wy k k-50 k- S S I B 20+k Sok=20 l-B =50 10 S-B=70 6. K = {1,2,3,4,5,6,7,8} kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesin- de en küçük eleman 4'tür? A)3 B) 4 C) 5 D) 6
7. Aşağıda bir mobilya mağazasındaki bazı ürünlerin satış fi-
yatları ve ödeme koşulları verilmiştir.
Tablo: Ürünleri Ödeme koşulları
Ürün
Peşin Alinan Kalan Tutara Yapılan
Tutar
Taksit Miktarı
1
-'i kadar 48 8 eşit taksit
6
Koltuk Takımı
Yemek odası
takımı
1
4
9 eşit taksit
I i kadar 36
8
Yukarıdaki ürünlerin hepsini tek seferde alan Ali, koltuk ta-
kımı için 200 TL, yemek odası takımı için ise 720 TL peşin
ödeme yapmıştır.
Buna göre Ali'nin ödeyeceği birinci taksitlerin toplamı
kaç TL'dir?
A) 470
B) 435
C) 365
D) 350
Diğer sayfaya geçiniz. o
Ortaokul Matematik
Kümeler
7. Aşağıda bir mobilya mağazasındaki bazı ürünlerin satış fi- yatları ve ödeme koşulları verilmiştir. Tablo: Ürünleri Ödeme koşulları Ürün Peşin Alinan Kalan Tutara Yapılan Tutar Taksit Miktarı 1 -'i kadar 48 8 eşit taksit 6 Koltuk Takımı Yemek odası takımı 1 4 9 eşit taksit I i kadar 36 8 Yukarıdaki ürünlerin hepsini tek seferde alan Ali, koltuk ta- kımı için 200 TL, yemek odası takımı için ise 720 TL peşin ödeme yapmıştır. Buna göre Ali'nin ödeyeceği birinci taksitlerin toplamı kaç TL'dir? A) 470 B) 435 C) 365 D) 350 Diğer sayfaya geçiniz. o
Ondalık Sayi
1
EUB
→ DNA
» BÚA
.7
.1
Yukarıda verilen ondalık sayının her bir basa-
mağı aşağıda verilen kümenin elemanlarından
oluşturulacaktır.
D
E Buna göre oluşturula-
C
bilecek en büyük sayı
.4
.9
ile en küçük sayının
.8
.6
farkı aşağıdakilerden
hangisinde doğru ola-
.2
rak verilmiştir?
A
B
-5
0
w
A) 6,0927
C) 5,7892
B) 5,4873
D) 7,9632
Ortaokul Matematik
Kümeler
Ondalık Sayi 1 EUB → DNA » BÚA .7 .1 Yukarıda verilen ondalık sayının her bir basa- mağı aşağıda verilen kümenin elemanlarından oluşturulacaktır. D E Buna göre oluşturula- C bilecek en büyük sayı .4 .9 ile en küçük sayının .8 .6 farkı aşağıdakilerden hangisinde doğru ola- .2 rak verilmiştir? A B -5 0 w A) 6,0927 C) 5,7892 B) 5,4873 D) 7,9632
.
12. 420 haneli bir köyde her aile A, B ve C ürünlerinden en az
birini üretiyor.
A ürününü üreten herkes B ürününü de üretiyor.
Ürünleri üreten aile sayısı, ürettikleri ürün çeşidi sayısı
ile ters orantılıdır.
Buna göre, B ve C ürününü üretip A ürününü üretme-
yen kaç aile vardır?
A) 21
B) 42
C) 63
Ĉ)
D) 84
E) 105
Ortaokul Matematik
Kümeler
. 12. 420 haneli bir köyde her aile A, B ve C ürünlerinden en az birini üretiyor. A ürününü üreten herkes B ürününü de üretiyor. Ürünleri üreten aile sayısı, ürettikleri ürün çeşidi sayısı ile ters orantılıdır. Buna göre, B ve C ürününü üretip A ürününü üretme- yen kaç aile vardır? A) 21 B) 42 C) 63 Ĉ) D) 84 E) 105
7.
Yere çizilen şekiller içine görseldeki gibi farklı nesneler yerleştiriliyor.
M
K
. Masa
Bilgi: U: Birleşim
Silgi
• Kitap
Kağıt
n: Kesişim
. Lego
• Taş
• Kalem
Nesneler yerleştirildikten sonra yuvarlak
içine alınan nesneler şekilden silinmiştir.
• Çiçek
Yuvarlak içindeki nesneler silindikten sonra oluşan durum ile ilgili aşağıdaki verilenlerden
hangisi söylenemez?
Gaming
D) s(M)=
= 5
=
A) stk) = 2
C) s(KOM)= 1
BY (KUM)=5
3
Diğer sayfaya geçiniz.
isemyayincilik - www.isemkitap.com
Ortaokul Matematik
Kümeler
7. Yere çizilen şekiller içine görseldeki gibi farklı nesneler yerleştiriliyor. M K . Masa Bilgi: U: Birleşim Silgi • Kitap Kağıt n: Kesişim . Lego • Taş • Kalem Nesneler yerleştirildikten sonra yuvarlak içine alınan nesneler şekilden silinmiştir. • Çiçek Yuvarlak içindeki nesneler silindikten sonra oluşan durum ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi söylenemez? Gaming D) s(M)= = 5 = A) stk) = 2 C) s(KOM)= 1 BY (KUM)=5 3 Diğer sayfaya geçiniz. isemyayincilik - www.isemkitap.com
7.
insanlarda dört farklı kan grubu bulunur. Bunlar A, B, AB ve 0 kan gruplarıdır. İnsanların kan alışverişi için
kan grupları dışında Rh faktörlerine de bakılır. Alyuvarlarında Rh faktörü bulunan kan Rh(+), bulunmayan do
ise Rh(-) olarak adlandırılır.
ko
Aşağıdaki tabloda bir sınıftaki bazı öğrencilerin kan grupları ve Rh faktörleri hakkında bilgi verilmiştir.
Tablo: Kan Grupları
Kan Grubu
A
A
B
B
AB
AB
0
0
Öğrenci
Ela
Kerem
Yiğit
Zeynep
Bertuğ
İnci
Cengizhan
Asli
Rh Faktörü
Yok
Var
Var
Yok
Var
Var
Yok
Var
K kümesi Rh faktörü bulunan öğrencileri, L kümesi Rh faktörü bulunmayan öğrencileri gösterdiği-
ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) s(K) = 5
B) Asli EL
C) Yiğit & L
D) KOL=
Ortaokul Matematik
Kümeler
7. insanlarda dört farklı kan grubu bulunur. Bunlar A, B, AB ve 0 kan gruplarıdır. İnsanların kan alışverişi için kan grupları dışında Rh faktörlerine de bakılır. Alyuvarlarında Rh faktörü bulunan kan Rh(+), bulunmayan do ise Rh(-) olarak adlandırılır. ko Aşağıdaki tabloda bir sınıftaki bazı öğrencilerin kan grupları ve Rh faktörleri hakkında bilgi verilmiştir. Tablo: Kan Grupları Kan Grubu A A B B AB AB 0 0 Öğrenci Ela Kerem Yiğit Zeynep Bertuğ İnci Cengizhan Asli Rh Faktörü Yok Var Var Yok Var Var Yok Var K kümesi Rh faktörü bulunan öğrencileri, L kümesi Rh faktörü bulunmayan öğrencileri gösterdiği- ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) s(K) = 5 B) Asli EL C) Yiğit & L D) KOL=
Vogal
samlar
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Ortak özellik yöntemiyle verilen
K ve L ku
DY {{2,3,4,5), (5, 6, 7, 8.
melerine göre KOL kümesi aşağıdakiler.
den hangisidir?
2.
A=0
AL 116, 46, 17, 18, 19, 21, 222
B 115, 17, 19, 21;
B = {0} C = {p. {r, s}}
D = (1. {2,3,4}, {5, 6}}
Verilen kümelere göre aşağıdakilerden han-
gisi doğrudur?
s(B) = 0
DS(D) = 3
13, 15, 17, 19, 21, 237
6.
AS(A) = 1
Ss(C)= 3 x
KOL = {a, d, f} oldu
aşağıdakilerden hangi
T
A {a,b, de, in
SV {1, a, k, d, 2, f. 3)
5
Edirne
3.
ifta yalnız matematik kursuna giden 7,
Türkçe kursuna giden 5 ve her iki kursa
In 9 öğrenci bulunmaktadır.
taki her bir öğrenci bu kurslardan en
gittiğine göre, sinif mevcudu kaç.
Anikir
K= cahkapay L= {Edirne)
Liste yöntemiyle verilen K ve L kümelerine
göre s(K) + s(L) kaçtır?
2 B) 3 C) 6
9
7. P = {a,b,c,d) küm
den hangisinin bil
sayısı diğerlerinde
A) {c, d, e}
B) 21
C) 24
D) 30
Ortaokul Matematik
Kümeler
Vogal samlar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ortak özellik yöntemiyle verilen K ve L ku DY {{2,3,4,5), (5, 6, 7, 8. melerine göre KOL kümesi aşağıdakiler. den hangisidir? 2. A=0 AL 116, 46, 17, 18, 19, 21, 222 B 115, 17, 19, 21; B = {0} C = {p. {r, s}} D = (1. {2,3,4}, {5, 6}} Verilen kümelere göre aşağıdakilerden han- gisi doğrudur? s(B) = 0 DS(D) = 3 13, 15, 17, 19, 21, 237 6. AS(A) = 1 Ss(C)= 3 x KOL = {a, d, f} oldu aşağıdakilerden hangi T A {a,b, de, in SV {1, a, k, d, 2, f. 3) 5 Edirne 3. ifta yalnız matematik kursuna giden 7, Türkçe kursuna giden 5 ve her iki kursa In 9 öğrenci bulunmaktadır. taki her bir öğrenci bu kurslardan en gittiğine göre, sinif mevcudu kaç. Anikir K= cahkapay L= {Edirne) Liste yöntemiyle verilen K ve L kümelerine göre s(K) + s(L) kaçtır? 2 B) 3 C) 6 9 7. P = {a,b,c,d) küm den hangisinin bil sayısı diğerlerinde A) {c, d, e} B) 21 C) 24 D) 30
A ve B kümelerinin ortak elemanlanndan oluşan kümeye A ile B'nin kesişim kümesi denir. AB biçiminde gösterilir.
Aşağıda A ve B marka iki kahve makinesi özellikleri karşılaştılmıştır.
Özellik
A markası
B markası
Dokunmatik ekran
Var
Var
Var
Yok
Közde pişirme
2. fincan kapasite
Var
Var
4 fincan kapasite
Yok
Var
Su haznesi
Var
Yok
Yedek cezve
Yok
Yok
Bu özelliklerden A marka kahve makinesinde olanlar A kümesinin, B marka kahve makinesinde var olan B kümesinin
elemanı olarak tanımlanmıştır.
Buna göre, AB kümesinin eleman sayısı kaçtır?
B)3
C) 4
A) 2
D) 5
Ortaokul Matematik
Kümeler
A ve B kümelerinin ortak elemanlanndan oluşan kümeye A ile B'nin kesişim kümesi denir. AB biçiminde gösterilir. Aşağıda A ve B marka iki kahve makinesi özellikleri karşılaştılmıştır. Özellik A markası B markası Dokunmatik ekran Var Var Var Yok Közde pişirme 2. fincan kapasite Var Var 4 fincan kapasite Yok Var Su haznesi Var Yok Yedek cezve Yok Yok Bu özelliklerden A marka kahve makinesinde olanlar A kümesinin, B marka kahve makinesinde var olan B kümesinin elemanı olarak tanımlanmıştır. Buna göre, AB kümesinin eleman sayısı kaçtır? B)3 C) 4 A) 2 D) 5
81. Kümeler konusunu pekiştirmek isteyen Levent ve Hasan, elemanlarını t'den 20'ye kadar olan dogal sayılar arasından
seçerek birer kuma oluşturacaklardır.
Levent kümesinin elemanlarni oluştururken bu sayılar arasından asal olanlarını seçerken, Hasan rakamları
toplamı asal olanları seçecektir.
Levent'in kümesi L Hasan'ın kümesi H olmak üzere;
L={2,3,5,7,11,13,17,19)
IL (LUH)=17
III. LOH=(2,3,5,7,11)
IV. LUH={2,3,5,7,9,11,12,13,14,16,17,19,20)
ifadeleri verilmiştir.
Buna göre ilgili ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
GO
www.ramazanakkus.com.tr
Ortaokul Matematik
Kümeler
81. Kümeler konusunu pekiştirmek isteyen Levent ve Hasan, elemanlarını t'den 20'ye kadar olan dogal sayılar arasından seçerek birer kuma oluşturacaklardır. Levent kümesinin elemanlarni oluştururken bu sayılar arasından asal olanlarını seçerken, Hasan rakamları toplamı asal olanları seçecektir. Levent'in kümesi L Hasan'ın kümesi H olmak üzere; L={2,3,5,7,11,13,17,19) IL (LUH)=17 III. LOH=(2,3,5,7,11) IV. LUH={2,3,5,7,9,11,12,13,14,16,17,19,20) ifadeleri verilmiştir. Buna göre ilgili ifadelerden kaç tanesi doğrudur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 GO www.ramazanakkus.com.tr